Bibliografia „Akcentu“ za rok 2016

AKCENT – BIBLIOGRAFIA 2016 (pdf)

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWA „AKCENTU” ZA ROK 2016
OD NUMERU 1 (143) DO NUMERU 4 (146)

Bibliografia obejmuje prace autorów, recenzentów, tłumaczy, ważniejsze osoby i instytucje oraz teksty o nich. Gwiazdka (*) przed tytułem lub skrótem „zob.” oznacza pozycję o danym autorze. Po tytułach tłumaczonych umieszczono w nawiasie nazwisko tłumacza. Cyfry oznaczają numer (w nawiasie numeracja ciągła) i rok ukazania się „Akcentu” zawierającego odnotowaną pozycję.

Skróty używane w bibliografii:

arch. – archiwum, archiwalny
art. – artykuł
biogr. – biografia, biograficzny
dz. – dziennik
fel. – felieton
fragm. – fragment
kom. – komunikat
koresp. – korespondencja
kryt. art. – krytyka artystyczna
kryt. lit. – krytyka literacka
kryt. muz. – krytyka muzyczna
kryt. teatr. – krytyka teatralna
not. – nota, noty
om. – omówienie
oprac. – opracowanie, opracował
polem. – polemika, polemiczny
proza art. – proza artystyczna
proza poet. – proza poetycka
rec. – recenzja
red. – redakcja
rozm. – rozmowa
tłum. – tłumaczenie
w. – wiersz
wyp. – wypowiedź
zob. – zobacz

Antoniak-Kiedos Edyta

Kamyczki, kamienie, gabion… (Jankowska Magdalena. Gabion). rec. 3 (145) 2016; Z potrzeby buntu – z potrzeby rozwoju. (Wach Jarosław, Janicki Łukasz, Opór – protest – wykroczenie). rec. 1 (143) 2016.

Bakuła Bogusław

Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej: Polska, Ukraina, Węgry, Słowacja. (Skórczewski Dariusz. Perspektywa postkolonialna w studiach na temat Europy Środkowo-Wschodniej: Polska, Ukraina, Węgry, Słowacja). 4 (146) 2016.

Bartmiński Jerzy

Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość”. wyp. 2 (144) 2016.

Berta Zsolt

Chłopcy z placu Moskwy. proza art. 4 (146) 2016.

Beszczyńska Zofia

Wołanie o światło. O twórczości Wojciecha Próchniewicza. art. 4 (146) 2016.

Bielski Konrad

*zob. Cymerman Jarosław. „Czynnik walki o nowe…” Grupa „Reflektor” na łamach „Ziemi Lubelskiej” (1927 r.). 2 (144) 2016; *zob. Cymerman Jarosław. „Indywidualność na miarę niepoślednią”. Nieznane listy Stanisława Czechowicza. 3 (145) 2016.

Bieszczad Maciej

Gość; Siła wznoszenia; Harpadzo; Miejsca niedostępne dla oczu; Palec Boży; Zdarza się, że życie znajduje lepsze argumenty. w. 1 (143) 2016.

Bitner Dariusz

Crumby. Proza art. 1 (143) 2016.

Błasiak Anna

Jastrzębska Maria. Co zapamiętały wilki; Pokój zapachów. Wewnętrzny ogród; Niektóre słowa nie były łatwe. tłum. 1 (143) 2016.

Bohajedyn Tomasz

Edmund Monsiel – milczący „prorok z Wożuczyna”. art. 2 (144) 2016.

Brajerska-Mazur Agata

Zdziwniej i zdziwniej!” Alicja… w przekładzie Grzegorza Wasowskiego. (Carroll Lewis.

Perypetie Alicji w Czarytorium). rec. 1 (143) 2016.

Bralczyk Jerzy

*zob. Janicki Łuksz. Bez stwierdzeń niepodważalnych. Z profesorem Jerzym Bralczykiem o języku, językoznawstwie i polityce rozmawia Łukasz Janicki. 3 (145) 2016.

Braziūnas Vladas

***(w twoich); ptaki o naszej miłości; suchy potop; gramatyka historyczno-porównawcza;

***(za brata – wiatr); ogień, miejsce i odchłań; ***(jasna noc). w. 2 (144) 2016.

Buczkowska Katarzyna

Ślady; Cmentarz; Płacz po koniach; Trzy truskawki; Materia; Połów pereł. proza art. 3 (145)

2016.

Carlo Andrea F.

O Herlingu we Włoszech. („Dall’‘Europa illegale’ all’‘Europa unita’. Gustaw Herling Grudziński: l’uomo, lo scrittore, l’opera” (Od „bezlegalnej Europy” po Europę zjednoczoną. Gustaw Herling-Grudziński: człowiek, pisarz, dzieło)). rec. 3 (145) 2016.

Carroll Lewis

*Perypetie Alicji w Czarytorium. (Brajerska-Mazur Agata. „Zdziwniej i zdziwniej!” Alicja…

w przekładzie Grzegorza Wasowskiego). 1 (143) 2016.

Chabrowski Tadeusz

Plewię wątki nieużyteczne; ***(o Boże, ile tych lat jeszcze mi zostało?); ***(taśma w magnetofonie kręciła się powoli); erotyki mnicha; Klerycy; @ zbawić się; ***(rysuję obraz

Wszechmogącego rozsypując trociny). w. 4 (146) 2016; *Dom w chmurach. (Oszajca Wacław. Wywyższyć wszystkie byty bez wyjątku). 4 (146) 2016; *Nitka nieskończoności. (Oszajca Wacław. Wywyższyć wszystkie byty bez wyjątku). 4 (146) 2016.

