Gdzie kupić „Akcent”

Gdzie kupić Akcent

Sprzedaż „Akcentu” prowadzą m.in. księgarnie:
Salon sprzedaży „Empik”,
ul. Lipowa, Galeria „Plaza”
20-024 Lublin, tel. 081 534-36-98Księgarnia „U Hieronima”
ul. Narutowicz 4 (WBP im. H. Łopacińskiego)
20-950 Lublin, tel. 81 528-74-09Księgarnia – Antykwariat
ul. Jasna 7a
20-071 Lublin, tel. 813-078-887Księgarnia „Ezop”,
ul. Krakowskie Przedmieście 62
20-076 Lublin, tel. 081 532-56-15Galeria ZPAP
ul. Krakowskie Przedmieście 62
20-076 Lublin, tel. 081 532-68-57Ośrodek Informacji Turystycznej,
ul. Jezuicka 1/3
20-113 Lublin, tel. 081 532-44-12Księgarnia „Szklarnia”
ul. Peowiaków 12 (Centrum Kultury)
20-400 Lublin, tel. 81 466-61-34Księgarnia Naukowo-Techniczna „Tales”
Krakowskie Przedmieście 39
20-076  Lublin, tel. 506-689834
Księgarnia „Lectura”
ul. Lubelska 30
22-100 Chełm, tel. 82 565-04-64M. Grynder. Gdańska Księgarnia Naukowa
ul. Łagiewniki 56
80-855 Gdańsk, tel. 58 301-41-22Księgarnia Literacka Stefan Zielski
plac Konstytucji 3 Maja 3
10-414 Olsztyn, tel. 89 533-62-24Garmond Press S.A. Biuro Handlowe
ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa
tel. 22 836-70-08, sprzedaż internetowaR. Szczechura – Księgarnia „Wrzenie Świata”
ul. Gałczyńskiego 7
00-362 Warszawa, tel. 22 828-49-98Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa
ul. Krakowskie Przedmieście 7
00-068 Warszawa, tel. 022 826-18-35Księgarnia LEXICON Maciej Woliński
ul. Dereniowa 2/96
02-776 Warszawa, tel. 22 648-41-23
Księgarnia prowadzi sprzedaż wysyłkową „Akcentu”.Księgarnia Akademicka
Al. Wojska Polskiego 69
65-625 Zielona Góra, tel. 068 326-35-20, w. 220

Tu do nabycia m.in. numery:

z 2011: 1 – Jerzy Giedroyc – Sokrates czy Robespierre?, Graffiti – historia nowej wrażliwości, Jak Wyka
czyta Różewicza?, Kłopoty z „Latającym Cyrkiem Monty Pythona”; 2 – Proza Amira Gutfreunda i Katalin
Mezey, wiersze Hałyny Kruk i Tadeusza Chabrowskiego, Bogdan Nowicki o ontologicznych herezjach Brunona
Schulza, Muzyka klasyczna wobec wszechwładzy rynku; 3 – Nowa poezja ukraińska w przekładach
Bohdana Zadury, Marek Kusiba: Kochankowie z ulicy Kościelnej, Sergiusz Sterna-Wachowiak: Sceny z życia
codziennego artystów; 4 – Sienkiewicz metafizyczny, Wojciech Białasiewicz o Wieniawie-Długoszowskim,
„Żar” Leszka Mądzika, Maciej Białas o Grzegorzu Ciechowskim.

z 2012: 1 – John Cage – artysta przełomu, o twórczości H. Krall, T. Różewicza, O. Tokarczuk i J. Dehnela;
2 – Najnowsza proza H. Krall, o rozmowach Miłosza z Bogiem, Latawiec i Balcerzan – poetycki duet; 3 –
R. Kapuściński o „nowym dziennikarstwie”, rozmowa z A. Osiecką; 4 – Ejdetyka lustra, o lubelskiej etnolingwistyce,
Ars poetica dzisiejszej Ukrainy + suplement: Lublin – miasto poetów. Część 1.

z 2013: 1 – najnowsza proza Wiesława Myśliwskiego, sny ukraińskich poetów, ironia i harmonia
Stasysa Eidrigevičiusa; 2 – historie alternatywne, Kafka, jakiego nie chcemy znać, panorama rosyjskiego
rocka u schyłku komunizmu; 3 – Emigracyjna odyseja w listach, nowe przekłady Kawafisa, malarstwo
Stanisława Baja; 4 – Do czego Bóg używa mistyków, wokół biografii Wisławy Szymborskiej, Lwów – mit
wielokulturowości, Basia Stępniak-Wilk – śpiewająca poetka + suplement: Lublin – miasto poetów. Część 2.

