Bibliografia „Akcentu“ na lata 2005-2015

AKCENT – BIBLIOGRAFIA 2005-2015 (pdf)

AKCENT”

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWA 2005

OD NUMERU 1 (99) DO NUMERU 4 (102)

Bibliografia obejmuje prace autorów, recenzentów, tłumaczy, ważniejsze osoby i instytucje oraz teksty o nich. Gwiazdka (*) przed tytułem lub skrótem „zob.” oznacza pozycję o danym autorze. Po tytułach tłumaczonych umieszczono w nawiasie nazwisko tłumacza. Cyfry oznaczają numer (w nawiasie numeracja ciągła) i rok ukazania się „Akcentu” zawierającego odnotowaną pozycję.

Skróty używane w bibliografii:

arch. – archiwum, archiwalny
art. – artykuł
biogr. – biografia, biograficzny
dz. – dziennik
fel. – felieton
fragm. – fragment
kom. – komunikat
koresp. – korespondencja
kryt. art. – krytyka artystyczna
kryt. lit. – krytyka literacka
kryt. muz. – krytyka muzyczna
kryt. teatr. – krytyka teatralna
not. – nota, noty
om. – omówienie
oprac. – opracowanie, opracował
polem. – polemika, polemiczny
proza art. – proza artystyczna
proza poet. – proza poetycka
rec. – recenzja
red. – redakcja
rozm. – rozmowa
tłum. – tłumaczenie
w. – wiersz
wyp. – wypowiedź
zob. – zobacz

Andruchowycz Jurij

*Perwersja. (Wijowski Robert. Chaos i porządek wszechbytu). 2 (100) 2005.

Asyngier-Kozieł Anna

Teatry lokalne w perspektywie antropologicznej. (Nieduziak Edyta M. Poszukiwanie tożsamości kulturowej w działaniach teatrów lokalnych). not. 2 (100) 2005.

Attila József

*Olśnienie. Przełożył, wybrał i posłowiem opatrzył J. Snopek. (Przymuszała Beata. Na miłość czekam ze spokojem wiersze). 4 (102) 2005.

Bagłajewski Arkadiusz

Czy współczesnemu światu potrzebna jest jeszcze tzw. kultura wysoka? Dyskusja na uroczystości 25-lecia „Akcentu”. wyp. 4 (102) 2005.

Bałdyga Barbara

zob. Sosnowska-Bałdyga Barbara

Bartmiński Jerzy

Listy do „Akcentu” – listy o kulturze. koresp. 4 (102) 2005.

Bartnik Renata

Salwador Dali i inni. Wokół „Boskiej komedii” Dantego. art. 3 (101) 2005.

Białas Maciej

Dr Chilimoniuk & Mr Selim w Hadesie. art. 1 (99) 2005; „La musique du temps” – IX Lubelskie Forum Sztuki Współczesnej i benefis Andrzeja Nikodemowicza. not. 2 (100) 2005; Szykowne chichy, czyli Grupa MoCarta (w stulecie polskiego kabaretu). 4 (102) 2005.

Błotnicka-Mazur Elżbieta

Artiste maudit. „Demony” Jana Lebensteina. art. 4 (102) 2005.

Bolewski Jacek

*Sztuka u Boga. Duchowość obecna w twórczości. (Półchłopek Ewelina. Bóg dyskretny). 2 (100) 2005.

Borzestowski Waldemar

Diabeł; Pięćdziesiatnica; Księgozbiór; Poeta i śmierć. proza. art. 1 (99) 2005.

Brajerska-Mazur Agata

Rozebrana „Rozebrana”. art. polem. 3 (101) 2005.

Brakoniecki Kazimierz

Amor (fragmenty). w. 1 (99) 2005.

Brandel Konstanty

*zob. Bartnik Renata. Salwador Dali i inni. Wokół „Boskiej komedii” Dantego. 3 (101) 2005.

Budzanowska Dominika

Nowy przekład na nowe czasy. (Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem). rec. 4 (102) 2005.

Chabrowski Tadeusz

*Zielnik Sokratesa. (Fert Józef. Poetycki zielnik…). 4 (102) 2005.

Chojnicki Roman

Listy do „Akcentu” – listy o kulturze. koresp. 4 (102) 2005.

Chojnowski Zbigniew

Auswchwitz; Bez porównania; W domu; Wiersz o nas; Martyrologia. w. 3 (101) 2005.

Chorabik Marek

Krakowskie Przedmieście – Lublin; Kazimierz w deszczu; Nałęczów – Park; Nałęczów w deszczu; Nałęczów w słońcu. w. 4 (102) 2005.

Chudy Wojciech

Poetycka baśń o mieście. (Laufer Paweł. Miasto na prowincji). not. 4 (102) 2005.

Chyczyński Stanisław

Panorama z kopca kreta. (Zadura Bohdan. Kopiec kreta). rec. 1 (99) 2005.

Cichla-Czarniawska Elżbieta

Kontynuacja i nowości. (Waśkiewicz Andrzej K. W kręgu futuryzmu i awangardy. Studia i szkice). rec. 2 (100) 2005; *Tyle, ile cię jest. Wybór wierszy. (Saletra Piotr. Człowiek na miarę). 4 (102) 2005.

Ciok Konrad

city centres; Rozkaz; Krótki wiersz z jeziorem w tle. w. 3 (101) 2005.

Coryell Andrzej

Aforyzmy. 4 (102) 2005.

Cyfra Michał

*zob. Zadura Bohdan. Innego nie będzie. 3 (101) 2005.

Cymerman Jarosław

Taniec życia i śmierci z historią w tle. (Nowak Bernard. Taniec Koperwasów). rec. 2 (100) 2005; Wspólny język „Słów i twarzy”. (Michalski Waldemar. Słowa i twarze. Szkice literackie). rec. 2 (100) 2005; Bezczasowa rzeczywistość Tory. (Śpiewak Paweł. Księga nad księgami. Midrasze). rec. 4 (102) 2005.

Czapliński Przemysław

*Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym. (Urbaniak Paweł. O apatii w literaturze najnowszej). 3 (101) 2005.

Czarnecka Mirosława

*Wieszczki. Rekonstrukcja kobiecej genealogii w historii niemieckiej literatury kobiecej od połowy XIX do końca XX wieku. (Golec Izabela. Mistyczki, emancypantki, feministki – kobieca literatura niemiecka). 2 (100) 2005.

Czerniawski Adam

*zob. Brajerska-Mazur Renata. Rozebrana „Rozebrana”. 3 (101) 2005.

Czyrw Radosław

zob. Wróblewski Bogusław. Trudna sztuka autoironii. 3 (101) 2005.

Dali Salwador

*zob. Salwador Dali i inni. Wokół „Boskiej komedii” Dantego. 3 (101) 2005.

Danielkiewicz Marek

Chłopcy z Lubartowa; Przy młynie; Miasteczko. Rok 1964; Wyznanie starej kobiety; Cienie. w. Żydzi z Lubartowa. not. 1 (99) 2005; *Chłopak z prowincji. (Szlachetka Małgorzata. Chłopak w oknie wiersza). 1 (99) 2005.

Dante Alighieri

*zob. Salwador Dali i inni. Wokół „Boskiej komedii” Dantego. 3 (101) 2005.

Dargiewicz Anna

Obcy w Imperium. Miejsca wspólne w relacjach z podróży po dawnej i współczesnej Rosji. szkic. 2 (100) 2005.

Dąbała Jacek

Polityczna niepoprawność jak marzenie. (Laferriere Dany. Jak bez wysiłku kochać się z Murzynem. Przeł. Jacek Giszczak). not. 4 (102) 2005.

Dehnel Jacek

*Wyprawa na południe. (Janicki Łukasz Nauka patrzenia). 4 (102) 2005.

Deutsches–Polen Institut

*zob. Wach Jarosław. Ćwierćwiecze Deutsches–Polen Institut. 2 (100) 2005.

Dubaj Mariusz

Giganci kontra „cyborgi“. XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie. art. 4 (102) 2005.

Duda Dominik

*Terroryzm islamski. (Pelica Grzegorz Jacek. Terroryzm magisterski). 1 (99) 2005.

Dunaj Ewa

Spopielałe brzegi kartek. (Goławska Anna Maria. Sumienna rzeźniczka). rec. 1 (99) 2005; Skazani na skrytość. (Sprawka Jerzy B. Tajemne życie korników). rec. 2 (100) 2005.

Dziwak Joanna

mikrofragment; wzmacniam; raczej bezruch; wrażenie, że kiedyś potraktowali ją podle; wietrzenie; przedział jednostronnie domknięty; Oskar; apokalipsa tuż-tuż; z wakacji. w. 2 (100) 2005.

Felski Wiesław

Dyskretny urok eschatologii. Apokalipsa św. Jana w tłumaczeniu Czesława Miłosza. szkic. 4 (102) 2005.

Fert Józef

*Wybór wierszy. (Jędrych Marek. Pieszo przez popiół poezji). 1 (99) 2005; Poetycki zielnik Tadeusza Chabrowskiego. (Chabrowski Tadeusz. Zielnik Sokratesa). rec. 4 (102) 2005.

Frajlich Anna

*zob. Karpińska Marta. Poety emigracyjnego zmagania z biografią (na przykładzie twórczości…). 3 (101) 2005.

Frania Arkadiusz

*ale się nie budzę. (Makarska Maria. Zapisuję sen, ale się nie budzę). 4 (102) 2005.

Frankel Zygmunt

*zob. Löw Ryszard. Zygmunt Frankel. Późne przypomnienie, późne pożegnanie. 3 (101) 2005.

Fundacja Pro Academia Narolense

*zob. Laufer Paweł. Nagroda Pro Publico Bono dla… 2 (100) 2005.

Gałkowski Jerzy

O „rzeczy”, myśli i słowie Karola Wojtyły (Taborski Bolesław. „Wprost w moje serce uderza droga wszystkich”. O Karolu Wojtyle – Janie Pawle II szkice, wspomnienia, wiersze). rec. 3 (101) 2005.

Gawroński Ludwik

Lutnia i pieśń. Kochanowski w świecie muzyki. art. 1 (99) 2005; Muzyka w Programie Drugim Polskiego Radia. art. 3 (101) 2005; Mikołaj Rej a muzyka. (W 500 rocznicę urodzin). art. 4 (102) 2005.

Gembal Paweł

Pokolenie wolnych wierszy. (Wiersze zawsze są wolne. Poezja ukraińska w przekładach Bohdana Zadury). rec. 1 (99) 2005; Świat wyszedł z formy. (Michalak Wanda. Wielkie nieba [Fuga]). rec. 2 (100) 2005.

Gilowska Zyta

Listy do „Akcentu” – listy o kulturze. koresp. 4 (102) 2005.

Gliksman Łucja

*Wiersze zebrane. (Szabłowska Monika. Zapisywanie pamięci). 1 (99) 2005.

Głowacki Janusz

*zob. Wróblewski Bogusław. Trudna sztuka autoironii; Sołtys Wojciech. W stronę sensu, czyli życie według Głowackiego; Zińczuk Aleksandra. Życiowy rejs. 3 (101) 2005.

Głowiński Michał

Dwie kobiety. proza. art. 1 (99) 2005.

Golec Izabela

Mistyczki, emancypantki, feministki – kobieca literatura niemiecka. (Czarnecka Mirosława. Wieszczki. Rekonstrukcja kobiecej genealogii w historii niemieckiej literatury kobiecej od połowy XIX do końca XX wieku). rec. 2 (100) 2005.

Goławska Anna Maria

*Sumienna rzeźniczka. (Dunaj Ewa. Spopielałe brzegi kartek). rec. 1 (99) 2005; *** (powróciłam do toskańskiego muzeum); czuwanie przy zmarłej; Latarnie; w Lublinie; chłopiec z zaczarowanym ołówkiem jest doskonalszą i bardziej uniwersalną wersją pana boga; marchew; *** (przekopuję ogródek motyką); szóstka rano. w. 2 (100) 2005.

Gombrowicz Witold

*Operetka. Spektakl Polskiego Radia BIS. Scenariusz i reżyseria – Piotr Cieplak, muzyka Maciej Małecki. (Jankowska Magdalena. Usłyszeć nagość). 2 (100) 2005.

Grodziej Zbigniew

*W jaskiniach dni. (Rusin Stefan. Zmagania). 1 (99) 2005.

Grynberg Henryk

Miejsce urodzenia; Dojrzałość; Starość; Odpowiedź; Miejsce święte; Miejsce święte II; A jednak. w. 1 (99) 2005; *Uchodźcy. (Szabłowska Monika. Spowiedź dziecięcia ubiegłego wieku). 2 (100) 2005.

Hartwig Julia

*Bez pożegnania. (Mackiewicz Paweł. To, co jeszcze nieskończone). 4 (102) 2005.

Huelle Paweł

Sezon pierwotnych intuicji. poza art. 2 (100) 2005; *Castorp. (Szlachetka Małgorzata. Gdańsk w kolorze sepii). 2 (100) 2005; Listy do „Akcentu” – listy o kulturze, koresp. 4 (102) 2005.

Hůlová Petra

*Přes matný sklo. (Kędzierski Igor. Dwie powieści młodych czeskich prozaików). 3 (101) 2005.

Hołda Katarzyna

Książę in spe. (Pasternak Zbigniew. Księstwo. Księga druga). rec. 2 (100) 2005; O książce nie do zdobycia. (Kokorymy. Opowieści dziwnej treści). not. 3 (101) 2005; Powieść popularna o ludziach sztuki. (Szymańska-Warda Małgorzata. Dłonie). rec. 4 (102) 2005.

Jackowska Katarzyna

Elementy. proza art. 3 (101) 2005.

Jagiełło Michał

*Zbójnicka sonata. Zbójnictwo tatrzańskie w piśmiennictwie polskim XIX i początku XX wieku. Wydanie 2 poszerzone. (Michalski Waldemar. Wszystko o tatrzańskich zbójnikach). 2 (100) 2005; Widok spod Bereśnika; Zamawianie; Sen: w dzikich górach. w. 3 (101) 2005; Czy współczesnemu światu potrzebna jest tzw. kultura wysoka? Dyskusja na uroczystości 25-lecia „Akcentu”. wyp. 4 (102) 2005.

Jagiełło Milena

Zob. Wróblewski Bogusław. Trudna sztuka autoironii. 3 (101) 2005.

Janicki Łukasz

Prawda i wspomnienie. (Kusiba Marek. Inne powody). rec. 4 (102) 2005; Nauka patrzenia. (Dehnel Jacek. Wyprawa na południe). rec. 4 (102) 2005.

Jankowska Magdalena

Usłyszeć nagość. (Gombrowicz Witold. Operetka. Spektakl Polskiego Radia BIS). rec. 2 (100) 2005.

Jerofiejew Wiktor

*Dobry Stalin. Powieść. Przeł. Agnieszka Lubomira Piotrkowska; *Encyklopedia duszy rosyjskiej. Romans z encyklopedii. Przełożył, glosarium i posłowiem opatrzył Andrzej de Lazari. (Szkołut Tadeusz. Rosjanin – nasz bliski inny). 3 (101) 2005.

Jędrych Marek

Pieszo przez popiół poezji. (Fert Józef. Wybór wierszy). rec. 1 (99) 2005.

Karczmarek Wojciech

Książę na pustej scenie (o twórczości Mieczysława Paszkiewicza). szkic. 3 (101) 2005.

Kapuściński Ryszard

*Podróże z Herodotem. (Szkołut Tadeusz. Opowieści o podróżach w poszukiwaniu ludzkiej wspólnoty, Wysocka Aneta. Reporter (i) Herodot). 2 (100) 2005.

Karabowicz Tadeusz

Próba ocalenia przeszłości. (Leończuk Jan. Zakątek). rec. 1 (99) 2005.

Karpińska Marta

Poety emigracyjne zmagania z biografią (na przykładzie twórczości Anny Frajlich). szkic. 3 (101) 2005.

Kędzierski Igor

Dwie powieści młodych czeskich prozaików. (Rudiš Jaroslaw. Nebe pod Berlinem; Hůlová Petra. Přes matný sklo). rec. 3 (101) 2005.

Kicińska Julia

Listy do „Akcentu“ – listy o kulturze. koresp. 4 (102) 2005.

Kłak Tadeusz

Radość czytania. O krytyce literackiej Jacka Łukasiewicza w czterdziestolecie debiutu. szkic. 3 (101) 2005.

Kochanowski Jan

*Nieznanowski Stefan. „Janie do cię wracamy”. 1 (99) 2005; *zob. Gawroński Ludwik. Lutnia i pieśń. Kochanowski w świecie muzyki. 1 (99) 2005.

Kondrasiuk Grzegorz

Whistler; ***(mały malutki Pan na skraju…); *** (na przykład dziewczyna tuż po wyjściu…); ***(książkę tę…); ***(odpoczynku, niczego bardziej, figurka…); ***(przychodzące skądinąd…); ***(pisanina, ekstraordynaryjny dystrykt naszych). w. 1 (99) 2005.

Kotarbiński Miłosz

*zob. Bartnik Renata. Salwador Dali i inni. Wokół „Boskiej komedii” Dantego. 3 (101) 2005.

Kozak Anna

Klara i anioł; List do B.; Stacyjka. proza art. 1 (99) 2005.

Kramarek Grzegorz

*Tradycja biblijna w literaturze polskiej. Bibliografia opracowań. Wiek XX. (Kunowska-Porębna Maria. O czym opowiada bibliografia?). 4 (102) 2005.

Kukliński Janusz

Zob. Pachocki Dariusz (oprac.) „Kochany Barcie”. Listy Edwarda Stachury do (…). 3 (101) 2005.

Kunowska-Porębna Maria

O czym opowiada bibliografia? (Kramarek Grzegorz. Tradycja biblijna w literaturze polskiej. Bibliografia opracowań. Wiek XX.). rec. 4 (102) 2005.

Kurowski Andrzej

Czy współczesnemu światu potrzebna jest tzw. kultura wysoka? Dyskusja na uroczystości 25-lecia „Akcentu”. wyp. 4 (102) 2005.

Kurzawa Eugeniusz

*Wciąż nowa prywatność. (Waśkiewicz Andrzej K. Wciąż na tym samym świecie). 1 (99) 2005.

Kusiba Marek

Listy do „Akcentu” – listy o kulturze. koresp. 4 (102) 2005; * Inne powody. (Janicki Łukasz. Prawda i wspomnienie).4 (102) 2005.

Kwaśnicka Marta

Bosh; Katedra w Rouen; Paradoks rewolucji; Wolter i godność ludzka. w. 2 (100) 2005.

Kwaśniewski Aleksander

Listy do „Akcentu” – listy o kulturze. koresp. 4 (102) 2005.

Laferriere Dany

*Jak bez wysiłku kochać się z Murzynem. Przeł. Jacek Giszczak. (Dąbała Jacek. Polityczna niepoprawność jak marzenie). 4 (102) 2005.

Lameński Lechosław

Plakat – sztuka ulicy w Lublinie. art. 1 (99) 2005; Synteza czerni, bieli i światła w grafikach Barbary Sosnowskiej-Bałdygi. kryt. art. 2 (100) 2005.

Laufer Paweł

Nagroda Pro Publico Bono dla Fundacji Pro Academia Narolense. not. 2 (100) 2005; *Miasto na prowincji. (Chudy Wojciech. Poetycka baśń o mieście). 4 (102) 2005.

Lebenstein Jan

*zob. Błotnicka-Mazur Elżbieta. Artiste maudit. „Demony” Jana Lebensteina. 4 (102) 2005.

Leończuk Jan

*Zakątek. (Karabowicz Tadeusz. Próba ocalenia przeszłości). 1 (99) 2005.

Lichorobiec Jadwiga

Nowe spojrzenie na klasycyzm Leopolda Staffa. (Szczot Monika. Klasycyzm Leopolda Staffa). rec. 3 (101) 2005.

Linke Bronisław

*zob. Symotiuk Stefan. Witkacy – Linke, przypomnienie przyjaźni… 3 (101) 2005.

Löw Ryszard

Zygmunt Frankel. Późne przypomnienie, późne pożegnanie. art. 3 (101) 2005.

Lubicz-Łuba Anna

Listy do „Akcentu” – listy o kulturze. koresp. 4 (102) 2005.

Lublin

*zob. Marcińczak Łukasz. Kamienie pachnące szafranem. 2 (100) 2005.

Łukasiewicz Jacek

*zob. Kłak Tadeusz. Radość czytania. O krytyce literackiej (…) w czterdziestolecie debiutu. 3 (101) 2005.

Maciocha Agnieszka

Naturo! Wszystka w tobie piękność się zamyka”. O ewolucji pojęcia natury. szkic. 1 (99) 2005.

Mackiewicz Paweł

Przez uchylone drzwi. (Witkowski Michał. Lubiewo. Wyd. II poprawione i uzupełnione). rec. 2 (100) 2005; Uparty mówię… (Różewicz Tadeusz. Wyjście). rec. 3 (101) 2005; To, co jeszcze nieskończone. (Hartwig Julia. Bez pożegnania). rec. 4 (101) 2005.

Majewski Piotr

Doświadczenie materii. Szkice o malarstwie nowoczesnym w Polsce lat 50. i 60. XX w. szkic. 4 (102) 2005.

Makarska Maria

Zapisuję sen, ale się nie budzę. (Frania Arkadiusz. ale się nie budzę). rec. 4 (102) 2005.

Mańczyk Łukasz

przed Okrągłym Stołem; ryba resetuje się co trzy sekundy; kontrakt realny (przystanek Géant); naśladowanie z Szymborskiej; ***(mówi się kocham). w. 2 (100) 2005.

Marcińczak Łukasz

Końskie posągi. szkic. 1 (99) 2005; Kamienie pachnące szafranem. szkic. 2 (100) 2005.

Masłowska Dorota

*Paw królowej.(Wójtowicz Aleksander. Pawi ogon; Wach Jarosław. Kombinacje perfekcyjnie bezwartościowe). 4 (102) 2005.

Masternak Zbigniew

*Księstwo. Księga druga. (Hołda Katarzyna. Książę in spe). 2 (100) 2005.

Melecki Maciej

Harap; Bezdnie; W kanale zamierającego śmiechu; Widmokres. w. 2 (100) 2005.

Mentzel Zbigniew

*Wszystkie języki świata. (Wach Jarosław. Oswajanie siebie). 3 (101) 2005.

Michalak Wanda

*Wielkie nieba! (Fuga). (Gembal Paweł. Świat wyszedł z formy). 2 (100) 2005.

Michalski Waldemar

*Słowa i twarze. Szkice literackie. (Cymerman Jarosław. Wspólny język „Słów i twarzy”). 2 (100) 2005; Wszystko o tatrzańskich zbójnikach. (Jagiełło Michał. Zbójnicka sonata. Zbójnictwo tatrzańskie w piśmiennictwie polskim XIX i początku XX wieku). rec. 2 (100) 2005; Całe życie w dobrym tonie. (60 lat pracy twórczej Henryka Ryszarda Zarewicza-Żuchowskiego). not. 3 (101) 2005; Prasa polska w Wilnie po 1939 r. (Szostakowski Józef. Między wolnością a zniewoleniem. Prasa w języku polskim na Litwie w okresie od września 1939 do 1964 roku). not. 4 (102) 2005.

Miłosz Czesław

*O podróżach w czasie. Wybór i opracowanie Joanna Gromek. (Wójtowicz Aleksander. Ostatnie „podróże” Miłosza). 2 (100) 2005; *zob. Felski Wiesław. Dyskretny urok eschatologii. Apokalipsa św. Jana w tłumaczeniu… 4 (102) 2005.

Misiewicz Tomasz

Paryskie spacery Ludwika Stommy. (Stomma Ludwik. Paryskie spacery). not. 2 (100) 2005.

Młynarski Wojciech

Grób mojej Matki. w. 2 (100) 2005; Psotna ballada grecka. w. 3 (101) 2005.

Montusiewicz Ryszard

*Jan Kochanowski w poezji polskiej od XVI do XX wieku. Antologia. Wybór, wstęp, opracowanie (…). (Nieznanowski Stefan. „Janie do cię wracamy”). 1 (99) 2005.

Mrożewski Stefan

*zob. Bartnik Renata. Salwador Dali i inni. Wokół „Boskiej komedii” Dantego. 3 (101) 2005.

Nieduziak Edyta

*Poszukiwanie tożsamości kulturowej w działaniach teatrów lokalnych. (Asyngier-Kozieł Anna.Teatry lokalne w perspektywie antropologicznej). 2 (100) 2005.

Niedziałkowska Dorota

Dialog z Witkacym” w Akademii Teatralnej. not. 3 9101) 2005.

Niewrzęda Krzysztof

popołudnie; martwa natura; gigantomachia; zapomniany akronim; taniec. w. 1(99) 2005.

Nieznanowski Stefan

Janie do cię wracamy”. (Jan Kochanowski w poezji polskiej od XVI do XX wieku. Antologia. Wybór, wstęp, opracowanie Ryszard Montusiewicz). rec. 1 (99) 2005.

Nikodemowicz Andrzej

*zob. Białas Maciej. „La musique du temps”. 2 (100) 2005.

Nowacka-Wilczek Zofia

Miłość; Wierność; Nocny kurs; ***(Idę poboczem tysiąclecia…); Curriculum vitae; Własność prywatna. w. 1 (99) 2005;

Nowak Bernard

Notatnik 2001-2002 (fragmenty). dz. 2 9100) 2005; *Taniec Koperwasów. (Cymerman Jarosław. Taniec życia i śmierci z historią w tle). 2 (100) 2005; Notatnik 2001-2002 (fragmenty). Część II. dz. 3 (101) 2005.

Nowak-Jeziorański Jan

*zob. Życiński Józef. Kolory samotności. 1 (99) 2005.

Nowak Zbigniew

Czy współczesnemu światu potrzebna jest jeszcze tzw. kultura wysoka? Dyskusja na uroczystości 25-lecia „Akcentu”. wyp. 4 (102) 2005.

Nowicki Bogdan

Bękarcie. proza art. 2 (100) 2005; Heteropatyczne stany uczuciowe Brunona Schulza w „Księdze listów”. szkic. 3 (101) 2005.

Ostrowski Eryk

Łuna; Wieczór; ***(Odbyliśmy już tę rozmowę…); Largo. w. 2 (100) 2005.

Oszajca Wacław

Czy współczesnemu światu potrzebna jest jeszcze tzw. kultura wysoka? Dyskusja na uroczystości 25-lecia „Akcentu”. wyp. 4 (102) 2005.

Pachocki Dariusz

Kochany Bracie”. Listy Edwarda Stachury do Janusza Kuklińskiego. oprac. koresp. 3 (101) 2005.

Panas Władysław

*Sawicki Stefan. O Władysławie Panasie – wspomnienie; Szaciłowski Stefan. Panasowa czasoprzestrzeń; Święch Jerzy. Panas od Schulza; Weksler-Waszkinel Romuald Jakub. Widzący z Lublina. 1 (99) 2005.

Panek Jerzy

*zob. Bartnik Renata. Salwador Dali i inni. Wokół „Boskiej komedii” Dantego. 3 (101) 2005.

Paszkiewicz Mieczysław

*zob. Kaczmarek Wojciech. Książę na pustej scenie. (O twórczości…). 3 (101) 2005.

Pawluczuk Andrzej

*zob. Andrzej Włodzimierz Pawluczuk (1948-2005). nekrolog biogr. 4 (102) 2005.

Pawłat Joanna

Tanka nadziei; Rozmarzona tanka; Tanka nieszczęśliwych kochanków; Niemowlęca tanka; Tanka zaplecza; Tanka gospodyń domowych; Tanka w płomieniu świecy; Tanka blokersa –romantyka; Niedźwiedzia tanka; Tanka dla wszystkich; Tanka o oczach dziecka; Tanka na czarna godzinę; Tanka – kołysanka. w. 3 (101) 2005.

Pawłyczko Dmytro

Pomarańczowa rewolucja. wyp. 1 (99) 2005.

Pelica Grzegorz Jacek

Terroryzm magisterski. (Duda Dominik. Terror islamski). not. 1 (99) 2005.

Piekarczyk Dorota

*Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata. (Wysocka Aneta. Dlaczego róża jest różą?). 2 (100) 2005.

Pismo Święte

*zob. Budzanowska Dominika. Nowy przekład na nowe czasy. 4 (102) 2005.

Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie

*zob. Listy do „Akcentu” – listy o kulturze. 4 (102) 2005.

Potent Małgorzata

Poezja trudnych tematów. (Stawowy Renata. Gdzie jestem ja sama. O poezji Anny Świrszczyńskiej). rec. 3 (101) 2005.

Półchłopek Ewelina

Bóg dyskretny. (Bolewski Jacek SJ. Sztuka u Boga. Duchowość obecna w twórczości). rec. 2 (100) 2005.

Praszczałek Rafał

Układanka. Proza art. 4 (102) 2005.

Przymuszała Beata

Słowo skierowane do ciebie… (Świderkówna Anna. Biblia a człowiek współczesny). rec. 4 (102) 2005; „Na miłość czekam ze spokojem przecie…” Wiersze Attili Józsefa. (Attila József. Olśnienie. Przełożył, wybrał i posłowiem opatrzył J. Snopek). rec. 4 (102) 2005.

Przywara Paweł

Lopp; nasłuch; Zabieram cię w drogę moje dziecko. w. 1 (99) 2005.

Rabizo-Birek Magdalena

Czy współczesnemu światu potrzebna jest jeszcze tzw. kultura wysoka? Dyskusja na uroczystości 25-lecia „Akcentu”. wyp. 4 (102) 2005.

Rej Mikołaj

*zob. Gawroński Ludwik. Mikołaj Rej a muzyka. (W 500 rocznicę urodzin). 4 (102) 2005.

Riabczuk Mykoła

Saturday Nihgt. Przerwa w podróży. (Zadura Bohdan). esej. 2 (100) 2005.

Rudiš Jaroslav

*Nebe pod Berlinem. (Kędzierski Igor. Dwie powieści młodych czeskich prozaików). 3 (101) 2005.

Rusin Stefan

Zmagania. (Grodziej Zbigniew. W jaskiniach dni). rec. 1 (99) 2005.

Różewicz Tadeusz

*Wyjście. (Mackiewicz Paweł. Uparty mówię…; Solecki Mariusz. Wściekłość i wstyd). 3 (101) 2005.

Sadkowski Wacław

Oświęcim z perspektywy Buchenwaldu. Notatki z podróży. art. 1 (99) 2005.

Sanetra Piotr

Człowiek na miarę. (Cichla-Czarniawska Elżbieta. Tyle, ile cię jest. Wybór wierszy). rec. 4 (102) 2005.

Sawicki Stefan

O Władysławie Panasie – wspomnienie. wspom. 1 (99) 2005.

Schulz Bruno

*zob. Nowicki Bogdan. Heteropatyczne stany uczuciowe (…) w „Księdze listów”. 3 (101) 2005.

Sobczyńska Tasz Klaudia

Jeszcze nie zima, już nie jesień = Mgła; Biała woda 04.09.2004 (Zielony); Niebieski. w. 4 (102) 2005.

Solecki Mariusz

Wściekłość i wstyd. (Różewicz Tadeusz. Wyjście). rec. 3 (101) 2005.

Sołtys Wojciech

W stronę sensu, czyli życie według Głowackiego. not. 3 (101) 2005.

Sosnowska-Bałdyga Barbara

*zob. Lameński Lechosław. Synteza czerni, bieli i światła w grafikach Barbary Sosnowskiej-Bałdygi. 2 (100) 2005.

Sprawka Jerzy

*Tajemne życie korników. (Dunaj Ewa. Skazani na skrytość). 2 (100) 2005.

Stachowiak Małgorzata

Czterdziesta rocznica ślubu; Możliwe że; Śmierć; Pani Renia; Okazja; Tylko poczekaj; Alicja. w. 4 (102) 2005.

Stachura Edward

Kochany Bracie”. Listy (…) do Janusza Kuklińskiego. Opracował Pachocki Dariusz. koresp. 3 (101) 2005.

Staff Leopold

*zob.Lichorobiec Jadwiga. Nowe spojrzenie na klasycyzm Leopolda Staffa. 3 (101) 2005.

Stawowy Renata

*Gdzie jestem ja sama. O poezji Anny Świrszczyńskiej. (Potent Małgorzata. Poezja trudnych tematów). 3 (101) 2005.

Stelmasiak Joanna

Śmierć Ikara III; ***(chorał); Powietrze, drzewo, sen; Prowincjonalni poeci. w. 3 (101) 2005.

Stomma Ludwik

*Paryskie spacery. (Misiewicz Tomasz. Paryskie spacery…). 2 (100) 2005.

Symotiuk Stefan

Witkacy – Linke, przypomnienie przyjaźni. Spotkanie lubelskich witkacystów w 120 rocznicę urodzin S. I. Witkiewicza. not. 3 (101) 2005.

