Polityka prywatności

Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent” oraz redakcja „Akcentu” informują, że Państwa dane osobowe (adresowe i kontaktowe) znajdujące się w naszej bazie danych wykorzystywane są tylko do celów związanych z przekazywaniem informacji o realizowanych przedsięwzięciach statutowych naszej instytucji. Dane te chronione będą zgodnie z zaleceniami zawartymi w unijnych przepisach o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679).

Informujemy również, że mają Państwo prawo żądania od nas dostępu do tych danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich usunięcia.