Chodacki Andrzej

Chleba naszego…; Trzy dni z życia wolnych ludzi. proza art. 2 (144) 2016.

Chojnowski Zbigniew

Przezwyciężanie katastrofy. (Wach Jarosław. Serce i krew. Antologia nowej liryki serbskiej). rec. 3 (145) 2016; „Uzdrawiające słowa” (Oláh János. Nieosiągalna ziemia). rec. 4 (146) 2016.

Cichla-Czarniawska Elżbieta

*Zaproszenie /приглашение (Michalski Waldemar. Wierność przeznaczeniu). 2 (144) 2016.

Coryell Andrzej

Aforyzmy. proza poet. 3 (145) 2016.

Cymerman Jarosław

Bruderszaft i beczka soli. O listach Józefa Czechowicza do Romana Kołonieckiego. art. 4 (146) 2016; „Czynnik walki o nowe…” Grupa „Reflektor” na łamach „Ziemi Lubelskiej” (1927 r.). art. 2 (144) 2016; „Indywidualność na miarę niepoślednią”. Nieznane listy Stanisława Czechowicza. koresp. 3 (145) 2016; Magia opowieści. (Lutosławska Grażyna. Jak Arni i Dobek ratowali świat). rec. 2 (144) 2016; Nos Cyrana. Przygody młodego Józefa Łobodowskiego z teatrem. art. 2 (144) 2016.

Czechowicz Józef

*zob. Cymerman Jarosław. „Czynnik walki o nowe…” Grupa „Reflektor” na łamach „Ziemi Lubelskiej” (1927 r.). 2 (144) 2016; *zob. Cymerman Jarosław. Bruderszaft i beczka soli. O listach Józefa Czechowicza do Romana Kołonieckiego. 4 (146) 2016.

Czechowicz Stanisław

*zob. Cymerman Jarosław. „Indywidualność na miarę niepoślednią”. Nieznane listy Stanisława Czechowicza. 3 (145) 2016.

Dalasiński Tomasz

Mieszkanie; O włos; ©; Cztery pieśni dla; Wiersz; Toruń Plaza. w. 3 (145) 2016.

Dostatni Tomasz

Papieskie „niestety” – ksiądz polski dziś. wyp. 4 (146) 2016.

Dulik Leszek

*Świat utracony. Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918-1939. (Szlachetka Małgorzata. Fresk narysowany czarno-białymi kadrami). 3 (145) 2016.

Dunaj Ewa

Miasto w sieci albo sztuka zabija. fel. 2 (144) 2016; Petersburskie cmentarze. fel. 4 (146) 2016; Pewne schronienie dla godności. (Paweł Mackiewicz. Sequel. O poezji Marcina Sendeckiego). rec. 3 (145) 2016; Prognoza pogody. fel. 3 (145) 2016; Rowery i hulajnogi. fel. 1 (143) 2016.

Fedder Henryk

*zob. Lameński Lechosław. Henryk. 2 (144) 2016.

Fert Józef

*zob. Kochańczyk Alina. Księga jubileuszowa profesora Ferta. 1 (143) 2016.

Filip Grzegorz

*Miłość pod koniec świata. (Kaliszuk Przemysław. W poszukiwaniu autentyczności). 3 (145) 2016; Szukasz zamurowanych przejść… proza art. 3 (145) 2016.

Flaubert Gustaw

*zob. Jankowska Magdalena. Defekt Pani B. (Pani Bovary. Na podstawie sztuki Gustawa Flauberta. Adaptacja i reżyseria: Kuba Kowalski i Julia Holewińska. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, premiera 5 grudnia 2015 r.). 1 (143) 2016.

Frankowska Bożena

Filozof w teatrze. „Liściki recenzyjne” Tadeusza Kotarbińskiego. oprac. 3 (145) 2016.

Frelik Edyta

Nowa odsłona. Muzea i galerie sztuki w Europie Środkowej. (Jagodzińska Katarzyna. Czas muzeów w Europie Środkowej. Muzea i centra sztuki współczesnej (1989-2014). rec. 4 (146) 2016; W poszukiwaniu centrum – stolice kulturalne nowożytnego świata. Część pierwsza: europejska perspektywa historyczna. art. 3 (145) 2016; W poszukiwaniu centrum – stolice kulturalne nowożytnego świata. Część druga: amerykańskie korzenie posthistorycznego myślenia o sztuce. art. 4 (146) 2016.

Gabryś-Sławińska Monika

Ogród nieco wyplewiony, czyli wartości i obrazy w mediach współczesnych. (Hofman Iwona, Kępa-Figura Danuta. Współczesne media. Wartości w mediach – wartości mediów). rec. 1 (143) 2016.

Gac Dominik

Ci, którzy bliżej Twierdzy Brześć mieszkali, wiedzą… not. 1 (143) 2016; Jak Witkacy z Rybickim do kina chodzili. art. 1 (143) 2016.

Ganczar Maciej

*Historia literatury austriackiej. (Golec Janusz. Literatura austriacka – kod kulturowy

  • geografia). 4 (146) 2016.

Gawroński Paweł

Jastrzębska Maria. Przylot; Całowanie. tłum.1 (143) 2016.