Szabłowska Monika

Zapisywanie pamięci. (Gliksman Łucja. Wiersze zebrane). not. 1 (99) 2005; Spowiedź dziecięcia ubiegłego wieku. (Grynberg Henryk. Uchodźcy). rec. 2 (100) 2005.

Szaciłowski Stefan

Panasowa czasoprzestrzeń. wspom. 1 (99) 2005.

Szczerba Andrzej

Listy do „Akcentu” – listy o kulturze. koresp. 4 (102) 2005.

Szczotka Agata

Licencja na miłośc do kina. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu. art. 1 (99) 2005.

Szczot Monika

*Klasycyzm Leopolda Staffa. (Lichorobiec Jadwiga. Nowe spojrzenie na klasycyzm Leopolda Staffa). 3 (101) 2005.

Szewc Piotr

Różne związki; Poniekąd bynajmniej; Coś innego; Całkiem prywatnie; Czytanie pod gwiazdami; Rozklejam klepsydry. w. 3 (101) 2005; *Bociany nad powiatem. (Szlachetka Małgorzata. Słoneczne impresje Szewca). 3 (101) 2005.

Szkołut Tadeusz

Opowieści o podróżach. W poszukiwaniu ludziej wspólnoty. (Kapuściński Ryszard. Podróże z Herodotem). rec. 2 (100) 2005; Rosjanin – nasz bliski inny. (Jerofiejew Wiktor. Dobry Stalin. Powieść. Przełożyła Agnieszka Lubomira Piotrowska; Encyklopedia duszy rosyjskiej. Romans z encyklopedii. Przełożył, glosarium i posłowiem opatrzył Andrzej de Lazari). rec. 3 (101) 2005.

Szlachetka Małgorzata

Chłopak w oknie wiersza. (Danielkiewicz Marek. Chłopak z prowincji). rec. 1 (99) 2005; Gdańsk w kolorze sepii. (Hulle Paweł. Castorp). rec. 2 (100) 2005; Słoneczne impresje Szewca. (Szewc Piotr. Bociany nad powiatem). rec. 3 (101) 2005; Żywioł i dyscyplina. X Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne. 4 (102) 2005; Dwadzieścia lat minęło… not. 4 (102) 2005.

Szostakowski Józef

*Między wolnością a zniewoleniem. Prasa w języku polskim na Litwie w okresie od września 1939 do 1964 roku. (Michlski Waldemar. Prasa polska w Wilnie po 1939 r). 4 (102) 2005.

Szymańska-Warda Małgorzata

*Dłonie. (Hołda Katarzyna. Powieść popularna o ludziach sztuki). 4 (102) 2005.

Śpiewak Paweł

*Księga nad księgami. Midrasze. (Cymerman Jarosław. Bezczasowa rzeczywistość Tory). 4 (102) 2005.

Świderkówna Anna

*Biblia a człowiek współczesny. (Przymuszała Beata. Słowo skierowane do Ciebie). 4 (102) 2005.

Święch Jerzy

Panas od Schulza. szkic. 1 (99) 2005; Czy współczesnemu światu potrzebna jest jeszcze tzw. kultura wysoka? Dyskusja na uroczystości 25-lecia „Akcentu”. wyp. 4 (102) 2005.

Świrszczyńska Anna

*zob. Potent Małgorzata. Poezja trudnych tematów. 3 (101) 2005.

Taborski Bolesław

*„Wprost w moje serce uderza droga wszystkich”. O Karolu Wojtyle – Janie Pawle II szkice, wspomnienia, wiersze. (Gałkowski Jerzy. O „rzeczy”, myśli i słowie Karola Wojtyły). 3 (101) 2005.

Tchórzewski Andrzej

Ghalib (1797-1869); Antropologia metafizyczna; English without tears; ***(ze skreśleń i domysłów każdy wiersz utkany); ***(W goa hipiska); ***(Z dala). w. 4 (102) 2005.

Traba Robert

Czy współczesnemu światu potrzebna jest jeszcze tzw. kultura wysoka? Dyskusja na uroczystości 25-lecia „Akcentu”. wyp. 4 (102) 2005.

Urbaniak Paweł

O apatii w literaturze najnowszej. (Czapliński Przemysław. Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym). rec. 2 (101) 2005.

Wach Jarosław

Kolędnicy u Andersena. art. 1 (99) 2005; „Zdanie” 2004. not. 1 (99) 2005; Ćwierćwiecze Deutsches–Polen Institut. 2 (100) 2005; Oswajanie siebie. (Mentzel Zbigniew. Wszystkie języki świata). rec. 3 (101) 2005; Polacy w Danii i „Dania na Zamku”. not. 3 (101) 2005; Stan zawieszenia. (Wróblewski Grzegorz. Pomieszczenia i ogrody). rec. 4 (102) 2005; Kombinacje perfekcyjnie bezwartościowe. (Masłowska Dorota. Paw królowej). rec. 4 (102) 2005.

Walczak Grzegorz

Wielkie wygrane. proza art. 3 (101) 2005.

Waśkiewicz Andrzej K.

Wciąż na tym samym świecie. (Kurzawa Eugeniusz. Wciąż nowa prywatność). rec. 1 (99) 2005; *W kręgu futuryzmu i awangardy. Studia i szkice. (Cichla-Czarniawska Elżbieta. Kontynuacja i nowości). 2 (100) 2005.

Weksler-Waszkinel Romuald Jakub

Widzący z Lublina. wyp. wspom. 1 (99) 2005.

Wierzbicki Alfred

Glosa o Czechowie; Glosa o Gombrowiczu; Zamiast widokówki z Lucerny; 27 stycznia 2005. w. 4 (102) 2005.

Wijowski Robert

Chaos i porządek wszechbytu. (Andruchowycz Jurij. Perwersja). rec. 2 (100) 2005.

Witkiewicz Stanisław Ignacy

*zob. Symotiuk Stefan. Witkacy – Linke, przypomnienie przyjaźni… 3 (101) 2005; Niedziałkowska Dorota. „Dialog z Witkacym” w Akademii Teatralnej. 3 (101) 2005.

Witkowski Michał

*Lubiewo. Wyd. II poprawione i uzupełnione. (Mackiewicz Paweł. Przez uchylone drzwi). 2 (100) 2005.

Wociór Marcin

zob. Wróblewski Bogusław. Trudna sztuka autoironii. 3 (101) 2005.

Wojtyła Karol – Jan Paweł II

Zob. Gałkowski Jerzy. O „rzeczy”, myśli i słowie (…). 3 (101) 2005.

Wójcik Henryk

Listy do „Akcentu” – listy o kulturze. koresp. 4 (102) 2005.

Wójtowicz Aleksander

Ostatnie „podróże” Miłosza. (Miłosz Czesław. O podróżach w czasie. Wybór i opracowanie Joanna Gromek). rec. 2 (100) 2005; Pawi ogon. (Masłowska Dorota. Paw królowej). rec. 4 (102) 2005.

Wróbel Krzysztof

Zdania i przewagi. w. 4 (102) 2005.

Wróblewski Bogusław

Trudna sztuka autoironii. (Głowacki Janusz. Z głowy). art. 3 (101) 2005; Czy współczesnemu światu potrzebna jest jeszcze tzw. kultura wysoka? Dyskusja na uroczystości 25-lecia „Akcentu”. wyp. 4 (102) 2005.

Wróblewski Grzegorz

*Pomieszczenia i ogrody. (Wach Jarosław. Stan zawieszenia). 4 (102) 2005.

Wysocka Aneta

Reporter (i) Herodot. (Kapuściński Ryszard. Podróże z Herodotem). rec. 2 (100) 2005; Dlaczego róża jest różą? (Piekarczyk Dorota. Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata). not. 2 (100) 2005.

Zadura Bohdan

*Kopiec kreta.(Chyczyński Stanisław. Panorama z kopca kreta). 1 (99) 2005; *Wiersze zawsze są wolne. Poezja ukraińska w przekładach (…). (Gembal Paweł. Pokolenie wolnych wierszy). 1 (99) 2005; Riabczuk Mykoła. Saturday Night. Przerwa w podróży. tłum. 2 (100) 2005; Innego nie będzie. not. 3 (101) 2005; Czy współczesnemu światu potrzebna jest jeszcze tzw. kultura wysoka? Dyskusja na uroczystości 25-lecia „Akcentu”. wyp. 4 (102) 2005.

Zarzecki Krzysztof

Listy do „Akcentu” – listy o kulturze. koresp. 4 (102) 2005.

Zarzycka Ewa

Akord IX. Koncert kompozytorów lubelskich. not. 1 (99) 2005.

Zińczuk Aleksandra

Życiowy rejs. not. 3 (101) 2005.

Zubiński Tadeusz

Za Niemen hen precz. proza art. 4 (102) 2005; Fenomen „Znad Wilii” – chapeau bas!!!. not. 4 (102) 2005.

Zyman Edward

Listy do „Akcentu” – listy o kulturze. koresp. 4 (102) 2005.

Żuchowski-Zarewicz Henryk Ryszard

*zob.Michalski Waldemar. Całe życie w dobrym tonie. (60 lat pracy twórczej…). 3 (101) 2005.

Życiński Józef

Kolory samotności. esej. 1 (99) 2005;Czy współczesnemu światu potrzebna jest jeszcze tzw. kultura wysoka? Dyskusja na uroczystości 25-lecia „Akcentu”. wyp. 4 (102) 2005.

AUTORZY PRAC PLASTYCZNYCH

Bałdyga Barbara 2 (100) 2005; Bartłomiejczyk Edmund 1 (99) 2005; Burri Alberto 4 (102) 2005; Czerniewski Antoni 1 (99) 2005; Dali Salwador 3 (101) 2005; Dubuffet Jean 4 (102) 2005; Dzieduszycki Tytus 4 (102) 2005; Fautrier Jean 4 (102) 2005; Glinicki Zygmunt 1 (99) 2005; Gronowski Tadeusz 1 (99) 2005; Kietlicz-Rayski Konstanty 1 (99) 2005; Kobzdej Aleksander 4 (102) 2005; Lebenstein Jan 4 (102) 2005; Maleszewski T. 1 (99) 2005; Markowicz Artur 1 (99) 2005; Maziarska Jadwiga 4 (102) 2005; Mehoffer Józef 1 (99) 2005; Norblin Stefan 1 (99) 2005; Sichulski Kazimierz 1 (99) 2005; Tarabuła Janusz 4 (102) 2005; Trepkowski Tadeusz 1 (99) 2005; Urbanowicz Witold 4 (102) 2005; Ziemski Jan 4 (102) 2005.

AUTORZY PRAC FOTOGRAFICZNYCH

Burdzanowska Iwona 4 (102) 2005; Gadulski Marek 4 (102) 2005; Jędrzejek Jerzy 4 (102) 2005; Kutnik Jerzy 4 (102) 2005; Lechowski Daniel 2 (100) 2005; Majda Mikołaj 1 (99) 2005; Makowski Arkadiusz 1 (99) 2005; 2 (100) 2005; Marcińczak Łukasz 1 (99) 2005; Michałowski R. 1 (99) 2005; Sabara Jerzy 4 (102) 2005; Sadowski Michał 2 (100) 2005; Szabłowska Monika 1 (99) 2005; Wróblewska Małgorzata 1 (99) 2005; Wróblewski Bogusław 1 (99) 2005; Zarzycka Ewa 1 (99) 2005; 4 (102) 2005.

Opracowal Dominik Opolski (przy współpracy Anny Ruman).


BIBLIOGRAFIA „AKCENTU” ZA 2006 R.
OD NR 1 (103) DO NR 4 (106)

(ROZWIĄZANIE SKRÓTÓW – ZOBACZ „AKCENT – BIBLIOGRAFIA 2005”)

Abramowicz Mieczysław

*Każdy przyniósł, co miał najlepszego. (Janicki Łukasz. Prawda fikcji). 4. (106) 2006.

Adamczyk-Garbowska Monika

Awot Jeszurun – poeta z Krasnegostawu. not. 3 (105) 2006.

Andruchowycz Jurij

Elegia lat sześćdziesiątych (z nr-u 3/1997). w. czyta Bohdan Zadura. Zapis na płycie CD. 4 (106) 2006.

Andrzejuk Artur

Wnuczka Bolesława Chrobrego pierwszym polskim pisarzem. art. 2 (104) 2006.

Balcerzan Edward

*Zuchwalstwa samoświadomości. (Mackiewicz Paweł. Świadomość samochwalstwa, zuchwalstwo świadomości). 1 (103) 2006.

Bałdyga Zofia

wiersz z tytułem w kopercie; środa, siódma rano; wiersz łodzią; modelki (według Seurata). w. 1 (103) 2006.

Baran Józef

*Zielnik miłosny i inne liryki. (Stawowy Renata. Miłość Józefa Barana). 3 (105) 2006.

Bardijewski Henryk

*Dzikie Anioły i inne opowiadania. (Marcińczak Łukasz. Poczciwego ironisty zabawy pożyteczne). 4 (106) 2006.

Baricco Alessandro

*Zamki na piasku. (Masiuk Olga. Kolejna opowieść Baricco). 4 (106) 2006.

Bartmiński Jerzy

zob. Niewiadomski Donat. Od „Konopielki” do „Ślicznej Liliji”. 1 (103) 2006.

Bartosz Adam

*Nie bój się Cygana, Na dara Romestar. Wstęp Ludwik Stomma. (Przychodzka Agnieszka. Obcy, ale bliscy – o historii i współczesności Romów). 3 (105) 2006.

Bawołek Waldemar

*Raz dokoła. (Wach Jarosław. Inercja albo rzeczywistość utkana z miraży). 4 (106) 2006.

Bazaczek Dariusz

Krucjata. proza art. 1 (103) 2006.

Beksiński Zdzisław

*zob. Skarżyńska Monika. Beksiński. 4 (106) 2006; Wszystko, co jest formą, może podlegać deformacji. Rozmawiała Monika Skarżyńska. rozm. 4 (106) 2006; opowiada o sobie – rozmowa z Moniką Skarżyńską (styczeń 1994): 1) Dobra, niech będzie postmodernizm, 2) Rzeźba, 3) Kilka rzeczy miało znaczenie. zapis dźwiękowy na płycie CD. 4 (106) 2006.

Bernacki Marek

zawsze w innym miejscu. (Kudyba Wojciech. Tyszowce i inne miasta). rec. 2 (104) 2006.

Białek ­Szwed Olga

Juliusza Brauna przewodnik po świecie mediów. (Braun Juliusz. Potęga czwartej władzy. Media, rynek, społeczeństwo). rec. 3 (105) 2006; Tajemnica, suspens i sztuka pisania. (Dąbała Jacek. Tajemnica i suspens. Wokół głównych problemów creative writing). not. 4 (106) 2006.

Biegasiewicz Piotr

Do Kai Wasilewskiej; Borewicz; Państwo Lileyowie; list nerudy do żony matyldy; *** (o zmierzchu). w. 3 (105) 2006.

Bieszczad Maciej

Tak blisko; Legion; Poeta Tu Fu pisze wiersz; Bezsenność; Przejście; Przemiany; Spojrzenie. w. 2 (104) 2006.

Bilica Krzysztof

*Wokół Chopina i Polski. (Michalska Stefania. Chopin znany i nieznany). 2 (104) 2006.

Bitner Dariusz

Przebudzenie. proza art. 2 (104) 2006.

Błotnicka-Mazur Elżbieta

Dzieła znane i nieznane – Pankiewicz i Boznańska w Warszawie. art. 1 (103) 2006.

Biskupska Beata

Między „jeszcze” a „już”. Trwanie zagrożone w poezji Anny Frajlich. kryt. lit. 4 (106) 2006.

Bocheński Tomasz

*Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza. Lata trzydzieste. (Jęczeń Robert. Trzy spojrzenia na twórczość Witkacego). 4 (106) 2006.

Boznańska Olga

*zob. Błotnicka-Mazur Elżbieta. Dzieła znane i nieznane. 1 (103) 2006.

Brakoniecki Kazimierz

*Ziemiec. Prowincjałki rowerowe. (Mackiewicz Paweł. Miejscowy instynkt). 2 (104) 2006.

Braun Juliusz

* Potęga czwartej władzy. Media, rynek, społeczeństwo. (Białek­Szwed Olga. Juliusza Brauna przewodnik po świecie mediów). 3 (105) 2006.

Chabrowski Tadeusz

Dusza w klatce; Polskie diabły; Kot w worku; Spowiedź duszy; Cerowanie prozy; Majowe nabożeństwo. w. 1 (103) 2006.

Chemperek Dariusz

Nowe edycje dzieł poetów staropolskich z Lubelszczyzny. (Żale nagrobne na śmierć Jana Kochanowskiego…; Piotr Ciekliński. Hymny na święta Panny Naświętszej). rec. 3 (105) 2006.

Chopin Fryderyk

zob. Michalska Stefania. Chopin znany i nieznany. 2 (104) 2006.

Ciekliński Piotr

*Hymny na święta Panny Naświętszej. (Chemperek Dariusz. Nowe edycje dzieł poetów staropolskich z Lubelszczyzny). 3 (105) 2006.

Clifton Lucille

księżycowe dziecko; pieśń pochwalna; rok później; niebo. (Kosk-Kosicka Danuta E. ). w. 2 (104) 2006.

Cymerman Jarosław

Gawęda dr. Jekylle’a. (Ziemkiewicz Rafał. Ciało obce). rec. 2 (104) 2006; Odyseusz w głębi ciemnego lasu guziczków. (Życiński Józef. Odyseusz czy playboy? Kulturowa odyseja człowieka). om. 2 (104) 2006.

Czechowicz Józef

zob. Mazurek Anna. Czesław Miłosz i Józef Czechowicz – przyjaźń z Lublinem w tle. 1 (103) 2006.

Czuku Marek

Chyba że się myli; Dostojewski; Bin Laden zakłada bojówki; Kamienne kręgi. w. 1 (103) 2006.

Czyż Marcin

Rysiu Był i Nie Będzie. art. wsp. 1 (103) 2006; Woody Allen by nie płakał. (Karpa Irena. Freud by płakał. Przeł. M. Petryk).rec. 4 (106) 2006.

Danielkiewicz Marek

zob. Kochańczyk Alina. Pejzaże prowincji. Uwagi o liryce…. 1 (103) 2006.

Danyłenko Wołodymyr

Uszy; Miasto Tórwywan. (Pastuszak Marcin). proza art. 4 (106) 2006.

Dąbała Jacek

Tajemnica i suspens. Wokół głównych problemów creative writing. (Białek-Szwed Olga. Tajemnica, suspens i sztuka pisania..). not. 4 (106) 2006.

Dąbrowska Maria

*Ich noce i dnie. Korespondencja Marii i Mariana Dąbrowskich 1909 – 1925. (Kochańczyk Alina. Rozmowy o miłości). 4 (106) 2006.

Dąbrowska Emilia

*Sztuka albo życie. Estetyka modernistyczna „Jednego wyjścia” Stanisława Ignacego Witkiewicza. (Jęczeń Robert. Trzy spojrzenia na twórczość Witkacego). 4 (106) 2006.

Dehnel Jacek

Przez most i dalej; Róża jest różyczką jest pączkiem. w. 3 (105) 2006.

Długosz Leszek

*Na rynku usiąść w Kazimierzu (+ Audio CD). Ilustracje Jerzy Gnatowski. (Gembal Paweł. Na rynku usiąść w Kazimierzu…). 2 (104) 2006.

Dmitruk Małgorzata

*zob. Mądzik Leszek. Siła pokory. Spotkanie z twórczością…. 4 (106) 2006.

Duchamp Marcel

zob. Kutnik Jerzy. Kiedy sztuka trafia do klozetu (…). 2 (104) 2006.

Dunaj Ewa

Coraz chłodniej. (Maliszewski Karol. Inwazja i inne wiersze). rec. 2 (104) 2006;

Niezniszczalne dekoracje nicości. (Szymańska Adriana. Z dziennika dywersantki). rec. 3 (105) 2006.

Dunin Ryszard

*zob. Czyż Marcin. Rysiu Był i Nie Będzie. 1 (103) 2006.

Drozdowski Bohdan

Kącik debiutów” (po pięćdziesięciu latach). szkic. 1 (103) 2006.

Drzewucki Janusz

*Akropol i cebula. (Janicki Łukasz. Po prostu Zbigniew Herbert). 3 (105) 2006.

Dworak Edyta

Legenda do mapy poezji. (Niewiadomski Andrzej. Locja). rec. 3 (105) 2006.

Fert Józef F.

Meltemi. w. 1 (103) 2006.

Ficowski Jerzy

*zob. Meniok Wiera. W oczekiwaniu na powrót autora „Mesjasza”. 3 (105) 2006.

Finkielkraut Alain

*Niewdzięczność. Rozmowa o naszych czasach. Rozmawiał Antoine Robitaille. Przełożył Sławomir Królak. (Szkołut Tadeusz. Wzrastać we wspólnocie. Dziedzictwo kulturowe małych narodów). 1 (103) 2006.

Fita Stanisław

Kraszewski w „Obrazach…”. (Obrazy kultury polskiej w twórczości Ignacego Kraszewskiego. Red. Barbara Czwórnóg-Jadczak). rec. 1 (103) 2006.

Frajlich Anna

*zob. Biskupska Beata. Między „jeszcze” a „już”. Trwanie zagrożone w poezji (…). 4 (106) 2006.

Gawroński Ludwik

Kajetan Koźmian o muzyce i zabawach (W 150. rocznicę śmierci). art. 3 (105) 2006.

Gembal Paweł

Na rynku usiąść w Kazimierzu…. (Długosz Leszek. Na rynku usiąść w Kazimierzu… (+ Audio CD). rec. 2 (104) 2006.

Gertruda

*zob. Andrzejuk Artur. Wnuczka Bolesława Chrobrego pierwszym polskim pisarzem. art. 2 (104) 2006.

Goworski Andrzej

Sowa. proza art. 4 (106) 2006.

Gutauskas Leonardas

*Listy z Wieszwili. Tłum. Joanna Tabor. (Pachocki Dariusz. W poszukiwaniu straconego siebie). 1 (103) 2006.

Guz Jacek

Jak ręką odjął; Między; Zamarzamy; Szaty; Śmierć ogrodu; ***(Nikt już nie drażni moich zmysłów…). w. 3 (105) 2006.

Hartwig Julia

*Zaułek Hartwigów. (Szlachetka Małgorzata. Lublin wykreowany w fotografii). 3 (105) 2006.

Huelle Paweł

Dziwne konsekwencje dziwnego przebudzenia. proza art. 3 (105) 2006.

Houellebecq Michel

*Platforma. Przeł. Agnieszka Daniłowicz-Grudzińska. (Wijowski Robert. Wolność przegrana). 2 (104) 2006.

Hulewicz Jerzy

*zob. Wójcik Mirosław. Listy Jerzego i Witolda Hulewiczów do Emila Zegadłowicza, czyli o przyjaźni między Kościenkami a Gorzeniem. 4 (106) 2006; Listy do Emila Zegadłowicza. oprac. Mirosław Wójcik. koresp. arch. 4 (106) 2006.

Hulewicz Witold

*zob. Wójcik Mirosław. Listy Jerzego i Witolda Hulewiczów do Emila Zegadłowicza, czyli o przyjaźni między Kościenkami a Gorzeniem. 4 (106) 2006; Listy do Emila Zegadłowicza. oprac. Mirosław Wójcik. koresp. arch. 4 (106) 2006.

Irwaneč Ołeksandr

Gdziekolwiek kimkolwiek…; Ani to dobre… (z nr-u 3/1997). w. czyta Bohdan Zadura. Zapis na płycie CD. 4 (106) 2006.

Jacobsen Josephine

Ostatnia wola i testament; To jest ta pora; Przesłuchanie. (Kosk-Kosicka Danuta E.). w. 2 (104) 2006.

Janiak Kamila

Lato; wiersz o róży z filipowic; international eve; pomnik; w/m; kopa lat; mechanik; dwanaście koni. w. 2 (104) 2006.

Janicki Łukasz

Na marginesach poezji. (Sommer Piotr. Po stykach). rec. 1 (103) 2006; [współaut. Potent Małgorzata]. Światy widoczne z „Zaułka”. (Zaułek poetów. Almanach młodych. Wybór, opracowanie i wstęp Bogusław Wróblewski). rec. 1 (103) 2006; Po prosu Zbigniew Herbert. (Drzewucki Janusz. Akropol i cebula). rec. 3 (105) 2006; Prawda fikcji. (Abramowicz Mieczysław. Każdy przyniósł, co miał najlepszego). rec. 4 (106) 2006.

Jankowska Magdalena

Realność z fikcją księgę piszą… Bohdan Zadura w Polskim Radiu. art. 1 (103) 2006.

Jeszurun Awot

*zob. Adamczyk-Garbowska Monika. Awot Jeszurun – poeta z Krasnegostawu. 3 (105) 2006; Miasto ciałem swym; Analogie: Było nas dwóch braci; Fragmenty. (Zawanowska Marzena). w. 3 (105) 2006.

Jęczeń Robert

Trzy spojrzenia na twórczość Witkacego. (Dąbrowska Emilia. Sztuka albo życie. Estetyka modernistyczna „Jedynego wyjścia” Stanisława Ignacego Witkiewicza; Boheński Tomasz. Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza. Lata trzydzieste. (Makarczyk-Schuster Ewa. Przestrzeń i znaki przestrzeni w utworach scenicznych Stanisława Ignacego Witkiewicza z lat dwudziestych albo czy na końcu sceny można wyciągnąć jeszcze rękę? Przeł. M. Borowski). rec. 4 (106) 2006.

Jóźwiak Andrzej

Rondo. proza art. 3 (105) 2006.

Kapuściński Ryszard

*Ten inny. (Szkołut Tadeusz. Inny Kapuścińskiego). 3 (105) 2006.

Karpa Irena

*Freud by płakał. (Czyż Marcin. Woody Allen by nie płakał). 4 (106) 2006.

Kędzierski Michał

zenit 12xp; Z pamięci; kot w hipermarkecie; ***(Sukiennice; Ulica różana; Wymówka; Most Grunwaldzki); Z miasta Ł. w. 1 (103) 2006.

Kitowska-Łysiak Małgorzata

Partita na jeden instrument. art. 2 (104) 2006.

Kłak Tadeusz

Stachura i „przeklęte miasto”. szkic. 2 (104) 2006.

Kmieć Piotr

*zob. Kitowska-Łysiak Małgorzata. Partita na jeden instrument. 2 (104) 2006.

Kochanowski Jan

zob. Chemperek Dariusz. Nowe edycje dzieł poetów staropolskich z Lubelszczyzny. 3 (105) 2006.

Kochańczyk Alina

Pejzaże z prowincji. Uwagi o liryce Marka Danielkiewicza. kryt. lit. 1 (103) 2006; Rozmowy o miłości. szkic. 4 (106) 2006.

Kołodziejska Agnieszka

Françoise; Wyjeżdżam z miasta; Monsun; Rozdział zamknięty; Bez powrotu. w. 2 (104) 2006.

Kondrasiuk Grzegorz

Żarliwość i analiza. (Kornaś Tadeusz. Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”). rec. 1 (103) 2006; Ferment. Po pierwszym Festiwalu Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”. om. 3 (105) 2006.

Kopij Marta

*Fridrich Nietzsche w literaturze i publicystyce polskiej lat 1883-1918. Struktura recepcji. (Lichorobiec Jadwiga. „Wieczny powrót…” do filozofii Fridricha Nietzschego). 2 (104) 2006.

Kornaś Tadeusz

* Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. (Kondrasiuk Grzegorz. Żarliwość i analiza). 1 (103) 2006

Kosk-Kosicka Danuta E.

Pastan Linda. Etyka; Jesień w Przeglądzie Literackim; Pragnienie soli; Autoportret. tłum.; Jacobsen Josephine. Ostatnia wola i testament; To jest ta pora; Przesłuchanie. tłum.; Clifton Lucille. księżycowe dziecko; pieśń pochwalna; rok później; niebo. tłum. 2 (104) 2006.

Kozak Anna

Tam gdzie wszystkie dzieci idą; Krótka historia ze środka lata; Sąsiad spod dwójki; Wiatr ze Wschodu. proza. art. 1 (103) 2006.

Koźmian Kajetan

*zob. Gawroński Ludwik. Kajetan Koźmian o muzyce i zabawach (W 150. rocznicę śmierci). 3 (105) 2006.

Kraszewski Józef Ignacy

zob. Fita Stanisław. Kraszewski w „Obrazach…”. 1 (103) 2006.

Kruk Erwin

*Znikanie. (Sobieraj Sławomir. Pamięć w ramie teraźniejszości). 2 (104) 2006.

Kruszewski Wojciech

Nie zawsze fragment. (Wencel Wojciech. Imago mundi). rec. 3 (105) 2006.

Krzyżanowski Jerzy R.

*Dekady. Opowiadania lubelskie. (Polanowski Tadeusz. Opowiadania z czasów walki). 4 (106) 2006.

Kudyba Wojciech

*Tyszowce i inne miasta. (Bernacki Marek. …zawsze w innym miejscu). 2 (104) 2006.

Kutnik Jerzy

Twarze Ameryki. (Wystawa „Twarze Ameryki” w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury). art. 1 (103) 2006; Kiedy sztuka trafia do klozetu. W przeddzień 90 rocznicy „Fontanny” Duchampa. art. 2 (104) 2006.

Kuźnicki Sławomir

Piąta rano; Summer in the city; Titanic; Bezimienny; „Tradycja i talent indywidualny”. w. 4 (106) 2006.

Kwaśnicka Marta

Nadwornego kompozytora króla polskiego, elektora saskiego i wielkiego księcia litewskiego msza n-moll; O poecie; Alkibiades; Inigo; Tyber; Zamyślenie kanonika. w. 4 (106) 2006.

Lachowski Marcin

Inauguracja Zachęty w Lublinie. art. 1 (103) 2006.

Lameński Lechosław

Człowiek w twórczości Adama Myjaka. art. 1 (103) 2006; Z wizytą w zamojskim BWA. art. 1 (103) 2006; O hedonistycznym spojrzeniu na świat. Jerzy Tyburski – malarz i animator. art. 3 (105) 2006.

Lenc Ryszard

Charon z rozstaja dróg. proza. art. 4 (106) 2006.

Leszczyńska-Pieniak Eliza

Między rzeczywistością a wyobrażeniem. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Współczesnej w Zamościu. not. 4 (106) 2006.

Lewandowski Jan

Samotność państw bałtyckich. szkic. 4 (106) 2006.

Lichorobiec Jadwiga

Wieczny powrót…” do filozofii Fridricha Nietzschego. (Kopij Marta. Fridrich Nietzsche w literaturze i publicystyce polskiej lat 1883-1918. Struktura recepcji). not. 2 (104) 2006.

Ligęza Wojciech

Monolog doświadczenia. (O powieści Wiesława Myśliwskiego „Traktat o łuskaniu fasoli”). kryt. lit. 4 (106) 2006.

Litwińczuk Robert

Smak pomarańczy; Mieszkanie do wynajęcia; Na Kaiserstraße; Wystawki. proza. art. 4 (106) 2006.

Löw Ryszard

Wydarta niepamięci. (Stein Anita W. Aleje jerozolimskie. Układ i posłowie Tadeusz Lewandowski). not. 1 (103) 2006.

Łukasiewicz Jacek

Dziesięć uwag o wierszach Bohdana Zadury. szkic. 2 (104) 2006.

Łukowski Stanisław Andrzej

*Peryferie (zapiski 1971-2004). (Wach Jarosław. Odkurzyć wrażliwość). 1 (103) 2006.

Machno Wasyl

Nitka; Czarna dziewczyna; CHINATOWN: Sklep rybny; Opera pekińska; Biedni Chińczycy. (Zadura Bohdan). w. 3 (105) 2006; Biedni Chińczycy; Sklep rybny. (czyta Bohdan Zadura). Zapis dźwiękowy na płycie CD. 4 (106) 2006.

Machul Piotr

Elafonisi; wiersz błękitny; ***(słońce takie); próba portretu; z Heraklita (prawie); zamiast wiersza białego. w. 1 (103) 2006.

Mackiewicz Paweł

Świadomość samochwalstwa, zuchwalstwo świadomości. (Balcerzan Edward. Zuchwalstwa samoświadomości). rec. 1 (103) 2006; Miejscowy instynkt (Brakoniecki Kazimierz. Ziemiec. Prowincjałki rowerowe). 2 (104) 2006; Na Bocznej, na Lubomelskiej. Kronikarz miejsc wstydliwych i peryferyjnych. (Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz. Poezja jako miejsce na ziemi 1988-2003). rec. 3 (105) 2006.

Madejowski Mateusz

***(gładzę sufit nieba zimnym oknem); wdziewiczenie; ***(miałem zamiar zadzwonić); ***(śmierć głodu jest oddechem); Ściany. w. 3 (105) 2006.

