Bibliografia „Akcentu” za rok 2018

AKCENT – BIBLIOGRAFIA 2018 (pdf)

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWA „AKCENTU” ZA ROK 2018
OD NUMERU 1 (151) DO NUMERU 4 (154)

Bibliografia obejmuje prace autorów, recenzentów, tłumaczy, ważniejsze osoby i instytucje oraz teksty o nich. Gwiazdka (*) przed tytułem lub skrótem „zob.” oznacza pozycję o danym autorze. Po tytułach tłumaczonych umieszczono w nawiasie nazwisko tłumacza. Cyfry oznaczają numer (w nawiasie numeracja ciągła) i rok ukazania się „Akcentu” zawierającego odnotowaną pozycję.

Skróty używane w bibliografii:

arch. – archiwum, archiwalny
art. – artykuł
biogr. – biografia, biograficzny
dz. – dziennik
fel. – felieton
fragm. – fragment
kom. – komunikat
koresp. – korespondencja
kryt. art. – krytyka artystyczna
kryt. lit. – krytyka literacka
kryt. muz. – krytyka muzyczna
kryt. teatr. – krytyka teatralna
not. – nota, noty
om. – omówienie
oprac. – opracowanie, opracował
polem. – polemika, polemiczny
proza art. – proza artystyczna
proza poet. – proza poetycka
rec. – recenzja
red. – redakcja
rozm. – rozmowa
tłum. – tłumaczenie
w. – wiersz
wyp. – wypowiedź
zob. – zobacz

Abakanowicz Magdalena

zob. Januszewska-Skreiberg Janina. Hommage á Magdalena Abakanowicz (1930-2017). 2 (152) 2018.

Akram Sara

*[wszystko jest tematem]; rocznica; muzyka niezależna; ; *** [mówisz że jest zimno więc daję ci mój sweter]; na marginesie starego szkolnego zeszytu. w. 4 (154) 2018.

Aleksić Dejan

Rozkład jazdy; Moment lektury; Nocne życie kuchni, Elegia o arbuzach; Klucze. w. 3 (153) 2018.

Andre Bożena

zob. Jaroszyński Andrzej. Polski emigrant powojenny w powieści brytyjskiej. 4 (154) 2018.

Antoniak-Kiedos Edyta

Poezja w ekskluzywnym wydaniu. (Mazur Ewa. Inne klęski). rec. 4 (154) 2018.

Ascherson Neal

zob. Jaroszyński Andrzej. Polski emigrant powojenny w powieści brytyjskiej. 4 (154) 2018.

św. Augustyn

zob. Wierzbicki Alfred Marek. Poeci ludzkiego wnętrza. 3 (153) 2018.

Bagiński Dobrosław

Krzyż według Tomasza. art. 1 (151) 2018.

Bałdyga Zofia

Iljašenko Marie. Libańskie warsztaty samochodowe; Sobota; Niebo; Wspomnienia rodzinne; Woda; Książka; Dom. tłum. 2 (152) 2018.

Bartmiński Jerzy

*Słownik stereotypów i symboli ludowych. T. II Rośliny. Z. 1. Zboża. (Tyrpa Anna. Zboża w życiu Polaków). 2 (152) 2018; „Księża na Księżyc”, czyli jak księża widzą samych siebie. (Wizerunek księdza w kulturze polskiej XXI wieku. red. Janicki Łukasz). rec. 3 (153) 2018.

Bechczyc-Rudnicka Maria

zob. Kochańczyk Alina. Wspomnienie o Marii Bechczyc-Rudnickiej. 2 (152) 2018.

Bednarska Justyna

telefon do Rosji; Berlin calling; Amator; Normalność; Engelmacherin; wyjazd; noc. w. 4 (154) 2018.

Biblia Aramejska

*Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju. Tom I, Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1.

Księga Wyjścia. Tom II. (Fert Józef Franciszek. Nowa droga w świat Biblii). 3 (153) 2018.

Bielski Konrad

zob. Cymerman Jarosław. „Pankracy w spłowiałym smokingu”. 1 (151) 2018; zob. Kłusek Tomasz.

Reflektor na Konrada Bielskiego. 2 (152) 2018.

Bieszczad Maciej

Ulewa; Powrót; Twarzą w twarz; Kołatanie. w. 1 (151) 2018; *Pogrzeby wróbli. (Dunaj Ewa. „Dwie igły sosny”, „piórko ptaka”). 3 (153) 2018.

Biłos Piotr

*Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego. (Święch Jerzy. O Myśliwskim inaczej). 1 (151) 2018.

Bojczenko Ołeksandr

Play off. proza art. 4 (154) 2018.

Bondar Ewelina

Žvirinskis Tadas. Mój kanarek; Motylopodobny; Oswajanie lisa Koniugacja na 14 lutego; Początek końca; Usuwanie zęba. tłum 4 (154) 2018.

Boniecki Adam

Pisarz i filozof. art. 3 (153) 2018.

Borysiewicz Leszek

zob. Lutosławski Bolesław. Sztuka portretu. 1 (151) 2018.

Brakoniecki Kazimierz

Kiberd Declan. Ulisses Joyce’a i my. Umieranie. tłum. 1 (151) 2018.

Breker Arno

zob. Dymarczyk Waldemar. Siodłata czapka i oficerki. Długi żywot brunatnej estetyki. 4 (154) 2018.

Brewiński Kamil

zob. Jędrek Grzegorz. Razem czy osobno? Subiektywny raport na temat tzw. młodej lubelskiej poezji. 2 (152) 2018.

Brzyk Remigiusz

zob. Jankowska Magdalena. Gdy łajdak zasłoni się świętym obrazem. 4 (154) 2018

Budzik Stanisław

*Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego – cz. I Wierzę w Boga Ojca, cz. II Ufam Synowi Bożemu , cz. III Kocham dzieło Ducha Świętego. (Pastwa Rafał. Pewność wiary w „płynnym” świecie).3 (153) 2018.

Burlov Kirill

zob. Lutosławski Bolesław. Sztuka portretu. 1 (151) 2018.

Busza Andrzej

*Atol. Wiersze wybrane. (Szałasta-Rogowska Bożena. Melancholijny atol). 1 (151) 2018.

Butenko Bohdan

zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Nienarysowane i narysowane historie Bohdana Butenki. 1 (151) 2018.

Chlewiński Artur

Z cyklu Grand Canyon [Zejście z Grand View; Doznając odstępu…; Trasy równoczesne; Z Prowadzącym ścieżki i bez Niego]. w. 3 (153) 2018.

Chmielowski Adam

zob. Teusz Leszek. Dać się kształtować miłości. „Brat naszego Boga”. 3 (153) 2018.

Chodźko Leonard

zob. Woś Jan Władysław. Polacy we florenckiej Akademii Sztuk Pięknych. 1 (151) 2018.

