Biblioteka Siedemsetlecia

Biblioteka Siedemsetlecia

Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent” i redakcja „Akcentu”, publikując serię wydawniczą „Biblioteka Siedemsetlecia”, pragną upamiętnić 700. rocznicę nadania Lublinowi praw miejskich. Na serię składają się książki ukazujące historyczne i współczesne znaczenie Lublina, jego kultury i wielonarodowych tradycji pogranicza Wschodu i Zachodu.

Dystrybucję książek z serii Biblioteka Siedemsetlecia prowadzi Wydawnictwo Norbertinum.


Antologia "Linie światła"

„Linie światła”

Linie światła

Antologia Linie światła prezentuje wybrane wiersze sześciu znakomitych poetów związanych z Lublinem w przekładach na sześć języków obcych (angielski, niemiecki, francuski, litewski, węgierski i ukraiński). Zdawać by się mogło, że tak różnorodnych autorów – poza szeroko pojmowaną lubelskością – niewiele łączy. Jeśli jednak przyjrzeć się ich twórczości z pewnego oddalenia, okazuje się ona wyjątkową opowieścią o najważniejszych aspektach ludzkiego życia. Takich jak próby określenia własnej tożsamości, rozpoznawanie i wyodrębnianie osobistej przestrzeni, zmagania z przemijaniem, starością i nieuchronnością śmierci, której okrutną hegemonię przezwycięża jedynie cud narodzin. Niepewność co do własnego losu pokonywana jest w aktach nadawania mu sensu. Lubelscy poeci sprzeciwiają się zakłamywaniu rzeczywistości oraz zawłaszczaniu języka publicznego. Źródłem doświadczeń metafizycznych jest dla nich zetknięcie tego, co pospolite, zwyczajne, z tym, co wzniosłe i niepowtarzalne, przenikanie sacrum do sfery powszedniej, której centrum stanowi człowiek, traktowany przez nich zawsze z czułością, ale i koniecznym dystansem.

Data wydania: grudzień 2017


Czechowicz i Łobodowski

„Poemat o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza i „Ballada lubelska” Józefa Łobodowskiego

Józef Czechowicz Poemat o mieście Lublinie i Józef Łobodowski Ballada lubelska

Poemat o mieście Lublinie Józefa Czechowicza i Ballada lubelska Józefa Łobodowskiego to bezsprzecznie najważniejsze teksty poetyckie poświęcone Lublinowi. W obydwu utworach miasto nad Bystrzycą jest przestrzenią mityczną, w której ważą się losy świata – od jego narodzin po czas apokalipsy. Czechowicz wskrzesza i ocala w pamięci Lublin swego dzieciństwa – jeszcze prowincjonalnie senny, a Łobodowski umiejscawia w jego murach „bój ostatni”, pokazując miasto doświadczające katastrofy II wojny światowej i komunizmu. Wspólna lektura obu tekstów pozwala dostrzec, jak w Balladzie lubelskiej, napisanej w 20 lat po Poemacie o mieście Lublinie, odżywają i są twórczo przekształcane Czechowiczowskie wizje.

Data wydania: grudzień 2017


Łukasz Marcińczak. "Kamienie pachnące szafranem. Eseje lubelskie"

Łukasz Marcińczak. „Kamienie pachnące szafranem. Eseje lubelskie”

Łukasz Marcińczak Kamienie pachnące szafranem. Eseje lubelskie

Dzięki esejom Łukasza Marcińczaka odkrywamy Lublin – miasto położone w centrum polskości – jako wyjątkową przestrzeń, w której stykają się przeciwstawne żywioły. Tu dokonuje się misterium, które może być zarówno zwiastunem apokalipsy, jak i zapowiedzią odnowy świata. Historia Lublina – barwna, choć naznaczona piętnem tragizmu – jest dla autora rodzajem szyfru: próba jego złamania wiedzie do zasadniczych pytań o prawa rządzące życiem społeczeństw i jednostek.
Z czym naprawdę zmagał się Jakub Icchak Horowic (zwany Widzącym z Lublina), żydowski prorok i herezjarcha? Co łączyło Stefana Żeromskiego i Bolesława Prusa, których los zetknął w podlubelskim Nałęczowie? Dlaczego w kościele Dominikanów umieszczono naprzeciw siebie dwie ambony? Do jakiego kodu kulturowego nawiązywano, stawiając na najważniejszym lubelskim placu pomnik konny Józefa Piłsudskiego? Co o Lublinie i o losach jego mieszkańców mówią groby na starym kirkucie i na cmentarzu przy Lipowej? Aby zaspokoić ciekawość, trzeba nacisnąć klamkę umieszczoną na okładce tomu. Za progiem czeka niezwykła opowieść, zbudowana z faktów, zanurzona w legendach, wsparta wyobraźnią i prawdziwą pasją.