Majdosz Tomasz

Sanocka opowieść na dwa głosy. (Szuber Janusz, Szulc Władysław. Mojość). not. 4 (106) 2006.

Makarczyk-Szuster Ewa

*Przestrzeń i znaki przestrzeni w utworach scenicznych Stanisława Ignacego Witkiewicza z lat dwudziestych albo czy na końcu sceny można jeszcze wyciągnąć rękę? Przeł. M. Borowski.(Jęczeń Robert. Trzy spojrzenia na twórczość Witkacego). 4 (106) 2006.

Malczewska Patrycja

Nowa proza flamandzka. Odrodzenie literackie we Flandrii. art. 3 (105) 2006.

Maliszewski Karol

*Inwazja i inne wiersze. (Dunaj Ewa. Coraz chłodniej). 2 (104) 2006.

Marcińczak Łukasz

Prus i Żeromski w kraju Feaków. esej. 2 (104) 2006; Magdalenka po polsku. (Olszewski Michał. Chwalcie łąki umajone). rec. 2 (104) 2006; „Szpotawa panna” i napoleońskie komplikacje. (Rylski Eustachy. Warunek). rec. 4 (106) 2006; Poczciwego ironisty zabawy pożyteczne. (Bardijewski Henryk. Dzikie Anioły i inne opowiadania). rec. 4 (106) 2006.

Markiewicz Dawid

Allen Ginsberg pisze pożegnalny wiersz dla przyjaciela, który umarł przy torach kolejowych w Meksyku; Wakacje; Zbigniew Derda poucza młodego poetę o czym powinien pisać wiersze; Podróż na księżyc; Sylvia Plath oddaje płaszcz do ekologicznej pralni; Włóczędzy Dharmy. w. 1 (103) 2006.

Masiuk Olga

Kolejna powieść Baricco. (Baricco Alessandro. Zamki z piasku). rec. 4 (106) 2006.

Mazurek Anna

Czesław Miłosz i Józef Czechowicz – przyjaźń z Lublinem w tle. szkic. 1 (103) 2006.

Mądzik Leszek

Siła pokory. Spotkanie z twórczością Małgorzaty Dmitruk. not. 4 (106) 2006.

Meniok Wiera

W oczekiwaniu na powrót autora „Mesjasza”. art. 3 (105) 2006.

Michalska Stefania

Chopin znany i nieznany. (Bilica Krzysztof. Wokół Chopina i Polski). om. 2 (104) 2006.

Michalski Waldemar

Złoty Słownik” współczesnych pisarzy i badaczy literatury. (Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny). rec. 3 (105) 2006.

Miłosz Czesław

zob. Mazurek Anna. Czesław Miłosz i Józef Czechowicz – przyjaźń z Lublinem w tle. 1 (103) 2006.

Misiewicz Tomasz

Małe zwycięstwo wielkich przegranych. (Przybylski Ryszard. Krzemieniec; opowieść o rozsądku zwyciężonych). rec. 1 (103) 2006.

Młynarski Wojciech

Kto ze mną? w. 1 (103) 2006.

Myjak Adam

*zob. Lameński Lechosław. Człowiek w twórczości Adama Myjaka. 1 (103) 2006.

Myśliwski Wiesław

Traktat o łuskaniu fasoli. proza. art. 1 (103) 2006; *Traktat o łuskaniu fasoli. (Ligęza Wojciech. Monolog doświadczenia […]; Swarowska Iga. O łuskaniu fasoli i wszystkich sprawach ludzkich). 4 (106) 2006; *zob. Święch Jerzy. Trzy uwagi o twórczości (…). zapis dźwiękowy na płycie CD. 4 (106) 2006; Z kim narrator rozmawia; Literatura idei i literatura języka; „Pan Tadeusz” jest operą; Konkret intuicja, prawa czytelnika; Czy można wierzyć literaturze?; Pamięć i obowiązek nieufności. Zapis dźwiękowy na płycie CD. 4 (106) 2006.

Niewiadmoski Andrzej

*Locja. (Dworak Edyta. Legenda do mapy poezji). 3 (105) 2006.

Niewiadomski Donat

Od „Konopielki” do „Ślicznej Liliji”. (Polskie kolędy ludowe. Antologia. Zebrał, wstępem, komentarzami i przypisami opatrzył Jerzy Bartmiński). rec. 1 (103) 2006.

Nowak Bernard

Choler jasny; „Gore! Gore!”. proza. art. 3 (105) 2006.

Olszewski Michał

*Chwalcie łąki umajone. (Marcińczak Łukasz. Magdalenka po polsku). 2 (104) 2006.

Oszajca Wacław

doczekałem się; ekologom; teodycea; mistyczny moment; widziałem boga; przed wschodem słońca; Życie; pasterka w księżpolu. w. 4 (106) 2006.

Pachocki Dariusz

W poszukiwaniu straconego siebie. (Gutauskas Leonardas). Listy z Wieszwili. Tłum. Joanna Tabor). not. 1 (103) 2006; Jak się pozbyć literatury, czyli krótka historia „Czystej opowieści”. art. 3 (105) 2006.

Panas Władysław

zob. Żurek Sławomir Jacek. Lublin Władysława Panasa (w pierwszą rocznicę śmierci). 1 (103) 2006.

Pankiewicz Józef

*zob. Błotnicka-Mazur Elżbieta. Dzieła znane i nieznane (…). 1 (103) 2006.

Pasierb Janusz St.

zob. Reszczyk Agnieszka. Poetycka ikona Pasji. 3 (105) 2006.

Pastan Linda

Etyka; Jesień w Przeglądzie Literackiem; Pragnienie soli; Autoportret. (Kosk-Kosicka Danuta E.). w. 2 (104) 2006.

Pastuszak Marcin

Danyłenko Wołodymyr. Uszy; Miasto; Tórwywan. tłum. 4 (106) 2006.

Pawłyczko Dmytro

Na bosaka (z nr-u 3/2000). w. czyta Bohdan Zadura. Zapis na płycie CD. 4 (106) 2006.

Polanowski Tadeusz

Opowiadania z czasów walki. (Krzyżanowski Jerzy R. Dekady. Opowiadania lubelskie). not. 4 (106) 2006.

Potent Małgorzata

[współaut. Janicki Łukasz]. Światy widoczne z „Zaułka”. (Zaułek poetów. Almanach młodych. Wybór, opracowanie i wstęp Bogusław Wróblewski). rec. 1 (103) 2006.

Prus Bolesław

*zob. Marcińczak Łukasz. Prus i Żeromski w kraju Feaków. 2 (104) 2006.

Przesmycka Karolina

Wielkie ucieczki do małej stabilizacji. Stanisław Staszewski – zapomniany bard. not. 4 (106) 2006.

Przyboś Uta

***(Martwa otchłań); Oczywistość opatrzności; Ewa; Auschwitz 2005; Przeszli; Boże Narodzenie; Dni łaski. w. 3 (105) 2006.

Przybylski Ryszard

*Krzemieniec; opowieści o rozsądku zwyciężonych. (Misiewicz Tomasz. Małe zwycięstwo wielkich przegranych). 1 (103) 2006.

Przychodzka Agnieszka

Obcy, ale bliscy – o historii i współczesności Romów. (Bartosz Adam. Nie bój się Cygana. Na dara Romestar ). rec. 3 (105) 2006.

Rabizo-Birek Magdalena

Kresowy szaniec rysunku. (V Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego. Lubaczów 2005). art. 1 (103) 2006.

Reszczyk Agnieszka

Poetycka ikona Pasji. (Sykuła Ewa. Pasja według Pasierba). rec. 3 (105) 2006.

Rylski Eustachy

*Warunek. (Marcińczak Łukasz. „Szpotawa panna” i napoleońskie komplikacje). 4 (106) 2006.

Schulz Bruno

*zob. Meniok Wiera. W oczekiwaniu na powrót autora „Mesjasza”. 3 (105) 2006.

Singerów (rodzina)

Zob. Tomaszewski Jerzy. Ocalone w księdze. 1 (103) 2006.

Sinkowski Adrian

Miejsce, rzeczywistość, słowa. (Sośnicki Dariusz. Skandynawskie lato). rec. 2 (104) 2006.

Skarżyńska Monika

Beksiński. not. 4 (106) 2006; Wszystko, co jest formą, może podlegać deformacji. Rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim. rozm. 4 (106) 2006.

Sobieraj Sławomir

Pamięć w ramie teraźniejszości. (Kruk Erwin. Znikanie). rec. 2 (104) 2006.

Solecki Mariusz

Laur w Zaułku. (Zaułek poetów. Almanach młodych. Wybór, opracowanie i wstęp Bogusław Wróblewski). rec. 1 (103) 2006; Na służbie u Pani Krytyki. (Wolski Jan. Dotykanie wiersza). not. 1 (103) 2006.

Sołtys Wojciech

***(Między wystrzał snu a woń cmentarza); ***(Spojrzenie umiera); ***(Półnagi. Zamknięta przestrzeń); Polski nacjonalista porzuca ciało i zagłębia się w metafizyczną noc; ***(To musiało długo trwać); ***(najczęściej rano po czymś); april profundis. w. 4 (106) 2006.

Sommer Piotr

*Po stykach. (Janicki Łukasz. Na marginesach poezji). 1 (103) 2006.

Sośnicki Dariusz

*Skandynawskie lato. (Sinkowski Adrian. Miejsce, rzeczywistość, słowa). 2 (104) 2006.

Sprawka Jerzy B.

Z zamkniętego kręgu. proza. art. 3 (105) 2006.

Stachura Edward

*zob. Kłak Tadeusz. Stachura i „przeklęte miasto”. 2 (104) 2006; *zob. Pachocki Dariusz. Jak się pozbyć literatury, czyli krótka historia „Czystej opowieści”. 3 (105) 2006.

Staniewski Włodzimierz

zob. Kondrasiuk Grzegorz. Żarliwość i analiza. 1 (103) 2006;

Staszewski Stanisław

*zob. Przesmycka Karolina. Wielkie ucieczki do małej stabilizacji (…). 4 (106) 2006.

Stawowy Renata

Miłość Józefa Barana. (Baran Józef. Zielnik miłosny i inne liryki). rec. 3 (105) 2006.

Stein Anita W.

Aleje jerozolimskie. Układ i posłowie Tadeusz Lewandowski. (Löw Ryszard Wydarta niepamięci). 1 (103) 2006.

Styczeń Janusz

Sweter; Kobieta nocna, kobieta dzienna. w. 4 (106) 2006.

Swarowska Iga

O łuskaniu fasoli i wszystkich sprawach ludzkich. (Myśliwski Wiesław. Traktat o łuskaniu fasoli). rec. 1 (103) 2006;

Sykuła Ewa

*Pasja według Pasierba. (Reszczyk Agnieszka. Poetycka ikona Pasji). 3 (105) 2006.

Szepaniak Lucjan

*„Bo byłem chory…”. Poezje szpitalne. Wstęp, wybór, opracowanie Alina Aleksandrowicz. (Timofiejew Artur. …the rest is silence). 3 (105) 2006.

Szkołut Tadeusz

Wzrastać we wspólnocie. Dziedzictwo kulturowe a tożsamość małych narodów. (Finkielkraut Alain. Niewdzięczność. Rozmowa o naszych czasach. Rozmawiał Antoine Robitaille. Przełożył Sławomir Królak). rec. 1 (103) 2006; Inny Kapuścińskiego. (Kapuściński Ryszard. Ten inny). rec. 3 (105) 2006.

Szlachetka Małgorzata

Miasteczka umarłe, miasteczka nieśmiertelne. (Więcławska Katarzyna. Zmartwychwstałe miasteczko… Literackie oblicza sztetł). rec. 1 (103) 2006; Lublin wykreowany w fotografii. (Hartwig Julia. Zaułek Hartwigów). rec. 3 (105) 2006; Listy na wielką skalę. (Witkiewicz Stanisław Ignacy. Listy do żony. /1923-1927/). rec. 4 (106) 2006.

Szuber Janusz

Coś się zacina, coś pracuje dalej. w. 4 (106) 2006; *Mojość [współautor Szulc Władysław. (Majdosz Tomasz. Sanocka opowieść na dwa głosy). 4 (106) 2006.

Szulc Władysław

*Mojość [współautor Szuber Janusz]. (Majdosz Tomasz. Sanocka opowieść na dwa głosy). 4 (106) 2006.

Szymańska Adrianna

*Z dziennika dywersantki. (Dunaj Ewa. Niezniszczalne dekoracje nicości). 3 ( 105) 2006.

Święch Jerzy

Trzy uwagi o twórczości Wiesława Myśliwskiego. Zapis dźwiękowy na płycie CD. 4 (106) 2006.

Taborski Bolesław

Szymanowski w Edynburgu; Tempus fugit; Moda; Orfeusz; Piosenka Hipolaka. w. 4 (106) 2006.

Taras Katarzyna

*Witkacy i film. (Wójtowicz Aleksander. Filmowe inspiracje Witkacego). 4 (106) 2006.

Timofiejew Artur

the rest is silence. (Szepaniak Lucjan. „Bo byłem chory…”. Poezje szpitalne). rec. 3 (105) 2006.

Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz

*Poezja jako miejsce na ziemi 1988-2003. (Mackiewicz Paweł. Na bocznej, na Lubomelskiej. Kronikarz miejsc wstydliwych i peryferyjnych). 3 (105) 2006.

Tomaszewski Jerzy

Ocalone w księdze. (Biłgoraj, czyli raj. Rodzina Singerów i świat, którego już nie ma. Red. Monika Adamczyk-Garbowska, Bogusław Wróblewski). rec. 1 (103) 2006.

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

zob. Lachowski Marcin. Inauguracja Zachęty w Lublinie. 1 (103) 2006.

Tuszewski Jerzy

Nie ma zamkniętych epok w sztuce albo o przekraczaniu granic w słuchowisku z perspektywy 80 lat. 2 (104) 2006.

Twardowski Jan ks.

zob. Życiński Józef abp. Zostań z nami Janie… Homilia na pogrzebie (…). 1 (103) 2006.

Tyburski Jerzy

*zob. Lameński Lechosław. O hedonistycznym spojrzeniu na świat… 3 (105) 2006.

Tyszkiewicz Samuel Fryderyk

*zob. Woś Jan Władysław. Gdy wydawca jest artystą… 2 (104) 2006.

Wach Jarosław

Odkurzyć wrażliwość. (Łukowski Stanisław Andrzej. Peryferie (zapiski 1971-2004). rec. 1 (103) 2006; Rynek książki w Polsce 2005. not. 2 (104) 2006; O Aniołach. (Winiarski Ryszard K. Anioły przedmieścia). rec. 3 (105) 2006; Inercja albo rzeczywistość utkana z miraży. (Bawołek Waldemar. Raz dokoła). rec. 4 (106) 2006.

(WBW)

Rzeźbiarze i teatr w Topólczy. not. 4 (106) 2006.

Wencel Wojciech

*Imago mundi. (Kruszewski Wojciech. Nie zawsze fragment). 3 (105) 2006.

Więcławska Katarzyna

*Zmartwychwstałe miasteczko… Literackie oblicza sztetł. (Szlachetka Małgorzata. Miasteczka umarłe, miasteczka nieśmiertelne). 1 (103) 2006

Wijowski Robert

Wolność przegrana. (Houellebecq Michel. Platforma. Przeł. Agnieszka Daniłowicz-Grudzińska). rec. 2 (104) 2006.

Winiarski Ryszard K.

*Anioły przedmieścia. (Wach Jarosław. O Aniołach). 3 (105) 2006.

Witkiewicz Stanisław Ignacy

*Listy do żony (1923-1927). Przygotowała do druku Anna Micińska, opracował i przypisami opatrzył Janusz Degler. (Szlachetka Małgorzata. Listy na wielką skalę). 4 (106) 2006; zob. Jęczeń Robert. Trzy spojrzenia na twórczość Witkacego. 4 (106) 2006; zob. Wójtowicz Aleksander. Filmowe inspiracje Witkacego. 4 (106) 2006.

Wociór Marcin

Lublin; Obrazki polskie. Alma Mater; ***(kiedy topiliśmy słońce…); Res publica; ***(właściwie to punkt wyjścia…). w. 3 (105) 2006.

Wojciechowska-Kucięba Joanna

Niebezpieczne związki”, czyli potęga kobiecych kaprysów. szkic. 1 (103) 2006.

Wolski Jan

*Dotykanie wiersza. (Solecki Mariusz. Na służbie u Pani Krytyki). 1 (103) 2006.

Woś Jan Władysław

Gdy wydawca jest artystą… Samuel Fryderyk Tyszkiewicz (1889-1954) i jego oficyna wydawnicza. art. 2 (104) 2006.

Woźniak Weronika

bella triste; jeden wymiar; nazwij to końcem; gdzie byłam; ręka co wyciąga puste losy; śmierć. w. 2 (104) 2006.

Wójcik Mirosław

Listy Jerzego i Witolda Hulewiczów do Emila Zegadłowicza, czyli o przyjaźni między Kościankami a Gorzeniem. art. 4 (106) 2006; Listy: Jerzy Hulewicz do Emila Zegadłowicza i Witold Hulewicz do Emila Zegadłowicza. oprac. 4 (106) 2006.

Wójtowicz Aleksander

Smak Big Maca. (Żadan Serhij. Big Mac. Przeł. M. Petryk). rec. 2 (104) 2006; Filmowe inspiracje Witkacego. (Taras Katarzyna. Witkacy i film). rec. 4 (106) 2006.

Wróblewski Bogusław

Słowo o „Traktacie”. (Traktat o słowie). Zapis dźwiękowy na płycie CD. 4 (106) 2006; Zdzisław Beksiński, Wiesław Myśliwski i poeci z Ukrainy w „Akcencie”. Płyta CD. Koncepcja i opracowanie redakcyjne. 4 (106) 2006.

Wróblewski Grzegorz

(Zmiana); Nenufary i wodorosty, o umiejętności poruszania się w wodzie za pomocą ruchów tułowia; Noc w obozie Corteza; Zenit; Chorągiewki, delfiny, wolny czas. w. 2 (104) 2006.

Wydrzyński Jakub

U hipisów. proza. art. 2 (104) 2006.

Zadura Bohdan

*zob. Jankowska Magdalena. Realność z fikcją księgę piszą… 1 (103) 2006; *zob. Łukasiewicz Jacek. Dziesięć uwag o wierszach Bohdana Zadury. 2 (104) 2006; Machno Wasyl. Nitka; Czarna dziewczyna; CHINATOWN: Sklep rybny, Opera pekińska, Biedni Chińczycy. tłum. 3 (105) 2006.

Zaułek Poetów. Almanach młodych

*zob. Solecki Mariusz. Laur w Zaułku; Janicki Łukasz, Potent Małgorzata. Światy widoczne z „Zaułka”. 1 (103) 2006.

Zawanowska Marzena

Jeszurun Awot. Miasto ciałem swym; Analogie: Było nas dwóch braci; Fragmenty. tłum. 2 (105) 2006.

Zegadłowicz Emil

Zob. Wójcik Mirosław. Listy Jerzego i Witolda Hulewiczów do Emila Zegadłowicza, czyli o przyjaźni między Kościankami a Gorzeniem. 4 (106) 2006.

Ziemkiewicz Rafał

*Ciało obce. (Cymerman Jarosław. Gawęda dr. Jekylle’a). 2 (104) 2006.

Żadan Serhij

*Big Mac. Przeł. M. Petryk. (Wójtowicz Aleksander. Smak Big Maca). 2 (104) 2006.

Żeromski Stefan

*zob. Marcińczak Łukasz. Prus i Żeromski w kraju Feaków. 2 (104) 2006.

Żurek Sławomir Jacek

Lublin Władysława Panasa (w pierwszą rocznicę śmierci). szkic. 1 (103) 2006; Zastygłe w polszczyźnie. O świętach żydowskich. art. 3 (105) 2006.

Życiński Józef abp.

Zostań z nami Janie… Homilia na pogrzebie ks. Jana Twardowskiego. wyp. 1 (103) 2006; Z prowincji w świat. fel. 2 (104) 2006; *Odyseusz czy playboy? Kulturowa odyseja człowieka. (Cymerman Jarosław. Odyseusz w głębi ciemnego lasu guziczków). 2 (104) 2006; Samotność kryształu. fel. 3 (105) 2006.

Autorzy prac plastycznych

Ardley Colin 4 (106) 2006; Arneson Robert 2 (104) 2006; Beksiński Zdzisław 4 (106) 2006; Bidlo Mike 2 (104) 2006; Brancusi Constantin 2 (104) 2006; Carlin Martin 1 (103) 2006; Dmitruk Małgorzata 4 (106) 2006; Duchamp Marcel 2 (104) 2006; Freytag-Loringhoven Elsa 2 (104) 2006; Gober Robert 2 (104) 2006; Hartley Marsden 2 (104) 2006; Hörnschemeyer Franka 4 (106) 2006; Kahlo Frida 2 (104) 2006; Kmieć Piotr 2 (104) 2006; Levine Sherrie 2 (104) 2006; Millett Kate 2 (104) 2006; Myjak Adam 1 (103) 2006; Prior William Matthew 1 (103) 2006; Rauschenberg Robert 2 (104) 2006; Schamberg Morton 2 (104) 2006; Segal George 2 (104) 2006; Stieglitz Alfred 2 (104) 2006; Thek Paul 2 (104) 2006; Tyburski Jerzy 3 (105) 2006; Warhol Andy 2 (104) 2006; Wesselmann Tom 2 (104) 2006; Weston Edward 2 (104) 2006; Zocchi Emilio 2 (104) 2006.

Autorzy prac fotograficznych

Beksiński Zdzisław 4 (106) 2006; Czarnecki T. 2 (104) 2006; Ćwiek J. 2 (104) 2006; Hejke K. 2 (104) 2006; Marczewski A. M. 3 (105) 2006; Pieniak Piotr 4 (106) 2006; Polakowski Andrzej 2 (104) 2006; Stopyra Andrzej 4 (106) 2006; Zieliński Michał Miłosz 4 (106) 2006.


Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa „Akcentu” za 2007 r.
od numeru 1 (107) do numeru 4 (110)

(ROZWIĄZANIE SKRÓTÓW – ZOBACZ „AKCENT – BIBLIOGRAFIA 2005”)

Adamczyk-Garbowska Monika

*Kazimierz vel Kuzmir. Miasteczko różnych snów. Wybór, opracowanie i przedmowa (…). (Józefczuk Grzegorz. Jest różnica, kiedy pojedziesz do Kazimierza). 1 (107) 2007.

Adamowski Dariusz

Sonet; Notes; To sen; Wszystko się odmieni. w. 3 (109) 2007.

Andrzejewski Marek

Jak listy; Lot Amsterdam – Tokio; Trolejbusowy batyskaf; Smutny jogurt;

Raz na walcu; Rozpal się ogniu; Życie jak skrzypce; Podręczny słowniczek. (teksty piosenek). w. 3 (109) 2007.

Badtke Marek

*Stachura alias Sted. (Pachocki Dariusz. Redaktor potrzebny od zaraz!). 3 (109) 2007.

Bart Andrzej

*Don Juan raz jeszcze. (Ryczkowska Emilia. Don Juan pod pantoflem?). 4 (110) 2007.

Bartmiński Jerzy, Rokosz Tomasz

Podwójne życie tekstów folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim. szkic. 1 (107) 2007.

Bekerman Marek

Ratujcie Jentla! proza art. 1 (107) 2007.

Beksiński Zdzisław

Wszystko, co jest formą, może podlegać deformacji. Rozmawia z (…) Monika Skarżyńska. rozm. 1 (107) 2007.

Benka Urszula Małgorzata

*O. (Nowicki Bogdan. Urszula M. Benka a problem tożsamości. „W krainie Latofagów”). 4 (110) 2007.

Berdychowska Bogumiła

*Ukraina: Ludzie i książki. (Czyż Marcin. Życie za Bugiem). 4 (110) 2007.

Bernacki Marek

Praca jako los spełniony. O „Kamieniołomie” Karola Wojtyły. art. 3 (109) 2007.

Beszczyńska Zofia

Przejścia; Światło; Muzyka; Chłód; Bezsenność. proza art. 3 (109) 2007.

Białas Maciej

Sto lat niech żyje nam… Drugie urodziny TVP Kultura. art. 3 (109) 2007.

Bieniaszkiewicz Danuta

Mój pierwszy krok do mikrofonu (na płycie CD). wyp. 2 (108) 2007.

Borowicz Aldona

*Ogniem otworzę drzwi. (Jurkowski Stefan. Trzecie wejście poetki). 1 (107) 2007.

Borzęcka Joanna

Gniazda; Kryptonim: Adwent; Pułapki; I więcej. w. 2 (108) 2007.

Braun Kazimierz

W starym teatrze nowy. Lata 1964-1974 w Teatrze im. J. Osterwy. wspom. 2 (108) 2007.

Bryński Bolesław

przepływ. proza art. 4 (110) 2007.

Brzezińska Maria

Lubelskie ścieżki Ryszarda Kapuścińskiego. (Skrót audycji emitowanej przez Radio Lublin S.A. dnia 11. 02. 2007). (na płycie CD). rozm. 2 (108) 2007.

Brzozowska Bożena

oko; okno nie na świat; plener; z deszczu pod niedopowiedzenie; okamgnienie. w. 3 (109) 2007.

Brzozowska-Krajka Anna

Mieczysław Haiman – działacz, historyk i poeta „serc tułaczych”. not. 1 (107) 2007.

Bukowski Michał

Poezja pytań. (Gierszon Urszula. Ziarno ruty rzucam w ogień). rec. 3 (109) 2007.

B.W. [Bogusław Wróblewski]

Schulz, Drohobycz, pogranicze. Fel. 1 (107) 2007.

Chabrowski Tadeusz

Diabeł się powiesił; Desant Aniołów w Garwolinie; Biskup i diabeł; Dla diabła stodoła; Anioł z Roztocza. w. 2 (108) 2007.

Cymerman Jarosław

Trzy tomy Pintera. (Pinter Harold. Dramaty: 1. Komedie zagrożeń; 2. Uwikłania rodzinne; 3. W imię praw człowieka). rec. 2 (108) 2007; Poeta „pionowych widzeń”. (Michalski Waldemar. Tryptyk z gwiazdą. Wybór wierszy i przekładów). rec. 3 (109) 2007; Iwaniuk zawsze był „na walizkach”. (Podróż w głąb pamięci. O Wacławie Iwaniuku. Szkice – wspomnienia – wiersze. Pod red. J. Wolskiego, H. Wójcika, E. Zymana). rec. 3 (109) 2007.

Czaykowski Bogan, Czerniawski Adam

*O poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach. Wstęp Magdalena Rabizo-Birek. (Janicki Łukasz. Od Platona do komercji). 3 (109) 2007.

Czechowicz Agnieszka

Listy i okolice. (Stachura Edward. Listy do pisarza). rec. 1 (107) 2007.

Czechowicz Józef

*zob. Madyda Aleksander. Nieznany znany wiersz Józefa Czechowicza. 4 (110) 2007.

Czermińska Małgorzata

Głosy rodziny człowieczej, czyli o sztuce pisarskiej Ryszarda Kapuścińskiego. szkic. 4 (110) 2007.

Czerniawski Adam, Czaykowski Bogdan

*O poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach. Wstęp Magdalena Rabizo-Birek. (Janicki Łukasz. Od Platona do komercji). 3 (109) 2007.

Czornyj Maksymilian

Ojcowie; Wczorajsza sprawa. proza art. 2 (108) 2007.

Czycz Stanisław

*zob. Marecki Piotr, Niedziałkowska Dorota. „Absolutna szczerość”. Rozmowa z Adamem Macedońskim. 2 (108) 2007.

Czyż Marcin

Barokowe soboty; Dorośli; Maleństwo; Numer Buta to Literatura; Sumienie Piłkarza włoskiej Serie A; Naftusia. w. 1 (107) 2007; Barokowe soboty (pierwodruk: „Akcent” nr 1/2007). (na płycie CD) w. 2 (108) 2007; Życie za Bugiem. (Berdychowska Bogumiła. Ukraina: ludzie i książki). rec. 4 (110) 2007; Rozmowy polsko-ukraińskie. [Ukraina i Polska: dialog kultur (językowo-literackie i społeczno-polityczne stosunki). Zbiór prac naukowych]. rec. 4 (110) 2007.

Danielkiewicz Marek

La mala educaciόn; Michał Romanowski z papierosem; *** (SMS Nr 390); ***(SMS Nr 391); ***(SMS Nr 392); ***(SMS Nr 397); ***(SMS Nr 398); ***(SMS Nr 399); ***(SMS Nr 149); Powrót do Pustej Doliny w 2005 roku; Budapest in alive in my memory. w. 1 (107) 2007.

Dehnel Jacek

*Lala. (Kędzierski Michał. Dopełnienie bliższe i dalsze). 2 (108) 2007.

Derda Rafał

Przyśpiewki śmierci”. (Siwek Marcin. Nekyja). rec. 1 (107) 2007.

Drewnowski Tadeusz

*zob. Łukasiewicz Jacek. Żyć w kilku czasach. Na jubileusz (…). 2 (108) 2007.

Drzewiński Mariusz

*zob. Lameński Lechosław. Czy warto oglądać obrazy Mariusza Drzewińskiego? 2 (108) 2007.

Dunaj Ewa

Śpiewamy dalej? (Masłoń Krzysztof. Bananowy song. Moje lata 70.). rec. 2 (108) 2007; Zawołałam formę, by nie krzyczeć bezkształtnie. (Janko Anna. Dziewczyna z zapałkami). rec. 4 (110) 2007.

Dziwak Joanna

Resocjalizacja; bilans; Krajobraz naturalny, niedziela; ekstremalne metamorfozy; Pospieszny „sztygar”; Let’s play. w. 1 (107) 2007.

Elias Norbert

*Mozart. Portret geniusza. (Kędzierski Michał. Analiza geniuszu). 1 (107) 2007.

Franczuk Martyna

Kalendarze z reprodukcjami obrazów Gauguina; Diagnoza; Kobiety portretowe; Posthistoria; Pigmalionka; Zasługi geometrii. w. 1 (108) 2007.

Frankowska Bożena

Do czytania w wagonie i na wczasach. not. 4 (110) 2007.

Franzos Karl Emil

*zob. Golec Janusz. Europa czy Pół-Azja. 1 (107) 2007; Od Wiednia do Czerniowiec. fragm. (Golec Janusz). szkic. 1 (107) 2007.

Garbowski Marcin

Roshwald Mordecai. Być konserwatystą. Dialog sokratyczny. tłum. 4 (110) 2007.

Gawroński Ludwik

Koncerty rodziny Szymanowskich w Lublinie. art. 2 (108) 2007; Kraszewski a muzyka. art. 4 (110) 2007.

Gierszon Urszula

*Ziarno ruty rzucam w ogień. (Bukowski Michał. Poezja pytań). 3 (109) 2007.

Głowiński Michał

Widoczki z miasteczka: Starszy pan na rowerze; Młodzieniec ze skrzypcami; Młody ksiądz; Obrączka; „Pydyrasta”; Aktywista; Kukułka; U Kazi; Bożnica; Puste miejsce; Narożny dom; Smak ciastek z czasów dzieciństwa; Pańska skórka. proza art. 2 (108) 2007; *Kładka nad czasem. (Szlachetka Małgorzata. Topografia miejsc tajemnych). 4 (110) 2007.

Golec Janusz

Europa czy Pół-Azja? Granice kultury według Karla Emila Franzosa. szkic. 1 (107) 2007; Franzos Karl Emil. Od Wiednia do Czerniowiec. tłum. 1 (107) 2007.

Goławska Anna Maria

*Toskania i okolice. Subiektywny przewodnik. (współautor Lindberg Grzegorz). (Goworski Andrzej. O Toskanii subiektywnie). 1 (107) 2007; Postępująca personifikacja. w. biblioteka „Akcentu” tom 9, suplement do numeru 3 (109) 2007.

Gorzelak Urszula

Czy Bruno Schulz był masochistą? Odcienie kobiecości w „Xiędze bałwochwalczej”.szkic. 2 (108) 2007.

Goworski Andrzej

O Toskanii subiektywnie. (Goławska Anna Maria, Lindberg Grzegorz. Toskania i okolice. Subiektywny przewodnik). rec. 1 (107) 2007; O spotkaniu Zenona z Elei z Heraklitem. (Malicki Maciej. Takietam). rec. 2 (108) 2007; Dom Schulza. (Bruno Schulz a kultura pogranicza: Materiały dwóch edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu). rec. 4 (110) 2007.

Grechuta Marek

*zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. I Festiwal Kultury im. Marka Grechuty w Zamościu. 4 (110) 2007.

Grzegorczyk Ewa

Jeszcze ciepłe obrazy. (Mitosek Zofia. Pelargonie). rec. 2 (108) 2007.

