Bartłomiej Józef Kucharski. Wiersze

Tylko online

Palacz zwłok, reż. Juraj Herz

Mariusz Szczygieł zagorzały
czechofil twierdzi że jest
to najlepszy film świata

opowiada o przyzwoitym
człowieku który staje się
bestią gdy dziejowa burza
otwiera szaleństwu
drzwi i okna rozumu

wszystko jest możliwe
nie ma żadnych barier
liczy się tylko idea
wpisana w krajobraz
z krematorium w tle

 

Urodziny śp. Marii Gołkowskiej
(14.01.1935 – 27.12.2016)

Droga Pani Mario
dzisiaj są Pani urodziny
pewnie w rajskich ogrodach
zastawiono stoły i aniołowie
z najdalszych galaktyk nieba
zwołują na biesiadę wszystkich
pisarzy i poetów których słowa
sławiła Pani tu na ziemi wierząc
że jedynie one przetrwają (i jeszcze
dobroć o czym pisał Norwid)

w końcu ma Pani wieczność
aby czytać Księgę
Niepojętego Istnienia
Słowo wypowiadane
Językiem Miłości
przez Boga

 

Styczniowe spotkanie

przyszedł dziś do mnie
ks. Jan Twardowski
i powiedział że niedługo
rocznica jego śmierci
oraz złożenia ciała
w betonowej świątyni
poświęconej Opatrzności
Bożej w Wilanowie

co noc Jan od Biedronki
ukradkiem wychodzi
z kamiennego grobu
i poprzez ulice Warszawy
biegnie na Powązki

tutaj jest u siebie
w świetle księżyca
słucha głosów poległych
powstańców

im najbardziej ufa
pomny na cenę jaką
zapłacili za pragnienie
uwolnienia ducha
z mrocznych oparów
germańskiej niewoli

potem jeszcze pochyla się
nad mogiłą Jana Śpiewaka
i Anny Kamieńskiej
nie zapomina także o Herbercie

mówi im:
do zobaczenia w niebie
już dnieje…

15.01.2017 r.

 

Portugalskie marzenie

rok 2017 powoli
krok po kroku
dzień po dniu
prowadzi mnie
nad wielką wodę

na końcu Europy
dotknę fal oceanu
gdy słońce będzie
chronić się
za horyzont

uklęknę tam
aby w milczeniu
być gotowym
do ostatniej
wędrówki

poza każde słowo
każdy oddech
i każde spojrzenie