Spis treści numeru 3/2018

Akcent nr 3/2018

Akcent nr 3/2018

Spis treści

Bogusław Wróblewski: To już 40 lat…

Jan Twardowski: wiersze

Wacław Oszajca: Słowo, jego hipostaza i sakramentalność

Jerzy W. Gałkowski: Jego uniwersytety

Abp Józef Życiński: Zobowiązująca obecność

Wacław Oszajca: wiersze

Alfred Marek Wierzbicki: Poeci ludzkiego wnętrza

Tadeusz Kwiatkowski: Wśród nauczycieli i przyjaciół

Zygmunt Ficek: wiersze

Adam Boniecki: Pisarz i filozof

Agnieszka Kurnik: W oczach literaturoznawców

Dejan Aleksić: wiersze

Wacław Oszajca: Tryptyk przełomu wieków

Sławomir Jacek Żurek: Dialog chrześcijańsko-żydowski w wypowiedziach Jana Pawła II i w nauczaniu Kościoła (1978-2005)

Artur Chlewiński: wiersze

Zofia Zarębianka: Karol Wojtyła – Czesław Miłosz. Związki ukryte

Roman Dzwonkowski: Jan Paweł II a Polonia i Polacy za granicą (1979-2003)

 

FILOZOFIA

Józef Tischner: Śmierć człowieka

Krzysztof Guzowski: Filozof personalista

Paweł J. Smoczyński: Karol Wojtyła jako teoretyk etyki

 

PRZEKROJE

Religia, sztuka, metafizyka…

Tomasz Dostatni: Wojtyła na nowo czytany… [Karol Wojtyła „Ethics Primer / Elementarz etyczny”];

Paweł Panas: O twórczości literackiej Karola Wojtyły [Zofia Zarębianka „Spotkanie w Słowie. O twórczości literackiej Karola Wojtyły”];

Józef Franciszek Fert: Nowa droga w świat Biblii [Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju. Tom I, Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia. Tom II];

Rafał Pastwa: Pewność wiary w „płynnym” świecie [Arcybiskup Stanisław Budzik: „Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego” – cz. I „Wierzę w Boga Ojca”, cz. II „Ufam Synowi Bożemu”, cz. III „Kocham dzieło Ducha Świętego”];

Piotr Sendecki: Profesor Leszek Mądzik – jubileuszowo [„Artes Liberales. Teatr – sztuka – media. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Mądzikowi”];

Józef Franciszek Fert: Rozmawiajmy. Idźmy razem. Papież Franciszek o budowaniu mostów [Papież Franciszek, Dominique Wolton „Otwieranie drzwi. Rozmowy o Kościele i o świecie”];

Monika Gabryś-Sławińska: Jacka Tacika odkrywanie prawdy [Jacek Tacik „Zamach. Jan Paweł II – 13 maja 1981. Spisek. Śledztwo. Spowiedź”]

 

Poeci, poeci…

Ewa Kołodziejczyk: Ziarnko gorczycy [Jan Polkowski „Gdy Bóg się waha. Poezje 1977-2017”];

Jerzy Sikora: Ostrzeżenie przed zagładą [Krzysztof Koehler „Kraj Gerazeńczyków”];

Agnieszka Reszczyk: W poszukiwaniu głębi [Alfred Marek Wierzbicki „Ulica Bernardyńska”, „76 wierszy”];

Urszula Gierszon: „Jeśli powiemy słowo…” [Stefan Jurkowski „Spacer do siebie”];

Ewa Dunaj: „Dwie igły sosny”, „piórko ptaka” [Maciej Bieszczad „Pogrzeby wróbli”];

Jadwiga Mizińska: Dokąd „Ja de”? [Aleksandra Zińczuk „JA DE”];

Jan Wolski: Radosny przechodzień [Leszek A. Moczulski „Nuty od Franciszka”]

 

PLASTYKA

Lechosław Lameński: O pomnikach XIX-wiecznych, metalu w rzeźbie XX wieku i twórczości Jerzego Jarnuszkiewicza

 

TEATR

Bolesław Taborski: „Jeremiasz” Karola Wojtyły

Leszek Teusz: Dać się kształtować miłości. „Brat naszego Boga”

 

FILM

Janusz S. Pasierb: Przed filmem „Sklep jubilera”

Andrzej Luter: Papież na ekranie

 

DWUGŁOSY

Jerzy Bartmiński i Jarosław Cymerman o książce Rysopis kapłana. Wizerunek księdza w kulturze polskiej w XXI wieku

 

WIDZIANE Z FLORENCJI

Jan Władysław Woś: Okruchy wspomnień

 

BEZ TYTUŁU

Leszek Mądzik: Spotkanie

 

KONTEKSTY

Tomasz Kłusek: Żeby wyrazić życie… Spotkanie jubileuszowe z okazji opublikowania 150. tomu „Akcentu”

 

NOTY

Ludwik Gawroński: Jan Paweł II a muzyka

Piotr Paweł Gach: Głos papieża po latach

Waldemar Michalski: Spacer z księdzem Karolem

Noty o autorach

Contents and summaries