Haiman Mieczysław

*zob. Brzozowska-Krajka Anna. Mieczysław Haiman – działacz, historyk i poeta „serc tułaczych”. 1 (107) 2007.

Hałas Joanna

Czy wolno dzisiaj mówić o sąsiadach? (Polska, Ukraina, Osadczuk. Księga Jubileuszowa ofiarowana profesorowi Bohdanowi Osadczukowi w 85 rocznicę urodzin. Red. B. Berdychowska i O. Hnatiuk). rec. 4 (110) 2007.

Jakubowska-Krawczyk Katarzyna

Przez rozumienie historii do współczesności. (Kozak Stefan. Z dziejów Ukrainy. Religia. Kultura. Myśl społeczna). rec. 4 (110) 2007.

Janicki Łukasz

Problemy z interpretacją. (Sławiński Janusz. Miejsce interpretacji). rec. 1 (107) 2007; Od Platona do komercji. (Czaykowski Bogdan, Czerniawski Adam. O poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach. Wstęp Magdalena Rabizo-Birek). rec. 3 (109) 2007.

Janko Anna

*Dziewczyna z zapałkami. (Dunaj Ewa. „Zawołałam formę, by nie krzyczeć bezkształtnie”). 4 (110) 2007.

Jankowska Magdalena

Czarne „Wesele”. (Stanisław Wyspiański. Wesele. Reżyseria Krzysztof Babicki. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Premiera 18 listopada 2006 r.). rec. 1 (107) 2007; Świat prze(d)stawiony. (Müldner-Nieckowski Piotr. Piórko. Dramaty radiowe). rec. 3 (109) 2007; Teatr – próba wtajemniczenia. (Przez labirynt zwany teatr. Redakcja i projekt Anna Nowak, opracowanie graficzne Kinga Mazur, Łukasz Oleszczuk). not. 4 (110) 2007.

Janyszek Michalina

codziennie; za i przeciw; obdukcja; pole. w. 4 (110) 2007.

Jarzębski Jerzy

Schulz – ironiczny ład i dyskurs uwodzicielski. esej. 1 (107) 2007; Twarz badacza i nowoczesne problemy. (Święch Jerzy. Nowoczesność. Szkice o literaturze polskiej XX wieku). rec. 3 (109) 2007.

Józefczuk Grzegorz

Jest różnica, kiedy pojedziesz do Kazimierza. (Kazimierz vel Kuzmir. Miasteczko różnych snów. Wybór opracowanie i przedmowa Monika Adamczyk-Garbowska). rec. 1 (107) 2007.

Jurkowski Stefan

Trzecie wejście poetki. (Borowicz Aldona. Ogniem otworzę drzwi). rec. 1 (107) 2007.

Kányádi Sándor

Spotkanie; Luźny sonet. (Snopek Jerzy). w. 2 (108) 2007.

Kapuściński Ryszard

(4 marca 1932 r. – 23 stycznia 2007 r.)

***(korzenie mają kierunek pionowy…); Na odejście poety. w. 1 (107) 2007; *zob. Brzezińska Maria. Lubelskie ścieżki Ryszarda Kapuścińskiego. (na płycie CD). 2 (108) 2007; *zob. Pisarek Walery. O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego w związku z ewentualnym postępowaniem o nadanie mu tytułu „Professor honoris causa Reipublicae Polonicae”. 4 (110) 2007; *zob. Mikołajewski Jarosław. Młodszy brat poetów. O liryce… 4 (10) 2007; *zob. Czermińska Małgorzata. Głos rodziny człowieczej, czyli o sztuce pisarskiej… 4 (110) 2007.

Karpowicz Ignacy

*Cud. (Wach Jarosław. Wielka nieobecna). 4 (110) 2007.

Kędzierski Michał

Analiza geniuszu. (Elias Norbert. Mozart. Portret geniusza). rec. 1 (107) 2007; Dopełnienie bliższe i dalsze. (Dehnel Jacek. Lala). rec. 2 (108) 2007.

Kirsch Donat

*Pasaż. (Termer Janusz. Jak nie czytać „Pasażu“ Donata Kirscha?). 2 (108) 2007.

Kondrasiuk Grzegorz

Bezsenność eseisty. (Kott Jan. Kadysz. Strony o Tadeuszu Kantorze). rec. 2 (108) 2007; Na zachodzie ciemny las. (Stasiuk Andrzej. Ciemny las). rec. 2 (108) 2007; Kobiecość, teatr i znak zapytania. art. 4 (110) 2007.

Konfrontacje Teatralne

*zob. Lappo Irina. O „braciach naszych mniejszych” i polsko-białoruskim nieporozumieniu. 4 (110) 2007.

Kopaczek Janusz

„Powszechna encyklopedia filozofii” na edytorskim finiszu. (Powszechna encyklopedia filozofii).
rec. 1 (107) 2007.

Kotecka Inga

pierwsza miłość; ***(pozwolić sobie na otwarte niezadowolenie); kobiety schielego; renowacja
obrazu; czytanie snów; lipiec 1977. w. 3 (109) 2007.

Kott Jan

Strony o Tadeuszu Kantorze. (Kondrasiuk Grzegorz. Bezsenność eseisty). 2 (108) 2007.

Kovács István

Ważka. (Snopek Jerzy). w. 2 (108) 2007; Lubelscy bohaterowie węgierskiej Wiosny Ludów. arch. 2(108) 2007.

Kozak Stefan

*Z dziejów Ukrainy. Religia. Kultura. Myśl społeczna. (Jakubowska-Krawczyk Katarzyna. Poprzez zrozumienie historii do współczesności). 4 (110) 2007.

Kraszewski Józef Ignacy

*zob. Gawroński Ludwik. Kraszewski a muzyka. 4 (110) 2007.

Kundera Milan

*Zasłona. Esej w siedmiu częściach. Przełożył Marek Bieńczyk. (Szkołut Tadeusz. Estetyka powieści i doświadczenia egzystencjalne). 1 (107) 2007.

Lameński Lechosław

Spojrzenie Grzegorza Sztabińskiego poza obraz. kryt. art. 1 (107) 2007; Niepokorni i sakralni. Artyści Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL. art. 1 (107) 2007; Czy warto oglądać obrazy Mariusza Drzewińskiego? art. 2 (108) 2007.

Lappo Irina

O „braciach naszych mniejszych” i polsko-białoruskim nieporozumieniu. art. 4 (110) 2007.

Laufer Paweł

Historia jednego królestwa. Traktat o podniesieniu rzeczy zdegradowanej. fragm. proza art. 1 (100) 2007.

Lech Joanna

Za późno; Motyw zapalny; Żadnego pomysłu na tytuł; Zanik; Skrobanie; Odruch warunkowy; Laleczka. w. 4 (110) 2007.

Leszczyńska-Pieniak Eliza

Portret artysty przed trzydziestką. art. 3 (109) 2007; Szekspir w zamojskich plenerach. XXXII Zamojskie Lato Teatralne. art. 3 (109) 2007; I Festiwal Kultury im. Marka Grechuty w Zamościu.not. 4 (110) 2007.

Ligęza Wojciech

Na granicy snu. (Szewc Piotr. Całkiem prywatnie). rec. 3 (109) 2007.

Lindenberg Grzegorz

Toskania i okolice. Subiektywny przewodnik. (współautorka Goławska Anna Maria). (Goworski Andrzej. O Toskanii subiektywnie). rec. 1 (107) 2007.

Lipska Ewa

*zob. Rabizo-Birek Magdalena. Drogowskazy paradoksów. O poezji… 2 (108) 2007.

Ławrynowicz Zygmunt

*zob. Madała Tadeusz. O Zygmuncie Ławrynowiczu w 20. rocznicę śmierci. 4 (110) 2007.

Łoziński Mikołaj

*Reisefieber. (Wach Jarosław. Proza dobrze złożona). 4 (110) 2007.

Łukasiewicz Jacek

Żyć w kilku czasach. Na jubileusz Tadeusza Drewnowskiego. wyp. 2 (108) 200; Jerzego Święcha projekt nowoczesności. (Święch Jerzy. Nowocześność. Szkice o literaturze polskiej XX wieku). rec. 3 (109) 2007.

Macedoński Adam

Absolutna szczerość”. Rozmawiają z (…). Marecki Piotr i Niedziałkowska Dorota. rozm. 2 (108) 2007.

Madała Tadeusz

O Zygmuncie Ławrynowiczu w 20. rocznicę śmierci. not. 4 (110) 2007.

Madyda Aleksander

Religia jako afirmacja życia. (Zalewski Wojciech Maria. Religia w służbie Życia. Eseje humanistyczne). rec. 3(109) 2007; Nieznany znany wiersz Józefa Czechowicza. not. 4 (110) 2007.

Malicki Maciej

*takie tam. (Goworski Andrzej. O spotkaniu Zenona z Elei z Heraklitem). 2 (108) 2007.

Marcińczak Łukasz

Wergiliusz pod Samosierrą. Niezwykły świat lubelskich nekropolii. esej. 3 (109) 2007; Okrutny pomysł miłości. (Olechniewicz Artur. Tratwa). rec. 4 (110) 2007.

Marecki Piotr, Niedziałkowska Dorota

Absolutna szczerość”. Rozmowa z Adamem Macedońskim. rozm. 2 (108) 2007.

Marsall László

Spotkanie w pełni Czasów; Kontrargument. (Snopek Jerzy). w. 2 (108) 2007.

Masłoń Krzysztof

*Bananowy song. Moje lata 70. (Dunaj Ewa. Śpiewamy Dalej?). 2 (108) 2007.

Mazurek Anna

Lublin w poezji. (Pięć wieków poezji o Lublinie. Antologia. Wyd. II uzupełnione, wybór i opracowanie Waldemar Michalski). rec. 1 (107) 2007; Pióro z ognia. (Szuber Janusz. Czerteż). rec. 3 (109) 2007.

Mączka Jacek

Mgła; Wielkanc; (Nie)dzieje się nic; Ziemia Ulro; O nagłej śmierci bez przesady; Wilcze łyko piołun. w. 1 (107) 2007.

Mądzik Leszek

Wędrówka wody. fel. 1 (107) 2007; Spacer. fel. 2 (108) 2007; Kapuściński. fel. 3 (109) 2007; Stałość. fel. 4 (110) 2007.

Melecki Maciej

Język oczu; Nic dalej; Poza stronami; Zamieć wzięła i nie oddaje. w. (110) 2007.

Meniok Wiera

Prowincja osobliwa”: Schulzowska kreacja i interpretacja Miasta. szkic. 1 (107) 2007.

Michalska Stefania

Zob. Michalscy

Michalscy Stefania i Waldemar

Polesia czar, czyli kajakiem po Prypeci i Stochodzie. dz. 3 (109) 2007.

Michalski Waldemar

Odkryć Wołyń na nowo. (Czechowicz, Iwaniuk, Łobodowski, Czaykowski). wyp. 1 (107) 2007; *Pięć wieków poezji o Lublinie. Antologia. Wybór i opracowanie. (Mazurek Anna. Lublin w poezji). 1 (107) 2007; Podróż z „białym kamykiem” w czasie i przestrzeni… (Sann Arkadiusz. Biały kamyk). not. 1 (107) 2007; *Tryptyk z gwiazdą. Wybór wierszy i przekładów. (Cymerman Jarosław. Poeta „pionowych” widzeń). 3 (109) 20007; zob. Michalscy.

Mieczysłavsky Rafał

Farewell America, Farewell…; Mój Lublin; Gagarin kontra reszta świata; otworzyłem w niej drzwi; ***(pisałem wiersz…); My nie rozstajemy się, my znikamy na chwilę. w. 4 (110) 2007.

Mikołajewski Jarosław

Młodszy brat poetów. O liryce Ryszarda Kapuścińskiego. szkic. 4 (110) 2007.

Mitosek Zofia

*Pelargonie. (Grzegorczyk Ewa. Jeszcze ciepłe obrazy). 2 (108) 2007.

Młynarczyk-Pacewicz Monika

Władysław Pluta wobec tendencji racjonalistycznych w plakacie. art. 4 (110) 2007.

Młynarski Wojciech

*zob. Wróblewski Bogusław. Stańczyk i Kubuś w jednym stali dziele. O twórczości (…). 2 (108) 2007; W nieciekawych czasach; Moje ulubione drzewo (pierwodruk: „Akcent” nr 4/1987); Gruz do wywózki (pierwodruk: „Akcent” nr 2-3/1991). (na płycie CD). w. 2 (108) 2007.

Mózsi Ferenc

Tomek Sawyer – 1956. (Snopek Jerzy). fel. wspom. 2 (108) 2007.

Müldner-Nieckowski Piotr

*Piórko. Dramaty radiowe. (Jankowska Magdalena. Świat prze(d)stawiony). 3 (109) 2007.

Nadskakuła Olga

Niekończące się zdziwienie. (Stołecka Krystyna. Deus Kosmateus). rec. 3 (109) 2007.

Nagy Gáspár

Czyste płomienie przy końcu października. Oratoryjne wspomnienia bohaterów – męczenników 1956. (Zadura Bohdan). w. 2 (108) 2007.

Nic Wspólnego (grupa poetycka)

zob. Czyż Marcin; Sołtys Wojciech; Wociór Marcin. 2 (108) 2007.

Niedziałkowska Dorota

O Stanisławie Czyczu. not. 2 (108) 2007; „Absolutna szczerość”. Rozmowa z Adamem Macedońskim. (współautor Piotr Marecki). rozm. 2 (108) 2007.

Nieznanowski Stefan

Sonet redivivus. (Rudnicki Sławomir. Sonety. T. 1). rec. 1 (107) 2007.

Nowak Bernard

*Smolice Nº86. (Ryczkowska Emilia. Układanka wspomnień). 2 (108) 2007.

Nowak Paweł

Świat komunikacji medialnej. (Słownik terminologii medialnej, pod red. Walerego Pisarka). rec. 3 (109) 2007.

Nowicki Bogdan

Urszula M. Benka a problem tożsamości. „W krainie Lotofagów”. (Benka Urszula Małgorzata. O.) rec. 4 (110) 2007.

Olechniewicz Artur

*Tratwa. (Marcińczak Łukasz. Okrutny pomysł miłości). 4 (110) 2007.

Oravecz Imre

Nadejście starości; Zima. (Snopek Jerzy). w. 2 (108) 2007.

Osadczuk Bohdan

*zob. Hałas Joanna. Czy wolno dzisiaj mówić o sąsiadach? 4 (110) 2007.

Ostrowska Eda

***(Jestem mamą maksymalnie); ***(Był taki człowiek…); ***(Zepsutym mamom…); ***(Zapłonęły pomarańcze…);***(W życiu i śmierci…); ***(Wszystko jest pełne…). w. 1 (107) 2007.

Pachocki Dariusz

Redaktor potrzebny od zaraz! (Badtke Marek. Stachura alias Sted). rec. 3 (109) 2007.

Pelica Grzegorz Jacek

Tradycje, język i religia w ogniu polityki. Lud prawosławny Lubelszczyzny w okresie międzywojennym XX w. art. 2 (108) 2007; Terespol w atmosferze „prostej wiary i wzruszenia”. not. 2 (108) 2007; Naukowy tryptyk czy interdyscyplinarny mix? (Pogranicze. Rocznik Naukowy Polska-Ukraina 2006. Red. Wiera Meniok, Wiesław Kamiński i Walerij Skotnyj). rec. 4 (110) 2007.

Piekarska-Madreiter Ela

wersja demo; pierwsza miłość; wzruszenie może trochę przesadne; stara kobieta i morze; …pod klepsydrą. w. 4 (110) 2007.

Pinter Harold

*Dramaty: 1. Komedie zagrożeń; 2. Uwikłania rodzinne; 3. W imię praw człowieka. (Cymerman Jarosław. Trzy tomy Pintera). 2 (108) 2007.

Pisarek Walery

O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego w związku z ewentualnym postępowaniem o nadanie mu tytułu „Professor honoris causa Reipublicae Polonicae”. szkic. 4 (110) 2007.

Pluta Władysław

*zob. Młynarczyk-Pacewicz Monika. Władysław Pluta wobec tendencji racjonalistycznych w plakacie. 4 (110) 2007.

Powszechna encyklopedia filozofii

*zob. Kopaczek Janusz. „Powszechna encyklopedia filozofii” na edytorskim finiszu. 1 (107) 2007.

Rabizo-Birek Magdalena

Drogowskazy paradoksów. O poezji Ewy Lipskiej. szkic. 2 (108) 2007.

Raczyński Adam

Port z odpływem; Zima; Likier w okopach Mokotowa; Fundament; Muzyka z dubbingiem; Szklane okno z pozytywką. w. 1 (107) 2007.

Rejakowa Bożena

Ondrej znany jako Andy. (Warhol. red. Sava Stepanov). not. 3 (109) 2007.

Reuter Jerzy

Skarb; Z cyklu „Okna”; Wesele „Papugi”. proza. art. 4 (110) 2007.

Rewers Ewa

*Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. (Zieliński Michał Miłosz. Filozofia współczesnego miasta). 1 (107) 2007.

Rokosz Tomasz, Bartmiński Jerzy

Podwójne życie tekstów folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim. szkic. 1 (107) 2007.

Roshwald Mordecai

Być konserwatystą. Dialog sokratyczny. (Garbowski Marcin). esej. 4 (110) 2007.

Rudnicki Sławomir

*Sonety. T. 1. (Nieznanowski Stefan. Sonet redivivus). 1 (107) 2007.

Ruman Anna

Radość rozmowy. Radio Lublin gospodarzem spotkań z „Akcentem”. not. 4 (110) 2007.

Rusin Stefan

Trzcina; Do Magdaleny; ***(korony drzew budują słoneczny tunel); ***(Nad Doliną Pomników); ***(W fontannie światła). w. 3 (109) 2007.

Rybak Jerzy

Dualizm korpuskularno-falowy; bajka o wieloczynnikowym podobieństwie; przyszła mnie ani nawracać; pamiętam Kochanie – tylko reńskie białe półsłodkie z późnych winogron: Spätlese i jazz; ***(nie jestem symetryczny). w. 4 (110) 2007.

Ryczkowska Emilia

Układanka wspomnień. (Nowak Bernard. Smolice Nº86). rec. 2 (108) 2007; Don Juan pod pantoflem? (Bart Andrzej. Don Juan raz jeszcze). rec. 4 (110) 2007.

Sadkowski Wacław

Zamiast epitafium. (Podróże z Ryszardem Kapuścińskim. Opowieści trzynastu tłumaczy. Pod redakcją Bożeny Dutko). rec. 3 (109) 2007.

Sąsiedzi” – Festiwal Teatrów Europy Środkowej

*zob. Kondrasiuk Grzegorz. Kobiecość, teatr i znak zapytania. 4 (110) 2007.

Schulz Bruno

*zob. Wróblewski Bogusław. Schulz, Drohobycz, pogranicze; Święch Jerzy. Schulz – pisarz galicyjski; Jarzębski Jerzy. Schulz – ironiczny ład i dyskurs uwodzicielski; Meniok Wiera. „Prowincja osobliwa”: Schulzowska kreacja i interpretacja miasta. 1 (107) 2007; Gorzelak Urszula. Czy Bruno Schulz był masochistą? Odcienie kobiecości w „Xiędze bałwochwalczej”. 2 (108) 2007; *zob. Goworski Andrzej. Dom Schulza. 4 (110) 2007.

Siwek Marcin

*Nekyja. (Derda Rafał. Przyśpiewki śmierci). 1 (107) 2007.

Skarżyńska Monika

Wszystko, co jest formą może podlegać deformacji. Rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim. rozm. 1 (107) 2007.

Sławiński Janusz

*Miejsce interpretacji. (Janicki Łukasz. Problemy z interpretacją). 1 (107) 2007.

Smolarek Iza

kulka; hda:120064896 sectors (61473 MB) w/2048 KiB Cache; mono; /mężczyźni/. w. 2 (108) 2007.

Snopek Jerzy

Mózsi Ferenc. Tomek Sawyer – 1956; Kányádi Sándor. Spotkanie; Luźny sonet; Marsall László.

Spotkanie w pełni Czasów; Kontrargument; Oravecz Imre. Nadejście starości; Zima; Kovács István. Ważka. tłum. 2 (108) 2007.

Sołtys Wojciech

***(między wystrzał snu…); ***(to musiało długo trwać…). (pierwodruk: „Akcent” nr 4/2006). (na płycie CD). w. 2 (108) 2007.

Stachura Edward

*Listy do pisarzy. Oprac. Dariusz Pachocki. (Czechowicz Agnieszka. Listy i okolice). 1 (107) 2007.

Stasiuk Andrzej

*Ciemny las. (Kondrasiuk Grzegorz. Na zachodzie ciemny las ). 2 (108) 2007.

Stołecka Krystyna

*Deus Kosmateus. (Nadskakuła Olga. Niekończące się zdziwienie). 3 (109) 2007.

Strękowski Jan

Podniebna miss. proza art. 4 (110) 2007.

Szewc Piotr

*Całkiem prywatnie. (Ligęza Wojciech. Na granicy snu). 3 (109) 2007.

Szkołut Tadeusz

Estetyka powieści i doświadczenia egzystencjalne. (Kundera Milan. Zasłona. Esej w siedmiu częściach. Przełożył Marek Bieńczyk). rec. 1 (107) 2007.

Szlachetka Małgorzata

Topografia miejsc tajemnych. (Głowiński Michał. Kładka nad czasem). rec. 4 (110) 2007.

Sztabiński Grzegorz

*zob. Lameński Lechosław. Spojrzenie (…) poza obraz. 1 (107) 2007.

Szuber Janusz

*Czerteż. (Mazurek Anna. Pióro z ognia). 3 (109) 2007.

Szymanowski Karol

*zob. Gawroński Ludwik. Koncerty rodziny Szymanowskich w Lublinie. 2 (108) 2007.

Świetlicki Marcin

*Muzyka środka. (Wójtowicz Aleksander. Sen, mara, wiersz (nie)wiara). 1 (107) 2007.

Święch Jerzy

Schulz – pisarz galicyjski. esej. 1 (107) 2007; *Nowoczesność. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. (Łukasiewicz Jacek. Jerzego Święcha projekt nowoczesności). 3 (109) 2007; (Jarzębski Jerzy. Twarz badacza i nowoczesne problemy). 3 (109) 2007.

Teatr im. J. Osterwy w Lublinie

*zob. Jankowska Magdalena. Teatr – próba wtajemniczenia. 4 (110) 2007.

Termer Janusz

Własny smak poezjii. (Wrocławski Bohdan. Inny smak księżyca). rec. 1 (107) 2007; Jak nie czytać „Pasażu” Donata Kirscha? (Donat Kirsch. Pasaż). rec. 2 (108) 2007.

Ukraina

*zob: Jakubowska-Krawczyk. Przez rozumienie historii do współczesności; Czyż Marcin. Życie za Bugiem; Hałas Joanna. Czy wolno dzisiaj mówić o sąsiadach?; Pelica Grzegorz Jacek. Naukowy tryptyk czy interdyscyplinarny mix; Czyż Marcin. Rozmowy polsko-ukraińskie. 4 (110) 2007.

Urbanek Henryk

***(Ból…); ***(Osiołku…); ***(mroczna doskonałość…); ***(zawsze w nocy…). w. 4(110) 2007.

Wach Jarosław

Nagi król. (Witkowski Michał. Fototapeta). rec. 2 (108) 2007; Wielka nieobecna. (Karpowicz Ignacy. Cud). rec. 4 (110) 2007; Proza dobrze złożona. (Łoziński Mikołaj. Reisefieber). rec. 4 (110) 2007.

Waglewski Wojciech

Rzecz w tym; Mogło być; Biust; Bo Bóg dokopie; Flota zjednoczonych sił; Mydło – powidło. (teksty piosenek). w. 4 (110) 2007.

Warhol Andy

zob. Rejakowa Bożena. Ondrej znany jako Andy. 3 (109) 2007.

Wicha-Wauben Elżbieta

Rembrandt: „Trzej pieśniarze: zmysł słuchu”, ok. 1625; Rembrandt: „Studium głowy Chrystusa”, ok. 1645-1655; Meindert Hobbema: „Droga do Middelharnis”, 1689; Johannes Vermeer: „Uliczka”, 1658; Przed obrazami Jana von Goyena (1596-1656); Pieter de Hooch: „Domek na wsi”, 1663-1665; Jan Steen: „Para w sypialni”, ok. 1671; Jan Miense Molenaer: „Wieśniacy przed gospodą. Alegoria zmysłów”, ok. 1633-1634; Jacobus Victors: „Kot i kogut”; Gerard ter Borch: „Gesina pisząca list”, ok. 1655; Pieter de Hooch: „Dama z dwoma mężczyznami przy stole i służąca”, ok. 1658; Aert van der Neer: „Widok rzeki w świetle księżyca”; Aert van der Neer: „Krajobraz w świetle księżyca”, ok. 1645-1650. w. 3 (109) 2007.

Witkowski Michał

*Fototapeta. (Wach Jarosław. Nagi król). 2 (108) 2007.

Wociór Marcin

***(kiedy topiliśmy słońce…); Res publica. (pierwodruk: „Akcen” nr 3 /2006). (płyta CD). w. 2 (108) 2007.

Wojtyła Karol

*zob. Bernacki Marek. Praca jako los spełniony. 3 (109) 2007.

Wójtowicz Aleksander

Sen, mara, wiersz, (nie)wiara. (Świetlicki Marcin. Muzyka środka). rec. 1 (107) 2007.

Wrocławski Bohdan

*Inny smak księżyca. (Termer Janusz. Własny smak poezji). 1 (107) 2007.

Wróblewski Bogusław

Schulz, Drohobycz, pogranicze. fel. 1 (107) 2007; Przeciw stereotypom na pograniczu narodów i kultur w jednoczącej się Europie – casus „Akcentu”. fragm. wyp. 1 (107) 2007; Stańczyk i Kubuś w jednym stali dziele. O twórczości Wojciecha Młynarskiego. szkic. 2 (108) 2007; Płyta CD. Redakcja i opracowanie. 2 (108) 2007.

Zadura Bohdan

Nagy Gáspár. Czyste płomienie przy końcu października. Oratoryjne wspomnienia bohaterów – męczenników 1956. tłum. 2 (108) 2007.

Zalewski Wojciech Maria

*Religia w służbie Życia. Eseje humanistyczne. (Madyda Aleksander. Religia jako afirmacja życia). 3 (109) 2007.

Zamojskie Lato Teatralne

*zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Szekspir w zamojskich plenerach. 3 (109) 2007.

Zgorzelski Czesław

*zob. Żbikowski Piotr. O Czesławie Zgorzelskim wspomnienie. 1 (107) 2007.

Zieliński Michał Miłosz

Filozofia współczesnego miasta. (Rewers Ewa. Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta). rec. 1 (107) 2007.

Ziółkowski Jakub Julian

*zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Portret artysty przed trzydziestką. 3 (109) 2007.

Zubiński Tadeusz

Inferno. proza art. 3 (109) 2007.

Żbikowski Piotr

O Czesławie Zgorzelskim wspomnienie. not. 1 (107) 2007.

Żuchowski Henryk Ryszard

*zob. Frankowska Bożena. Do czytania w wagonie i na wczasach. 4 (110) 2007.

Życiński Józef

Muza w kożuchu. fel. 1 (107) 2007; Ludzie drogi Kościoła. fel. 3 (109) 2007.

Autorzy prac plastycznych

Beksiński Zdzisław 1 (107) 2007; 2 (108) 2007; Borch ter Gerard 3 (109) 2007; Courbet Gustave 3 (109) 2007; Drzewiński Mariusz 2 (108) 2007; Herbert Zbigniew 1 (107) 2007; Hooch de Pieter 3 (109) 2007; Molenaer Jan Miense 3 (109) 2007; Moskwa Magdalena 1(107) 2007; Pluta Władysław 4 (110) 2007; Rząsa Antoni 1 (107) 2007; Schulz Bruno 2 (108) 2007; Sztabiński Grzegorz 1 (107) 2007; Vermer Johannes 3 (109) 2007; Ziółkowski Jakub Julian 3 (109) 2007.

Autorzy prac fotograficznych

adiasrtodigart.pl 4 (110) 2007; Beksiński Zdzisław 1 (107) 2007, 2 (108) 2007; Burdzanowska Iwona 2 (108) 2007, 4 (110) 2007; Dziurda Szymon 3 (109) 2007; Goławska Anna (suplement) 3 (109) 2007; Jędrzejek Jerzy 2 (108) 2007; Kaczanowski Maciej 1 (107) 2007, 2 (108) 2007; Kutnik Jerzy 2 (108) 2007, 4 (110) 2007; Malec Monika 4 (110) 2007; Marcińczak Łukasz 3 (109) 2007; Meniok Wiera 1 (107) 2007; Ochotny Sławomir (suplement) 3 (109) 2007; Pieniak Piotr 4 (110) 2007; Rumowski Krzysztof 4 (110) 2007; Tkaczyk Witold 3 (109) 2007; vermera 3 (109) 2007; Wach Jarosław 2 (108) 2007; Wróblewska Małgorzata 3 (109) 2007; Wygachiewicz Leszek 4 (110) 2007; Zgierska Marta 4 (110) 2007.


Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa „Akcentu” za 2008 r.
od numeru 1 (111) do numeru 4 (114)

(ROZWIĄZANIE SKRÓTÓW – ZOBACZ „AKCENT – BIBLIOGRAFIA 2005”)

Améry Jean

*Poza winą i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego. Przeł. Ryszard Turczyn. (Ziębińska-Witek Anna. Umysł w sytuacji granicznej). 1 (111) 2008.

Andrusiak Iwan

*Z cykluWody” (fragmenty): *** (wypuściłeś go do wody…); *** (i ziemia…); *** (i ta blizna…); *** (już rozcięto korzenie…); *** (tak drobno…); *** (prawie tak samo...); *** (dmuchasz na ćmę…). (Kamińska Aneta i Porytko Andrij). 4 (114) 2008.

Balcerzan Edward, Rajewska Ewa red.

*Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005. Antologia. (Misiewicz Janusz. „Licentia translatica”). 2 (112) 2008.

Bartmiński Jerzy

*Stereotypy mieszkają w języku. (Skawiński Jacek. Niestereotypowo o stereotypach). 1 (111) 2008.

Bartoś Tadeusz

*Nowe światło. Kościół a teologia dwudziestego wieku (oprac.). (Dostatni Tomasz. Poniewczasie) 3 (113) 2008.

*Jan Paweł II. Analiza krytyczna. (Szkołut Tadeusz. Wokół teologii moralnej Karola Wojtyły/Jana Pawła II). 3 (113)2008.

Białas Maciej

Oskar dla „Piotrusia i wilka”. not. 2 (112) 2008.

Białek-Szwed Olga

Kultura pogranicza narodów – tradycje, nadzieje, zagrożenia. not. 1 (111) 2008.

Biela Bogusław

Żal byłoby opuścić ten świat. O wierszach Romana Chojnackiego. (Chojnacki Roman. Lekcje przyrody). rec. 1 (111) 2008.

Binduga Adam

Małagłówka. proza art. 1(111) 2008.

Błotnicka-Mazur Elżbieta

Przestrzenie wyobrażone i rzeczywiste Tomasza Kukawskiego. art. 2 (112) 2008; Jubileusz „na mur”. 40-lecie pracy twórczej Tomka Kawiaka. art. 4 (114) 2008.

Boniecki Adam

Karol Wojtyła – pisarz i filozof. szkic. 3 (113) 2008.

Bonowicz Wojciech

*Pełne morze; * Hurtownia ran i Wiersze ludowe. (Goworski Andrzej. Polowanie na Bonowicza). 1 (111) 2008.

Brakoniecki Kazimierz

*Historie bliskoznaczne. (Nowacki Dariusz. Tylko pokrętna historia). 4 (114) 2008.

Brecht Bertolt

Mój syn pyta; Nie bądź zbyt krytyczny; Do czytania rano i wieczorem; Generale, Twój czołg to potężna maszyna; Zmiana koła; Pytania czytającego robotnika. (Dziwak Joanna). w. 2 (112) 2008;

zob. Dziwak Joanna. Bertolt Brecht. 2 (112) 2008.

Bromberg Felicja, Frajlich Anna, Zając Władysław

*Po Marcu – Wiedeń, Rzym, Nowy Jork. (Przesmycka Karolina. Wszyscy jesteśmy rozbitkami). 4 (114) 2008.

Brzozowski Jacek

*Świętokrzyska zapaska. Gawędy. (Ruman Anna. Świat utkany z przędzy słowa). 2 (112) 2008.

Chabrowski Tadeusz

Medytacja; Święty Turecki; Nuda zbudowana jest na pustce…; ***(Czasami drażnię krzykiem swoją przeponę…); Ojciec Polikarp. w. 1 (111) 2008; Białe nieszpory cz. III. proza art. 2 (112) 2008.