Glemp Józef

*zob. Woś Jan Władysław. Prymas Polski Józef kardynał Glemp. 3 (145) 2016.

Golec Janusz

Literatura austriacka – kod kulturowy i geografia. (Ganczar Maciej. Historia literatury austriackiej). rec. 4 (146) 2016.

Goworski Andrzej

Dni po dniu płaczu. fragm. 4 (146) 2016; Żołnierz. proza art. 3 (145) 2016.

Gralewicz-Wolny Iwona

Lublin. Poezja i miejsce. (Michalski Waldemar. Pięć wieków poezji o Lublinie). rec. 2 (144) 2016; „Nie chcę być przelotnie”. (Opolski Dominik. Wybudzony z letargu. Wybór wierszy). rec. 4 (146) 2016; „Są w drodze”. (Ławski Jarosław. Konstelacja toposu. Antologia poezji). 2 (144) 2016.

Gralewski Wacław

*zob. Cymerman Jarosław. „Czynnik walki o nowe…” Grupa „Reflektor” na łamach „Ziemi Lubelskiej” (1927 r.). 2 (144) 2016; *zob. Cymerman Jarosław. „Indywidualność na miarę niepoślednią”. Nieznane listy Stanisława Czechowicza. 3 (145) 2016.

Grędziński Stanisław

*zob. Cymerman Jarosław. „Czynnik walki o nowe…” Grupa „Reflektor” na łamach „Ziemi Lubelskiej” (1927 r.). 2 (144) 2016.

Grzegorzewska Wioletta

Jastrzębska Maria. W święto Matki Boskiej Gromnicznej. tłum.1 (143) 2016.

Grzędziel Karolina

Recycling; Anestezja; Genetyczni; co między nami…; Moi profesorowie. w. 1 (143) 2016.

Henzel Jan

Sede vacante. proza art. 1 (143) 2016.

Herling-Grudziński Gustaw

*zob. Carlo Andrea F. O Herlingu we Włoszech. 3 (145) 2016.

Hofman Iwona

Arcybiskup Józef Życiński, Kościół, Lublin. (Wierzbicki Alfred Marek. Szeroko otwierał drzwi Kościoła). rec. 3 (145) 2016; *Współczesne media. Wartości w mediach – wartości mediów. (Gabryś-Sławińska Monika. Ogród nieco wyplewiony, czyli wartości i obrazy w mediach współczesnych). 1 (143) 2016.

Holewińska Julia

*zob. Jankowska Magdalena. Defekt Pani B. (Pani Bovary. Na podstawie sztuki Gustawa Flauberta. Adaptacja i reżyseria: Kuba Kowalski i Julia Holewińska. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, premiera 5 grudnia 2015 r.). 1 (143) 2016.

Ignatiuk Edyta

Kolaż intymny. (Szczygieł Mariusz. Projekt: prawda). rec. 4 (146) 2016; Oto jest życie. (Reszka Piotr. Diabeł i tabliczka czekolady). rec. 3 (145) 2016; „Wszystko musi być zapisane”. (Tochman Wojciech, Szczygieł Mariusz. Krall). rec. 1 (143) 2016.

Jagiełło Michał

*zob. Michalski Waldemar. Michał Jagiełło – prozaik, poeta, eseista, taternik (23.08.1941-1.02.2016). 2 (144) 2016.

Jagodzińska Katarzyna

*Czas muzeów w Europie Środkowej. Muzea i centra sztuki współczesnej (1989-2014). (Frelik Edyta. Nowa odsłona. Muzea i galerie sztuki w Europie Środkowej). 4 (146) 2016.

Jakubowicz Mariola

O stosunku ludzi do zwierząt w świetle „odzwierzęcych derywatów”. art. 1 (143) 2016.

Janicki Łukasz

Bajka magiczna o zbędności czarów. (Lutosławska Grażyna. Jak Arni i Dobek ratowali świat). rec. 2 (144) 2016; Bez stwierdzeń niepodważalnych. Z profesorem Jerzym Bralczykiem o języku, językoznawstwie i polityce rozmawia Łukasz Janicki. rozm. 3 (145) 2016; *Opór – protest – wykroczenie. (Antoniak-Kiedos Edyta. Z potrzeby buntu – z potrzeby rozwoju). 1 (143) 2016; Wizerunek księdza w kulturze polskiej w XXI wieku. Wstęp. Kościół w zwierciadle kultury. art. 4 (146) 2016; Z myślą o przyszłości. O antologii polskiej krytyki literackiej i eseistyki lat 1939-1945. (Święch Jerzy, Wójtowicz Aleksander. Nowy styl, nowe pióra. Antologia krytyki i eseistyki 1939-1945). rec. 4 (146) 2016.

Janko Anna

*Mała zagłada. (Turżańska Wiesława. Casus Agamemnona). 1 (143) 2016.

Jankowska Magdalena

Defekt Pani B. (Pani Bovary. Na podstawie sztuki Gustawa Flauberta. Adaptacja i reżyseria: Kuba Kowalski i Julia Holewińska. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, premiera 5 grudnia 2015 r.). kryt. teatr. 1 (143) 2016; *Gabion. (Antoniak-Kiedos Edyta. Kamyczki, kamienie, gabion…). 3 (145) 2016; Konfrontacje Teatralne w Lublinie – z perspektywy dwudziestolecia. art. 2 (144) 2016; Ścieranie makijażu. (Shaffer Peter. Amadeusz. Reżyseria: Tyszkiewicz Artur. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, premiera 25 czerwca 2016 r.). kryt. teatr. 3 (145) 2016.

