Spis treści numeru 3/2014

Akcent numer 3 (137) 2014

Akcent numer 3 (137) 2014

Edward Balcerzan: Wyklejanki – felietony – wiersze (o twórczości Wisławy Szymborskiej)
Bogdan Nowicki: wiersze
Jacek Dehnel: Matka Makryna
Urszula M. Benka: wiersze
Ewa Prządka: „Znasz-li ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech
Uta Przyboś: wiersze
Mariusz Kargul: Raj dodatkowy
Andrzej Muszyński: wiersze
Alina Kochańczyk: Ten potwór Witkacy (na marginesie pierwszego tomu „Listów”)
Jarosław Sawic: wiersze
Marek K. E. Baczewski: miniatury
Włodzimierz Fełenczak: wiersze
Przemysław Kaliszuk: Czarna skrzynka i boczne odnogi czasu. Nowoczesne aspekty historii alternatywnych
Jacek Giszczak: wiersze
Miljenko Jergović: Nora, jak ta z Ibsena

PRZEKROJE
Prozaicy, prozaicy…
Jarosław Cymerman: (Dys)harmonia mundi [Paweł Huelle „Śpiewaj ogrody”];
Andrzej Molik: Orlik do lotu się podrywający [Władysław Broniewski „Pamiętnik”];
Edyta Ignatiuk: Lekcje geopoetyki [Jurij Andruchowycz „Leksykon miast intymnych. Swobodny podręcznik do geopoetyki i kosmopolityki”];
Edyta Antoniak-Kiedos: Książę z bajki [Zbigniew Masternak „Nędzole”]

Nie tylko analitycznie…
Dariusz Pachocki: Balcerzana szkiełko i oko [Edward Balcerzan „Pochwała poezji. Z pamięci, z lektury”];
Karolina Przesmycka: Opowieść o bardzo zmęczonym narodzie [Małgorzata Rejmer „Bukareszt. Kurz i krew”];
Bogdan Rogatko: W odczarowanym świecie [Wojciech Ligęza „Pod kreską, teksty z lat 1996-2013”];
Małgorzata Szlachetka: Holokaust w literaturze. Temat ani łatwy, ani nowy [Sylwia Karolak „Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 1947-1991. Kanon, który nie powstał”];
Wiesława Turżańska: Portret rodzinny we wnętrzu, czyli paradoksy Beksińskich [Magdalena Grzebałkowska „Beksińscy. Portret podwójny”];
Tadeusz Szkołut: Biografia fotograficzna [„Ryszard Kapuściński. Fotobiografia”]

BARDOWIE
Jerzy Szperkowicz: Gdyby żył Wysocki…
Włodzimierz Wysocki: wiersze

PLASTYKA
Jan W. Woś: Czterysta lat temu zmarł El Greco

TEATR
Magdalena Jankowska: Światłocień Boga

NAMIĘTNOŚCI
Marek Danielkiewicz: Poeta w objęciach Gepa Gambardelli, czyli o poszukiwaniu paradoksu

BEZ TYTUŁU
Leszek Mądzik: Avignon

NOTY
Konrad Sutarski: Nowa twarz na firmamencie poetyckiego nieba (o wierszach Elżbiety Adamskiej-Mohos)
Zbigniew Chojnowski: Lęki i zachwyty Jerzego Hordyńskiego
Wacław Wołyński: Na Wołyniu po polsku

Noty o autorach

Contents and Summaries