Alfred Wierzbicki

Fot. J. Wach

Ks. Alfred Marek Wierzbicki – ur. 1957 w Maryninie. Duszpasterz, filozof, publicysta, poeta. Studia teologiczne i filozoficzne w KUL oraz w Internationale Akademie für Philosophie w Liechtensteinie. W latach 1982-1983 wikariusz w Nałęczowie, 1983-1986 duszpasterz akademicki w Lublinie. W latach 1992-1997 redaktor programów katolickich w Telewizji Lublin. W latach 1992-2022 pracownik naukowo-dydaktyczny KUL. Od 2022 r. zatrudniony w Katedrze Etyki UMCS. Prorektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie (2002-2012), dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Lublinie (2004-2007), wikariusz biskupi do spraw kultury (2004-2019), dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL i redaktor naczelny kwartalnika „Ethos” (2008-2014). Od 2005 r. członek Komitetu Episkopatu Polski ds. dialogu z Judaizmem. Od 2022 r. członek Komisji ds. Etyki w Nauce przy prezesie PAN. Należy do SPP i PEN Clubu. Prowadzi wykłady z etyki. Interesuje się nowożytną i współczesną myślą włoską, czemu dał wyraz jako tłumacz Zasad etyki A. Rosminiego (1999) oraz autor monografii: Filozofia i totalitaryzm. Augusta Del Nocego interpretacja kryzysu moderny (2005). Ponadto opublikował m.in. The Ethics of the Struggle for Liberation. Towards a Personalistic Interpretation of the Principle of Non-Violence (1991), Spotkania na placu (2001), Wokół „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II (red., 2003), Świadkowie świadka (współred., 2003), …na ziemi w lublinie… (2008), Polska Jana Pawła II (2011), Szeroko otwierał drzwi Kościoła (2016), Sacrum i profanum (2017), Kruche dziedzictwo. Jan Paweł II od nowa (2018), Bóg nie wyklucza (2021), Osoba i moralność (2021), Między innymi o radości (2022).Redaktor serii „Świadkowie Duchowego Piękna”. Autor tomów wierszy: Jak ciemność w ciemności (1991), Inaczej każdej wiosny (1993), Kogut z Akwilei (1999), Znaki szczególne (2000), Miejsca i twarze (2003), Głosy i glosy (2008), Fotografia rodzinna (2010), Autoportret z miastem (2013), Boso (2015), Ulica Bernardyńska (2018), Stąd i stamtąd (2020). Laureat Literackiej Nagrody im. J. Czechowicza, Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego, Mieczysława i Erazma Pruszyńskich, Medalu 75-lecia Misji Jana Karskiego oraz nagrody „Pontifici” przyznanej przez Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie.