Spis treści numeru 1/2017

Akcent nr 1/2017
Akcent nr 1/2017

SPIS TREŚCI

Anna Frajlich: wiersze

Janusz Koby: opowiadania

Tomasz Kłusek: Przeznaczenie i bunt. Rzecz o pisarstwie Bogdana Madeja

Eda Ostrowska: Facecje

Łukasz Suskiewicz: Kręgi

Małgorzata Południak: wiersze

Urszula M. Benka: Dyskretny urok spisku

Rafał Rutkowski: wiersze

Tadeusz Chabrowski: Błażej. Epilog

Henryk Kozak: wiersze

Piotr Łopuszański: Życie dla ideału. Zenon Przesmycki (Miriam)

Jan Władysław Woś: Fartowny interes

Piotr Machul: wiersze

Bogusław Bakuła: Stefan Grabiński – pisarz polski, ukraiński czy środkowoeuropejski

DOCIEKANIA

Wizerunek księdza w kulturze polskiej w XXI wieku. Część II

Łukasz Janicki: Wstęp

Wacław Oszajca SJ: W służbie Kościołowi

Ks. Krzysztof Guzowski: Gdzie szukać prawdy?

Ks. Jerzy Szymik: Wizerunek i bogobojność

PRZEKROJE

Nie tylko analitycznie…

Elżbieta Tabakowska: Obiektyw ze zmienną ogniskową [Aneta Wysocka „Fakty – język – podmiotowość. Stylistyczne osobliwości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego”];

Wojciech Kaliszewski: Stanisław August i ludzie jego epoki [„Pamiętniki Stanisława Augusta i ich bohaterowie”];

Jan Lewandowski: Powinowactwa estońsko-polskie [Jaan Kaplinski „Ojcu”];

Ewa Dunaj: Ważna rozmowa o poezji [Zbigniew Chojnowski „Kanon prywatny. Książki poetyckie 1981-2015”];

Bogdan Rogatko: Miłosny dialog w listach Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza [Wisława Szymborska, Kornel Filipowicz „Najlepiej w życiu ma twój kot. Listy”]

Prozaicy, prozaicy…

Edyta Ignatiuk: Duchowa chrypka, duchowe otłuszczenie [Jacek Dehnel „Krivoklat”];

Małgorzata Szlachetka: Dwie Warszawy i gwałtowne cięcie noża [Szczepan Twardoch „Król”];

Marcin Klimowicz: Świadomość melancholijna [Miłosz Waligórski „Kto to widział”];

Tomasz Kłusek: Tęsknota do najprostszych wartości [Stanisław Weremczuk „Ciemność”];

Ewa Dunaj: Ból i zachwyt [Jadwiga Mizińska „Wróż”]; Wiesława Turżańska: „Jeden za wszystkich, wszyscy za alkohol” [Daniel Radecki „Wszyscy jesteśmy hipsterami”]

PLASTYKA

W życiu trzeba pracować. Rozmowa z Andrzejem Strumiłłą

Anna Hałata: Akumulacje. Kolekcja grafiki Tadeusza Mysłowskiego

TEATR

Aleksandra Pucułek: Lublin to ważne miejsce…” O drodze artystycznej Janusza Józefowicza

SOCJOLOGIA

Grzegorz J. Kaczyński: U źródeł nowej socjologii, czyli Luigi Sturzo na tle epoki

ARCHIWUM

Zawieszeni na końcu jakiejś gałązki…” Listy Zygmunta Hertza do Jerzego Andrzejewskiego

CZYTANIE PETERSBURGA

Ewa Dunaj: Zwycięstwo

BEZ TYTUŁU

Leszek Mądzik: Niebo i piekło

NAMIĘTNOŚCI

Marek Danielkiewicz: Nie opuszczaj mnie…

NOTY

Jarosław Sawic: Ob. Wieś z Lublina – rzecz o Wiesławie M. Pawłowskim

Tadeusz Chabrowski (1934-2016)

Noty o autorach

Contents and Summaries