Jastrzębska Maria

*święto Matki Boskiej Gromnicznej; Co zapamiętały wilki; Przylot; Całowanie; Pokój zapachów. Wewnętrzny ogród; Niektóre słowa nie były łatwe. w. 1 (143) 2016.

Jerzyna Zbigniew

Ojczyzna; ***(Przyjaciele odchodzą); ***(Jestem); ***(Widziałeś, aby miłość walczyła do końca). w. 4 (146) 2016.

Jędrek Grzegorz

  • (Dom rodzinny); Przeprowadzki; dobre i złe nieskończoności; Wat; Piosenka idioty; E. patrzy jak bawią się chłopcy. w. 4 (146) 2016.

Jonuškaitė Birutė

Druga strona księżyca. fragm. 1 (143) 2016.

Jonynas Antanas A.

Strefa pogranicza; ***(obszedłbym jezioro); Śmierć klasyka; Melodie Tirfurtu; Statek; Zapomniany grób. w. 2 (144) 2016.

Józefczuk Grzegorz

Nie tylko fotopamiętnik teatralny. (Leszek Mądzik – teatr). rec. 3 (145) 2016.

Jurkowski Stefan

***(kto po mnie opowie świat); Całopalenie; Erotyk dziwny; Paradoksy; Golgota nasza; Na jeden grymas. w. 3 (145) 2016.

Jurzysta Marcin

Chatamorgana; Szkiełko pierwsze; wszystko już oznaczono i opieczętowano; dom przyjmuje nas chętnie; stara kobieta przycina żywopłot; noc nie wybieli poplamionego słońca. w. 2 (144) 2016.

Kalbarczyk Adam

O pięknie i grozie życia. (Machno Wasyl. Listy i powietrze). rec. 2 (144) 2016.

Kaliszuk Przemysław

W poszukiwaniu autentyczności. (Filip Grzegorz. Miłość pod koniec świata). rec. 3 (145) 2016.

Karaszewska Zofia

Szczebrzeszyn – stolica języka polskiego. Jeszcze raz o festiwalu, na którym i autor i czytelnik moczą nogi w tej samej rzece. art. 1 (143) 2016.

Kępa-Figura Danuta

*Współczesne media. Wartości w mediach – wartości mediów. (Gabryś-Sławińska Monika.

Ogród nieco wyplewiony, czyli wartości i obrazy w mediach współczesnych). 1 (143) 2016.

Kijonka Tadeusz

Po wszystkim; Colt; Beduin; Olśnienie; Z ręką w ciemności; Na wznak. w. 1 (143) 2016.

Kiss Csaba G.

*Powinowactwa wyszehradzkie. (Turżańska Wiesława. O powinowactwach nie tylko z wyboru…). 4 (146) 2016.

Klimecki Jan

Karabinek. proza art. 2 (144) 2016.

Klimowicz Marcin

Smak jabłek i moreli. (Płaza Maciej. Skoruń). rec. 1 (143) 2016.

Kłoczowski Jan Maria

O sztuce ziemi i sztuce pamięci, czyli o cudzie. not. 4 (146) 2016.

Kłusek Tomasz

Czas bywa okrutny także i dla pisarzy”. Rzecz o prozie Janusza Olczaka. art. 1 (143) 2016.

Kobielski-Grauman Piotr

Widokówka; Ulica 60. Jesieni; Wir; Notatki z nowej baśni. w. 3 (145) 2016.

Kochańczyk Alina

Księga jubileuszowa profesora Ferta. (Kruszewski Wojciech, Pachocki Dariusz. Poezja i egzystencja. Księga jubileuszowa ku czci profesora Józefa Ferta). rec. 1 (143) 2016; Piszę, więc jestem. Esej o dziennikach. art. 3 (145) 2016.

Kołoniecki Roman

*zob. Cymerman Jarosław. Bruderszaft i beczka soli. O listach Józefa Czechowicza do Romana Kołonieckiego. 4 (146) 2016.

Konfrontacje Teatralne

*zob. Jankowska Magdalena. Konfrontacje Teatralne w Lublinie – z perspektywy dwudziestolecia. 2 (144) 2016.

Korybut-Daszkiewicz Izabela

Braziūnas Vladas. ***(jasna noc). tłum. 2 (144) 2016.

Kotarbiński Tadeusz

*zob. Frankowska Bożena. Filozof w teatrze. „Liściki recenzyjne” Tadeusza Kotarbińskiego.

3 (145) 2016.

Kovács István

Mąż stanu czy dezerter? W 130. rocznicę urodzin Edwarda Rydza-Śmigłego. art. 2 (144) 2016.

Kowalski Kuba

*zob. Jankowska Magdalena. Defekt Pani B. (Pani Bovary. Na podstawie sztuki Gustawa Flauberta. Adaptacja i reżyseria: Kuba Kowalski i Julia Holewińska. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, premiera 5 grudnia 2015 r.). 1 (143) 2016.

Koziołek Ryszard

*Dobrze się myśli literaturą. (Turżańska Wiesława. Nobody’s perfect?). 4 (146) 2016.

Krall Hanna

*zob. Ignatiuk Edyta. „Wszystko musi być zapisane”. 1 (143) 2016.

