Spis treści numeru 1/2015

Akcent nr 1 (139) 2015

Akcent nr 1 (139) 2015

Wacław Oszajca: wiersze
Władysław Panas – w 10 rocznicę śmierci:
Bogusław Wróblewski: Sucha burza. Kilka słów wstępu, kilka słów pamięci
Władysław Panas: Rozanow; Frank (fragmenty i notatki) – odtworzone z rękopisów
Wspomnienia o Władysławie Panasie (Stefan Szaciłowski, Ewa Polak-Różańska, Grzegorz Józefczuk, Tomasz Pietrasiewicz, Helena Świda-Szaciłowska, Ewa Zarzycka, Teresa Panas w rozmowie z Andrzejem Goworskim, Marta Panas-Goworska)
Andrzej Tyszczyk: Uwagi o sposobach czytania Schulza przez Panasa
Łukasz Marcińczak: Świat w widzeniach Panasa albo kabała po lubelsku

Grzegorz Wróblewski: wiersze
Paulina Wojciechowska: Czarny lód
Marek Pacukiewicz: wiersze
Józef F. Fert: Wołyń Józefa Czechowicza
Anna Augustyniak: wiersze
Joanna Skwarek: Epitlenek
Aleksandra Zińczuk: wiersze
Grzegorz J. Kaczyński: Zapiski polonijne w kontekście włoskim

PRZEKROJE
Z różnych stron…
Alina Kochańczyk: Głowacki o Wałęsie, Wajdzie, Polakach i o sobie samym [Janusz Głowacki „Przyszłem, czyli jak pisałem scenariusz o Lechu Wałęsie dla Andrzeja Wajdy”];
Edyta Ignatiuk: „Kronikarz kultury śmierci” [Andrzej Muszyński „Miedza”];
Dariusz Pachocki: Symetroskop Gondowicza oraz inne detale [Jan Gondowicz „Duch opowieści”, „Trans-Autentyk. Nie-czyste formy Brunona Schulza”];
Jarosław Cymerman: Przechadzka po cmentarzu [Józef Łobodowski „Żywot człowieka gwałtownego. Wspomnienia”]

Poeci, poeci…
Paweł Mackiewicz: Być kimś innym [Krzysztof Karasek „Słoneczna balia dzieciństwa”];
Małgorzata Rygielska: Zielone wzgórza Vermontu [Tadeusz Chabrowski „Vermont”];
Edyta Antoniak-Kiedos: Próba „zamknięcienia” [Ewa Solska „Misirlou”];
Zofia Nowacka-Wilczek: Joanna od świetlików [Joanna Pawłat „Zagubiona spacerowiczka”];
Edyta Antoniak-Kiedos: Tak‑tak na osobności [Eda Ostrowska „Ptak w tak-taku. Widowisko poetycko-muzyczne”]

PLASTYKA
Anna Hałata: W poszukiwaniu układu idealnego. Kolor, linia, przestrzeń w grafice Sławomira Plewko

TEATR
Stefan Sawicki: O Leszku Mądziku i jego teatrze plastycznym

FILM
Jarosław Cymerman: Polska i cappuccino

KONTEKSTY
Łukasz Janicki: To Rome with Love

BEZ TYTUŁU
Leszek Mądzik: Podróż

NOTY
Katarzyna Arbaczewska-Matys: Logika i miłość. Zagadka kryminalnego świata Marcina Wrońskiego w oczach redaktorki jego powieści
Agnieszka Reszczyk: Łaska widzenia. O „Wierszach wybranych” Krzysztofa Guzowskiego
Waldemar Michalski: „Piekło, które wciąż żyje w moich snach…”

Noty o autorach

Pożegnania
Stanisław Barańczak
Tadeusz Konwicki

Contents and Summaries