Spis treści numeru 2/2013

Akcent numer 2 (132) 2013

Akcent numer 2 (132) 2013

 

tom_wegierski

Suplement: Jeszcze bliżej. Antologia nowej liryki węgierskiej

Andrzej Niewiadomski: wiersze
Andrzej Muszyński: Gemeinschaft
Józef Fert: Wieczorne divertimento
Stanisław Dłuski: Między katastrofizmem a nadzieją. O wyobraźni poetyckiej Władysława Sebyły
Anna Goławska: wiersze
Marko Robert Stech: Nieśmiertelni
Magdalena Górecka: (Nie)możliwe scenariusze, czyli o historiach alternatywnych w polskiej literaturze
Grzegorz Jędrek: wiersze
Marek Pieczara: On to ktoś inny. Kafka jakiego nie chcemy znać
Danuta Kurczewicz: wiersze
Piotr Piętak: opowiadania
Kamil Brewiński: wiersze
Marek Dziekan: Nowojorska apokalipsa Adonisa
Adonis (Ali Ahmad Sa’id Isbir): Grób dla Nowego Jorku

PRZEKROJE
Nie tylko analitycznie…
Małgorzata Szlachetka: „Ghetto Boy” multiplikowany [Frédéric Rousseau „Żydowskie dziecko z Warszawy. Historia pewnej fotografii”];
Andrzej Molik: Teatr reżysera. Teatr krytyka [Elżbieta Baniewicz „{Dziwny_czas} Szkice o teatrze z lat 2000-2012”];
Henryk Waniek: Na łąkach słów [Leszek Mądzik „Obrazy bez tytułu”];
Jarosław Cymerman: Przygody Leśmiana Żeglarza [Bogusław Grodzki „Leśmianowska baśń nowoczesna. O Przygodach Sindbada Żeglarza Bolesława Leśmiana”];
Iwona Hofman: „Nikt mi go nie zastąpił” [Juliusz Mieroszewski „Listy z Wyspy. ABC polityki »Kultury«”];
Karol Maliszewski: Kończyć to na nowo zaczynać… [„Od(nowa) – znowu – na nowo. Rekapitulacja”. Red. Jarosław Wach, Łukasz Janicki]

Poeci, poeci…
Paweł Mackiewicz: Niepewny ślad rzeczy [Andrzej Niewiadomski „Dzikie lilie”];
Ewa Dunaj: Pierwszy stopień do piekła [Grzegorz Jędrek „Badland”];
Edyta Antoniak-Kiedos: Sprawna, jeszcze nie zawsze stateczna [Magdalena Jankowska „Skrzyżowanie”];
Agata Ptak: „Słowa dostałem za darmo” [Wasyl Machno „Dubno, koło Leżajska. Wiersze i poematy”];
Anna Spólna: Jeszcze jeden „fragment” [Tadeusz Różewicz „to i owo”]

PLASTYKA
Elżbieta Błotnicka-Mazur: Malarska opowieść o świecie. Teofil Kosiorkiewicz i jego Lublin

MUZYKA
Jarosław Sawic: „Wiśniowy sad Jimiego Hendrixa”. Panorama rosyjskiego rocka progresywnego

TEATR
Jarosław Cymerman: Śpiewna muzyczność Czechowicza

BEZ TYTUŁU
Leszek Mądzik: Hotel

NAMIĘTNOŚCI
Marek Danielkiewicz: Gdy poeta powie „nie”

NOTY
Lublin – miasto poetów
Anna Tarnawska: Z dnia na dzień z Elżbietą Wittlin-Lipton

Noty o autorach

Contents and Summaries