Kruszewski Wojciech

*Poezja i egzystencja. Księga jubileuszowa ku czci profesora Józefa Ferta. (Kochańczyk Alina. Księga jubileuszowa profesora Ferta). 1 (143) 2016.

Krynicki Ryszard

*Wiersze wybrane. (Mackiewicz Paweł. Wyjść z domu). 2 (144) 2016.

Księska-Falger Teresa

Nikodemowicz 2016. art. 4 (146) 2016.

Kurczewicz Danuta

Słyszę; Sady usadowiły się i…; Przeróbka gotowego czasu; Już; ***(Jeszcze nazbieramy).

w. 3 (145) 2016.

Kutnik Jerzy

W poszukiwaniu centrum – stolice kulturalne nowożytnego świata. Część pierwsza: europejska perspektywa historyczna. art. 3 (145) 2016; W poszukiwaniu centrum – stolice kulturalne nowożytnego świata. Część druga: amerykańskie korzenie posthistorycznego myślenia o sztuce. art. 4 (146) 2016.

Lameński Lechosław

Ceramika, metal, epidian, sisal i papier mâché w twórczości rzeźbiarskiej Wojciecha Mendzelewskiego. art. 2 (144) 2016; Henryk. art. 2 (144) 2016; Jan Ryszard Lis – ostatni z wielkich. art. 4 (146) 2016.

Latawiec Bogusława

*Zimowy. (Rygielska Małgorzata. Różne zmowy). 2 (144) 2016.

Lenc Ryszard

Portret Thomasa Listera. proza art. 4 (146) 2016.

Lenkowska Krystyna

Rozmowa z mistrzem (o sercu i nie tylko). art. 2 (144) 2016.

Leszczyńska-Pieniak Eliza

Czary Franciszka Maśluszczaka. art. 1 (143) 2016; Malarz snów. art. 3 (145) 2016.

Ligęza Wojciech

Nasi ludzie nie umieją mówić z sobą”. Obcość i bliskość w wierszach Wisławy Szymborskiej.

art. 2 (144) 2016.

Lis Jan Ryszard

*zob. Lameński Lechosław. Jan Ryszard Lis – ostatni z wielkich. 4 (146) 2016.

Loebl Bogdan

*zob. Lenkowska Krystyna. Rozmowa z mistrzem (o sercu i nie tylko). 2 (144) 2016.

Lutosławska Grażyna

*Jak Arni i Dobek ratowali świat. (Cymerman Jarosław. Magia opowieści). 2 (144) 2016; *Jak Arni i Dobek ratowali świat. (Janicki Łukasz. Bajka magiczna o zbędności czarów). 2 (144) 2016.

Ławski Jarosław

*Konstelacja toposu. Antologia poezji. (Gralewicz-Wolny Iwona. „Są w drodze”) 2 (144)

2016.

Łobodowski Józef

*zob. Cymerman Jarosław. Nos Cyrana. Przygody młodego Józefa Łobodowskiego z teatrem.

2 (144) 2016.

Łukasiewicz Jacek

Pory roku. proza art. 2 (144) 2016.

Machno Wasyl

*Listy i powietrze. (Kalbarczyk Adam. O pięknie i grozie życia). 2 (144) 2016; *Listy i powietrze. (Nowacki Dariusz. Transatlantyk wypływa z Czortkowa). 2 (144) 2016.

Mackiewicz Paweł

Konkurencja olimpijska: wierszopisanie. Kategoria: lekko metafizyczna. (Zadura Bohdan. Już otwarte). rec. 4 (146) 2016; *Sequel. O poezji Marcina Sendeckiego. (Dunaj Ewa. Pewne schronienie dla godności). 3 (145) 2016; Wyjść z domu. (Krynicki Ryszard. Wiersze wybrane). rec. 2 (144) 2016.

Maśluszczak Franciszek

*zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Czary Franciszka Maśluszczaka. 1 (143) 2016.

Mądzik Leszek

Laudacja wygłoszona na cześć prof. Krzysztofa Pendereckiego z okazji nadania tytułu doktora honoris causa KUL. wyp. 4 (146) 2016; *Leszek Mądzik – teatr. (Józefczuk Grzegorz. Nie tylko fotopamiętnik teatralny). 3 (145) 2016; Minione. fel. 2 (144) 2016; Obrazy. fel. 1 (143) 2016; Spotkania. fel. 3 (145) 2016.

Melecki Maciej

Ton; Węzeł rac; w. 1 (143) 2016.

Mendzelewski Wojciech

*zob. Lameński Lechosław. Ceramika, metal, epidian, sisal i papier mâché w twórczości rzeźbiarskiej Wojciecha Mendzelewskiego. 2 (144) 2016.

Miazga Zbigniew

*Portowe opowieści. Lublinem II po morzach i oceanach świata. (Michalski Waldemar.

Dookoła świata z „Lublinem II”). 4 (146) 2016.