Chaddad Katrina

O.; irmos. (Kamińska Aneta). w. 4 (114) 2008.

Chojnacki Roman

*Lekcje przyrody. (Biela Bogusław. Żal byłoby opuścić ten świat. O wierszach (…). 1 (111) 2008.

Clark Joanna

* „Czemu cieniu odjeżdżasz…” Trzy opowiadania. (Potent Małgorzata. Klucz rzucony w morze). 4 (114) 2008.

Conrad Joseph

*zob. Święch Jerzy.„czułem się kiepsko i miałem częste bóle…” O biografistyce dzisiaj na marginesie biografii Josepha Conrada. 4 (114) 2008.

Cornis-Pope Marcel, Neubauer John. red.

*History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Pod redakcją Marcela Cornis-Pope’a i Johna Neubauera (Paryż Marek. Literacka panorama Europy Środkowowschodniej). 2 (112) 2008.

Cunnelly Janina L.

* Julia. (Dunaj Ewa. Bardzo grzeczna cyklofrenia). 2 (112) 2008.

Cymerman Jarosław

Fragmenty szerszej perspektywy. (Mrok jak światło. Antologia dramatów inspirowanych życiem, myślą i twórczością Jana Pawła II. Pod red. Michała Mizery). rec. 3 (113) 2008.

Czornyj Maksymilian Dymitr

Gdy będziemy się zmieniali. proza art. 2 (112) 2008.

Czychowski Mieczysław

*zob. Dunaj Ewa. Dekalog poetycki na czas podły. 2 (112) 2008.

Davies Norman

*Europa między Wschodem a Zachodem. Przełożył Bartłomiej Pietrzyk. (Szkołut Tadeusz. Europa Wschodnia i Europa Zachodnia jako konstrukty ideologiczne). 1 (111) 2008; *Europa walczy 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo. Przekład Elżbieta Tabakowska. (Zaporowski Zbigniew. Oblicza wojny). 4 (114) 2008.

Dąbała Jacek

Odpowiedzialne rozumienie dziennikarstwa. (Dziennikarstwo według Jana Pawła II. Oprac. i red. Marek Miller). rec. 3 (113) 2008.

Dehnel Jacek

*Brzytwa okamgnienia. (Orliński Marcin. Wywoływanie świata). 1 (111) 2008.

Dobrzyński Ignacy Feliks

*zob. Gawroński Ludwik. Ignacy Feliks Dobrzyński – kompozytor i przyjaciel Chopina. 2 (112) 2008.

Dostatni Tomasz OP

Poniewczasie. (Nowe światło. Kościół a teologia dwudziestego wieku. Oprac. Tadeusz Bartoś). rec. 3 (113) 2008.

Dunaj Ewa

Lepiej mieć Boga niż być Bogiem. (Karasek Krzysztof. Gry weneckie). rec. 1 (111) 2008; Dekalog poetycki na czas podły. szkic. 2 (112) 2008; Bardzo grzeczna cyklofrenia. (Cunelly Janina L. Julia). rec. 2 (112) 2008.

Dzierżawska-Bukowska Urszula

Martinek Libor. Tłumaczenia utworów literackich Karola Wojtyły na język czeski. tłum. 3 (113) 2008.

Dziwak Joanna

Bertolt Brecht. Mój syn pyta; Nie bądź zbyt krytyczny; Do czytania rano i wieczorem; Generale, Twój czołg to potężna maszyna; Zmiana koła; Pytania czytającego robotnika. tłum. 2 (112) 2008; Bertolt Brecht. not. 2 (112)2008.

Dzwonkowski Roman

Jan Paweł II a Polonia i Polacy za granicą (1979-2003). szkic. 3 (113) 2008.

Eco Umberto. red.

*Historia brzydoty. (Korpal-Jakubec Paulina. O historii z problemami w tle). 2 (112) 2008.

Fietkiewicz-Paszek Izabela

Pomiędzy jest codziennie; Lipcowe Dni Muzyki: Eleonora umarła; „…oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci”; pociąg; Wyjście; Transcendentnie (albo weź mnie znowu); Portret niesymetryczny. w. 2 (112) 2008.

Flutsztejn-Gruda Ilona

Zdrada. proza art. 1 (111) 2008.

Frajlich Anna, Zając Władysław, Bromberg Felicja

*Po Marcu – Wiedeń, Rzym, Nowy Jork. (Przesmycka Karolina. Wszyscy jesteśmy rozbitkami). 4 (114) 2008.

Frączek Konstanty

Lubelskie korzenie Janiny Porazińskiej (w 120 rocznicę urodzin). not. 4 (114) 2008.

Galvin Tom

*There’s an Egg in my Soup… and other adventures of an Irishman in Poland. (Grzegorczyk Ewa. „Only in Poland”, czyli opowieść o dziwnym kraju). 2 (112) 2008.

Gałkowski Jerzy W.

Jego uniwersytety. szkic. wspom. 3 (113) 2008.

Gawroński Ludwik

Ignacy Feliks Dobrzyński – kompozytor i przyjaciel Chopina. art. 2 (112) 2008; Jan Paweł II a muzyka. not. 3 (113) 2008.

Gembal Paweł

Sonet wieczny żywy. O liryce Sławomira Rudnickiego i nie tylko. szkic. 1 (111) 2008; Jest taki rodzaj twórczości poetyckiej, są takie literackie biografie. (Sutarski Konrad. Na podwójnej ziemi; Jak blisko. Antologia poezji węgierskiej spoza granic Republiki Węgierskiej). rec. 1 (111) 2008.

Getto

*Patrzyłam na usta… Dziennik z warszawskiego getta. red. Piotr Weiser. (Szlachetka Małgorzata. Tam nie było sprawiedliwych wśród narodów świata). 4 (114) 2008.

Gogler Paweł

Maski i twarz(e) Zbigniewa Herberta. (Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje. Red. W. Ligęza, M. Cicha; Dialog i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści. Red. J. M. Ruszar i D. Koman; Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Część II. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Red. J. M. Ruszar). rec. 2 (112) 2008.

Goworski Andrzej

Polowanie na Bonowicza. (Bonowicz Wojciech. Pełne morze; Hurtownia ran i Wiersze ludowe). rec. 1 (111) 2008; Zdobędziesz wiedzę utkaną z wiatru. (Szuber Janusz. Pianie kogutów). rec. 3 (113) 2008; III Zderzenia Poetyckie w Sosnowcu. not. 4 (114) 2008.

Grzegorczyk Ewa

Only in Poland”, czyli opowieść o dziwnym kraju. (Galvin Tom. There’s an Egg in my Soup… and other adventures of an Irishman in Poland). not. 2 (112) 2008.

Guzowski Krzysztof

Karol Wojtyła – filozof personalista. szkic. 3 (113) 2008; Kolejne odsłony jednej historii. (Kaczyński Edward. Moje spotkania z Janem Pawłem II). rec. 3 (113) 2008.

Hałas Joanna

Na ratunek samemu/samej sobie. (Stachura Edward. Listy do Danuty Pawłowskiej. Danuta Pawłowska-Skibińska. Listy równoległe. Wstęp i oprac. Dariusz Pachocki). rec. 2 (112) 2008.

Hartwig Julia

*To wróci. (Stawowy Renata. Zaczynać na nowo). 3 (113) 2008.

Hen Józef

*Pingpongista. (Ryczkowska Emilia. Szochen tow). 4 (114) 2008.

Herbert Zbigniew

*zob. Przymuszała Beata. Herbert – zdarzenia lekturowe. 1 (111) 2008.

*zob. Gogler Paweł. Maski i twarz(e) Zbigniewa Herberta. 2 (112) 2008.

Horobczuk Bohdan Ołeh

Ale Tylko Odległe; Biegnę Do Ciebie Nie Dobiegając. (Kamińska Aneta). w. 4 (114) 2008.

Huelle Paweł

*Ostatnia wieczerza. (Marcińczak Łukasz. Ostatnia apokalipsa). 2 (112) 2008.

Husejnowa Ołena

1. *** (Kieszenie palta są głębokie…); 2. *** (Gdyby skórzanym rękawiczkom…); 3. *** (Wagon, do którego wsiądziesz…); 4. *** (Po prostu tak sobie pokochać…); 5. *** (Brama ogrodu botanicznego będzie zamknięta…); 6. *** (W tym mieście zmieści się wszystko…); *** (Szukałeś dla mnie miejsca…). (Kamińska Aneta i Porytko Andrij). w. 4 (114) 2008.

Iwaszkiewicz Jarosław

*zob. Kochańczyk Alina. Poznać Iwaszkiewicza. 2 (112) 2008.

Izdryk Jurij

Wiersze wolne dla Anety (Z cyklu: Siedem stopni wolności). (Kamińska Aneta). 4 (114) 2008.

Janicki Łukasz

O wieszaniu na wiele sposobów (Rymkiewicz Jarosław Marek. Wieszanie). rec. 1 (111) 2008; Europejskie dylematy. (Sadkowski Wacław. W drzwiach do Europy). rec. 1 (111) 2008; Zabawy przyjemne czy pożyteczne? (Martuszewska Aneta. Radosne gry. O grach/zabawach literackich). rec. 4 (114) 2008.

Jankowska Magdalena

Za plecami. (Tosza Bogdan. Pisane na stronie). rec. 4 (114) 2008.

Janowska Kinga

Realizm magiczny jako odpowiedź na potrzebę obcowania z mitem. szkic. 1 (111) 2008.

Januszewska-Skreiberg Janina

*zob. Jaroszyński Andrzej. Polska w Norwegii. 1 (111) 2008.

Jarnuszkiewicz Jerzy

*zob. Lameński Lechosław. O pomnikach XIX-wiecznych, metalu w rzeźbie XX wieku i twórczości Jerzego Jarnuszkiewicza. 3 (113) 2008.

Jaros Urszula

Wiersze. (Suplement do numeru) 3 (113) 2008.

Jaroszyński Andrzej

Polska w Norwegii. not. 1 (111) 2008.

Jasienica Paweł

Pamiętnik. Wstęp i zakończenie Władysław Bartoszewski. (Lewandowski Jan. Przeszłość zanurzona w teraźniejszości). 4 (114) 2008.

Jocher Waldemar

poznanie (bo o sobie wiem tak mało); strzała proroka (bo jesteśmy tutaj); zastoje, czarno-białe (nadzieje); holenderska szkoła pejzażu (doznania w samym organie); ulotny system naszych dróg (pod nimi mieszkań wiele); martwa natura. w. 1 (111) 2008.

Józefczuk Grzegorz

Stach z Warty i jego biograf. (Lameński Lechosław. Stach z Warty Szukalski i szczep Rogate Serce). rec. 2 (112) 2008.

Kaczyński Edward

*Moje spotkania z Janem Pawłem II. (Guzowski Krzysztof. Kolejne odsłony jednej historii). 3 (113) 2008.

Kamińska Aneta

Andrusiak Iwan. Z cyklu „Wody” (fragmenty): *** (wypuściłeś go do wody...); *** (i ziemia…); *** (i ta blizna…); *** (już rozcięto korzenie…); *** (tak drobno…); *** (prawie tak samo…). tłum. (z Andrijem Porytko). 4 (114) 2008; Chaddad Katrina. O.; irmos. tłum. w. 4 (114) 2008;Husejnowa Ołena. 1. *** (Kieszenie palta są głębokie…); 2. *** (Gdyby skórzanym rękawiczkom…); 3. *** (Wagon, do którego wsiądziesz…); 4. *** (Po prostu tak sobie pokochać…); 5. *** (Brama ogrodu botanicznego będzie zamknięta…); 6. *** (W tym mieście zmieści się wszystko…); *** (Szukałeś dla mnie miejsca…). tłum. (z Andrijem Porytko). w. 4 (114) 2008; Izdryk Jurij. Wiersze wolne dla Anety (Z cyklu: Siedem stopni wolności). tłum. 4 (114) 2008; Kijanowska Marianna. *** (wtedy); *** (Pustynia o głodnych głowach piasku…). tłum. (z Andrijem Porytko). 4 (114) 2008; Lubka Andrij. Piosenka; *** (Wszelka normalna literatura zaczyna się od cenzury). tłum. 4 (114) 2008; Łazutkin Dmytro. Full-contact; Do kwestii wegetarianizmu. tłum. 4 (114) 2008; Sawka Marjana. Szkicownik warszawski; Księga rzeczy (dziennik). tłum. (z Andrijem Porytko). 4 (114) 2008; Szuń Marija. *** (W instytucjach pokojowych…); PolitologJa.tłum. (z Andrijem Porytko). 4 (114) 2008; Zabużko Oksana. Prypeć. Martwa natura; 30o w cieniu. tłum. (z Andrijem Porytko). 4 (114) 2008.

Kapuściński Ryszard

*zob. Wolski Jan. „Wsłuchaj się w głos, który jest w Tobie”. Filozoficzna poezja Ryszarda Kapuścińskiego. 1 (111) 2008.

Karasek Krzysztof

Gry weneckie. (Dunaj Ewa. Lepiej mieć Boga niż być Bogiem). 1 (111) 2008.

Kawałko Marian Janusz

Tołstoj I; Tołstoj II (czyli czerni biel – vel czerń i biel); Tołstoj III; Tołstoj IV, czyli tren o Narodzeniu; Tołstoj V, czyli pieśń o zaułku; Tołstoj VI, czyli pieśń o dwu wiarach; Tołstoj VII czyli pieśń o Nowym Zborze; Tołstoj VIII.w. 2 (112) 2008.

Kawiak Tomek

*zob. Lameński Lechosław. Tomek Kawiak – rzeźbiarz, performer, malarz, rysownik, showman? 4 (114) 2008; *zob. Błotnicka-Mazur Elżbieta. Jubileusz „na mur”. 40-lecie pracy twórczej Tomka Kawiaka. 4 (114) 2008.

Kijanowska Marianna

*** (wtedy); *** (Pustynia o głodnych głowach piasku…). (Kamińska Aneta i Porytko Andrij). w. 4 (114) 2008.

Kochańczyk Alina

Poznać Iwaszkiewicz. szkic. 2 (112) 2008.

Kocus Marta

*** 1. hieny opuściły pole… (fragmenty poematu). w. 2 (112) 2008.

Kondrak Jan

Postojowa; Długo; W rzeczywistości innej; Kto jest ona; Piosenka dla ojca; Chwila u wrót; Ballada przedpokojowa. w. 4 (114) 2008.

Kondrasiuk Grzegorz

Żar. O „Idiocie” Babickiego w Teatrze im. Osterwy. art. 1 (111) 2008.

Kopaczewski Grzegorz

*Huta. (Wach Jarosław. Nie byle jaka Huta). 2 (112) 2008.

Kopsik Ewa

Słowo. proza art. 4 (114) 2008.

Korpel-Jakubec Paulina

O historii z problemami w tle. (Historia brzydoty. Red. Umberto Eco). rec. 2 (112) 2008.

Kozak Henryk

Przed burzą; Maria; Noc lipcowa urodzinowa; Kryjówka; Chwile przed odjazdem. w. 4 (114) 2008.

Krasnodębski Jan Paweł

Mam was w de! proza art. 2 (112) 2008.

Kucharska Marta

Kwiaty i pistolety. proza art. 2 (112) 2008.

Kuczkowski Krzysztof

*Dajmy się jak dzieci prowadzić nicości. (Mackiewicz Paweł. Blaze of glory). 3 (113) 2008.

Kukawski Tomasz

*zob. Błotnicka-Mazur Elżbieta. Przestrzenie wyobrażone i rzeczywiste Tomasza Kukawskiego. 2 (112) 2008.

Kurnik Agnieszka

Karol Wojtyła – Jan Paweł II w oczach literaturoznawców. szkic. 3 (113) 2008; Świadek na trzecie tysiąclecie. (Jan Ross. Jan Paweł II. Papież stulecia. Tłum. P. Masłowski). rec. 3 (113) 2008.

Kwaśniewska Agata

*** (jak zawsze przychodzę do ciebie ciemnie); nocka; Niedziela; pieszczenie – zbawienie; Dies irae. w. 2 (112) 2008.

Kwiatkowski Tadeusz

Wśród nauczycieli i przyjaciół. szkic wspom. 3 (113) 2008.

Lameński Lechosław

Paryż, Paryż i jeszcze raz Paryż… art. 1 (111) 2008;

*Stach z Warty Szukalski i szczep Rogate Serce. (Józefczuk Grzegorz. Strach z Warty i jego biograf). 2 (112) 2008; Wybudowałem sobie pomnik twardszy niż ze spiżu. (Ożóg Kazimierz S. Miedziany Pielgrzym. Pomniki Jana Pawła II w Polsce w latach 1980-2005). rec. 3 (113) 2008; O pomnikach XIX-wiecznych, metalu w rzeźbie XX wieku i twórczości Jerzego Jarnuszkiewicza. art. 3 (113) 2008; Tomek Kawiak – rzeźbiarz, performer, malarz, rysownik, showman? art. 4 (114) 2008.

Lamm Maria

Muchrajew Andrej. Okno. tłum. 2 (112) 2008.

Langfus Anna

*Skazana na życie. Przeł. Hanna Abramowicz, wstęp Julia Hartwig, posłowie Jean-Yves Potel. (Zińczuk Aleksandra. Anny Langfus sulphure et salis). 2 (112) 2008.

Latawiec Bogusława

*Odkrytki. (Mazurek Anna. Wstęga Möbiusa). 3 (113) 2008.

Lenc Ryszard

El Bailarin (Tancerz). proza art. 4 (114) 2008.

Leszczyńska-Pieniak Eliza

Od formizmu do nowego ekspresjonizmu – artystyczne i życiowe wybory Augusta Zamoyskiego. art. 2 (112) 2008; Mistrzowie ilustracji na roztoczańskich plenerach. not. 4 (114) 2008.

Lewandowski Jan

Korzenie i tożsamość. (Papież Jan Paweł II do Polonii i Polaków za granicą. Przemówienia, listy, telegramy 1979–2003. oprac. ks. Roman Dzwonkowski SAC, słowo wstępne ks. Szczepan Wesoły, wprowadzenie ks. R. Dzwonkowski, posłowie Krzysztof Dybciak). rec. 3 (113) 2008; Przeszłość zanurzona w teraźniejszości. (Jasienica Paweł. Pamiętnik. Wstęp i zakończenie Władysław Bartoszewski). rec. 4 (114) 2008; O Polsce i Polakach w szerokim świecie i nie tylko… (Z dziejów polskiej służby dyplomatycznej i konsularnej. Księga upamiętniająca życie i dzieło Jana Nowaka-Jeziorańskiego (1914-2005). Pod red. Janusza Farysia i Marka Szczerbińskiego; Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki. Księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu. Pod red. Janusza Farysia, Henryka Kocója i Marka Szczerbińskiego.) not. 1 (111) 2008.

Linek Piotr

Zadanie domowe poety w średnim wieku; *** (nie pasuje); spotkanie autorskie; zza pleców; cytat; średnio. w. 4 (114) 2008.

Lizakowski Adam

*Chicago – city of belief – miasto wiary. Słowo wstępne Dominic A. Pacyga. Przeł. Na angielski Thomas Pietrzyk. (Ziółkowska Renata. Poszukiwanie zagubionego szczęścia). 3 (113) 2008.

Lubka Andrij

Piosenka; ***(Wszelka normalna literatura zaczyna się od cenzury). (Kamińska Aneta). w. 4 (114) 2008.

Luter Andrzej

Papież na ekranie. art. 3 (113) 2008.

Łazutkin Dmytro

Full-contact; Do kwestii wegetarianizmu. (Kamińska Aneta). w. 4 (114) 2008.

Łukasiewicz Jacek

Trzykrotne oczy krótkowidza. proza art. 1 (111) 2008.

Mackiewicz Paweł

Blaze of glory. (Kuczkowski Krzysztof. Dajmy się jak dzieci prowadzić nicości). rec. 3 (113) 2008.

Marcińczak Łukasz

Ostatnia apokalipsa. (Huelle Paweł. Ostatnia wieczerza). rec. 2 (112) 2008.

Martinek Libor

Tłumaczenia utworów literackich Karola Wojtyły na język czeski. (Dzierżawska-Bukowska Urszula). not. 3 (113) 2008.

Martuszewska Anna

*Radosne gry. O grach/zabawach literackich. (Janicki Łukasz. Zabawy przyjemne czy pożyteczne?) 4 (114) 2008.

Marquez Gabriel Garcia

*zob. Janowska Kinga. Realizm magiczny jako odpowiedź na potrzebę obcowania z mitem. 1 (111) 2008.

Mazurek Anna

Wstęga Möbiusa. (Latawiec Bogusława. Odkrytki) rec. 3 (113) 2008.

Mądzik Leszek

Twarz. fel. 1 (111) 2008; Brzegi. fel. 2 (112) 2008; Sąsiad. fel. 3 (113) 2008; Mistrzowie światła. fel. 4 (114) 2008.

Michalski Janusz

*Wodami Polski, Litwy i Ukrainy. (Truskolaska Anna. Wilia, Prypeć, Dniestr… O książce Janusza Michalskiego). 1 (111) 2008.

Michalski Waldemar

Globalna wolność czy zniewolenie? Słowo o poezji Bolesława Taborskiego. (Taborski Bolesław. Plan B. Wiersze 2004-2006; Mój przyjaciel Szekspir). rec. 1 (111) 2008; Wileńskie etiudy prozą Romualda Mieczkowskiego. (Mieczkowski Romuald. Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie). rec. 2 (112) 2008; „Piszę wiersze, aby ludziom dawały nadzieję”. Kilka uwag o poetyckim fenomenie księdza Jana. art. 4 (114) 2008.

Mieczkowski Romuald

Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie (Michalski Waldemar. Wileńskie etiudy prozą Romualda Mieczkowskiego).2 (112) 2008.

Mielhorski Robert

Mity literackiej nowoczesności. szkic. 4 (114) 2008.

Miller Marek (oprac. i red.)

*Dziennikarstwo według Jana Pawła II. Współpraca Anna Wiktorowicz, wstęp Grzegorz Polak. (Dąbała Jacek. Odpowiedzialne rozumienie dziennikarstwa). 3 (113) 2008.

Misiewicz Janusz

Licentia translatica” (Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005. Antologia. Wybór i opracowanie Edward Balcerzan i Ewa Rajewska). rec. 2 (112) 2008.

Mizera Michał. red.

*Mrok jak światło. Antologia dramatów inspirowanych życiem, myślą i twórczością Jana Pawła II. (Cymerman Jarosław. Fragmenty szerszej perspektywy). 3 (113) 2008.

Muchrajew Andrej

Okno. (Lamm Maria) proza art. 2 (112) 2008.

Niewiadomski Andrzej

Oda na spadek euro; Przygoda na Mariensztacie; Okopowa; Z kronik miasta L. Ciąg dalszy; Czerwiec. Czerw. w. 2 (112) 2008.

Norwid Cyprian

*zob. Puzynina Jadwiga. Pochylić się nad Norwidem. 2 (112) 2008.

Nowacka-Wilczek Zofia

Konfrontacje; Samotność; Spóźnieni; Wolontariuszka. w. 4 (114) 2008.

Nowacki Dariusz

Tylko pokrętna historia. (Brakoniecki Kazimierz. Historie bliskoznaczne). rec. 4 (114) 2008.

Nowicki Bogdan

Ligustr; Anamnesis; Zaduszona; Trzymajmy się za ręce; Kusiciel. w. 1 (111) 2008.

Nowosad Jarosław

Moja babcia Sally; Traktat o hotelach. proza art. 4 (114) 2008.

Orliński Marcin

Wywoływanie świata. (Dehnel Jacek. Brzytwa okamgnienia). rec. 1 (111) 2008.

Oszajca Wacław

Słowo, jego hipostaza i sakramentalność. szkic. 3 (113) 2008.

Pasierb Janusz ST

Przed filmem „Sklep jubilera“. wyp. 3 (113) 2008.

Paryż Marek

Literacka panorama Europy Środkowowschodniej. (History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Pod redakcją Marcela Cornis-Pope’a i Johna Neubauera). rec. 2 (112) 2008.

Pawłowska-Skibińska Danuta

*Edward Stachura. Listy do Danuty Pawłowskiej. Danuta Pawłowska-Skibińska. Listy równoległe. (Hałas Joanna. Na ratunek samemu/samej sobie), 2 (112) 2008.

Piątek Tomasz

*Pałac Ostrogskich. (Trzaskowska Krzysztofa. Piekło współczesne). 4 (114) 2008.

Piątkowska-Stepaniak Wiesława red.

*My emigranci. Wspomnienia współczesnych Polaków z życia na emigracji. (Wach Jarosław. Miejsce, praca, los… i dokumenty).4 (114) 2008.

Podrimja Ali

Wróć do wiersza Homera; Nie kończąca się gra; Samotność; Pieśń żałobna; Etiuda o Albanii; Kto zabije wilka. (Saneja Mazllum). w. 1 (111) 2008.

Porazińska Janina

*zob. Frączek Konstanty. Lubleskie korzenie Janiny Porazińskiej ( w 120 rocznicę urodzin). 4 (114) 2008.

Porytko Andrij

Andrusiak Iwan. Z cykluWody” (fragmenty): *** (wypuściłeś go do wody…); *** (i ziemia…); *** (i ta blizna…); *** (już rozcięto korzenie…); *** (tak drobno…); *** (prawie tak samo...); *** (dmuchasz na ćmę…). tłum. (z Anetą Kamińską). 4 (114) 2008; Husejnowa Ołena. 1. *** (Kieszenie palta są głębokie…); 2. *** (Gdyby skórzanym rękawiczkom…); 3. *** (Wagon, do którego wsiądziesz…); 4. *** (Po prostu tak sobie pokochać…); 5. *** (Brama ogrodu botanicznego będzie zamknięta…); 6. *** (W tym mieście zmieści się wszystko…); *** (Szukałeś dla mnie miejsca…). tłum. (z Anetą Kamińską). 4 (114) 2008; Kijanowska Marianna. *** (wtedy); *** (Pustynia o głodnych głowach piasku...). tłum. (z Anetą Kamińską). 4 (114) 2008; Sawka Marjana. Szkicownik warszawski; Księga rzeczy (dziennik). tłum. (z Anetą Kamińską). 4 (114) 2008; Szuń Marija. ***(W instytucjach pokojowych…); PolitologJa. tłum. (z Anetą Kamińską). 4 (114) 2008; Zabużko Oksana. Prypeć. Martwa natura; *** (Ten, który mnie kocha…); 30° w cieniu. tłum. (z Anetą Kamińską). 4 (114) 2008.

Potent Małgorzata

Rozbite lustra świadomości. not. 1 (111) 2008. Podarunek ukryty w „Rebelii”. (Sieniewicz Mariusz. Rebelia). rec. 2 (112) 2008; Klucz rzucony w morze. (Clark Joanna. „Czemu, Cieniu odjeżdżasz…” Trzy opowiadania). rec. 4 (114) 2008.

Przesmycka Karolina

Kultura symfonii. art. 2 (112) 2008; Wszyscy jesteśmy rozbitkami. (Bromberg Felicja, Frajlich Anna, Zając Władysław. Po Marcu – Wiedeń, Rzym, Nowy Jork). rec. 4 (114) 2008.

Przyboś Uta

* nad wyraz. (Szczerbakiewicz Rafał. Spowiedź Urszulki wieku). 3 (113) 2008.

Przymuszała Beata

Herbert – zderzenia lekturowe. (Czułość dla Minotaura. Metafizyka i miłość konkretu w twórczości Zbigniewa Herberta. Pod red. J. M. Ruszara przy współpracy M. Cichej; Wyraz wyłuskany z piersi. Szkice o twórczości Herberta. Herbert w oczach zachodnich literaturoznawców, cz. I pod red. B. Gautier i D. Knysz-Tomaszewskiej. Pamięć i tożsamość, cz. II pod red. J. M. Ruszara i M. Zielińskiego). rec. 1 (111) 2008; Pusta pustka? O zanieczyszczonej polskiej pamięci w „Skazie” Magdaleny Tulli. szkic. 4 (114) 2008.

Puzynina Jadwiga

Pochylić się nad Norwidem. (Cyprian Norwid. Dzieła wszystkie, t. VII Proza, t. I. Oprac. Rościsław Skręt). rec. 2 (112) 2008.

Roguski Piotr

*Co mnie obchodzą Niemcy? Was gehen mich die Deutschen an? Wiersze/Gedichte. Przeł. E. Brödner, P. P. Lachmann, M. Płoszewska. (Solecki Mariusz. Rozbrajanie przeszłości). 1 (111) 2008.

Ross Jan

*Jan Paweł II. Papież stulecia. Tłum. P. Masłowski. (Kurnik Agnieszka. Świadek na trzecie tysiąclecie). 3 (113) 2008.

Rudnicki Sławomir

*zob. Gembal Paweł. Sonet wiecznie żywy. O liryce Sławomira Rudnickiego i nie tylko. 1 (111) 2008.

Ruman Anna

Świat utkany z przędzy słowa. (Brzozowski Jacek. Świętokrzyska zapaska. Gawędy). rec. 2 (112) 2008.

Ryczkowska Emilia

Szochen tow. (Hen Józef. Pingpongista). rec. 4 (114) 2008.

Rymkiewicz Jarosław Marek

*Wieszanie. (Janicki Łukasz. O wieszaniu na wiele sposobów). 1 (111) 2008.

Sadkowski Wacław

*W drzwiach do Europy. (Janicki Łukasz. Europejskie dylematy). 1 (111) 2008.

Saneja Mazllum

Podrimja Ali. Wróć do wiersza Homera; Nie kończąca się gra; Samotność; Pieśń żałobna; Etiuda o Albanii; Kto zabije wilka. tłum. 1 (111) 2008.

Sawka Marjana

Szkicownik warszawski; Księga rzeczy (dziennik). (tłum. Kamińska Aneta i Porytko Andrij). w. 4 (114) 2008.

Sieniewicz Mariusz

*Rebelia. (Potent Małgorzata. Podarunek ukryty w „Rebelii”). 2 (112) 2008.

Skawiński Jacek

Niestereotypowo o stereotypach. (Bartmiński Jerzy. Stereotypy mieszkają w języku). rec. 1 (111) 2008.

Szlachetka Małgorzata

Tam nie było sprawiedliwych wśród narodów świata. (Patrzyłam na usta… Dziennik z warszawskiego getta. Red. Piotr Weiser). rec. 4 (114) 2008.

Smoczyński Paweł J.

Karol Wojtyła jako teoretyk etyki. szkic. 3 (113) 2008.

Solecki Mariusz

Rozbrajanie przeszłości. (Roguski Piotr. Co mnie obchodzą Niemcy? Was gehen mich die Deutschen an? Wiersze/Gedichte). rec. 1 (111) 2008.

Sołtys Wojciech

Lwów; Mariupol II; Ogień; Georg Trakl; Leonid Breżniew; *** (Prośba jak otwarte ciało…). w. 2 (112) 2008; I jeszcze dalej. Biblioteka „Akcentu” tom 11. w. Suplement do numeru 4 (114) 2008.

Stachura Edward

*Listy do Danuty Pawłowskiej. Danuta Pawłowska-Skibińska. Listy równoległe. Hałas Joanna. Na ratunek samemu/samej sobie). 2 (112) 2008.

Stawowy Renata

Zaczynać na nowo. (Hartwig Julia. To wróci). rec. 3 (113) 2008.

Stępniak-Wilk Basia

Dyrygentka; Adela; Słodka chwila zmian; Pan nie w porę; Miał jasne oczy; U schyłku. w. 1 (111) 2008.

Sutarski Konrad

*Na podwójnej ziemi (publikacja dwujęzyczna); *Jak blisko. Antologia poezji węgierskiej spoza granic Republiki Węgierskiej. Wybór i red. Konrad Sutarski i János Szentmártoni, wstęp i uzupełnienie Konrad Sutarski, przekład Konrad Sutarski, Szczepan Woronowicz, Bohdan Zadura (publikacja dwujęzyczna). (Gembal Paweł. Jest taki rodzaj twórczości poetyckiej, są takie literackie biografie). 1 (111) 2008; Muzeum Węgierskiej Polonii. art. 1 (111) 2008.

Szadura Joanna

Porozmawiajmy o wartościach. [O lubelskim spotkaniu aksjologicznym – międzynarodowej i międzydyscyplinarnej konferencji naukowej: Normy i wartości w porozumieniu między wschodem i zachodem Europy (3-4 IV 2008) i Wartości w językowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów (5 IV 2008.] not. 2 (112) 2008.

Szczerbakiewicz Rafał

Spowiedź Urszulki wieku. (Przyboś Uta. nad wyraz). rec. 3 (113) 2008.