Chojnowski Zbigniew

Zakorzenianie się bez zakorzeniania (w Irlandii). (Południak Małgorzata. Pierwsze wspomnienie wielkiego głodu). rec. 2 (152) 2018.

Cichla-Czarniawska Elżbieta

Podroż w głąb pamięci. (Zyman Edward. Bez prawa azylu). rec. 4 (154) 2018.

Cymerman Jarosław

Pankracy w spłowiałym smokingu”. art. 1 (151) 2018; Inicjacja, katastrofa i OMP. O nieznanym opowiadaniu Józefa Czechowicza. art. 2 (152) 2018; Na indeksie (nazwisk). (Wizerunek księdza w kulturze polskiej XXI wieku. red. Janicki Łukasz). rec. 3 (153) 2018.

Czechowicz Józef

zob. Cymerman Jarosław. Inicjacja, katastrofa i OMP. O nieznanym opowiadaniu Józefa Czechowicza. 2 (152) 2018; zob. Wójtowicz Aleksander. Wędrowiec i wygnaniec, czyli niespisane dzieje awangardy lubelskiej. 4 (154) 2018.

Czechowska Joanna

zob. Jaroszyński Andrzej. Polski emigrant powojenny w powieści brytyjskiej. 4 (154) 2018.

Danielkiewicz Marek

Oda do nicości . fel. 2 (152) 2018; Pani Lidia; Pietruszka; fryzjer; Lamentacje; Matka mówi, że to był ładny chłopak. w. 4 (154) 2018; Przepraszam, ale czy mogę się przespać. fel. 4 (154) 2018; Requiem dla przyjaciół. fel. 1 (151) 2018.

Dostatni Tomasz

Wojtyła na nowo czytany… (Wojtyła Karol. Ethics Primer / Elementarz etyczny). rec. 3 (153) 2018.

Dunaj Ewa

Dwie igły sosny”, „piorko ptaka” . (Bieszczad Maciej. Pogrzeby wróbli). rec. 3 (153) 2018; Sekcja martwego języka. (Zadura Bohdan. Po szkodzie). rec. 4 (154) 2018; Wejdźmy do środka. (Goławska Anna. Środek komunikacji). rec. 1 (151) 2018.

Dunin-Kozicki Wojciech

*[tamci dwaj przy trzecim spotkaniu kupili paczkę]; *** [i pomalował ich pan i zobaczył że dobre jest]; *** [na tylnych siedzeniach latających samochodów]; *** [ spotkałem ciemną pocztę pod swoim adresem]; *** [widziałem wszystkie ciała oraz ciało gazeli]; *** [w sparcie to by nas wyrzucili przez okno i dlatego tu jesteśmy]. w. 2 (152) 2018; zob. Jędrek Grzegorz. Razem czy osobno? Subiektywny raport na temat tzw. młodej lubelskiej poezji. 2 (152) 2018.

Dymarczyk Waldemar

Siodłata czapka i oficerki. Długi żywot brunatnej estetyki. art. 4 (154) 2018.

Dziedzic Olga

Burza. proza art.1 (151) 2018.

Dzwonkowski Roman

Jan Paweł II a Polonia i Polacy za granicą (1979-2003). art. 3 (153) 2018.

Ekier Maria

zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Biała kartka. Z Marią Ekier, ilustratorką, autorką książek dla dzieci, rozmawia Eliza Leszczyńska-Pieniak. 4 (154) 2018.

Eliot Thomas

zob. Wierzbicki Alfred Marek. Poeci ludzkiego wnętrza. 3 (153) 2018.

Estreicher Karol

zob. Lutosławski Bolesław. Sztuka portretu. 1 (151) 2018.

Falusi Márton

*Only Vanished Footprints or a Permanent Legacy? The Central European Refugee’s Cultural Memory in the Homelands. (Kutnik Jerzy. Wspólnota pamięci). 4 (154) 2018.

Fel Stanisław

*Artes Liberales. Teatr – sztuka – media. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Mądzikowi. (Sendecki Piotr. Profesor Leszek Mądzik – jubileuszowo). 3 (153) 2018.

Fert Józef Franciszek

Książę suwerennego państwa obłoków. Pamięci Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza (Sobecka Anna. Andrzej. Andrzej K. Waśkiewicz). rec. 2 (152) 2018; Nowa droga w świat Biblii. (Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju. Tom I, Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia. Tom II). rec. 3 (153) 2018; Rozmawiajmy. Idźmy razem. Papież Franciszek o budowaniu mostów. (Papież Franciszek, Wolton Dominique. Otwieranie drzwi. Rozmowy o Kościele i o świecie). rec. 3 (153) 2018.

Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie

zob. zob. Hofman Iwona. Złoty pierścionek w Szczebrzeszynie (dziennik festiwalowy). 1 (151) 2018; Hofman Iwona. Wierszy się nie gra. 4 (154) 2018.

Ficek Zygmunt

moje ciało biegnie; Drzewa i dachy miasteczka; To tu; we śnie; Reklamówka. w. 3 (153) 2018.

Filip Grzegorz

*Pomiędzy. (Kaliszuk Przemysław. Cekania i zaangażowanie). 2 (152) 2018.

Filipowicz Kornel

zob. Gorzkowicz Justyna, Filipowicz Marcin. Wobec przyrody i dzieł sztuki. O Kornelu Filipowiczu i współbrzmieniach jego twórczości z poezją Wisławy Szymborskiej opowiada Justynie Gorzkowicz syn pisarza – Marcin Filipowicz. 2 (152) 2018.

Filipowicz Marcin

Wobec przyrody i dzieł sztuki. O Kornelu Filipowiczu i współbrzmieniach jego twórczości z poezją Wisławy Szymborskiej opowiada Justynie Gorzkowicz syn pisarza – Marcin Filipowicz. rozm. 2 (152) 2018.

Frajlich Anna

zob. Święch Jerzy. Jak się pisze o Annie Frajlich. 4 (154) 2018.

Frelik Edyta

Pierwsza wśród równych sobie. Georgia O’Keeffe, kobieca twarz awangardy. art. 2 (152) 2018.

Fuss-Kaden Tadeusz

zob. Woś Jan Władysław. Polacy we florenckiej Akademii Sztuk Pięknych. 1 (151) 2018.

Gabryś-Sławińska Monika

Dwie nagrody – kilka refleksji na temat jubileuszowej publikacji. (Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, t. 1: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych; t. 2: Gatunki w mediach elektronicznych. Pod red. I. Hofman, D. Kępy-Figury). rec. 1 (151) 2018; Jacka Tacika odkrywanie prawdy. (Tacik Jacek. Zamach. Jan Paweł II – 13 maja 1981. Spisek. Śledztwo. Spowiedź). rec. 3 (153) 2018.