Michalski Waldemar

Dookoła świata z „Lublinem II”. (Miazga Zbigniew. Portowe opowieści. Lublinem II po morzach i oceanach świata). rec. 4 (146) 2016; Lustro w dwudziestu odsłonach z epilogiem. w. 3 (145) 2016; Michał Jagiełło – prozaik, poeta, eseista, taternik (23.08.1941-1.02.2016). wspom. 2 (144) 2016; „Mnie zawsze interesowało światło, słowo i ludzie…” Odszedł Franciszek Piątkowski – redaktor, reportażysta, wykładowca uniwersytecki (21.09.1946-9.03.2016). wspom. 3 (145) 2016; *Pięć wieków poezji o Lublinie. (Gralewicz-Wolny Iwona. Lublin. Poezja i miejsce). 2 (144) 2016; Wierność przeznaczeniu. (Cichla-Czarniawska Elżbieta. Zaproszenie / приглашение). rec. 2 (144) 2016; Z dziejów polskiego i żydowskiego słowa drukowanego w Lublinie. (Pietrasiewicz Tomasz. Przewodnik po historii słowa drukowanego w Lublinie). rec. 1 (143) 2016.

Monsiel Edmund

*zob. Bohajedyn Tomasz. Edmund Monsiel – milczący „prorok z Wożuczyna”. 2 (144) 2016.

Mroziński Karol

Ja i Stanisław; Ważna wiadomość; Sztuka nowoczesna; Pies Gołota; Koński poltergeist; Czerń; Inteligentna szczoteczka do zębów. proza art. 2 (144) 2016.

Muszyński Andrzej

*Podkrzywdzie. (Turżańska Wiesława. O destrukcji świata, nostalgii i pragnieniu zakorzenienia). 3 (145) 2016.

Mysłowski Tadeusz

*„15 pairs of hands, for Bruno Schulz”. (Rybicka Krystyna. Tadeusza Mysłowskiego „15 pairs of hands, for Bruno Schulz”). 3 (145) 2016.

Nikodemowicz Andrzej

*zob. Księska-Falger Teresa. Nikodemowicz 2016. 4 (146) 2016.

Norwid Cyprian Kamil

*zob. Olbromski Mariusz. Cień Norwida. 1 (143) 2016.

Nowacki Dariusz

Transatlantyk wypływa z Czortkowa (Machno Wasyl. Listy i powietrze). rec. 2 (144) 2016.

Nowicki Bogdan

Wiek męski; Teodycea; Transtromer; Medytacja; Różewicz. w. 2 (144) 2016.

Oláh János

*Nieosiągalna ziemia. (Chojnowski Zbigniew. „Uzdrawiające słowa”). 4 (146) 2016.

Olbromski Mariusz

Cień Norwida. art. 1 (143) 2016.

Olczak Janusz

Kłusek Tomasz. „Czas bywa okrutny także i dla pisarzy”. Rzecz o prozie Janusza Olczaka.

1 (143) 2016.

Opolski Dominik

*Wybudzony z letargu. Wybór wierszy. (Gralewicz-Wolny Iwona. „Nie chcę być przelotnie”).

4 (146) 2016.

Ososiński Tomasz

Ryby; Jesień; Wielkie odkrycia; Lato; Ogród Lusi; Na wieś; W upalny dzień; Trzej królowie; Słoneczny brzeg; Cyrk. proza poet. 2 (144) 2016.

Oszajca Wacław

publicystyka wg różewicza; modlitwa do spadających liści; misterium; po co wracać; michałowi jagielle; szkoda gadać; to musi być możliwe; wiosenna przechadzka. w. 4 (146) 2016; Wywyższyć wszystkie byty bez wyjątku. (Chabrowski Tadeusz. Nitka nieskończoności; Dom w chmurach). rec. 4 (146) 2016; *zob. Sterna-Wachowiak Sergiusz. Między śmiercią małej Ali a tańcem Zorby. O poezji Wacława Oszajcy. 3 (145) 2016.

Pachocki Dariusz

*Poezja i egzystencja. Księga jubileuszowa ku czci profesora Józefa Ferta. (Kochańczyk Alina. Księga jubileuszowa profesora Ferta). 1 (143) 2016.

Panas-Goworska Marta

Dni po dniu płaczu. fragm. 4 (146) 2016.

Pawletko Beata

Nowy impuls w rozważaniach ekofilozoficznych. art. 1 (143) 2016.

Pawłowski Wiesław

*zob. Sawic Jarosław. Ob. Wieś z Lublina – rzecz o Wiesławie M. Pawłowskim. 4 (146) 2016.

Penderecki Krzysztof

*zob. Mądzik Leszek. Laudacja wygłoszona na cześć prof. Krzysztofa Pendereckiego z okazji nadania tytułu doktora honoris causa KUL. 4 (146) 2016.

Piątkowski Franciszek

*zob. Michalski Waldemar. „Mnie zawsze interesowało światło, słowo i ludzie…” Odszedł Franciszek Piątkowski – redaktor, reportażysta, wykładowca uniwersytecki (21.09.1946-9.03.2016). 3 (145) 2016.

Pietrasiewicz Tomasz

*Przewodnik po historii słowa drukowanego w Lublinie. (Michalski Waldemar. Z dziejów polskiego i żydowskiego słowa drukowanego w Lublinie. 1 (143) 2016.

Piętak Piotr

Donos, czyli opowieść o pisaniu. proza art. 3 (145) 2016.

Płaza Maciej

*Skoruń. (Klimowicz Marcin. Smak jabłek i moreli). 1 (143) 2016.

Pomorski Adam

Jonynas Antanas A. Melodie Tirfurtu; Statek; Zapomniany grób. tłum. 2 (144) 2016.

Próchniewicz Wojciech

*zob. Beszczyńska Zofia. Wołanie o światło. O twórczości Wojciecha Próchniewicza. 4 (146) 2016.