z 2014: 1 – A. Nasiłowska o J. J. Szczepańskim, Kim był Jan Parandowski?, W. Białasiewicz o S. Kisielewskim,
Jazz w Mistrzu i Małgorzacie, Żarty i metafory Edwarda Lutczyna; 2 – Bohdan Zadura: Doktorzy,
A. Mazurek o poezji K. Sutarskiego, E. Błotnicka-Mazur o plakatach Leszka Mądzika, 40 lat Budki Suflera, Nowa jakość w prozie Wiesława Myśliwskiego; 3 – E. Balcerzan o wyklejankach Wisławy Szymborskiej,
Nowa powieść Jacka Dehnela, J. Szperkowicz o Włodzimierzu Wysockim; 4 – Anioł z Pietrasanta. O rzeźbach Igora Mitoraja, E. Antoniak-Kiedos o liryce M. Danielkiewicza, Współczesna poezja serbska.

z 2015: 1 – niepublikowane teksty Władysława Panasa i wspomnienia w 10. rocznicę śmierci, wiersze W. Oszajcy, G. Wróblewskiego, A. Augustyniak, A. Zińczuk, przestrzeń w grafikach Sławomira Plewko; 2 – Wasyl Machno: Listy i powietrze, E. Gaudasińska ilustruje wiersze Zbigniewa Herberta, o początkach polskiego jazzu i o filmach w Kosowie; 3 – Hanna Krall rozmawia o łowieniu… życia, Dominik Opolski: Rondo, A. Kochańczyk o Herlingu-Grudzińskim; 4 – wiersze U. Kozioł, K. Kuczkowskiego, K. Lisowskiego, K. Sutarskiego, Muzeum uwolnionego słowa – Anna Mazurek i Łukasz Marcińczak o poezji konkretnej, Maksymilian Snoch – wizjoner i esteta.

z 2016: 1 – proza B. Jonuškaitė i V. Vornaua, S. Sterna-Wachowiak o J. J. Szczepańskim, Czary Franciszka Maśluszczaka, Szczebrzeszyn – stolica języka polskiego, T. Kłusek o Olczaku; 2 – W. Ligęza o Szymborskiej, J. Bartmiński o etycznej sile polszczyzny, wiersze poetów litewskich, I. Kovacs o Rydzu-Śmigłym, proza Jacka Łukasiewicza; 3 – J. Bralczyk w rozmowie z Ł. Janickim, Kulturalne stolice świata – cz. I, A. Kochańczyk o dziennikach pisarzy, Prymas Glemp we wspomnieniach J. W. Wosia, Janusz Stanny – malarz snów; 4 – wiersze Oszajcy, Jeżyny, Chabrowskiego, Europa Środkowa od środka, Kulturalne stolice świata – cz. II, M. Riabczuk o współczesnej Ukrainie, malarstwo Ryszarda Lisa.

z 2017: 1 – Wobec śmierci i cierpienia – narracje T. Chabrowskiego, J. Kobego, Ł. Suskiewicza, teorie spiskowe w ujęciu U. M. Benki, Andrzej Strumiłło – artysta szczęśliwy, Janusz Jozefowicz – wirtuoz tańca z Lublina; 2 – historia w skurczu źrenicy – Rajskie Marka Kusiby, Roch Sulima o Wiesławie Myśliwskim, wizerunek księdza w kulturze polskiej XX w., nowa powieść Macieja Płazy; 3 – Hrabal, węgorz i złoty tygrys, Jerzy Święch o nowej humanistyce, Bohdan Zadura jako powieściopisarz, magiczny biały świat Jana Gryki; 4 – Józef Piłsudski w dziełach kultury i w świadomości społecznej – tom monograficzny.


„Akcent” można nabyć również w sieci Ruch, Pol Perfect, Garmond Press oraz Kolporter.
Zainteresowani zakupem archiwalnych numerów mogą się zwracać bezpośrednio do redakcji „Akcentu”.

Cena rocznej prenumeraty krajowej wynosi 38 zł. Prenumerata zagraniczna jest dwukrotnie droższa (plus koszty przesyłki). Pieniądze można wpłacać bezpośrednio na konto wydawcy:
Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”Bank PEKAO SA, V O w Lublinie
nr rachunku: 50 12401503 1111000017528667
lub przekazem pocztowym pod adres redakcji, zaznaczając na odwrocie przekazu „prenumerata Akcentu”.
Pod adresem redakcji zamówić można również numery archiwalne Akcentu. Prenumeratę Akcentu prowadzą także urzędy pocztowe, Ruch SA, Kolporter SA i Ars Polona.
Najnowszy numer kwartalnika można kupić w cenie 16 zł (wliczona przesyłka).