Spis treści numeru 4/2021

E-wydanie „Akcentu” można kupić w:

e-kiosk.pl
nexto.pl


Andrzej Muszyński: Zmiana klimatu

Akcent nr 4/2021, okładka

Łukasz Marcińczak: Światłocienie religijności Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – cz. II

Piotr Matywiecki: wiersze

Mirosław Kulisz: Piñata

Zbigniew Dmitroca: Wypraniec

Urszula M. Benka: opowiadania

Edyta Antoniak-Kiedos: Poezja kobiet w męskim świecie literatury

Kalina Kowalska: wiersze

Iwona Hofman: Stefan Kisielewski. Bez niego życie byłoby bardziej szare

Rafał Rutkowski: wiersze

Rafał Jakub Pastwa: Zgrzyt

Danuta Agnieszka Kurczewicz: Czarny irys w kwietniowej butonierce

Wolfgang Hilbig: opowiadania

Philip Rosenau: wiersze i aforyzmy

PRZEKROJE

Poeci, poeci…

Karol Maliszewski: „Ciesz się spotkaniem”, czyli odzyskiwanie Poety [Jacek Łukasiewicz „Uroda świata się nie kończy. Wybór wierszy”];
Bartosz Suwiński: Nieobecność [Bohdan Zadura „Puste trybuny”];
Inesa Szulska: Uchwycone w tłumaczeniu [Anna Maria Goławska: „artimi daiktai / bliskie przedmioty”];
Urszula M. Benka: Plama i brama [Rafał Rutkowski „Moje oczy to ptaki”];
Ewa Dunaj: Stary poeta żegluje pod górę [Krzysztof Karasek „Wzgórza anarchii”]

Nie tylko analitycznie…

Jarosław Cymerman: Drucik nie nerw [Piotr Paziński „Atrapy stworzenia”];
Lechosław Lameński: Z ziemi włoskiej do polskiej. Eseistyka artystyczna Jana Władysława Wosia [Jan Władysław Woś „Wystawy”];
Tomasz Kłusek: Metafizyka, sztuka i molo [„Ranek / mane. Eseje – szkice – przyczynki krytyczne. Antologia »Toposu«”. Wybór tekstów i redakcja tomu Krzysztof Kuczkowski];
Wiesława Turżańska: „Czytam tomik jak powieść kryminalną” [Iwona Gralewicz-Wolny „Na tropie. 21 przygód ze współczesną książką poetycką”]

PLASTYKA

Magdalena Ujma: Gorzka legenda. O Jerzym Ludwińskim i recepcji jego działalności po 2000 roku

HISTORIA

István Kovács: Dwie elekcje

NA WERNISAŻU

Eliza Leszczyńska-Pieniak: Pejzaż wysnuty z kamieni. Rozmowa z Krystyną Rudzką-Przychodą – artystką malarką

WSPOMNIENIA

Andrzej Titkow: Ten Lublin…

DOCIEKANIA

Wczoraj i dziś studenckiej kultury

Józef Franciszek Fert: Byłem raz sobie…

Rafał Szczerbakiewicz: Prywatne ścieżki

ODKRYTE PO LATACH

Justyna Teterwak, Aleksander Wójtowicz: Pomnik Józefa Czechowicza

Konrad Bielski: Przemówienie z okazji odsłonięcia pomnika Józefa Czechowicza (9 IX 1969)

NAMIĘTNOŚCI

Marek Danielkiewicz: Nie zna życia, kto nie był fińskim marynarzem

BEZ TYTUŁU

Leszek Mądzik: Drzewo

NOTY

Urszula Gierszon: Lublin-Toronto-Berlin. Rzecz o fenomenie bibliofilskim i dwóch pięknoduchach

Jarosław Cymerman: Serpentyny odświętnego teatru

Wasyl Słapczuk: Wielka egzystencjalna podróż

Noty o autorach

Contents and Summaries