Data wydania: grudzień 2016


Lublin - miasto poetów. Antologia

„Lublin – miasto poetów. Antologia”

Bogusław Wróblewski Lublin – miasto poetów. Antologia

Antologia Lublin – miasto poetów podejmuje tradycję autorskiego porządkowania stanu posiadania liryki związanej z konkretnym miejscem bez dodatkowych uzasadnień tematycznych. Celem publikacji jest szerokie zakreślenie panoramy poetyckiego środowiska Lublina, powodem jej wydania – towarzyszące żywej pasji czytelniczej redaktora Wróblewskiego niestrudzone pragnienie dokumentowania i gromadzenia lirycznych dokonań twórców (na różne sposoby) lubelskich. Lublin – miasto poetów to swoista kronika lirycznych zdarzeń kreujących obraz życia literackiego jedynego miejsca w świecie, w określonej aktualności drugiej dekady XXI w. To lista obecności indywidualności twórczych współtworzących artystyczną atmosferę miasta, wielobarwna mozaika poetyckich obrazów, zapis różnorodności głosów, sposobów odczuwania, bogactwa świadectw egzystencji.

Joanna Kisiel

W Lublinie rzeczywiście coś się dzieje – ciągłość poetyckich pokoleń została zachowana, a młodzi dochodzą do głosu i zyskują znaczenie w sposób niemal podręcznikowy. Przyznam, że z początku potraktowałem z dużym dystansem emfazę Bogusława Wróblewskiego, umieszczającego lubelską potęgę poetycką tuż za Krakowem. Po przeczytaniu antologii i przemyśleniu mogę tylko z pokorą jego zdanie o tamtejszych talentach powtórzyć: one rodzą się tu po prostu na (Czechowiczowskim) kamieniu.

Karol Maliszewski

Data wydania: grudzień 2016


Wasyl Machno. Listy i powietrze

Wasyl Machno. „Listy i powietrze”

Wasyl Machno Listy i powietrze.Opowiadania pograniczne

Perfekcyjne pod względem literackim opowiadania Wasyla Machny, wybitnego pisarza ukraińskiego mieszkającego w Nowym Jorku, odsłaniają skomplikowane relacje międzyludzkie związane z zawieszeniem bohaterów w przestrzeni międzykulturowej. Dotyczy to zarówno mieszkańców zachodniej Ukrainy (niegdyś wschodnich terenów Rzeczypospolitej), jak i środowisk emigracyjnych w dzisiejszej Ameryce. Spotykamy w tych opowiadaniach Ukraińców, Polaków, Żydów, Cyganów, ale problemy, przed którymi stają bohaterowie, mają charakter uniwersalny – osamotnienie, nieumiejętność ocalenia własnego systemu wartości wobec presji niestabilnego otoczenia społecznego i geopolitycznych powikłań najnowszej historii.

Jednakowo głęboko przeżywają ten dramat intelektualista na obczyźnie, rosyjski oficer białogwardyjski, ukraińska studentka w Nowym Jorku, emigrant zarobkowy próbujący zalegalizować pobyt w USA przez fikcyjne małżeństwo, drobny żydowski kupiec i polski oficer w obliczu rozpoczynającej się drugiej wojny światowej czy prosta kobieta pragnąca ratować syna przed unicestwieniem przez wojnę domową.

Data wydania: listopad 2015 r.


Pięć wieków poezji o Lublinie. Antologia

„Pięć wieków poezji o Lublinie. Antologia”

Waldemar Michalski Pięć wieków poezji o Lublinie. Antologia

„Bibliotekę Siedemsetlecia” otwiera antologia Pięć wieków poezji o Lublinie, której uzupełnione wydanie przygotował do druku Waldemar Michalski – poeta, krytyk literacki i redaktor „Akcentu”. Antologia jest prezentacją najciekawszych i najbardziej wartościowych wierszy pisanych z myślą o Lublinie, od Kochanowskiego po najmłodszych poetów współczesnych. Z ponad tysiąca utworów wybrano prawie 250 tekstów, będących dziełem niemal 150 autorów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, m.in. z Izraela, Niemiec, Ukrainy, USA i Węgier. Wybór tekstów poprzedza obszerny wstęp (także w wersji angielskiej), który jest omówieniem literackiego wizerunku miasta w historycznym kontekście.

Data wydania: listopad 2015 r.


Dystrybucję książek z serii Biblioteka Siedemsetlecia prowadzi Wydawnictwo Norbertinum.

Font Resize
Contrast