Gach Piotr Paweł

Głos papieża po latach. not. 3 (153) 2018.

Gałkowski Jerzy

Jego uniwersytety. art. 3 (153) 2018.

Gawroński Ludwik

Jan Paweł II a muzyka. not. 3 (153) 2018.

Gee Sue

zob. Jaroszyński Andrzej. Polski emigrant powojenny w powieści brytyjskiej. 4 (154) 2018.

Giedroyc Jerzy

zob. Marcińczak Łukasz. „Kultura” między swemi albo – czy Giedroyc zmarnował życie? 4 (154) 2018.

Gierszon Urszula

*Konrad Bielski 1902-1970. (Kłusek Tomasz. Reflektor na Konrada Bielskiego). 2 (152) 2018; „Jeśli powiemy słowo…”. (Jurkowski Stefan. Spacer do siebie). rec. 3 (153) 2018.

Gleń Adrian

*Konstelacja Topoi o rzeczach najważniejszych. (Turżańska Wiesława. W trosce o imponderabilia). 4 (154) 2018.

Godecki Teofil

zob. Woś Jan Władysław. Polacy we florenckiej Akademii Sztuk Pięknych. 1 (151) 2018.

Gofszein/Gofsztieni Eleonora

zob. Woś Jan Władysław. Polacy we florenckiej Akademii Sztuk Pięknych. 1 (151) 2018.

Goławska Anna Maria

*Środek komunikacji. (Dunaj Ewa. Wejdźmy do środka). 1 (151) 2018; Loreto Paola. Marina di Avola; Zręczne dłonie; Dopóki koniec; Przywiązanie ; Pragnienie; ***[Nieważne, czy gdziekolwiek dotrę]; Postscriptum. tłum. 4 (154) 2018; zob. Jędrek Grzegorz. Razem czy osobno? Subiektywny raport na temat tzw. młodej lubelskiej poezji. 2 (152) 2018.

Gorzkowicz Justyna

Wobec przyrody i dzieł sztuki. O Kornelu Filipowiczu i współbrzmieniach jego twórczości z poezją Wisławy Szymborskiej opowiada Justynie Gorzkowicz syn pisarza – Marcin Filipowicz. rozm. 2 (152) 2018.

Gralewicz-Wolny Iwona

Przytulisko pamięci Piotra Szewca. (Szewc Piotr. Światełko). rec. 2 (152) 2018.

Gryko Krzysztof

Aleppo; Głód; Na środku; Spis treści. w. 1 (151) 2018.

Grynberg Henryk

zob. Jerzak Katarzyna. Życiem pisane. 1 (151) 2018.

Grzegorzewska Małgorzata

*Osiem odsłon Słowa w literaturze brytyjskiej od Hopkinsa do Hughesa. (Kowalik Barbara. Słowo w ośmiu odsłonach). 2 (152) 2018.

Guzowski Krzysztof

Karol Wojtyła – filozof personalista. art. 3 (153) 2018.

Henzel Jan

Pecora i pan Pecory. proza art. 1 (151) 2018.

Hodgkinson Amanda

zob. Jaroszyński Andrzej. Polski emigrant powojenny w powieści brytyjskiej. 4 (154) 2018.

Hofman Iwona

*Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, t. 1: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych; t. 2: Gatunki w mediach elektronicznych.(Gabryś-Sławińska Monika. Dwie nagrody – kilka refleksji na temat jubileuszowej publikacji). 1 (151) 2018; Wartość rozmowy. Wartość w rozmowie. (Marcińczak Łukasz. Świat trzeba dokończyć. Rozmowy o imponderabiliach). rec. 2 (152) 2018; Wierszy się nie gra. art. 4 (154) 2018; Zacznijmy od tytułu. O bajkach Grażyny Lutosławskiej . art. 4 (154) 2018; Złoty pierścionek w Szczebrzeszynie (dziennik festiwalowy). art. 1 (151) 2018; zob. Marcińczak Łukasz. „Kultura” między swemi albo – czy Giedroyc zmarnował życie? 4 (154) 2018.

Iljašenko Marie

Libańskie warsztaty samochodowe; Sobota; Niebo; Wspomnienia rodzinne; Woda; Książka; Dom. w. 2 (152) 2018.

Iwanicki Józef

zob. Kwiatkowski Tadeusz. Wśród nauczycieli i przyjaciół. 3 (153) 2018.

Jabłońska Aneta

Skończyło się. proza art. 1 (151) 2018.

Jabłoński Roman

zob. Lutosławski Bolesław. Sztuka portretu. 1 (151) 2018.

Jagiełło Michał

zob. Wysocka Aneta. Człowiek dialogu i kompromisu. 2 (152) 2018.

św. Jan od Krzyża

zob. Wierzbicki Alfred Marek. Poeci ludzkiego wnętrza. 3 (153) 2018.

Jan Paweł II zob. Wojtyła Karol

Janicki Łukasz

*Wizerunek księdza w kulturze polskiej XXI wieku. (Bartmiński Jerzy. „Księża na Księżyc”, czyli jak księża widzą samych siebie). 3 (153) 2018; (Cymerman Jarosław. Na indeksie (nazwisk)). 3 (153)2018.

Jankowska Magdalena

Nieprawdopodobieństwa; Ruchome święto; Jedność; Proces; Opisujemy czerwoną różę; Spotkanie. w. 4 (154) 2018; Gdy łajdak zasłoni się świętym obrazem. (Molier. Świętoszek. Przekład Bohdan Korzeniowski. Reżyseria: Remigiusz Brzyk. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Premiera 8 czerwca 2018 r.). kryt. teatr. 4 (154) 2018; Wspólny mianownik. (Wesele. Wyspiański-Malczewski-Konieczny. Reżyseria: Włodzimierz Staniewski. Teatr Gardzienice. Premiera 29 września 2017 r.). kryt. teatr. 1 (151) 2018.

Januszewska-Skreiberg Janina

Hommage á Magdalena Abakanowicz (1930-2017). not. 2 (152) 2018.

Jarnuszkiewicz Jerzy

zob. Lameński Lechosław. O pomnikach XIX-wiecznych, metalu w rzeźbie XX wieku i twórczości Jerzego Jarnuszkiewicza. 3 (153) 2018.

Jaroszyński Andrzej

Polski emigrant powojenny w powieści brytyjskiej. art. 4 (154) 2018.

Jastrun Mieczysław

zob. Lutosławski Bolesław. Sztuka portretu. 1 (151) 2018.

Jerzak Katarzyna

Życiem pisane. art. 1 (151) 2018.

Jędrek Grzegorz

Razem czy osobno? Subiektywny raport na temat tzw. młodej lubelskiej poezji. art. 2 (152) 2018.

Joyce James

*Ulisses. (Kiberd Declan. Ulisses Joyce’a i my. Umieranie). 1 (151) 2018.

