Spis treści numeru 2/2017

Spis treści

Akcent nr 2/2017

Akcent nr 2/2017

Marek Kusiba: Rajskie
Joanna Clark: Rok Miłosierdzia
Roch Sulima: Życie podług słowa. O metodzie prozy Wiesława Myśliwskiego
Anna Augustyniak: wiersze
Maciej Płaza: Kamień
Marian J. Kawałko: wiersze
Jacek Łukasiewicz: Nasza wiedźma. O wierszach Stanisława Grochowiaka
Ewa Mazur: wiersze
Andrzej Jaroszyński: Zima w Canberze (zapiski ambasadora)
Joanna Pawłat: wiersze
Stanisław Dłuski: Egzystencjalne peregrynacje Andrzeja Buszy
Paulina Wojciechowska: Amnezja
Michał Czorycki: wiersze
Adam Broż: O drodze do Rzymu i zwiedzaniu Europy

DOCIEKANIA
Wizerunek księdza w kulturze polskiej w XXI wieku
Łukasz Janicki: Wstęp
Ks. Andrzej Luter: Życie księdza, czyli kąkol i pszenica
Ks. Edward Walewander: Kapłan dzisiaj
Ks. Janusz Kozłowski: Duszpasterstwo – więź sacrum z profanum

PRZEKROJE
Poeci, poeci…
Paweł Mackiewicz: Poprawić świat [Jacek Podsiadło „Włos Bregueta”];
Jan Wolski: Poeta fizycznie metafizyczny [Janusz Szuber „Rynek 14/1”];
Zbigniew Chojnowski: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, czyli umykanie i przepracowywanie [Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki „Nie dam ci siebie w żadnej postaci”];
Teresa Tomsia: Nie chodzi o wiersze [Krzysztof Kuczkowski „Kładka”];
Urszula Gierszon: Zamki i klucz [Joanna Pawłat „Bunt maszyn”];
Iwona Gralewicz-Wolny: „Piszę wiersz w takt przemijania” [Elżbieta Wicha-Wauben „Pejzaż z wędrowcami”]

PLASTYKA
Lechosław Lameński: W dialogu z naturą i matematyczną wizją świata. Piotr Lech i jego grafiki
Piotr Sendecki: Lore Bert w Lublinie

TEATR
Eliza Leszczyńska-Pieniak: Kresowy matecznik kultury

ODKRYTE PO LATACH
Jarosław Cymerman: Weryfikacja. Przypadek teatralny z 1946 roku

CZYTANIE PETERSBURGA
Ewa Dunaj: Miasto poetów

BEZ TYTUŁU
Leszek Mądzik: Bez śladu

NAMIĘTNOŚCI
Marek Danielkiewicz: Pochwała „Prostych pieśni”

KONTEKSTY
Jarosław Wach: Laureaci medalu Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” 2016

NOTY
Konrad Sutarski: Sándor Csoóri (1930–2016) i jego polskie powiązania
Waldemar Michalski: Zbigniew Strzałkowski – jakiego pamiętamy… (12.10.1933–28.02.2017)
Jan Lewandowski: Bronek
Józef F. Fert: Saga poety
Paweł Jasnowski: Pilch: powiększenie
Józef F. Fert: Dom pełen poezji i melancholii
Wojciech Młynarski (26.03.1941–15.03.2017)

Noty o autorach

Contents and Summaries