Spis treści numeru 3/2006

Akcent numer 3 (105) 2006

Akcent numer 3 (105) 2006

Jacek Dehnel: wiersze
Bernard Nowak: Choler jasny; Gore! Gore!
Wiera Meniok: W oczekiwaniu na powrót autora „Mesjasza”
Uta Przyboś: wiersze
Paweł Huelle: Dziwne konsekwencje dziwnego przebudzenia
Piotr Biegasiewicz: wiersze
Patrycja Malczewska: Nowa proza flamandzka – odrodzenie literackie we Flandrii
Jerzy Sprawka: Z zamkniętego kręgu
Jacek Guz: wiersze
Sławomir J. Żurek: Zastygłe w polszczyźnie. O świętach żydowskich
Mateusz Madejowski: wiersze
Dariusz Pachocki: Jak się pozbyć literatury, czyli krótka historia „Czystej opowieści”
Marcin Wociór: wiersze
Monika Adamczyk-Garbowska: Awot Jeszurun – poeta z Krasnegostawu
Awot Jeszurun: wiersze
Andrzej Jóźwiak: Rondo (opowiadanie)
Wasyl Machno: wiersze w przekładach Bohdana Zadury

PRZEKROJE
Poeci, poeci…

Renata Stawowy: Miłości Józefa Barana [Józef Baran: „Zielnik miłosny i inne liryki”];
Edyta Dworak: Legenda do mapy poezji [Andrzej Niewiadomski: „Locja”];
Wojciech Kruszewski: Nie zawsze fragment [Wojciech Wencel: „Imago mundi”];
Artur Timofiejew: …the rent is silence [Ks. Lucjan Szczepaniak SCJ: „Bo byłem chory…”];
Jarosław Wach: O Aniołach… [Ks. Ryszard K. Winiarski: „Anioły przedmieścia”];
Paweł Mackiewicz: Na Bocznej, na Lubomelskiej. Kronikarz miejsc wstydliwych i peryferyjnych [Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki: „Poezja jako miejsce na ziemi 1988-2003”];
Ewa Dunaj: Niezniszczalne dekoracje nicości [Adriana Szymańska: „Z dziennika dywersantki”]

Nie tylko analitycznie

Łukasz Janicki: Po prostu Zbigniew Herbert… [Janusz Drzewucki: „Akropol i cebula”];
Olga Bialek-Szwed: Juliusza Brauna przewodnik po świecie mediów [Juliusz Braun: „Potęga czwartej władzy. Media, rynek, społeczeństwo”];
Agnieszka Przychodzka: Obcy, ale bliscy – o historii i współczesności Romów [Adam Bartosz: „Nie bój się Cygana, Na dara Romestar”];
Agnieszka Reszczyk: Poetycka ikona Pasji [Ewa Sykuia: „Pasja według Pasierba”];
Dariusz Chemperek: Nowe edycje dziel poetów staropolskich z Lubelszczyzny [„Żale nagrobne na śmierć Jana Kochanowskiego…”, Piotr Ciekliński: „Hymny na święta Panny Naswiętszej”];
Waldemar Michalski: ” Złoty Słownik ” współczesnych pisarzy i badaczy literatury [„Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny”];
Tadeusz Szkołut: Inny Kapuścińskiego [Ryszard Kapuściński: „Ten Inny”]

PLASTYKA

Lechosław Lameński: O hedonistycznym spojrzeniu na świat. Jerzy Tyburski – malarz i animator
Małgorzata Szlachetka: Lublin wykreowany w fotografii

MUZYKA

Ludwik Gawroński: Kajetan Koźmian o muzyce i zabawach

PRZENIKANIA

Abp. Józef Życiński: Samotność kryształu

TEATR

Grzegorz Kondrasiuk: Ferment. Po pierwszym Festiwalu Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”

Noty o autorach