Jurkowski Stefan

Równania; *** [poeto który istniejesz bardziej ode mnie]; Z różnych miast; Stare ławki Bez podpisu; Zaproszenie na przechadzki. w. 1 (151) 2018; *Spacer do siebie. (Gierszon Urszula. „Jeśli powiemy słowo…”). 3 (153) 2018.

Kalinowski Jerzy

zob. Kwiatkowski Tadeusz. Wśród nauczycieli i przyjaciół. 3 (153) 2018.

Kaliszuk Przemysław

Cekania i zaangażowanie. (Filip Grzegorz. Pomiędzy). not. 2 (152) 2018; Tożsamościowe dylematy w prozie Juliana Kornhausera. art. 2 (152) 2018.

Kamiński Stanisław

zob. Kwiatkowski Tadeusz. Wśród nauczycieli i przyjaciół. 3 (153) 2018; zob. Woś Jan Władysław.

Polacy we florenckiej Akademii Sztuk Pięknych. 1 (151) 2018.

Kantor Tadeusz

zob. Lutosławski Bolesław. Sztuka portretu. 1 (151) 2018.

Karski Maciej

zob. Woś Jan Władysław. Polacy we florenckiej Akademii Sztuk Pięknych. 1 (151) 2018.

Kasperek Justyna

Chłonąć realność. (Wróblewski Grzegorz. Choroba Morgellonów; Miejsca styku). rec. 4 (154) 2018.

Kępa-Figura Danuta

*Współczesne media. Gatunki w mediach. Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, t. 1: Zagadnienia teoretyczne. Gatunki w mediach drukowanych; t. 2: Gatunki w mediach elektronicznych.(Gabryś-Sławińska Monika. Dwie nagrody – kilka refleksji na temat jubileuszowej publikacji). 1 (151) 2018.

Kiberd Declan

Ulisses Joyce’a i my. Umieranie. art. 1 (151) 2018.

Kitsch Samantha

hej kolęda [autoremix]; ja z podróży [autoremix]; gregale; piękne słowo tekszla; żuczek sprężyk. w. 2 (152) 2018.

Klimowicz Marcin

Diabeł u boku marszałka? Wacław Kostek-Biernacki jako pisarz. art. 2 (152) 2018.

Klimowicz Teresa

Anatomia żydowskiego cmentarza. rec. 4 (154) 2018.

Kłusek Tomasz

Dogmatyzm, hermeneutyka i romantyzm polski. (Kwapiszewski Marek. Od marksizmu dogmatycznego do humanistyki rozumiejącej. Badania nad romantyzmem w IBL PAN 1948-1989). rec. 1 (151) 2018; Gdzie jest Lilka? Rzecz o opowiadaniach Bohdana Zadury. art. 1 (151) 2018; Reflektor na Konrada Bielskiego. (Gierszon Urszula. Konrad Bielski 1902-1970). rec. 2 (152) 2018; Żeby wyrazić życie… Spotkanie jubileuszowe z okazji opublikowania 150. tomu „Akcentu”. art. 3 (153) 2018.

Kochańczyk Alina

Wspomnienie o Marii Bechczyc-Rudnickiej. wspom. 2 (152) 2018.

Koehler Krzysztof

*Kraj Gerazeńczyków. (Sikora Jerzy. Ostrzeżenie przed zagładą). 3 (153) 2018.

Kołodziejczyk Ewa

Ziarnko gorczycy. (Polkowski Jan. Gdy Bóg się waha. Poezje 1977-2017). rec. 3 (153) 2018.

Konieczny Zygmunt

zob. Jankowska Magdalena. Wspólny mianownik. 1 (151) 2018.

Korcik Antoni

zob. Kwiatkowski Tadeusz. Wśród nauczycieli i przyjaciół. 3 (153) 2018.

Kornhauser Jakub

*Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje. (Wójtowicz Aleksander. Awangarda, czyli strajk). 2 (152) 2018.

Kornhauser Julian

zob. Kaliszuk Przemysław. Tożsamościowe dylematy w prozie Juliana Kornhausera. 2 (152) 2018.

Kostek-Biernacki Wacław

zob. Klimowicz Marcin. Diabeł u boku marszałka? Wacław Kostek-Biernacki jako pisarz. 2 (152) 2018.

Kowalik Barbara

Córka kata” – pierwszy wielki sukces Hanki Ordonówny. W stulecie występów artystki w kabarecie Wesoły Ul w Lublinie. art. 4 (154) 2018; Słowo w ośmiu odsłonach. (Grzegorzewska Małgorzata. Światłocienie. Osiem odsłon Słowa w literaturze brytyjskiej od Hopkinsa do Hughesa). not. 2 (152) 2018.

Kowalska Kalina

Młody poeta przed mikrofonem; Fotografia; Credo; Teresko; Mistyk. w. 1 (151) 2018.

Kozak Henryk

*Udane życie. (Mizińska Jadwiga. Dane udane życie). 2 (152) 2018; Biedny biedniejszy. w. 1 (151) 2018.

Krąpiec Mieczysław

zob. Kwiatkowski Tadeusz. Wśród nauczycieli i przyjaciół. 3 (153) 2018.

Kruk Hałyna

Tabula rasa. proza art. 4 (154) 2018.

Krzyżan Maciej

wspomnienie; olśniony; wyjawione, wysłuchane, ze snu; stypa; duszyczka. w. 4 (154) 2018.

Kuczkowski Krzysztof

*Ruchome święta. (Maliszewski Karol. Głos, światło, „łapanie fali”. O kształt wiarygodnej liryki religijnej). 1 (151) 2018.

Kulisz Mirosław

Dziecko kukurydzy. proza art. 2 (152) 2018.

Kurnik Agnieszka

W oczach literaturoznawców. art. 3 (153) 2018.

Kuryłek-Jędrek Ewelina

Lublin zwielokrotniony. (Marcińczak Łukasz. Kamienie pachnące szafranem. Eseje lubelskie). rec. 1 (151) 2018.

Kutnik Jerzy

Wspólnota pamięci. (Only Vanished Footprints or a Permanent Legacy? The Central European Refugee’s Cultural Memory in the Homelands. red. Falusi Márton i ). rec. 4 (154) 2018.

Kwapiszewski Marek

*Od marksizmu dogmatycznego do humanistyki rozumiejącej. Badania nad romantyzmem w IBL PAN 1948-1989. (Kłusek Tomasz. Dogmatyzm, hermeneutyka i romantyzm polski). 1 (151) 2018.

Kwiatkowski Tadeusz

Wśród nauczycieli i przyjaciół. wspom. 3 (153) 2018.

