Spis treści numeru 4/2007

Akcent numer 4 (110) 2007

Akcent numer 4 (110) 2007

Joanna Lech: wiersze
Jerzy Reuter: opowiadania
Walery Pisarek: O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego w związku z ewentualnym postępowaniem o nadanie mu tytułu „Professor honoris causa Reipublicae Polonicae”
Maciej Melecki: wiersze
Jan Strękowski: Podniebna miss
Michalina Janyszek: wiersze
Jarosław Mikołajewski: Młodszy brat poetów. O liryce Ryszarda Kapuścińskiego
Jerzy Rybak: wiersze
Bolesław Bryński: Przepływ
Henryk Urbaniak: wiersze
Małgorzata Czermińska: Głosy rodziny człowieczej, czyli o sztuce pisarskiej Ryszarda Kapuścińskiego
Rafał Mieczysłavsky: wiersze
Mordecai Roshwald: Być konserwatystą. Dialog sokratyczny
Ela Piekarska-Madreiter: wiersze

PRZEKROJE

Ukraińcy i Polacy: dumka na dwa serca
Katarzyna Jakubowska-Krawczyk: Przez zrozumienie historii do współczesności [Stefan Kozak: „Z dziejów Ukrainy. Religia. Kultura. Myśl społeczna”]
Marcin Czyż: Życie za Bugiem [Bogumiła Berdychowska: „Ukraina: ludzie i książki”]
Joanna Hałas: Czy wolno dzisiaj mówić o sąsiadach? [„Polska, Ukraina, Osadczuk. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Bohdanowi Osadczukowi w 85 rocznicę urodzin”. Red. B. Berdychowska i O. Hnatiuk]
Grzegorz Jacek Pelica: Naukowy tryptyk czy interdyscyplinarny mix? [„Pogranicze. Rocznik Naukowy Polska-Ukraina 2006”. Red. W. Meniok, W. Kamiński i W. Skotnyj]
Marcin Czyż: Rozmowy polsko-ukraińskie [„Ukraina i Polska: dialog kultur (językowo-literackie i społeczno-polityczne stosunki). Zbiór prac naukowych”]
Andrzej Goworski: Dom Schulza [„Bruno Schulz a kultura pogranicza: Materiały dwóch edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu”]

Prozaicy, prozaicy…
Ewa Dunaj: „Zawołałam formę, by nie krzyczeć bezkształtnie” [Anna Janko: „Dziewczyna z zapałkami”]
Jarosław Wach: Wielka nieobecna [Ignacy Karpowicz: „Cud”]
Bogdan Nowicki: Urszula M. Benka a problem tożsamości. „W krainie Lotofagów” [Urszula Małgorzata Benka: „O”]
Łukasz Marcińczak: Okrutny pomysł miłości [Artur Olechniewicz: „Tratwa”]
Jarosław Wach: Proza dobrze złożona [Mikołaj Łoziński: „Reisefieber”]
Małgorzata Szlachetka: Topografia miejsc tajemnych [Michał Głowiński: „Kładka nad czasem”]
Emilia Ryczkowska: Don Juan pod pantoflem? [Andrzej Bart: „Don Juan raz jeszcze”]

PLASTYKA
Monika Młynarczyk-Pacewicz: Władysław Pluta wobec tendencji racjonalistycznych w plakacie

BARDOWIE
Wojciech Waglewski

TEATR
Grzegorz Kondrasiuk: Kobiecość, teatr i znak zapytania
Irina Lappo: O „braciach naszych mniejszych” i polsko-białoruskim nieporozumieniu

MUZYKA
Ludwik Gawroński: Kraszewski a muzyka

BEZ TYTUŁU
Leszek Mądzik: Stałość

NOTY
Eliza Leszczyńska-Pieniak: I Festiwal Kultury im. Marka Grechuty w Zamościu
Magdalena Jankowska: Teatr – próba wtajemniczenia
Aleksander Madyda: Nieznany znany wiersz Józefa Czechowicza
Tadeusz Madała: O Zygmuncie Ławrynowiczu w 20 rocznicę śmierci
Bożena Frankowska: Do czytania w wagonie i na wczasach
Anna Ruman: Radość rozmowy. Radio Lublin gospodarzem spotkań z „Akcentem”

Noty o autorach