Nagrody WFK Akcent

Nagrody Wschodniej Fundacji Kultury Akcent

Nagroda Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” ustanowiona została w 1995 roku. Jej pierwszym laureatem był prof. Jerzy Bartmiński. Później (w 1997 r.) otrzymała ją dr Dora Kacnelson z Drohobycza. 24 marca 1998 r. Rada Fundacji zaakceptowała projekt medalu Fundacji, który opracowany został przez artystkę graf. Jolantę Słomianowską i od tego czasu wręczany jest jako honorowe wyróżnienie osobom szczególnie zasłużonym w działalności pokrywającej się z celami statutowymi Fundacji. Odpowiedni paragraf Statutu Fundacji brzmi następująco:

„Celem Fundacji jest inspirowanie i finansowe wspieranie różnych form twórczości (m.in. literackiej, plastycznej, teatralnej) i różnych dziedzin refleksji humanistycznej oraz ich promocja w kraju (szczególnie na wschód od Wisły) i za granicą (szczególnie w państwach sąsiednich). Główny nacisk w swej działalności Fundacja kładzie na usuwanie uprzedzeń etnicznych, religijnych, światopoglądowych dzielących ludzi sztuki, zwłaszcza na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej”.

Medal Fundacji otrzymały dotychczas następujące osoby:

06.03.1997 r. – Dora Kacnelson
30.03.1998 r. – Kate Delaney
23.04.1998 r. – Stefan Kruk i Leon Popek
16.09.1998 r. – Irena Sławińska
30.12.1998 r. – Waldemar Michalski
20.03.2001 r. – Dmytro Pawłyczko
28.09.2002 r. – Bohdan Zadura
20.02.2003 r. – Ryszard Kapuściński
22.01.2004 r. – o. Wacław Oszajca
15.04.2005 r. – Wojciech Młynarski
15.04.2005 r. – Jerzy Święch
24.10.2005 r. – Jerzy Bartmiński (w uzupełnieniu decyzji sprzed 10 lat)
23.05.2006 r. – Wiesław Myśliwski
16.03.2009 r. – István Kovács
20.05.2010 r. – Hanna Krall
19.11.2010 r. – Bogusław Wróblewski
06.11.2014 r. Konrad Sutarski
01.06.2015 r. – Jan Skiba
20.09.2016 r. – Tadeusz Chabrowski
23.11.2016 r. Mykoła Riabczuk
26.11.2016 r. Leszek Mądzik
14.12.2017 r. – Włodzimierz Staniewski
14.12.2017 r. – Sergiusz Sterna-Wachowiak
22.03.2019 r. – Alina Kochańczyk
30.06.2020 r. – Monika Adamczyk-Garbowska
30.06.2020 r. – Birutė Jonuškaitė
09.12.2021 r. – Andrzej Jaroszyński
31.05.2022 r. Anna Frajlich
31.05.2023 r. Grzegorz Józefczuk
13.12.2023 r. Alfred Wierzbicki


Nagrody WFK Akcent
Nagrody WFK Akcent