Akcent – kontakt

AKCENT

ul. Grodzka 3
20-112 Lublin
tel./fax (81) 53-274-69
e-mail: akcent_pismo@gazeta.pl

Wydawcy:

Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin

Instytut Książki, ul. Zygmunta Wróblewskiego 6, 31-148 Kraków, tel.: (+48 12) 433 70 40

______________________________________________________

Cena rocznej prenumeraty krajowej wynosi 70 zł. Prenumerata zagraniczna jest dwukrotnie droższa (plus koszty przesyłki). Pieniądze można wpłacać bezpośrednio na konto wydawcy:
Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”Bank PEKAO SA, V O w Lublinie
nr rachunku: 50 1240 1503 1111 0000 1752 8667
lub przekazem pocztowym pod adres redakcji, zaznaczając na odwrocie przekazu „prenumerata Akcentu”.
Pod adresem redakcji zamówić można również numery archiwalne Akcentu. Prenumeratę Akcentu prowadzą także urzędy pocztowe, Ruch SA, Kolporter SA i Ars Polona.
Najnowszy numer kwartalnika można kupić w cenie 25 zł (wliczona przesyłka).