Lameński Lechosław

Artysta uniwersalny czy sakralny? Uwagi o twórczości plastycznej Marka Piątkowskiego. art. 2 (152) 2018; O pomnikach XIX- wiecznych, metalu w rzeźbie XX wieku i twórczości Jerzego Jarnuszkiewicza. art. 3 (153) 2018; Roman Mucha – niezwykły grafik regionalista. art. 4 (154) 2018.

Lem Stanisław

zob. Lutosławski Bolesław. Sztuka portretu. 1 (151) 2018.

Leszczyńska-Pieniak Eliza

Biała kartka. Z Marią Ekier, ilustratorką, autorką książek dla dzieci, rozmawia Eliza Leszczyńska-Pieniak. rozm. 4 (154) 2018; Nienarysowane i narysowane historie Bohdana Butenki. art. 1 (151) 2018; Świat się kręci wokół kobiecości. Rozmowa z Jerzym Tyburskim. rozm. 4 (154) 2018.

Ligęza Wojciech

*„Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich. (Święch Jerzy.

Jak się pisze o Annie Frajlich). 4 (154) 2018.

Lizakowski Adam

*Jak zdobyto Dziki Zachód. Wiersze i poematy. (Tomsia Teresa. Poeta z Gór Sowich, z Chicago, „z krwi i kości” Kresów). 4 (154) 2018.

Loreto Paola

Marina di Avola; Zręczne dłonie; Dopóki koniec; Przywiązanie; Pragnienie; ***[Nieważne, czy gdziekolwiek dotrę]; Postscriptum. w. 4 (154) 2018.

Lubka Andrij

Wabienie karpia; Ewangeliczna historia z więziennej celi. proza art. 4 (154) 2018.

Luque-Kurcz Monika

w ogrodzie; katylina i gliniana misa; rozbierz mnie weź na ręce i przyłóż do swojej piersi; monady; ławka. w. 2 (152) 2018.

Luter Andrzej

Papież na ekranie. art. 3 (153) 2018.

Lutosławska Grażyna

*Bajki od rzeczy. (Hofman Iwona. Zacznijmy od tytułu. O bajkach Grażyny Lutosławskiej). 4 (154) 2018; *Pepe i Melek na tropie. (Mizińska Jadwiga. Strasznie piękna bajka… w której wszystko może się zdarzyć, bo już wąż się wyspał). 1 (151) 2018; Pepe i Melek na tropie. proza art. 1 (151) 2018; zob.Lutosławski Bolesław. Sztuka portretu. 1 (151) 2018.

Lutosławski Bolesław

Sztuka portretu. art. 1 (151) 2018.

Lutosławski Witold

zob. Lutosławski Bolesław. Sztuka portretu. 1 (151) 2018.

Łobodowski Józef

zob. Wójtowicz Aleksander. Wędrowiec i wygnaniec, czyli niespisane dzieje awangardy lubelskiej. 4 (154) 2018.

Machul Piotr

*Ultimatum. (Tryksza Anna. Poeta laureatus, poeta doctus). 1 (151) 2018.

Majewski Sławomir

Chan Chan. Ziemia szatana. proza art. 4 (154) 2018.

Malczewski Jacek

zob. Jankowska Magdalena. Wspólny mianownik. 1 (151) 2018.

Maliszewski Karol

Głos, światło, „łapanie fali”. O kształt wiarygodnej liryki religijnej. (Kuczkowski Krzysztof. Ruchome święta). rec. 1 (151) 2018; Różne głosy, jedna opowieść. (Linie światła, red. Wach Jarosław). rec. 2 (152) 2018.

Marcińczak Łukasz

*Kamienie pachnące szafranem. Eseje lubelskie. (Kuryłek-Jędrek Ewelina. Lublin zwielokrotniony). 1 (151) 2018; *Świat trzeba dokończyć. Rozmowy o imponderabiliach. (Hofman Iwona. Wartość rozmowy. Wartość w rozmowie). 2 (152) 2018; „Kultura” między swemi albo – czy Giedroyc zmarnował życie? art. 4 (154) 2018.

Mazur Ewa

*Inne klęski. (Antoniak-Kiedos Edyta. Poezja w ekskluzywnym wydaniu). 4 (154) 2018.

Mądzik Leszek

Krawiec. fel. 2 (152) 2018; Pinezka. fel. 1 (151) 2018; Smakowanie starości. fel. 4 (154) 2018; Spotkanie. fel. 3 (153) 2018; zob. Sendecki Piotr. Profesor Leszek Mądzik – jubileuszowo. 3 (153) 2018.

Melecki Maciej

Siódme piętro; Wielojednia; Ostygnięcia. w. 1 (151) 2018.

Merlos Estela

zob. Lutosławski Bolesław. Sztuka portretu. 1 (151) 2018.

Michalski Waldemar

*Znak bez kropki. (Tryksza Anna. Sygnatury poetyckiej tożsamości). 1 (151) 2018; Spacer z księdzem Karolem. not. 3 (153) 2018; zob. Nagroda Miasta Lublin za całokształt działalności dla Waldemara Michalskiego. 2 (152) 2018.

Miłosz Czesław

zob. Zarębianka Zofia. Karol Wojtyła – Czesław Miłosz. Związki ukryte. 3 (153) 2018.

Mizińska Jadwiga

Dane udane życie. (Kozak Henryk. Udane życie). rec. 2 (152) 2018; Dokąd „Ja de”? (Zińczuk Aleksandra. JA DE). rec. 3 (153) 2018; Strasznie piękna bajka… w której wszystko może się zdarzyć, bo już wąż się wyspał. art. 1 (151) 2018.

Moczulski Leszek

*Nuty od Franciszka. (Wolski Jan. Radosny przechodzień). 3 (153) 2018.

Molier

*Świętoszek. Przekład Bohdan Korzeniowski. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie. (Jankowska Magdalena. Gdy łajdak zasłoni się świętym obrazem). 4 (154) 2018.

Monita Rafał

*Sztambuch Michała Jagiełły. (Wysocka Aneta. Człowiek dialogu i kompromisu). 2 (152) 2018.

Mrożek Sławomir

zob. Lutosławski Bolesław. Sztuka portretu. 1 (151) 2018.

Mucha Roman

zob. Lameński Lechosław. Roman Mucha – niezwykły grafik regionalista. 4 (154) 2018.

Myśliwski Wiesław

Głąb. proza art. 2 (152) 2018; zob. Święch Jerzy. O Myśliwskim inaczej. 1 (151) 2018.

Newman Richard

zob. Lutosławski Bolesław. Sztuka portretu. 1 (151) 2018.

Niezgoda Rafał

Picasso w Lublinie. not. 1 (151) 2018.

Nowak Paweł

*Artes Liberales. Teatr – sztuka – media. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Mądzikowi. (Sendecki Piotr. Profesor Leszek Mądzik – jubileuszowo). 3 (153) 2018.

