Archiwum Akcentu

Archiwum

          Akcent nr 1.20
Nr 1/2020
Akcent nr 4.19
Nr 4/2019
Akcent nr 3.19
Nr 3/2019
Akcent nr 2.19
Nr 2/2019
Akcent nr 1.19
Nr 1/2019
Akcent nr 4.18
Nr 4/2018
Akcent nr 3.18
Nr 3/2018
Akcent nr 2.18
Nr 2/2018
Akcent nr 1.18
Nr 1/2018
Akcent nr 4.17
Nr 4/2017
Akcent nr 3.17
Nr 3/2017
Akcent nr 2.17
Nr 2/2017
Akcent nr 1.17
Nr 1/2017
Akcent nr 4.16
Nr 4/2016
Akcent nr 3.16
Nr 3/2016
Akcent nr 2.16
Nr 2/2016
Akcent nr 1.16
Nr 1/2016
Akcent nr 4.15
Nr 4/2015
Akcent nr 3.15
Nr 3/2015
Akcent nr 2.15
Nr 2/2015
Akcent nr 1.15
Nr 1/2015
Akcent nr 4.14
Nr 4/2014
Akcent nr 3.14
Nr 3/2014
Akcent nr 2.14
Nr 2/2014
Akcent nr 1.14
Nr 1/2014
Akcent nr 4.13
Nr 4/2013
Akcent nr 3.13
Nr 3/2013
Akcent nr 2.13
Nr 2/2013
Akcent nr 1.13
Nr 1/2013
Akcent nr 4.12
Nr 4/2012
Akcent nr 3.12
Nr 3/2012
Akcent nr 2.12
Nr 2/2012
Akcent nr 1.12
Nr 1/2012
Akcent nr 4.11
Nr 4/2011
Akcent nr 3.11
Nr 3/2011
Akcent nr 2.11
Nr 2/2011
Akcent nr 1.11
Nr 1/2011
Akcent nr 4.10
Nr 4/2010
Akcent nr 3.10
Nr 3/2010
Akcent nr 2.10
Nr 2/2010
Akcent nr 1.10
Nr 1/2010
Akcent nr 4.09
Nr 4/2009
Akcent nr 3.09
Nr 3/2009
Akcent nr 2.09
Nr 2/2009
Akcent nr 1.09
Nr 1/2009
Akcent nr 4.08
Nr 4/2008
Akcent nr 3.08
Nr 3/2008
Akcent nr 2.08
Nr 2/2008
Akcent nr 1.08
Nr 1/2008
Akcent nr 4.07
Nr 4/2007
Akcent nr 3.07
Nr 3/2007
Akcent nr 2.07
Nr 2/2007
Akcent nr 1.07
Nr 1/2007
Akcent nr 4.06
Nr 4/2006
Akcent nr 3.06
Nr 3/2006
Akcent nr 2.06
Nr 2/2006
Akcent nr 1.06
Nr 1/2006
Akcent nr 4.05
Nr 4/2005
Akcent nr 3.05
Nr 3/2005
Akcent nr 2.05
Nr 2/2005
Akcent nr 1.05
Nr 1/2005
Akcent nr 3-4.04
Nr 3-4/2004
Akcent nr 1-2.04
Nr 1-2/2004
Akcent nr 4.03
Nr 4/2003
Akcent nr 3.03
Nr 3/2003
Akcent nr 1-2.03
Nr 1-2/2003
Akcent nr 4.02
Nr 4/2002
Akcent nr 3.02
Nr 3/2002
Akcent nr 1-2.02
Nr 1-2/2002
Akcent nr 4.2001
Nr 4/2001
Akcent nr 3.01
Nr 3/2001
Akcent nr 1-2.01
Nr 1-2/2001
Akcent nr 4.2000
Nr 4/2000
Akcent nr 3.2000
Nr 3/2000
Akcent nr 1-2.2000
Nr 1-2/2000