Szkołut Tadeusz

Europa Wschodnia i Europa Zachodnia jako konstrukty ideologiczne. (Davies Norman. Europa między Wschodem a Zachodem. Przełożył Bartłomiej Pietrzyk). rec. 1 (111) 2008; Wokół teologii moralnej Karola Wojtyły/Jana Pawła II. (Bartoś Tadeusz. Jan Paweł II. Analiza krytyczna). rec. 3 (113) 2008.

Szuber Janusz

*Pianie kogutów. (Goworski Andrzej. Zdobędziesz wiedzę utkaną z wiatru). 3 (113) 2008.

Szuń Marija

***(W instytucjach pokojowych…); PolitologJa. (Kamińska Aneta i Porytko Andrij). w. 4 (114) 2008.

Świąc Ewa

Alicja po raz pierwszy całuje mężczyznę; Lekcja oddychania II; Alicja uczy się pływać; Sierpień tej zimy. w. 4 (114) 2008.

Święch Jerzy

czułem się kiepsko i miałem częste bóle…” O biografistyce dzisiaj na marginesie biografii Josepha Conrada. szkic. 4 (114) 2008.

Taborski Bolesław

*Plan B. Wiersze 2004-2006; *Mój przyjaciel Szekspir. (Michalski Waldemar. Globalna wolność czy zniewolenie? Słowo o poezji Bolesława Taborskiego. 1 (111) 2008; „Jeremiasz” Karola Wojtyły. szkic. 3 (113) 2008; Karol z Wadowic. Z Bolesławem Taborskim rozmawia Jerzy Tuszewski. rozm. 3 (113) 2008.

Teusz Leszek

Dać się kształtować miłości. „Brat naszego Boga” Karola Wojtyły. szkic. 3 (113) 2008.

Tischner Józef

Śmierć człowieka. szkic. 3 (113) 2009.

Tomicki Grzegorz

Mój wiek; Na pstryk; Z armaty; Z zamieci; Modlitwa. w. 1 (111) 2008.

Tosza Bogdan

*Pisane na stronie. (Jankowska Magdalena. Za plecami). 4 (114) 2008.

Truskolaska Anna

Wilia, Prypeć, Dniestr… O książce Janusza Michalskiego. (Michalski Janusz. Wodami Polski, Litwy i Ukrainy). not. rec. 1 (111) 2008.

Trzaskowska Krzysztofa

Piekło współczesne. (Piątek Tomasz. Pałac Ostrogskich). rec. 4 (114) 2008.

Tulli Magdalena

*zob. Przymuszała Beata. Pusta pustka? O zanieczyszczonej polskiej pamięci w „Skazie” Magdaleny Tulli. 4 (114) 2008.

Tuszewski Jerzy

Karol z Wadowic. Z Bolesławem Taborskim rozmawia Jerzy Tuszewski. rozm. 3 (113) 2008.

Twardowski Jan

Poznanie; Bez kaplicy; Gdzie indziej; Korona; Akacja; Niecierpliwa; Cierpliwość. w. 3 (113) 2008; *zob. Michalski Waldemar. „Piszę wiersze, aby ludziom dawały nadzieję”. Kilka uwag o poetyckim fenomenie księdza Jana. 4 (114) 2008.

Wach Jarosław

IV Międzynarodowy Festiwal Teatralny Betlejem Lubelskie. art. 1 (111) 2008; Nie byle jaka Huta.

(Kopaczewski Grzegorz. Huta). rec. 2 (112) 2008;Miejsce, praca, los… i dokumenty. (My emigranci. Wspomnienia współczesnych Polaków z życia na emigracji. Pod red. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak). rec. 4 (114) 2008.

Warsiński Ryszard

zob. Jaroszyński Andrzej. Polska w Norwegii. 1 (111) 2008.

Ważny Tomasz

Ga Ga; Montaż; Przedbiegi, 88/07; Georgia song; Love story; Pora lunchu; cytat; Niemoc. w. 1 (111) 2008.

Wierzbicki Alfred Marek

Poeci ludzkiego wnętrza. szkic. 3 (113) 2008.

Witkowski Przemek

Fabula rustica; Bermuda triangle; Wycieczki krajoznawcze; Auschwitz tours; Stabat mater dolorosa. w. 4 (114) 2008.

Witoszek Nina

zob. Jaroszyński Andrzej. Polska w Norwegii. 1 (111) 2008.

Wojtyła Karol – Jan Paweł II

*zob. Karol Wojtyła – poeta, dramaturg, filozof [numer] 3 (113) 2008: *Boniecki Adam. Karol Wojtyła – pisarz i filozof; Cymerman Jarosław. Fragmenty szerszej perspektywy; Dąbała Jacek. Odpowiedzialne rozumienie dziennikarstwa; Dzwonkowski Roman. Jan Paweł II a Polonia i Polacy za granicą (1979-2003); Gałkowski Jerzy W. Jego uniwersytety; Gawroński Ludwik. Jan Paweł II a muzyka; Guzowski Krzysztof. Karol Wojtyła – filozof personalista; Kolejne odsłony jednej historii; Kurnik Agnieszka. Karol Wojtyła – Jan Paweł II w oczach literaturoznawców; Świadek na trzecie tysiąclecie; Kwiatkowski Tadeusz. Wśród nauczycieli i przyjaciół; Lameński Lechosław. Wybudowałem sobie pomnik twardszy niż ze spiżu; Lewandowski Jan. Korzenie i tożsamość; Luter Andrzej. Papież na ekranie; Martinek Libor. Tłumaczenia utworów literackich Karola Wojtyły na język czeski; Oszajca Wacław. Słowo, jego hipostaza i sakramentalność; Pasierb Janusz ST. Przed filmem „Sklep jubilera”; Smoczyński Paweł J. Karol Wojtyła jako teoretyk etyki; Szkołut Tadeusz. Wokół teologii moralnej Karola Wojtyły/Jana Pawła II; Taborski Bolesław. „Jeremiasz” Karola Wojtyły; Karol z Wadowic. Z Bolesławem Taborskim rozmawia Jerzy Tuszewski; Teusz Leszek. Dać się kształtować miłości. „Brat naszego Boga” Karola Wojtyły; Tischner Józef. Śmierć człowieka; Tuszewski Jerzy. Karol z Wadowic. Z Bolesławem Taborskim rozmawia Jerzy Tuszewski; Wierzbicki Alfred Marek. Poeci ludzkiego wnętrza; Wróblewski Bogusław. *** (mija trzydziesta rocznica powołania Karola Wojtyły…); Zmorzanka Anna Z. Poezja przez życie pisana (o twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II); Życiński Józef abp. Zobowiązująca obecność.

Wolski Jan

Wsłuchaj się w głos, który jest w Tobie. Filozoficzna poezja Ryszarda Kapuścińskiego. szkic. 1 (111) 2008.

Wołyński Wacław

Maj nad Wilią” po raz piętnasty. not. 4 (114) 2008.

Wróblewski Bogusław

*** (mija trzydziesta rocznica powołania Karola Wojtyły…). wstęp do numeru 3 (113) 2008.

Zabużko Oksana

Prypeć. Martwa natura; *** (Ten, który mnie kocha…); 30° w cieniu. (Kamińska Aneta i Porytko Andrij). w. 4 (114) 2008.

Zadura Bohdan

Zakład (damsko-męski); Trampolina; Wilczarz (hodowcy psów); Z czego wyrosłem; Gwiazdki belki wężyki. w. 1 (111) 2008.

Zając Władysław, Bromberg Felicja, Frajlich Anna

*Po Marcu – Wiedeń, Rzym, Nowy Jork. (Przesmycka Karolina. Wszyscy jesteśmy rozbitkami). 4 (114) 2008.

Zambrzycka Grażyna

*zob. Potent Małgorzata. Rozbite lustra świadomości. 1 (111) 2008.

Zamoyski August

*zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Od formizmu do nowego ekspresjonizmu – artystyczne i życiowe wybory Augusta Zamoyskiego. 2 (112) 2008.

Zaporowski Zbigniew

Oblicza wojny. (Davies Norman. Europa walczy 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo. Przekład Elżbieta Tabakowska). rec. 4 (114) 2008.

Zarzycka Ewa

Dwunasty AKORD – lubelska współczesność muzyczna. art. 2 (112) 2008.

Ziębińska-Witek Anna

Umysł w sytuacji granicznej. (Améry Jean. Poza winą i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego. Przeł. Ryszard Turczyn). rec. 1 (111) 2008.

Zińczuk Aleksandra

Anny Langfus sulphure et salis. (Langfus Anna. Skazana na życie. Przeł. Hanna Abramowicz). rec. 2 (112) 2008.

Ziółkowska Renata

Poszukiwanie zagubionego szczęścia. (Lizakowski Adam. Chicago – city of belief – miasto wiary). rec. 3 (113) 2008.

Zmorzanka Anna Z.

Poezja przez życie pisana (o twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II). szkic. 3 (113) 2008.

Życiński Józef abp

Zobowiązująca obecność. art. 3 (113) 2008.

Autorzy prac plastycznych

Borowski Wacław 1 (111) 2008; Boznańska Olga 1 (111) 2008; Caravaggio Michelangelo 4 (114) 2008; Jarnuszkiewicz Jerzy 2 (112) 2008; Jaros Urszula – suplement 3 (113) 2008; Kapusta Janusz 4 (114) 2008; Kawiak Tomek 4 (114) 2008; Kukawski Tomasz 2 (112) 2008; Lebenstein Jan 1 (111) 2008; Makowski Tadeusz 1 (111) 2008; Pankiewicz Józef 1 (111) 2008; Rychliński Zbigniew 4 (114) 2008; Siemaszko Olga 4 (114) 2008; Stryjeńska Zofia 1 (111) 2008; Waliszewski Zygmunt 1 (111) 2008; Wilkoń Józef 4 (114) 2008; Witwicki Zdzisław 4 (114) 2008; Zamoyski August 2 (112) 2008; Żak Eugeniusz 1 (111) 2008.

Autorzy prac fotograficznych

Ciechan Stefan 3 (113) 2008; Czudowski Marek 3 (113) 2008; Drozda Teresa 1 (111) 2008; Gontarz Dariusz 4 (114) 2008; Holzman Marek 3 (113) 2008; Hot Party 4 (114) 2008; Kwirant Michał – suplement 4 (114) 2008; Mari Arturo 3 (113) 2008: Sołtys Wojciech – suplement 3 (113) 2008; Stachura Junior Jerzy 4 (114) 2008; Wach Jarosław 1 (111) 2008, suplement 4 (114) 2008; Wantuch Wacław 1 (111) 2008; Wienberg Harry 3 (113) 2008; Zwierzchowski Feliks 3 (113) 2008.


BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWA

OD NUMERU 1 DO NUMERU 4/2009

Antologia dramatu polskiego

*Antologia dramatu polskiego 1945-2005. Wybór i opracowanie Jan Kłossowicz. (Rzewuska Elżbieta. Dramaturgiczne puzzle Jana Kłossowicza). 2 (116) 2009.

Antoniak Edyta

Poetka w pułapce. (Jaros Urszula. Wiersze). rec. 4 (118) 2009.

Balcerzan Edward

Zbigniew Herbert a poeta w pewnym wieku. szkic. 1 (115) 2009.

Ballod Maria

Lepsza strona; *** (opowiem ci wszystko); Odpowiedzi; *** (Meteory ranią znienacka); Wiek złoty; Trofea. w. 1 (115) 2009.

Barcicki Jan

*zob. Gawroński Ludwik. Lubelski kompozytor autorem „Poloneza Kościuszki”. 1 (115) 2009.

Bart Andrzej

*Fabryka muchołapek. (Górecka Magdalena. Sprzedać duszę za złudę przetrwania). 3 (117) 2009.

Bazylewski Andrzej

Antrakt (zarys życia). (Dmitroca Zbigniew). w. 2 (116) 2009.

Benka Urszula M.

Umierający łabędź. (Styczeń Janusz. Zamarzający łabędź). rec. 1 (115) 2009.

Berent Ewa

*Rdza. (Potent Małgorzata. Smak rdzy). 3 (117) 2009.

Białas Maciej

Penderecki w świecie nowych mediów. art. 2 (116) 2009.

Białek-Szwed Olga

Media i społeczeństwo – nowe strategie komunikacyjne. (Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne. T. 1. red. Marek Sokołowski; Kulturowe kody mediów. Stan obecny i perspektywy rozwoju. T. 2. red. Marek Sokołowski). not. 2 (116) 2009.

Białoruska poezja

*Nie chyliłem czoła przed mocą. Antologia poezji białoruskiej od XV do XX wieku. Wybór, redakcja i noty biograficzne Lawon Barszczeŭski, Adam Pomorski; Suplement poetycki ze współczesnej liryki białoruskiej. Wybór i redakcja Adam Pomorski, przełożyli Jerzy Litwiniuk i Adam Pomorski. (Ziółkowska Renata. Białoruski danse macabre). 3 (117) 2009.

Biegalska Janina

Festiwal bliski ziemi. not. 2 (116) 2009.

Biela Bogusław

A u mnie ciągle w planach słońce teraźniejsze, obłoki aktualne, drogi na bieżąco. (Szymborska Wisława. Tutaj). rec. 3 (117) 2009.

Bielska Magdalena

*Wakacje, widmo. (Stawowy Renata. Oswajanie obcości). 4 (118) 2009.

Bierut Jacek

Hajs. proza art. 2 (116) 2009; *Fizyka. (Goworski Andrzej. Made of poetry). 3 (118) 2009.

Binduga Adam

Szuflada. proza art. 1 (115) 2009.

Błaszczyk Agata

Codzienne spotkania z niecodziennym. (Szmilichowski Andrzej. Windziarz Pana Boga). rec. 1 (115) 2009.

Bobkowski Andrzej

*zob. Marcińczak Łukasz. Życie i inne fikcje. 4 (118) 2009.

Britaniszski Władimir

Mamine meble; ***(Pierwsza powojenna jesień);Baba; ***(Miejskie podwórka…); Rok 1835; Kółko w nosie; Instytut Górniczy. (Dmitroca Zbigniew) w. 4 (118) 2009.

Brozi Krzysztof J.

*zob. Troczyńska Monika. Wartości a sens życia według Krzysztofa J. Broziego. 2 (116) 2009.

Chabrowski Tadeusz

*Mnisi, czyli nierymowane strofy o cnotach. (Czwórnóg-Jadczak Barbara. O Bogu, o wartościach, o mnichach i o sobie). 1 (115) 2009; Białe nieszpory. cz. IV, proza art. 2 (116) 2009.

Chmiel Agata

nowy, wspaniały; fu, fu:; nocny pociąg, początek wakacji; zbrodnie, narzędzia, wiara; *** (panna d’Arc przyszła późno…). w. 2 (116) 2009.

Chutnik Sylwia

* Kieszonkowy atlas kobiet. (Ruman Anna. Ciemne strony kobiecości). 3 (117) 2009.

Cymerman Jarosław

Obroty przestrzeni w telewizyjnym pudle. (Limon Jerzy. Obroty przestrzeni. Teatr telewizji. Próba ujęcia teoretycznego). rec. 2 (116) 2009.

Czornyj Maksymilian Dymitr

Panowie, takie mieliśmy rozkazy; Nigdy nie myśl. proza art. 4 (118) 2009.

Czwórnóg-Jadczak Barbara

O Bogu, o wartościach, o mnichach i o sobie. (Chabrowski Tadeusz. Mnisi, czyli nierymowane strofy o cnotach). rec. 1 (115) 2009.

Danielkiewicz Marek

Elegia na odejście kompozytora Adama Falkiewicza (1980-2007); Portret chłopaka w 16. rocznicę jego urodzin; Pożegnanie z Orfeuszem; Opowieści kanterberyjskie (7); Noc barmana; Dowody miłości. w. 3 (117) 2009.

Dehnel Jacek

*Balzakiana. (Gaworski Andrzej. Czy „można dzielnym być człowiekiem i o paznokcie mieć staranie”?). 1 (115) 2009.

Derecki Mirosław

*Lubelskie lata Edwarda Stachury. Wstęp Waldemar Michalski, posłowie Dariusz Pachocki. (Molik Andrzej. Mirosław Derecki o Stedzie). 2 (116) 2009.

Dmitroca Zbigniew

Bazylewski Andrzej. Antrakt (zarys życia). tłum. 2 (116) 2009; Britaniszski Władimir. Mamine meble; ***(Pierwsza powojenna jesień); Baba; ***(Miejskie podwórka…); Rok 1835; Kółko w nosie; Instytut Górniczy. tłum. 4 (118) 2009.

Dunaj Ewa

Bezzasadność napomknień i powtórzeń. (Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz. Piosenka o zależnościach i uzależnieniach). rec. 1 (115) 2009; Zmniejszyć rozdzielczość ego. (Markiewicz Dawid. Flashback). rec. 4 (118) 2009.

Dziemidok Bohdan

Teoretyczne i praktyczne kłopoty ze szczęściem. szkic. 3 (117) 2009.

Falkowska Janina

*Andrzej Wajda: History, Politics and Nostalgia in Polish Cinema. (Andrzej Wajda: historia, polityka i nostalgia w kinie polskim). (Grabias-Żurek Magdalena. Wajda widziany przez ocean). 2 (116) 2009.

Falusi Márton

Akwarela o świcie; Boże Narodzenie 2003; Nie pozwalasz dorosnąć. (Wróblewski Bogusław przy współpracy filologicznej Justyny Musialskiej). w. 3 (117) 2009.

Felsenbaum Michael

Nocny anioł. (Kubiszyn Marta). proza art. 4 (118) 2009.

Fert Józef

Notatnik podróżny Pana Credo, czyli pochwała narracji. (Wierzbicki Alfred Marek. Głosy i glosy). not. 1 (115) 2009.

Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych

*zob. Biegalska Janina. Festiwal bliski ziemi. 2 (116) 2009.

Filip Grzegorz

Entropia zero. proza art. 3 (117) 2009.

Gajewska Grażyna

Cyborgi – figury globalizacji i industrializacji. szkic. 1 (115) 2009.

Gawroński Ludwik

Lubelski kompozytor autorem „Poloneza Kościuszki”. art. 1 (115) 2009; Zygmunt Puławski – zapomniany pilot i konstruktor. not. 4 (118) 2009.

Gembal Paweł

Wiersze rakowe i nie tylko: Z letniego na zimowe; Wątpliwości; Pierwszy wiersz rakowy; Drugi wiersz rakowy; Trzeci wiersz rakowy; Czwarty wiersz rakowy; Piąty wiersz rakowy; Szósty wiersz rakowy; Siódmy wiersz rakowy. w. 2 (116) 2009; *zob. (b.w.) „Życie – (…) umykająca zapadania pod drżącymi stopami”. not. wspom. 4 (118) 2009.

Goworski Andrzej

Czy „można dzielnym być człowiekiem i o paznokcie mieć staranie”? (Dehnel Jacek. Balzakiana). rec. 1 (115) 2009; O podróży uczynionej z wielości. (Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera) rec. 2 (116) 2009; Made of poetry. (Bierut Jacek Fizyka). rec. 3 (118) 2009.

Górecka Magdalena

Sprzedać duszę za złudę przetrwania. (Bart Andrzej. Fabryka muchołapek). rec. 3 (117) 2009.

Grabias-Żurek Magdalena

Wajda widziany przez ocean. Falkowska Janina. Andrzej Wajda: History, Politics and Nostalgia in Polish Cinema. (Andrzej Wajda: historia, polityka i nostalgia w kinie polskim). not. 2 (116) 2009.

Grauman Piotr

zob. Kobielski-Grauman Piotr.

Grotowski Jerzy

*zob. Lappo Irina. O petryfikacji. 2 (116) 2009.

Grządziel Karolina

Femina (czyli fotografia); okrążanie stołu zielonym butem; wyzwanie nocnego wędrowca; seks w autobusach podmiejskich; przyjacielu ja ci mówię; rozmowy z drogi. w. 2 (116) 2009.

Grzegorzewski Jerzy

* zob. Molik Andrzej. Przyczyna przyczynkarstwa: Grzegorzewski. 2 (116) 2009.

Gun-Aajav Ayurzana

Śniegowy romans. (Przełożyła z języka mongolskiego na rosyjski Khasbaataryn Mergen. Z języka rosyjskiego Maria Lamm) proza art. 1 (115) 2009.

Herbert Zbigniew

*zob. Balcerzan Edward. Zbigniew Herbert a poeta w pewnym wieku. 1 (115) 2009.

Hnidiuk Jacek

Miłość, Bóg i Mariupol. (Sołtys Wojciech. I jeszcze dalej). rec. 3 (117) 2009.

Honczar Nazar

No patrz; ***(gotowość…); ***(niby od niechcenia obdarować nieznajomą…); ***(płakać – śmiesznie śmiać się – smutno…); ***(zabraknie mnie dla wszystkich…); ***(ja mrocznieję – zmierzcham się…); ***(śni mi się nieznana Italia…); ***(jak – umrę – to…). (Kamińska Aneta z udziałem autora). w. 3 (117) 2009; *zob. Kamińska Aneta. Lubelskie początki i ostatki Nazara Honczara). 3 (117) 2009.

Howorus-Czajka Magdalena

Trzeba dać świadectwo. art. 2 (116) 2009.

Hrabal Bohumil

*zob. Zubiński Tadeusz. Kochał piwo i koty – Hrabal romantyczny. 4 (118) 2009.

Huelle Paweł

*Opowieści chłodnego morza. (Ziółkowska Renata. Homo melancholicus). 1 (115) 2009.

Iwaszkiewicz Jarosław, Teresa Jeleńska, Konstanty A. Jeleński

*Korespondencja. Opracował i przypisami opatrzył Radosław Romaniuk. (Kochańczyk Alina. Iwaszkiewicz i Jeleński – przyjaźń na odległość). 4 (118) 2009.

Jahrbuch Polen

*Jahrbuch Polen 2008 Jugend. Red. Andrzej Kaluza, Jutta Wierczimok. (Sułek Justyna. To nie jest kraj dla młodych ludzi?). 2 (116) 2009.

Janicki Łukasz

Piasek, woda, dym… (Mikołajek Tadeusz. Inne sny). rec. 1 (115) 2009; Naiwne pytania. (Oleś-Owczarkowa Teresa. Rauska). rec. 3 (117) 2009.

Jankowska Magdalena

Z wiosennego spaceru; Nowe wyzwanie; ***(ostatnio mieszkała…); ***(nie utrzymuje z nim kontaktów…); Koincydencja; Dyskomfort. w. 1 (115) 2009; *zob. Michalski Waldemar. Magdaleny Jankowskiej salon poezji. 1 (115) 2009; Jak czytać Księgę? (Schulz Bruno. Noc wielkiego sezonu. Adaptacja i reżyseria Krzysztof Babicki. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, premiera 14 listopada 2009 r.) kryt. art. 4 (118) 2009.

Jaros Urszula

*Wiersze. (Antoniak EdytaPoetka w pułapce; Oszajca Wacław. To tylko połowa tęczy). 4 (118) 2009.

Jasieński Bruno

*Poezje zebrane. Wstęp, opracowanie i komentarze Beata Lentas, współpraca Małgorzata Ogonowska. (Wójtowicz Aleksander. Powrót Brunona Jasieńskiego). 3 (117) 2009.

J.Ś.

Stanisław Wujastyk – w 95 rocznicę urodzin. not. biogr. 1 (115) 2009.

Kabatc Eugeniusz

*Czarnoruska kronika trędowatych. (Termer Janusz. Magia i realizm, czyli inny obraz kresów). 1 (115) 2009.

Kamińska Aneta

Honczar Nazar. No patrz; ***(gotowość…); ***(niby od niechcenia obdarować nieznajomą…); ***(płakać – śmiesznie śmiać się – smutno…); ***(zabraknie mnie dla wszystkich…); ***(ja mrocznieję – zmierzcham się…); ***(śni mi się nieznana Italia…); ***(jak – umrę – to…). tłum. (z udziałem autora). w. 3 (117) 2009; Lubelskie początki i ostatki Nazara Honczara. art. 3 (117) 2009; stacjonarna przenośna; przyjdziesz za późno i wcale nie przyjdziesz (lubelski wiersz bezpowrotny); eugeniusza, sylwestra; prowincja dzień. w. 4 (118) 2009.

Kapuściński Ryszard

*zob. Szenyán Erzsébet. Migawki pamięci. 1 (115) 2009; *zob. Ligęza Wojciech. Monografia rozpisana na głosy. 3 (117) 2009; Piątkowski Franciszek. Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego – Glosy. 3 (117) 2009; *zob. Sadkowski Wacław. O Kapuścińskim inaczej. 4 (118) 2009.

Kasperek Bogusław

Bema pamięci… (Kovács István. Józef Bem. Bohater wiecznych nadziei). rec. 2 (116) 2009.

Kawczyńska Izabela

Powrót; Photos; Sfery intymne; Wodnice. w. 3 (117) 2009.

Kisiel Joanna

Zabawa w chowanego. (Podsiadło Jacek. Życie, a zwłaszcza śmierć Angeliki de Sancé). rec. 3 (117) 2009.

Kiyuc Jakub

*zob. Ziętek Agnieszka. Miejsce schronienia, miejsce odosobnienia. Technologiczne (hipo)centrum świata. 3 (117) 2009.

Klebaniuk Jarosław

Obiady czwartkowe; Oświadczyny. proza art. 1 (115) 2009.

Kłak Tadeusz

Co moje wierszem tylko stoi”. Szkic do portretu Waldemara Michalskiego. szkic. 3 (117) 2009.

Kłossowicz Jan

*Antologia dramatu polskiego 1945-2005. Wybór i opracowanie… 2 (116) 2009.

Kochańczyk Alina

Iwaszkiewicz i Jeleński – przyjaźń na odległość. (Korespondencja. Jarosław Iwaszkiewicz, Teresa Jeleńska, Konstanty A. Jeleński. Opracował i przypisami opatrzył Radosław Romaniuk. rec. 4 (118) 2009.

Kobielski-Grauman Piotr

Sen mara; Ósmy Dzień – Czas Matek; Przycięty język. w. 1 (115) 2009.

Kondrasiuk Grzegorz

Pawła Mościckiego bomba domowej roboty. (Mościcki Paweł. Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej). rec. 2 (116) 2009.

Konieczny Marian

*zob. Woźniak Arkadiusz. Marian Konieczny – twórcza rzetelność i konsekwencja. 4 (118) 2009.

Kovács István

Historia na stadionie futbolowym. (Jerzy Snopek). wspom. 2 (116) 2009; *Józef Bem. Bohater wiecznych nadziei. (Kasperek Bogusław. Bema pamięci…). 2 (116) 2009.

Kozak Anna

Grupa wsparcia; Opowieść chłopięca; Opowieść sercowa; Świąteczna potrawa. proza art. 3 (117) 2009.

Kraczoń Katarzyna

„Kultura typu ludowego w czasach ponowoczesnych”. Seminarium z okazji czterdziestolecia Stowarzyszenia Twórców Ludowych. not. 1 (115) 2009.

Krahelska Krystyna

*zob. Wujastyk Stanisław. Krystyna. 1 (115) 2009.

Kreczmer Marcin

Karciane opowieści. proza art. 3 (117) 2009.

Kubiszyn Marta

Felsenbaum Michael. Nocny anioł. tłum. 4 (118) 2009.

Kudyba Wojciech

Klisze i sny. (Szeliga Paweł. Przez mleczną drogę). not. 1 (115) 2009.

Kula Ilona

Kobiecość; Pierwszy koniec; Obrona szaleństwa; ***(łatwo na poezję powiedzieć…); Staruszka. w. 3 (117) 2009.

Kurczewicz Danuta

Algebra nasz słaby punkt; Czyste intencje; Czekoladki; Piątek; Obiad; Przy rzece Usz. w. 3 9118) 2009.

Lameński Lechosław

Dotknięcie anioła. O malarstwie Urszuli Ślusarczyk słów kilka. art. 1 (115) 2009; Czarno-biały zapis emocji według Tadeusza Mysłowskiego. art. 3 (117) 2009.

Lamm Maria

Gun-Aajav Ayurzana. Śniegowy romans. tłum. 1 (115) 2009.

Lappo Irina

O petryfikacji. (Grotowski powtórzony. Wstęp i opracowanie Stanisław Rosiek). rec. 2 (116) 2009.

Leszczyńska-Pieniak Eliza

Skarbczyk polskich pieśni. art. 4 (118) 2009.

Leśmian Bolesław

*zob. Michalski Waldemar. Leśmian ciągle odkrywany… 4 (118) 2009.

Ligęza Wojciech

Monografia rozpisana na głosy. („Życie jest z przenikania…” Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył: Bogusław Wróblewski. Posłowie: Alicja Kapuścińska). rec. 3 (117) 2009.

Limon Jerzy

*Obroty przestrzeni. Teatr telewizji. Próba ujęcia teoretycznego. (Cymerman Jarosław. Obroty przestrzeni w telewizyjnym pudle). 2 (116) 2009.

Łobodowski Józef

*zob. Matkowski Iwan. Józef Łobodowski – tłumacz literatury rosyjskiej. 2 (116) 2009.

Łyczek Jerzy

The Emigrant’s Book. (fragm.) proza art. 4 (118) 2009.

Machno Wasyl

Czortków. (Bohdan Zadura). proza art. 2 (116) 2009.

Mackiewicz Paweł

Dziel i rządź, czyli przychodzi baba do poety. (Różewicz Tadeusz. Kup kota w worku (work in progress). rec. 1 (115) 2009.

Majdanek – obóz koncentracyjny

zob. Howorus-Czajka. Trzeba dać świadectwo. 2 (116) 2009.

Maliszewski Karol

Robienie poezji z niczego. (Sommer Piotr. Dni i noce). rec. 4 (118) 2009.

Małecki Marcin

12.02 Listwianka-Koty. Jadis; Wokabularz z tańcem w tle; GurkenLeben; Połknięty Picasso rysuje trzy czarne punkty; kinderpsiura. w. 2 (116) 2009.

Marcińczak Łukasz

Życie i inne fikcje. szkic. 4 (118) 2009.

Markiewicz Dawid

Flashback. (Dunaj Ewa. Zmniejszyć rozdzielczość ego). 4 (118) 2009.

Markson David

Kochanka Wittgensteina. (Wicha-Wauben Elżbieta). proza art. 2 (116) 2009.

Matkowski Iwan

Józef Łobodowski – tłumacz literatury rosyjskiej. art. 2 (116) 2009.

Matusz Sławomir

Poezja zaimków i poetyka ciemni. „Martwe punkty” Macieja Meleckiego. not. 2 (116) 2009.

Mazur Ewa

***(Biedne lustra…); ***(A może każdy z nas rodzi się dla tej jednej sprawy); Lekkość; Prawdziwa miłość trwa wiecznie (dobry romans się nie kończy); Spotkanie; Po pierwsze – dla A.; Po drugie – dla A.; Po trzecie – dla A.; Przeprowadzka; ***(Jakże nieporadny był ten ślepiec). w. 4 (118) 2009.

Mazurek Anna

Nic więcej. (Zadura Bohdan. Wszystko). rec. 4 (118) 2009.

Mądzik Leszek

Anioł stróż. fel. 1 (115) 2009; Symbioza. fel. 2 (116) 2009; Pokój spokoju – ciemne lustro. fel. 3 (117) 2009; Ines de Castro. fel. 4 (118) 2009.

Media

zob. Białek-Szwed Olga. Media i społeczeństwo – nowe strategie komunikacyjne. 2 (116) 2009.

Melecki Maciej

*zob. Matusz Sławomir. Poezja zaimków i poetyka ciemni. „Martwe punkty” Macieja Meleckiego. 2 (116) 2009.

Michalski Waldemar

Magdaleny Jankowskiej salon poezji. not. 1 (115) 2009; *zob. Kłak Tadeusz. „Co moje wierszem tylko stoi”. Szkic do portretu Waldemara Michalskiego. 3 (117) 2009; Leśmian ciągle odkrywany… (Leśmian, Leśmian… Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie. Zebrał Adam Wiesław Kulik). rec. 4 (118) 2009.

Mieczysłavsky Rafał

*rzucone na światło. (Orliński Marcin. Wstąp we mnie). 3 (117) 2009.

Mikołajek Tadeusz

*Inne sny. (Janicki Łukasz. Piasek, woda, dym…). 1 (115) 2009.

Miłosz Czesław
*zob. Balcerzan Edward. Zbigniew Herbert a poeta w pewnym wieku. 1 (115) 2009.

Molik Andrzej

Przyczyna przyczynkarstwa: Grzegorzewski. (Kubły, kubły, miliony kubłów w zupie. Materiały ze studencko-doktoranckiej konferencji naukowej poświęconej teatrowi Jerzego Grzegorzewskiego). rec. 2 (116) 2009; Mirosław Derecki o Stedzie. (Derecki Mirosław. Lubelskie lata Edwarda Stachury. Wstęp Waldemar Michalski, posłowie Dariusz Pachocki). rec. 2 (116) 2009.