Nowicki Bogdan

Barakomachia. proza art. 4 (154) 2018.

O’Keeffe Georgia

zob. Frelik Edyta. Pierwsza wśród równych sobie. Georgia O’Keeffe, kobieca twarz awangardy. 2 (152) 2018

Onak Leszek

zob. Jędrek Grzegorz. Razem czy osobno? Subiektywny raport na temat tzw. młodej lubelskiej poezji. 2 (152) 2018.

Opania Tomasz

zob. Bagiński Dobrosław. Krzyż według Tomasza. 1 (151) 2018.

Opolski Dominik

zob. Kozak Henryk. Biedny biedniejszy. 1 (151) 2018.

Ordonówna Hanka

zob. Kowalik Barbara. „Córka kata” – pierwszy wielki sukces Hanki Ordonówny. W stulecie występów artystki w kabarecie Wesoły Ul w Lublinie. 4 (154) 2018.

Oszajca Wacław

pogodzenie; sierpniowy poranek; *** [na razie jest to kwestia wyobraźni]; spowiedź; na miarę; za gorajem możliwe jest wszystko. w. 3 (153) 2018; Słowo, jego hipostaza i sakramentalność. art. 3 (153) 2018; Tryptyk przełomu wieków. art. 3 (153) 2018.

Ożog Zenon

*Przyboś dzisiaj. (Wójtowicz Aleksander. Przybosia portret wielokrotny). 4 (154) 2018.

Panas Paweł

O twórczości literackiej Karola Wojtyły. (Zarębianka Zofia. Spotkanie w Słowie. O twórczości literackiej Karola Wojtyły). rec. 3 (153) 2018.

Papież Franciszek

*Otwieranie drzwi. Rozmowy o Kościele i o świecie. (Fert Józef Franciszek. Rozmawiajmy. Idźmy razem. Papież Franciszek o budowaniu mostów). 3 (153) 2018.

Pasierb Janusz

Przed filmem „Sklep jubilera”. art. 3 (153) 2018.

Pasterska Jolanta

*„Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich. (Święch Jerzy.

Jak się pisze o Annie Frajlich). 4 (154) 2018.

Pasterski Janusz

*Przyboś dzisiaj. (Wójtowicz Aleksander. Przybosia portret wielokrotny). 4 (154) 2018.

Pastwa Rafał

Pewność wiary w „płynnym” świecie. (Budzik Stanisław. Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego – cz. I Wierzę w Boga Ojca, cz. II Ufam Synowi Bożemu, cz. III Kocham dzieło Ducha Świętego) rec. 3 (153) 2018.

Penderecki Krzysztof

zob. Lutosławski Bolesław. Sztuka portretu. 1 (151) 2018.

Peterkiewicz Jerzy

zob. Jaroszyński Andrzej. Polski emigrant powojenny w powieści brytyjskiej. 4 (154) 2018.

Piątkowski Marek

zob. Lameński Lechosław. Artysta uniwersalny czy sakralny? Uwagi o twórczości plastycznej Marka Piątkowskiego. 2 (152) 2018.

Picasso Pablo

zob. Niezgoda Rafał. Picasso w Lublinie. 1 (151) 2018.

Polkowski Jan

*Gdy Bóg się waha. Poezje 1977-2017. (Kołodziejczyk Ewa. Ziarnko gorczycy). 3 (153) 2018.

Południak Małgorzata

*Pierwsze wspomnienie wielkiego głodu. (Chojnowski Zbigniew. Zakorzenianie się bez zakorzeniania (w Irlandii)). 2 (152) 2018.

Rabizo-Birek Magdalena

*Przyboś dzisiaj. (Wójtowicz Aleksander. Przybosia portret wielokrotny). 4 (154) 2018.

Rajnfeld/Raynfeld/Reinfeld Józef

zob. Woś Jan Władysław. Polacy we florenckiej Akademii Sztuk Pięknych. 1 (151) 2018.

Reszczyk Agnieszka

W poszukiwaniu głębi. (Wierzbicki Alfred Marek. Ulica Bernardyńska, 76 wierszy). rec. 3 (153) 2018.

Riefenstahl Leni

zob. Dymarczyk Waldemar. Siodłata czapka i oficerki. Długi żywot brunatnej estetyki. 4 (154) 2018.

Różycki Marcin

zob. Jędrek Grzegorz. Razem czy osobno? Subiektywny raport na temat tzw. młodej lubelskiej poezji. 2 (152) 2018.

Rutkowski Rafał

Automat ; Ruszyła kra ; Bez oporu; Jutro; Alikwoty . w. 2 (152) 2018; zob. Jędrek Grzegorz. Razem czy osobno? Subiektywny raport na temat tzw. młodej lubelskiej poezji. 2 (152) 2018.

Sadłowska Mieczysława Kazimiera

zob. Woś Jan Władysław. Polacy we florenckiej Akademii Sztuk Pięknych. 1 (151) 2018.

Sendecki Piotr

Profesor Leszek Mądzik – jubileuszowo. (Artes Liberales. Teatr – sztuka – media. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Mądzikowi. Fel Stanisław, Szulich-Kałuża Justyna, Nowak Paweł, Sławek-Czochra Małgorzata), rec. 3 (153) 2018.

Sikora Jerzy

Ostrzeżenie przed zagładą. (Koehler Krzysztof. Kraj Gerazeńczyków). rec. 3 (153) 2018.

Skałbania Małgorzata

Ślubuję nieposłuszeństwo; Ciocia; Dzień z Haydnem; Dzień dobry z rana. proza art. 4 (154) 2018.

Sławek-Czochra Małgorzata

*Artes Liberales. Teatr – sztuka – media. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Mądzikowi. (Sendecki Piotr. Profesor Leszek Mądzik – jubileuszowo). 3 (153) 2018.

Smoczyński Paweł

Karol Wojtyła jako teoretyk etyki. art. 3 (153) 2018.

Sobecka Anna

*Andrzej. Andrzej K. Waśkiewicz. (Fert Józef Franciszek. Książę suwerennego państwa obłoków.

Pamięci Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza). 2 (152) 2018.

Solska Ewa

Speculum (interfaza, a w zasadzie o śmierci wiersz / JIT); Można się spodziewać; Gdzie jest głowa Gogola?; Pamiętaj królu o Ateńczykach (trzy zdania i ostatnie) ; Zima uczy się mówić „ja”. w. 1 (151) 2018; zob. Jędrek Grzegorz. Razem czy osobno? Subiektywny raport na temat tzw. młodej lubelskiej poezji. 2 (152) 2018.

Sontag Susan

zob. Dymarczyk Waldemar. Siodłata czapka i oficerki. Długi żywot brunatnej estetyki. 4 (154) 2018.

Sozański Michał Adam

zob. Woś Jan Władysław. Polacy we florenckiej Akademii Sztuk Pięknych. 1 (151) 2018.