 

„Akcent” sprzed lat – w plikach pdf

Rok 1980
Akcent nr 1(1)1980
Akcent nr 2(2)1980
Akcent nr 3(3)1980
Akcent nr 4(4)1980
Rok 1981
Akcent nr 1(5)1981
Akcent nr 2(6)1981
Rok 1982
Akcent nr 1(7)1982
Akcent nr 2(8)1982
Akcent nr 3(9)1982
Akcent nr 4(10)1982
Rok 1983
Akcent nr 1(11)1983
Akcent nr 2(12)1983
Akcent nr 3(13)1983
Akcent nr 4(14)1983
Rok 1984
Akcent nr 1(15)1984
Akcent nr 2(16)1984
Akcent nr 3(17)1984
Akcent nr 4(18)1984
Rok 1985
Akcent nr 1(19)1985
Akcent nr 2-3(20-21)1985
Akcent nr 4(22)1985
Rok 1986
Akcent nr 1(23)1986
Akcent nr 2(24)1986
Akcent nr 3(25)1986
Akcent nr 4(26)1986
Rok 1987
Akcent nr 1(27)1987
Akcent nr 2(28)1987
Akcent nr 3(29)1987
Akcent nr 4(30)1987
Rok 1988
Akcent nr 1(31)1988
Akcent nr 2(32)1988
Akcent nr 3(33)1988
Akcent nr 4(34)1988
Rok 1989
Akcent nr 1(35)1989
Akcent nr 2(36)1989
Akcent nr 3(37)1989
Akcent nr 4(38)1989
Rok 1990
Akcent nr 1-2(39-40)1990
Akcent nr 3(41)1990
Akcent nr 4(42)1990
Rok 1991
Akcent nr 1(43)1991
Akcent nr 2-3(44-45)1991
Akcent nr 4(46)1991
Rok 1992
Akcent nr 1(47)1992
Akcent nr 2-3(48-49)1992
Akcent nr 4(50)1992
Rok 1993
Akcent nr 1-2(51-52)1993
Akcent nr 3(53)1993
Akcent nr 4(54)1993
Rok 1994
Akcent nr 1(55)1994
Akcent nr 2(56)1994
Akcent nr 3-4(57-58)1994
Rok 1995
Akcent nr 1(59)1995
Akcent nr 2(60)1995
Akcent nr 3-4(61-62)1995
Rok 1996
Akcent nr 1(63)1996
Akcent nr 2(64)1996
Akcent nr 3(65)1996
Akcent nr 4(66)1996
Rok 1997
Akcent nr 1(67)1997
Akcent nr 2(68)1997
Akcent nr 3(69)1997
Akcent nr 4(70)1997
Rok 1998
Akcent nr 1-2(71-72)1998
Akcent nr 3(73)1998
Akcent nr 4(74)1998
Rok 1999
Akcent nr 1(75)1999
Akcent nr 2(76)1999
Akcent nr 3-4(77-78)1999
Rok 2000
Akcent nr 1-2(79-80)2000
Akcent nr 3(81)2000
Akcent nr 4(82)2000
Rok 2001
Akcent nr 1-2(83-84)2001
Akcent nr 3(85)2001
Akcent nr 4(86)2001
Rok 2002
Akcent nr 1-2(87-88)2002
Akcent nr 3(89)2002
Akcent nr 4(90)2002
Rok 2003
Akcent nr 1-2(91-92)2003
Akcent nr 3(93)2003
Akcent nr 4(94)2003
Rok 2004
Akcent nr 1-2(95-96)2004
Akcent nr 3-4(97-98)2004
Rok 2005
Akcent nr 1(99)2005
Akcent nr 2(100)2005
Akcent nr 3(101)2005
Akcent nr 4(102)2005
Rok 2006
Akcent nr 1(103)2006
Akcent nr 2(104)2006
Akcent nr 3(105)2006
Akcent nr 4(106)2006
Rok 2007
Akcent nr 1(107)2007
Akcent nr 2(108)2007
Akcent nr 3(109)2007
Akcent nr 4(110)2007
Rok 2008
Akcent nr 1(111)2008
Akcent nr 2(112)2008
Akcent nr 3(113)2008
Akcent nr 4(114)2008
Rok 2009
Akcent nr 1(115)2009
Akcent nr 2(116)2009
Akcent nr 3(117)2009
Akcent nr 4(118)2009
Rok 2010
Akcent nr 1(119)2010
Akcent nr 2(120)2010
Akcent nr 3(121)2010
Akcent nr 4(122)2010