Moser Jarosław

Lubię Toma Wattsa; Czasem kebab. Oda do Kaczora Donalda; Huragan. w. 1 (115) 2009.

Mościcki Paweł

*Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej. (Kondrasiuk Grzegorz. Pawła Mościckiego bomba domowej roboty). 1 (115) 2009.

Musialska Justyna

zob. Falusi Márton. 3 (117) 2009.

Mysłowski Tadeusz

*zob. Lameński Lechosław. Czarno-biały zapis emocji według Tadeusza Mysłowskiego. 3 (117) 2009.

Myśliwski Wiesław

*Widnokrąg. Reżyseria i adaptacja tekstu Bogdan Tosza. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Prapremiera 31 stycznia 2009 r. (Wach Jarosław. Obcy i osamotnieni). 1 (115) 2009; *zob. Wach Jarosław. Zmysły w prozie Wiesława Myśliwskiego. 2 (116) 2009.

Nowosielski Kazimierz

Wysłuchany; Rozbłyski; Tu i tam; Przy oknie; Dary; W dłoni; Wiatr. w. 4 (118) 2009.

Oleś-Owczarkowa Teresa

*Rauska. (Naiwne pytania). 3 (117) 2009.

Orliński Marcin

„My tymczasem wznośmy tamę ponad końcem”. (Suska Dariusz. Czysta ziemia). rec. 1 (115) 2009; Wstąp we mnie. (Mieczysłavsky Rafał. rzucone na światło). rec. 3 (117) 2009.

Oszajca Wacław

To tylko połowa tęczy. (Jaros Urszula. Wiersze). rec. 4 (118) 2009.

Paluch Justyna

fajerwerki; mitologie; wielbłąd; FWP; czytając Zagajewskiego; pobieranie. w. 1 (115) 2009.

Pasierb Janusz Stanisław

*zob. Reszczyk Agnieszka. Wśród antynomii. Pasierba rozważania o kulturze. 4 (118) 2009.

Penderecki Krzysztof

*zob. Białas Maciej. Penderecki w świecie nowych mediów. 2 (116) 2009.

Piątkowski Franciszek

Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego – Glosy. („Życie jest z przenikania…” Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Bogusław Wróblewski. Posłowie Alicja Kapuścińska). 3 (117) 2009.

Podsiadło Jacek

Życie, a zwłaszcza śmierć Angeliki de Sancé. (Kisiel Joanna. Zabawa w chowanego). 3 (117) 2009.

Potent Małgorzata

Smak rdzy. (Berent Ewa. Rdza). rec. 3 (117) 2009.

Puczyłowski Wacław

Wielkopolska inscenizacja Filipa Bajona i Andrzeja Kowalczyka. not. 1 (115) 2009.

Puławski Zygmunt

*zob. Gawroński Ludwik. Zygmunt Puławski – zapomniany pilot i konstruktor. 4 (118) 2009.

Pułka Tomasz

Ukraina (1); Ukraina (5); Ukraina (6); Ukraina (9); Ukraina (10); Ukraina (12). w. 2 (116) 2009.

Rabizo-Birek Magdalena

Opowieści łowczyni snów. (Sakowicz Krystyna. Księga ocalonych snów). rec. 4 (118) 2009.

Reszczyk Agnieszka

Wśród antynomii. Pasierba rozważania o kulturze. szkic. 4 (118) 2009.

Reuter Jerzy

Masaj Jakaya. proza art. 3 (117) 2009.

Roshwald Mordecai

Rzym i Jerozolima: opowieść o dwóch miastach. (tłum. Wróblewski Grzegorz W.). szkic. 4 (118) 2009.

Rosiek Stanisław

*[nienapisane]. (Uniłowski Krzysztof. Smutek pisania). 2 (116) 2009.

Różewicz Tadeusz

*Kup kota w worku (work in progress). (Mackiewicz Paweł. Dziel i rządź, czyli przychodzi baba do poety). 1 (115) 2009.

Różycki Marcin

Sukieneczka pozłacana; Krasnystaw; Spowiedź; Modlitwa; Śmierć; Ulica Okopowa; Modlitwa wieczorna Krystyny W. w. 3 (117) 2009.

Rudnicki Sławomir

Okulary Iwaszkiewicza; Dwie ojczyzny; Gwara chachłacka; Do katechetki; „X” to krzyż pochylon; Zdzisława Konty-Zadurowa; Agape Satana; Ultima Thule; Metamorfozy. w. 1 (115) 2009.

Ruman Anna

Ciemne strony kobiecości. (Chutnik Sylwia. Kieszonkowy atlas kobiet). rec. 3 (117) 2009.

Ryczkowska Emilia

Lubelskie lata Stanisława Wujastyka (wspomnienie w Monachium w lutym 2008 r.). spisała…1 (115) 2009.

Rzewuska Elżbieta

Dramaturgiczne puzzle (Jana Kłossowicza). (Antologia dramatu polskiego 1945-2005. Wybór i opracowanie Jan Kłossowicz). rec. 2 (116) 2009.

Sadkowski Wacław

O Kapuścińskim inaczej. (Podróże z Kapuścińskim. Część 2. opowieści czternastu tłumaczy. Pod redakcją Bożeny Dudko). rec. 4 (118) 2009.

Sakowicz Krystyna

Księga ocalonych snów. (Rabizo-Birek Magdalena. Opowieści łowczyni snów). 4 (118) 2009.

Schulz Bruno

* Noc wielkiego sezonu. Adaptacja i reżyseria Krzysztof Babicki. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, premiera 14 listopada 2009 r. (Jankowska Magdalena. Jak czytać Księgę?) 4 (118) 2009.

Snopek Jerzy

Kovács István. Historia na stadionie futbolowym. tłum. 2 (116) 2009.

Sokołowski Dariusz

Ojciec – próba portretu; Róg Rzemieślniczej; Obrazy; Fotel. w. 1 (115) 2009.

Sołtys Wojciech

*I jeszcze dalej. (Hnidiuk Jacek. Miłość, Bóg i Mariupol). 3 (118) 2009.

Sommer Piotr

*Dni i noce. (Maliszewski Karol. Robienie poezji z niczego). 4 (118) 2009.

Stabro Stanisław

*Oko Thery. (Zarębianka Zofia. Podróż poprzez czas ku sobie – zapomnianemu w historii). 1 (115) 2009.

Stawowy Renata

Oswajanie obcości. (Bielska Magdalena. Wakacje, widmo). rec. 4 (118) 2009.

Stowarzyszenie Twórców Ludowych

*zob. Kraczoń Katarzyna. „Kultura typu ludowego w czasach ponowoczesnych”. Seminarium z okazji czterdziestolecia Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 1 (115) 2009.

Styczeń Janusz

*Zamarzający łabędź. (Benka Urszula M. Umierający łabędź). 1 (115) 2009.

Sułek Justyna

To nie jest kraj dla młodych ludzi? („Jahrbuch Polen 2008 Jugend”. Red. Andrzej Kaluza, Jutta Wierczimok). rec. 2 (116) 2009.

Suska Dariusz

*Czysta ziemia. (Orliński Marcin. „My tymczasem wznośmy tamę ponad końcem”). 1 (115) 2009.

Szeliga Paweł
*Przez mleczną drogę. (Kudyba Wojciech. Klisze i sny). 1 (115) 2009.

Szenyán Erzsébet

Migawki pamięci. szkic. 1 (115) 2009.

Szlachetka Małgorzata

Biedni Polacy patrzą na siebie. (Tokarska-Bakir Jolanta. Legendy o krwi. Antropologia przesądu (z cyklu: Obraz osobliwy). rec. 2 (116) 2009.

Szmilichowski Andrzej

*Windziarz Pana Boga. (Błaszczyk Agata. Codzienne spotkania z niecodziennym). 1 (115) 2009.

Szuber Janusz

*zob. Goworski Andrzej. O podróży uczynionej z wielości. 2 (116) 2009.

Szymborska Wisława

Tutaj. (Biela Bogusław. A u mnie ciągle w planach słońce teraźniejsze, obłoki aktualne, drogi na bieżąco). 3 (117) 2009.

Ślusarczyk Urszula

*zob. Lameński Lechosław. Dotknięcie anioła. O malarstwie Urszuli Ślusarczyk słów kilka. 1 (115) 2009

Termer Janusz

Magia i realizm, czyli inny obraz kresów. (Kabatc Eugeniusz. Czarnoruska kronika trędowatych.). rec. 1 (115) 2009.

Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz

*Piosenka o zależnościach i uzależnieniach. (Dunaj Ewa. Bezzasadność napomknień i powtórzeń). 1 (115) 2009.

Tokarczuk Olga

*Bieguni. (Wieliczko Karolina E. Śladami Kariosa). 1 (115) 2009.

Tokarska-Bakir Jolanta

*Legendy o krwi. Antropologia przesądu (z cyklu: Obraz osobliwy). (Szlachetka Małgorzata. Biedni Polacy patrzą na siebie). 2 (116) 2009.

Tołkin Wiktor

*zob. Howorus-Czajka Magdalena. Trzeba dać świadectwo. 2 (116) 2009.

Torczyńska Monika

Wartości a sens życia według Krzysztofa J. Broziego. (Antropologia integralna. W kręgu myśli filozoficzno-kulturoznawczej Krzysztofa J. Broziego. Red. Bogumiła Truchlińska, Andrzej Radomski). rec. 2 (116) 2009.

Uniłowski Krzysztof

Smutek pisania? (Rosiek Stanisław. [nienapisane]. rec. 2 (116) 2009.

Wach Jarosław

Obcy i osamotnieni. (Myśliwski Wiesław. Widnokrąg. Reżyseria i adaptacja tekstu Bogdan Tosza. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Prapremiera 31 stycznia 2009 r.) rec. 1 (115) 2009; Zmysły w prozie Wiesława Myśliwskiego. szkic. 2 (116) 2009.

Wachowiak Eugeniusz

Zeller Michael. Trzy golddollary; Bożonarodzeniowa nowina; Krótka lekcja obcego języka. tłum. 4 (118) 2009.

Wajda Andrzej

*zob. Grabias-Żurek Magdalena. Wajda widziany przez ocean. 2 (116) 2009.

Wejbert-Wąsiewicz Ewelina

Non omnis moriar? Internet jako miejsce pochówku. szkic. 3 (117) 2009.

Węgrzyn Jakub

Miasto duch; Lublin; Profanom od sacrum; Szpital; Paranoja. w. (118) 2009.

Wicha-Wauben Elżbieta

Markson David. Kochanka Wittgensteina. tłum. 2 (116) 2009.

Wieliczko Karolina E.

Śladami Kariosa. (Tokarczuk Olga. Bieguni). rec. 1 (115) 2009.

Wierzbicki Alfred Marek

*Głosy i glosy. (Fert Józef. Notatnik podróżny Pana Credo, czyli pochwała narracji). 1 (115) 2009.

Witkowski Mateusz

Zima; fin de siècle; gołębnik; Boski pies; testament ch… w. 4 (118) 2009.

Wojciechowski Marek Lobo

Nieciągłość; formuła; wiesz, kim jestem?; szukać, znaleźć; defloracja; z pamiętnika buchaltera. w. 3 (117) 2009.

Woś Jan Władysław

Homer. proza art. 1 (115) 2009.

Woźniak Arkadiusz

Marian Konieczny – twórcza rzetelność i konsekwencja. art. 4 (118) 2009.

Wójtowicz Aleksander

Powrót Brunona Jasieńskiego. (Jasieński Bruno. Poezje zebrane). rec. 3 (117) 2009.

Wróblewski Bogusław

Falusi Márton. Akwarela o świcie; Boże Narodzenie 2003; Nie pozwalasz dorosnąć. (przy współpracy filologicznej Justyny Musialskiej). 3 (117) 2009; *„Życie jest z przenikania…” Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył (…) (Ligęza Wojciech. Monografia rozpisana na głosy; Piątkowski Franciszek. Szkice o twórczości Ryszarda Kapuścińskiego – Glosy. 3 (117) 2009.

Wróblewski Grzegorz W.

Roshwald Mordecai. Rzym i Jerozolima: opowieść o dwóch miastach. tłum. 4 (118) 2009.

Wujastyk Stanisław

Krystyna. wspom. 1 (115) 2009; Lubelskie lata Stanisława Wujastyka (wspomnienie w Monachium w lutym 2008 r.) spisała Ryczkowska Emilia. wspom. 1 (115) 2009; zob. (J. Ś.) Stanisław Wujastyk – w 95 rocznicę urodzin. 1 (115) 2009.

Zadura Bohdan

Machno Wasyl. Czortków. tłum. 2 (116) 2009; *Wszystko. (Mazurek Anna. Nic więcej). 4 (118) 2009.

Zarębianka Zofia

Podróż poprzez czas ku sobie – zapomnianemu w historii. (Stabro Stanisław. Oko Thery). rec. 1 (115) 2009; Według obrządku Melchizedeka. (Życiński Józef. Szlakiem miłości. Rozważania). rec. 4 (118) 2009.

Zeller Michael

Trzy golddollary; Bożonarodzeniowa nowina; Krótka lekcja obcego języka. (tłum. Wachowiak Eugeniusz). proza art. 4 (118) 2009.

Ziętek Agnieszka

Miejsce schronienia, miejsce odosobnienia. Technologiczne (hipo)centrum świata. (Kiyuc Jakub. (Hipo)centrum. Galeria Biała w Lublinie, 6-25 marca 2009). not. 3 (117) 2009.

Ziółkowska Renata

Homo melancholicus. (Huelle Paweł. Opowieści chłodnego morza). rec. 1 (115) 2009; Białoruski danse macabre. (Nie chyliłem czoła przed mocą. Antologia poezji białoruskiej od XV do XX wieku. Wybór, redakcja i noty biograficzne Lawon Barszczeŭski, Adam Pomorski; Suplement poetycki ze współczesnej liryki białoruskiej. Wybór i redakcja Adam Pomorski, przełożyli Jerzy Litwiniuk i Adam Pomorski). rec. 3 (117) 2009.

Zubiński Tadeusz

Kochał piwo i koty – Hrabal romantyczny. szkic. 4 (118) 2009.

Zyman Edward

Mikołaj Gogol kreuje rzeczywistość; Rewizor; ***(Coraz więcej dni…); ***(Czy znajdę Cię zanim…); Przychodzisz nie w porę. w. 2 (116) 2009.

Życiński Józef

* Szlakiem miłości. Rozważania. (Zarębianka Zofia. Według obrządku Melchizedeka). 4 (118) 2009.

Autorzy prac plastycznych

Borowski Tomasz 4 (118) 2009; Gołębiowski Artur 4 (118) 2009; Heidrich Andrzej 4 (118) 2009; Kołaczek Zbigniew 4 (118) 2009; Konieczny Marian 4 (118) 2009; Michałowska Krystyna 4 (118) 2009; Mysłowski Tadeusz 3 (117) 2009; Stanny Janusz 4 (118) 2009; Ślusarczyk Urszula 1 (115) 2009; Tołkin Wiktor 2 (116) 2009.

Autorzy prac fotograficznych

Baldovin Larissa 3 (117) 2009; Banasiak Anna 3 (117) 2009; Gontarz Dariusz 3 (117) 2009; Jarocka Małgorzata 2 (116) 2009; Makowski A. 2 (116) 2009; Mehlich Jan 4 (118) 2009; Ożóg Kazimierz S. 4 (118) 2009; Ryczkowska Emilia 1 (115) 2009; Słomka Karolina 3 (117) 2009; Wach Jarosław 2 (116) 2009; Warda Michał 4 (118) 2009; Wolak Aleksander 4 (118) 2009; Woźniak Arkadiusz 4 (118) 2009.


BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWA

OD NUMERU 1 DO NUMERU 4/2010

Adamczyk Bogdan

zob. Książek Roman. Studnia i lustro. 3 (121) 2010.

Adamczyk-Garbowska Monika

Środkowoeuropejska mozaika pisarzy emigrantów. (Neubauer John, Borbála Zsuzsanna Török (red.). The Exile and Return of Writers from East Central Europe: A Compendium). rec. 4 (122) 2010.

Andruchowicz Jurij

*zob. Czyż Marcin. (U)kraina marzeń. 4 (122) 2010.

Antoniak Edyta

Na skraju pęknięcia. (Lech Joanna. Zapaść). rec. 3 (121) 2010.

Arnsztajnowa Franciszka

Wydawnictwa poetyckie „Drogi”; Na marginesie rękopisu. arch. not. 3 (121) 2010.

Astafjewa Nastazja

*** (Kiedy utraciłem ciebie); *** (Skakały żaby); *** (Nie ci, co trzeba, umierają); *** (W południa skwar w dolinie Dagestanu…); *** (Głęboka noc). (Dmitroca Zbigniew) w. 3 (121) 2010.

Balcerzan Edward

*Wiersze niewszystkie. (Orliński Marcin. Zwoływanie wyobraźni). 3 (121) 2010.

Bart Andrzej

*Rewers. (Górecka Magdalena. Dwustronność jako zasada świata). 1 (119) 2010.

Bartmiński Jerzy

Moje spotkania z Jerzym Święchem. wyp. 2 (120) 2010.

Bauman Zygmunt

zob. Hudzik Agnieszka. Zakotwiczony w płynnej nowoczesności. 2 (120) 2010.

Bergen-Makała Ewa van den

Głos nieobecnego. O Kapuścińskim w trzecią rocznicę śmierci. not. 1 (119) 2010.

Białas Maciej

Muzyczny geniusz czy kulturowy fenomen? (Chopin w kulturze polskiej. Pod red. Macieja Gołąba). rec. 3 (121) 2010; Joanna Kurkowicz, czyli jak się zostaje diwą wiolinistyki. art. 2 (12) 2010;

Ewangelia według Lubelskiej Federacji Bardów. art. 4 (122) 2010.

Bienias Martyna

Marzec; *** (garstka piasku przesypana w powietrzu na otwartą dłoń); Chyba ostatni; Turkana; Medresa; Po czasie. w. 4 (122) 2010.

Bieszczad Maciej

Arystoteles poprawia Poetykę; Mare; Moria; Odpowiedź Marety. w. 3 (121) 2010.

Biłocerkiweć Natałka

*Róża i nóż. Wybrał i przełożył Bohdan Zadura. Ze wstępem Joanny Ślusarskiej i posłowiem Tomasza Swobody. (Lenkowska Krystyna. Biografia czerwieni). 3 (121) 2010.

Blaza Marek

O nadziei w sposób prosty. (Hryniewicz Wacław. Nadzieja leczy zamyślenia na każdą porę). not. 4 (122) 2010.

Bobkowski Andrzej

*Tobie zapisuję Europę – listy do Jarosława Iwaszkiewicz 1947-1958. Podał do druku i opracował Jan Zieliński. (Kołodziej Ryszard. Miałem ochotę pogadać więcej…). 2 (120) 2010.

Bocian Marianna

*Jasno i bogato. Utwory poetyckie. Wybór i opracowanie Danuta Bednarek i Eryk Ostrowski, wstępem opatrzył Eryk Ostrowski. (Kochańczyk Alina. Łaska przekazywania światła; Dunaj Ewa. Wiersz umiera w ludzkiej niepamięci). 4 (122) 2010.

Boczkowski Krzysztof

zob. Sadkowski Wacław. Krzysztofa Boczkowskiego kanon Eliotowski. 4 (122) 2010.

Broniewski Władysław

zob. Kłak Tadeusz. Józefa Łobodowskiego technika poetyckiego portretu. 2 (120) 2010.

Brzozowski Stanisław

*Wybór pism estetycznych. Wprowadzenie, wybór i opracowanie Tadeusz Szkołut. (Marcińczak Łukasz. Klasyk niewymiarowy). 1 (119) 2010.

Chmielewski Wojciech

*Kawa u Doroty. (Goworski Andrzej. Orły versus kangury). 4 (122) 2010.

Chopin Fryderyk

zob. Białas Maciej. Muzyczny geniusz czy kulturowy fenomen?; Reszczyk Agnieszka. Świat myśli Chopina; Michalska Stefania. Między fenomenem a paradoksem; Gawroński Ludwik. O stylu Chopina subiektywnie; Molik Andrzej. Chopina ulegendowianie. 3 (121) 2010; Gawroński Ludwik. Kołysanka Dzieciątka Jezus w „Scherzu h-moll” Chopina. 4 (122) 2010.

Clark Joanna

Długie życie Margarity Kiriłowny. proza art. 2 (120) 2010; *W cichym lesie Vermontu. (Potent Małgorzata. Prawda w gabinecie luster). 4 (122) 2010.

Czechowicz Józef

*zob. Tyszczyk Andrzej. Zamość Czechowicza. 1 (119) 2010; Kłak Tadeusz. Józefa Łobodowskiego technika poetyckiego portretu. 2 (120) 2010; Kłak Tadeusz. Nieznane teksty Franciszki Arnsztajnowej i Henryka Domińskiego o poezji Józefa Czechowicza; Arnsztajnowa Franciszka. Wydawnictwa poetyckie „Drogi”; Na marginesie rękopisu; Domiński Henryk. Poezja Józefa Czechowicza. 3 (121) 2010.

Czerwiński Piotr

*Przebiegum życiae, czyli kartonowa sieć. (Wach Jarosław. Sen wariata tudzież marne losy polskich emigrantów). 4 (122) 2010.

Czyż Marcin

Projekcja herbata; Funeralny interfejs; Audi R8. Możesz go mieć; Arpeggio Słotki Filet; Plakat chopinowski na dziesięć palców. w. 3 (121) 2010; (U)kraina marzeń. szkic. 4 (122) 2010.

Danielkiewicz Marek

Zsille Gábor. Coraz miękcej; Epitafium; Co ci szepce małpa?. tłum. 1 (119) 2010; W stronę Dominka Opolskiego pod rękę z Magdaleną Jankowską. fel. 2 (120) 2010; Krystyna Feldman – wspomnienia w deszczu. fel. 3 (121) 2010; Węgrzy, czyli pochwała ulicy. fel. 4 (120) 2010.

Dehnel Jacek

Saturn. Czarne obrazy z życia mężczyzn z rodziny Goya. fragm. proza art. 2 (120) 2010.

Dmitroca Zbigniew

Ostatnia komunia. proza art. 1 (119) 2010.

Domiński Henryk

Poezja Józefa Czechowicza. arch. not. 3 (121) 2010.

Dunaj Ewa

Bunt w butonierce. (Wolałbym nie. Antologia. Pod redakcją Grzegorza Jankowicza). rec. 1 (119) 2010; Solistki bez chóru. (Solistki. Antologia poezji kobiet (1989-2009). Redakcja: Maria Cyranowicz, Joanna Mueller, Justyna Radczyńska, rysunki: Pola Dwurnik, Marta Ignerska). rec. 3 (121) 2010; Wiersz umiera w ludzkiej niepamięci. (Bocian Marianna. Jasno i bogato. Utwory poetyckie). rec. 4 (122) 2010.

Dyczewski Leon

*Jaka informacja? Red. (…) (Nowak Paweł. Społeczeństwo informacyjno-dezinformacyjne czy społeczeństwo komunikacyjne?). 2 (120) 2010.

Dziechciarz Olgierd

Szachy; Złom; Katastrofalna finalizacja ambitnego projektu; Las. proza art. 3 (121) 2010.

Edelman Marek

*I była miłość w getcie. Wysłuchała i zapisała Paula Sawicka. (Jarosz Beata. „Nawet w piekle, jakim było getto, kwitły ludzkie uczucia”). 2 (120) 2010.

Eliot Thomas Stearns

*Szepty nieśmiertelności. Poezje wybrane. Przekład, wprowadzenie i komentarz Krzysztof Boczkowski. (Sadkowski Wacław. Krzysztofa Boczkowskiego kanon Eliotowski). 4 (122) 2010.

Ellis Bret Easton

zob. Wach Jarosław. Anatomia nienawiści. Psychopatologia i destrukcja w „Gangrenie” Dawida Kornagi oraz „American Psycho” Breta Eastona Ellisa. 2 (120) 2010.

Famulska-Ciesielska Karolina

Macewy ze słów jako źródło historyczne. (Tam był kiedyś mój dom… Księgi pamięci gmin żydowskich. Wybór, opracowanie i przedmowa Monika Adamczyk-Garbowska, Adam Kopciowski, Andrzej Trzciński; Zagłada Biłgoraja. Księga pamięci. Materiały zebrane przez Abrahama Kronenberga, przeł. z jidysz i hebrajskiego Monika Adamczyk-Garbowska, Andrzej Trzciński, Marzena Zawanowska). not. 2 (120) 2010.

Filharmonia Lubelska

zob. Gonet Dorota. 65 lat Filharmonii Lubelskiej. 3 (121) 2010.

Firlej Agata

Kolekcjonować, żeby być. esej. 4 (122) 2010.

Frajlich Anna

zob. Michalski Waldemar. Poetyckie mosty Anny Frajlich. 4 (122) 2010.

Gajewski Tomasz

*Aleksandra Wachniewska. Malarka Roztocza. Red. Lechosław Lameński, Tadeusz Grabowski. (Szykuła-Żygawska Agnieszka. Drzewa Agnieszki Wachniewskiej). 1 (119) 2010.

Gałczyński Konstanty I.

zob. Kłak Tadeusz. Józefa Łobodowskiego technika poetyckiego portretu. 2 (120) 2010.

Gawroński Ludwik

O stylu Chopina subiektywnie. (Wierzbicki Piotr. Migotliwy ton. Esej o stylu Chopina. rec. 3 (121) 2010; Kołysanka Dzieciątka Jezus w „Scherzu h-moll” Chopina. art. 4 (122) 2010.

Ginczanka Zuzanna

zob. Kłak Tadeusz. Józefa Łobodowskiego technika poetyckiego portretu. 2 (120) 2010.

Głowiński Michał

*Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe. (Kaliszuk Przemysław. Potyczki z nowomową). 2 (120) 2010; Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna. (Szlachetka Małgorzata. Humanista godzi się sam ze sobą).4 (122) 2010.

Goławska Anna Maria

Pisa; San Gimignano; Siena; Madonno z klatki schodowej; *** (przychodzi zwykle w niewydarzonych godzinach); ***(piłam z D. mojito w ogródku zamkniętej kawiarni); Mojito; ***(papierowa madonno z drugiego piętra). w. 1 (119) 2010; „Akcent” w Sopocie. not. 1 (119) 2010; Lackfi János. Magik; Klawisze; Piętra; Punkty styku. tłum. 2 (120) 2010.

Gołąb Maciej (red.)

*Chopin w kulturze polskiej. (Białas Maciej. Muzyczny geniusz czy kulturowy fenomen?). 3 (121) 2010.

Gonet Dorota

65 lat Filharmonii Lubelskiej. art. 3 (121) 2010.

Goworski Andrzej

Orły versus kangury. (Chmielewski Wojciech. Kawa u Doroty). rec. 4 (122) 2010.

Górecka Magdalena

Dwustronność jako zasada świata. (Bart Andrzej. Rewers). rec. 1 (119) 2010.

Górecki Daniel

O współczesnych teoriach przekładu po polsku. (Współczesne teorie przekładu. Antologia. red. Magda Heydel, Piotr Bukowski). rec. 1 (119) 2010.

Grabowski Wołodymyr

Portret artysty na jasnym tle. (O kompozytorze Andrzeju Nikodemowiczu). (Jurak Natalia) art. 1 (119) 2010.

Grajczak Krzysztof

zob. Lameński Lechosław. Zwykłe – niezwykłe pejzaże Krzysztofa Grajczaka. 3 (121) 2010.

Guz Jacek

Zmienność; Trzy krople nadziei; Kartka przemówiła; *** (jeśli śpisz właśnie wchodzę do twego snu…); Utulanka. w. 2 (120) 2010.

Handzel Celina

Od słowa do słowa. (Rothstein Robert A. To Words to the Wise. Reflections on Polish Language, Literature and Folklore). not. 2 (120) 2010.

Hen Józef

*Dziennik na nowy wiek (Dziennik 2000-2007). (Kochańczyk Alina. Nie ma zmowy krytyków). 2 (120) 2010.

Herbert Zbigniew

Korespondencja rodzinna. fragm. 3 (121) 2010; zob. Michalski Waldemar. Zbigniewa Herberta saga o miłości, wierności i pamięci. 3 (121) 2010.

Hryniewicz Wacław

*Nadzieja leczy. Zamyślenia na każdą porę. (Blaza Marek. O nadziei w sposób prosty). 4 (122) 2010.

Hudzik Agnieszka

Zakotwiczony w płynnej nowoczesności. not. 2 (120) 2010.

Iancu Laura

o świcie; dom; wszędzie wokół; Z Nazaretu. (Jankowska Magdalena przy współpracy filologicznej Justyny Musialskiej). w. 4 (122) 2010.

Iwasiów Inga

*Ku słońcu. (Klimowicz Marcin. Cmentarz przy ulicy Ku słońcu). 4 (122) 2010.

Janiak Agnieszka

Egzotyczna przyprawa mdłej współczesności. (Lipska Ewa. Sefer). rec. 4 (122) 2010.

Jankowicz Grzegorz

*Wolałbym nie. Antologia. red. (Dunaj Ewa. Bunt w butonierce). 1 (119) 2010.

Jankowska Magdalena

Żyjący za innych. (Moliere. Tartuffe albo Szalbierz. Przekład Jerzy Radziwiłowicz, reżyseria Bogdan Tosza, scenografia Jerzy Kalina, muzyka Piotr Salaber, choreografia Zbigniew Szymczyk. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Premiera 30 stycznia 2010 r.). kryt. art. 1 (119) 2010; Studium postaci. (Wiliam Szekspir: Makbet w przekładzie Józefa Paszkowskiego. Reżyseria i scenografia Leszek Mądzik. Kostiumy: Zofia de Ines. Muzyka: Andrzej Zarycki. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Premiera 11 czerwca 2010 r.). rec. 3 (121) 2010; Iancu Laura. o świcie; dom; wszędzie wokół; Z Nazaretu. tłum. (przy współpracy filologicznej Justyny Musialskiej). 4 (122) 2010.

Jarosz Beata

Nawet w piekle, jakim było getto, kwitły ludzkie uczucia”. (Edelman Marek. I była miłość w getcie. Wysłuchała i zapisała Paula Sawicka). not. 2 (120) 2010.

Jasieński Bruno

zob. Wójtowicz Aleksander. Kolejne słowo o Brunonie Jasieńskim. 2 (120) 2010.

Jawor Anna

„…gdzie wzrok nie sięga”. O teatrze „Performer”. art. 4 (122) 2010.

Jaworski Krzysztof

*Dandys. Słowo o Brunonie Jasieńskim. (Wójtowicz Aleksander. Kolejne słowo o Brunonie Jasieńskim). 2 (120) 2010.

Jonuškaitė Birutė

Trzy łuski; Niezwyciężony nałóg. (tłum. autorka); Kradzież. (Sitarska Alicja). proza art. 3 (121) 2010.

Jurak Natalia

Grabowski Wołodymyr. Portret artysty na jasnym tle. (O kompozytorze Andrzeju Nikodemowiczu). tłum. 1 (119) 2010.

Kaliszuk Przemysław

Potyczki z nowomową. (Głowiński Michał. Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe). rec. 2 (120) 2010.

Kapuściński Ryszard

*zob. Bergen-Makała Ewa van den. Głos nieobecnego. O Kapuścińskim w trzecią rocznicę śmierci. 1 (119) 2010; Szkołut Tadeusz. Ostatni romantyk. Sztuka wysoka wobec popkultury w ujęciu Ryszarda Kapuścińskiego. 2 (120) 2010; Kovács István. Tłumacz między tłumaczami; Fakty nie są nagie. Z Ryszardem Kapuścińskim rozmawia István Kovács. rozm.; Listy (…) do Istvána Kovácsa. koresp. 4 (122) 2010.

Kitsh Samantha

Ogrody głodnych róż; Oko; Dni. w. 4 (122) 2010.

Klimowicz Marcin

*„Chaos zdarzeń momentalnych”. (Maliszewski Karol. Sajgon). rec. 1 (119) 2010; Cmentarz przy ulicy Ku słońcu. (Iwasiów Inga. Ku słońcu). rec. 4 (122) 2010.

Kłak Tadeusz

Józefa Łobodowskiego technika poetyckiego portretu.szkic. 2 (120) 2010; Nieznane teksty Franciszki Arnsztajnowej i Henryka Domińskiego o poezji Józefa Czechowicza. art. 3 (121) 2010.

Kochańczyk Alina

Nie ma zmowy krytyków. (Hen Józef. Dziennik na nowy wiek (Dziennik 2000-2007). rec. 2 (120) 2010; Łaska przekazywania światła. (Bocian Marianna. Jasno i bogato. Utwory poetyckie). rec. 4 (122) 2010.

Kołodziej Ryszard

Miałem ochotę pogadać więcej… (Bobkowski Andrzej. Tobie zapisuję Europę – Listy do Jarosława Iwaszkiewicza 1947-1958). rec. 2 (120) 2010.