Speer Albert

zob. Dymarczyk Waldemar. Siodłata czapka i oficerki. Długi żywot brunatnej estetyki. 4 (154) 2018.

Staniewski Włodzimierz

zob. Jankowska Magdalena. Wspólny mianownik. 1 (151) 2018.

Sutarski Konrad

*Jakkolwiek już późno. Polsko-węgierski dyptyk. (Turżańska Wiesława. Senilia znanego nieznanego). 2 (152) 2018; O roli i zadaniach poety na nowo (z perspektywy środkowoeuropejskiej). art. 1 (151) 2018.

Swieżawski Stefan

zob. Kwiatkowski Tadeusz. Wśród nauczycieli i przyjaciół. 3 (153) 2018.

Szałasta-Rogowska Bożena

Melancholijny atol. (Busza Andrzej. Atol. Wiersze wybrane). rec. 1 (151) 2018.

Szewc Piotr

*Światełko. (Gralewicz-Wolny Iwona. Przytulisko pamięci Piotra Szewca). 2 (152) 2018.

Szuba Andrzej

Walt Whitman. Na początek, jako preludium, pieśni; Urodzajnej ziemi, którą maszerowali. tłum. 4 (154) 2018.

Szulich-Kałuża Justyna

*Artes Liberales. Teatr – sztuka – media. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Mądzikowi. (Sendecki Piotr. Profesor Leszek Mądzik – jubileuszowo). 3 (153) 2018.

Szymborska Wisława

zob. Lutosławski Bolesław. Sztuka portretu. 1 (151) 2018.

Święch Jerzy

Jak się pisze o Annie Frajlich. („Tu jestem / zamieszkuję własne życie”. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich. red. Ligęza Wojciech, Pasterska Jolanta). rec. 4 (154) 2018; O Myśliwskim inaczej. (Biłos Piotr. Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego). rec. 1 (151) 2018.

Taborski Bolesław

Jeremiasz” Karola Wojtyły. art. 3 (153) 2018.

Tacik Jacek

*Zamach. Jan Paweł II – 13 maja 1981. Spisek. Śledztwo. Spowiedź. (Gabryś-Sławińska Monika.

Jacka Tacika odkrywanie prawdy). 3 (153) 2018.

Tański Paweł

g. h.; coquelicot poppy; od rana siekiera; rytmika; going inside; nr 1 na stawy. w. 2 (152) 2018.

Teusz Leszek

Dać się kształtować miłości. „Brat naszego Boga”. art. 3 (153) 2018.

Tischner Józef

Śmierć człowieka. art. 3 (153) 2018.

Tomsia Teresa

Poeta z Gór Sowich, z Chicago, „z krwi i kości” Kresów. (Lizakowski Adam. Jak zdobyto Dziki Zachód. Wiersze i poematy). rec. 4 (154) 2018.

Tryksza Anna

Poeta laureatus, poeta doctus. (Machul Piotr. Ultimatum ). rec. 1 (151) 2018; Sygnatury poetyckiej tożsamości. (Michalski Waldemar. Znak bez kropki). rec. 1 (151) 2018.

Trzciński Andrzej

*Świadkiem jest ta stela. Stary cmentarz żydowski w Lublinie. (Klimowicz Teresa. Anatomia żydowskiego cmentarza). 4 (154) 2018.

Tuora Maciej

Diana. proza art. 2 (152) 2018.

Turżańska Wiesława

Senilia znanego nieznanego. (Sutarski Konrad. Jakkolwiek już późno. Polsko-węgierski dyptyk). not. 2 (152) 2018; W trosce o imponderabilia. (Konstelacja Topoi o rzeczach najważniejszych. red. Gleń Adrian). rec. 4 (154) 2018.

Twardowski Jan

Poznanie; Bez kaplicy; Gdzie indziej; Korona; Akacjo; Niecierpliwa; Cierpliwość. w. 3 (153) 2018.

Tyburski Jerzy

zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Świat się kręci wokół kobiecości. Rozmowa z Jerzym Tyburskim. 4 (154) 2018.

Tyl Marzena

Do snu. proza art. 1 (151) 2018.

Tyrpa Anna

Zboża w życiu Polaków. (Słownik stereotypów i symboli ludowych. T. II Rośliny. Z. 1. Zboża. red.

Bartmiński Jerzy). rec. 2 (152) 2018.

Wach Jarosław

*Linie światła. (Maliszewski Karol. Różne głosy, jedna opowieść). 2 (152) 2018.

Wajda Andrzej

zob. Lutosławski Bolesław. Sztuka portretu. 1 (151) 2018.

Waligórski Miłosz

Statki. proza art. 2 (152) 2018; Aleksić Dejan. Rozkład jazdy; Moment lektury; Nocne życie kuchni, Elegia o arbuzach; Klucze. tłum. 3 (153) 2018.

Waśkiewicz Krzysztof

zob. Fert Józef Franciszek. Książę suwerennego państwa obłoków. Pamięci Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza. 2 (152) 2018.

Whitman Walt

Na początek, jako preludium, pieśni; Urodzajnej ziemi, którą maszerowali. w. 4 (154) 2018.

Wierzbicki Alfred Marek

*Ulica Bernardyńska, 76 wierszy. (Reszczyk Agnieszka. W poszukiwaniu głębi). 3 (153) 2018. Poeci ludzkiego wnętrza. art. 3 (153) 2018.

Windhager Ákos Károly

*Only Vanished Footprints or a Permanent Legacy? The Central European Refugee’s Cultural Memory in the Homelands. (Kutnik Jerzy. Wspólnota pamięci). 4 (154) 2018.