 

Bibliografia „Akcentu”

AKCENT – BIBLIOGRAFIA 2005-2015 z podziałem na roczniki (pdf)

 

______________________________________________________________________________
Niektóre numery „Akcentu” widoczne powyżej można zamówić pod adresem redakcji. Warte uwagi są następujące tomy monograficzne:

Węgrzy i o Węgrach, nr 1 (23) 1986
Tom poświęcony jest w całości polsko-węgierskim związkom kulturowym i kulturze węgierskiej. Zawiera m.in. przekłady wierszy kilkunastu najwybitniejszych współczesnych poetów, fragmenty powieści E. Golgóczi Pielgrzymka do więzienia (dramatyczny obraz stalinizmu na Węgrzech) oraz nowego przekładu Chłopców z Placu Broni pióra T. Olszańskiego wraz z uzasadnieniem takiej reinterpretacji i inne teksty literackie (np. eseje S. Csoóriego). W numerze także szkice historyczne i literaturoznawcze.

Na pograniczu narodów i kultur II (Arabowie, Amerykanie, Litwini, Niemcy, Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Tatarzy, Węgrzy, Żydzi), nr 1-2 (39-40) 1990
Tom zawiera artykuły, eseje, teksty literackie, pamiętnikarskie i reprodukcje prac plastycznych dobrane tak, by uzyskać odpowiedź na pytanie o efekt kulturowy, jaki powstaje w strefach, gdzie sąsiadują ze sobą różne narodowości i gdzie stykają się (zderzają lub przenikają) odmienne tradycje i systemy wartości. Szczególnie wiele miejsca poświęcono kresom wschodnim i zachodnim Rzeczypospolitej, kulturze żydowskiej oraz emigracyjnym enklawom kulturowym. Sensacją jest pierwsza polska publikacja kontrowersyjnych fragmentów Szatańskich wersetów Salmana Rushdiego wraz z artykułem na temat autora, który – uznany przez część świata isalmskiego za obrazoburcę – otrzymał wyrok smierci. Ponadto proza i wiersze z pogranicza zachodniego (A. Müller, T. Żukowski) i wschodniego (Z. Grzesiak, A. Jurewicz), esej Danuty Mostwin o tożsamości kulturowej emigrantów, prezentacja muzułmańskich śladów w kulturze polskiej, Rosja M. Bierdiajewa, kontynuacja rozważań S. Sterny-Wachowiaka o mozaice kulturowej na pograniczu niemiecko-polskim i W. Panasa o literaturze polsko-żydowskiej.

Erotyka w literaturze, nr 4 (42) 1990
Większość zamieszczonych esejów, opowiadań i wierszy prezentuje różne warianty występowania motywu erotycznego w literaturze. Omówiona została tematyka erotyczna w twórczości A. Mickiewicza, B. Leśmiana, C. Miłosza, A. Bursy i R. Wojaczka oraz motywy miłosne w sztuce filmowej minionego ćwierćwiecza. Wysublimowany i łagodny jest erotyzm kilku publikowanych obok współczesnych opowiadań. Poza głównym tematem numer przynosi refleksje o wierszach T. Nowaka, analizę sytuacji psychospołecznej współczesnego poety w USA i esej na temat przenikania kultur na obrzeżach Chin.