Rembiałkowska Agnieszka

Braziūnas Vladas. ***(w twoich); ptaki o naszej miłości; suchy potop; gramatyka historyczno–porównawcza; ***(za brata – wiatr); ogień, miejsce i odchłań. tłum. 2 (144)2016.

Reszka Piotr

*Diabeł i tabliczka czekolady. (Ignatiuk Edyta. Oto jest życie). 3 (145) 2016.

Riabczuk Mykoła

Polska, Ukraina, Europa – między wyobraźnią a rzeczywistością. art. 4 (146) 2016; *Ukraina. Syndrom postkolonialny. (Wysocka Aneta. Niełatwe odczytanie Ukrainy). 4 (146) 2016.

Rogatko Bogdan

Jak żyć, serbski narodzie? (Wach Jarosław. Serce i krew. Antologia nowej liryki serbskiej).

rec. 3 (145) 2016.

Rosenfeld Braha

Zwęglony język; Piszę / wymazuję; Dorastanie; Moja matka maluje; Z latarni magicznej; Cisza / hałas; Teraz możesz być sztukmistrzem; ***(Z przerażeniem stwierdziłam). w. 1 (143) 2016.

Rybałko Alicja

Jonynas Antanas A. Strefa pogranicza; ***(obszedłbym jezioro); Śmierć klasyka. tłum.

2 (144) 2016.

Rybicka Krystyna

Tadeusza Mysłowskiego „15 pairs of hands, for Bruno Schulz”. (Mysłowski Tadeusz. „15 pairs of hands, for Bruno Schulz”). rec. 3 (145) 2016.

Rybicki Andrzej

*zob. Gac Dominik. Jak Witkacy z Rybickim do kina chodzili. 1 (143) 2016.

Rydz-Śmigły Edward

*zob. Kovács István. Mąż stanu czy dezerter? W 130. rocznicę urodzin Edwarda Rydza-Śmigłego. 2 (144) 2016.

Rygielska Małgorzata

Różne zmowy. (Latawiec Bogusława. Zimowy). rec. 2 (144) 2016.

Sas Marcin

Czerwiec ścina się z ciałem; Agrest; zamiast tego; Wymyśl inną nazwę tej rzeki; Doprowadzić do nieporządku; Relacje. w. 3 (145) 2016.

Sawic Jarosław

Ob. Wieś z Lublina – rzecz o Wiesławie M. Pawłowskim. not. 4 (146) 2016.

Szczepański Jan Józef

*zob. Sterna-Wachowiak Sergiusz. Jan Józef Szczepański o powinnościach pisarza. 1 (143)

2016.

Secler Bratłomiej

*Ksiądz Józef Tischner w środkach społecznego przekazu w Polsce w latach 1955-2000. Studium politologiczno-medioznawcze. (Stępień Maciej B. Tischner w mediach). 1 (143)2016.

Sendecki Marcin

*zob. Dunaj Ewa. Sequel. Pewne schronienie dla godności. 3 (145) 2016.

Sendecki Piotr

Biennale Arte 2015. Notatnik wenecki. art. 2 (144) 2016.

Shaffer Peter

*zob. Jankowska Magdalena. Ścieranie makijażu. (Amadeusz. Reżyseria: Tyszkiewicz Artur.

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, premiera 25 czerwca 2016 r.). 3 (145) 2016.

Skórczewski Dariusz

Perspektywa postkolonialna w studiach na temat Europy Środkowo-Wschodniej: Polska, Ukraina, Węgry, Słowacja. (Bakuła Bogusław. Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej: Polska, Ukraina, Węgry, Słowacja). rec. 4 (146) 2016.

Skwarek Joanna

Niebo nielimitowane. proza art. 4 (146) 2016.

Snopek Jerzy

Kovács István. Mąż stanu czy dezerter? W 130. rocznicę urodzin Edwarda Rydza-Śmigłego.

tłum. 2 (144) 2016.

Sobolewska Anna

Projekty uczłowieczania dzikich zwierząt – idealizm i bezduszność. art. 2 (144) 2016.

Sochoń Jan

Kapłan pośród niesnasków. wyp. 4 (146) 2016.

Solecki Mariusz

Transport „Będzin-Sosnowiec”. not. 4 (146) 2016.

Stanny Janusz

*zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Malarz snów. 3 (145) 2016.

Stano Sylwia

Szczebrzeszyn – stolica języka polskiego. Jeszcze raz o festiwalu, na którym i autor i czytelnik moczą nogi w tej samej rzece. art. 1 (143) 2016.

Sterna-Wachowiak Sergiusz

Jan Józef Szczepański o powinnościach pisarza. art. 1 (143) 2016; Między śmiercią małej Ali a tańcem Zorby. O poezji Wacława Oszajcy. art. 3 (145) 2016.

Stępień Maciej B.

Tischner w mediach. (Secler Bratłomiej. Ksiądz Józef Tischner w środkach społecznego przekazu w Polsce w latach 1955-2000. Studium politologiczno-medioznawcze). rec. 1 (143) 2016.

Szczebrzeszyn – stolica języka polskiego

*zob. Stano Sylwia, Karaszewska Zofia. Szczebrzeszyn – stolica języka polskiego. Jeszcze raz o festiwalu, na którym i autor i czytelnik moczą nogi w tej samej rzece. 1 (143) 2016.