Wojtyła Karol

*Ethics Primer / Elementarz etyczny. (Dostatni Tomasz. Wojtyła na nowo czytany…) 3 (153) 2018; *Noc wigilijna. Nieznane przemówienia, homilie i nagrania. (Gach Piotr Paweł. Głos papieża po latach). 3 (153) 2018; zob. Boniecki Adam. Pisarz i filozof . 3 (153) 2018; zob. Dzwonkowski Roman. Jan Paweł II a Polonia i Polacy za granicą (1979-2003). 3 (153) 2018; zob. Gałkowski Jerzy. Jego uniwersytety. 3 (153) 2018; zob. Gawroński Ludwik. Jan Paweł II a muzyka. 3 (153) 2018; zob.Guzowski Krzysztof. Karol Wojtyła – filozof personalista. 3 (153) 2018; zob. Kurnik Agnieszka. W oczach literaturoznawców. 3 (153) 2018; zob. Kwiatkowski Tadeusz. Wśród nauczycieli i przyjaciół. 3 (153) 2018; zob. Luter Andrzej. Papież na ekranie. 3 (153) 2018; zob. Mądzik Leszek. Spotkanie. 3 (153) 2018; zob. Michalski Waldemar. Spacer z księdzem Karolem. 3 (153) 2018; zob. Oszajca Wacław. Słowo, jego hipostaza i sakramentalność. 3 (153) 2018; zob. Oszajca Wacław. Tryptyk przełomu wieków. 3 (153) 2018; zob. Panas Paweł. O twórczości literackiej Karola Wojtyły. 3 (153)2018; zob. Pasierb Janusz. Przed filmem „Sklep jubilera”. 3 (153) 2018; zob. Smoczyński Paweł. Karol Wojtyła jako teoretyk etyki. 3 (153) 2018; zob. Taborski Bolesław. „Jeremiasz” Karola Wojtyły.3 (153) 2018; zob. Teusz Leszek. Dać się kształtować miłości. „Brat naszego Boga”. 3 (153) 2018; zob. Tischner Józef. Śmierć człowieka. 3 (153) 2018; zob. Wierzbicki Alfred Marek. Poeci ludzkiego wnętrza. 3 (153) 2018; zob. Woś Jan Władysław. Okruchy wspomnień. 3 (153) 2018; zob. ZarębiankaZofia. Karol Wojtyła – Czesław Miłosz. Związki ukryte. 3 (153) 2018; zob. Żurek Sławomir Jacek. Dialog chrześcijańsko-żydowski w wypowiedziach Jana Pawła II i w nauczaniu Kościoła (1978-2005).3 (153) 2018; zob. Życiński Józef. Zobowiązująca obecność. 3 (153) 2018.

Wolski Jan

Radosny przechodzień. (Moczulski Leszek. Nuty od Franciszka) rec. 3 (153) 2018.

Wolton Dominique

*Otwieranie drzwi. Rozmowy o Kościele i o świecie. (Fert Józef Franciszek. Rozmawiajmy. Idźmy razem. Papież Franciszek o budowaniu mostów). 3 (153) 2018.

Woś Jan Władysław

Okruchy wspomnień. wspom. 3 (153) 2018; Polacy we florenckiej Akademii Sztuk Pięknych. art. 1 (151) 2018.

Wójtowicz Aleksander

Awangarda, czyli strajk. (Kornhauser Jakub. Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje). rec. 2 (152) 2018; Przybosia portret wielokrotny. ( Przyboś dzisiaj. red. Ożog Zenon, Pasterski Janusz, Rabizo-Birek Magdalena). rec. 4 (154) 2018; Wędrowiec i wygnaniec, czyli niespisane dzieje awangardy lubelskiej. art. 4 (154) 2018.

Wróblewski Bogusław

To już 40 lat… art. 3 (153) 2018.

Wróblewski Grzegorz

*Choroba Morgellonów. *Miejsca styku. (Kasperek Justyna. Chłonąć realność). 4 (154) 2018.

Wysocka Aneta

Człowiek dialogu i kompromisu. (Sztambuch Michała Jagiełły, oprac. Monita Rafał). rec. 2 (152) 2018.

Wyspiański Stanisław

zob. Jankowska Magdalena. Wspólny mianownik. 1 (151) 2018.

Zadura Bohdan

*Po szkodzie. (Dunaj Ewa. Sekcja martwego języka). rec. 4 (154) 2018; Bojczenko Ołeksandr. Play off. tłum. 4 (154) 2018; Kruk Hałyna. Tabula rasa. tłum. 4 (154) 2018; Lubka Andrij. Wabienie Karpia; Ewangeliczna historia z więziennej celi. tłum. 4 (154) 2018; zob. Kłusek Tomasz. Gdzie jest Lilka? Rzecz o opowiadaniach Bohdana Zadury. 1 (151) 2018.

Zarębianka Zofia

*Spotkanie w Słowie. O twórczości literackiej Karola Wojtyły. (Panas Paweł. O twórczości literackiej Karola Wojtyły). 3 (153) 2018; Karol Wojtyła – Czesław Miłosz. Związki ukryte. art. 3 (153) 2018.

Zasławski Henryk zob. Józef Czechowicz

Zińczuk Aleksandra

*JA DE. (Mizińska Jadwiga. Dokąd „Ja de”?). 3 (153) 2018.

Žvirinskis Tadas

Mój kanarek; Motylopodobny; Oswajanie lisa Koniugacja na 14 lutego; Początek końca; Usuwanie zęba. w. 4 (154) 2018.

Zyman Edward

*Bez prawa azylu. (Cichla-Czarniawska Elżbieta. Podroż w głąb pamięci). 4 (154) 2018; Śpiewnik domowy 2018 [Moja żona jeszcze pracuje; Jego monolog wewnętrzny; Awantura codzienna pierwsza; To brzmi jak żart; Plac 3 Maja 5 w R., lata pięćdziesiąte]. w. 2 (152) 2018.

Żurek Sławomir Jacek

Dialog chrześcijańsko-żydowski w wypowiedziach Jana Pawła II i w nauczaniu Kościoła (1978-2005).

art. 3 (153) 2018.

Życiński Józef

Zobowiązująca obecność. art. 3 (153) 2018.

Autorzy prac plastycznych:

Butenko Bohdan 1 (151) 2018; Caravaggio 1 (151) 2018; Ekier Maria 4 (154) 2018; Jarnuszkiewicz Jerzy 3 (153) 2018; Mucha Roman 4 (154) 2018; Myron 1 (151) 2018; Opania Tomasz 1 (151) 2018; Orozco Gabriel 1 (151) 2018; Piątkowski Marek 2 (152) 2018; Picasso Pablo 1 (151) 2018; Tyburski Jerzy 4 (154) 2018.

Autorzy prac fotograficznych:

Awiorko Dorota 1 (151) 2018; Borkowski Tomasz 1 (151) 2018; Burdzanowska Iwona 2 (152) 2018; Ciechan Stefan 3 (153) 2018; Czudowski Marek 3 (153) 2018; Goławska Anna 3 (153) 2018; Górniak Bartłomiej 1 (151) 2018; Herda Czesław 2 (152) 2018; Holzman Marek 3 (153) 2018; Kabanow Natalia 4 (154) 2018. Kutnik Jerzy 2 (152) 2018; Lutosławski Bolesław 1 (151) 2018; Maciuk Piotr 1 (151) 2018; Mari Arturo 3 (153) 2018; Michalski Jerzy 3 (153) 2018; Rębisz Krzysztof 4 (154) 2018; Stieglitz Alfred 2 (152) 2018; Wienberg Harry 3 (153) 2018; Winnicki Grzegorz 1 (151) 2018; Wróblewska Małgorzata 1 (151) 2018, 4 (154) 2018; Zięba Józef 2 (152) 2018; Zimon Janusz 1 (151) 2018; Zwierzchowski Feliks 3 (153) 2018.