Komizm, humor i groteska w kulturze Europy, nr 2-3 (44-45) 1991
Tom zawiera 17 artykułów poświęconych wybranym aspektom humoru i komizmu w Europie od średniowiecza po czasy współczesne lub dotyczących humoru w kulturach narodowych (np. francuskiej, polskiej, rosyjskiej, rumuńskiej, żydowskiej), a także rozważania na temat funkcji dowcipu politycznego w krajach o ustroju komunistycznym. Jednocześnie publikowane są nowe utwory najlepszych autorów tego gatunku: M. Wolskiego, A. Osieckiej, J. Osęki, amerykańskiego pisarza S. Dixona oraz piosenki i wiersze W. Młynarskiego, J. Brela, G. Brassensa, B. Okudżawy, I. Szymańskiego. Oprawę graficzną stanowi kilkadziesiąt rysunków satyrycznych J. Lipca oraz próbki humoru rysunkowego G. Wolińskiego, Z. Jujki i S. Sadurskiego.

Na pograniczu narodów i kultur III, nr 2-3 (48-49) 1992
Tom ukształtowany podobnie jak 1-2/1990, z nowymi, unikalnymi materiałami dokumentalnymi, problematyka litewską (Tomas Venclova), ukraińską (Mykoła Riabczuk), białoruską (Jan Czykwin), niemiecką i żydowską. Numer otwiera obszerna wypowiedź Tadeusza Konwickiego pt. Jak kręciłem „Lawę”.

Kultura polska w USA, nr 4 (50) 1992
Numer zawiera obszerne sprawozdanie ze zorganizowanej przez T. Karpowicza w Chicago międzynarodowej konferencji poświęconej twórczości Juliana Przybosia i kilka spośród wygłoszonych tam referatów (Uta Przyboś, B. Kierc, G. Gömöri, R. Skręt, B. Wróblewski), tłumaczenie polemiki na temat Polonii amerykańskiej stoczonej przez C. Miłosza i S. Blejwasa na łamach „New York Times Book Review” w 1987 r., nowe opowiadanie znakomitej polskiej pisarki i socjologa z Baltimore Danuty Mostwin, polski pierwodruk artykułu I.B. Singera o B. Schulzu publikowanego przed 30 laty w „Forwerts” (Nowy Jork), szkic na temat mieszkającego w Kalifornii zasłużonego bibliografa prasy polskiej Jana Kowalika i fragmenty popularnego wśród Polonii chicagowskiej słuchowiska Z. Mierzyńskiej Jackowo Story. Poza głównym tematem m. in. wiersze R. Kapuścińskiego i esej J. Łukasiewicza.

Polscy Amerykanie, nr 2 (68) 1997
Numer jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak „od środka” patrzą na Amerykę a jednocześnie na kraj swoich przodków dzieci polskich emigrantów, pierwszego, drugiego i dalszych pokoleń. Jakie miejsce znaleźli dla siebie w USA i jak określają właśną tożsamość? Jaki obraz polskości w sobie noszą i czy jest ona dla nich inspiracją czy ciężarem? Piszą m.in. Anthony Bukoski, Thomas S. Gladsky, John Guzlowski, Danuta Mostwin, Tadeusz Chabrowski i inni.

Berlin – Lipsk – Wiedeń,, nr 4 (74) 1998
Oś: Berlin – Lipsk – Wiedeń w minionym wieku ogrywała ważną rolę kulturotwórczą. W numerze znalazły się teksty (poezja, proza, omówienia) m.in. R.M. Rilkego, H. Breski, H. Häuslera, D. Wellershoffa, W. Schlotta, R. Schmigdall, Ch. Heckela (szczególnie akcentującego literackie przyjaźnie z Lublina) i A. Zielińskiego (polskiego pisarza mieszkającego w Wiedniu, publikującego po niemiecku i polsku).

 

Font Resize
Contrast