Akcent – kontakt

AKCENT

ul. Grodzka 3
20-112 Lublin
tel./fax (81) 53-274-69
e-mail: akcent_pismo@gazeta.pl

Wydawcy:

Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin

Instytut Książki, ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków, tel.: (+48 12) 433 70 40

______________________________________________________

Cena rocznej prenumeraty krajowej wynosi 45 zł. Prenumerata zagraniczna jest dwukrotnie droższa (plus koszty przesyłki). Pieniądze można wpłacać bezpośrednio na konto wydawcy:
Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”Bank PEKAO SA, V O w Lublinie
nr rachunku: 50 12401503 1111000017528667
lub przekazem pocztowym pod adres redakcji, zaznaczając na odwrocie przekazu „prenumerata Akcentu”.
Pod adresem redakcji zamówić można również numery archiwalne Akcentu. Prenumeratę Akcentu prowadzą także urzędy pocztowe, Ruch SA, Kolporter SA i Ars Polona.
Najnowszy numer kwartalnika można kupić w cenie 16 zł (wliczona przesyłka).
Font Resize
Contrast