Szczygieł Mariusz

*Krall. (Ignatiuk Edyta. „Wszystko musi być zapisane”. 1 (143) 2016; *Projekt: prawda.

(Ignatiuk Edyta. Kolaż intymny). 4 (146) 2016.

Szewc Piotr

Sanctus sanctus; ***(Już nie wyplączę się); Śnieguliczka w Czołkach; Niewiele czasu; Cemna chmura. w. 1 (143) 2016.

Szlachetka Małgorzata

Fresk narysowany czarno-białymi kadrami. (Dulik Leszek, Zieliński Konrad. Świat utracony.

Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918-1939). rec. 3 (145) 2016.

Szymborska Wisława

*zob. Ligęza Wojciech. „Nasi ludzie nie umieją mówić z sobą”. Obcość i bliskość w wierszach Wisławy Szymborskiej. 2 (144) 2016.

Święch Jerzy

*Nowy styl, nowe pióra. Antologia krytyki i eseistyki 1939-1945. (Janicki Łukasz. Z myślą o przyszłości. O antologii polskiej krytyki literackiej i eseistyki lat 1939-1945). 4 (146) 2016.

Tischner Józef

*zob. Stępień Maciej B. Tischner w mediach. 1 (143) 2016.

Tochman Wojciech

*Krall. (Ignatiuk Edyta. „Wszystko musi być zapisane”. 1 (143) 2016.

Turżańska Wiesława

Casus Agamemnona (Janko Anna. Mała zagłada). rec. 1 (143) 2016; Nobody’s perfect? (Koziołek Ryszard. Dobrze się myśli literaturą). rec. 4 (146) 2016; O destrukcji świata, nostalgii i pragnieniu zakorzenienia. (Muszyński Andrzej. Podkrzywdzie). rec. 3 (145) 2016; O powinowactwach nie tylko z wyboru… (Kiss Csaba G. Powinowactwa wyszehradzkie). rec. 4 (146) 2016.

Tyszkiewicz Artur

*zob. Jankowska Magdalena. Ścieranie makijażu. 3 (145) 2016.

Uranek Monika

Voranau Vital. Przed odjazdem; Hans Wagner; Franek Elegant. tłum. 1 (143) 2016.

Voranau Vital

Przed odjazdem; Hans Wagner; Franek Elegant. proza art. 1 (143) 2016.

Wach Jarosław

*Opór – protest – wykroczenie. (Antoniak-Kiedos Edyta. Z potrzeby buntu – z potrzeby rozwoju). 1 (143) 2016; *Serce i krew. Antologia nowej liryki serbskiej. (ChojnowskiZbigniew. Przezwyciężanie katastrofy). 3 (145) 2016; *Serce i krew. Antologia nowej liryki serbskiej. (Rogatko Bohdan. Jak żyć, serbski narodzie?). 3 (145) 2016.

Waligórski Miłosz

burza I; burza X; zlot (sen prawej półkuli). w. 2 (144) 2016.

Warmuz Daniel

Berta Zsolt. Chłopcy z placu Moskwy. tłum. 4 (146) 2016.

Wasowski Grzegorz

*zob. Brajerska-Mazur Agata. „Zdziwniej i zdziwniej!” Alicja… w przekładzie Grzegorza Wasowskiego. 1 (143) 2016.

Wawer Karolina

Z cyklu Wielka płyta. w. 2 (144) 2016.

Wawerla-Długosz Sabina

Czas; Plan; Grawitacja; Usta; Powroty. w. 4 (146) 2016.

Wierzbicki Alferd Marek

Księża/kapłani… pracownicy kultury? wyp. 4 (146) 2016; *Szeroko otwierał drzwi Kościoła.

(Hofman Iwona. Arcybiskup Józef Życiński, Kościół, Lublin). 3 (145) 2016.

Witkiewicz Stanisław Ignacy

*zob. Gac Dominik. Jak Witkacy z Rybickim do kina chodzili. 1 (143) 2016.

Wojcieszko Grażyna

Wiking; Ona; Samolot do Nowego Jorku. w. 4 (146) 2016.

Woś Jan Władysław

Prymas Polski Józef kardynał Glemp. art. 3 (145) 2016.

Wójtowicz Aleksander

*Nowy styl, nowe pióra. Antologia krytyki i eseistyki 1939-1945. (Janicki Łukasz. Z myślą o przyszłości. O antologii polskiej krytyki literackiej i eseistyki lat 1939-1945). 4 (146) 2016.

Wysocka Aneta

Niełatwe odczytanie Ukrainy. (Riabczuk Mykoła. Ukraina. Syndrom postkolonialny). rec.

4 (146) 2016.

Zadura Bohdan

*Już otwarte. (Mackiewicz Paweł. Konkurencja olimpijska: wierszopisanie. Kategoria: lekko metafizyczna). 4 (146) 2016; Rosenfeld Braha. Zwęglony język; Piszę / wymazuję; Dorastanie;

Moja matka maluje; Z latarni magicznej; Cisza / hałas; Teraz możesz być sztukmistrzem.

tłum. 1 (143) 2016.

Zieliński Konrad

*Świat utracony. Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918-1939. (Szlachetka Małgorzata. Fresk narysowany czarno-białymi kadrami). 3 (145) 2016.

Życiński Józef

*zob. Hofman Iwona. Arcybiskup Józef Życiński, Kościół, Lublin. 3 (145) 2016.