Kołakowski Leszek

*zob. Szkołut Tadeusz. O co nas pyta Leszek Kołakowski? 4 (122) 2010.

Kondrakiewicz Kacper

W Siennicy o pryncypiach i warsztacie dziennikarskim. Wakacyjna Akademia Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego. not. 3 (121) 2010.

Kontra Ferenc

Sarajewo. (Worowska Teresa). proza art. 3 (121) 2010.

Kornaga Dawid

zob. Wach Jarosław. Anatomia nienawiści. Psychopatologia i destrukcja w „Gangrenie” Dawida Kornagi oraz „American Psycho” Breta Eastona Ellisa. 2 (120) 2010.

Kovács István

Odmiany wieczności. Polscy bohaterowie węgierskiej Wiosny Ludów. (Jerzy Snopek). szkic. 1 (119) 2010; Tłumacz między tłumaczami. O Ryszardzie Kapuścińskim. art.; Fakty nie są nagie. Z Ryszardem Kapuścińskim rozmawia István Kovács. rozm.; *Listy Ryszarda Kapuścińskiego do Istvána Kovácsa. koresp. 4 (122) 2010.

Kowalczyk Włodzimierz

Rozmowy z Rymkiwieczem.(Rymkiewicz Jarosław Marek. Rozmowy polskie w latach 1995-2008). rec. 1 (119) 2010.

Kozłowicz Rafał

Do Ojca II; Do Ojca III; Matce; Zawsze po; Impresja I; Wyspiański. w. 1 (119) 2010.

Krall Hanna

zob. Wach Jarosław. Urodziny Hanny Krall w Lublinie świętowane. 3 (121) 2010; Dom opieki. reportaż. fragm. 4 (122) 2010; *Różowe strusie pióra. (Krocz Joanna. Wypowiedzieć siebie głosem innych). 4 (122) 2010.

Kreczmer Marcin

Wynalazek Profesora T.Alenta. proza art. 3 (121) 2010.

Krocz Joanna

Wypowiedzieć siebie głosem innych. (Krall Hanna. Różowe strusie pióra). rec. 4 (122) 2010.

Krzemińska Zofia Kamila

*** (twoja źrenica); *** (lepiej nie pytaj o nic); *** (zaczęło wiać…); *** (korowód zaprzężonych koni…); *** (otchłań nie ma ścian…); Haiku: *** (o świcie jeszcze); *** (cień parasola); (niebieskim stawem); *** (ona się śmieje); ***(nadszedłeś górą); *** (obudziło mnie); *** (nie jestem godna). w. 2 (120) 2010.

Książek Roman

Studnia i lustro. (Larkin, Adamczyk, Paskievich). art. 3 (121) 2010.

Kulik Adam

Głosowanie; Polana; Indie pod Zamościem. proza art. 4 (122) 2010.

Kurkowicz Joanna

zob. Białas Maciej. Joanna Kurkowicz, czyli jak się zostaje diwą wiolinistyki. 2 (120) 2010.

Kuśnierz Agnieszka

Sztuka nieprzemijająca. O twórczości Jana Ziemskiego w 90 rocznicę urodzin artysty. art. 1 (119) 2010.

Lackfi János

Modlitwa błagalna; Utrata ciepła. (Marcińczak Łukasz); Magik; Klawisze; Piętra; Punkty styku. (Goławska Anna). w. 2 (120) 2010.

Lameński Lechosław

Zwykłe–niezwykłe pejzaże Krzysztofa Grajczaka. art. 3 (121) 2010.

Larkin John

zob. Książek Roman. Studnia i lustro. 3 (121) 2010.

Lech Joanna

*Zapaść. (Antoniak Edyta. Na skraju pęknięcia). 3 (121) 2010.

Lenc Ryszard

Pielgrzym. Ze wspomnień pewnego krawca; Nieznośna lepkość bytu. proza art. 1 (119) 2010.

Lenkowska Krystyna

Biografia czerwieni. (Biłocerkiweć Natałka. Róża i nóż. Wybrał i przełożył Bohdan Zadura. Ze wstępem Joanny Ślusarskiej i posłowiem Tomasza Swobody). rec. 3 (121) 2010.

Leszczyńska-Pieniak Eliza

Sztuka jest lustrem. art. 2 (120) 2010; Między nostalgią a spełnieniem. O życiu i twórczości Jana Popka. art. 4 (122) 2010.

Lewandowska Joanna

Dotknięcie; Kaligrafia; Rozumienie; Statki z papieru; Ryty (Tryptyk): list, dywan, przymierze. w. 3 (121) 2010.

Ligęza Wojciech

Księga jubileuszowa: miejsce dialogu. (Słowa i metody. Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Święchowi. Pod redakcją Aliny Kochańczyk, Andrzeja Niewiadomskiego, Bogusława Wróblewskiego). rec. 2 (120) 2010.

Linek Piotr

*Bliżej skóry. (Mazurek Anna. Wiersze w rytmie staccato). 3 (121) 2010.

Lipczyńska Karolina

*** (zapamiętaj siebie jaka jesteś teraz); autoerotyzm; *** (wkłada do ust); sentymenty; Res humanae. w. 3 (121) 2010.

Lipska Ewa

*Sefer. (Janiak Agnieszka. Egzotyczna przyprawa mdłej współczesności). 4 (122) 2010.

Lisowski Krzysztof

Pan Bóg w Efezie; Pierwsze chłody; Dusze; Namysł; Villa dei Misteri. w. 2 (120) 2010.

Lizakowski Adam

Roztoczański poemat (fragmenty): Zwierzyniec; Konik polski; Szczebrzeszyn; Biłgoraj; Tomaszów Lubelski; Bolesław Leśmian; Józef Czechowicz, czyli lecą bomby, lecą… w. 4 (122) 2010.

Lubelska Federacja Bardów

zob. Białas Maciej. Ewangelia według Lubelskiej Federacji Bardów. 4 (122) 2010.

Ludorowska Halina

*Adieu, NRD! Biografie pisarzy z perspektywy postenrdowskiej. (Mokranowska Zdzisława. Żegnaj, NRD!). 4 (122) 2010.

Ładosz Henryk

zob. Kłak Tadeusz. Józefa Łobodowskiego technika poetyckiego portretu. 2 (120) 2010.

Łobodowski Józef

*zob. Kłak Tadeusz. Józefa Łobodowskiego technika poetyckiego portretu. 2 (120) 2010.

Łukasiewicz Jacek

*Wybór wierszy. (Stawowy Renata. Poetycka summa Jacka Łukasiewicza). 3 (121) 2010.

Łukasiewicz Małgorzata

Ritz German. Krystyna Marek – dziennik czasu wojny i samokontrola. tłum. 2 (120) 2010.

Maciąg Kazimierz

* „Naczelnym u nas jest artystą”. O legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej. (Molik Andrzej. Chopina ulegendowianie). 3 (121) 2010.

Majewski Piotr

Siła malarstwa. Jerzy Tchórzewski w słowach i obrazach. (Tchórzewski Jerzy. Słowa i obrazy (Words and Works…). rec. 2 (120) 2010.

Majewski Sławomir

Dylematy Piotra, sługi bożego. proza art. 1 (119) 2010; Podręczny zestaw déja vu. proza art. 4 (122) 2010.

Malinowski Franciszek

Anglojęzyczna antologia polskiej literatury w Ameryce. Z profesorem Michałem Jackiem Mikosiem rozmawia… rozm. 2 (120) 2010.

Maliszewski Karol

*Sajgon. (Klimowicz Andrzej. „Chaos zdarzeń momentalnych”). 1 (119) 2010.

Marcińczak Łukasz

Klasyk niewymiarowy. (Brzozowski Stanisław. Wybór pism estetycznych. Wprowadzenie, wybór i opracowanie Tadeusz Szkołut). rec. 1 (119) 2010; Lackfi János. Modlitwa błagalna; Utrata ciepła. tłum. 2 (120) 2010.

Mazurek Anna

Wiersze w rytmie staccato. (Linek Piotr. Bliżej skóry). rec. 3 (121) 2010.

Mazur Ewa

Szentmártoni János. Dla tych moich kolegów ze stolicy, którzy jeszcze nie doświadczyli takiej przygody; Koń na jeziorze; Dla mojej córki. tłum. (przy współpracy filologicznej Izabelli Bézi). 3 (121) 2010.

Mądzik Leszek

Kontur. fel. 1 (119) 2010; Barak 56. fel.; Awiniońskie doświadczenie. fel. 2 (120) 2010; zob. Jankowska Magdalena. Studium postaci. 3 (121) 2010; Lot. fel. 4 (122) 2010.

Melecki Maciej

Dotyk i układ; Zamknięty ciąg; Zapadnięcia. w. 2 (120) 2010.

Michalska Stefania

Między fenomenem a paradoksem. (Tomaszewski Mieczysław. Chopin. Fenomen i paradoks. Szkice i studia wybrane). rec. 3 (121) 2010.

Michalski Waldemar

Zbigniewa Herberta saga o miłości, wierności i pamięci. not. 3 (121) 2010; Poetyckie mosty Anny Frajlich. not. 4 (122) 2010; Krzemienieckie spotkania – „Dialog dwóch kultur”. not. 4 (122) 2010.

Mickiewicz Adam

zob. Nowicki Bogdan. Eupatoria. Z cyklu „Szlakiem Adama Mickiewicza po Krymie”. 2 (120) 2010.

Mikoś Michał Jacek

Anglojęzyczna antologia polskiej literatury w Ameryce. Z profesorem (…) rozmawia Franciszek Malinowski. rozm. 2 (120) 2010.

Mincer Quercioli Laura

*Ojczyzny ocalonych. Powojenna literatura żydowska w Polsce i we Włoszech. Współpraca przy przekładzie Magdalena Rudkowska. (Samolej Maciej. Gdzie jest ojczyzna ocalonych?). 2 (120) 2010.

Mokranowska Zdzisława

Żegnaj, NRD! (Ludorowska Halina, Adieu, NRD! Biografie pisarzy z perspektywy postenerdowskiej). rec. 4 (122) 2010.

Moliere

*Tartuffe albo Szalbierz. Przekład Jerzy Radziwiłowicz. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie. (Jankowska Magdalena. Żyjący za innych). 1 (119) 2010.

Molik Andrzej

Księga słodko-kwaśna. (Artyści sceny polskiej w ZASP 1918-2008. 90 lat Związku Artystów Scen Polskich. Księga Jubileuszowa. Pod redakcją Andrzeja Rozhina). rec. 1 (119) 2010; Chopina ulegendowianie. (Maciąg Kazimierz. „Naczelnym u nas jest artystą”. O legendzie Fryderyka Chopina w literaturze polskiej). rec. 3 (121) 2010.

Mostwin Danuta

*zob. Wróblewski Bogusław. Trzecia wartość. Danuty Mostwin odkrywanie Ameryki. 1 (119) 2010.

Neubauer John, Török Borbála Zsuzsanna (red.)

*The Exile and Return of Writers from East Central Europe: A Compendium. (Adamczyk-Garbowska Monika. Środkowoeuropejska mozaika pisarzy emigrantów). 4 (122) 2010.

Nikodemowicz Andrzej

*zob. Grabowski Wołodymyr. Portret artysty na jasnym tle. (O kompozytorze Andrzeju Nikodemowiczu). tłum. Jurak Natalia. 1 (119) 2010.

Nowak Jadwiga

Królowa śniegu; Aria. proza art. 4 (122) 2010.

Nowak Paweł

Społeczeństwo informacyjno-dezinformacyjne czy społeczeństwo komunikacyjne? (Jaka informacja? Redakcja Leon Dyczewski). rec. 2 (120) 2010.

Nowicki Bogdan

Gilguł a spór o istnienie pamięci w prozie Brunona Schulza. art. 1 (119) 2010; Eupatoria. Z cyklu „Szlakiem Adama Mickiewicza po Krymie”. 2 (120) 2010.

Nowosad Jarosław

Jak farbki, jak kredki, jak kolorowe mazaki; Transformer. proza art. 1 (119) 2010.

Oláh János

Pocałuj but! (Worowska Teresa). proza art. 2 (120) 2010.

Olszakowski Tomasz

zob. Pilipiuk Andrzej.

Olszewski Marek

Życie na granicy opowieści. (Stasiuk Andrzej. Taksim). rec. 1 (119) 2010; W gabinecie figur woskowych. (Paziński Piotr. Pensjonat). rec. 4 (122) 2010.

Orliński Marcin

Zwoływanie wyobraźni. (Balcerzan Edward. Wiersze niewszystkie.) rec. 3 (121) 2010.

Ososiński Tomasz

Ptaki i dzwony; Czapka niewidka; Wachta; Dzieci; Rzeźba; Baśń; Niebo; Chory; Stare mapy; Wróżba. w. 1 (119) 2010.

Ostrowska Eda

*Śmiech i łaska. (Ptak Agata. Edy Ostrowskiej kryształki smutku.) 3 (121) 2010; *** (Papierowe bałwany); *** (W uporządkowanym); *** (Szlachetne koty); *** (Mają mnie za nic); *** (Za tobą życie); *** (Co tak pachnie); *** (Wulkan słońca). w. 4 (122) 2010.

Paskievich John

zob. Książek Roman. Studnia i lustro. 3 (121) 2010.

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria

zob. Kłak Tadeusz. Józefa Łobodowskiego technika poetyckiego portretu. 2 (120) 2010.

Paziński Piotr

* Pensjonat. (Olszewski Marek. W gabinecie figur woskowych). 4 (122) 2010.

Paźniewski Włodzimierz

Przystanek: chaos – Kuszenie tangiemLiczby nigdy nie były tak piękneRzeszowskie złotoSkrywane tajemnice. eseje. 3 (121) 2010.

Performer” (teatr)

zob. Jawor Anna. „…gdzie wzrok nie sięga”. O teatrze… 4 (122) 2010.

Pilipiuk Andrzej

*zob. Ryczkowska Emilia. Źwierciadło albo żywot egzorcysty poczciwego. 1 (119) 2010.

Popek Jan

zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Między nostalgią a spełnieniem. O życiu i twórczości Jana Popka. 4 (122) 2010.

Potent Małgorzata

Prawda w gabinecie luster. (Clark Joanna. W cichym lesie Vermontu). rec. 4 (122) 2010.

Przesmycka Karolina

Dwa razy bilet do wolności, proszę. (Szejnert Małgorzata. Wyspa klucz). rec. 1 (119) 2010.

Przybylski Ryszard

*Cień jaskółki. Esej o myślach Chopina. (Reszczyk Agnieszka. Świat myśli Chopina.) 3 (121) 2010.

Przymuszała Beata

(…) i zdarzył się Rumkowski”. O zasadności procesów (nie tylko literackich).art. 3 (121) 2010.

Ptak Agata

Edy Ostrowskiej kryształki smutku. (Ostrowska Eda. Śmiech i łaska). rec. 3 (121) 2010.

Radwański Janusz

Princess Ahab; Akcja ratunkowa; Lasovia; Patron; Nieszpór. w. 2 (120) 2010.

Reszczyk Agnieszka

Spotkanie z sacrum. (Zarębianka Zofia. Czytanie sacrum). not. 1 (119) 2010; Świat myśli Chopina. (Przybylski Ryszard. Cień jaskółki. Esej o myślach Chopina). rec. 3 (121) 2010.

Ritz German

Krystyna Marek – dziennik czasu wojny i samokontrola. (Łukasiewicz Małgorzata). szkic. 2 (120) 2010.

Rothstein Robert A.

*Two Words to the Wise. Reflections on Polish Language, Literature and Folklore. (Handzel Celina. Od słowa do słowa). 2 (120) 2010.

Rumkowski Chaim

zob. Przymuszała Beata. „(…) i zdarzył się Rumkowski”. O zasadności procesów (nie tylko literackich). 3 (121) 2010.

Rutkowski Rafał

Otworzyłem oczy i tutaj jest to czego szukam; Liść opadł a ziemia się zastanawia kto ją przykrył; *** (ciężar); Fatamorgana; Siebie trzymam na sznurku. w. 1 (119) 2010.

Ryczkowska Emilia

Źwierciadło albo żywot egzorcysty poczciwego. szkic. 1 (119) 2010.

Rymkiewicz Jarosław Marek

Rozmowy polskie w latach 1995-2008. (Kowalczyk Włodzimierz. Rozmowy z Rymkiewiczem).1 (119) 2010.

Sadkowski Wacław

Krzysztofa Boczkowskiego kanon Eliotowski. (Thomas Stearns Eliot. Szepty nieśmiertelności. Poezje wybrane. Przekład, wprowadzenie i komentarz Krzysztof Boczkowski). rec. 4 (122) 2010.

Samolej Maciej

Gdzie jest ojczyzna ocalonych? (Laura Quercioli Mincer. Ojczyzny ocalonych. Powojenna literatura żydowska w Polsce i we Włoszech). rec. 2 (120) 2010.

Schulz Bruno

zob. Nowicki Bogdan. Gilguł a spór o istnienie pamięci w prozie Brunona Schulza. 1 (119) 2010.

Sitarska Alicja

Jonuškaitė Birutė. Kradzież. tłum. 3 (121) 2010.

Smogór Tomasz

Rozgrywki; Boogie; Życie na kolei; Ostatni taniec nad przepaścią; Tam; Heavy metal story. w. 4 (122) 2010.

Snopek Jerzy

Kovács István. Odmiany wieczności. Polscy bohaterowie węgierskiej Wiosny Ludów. tłum. 1 (119) 2010; Słowa i metody – w hołdzie Jerzemu Święchowi. (Słowa i metody. Księga dedykowana profesorowi Jerzemu Święchowi. Pod redakcją Aliny Kochańczyk, Andrzeja Niewiadomskiego, Bogusława Wróblewskiego). rec. 2 (120) 2010.

Solecki Mariusz

Trzy stawy; Ukleje; Sąsiad zza stawu; Osy; Królestwo za konia. miniatury. 3 (121) 2010.

Solistki…

*Solistki. Antologia poezji kobiet (1989-2009). Redakcja: Maria Cyranowicz, Joanna Mueller, Justyna Radczyńska, rysunki: Pola Dwurnik, Marta Ignerska. (Dunaj Ewa. Solistki bez chóru). 3 (121) 2010.

Stasiuk Andrzej

*Taksim. (Olszewski Marek. Życie na granicy opowieści). 1 (119) 2010.

Stawowy Renata

Poetycka summa Jacka Łukasiewicza (Łukasiewicz Jacek. Wybór wierszy). rec. 3 (121) 2010.

Styk Maria Barbara

Lubelskie wiersze o teatrze. (Hoffman Karol. Na otwarcie Nowego Teatru w Lublinie. w.; anonim: Sylwetki teatralne. Julianowi Myszkowskiemu z powodu 25-lecia pracy scenicznej; (–; II Benefisantka pani [Teofila] Józefowicz; III. [Maria Mariewska]; Pani Kazimierze Bronikowskiej Sonet; IV. P. Józefa Bielska; V. [Czesława Burkacka]; VI. [Eugeniusz Kosztuski]; VII. [Waleria Wojciechowska]; VIII. [Michałowicz]; IX. [Michał Silvini]; X. [Jan Zakrzewski]; XII. [Alfred Hołodienko]. W. (oprac. i do druku podała…) 2 (120) 2010.

Suskiewicz Łukasz

*Egri Bikawer. (Zińczuk Aleksandra. Nowa emigracja czyli mit european dream). 1 (119) 2010.

Sutarski Konrad

Gdybyśmy umieli; Utrwalajmy te chwile; Twórczość; Jakkolwiek już późno. w. 1 (119) 2010.

Szejnert Małgorzata

*Wyspa klucz. (Przesmycka Karolina. Dwa razy bilet do wolności, proszę). 1 (119) 2010.

Szekspir William

*Makbet w przekładzie Józefa Paszkowskiego. Reżyseria i scenografia Leszek Mądzik. Kostiumy: Zofia de Ines. Muzyka: Andrzej Zarycki. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Premiera 11 czerwca 2010 r. (Jankowska Magdalena. Studium postaci). 3 (121) 2010.

Szentamártoni János

Dla tych moich kolegów ze stolicy, którzy jeszcze nie doświadczyli takiej przygody; Koń na jeziorze; Dla mojej córki. (Mazur Ewa przy współpracy filologicznej Izabelli Bézi). w. 3 (121) 2010.

Szkołut Tadeusz

Ostatni romantyk. Sztuka wysoka wobec popkultury w ujęciu Ryszarda Kapuścińskiego. szkic. 2 (120) 2010; O co nas pyta Leszek Kołakowski? szkic. 4 (122) 2010.

Szlachetka Małgorzata

Humanista godzi się sam ze sobą. (Głowiński Michał. Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna). rec. 4 (122) 2010.

Szykuła-Żygawska Agnieszka

Drzewa Agnieszki Wachniewskiej. (Gajewski Tomasz. Aleksandra Wachniewska. Malarka Roztocza. Red. Lechosław Lameński, Tadeusz Grabowski). rec. 1 (119) 2010.

Święch Jerzy

zob. Bartmiński Jerzy. Moje spotkania z Jerzym Święchem. 2 (120) 2010; zob. Ligęza Wojciech. Księga jubileuszowa: miejsce dialogu; Snopek Jerzy. Słowa i metody – w hołdzie Jerzemu Święchowi. 2 (120) 2010.

Taranczewski Paweł

Kultura, zachwyt, ironia. not. 1 (119) 2010.

Tarnowski Stanisław

*zob. Taranczewski Paweł. Kultura, zachwyt, ironia. 1 (119) 2010.

Tchórzewski Jerzy

*Słowa i obrazy (Words and Works). Koncepcja i redakcja naukowa Dorota Folga-Januszewska przy współpracy z Krzysztofem Tchórzewskim. 2 (120) 2010.

Tomaszewski Mieczysław

*Chopin. Fenomen i paradoks. Szkice i studia wybrane. (Michalska Stefania. Między fenomenem a paradoksem). 3 (121) 2010.

Török Borbála Zsuzsanna, Neubauer John (red.)

*The Exile and Return of Writers from East Central Europe: A Compendium. (Adamczyk-Garbowska Monika. Środkowoeuropejska mozaika pisarzy emigrantów). 4 (122) 2010.

Turżańska Wiesława

O polskich losach w „Historii spuszczonej z łańcucha”. (Wańkowicz Melchior. Dzieje rodziny Korzeniowskich. Droga do Urzędowa. Reportaż z Wołynia. Od Stołpców po Kair). rec. 4 (122) 2010.

Tyszczyk Andrzej

Zamość Czechowicza. art. 1 (119) 2010.

Wach Jarosław

Anatomia nienawiści. Psychopatologia i destrukcja w „Gangrenie” Dawida Kornagi oraz „American Psycho” Breta Eastona Ellisa. szkic. 2 (120) 2010; Urodziny Hanny Krall w Lublinie świętowane. not. 3 (121) 2010; Sen wariata tudzież marne losy polskich emigrantów. (Czerwiński Piotr. Przebiegum życiae, czyli kartonowa sieć). rec. 4 (122) 2010.

Wachniewska Aleksandra

*zob. Szykuła-Żygawska Agnieszka. Drzewa Agnieszki Wachniewskiej. 1 (119) 2010.

Wakacyjna Akademia Reportażu im. Ryszarda Kapuścińskiego

zob. Kondrakiewicz Kacper. W Siennicy o pryncypiach i warsztacie dziennikarskim. 3 (121) 2010.

Wańkowicz Melchior

*Dzieje rodziny Korzeniowskich. Droga do Urzędowa. Reportaż z Wołynia. Od Stołpców po Kair. (Turżańska Wiesława. O polskich losach w „historii spuszczonej z łańcucha”). 4 (122) 2010.

Wierzbicki Piotr

*Migotliwy ton. Esej o stylu Chopina. (Gawroński Ludwik. O stylu Chopina subiektywnie). 3 (121) 2010.

Wołyński Wacław

zob. Michalski Waldemar, Krzemienieckie spotkania – „Dialog dwóch kultur”. not. 4 (122) 2010.

Worowska Teresa

Oláh János. Pocałuj but! tłum. 2 (120) 2010; Kontra Ferenc. Sarajewo. tłum. 3 (121) 2010.

Woś Jan Władysław

Kwiatuszek Pana Jezusa. proza art. 2 (120) 2010.

Wójtowicz Aleksander

Kolejne słowo o Brunonie Jasieńskim. (Jaworski Krzysztof. Dandys. Słowo o Brunonie Jasieńskim.) rec. 2 (120) 2010.

Wróblewski Bogusław

zob. *** (22 czerwca 2010 roku podczas Gali Kultury… – wręczenie Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie kultury). 3 (121) 2010.

Zacharow Krzysztof

zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Sztuka jest lustrem. 2 (120) 2010.

Zadura Bohdan

Zsille Gábor. Właśnie tak; Mgła; Nie płacz; Tak, barbarzyńcy. tłum. 1 (119) 2010; Moje kompromisy. w. 3 (121) 2010.

Zarębianka Zofia

*Czytanie sacrum. (Reszczyk Agnieszka. Spotkanie z sacrum). 1 (119) 2010.

Ziemski Jan

*zob. Kuśnierz Agnieszka. Sztuka nieprzemijająca. O twórczości Jana Ziemskiego w 90 rocznicę urodzin artysty. 1 (119) 2010.

Zińczuk Aleksandra

Nowa emigracja, czyli mit european dream. (Suskiewicz Łukasz. Egri Bikaver). rec. 1 (119) 2010.

Zsille Gábor

Właśnie tak; Mgła; Nie płacz; Tak, barbarzyńcy. (Zadura Bohdan); Epitafium; Co ci szepce małpa?. (Danielkiewicz Marek). w. 1 (119) 2010.

Związek Artystów Scen Polskich

*Artyści sceny polskiej w ZASP 1918-2008. 90 lat Związku Artystów Scen Polskich. Księga Jubileuszowa. Pod redakcją Andrzeja Rozhina. (Molik Andrzej. Księga słodko-kwaśna). 1 (119) 2010.

Autorzy prac plastycznych

Grajczak Krzysztof 3 (121) 2010; Guz Jacek 2 (120) 2010; Popek Jan 4 (122) 2010; Sierow Walentin 2 (120) 2010; Tchórzewski Jerzy 2 (120) 2010; Wachniewska Aleksandra 1 (119) 2010; Zacharow Krzysztof 2 (120) 2010; Ziemski Jan 1 (119) 2010.

Autorzy prac fotograficznych

Bojarski J. J. 1 (119) 2010; Bujnowski Benon 1 (119) 2010; Chudnicka Klaudia 3 (121) 2010; Kordas Maciej 3 (121) 2010; Krzemiński Paweł 3 (121) 2010; Kuśnierz Artur 1 (119) 2010; Malinowski Franciszek 2 (120) 2010; Mostwin Jacek 1 (119) 2010; Nowicki B. 2 (120) 2010; Obara Marek 3 (121) 2010; Skrok Martyna 3 (121) 2010; Wach Jarosław 1 (119) 2010, 3 (121) 2010; Zarzycka Ewa M. 3 (121) 2010.


BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWAAKCENTU” ZA ROK 2011

OD NUMERU 1 (123) DO NUMERU 4 (126)

Bibliografia obejmuje prace autorów, recenzentów, tłumaczy, ważniejsze osoby i instytucje oraz teksty o nich. Gwiazdka (*) przed tytułem lub skrótem „zob.” oznacza pozycję o danym autorze. Po tytułach tłumaczonych umieszczono w nawiasie nazwisko tłumacza. Cyfry oznaczają numer (w nawiasie numeracja ciągła) i rok ukazania się „Akcentu” zawierającego odnotowaną pozycję.

Skróty używane w bibliografii:

arch. – archiwum, archiwalny
art. – artykuł
biogr. – biografia, biograficzny
dz. – dziennik
fel. – felieton
fragm. – fragment
kom. – komunikat
koresp. – korespondencja
kryt. art. – krytyka artystyczna
kryt. lit. – krytyka literacka
kryt. muz. – krytyka muzyczna
kryt. teatr. – krytyka teatralna
not. – nota, noty
om. – omówienie
oprac. – opracowanie, opracował
polem. – polemika, polemiczny
proza art. – proza artystyczna
proza poet. – proza poetycka
rec. – recenzja
red. – redakcja
rozm. – rozmowa
tłum. – tłumaczenie
w. – wiersz
wspom. – wspomnienie
wyp. – wypowiedź
zob. – zobacz

Akcent

zob. Dadej Mariusz. Trzy kroki w następne trzydziestolecie. Jubileuszowe spotkanie przyjaciół „Akcentu”; zob. Sterna-Wachowiak Sergiusz. Dostojny, Jubiletni „Akcencie”. 1 (123) 2011.

Aleksandrowicz Alina

Liryczne impresje Aliny Jahołkowskiej. (Jahołkowska Alina. Lustro duszy). not. 4 (126) 2011.

Antoniak-Kiedos Edyta

Tam, gdzie rosną wiersze. (Zambrzycka Grażyna. Portret z lustrem w tle). rec. 4 (126) 2011.

Basaj Andrzej

Karaluchy i ludzie w parach. proza art. 2 (124) 2011.

Beksiński Tomasz

zob. Górecki Daniel. „Wrzeciono frezarki rykosztosuje w sankach”, czyli o problemach tłumaczeniowych w „Latającym Cyrku Monty Pythona”. 1 (123) 2011.

Belej Leś

jazz na gitarę; biegnij; wosk; interpretacja; dzień wędrownego filozofa. (Zadura Bohdan). w. 3 (125) 2011.

Benka Urszula M.

Sienkiewicz metafizyczny. szkic. 4 (126) 2011.

Berezin Kostia

Buty Mesjasza. Traktat o podniesieniu rzeczy zdegradowanej. Przełożył i opracował Paweł Laufer. (Dunaj Ewa. Facet, który umieścił się w dwudziestoleciu międzywojennym). 2 (124) 2011.

Białas Maciej

Upiór w operze? O orientacji rynkowej w świecie wielkiej muzyki. szkic. 2 (124) 2011;

Pawana dla poety rocka. W dziesiątą rocznicę śmierci Grzegorza Ciechowskiego. art. 4 (126) 2011.

Białasiewicz Wojciech

Szwoleżer Drugiej Rzeczypospolitej. W kręgu Wieniawy. szkic. 4 (126) 2011.

Białowąs Justyna

Mąż mojej siostry; Patrzeć w trawę; Sąsiedzi w okolicy; Duch. proza art. 3 (125) 2011.

Bierut Jacek

Otruty kwiatem. (Kurek Marcin. Oleander). rec. 1 (123) 2011.

Bieszczad Maciej

Elipsa. (Orliński Marcin. Lekcja znikania). rec. 1 (123) 2011.

Borsukiewicz Stefan Andrzej

zob. Sutarski Konrad. Poeta – żołnierz czasu Apokalipsy. 1 (123) 2011.

Boryspoleć Witalij

Metamorfoza; Ślepiec; Oczyszczenie; Teoria ciekawości. (Zadura Bohdan). w. 3 (125) 2011.

Brakoniecki Kazimierz

Keineg Paol. Powrót do Bretanii. tłum. 4 (126) 2011.

Brzezińska Maria

zob. Jankowska Magdalena. Teatr słowa i dźwięku. W czterdziestą rocznicę twórczości radiowej Marii Brzezińskiej. 3 (125) 2011.

Brzoza Janusz

Pod niebem, wśród gwiazd; Snajper; Czarna ospa; Alergia. proza art. 1 (123) 2011.

Chabrowski Tadeusz

Moje rymy; Dziennik magistra Witalisa; Sen Witalisa; Witalis rusza w świat; Życie jest piękne. w. 2 (124) 2011;

*Skrawki białego habitu. (Dostatni Tomasz. Pająk i osioł w habicie). 2 (124) 2011.

Chlewiński Artur

Młodo w Lublinie. Przedwcześnie na Starym Mieście. w. 2 (124) 2011.

Chomik Łukasz

Drogowskazy interpretacji. (Owczarz Ewa. Nieosiągalna całość. Szkice o powieści polskiej XIX wieku). rec. 2 (124) 2011.

Cichosz Jan Henryk

Wiersz ze znakiem zapytania; Wszystko już było; Rok piąty; Matka Boska Krasnostawska. w. 2 (124) 2011.

Ciechowski Grzegorz

zob. Białas Maciej. Pawana dla poety rocka. W dziesiątą rocznicę śmierci Grzegorza Ciechowskiego. 4 (126) 2011.

Cymerman Jarosław

Jagiellońska Polska i „stepowa Hellada”. Czechowicz tłumaczy Małaniuka. art. 2 (124) 2011;

Wybór z wyrobów. (Nowak Bernard. Wyroby duchowe. Tom pierwszy). rec. 3 (125) 2011.

Czapczyk Paweł

*Portret humanisty. Zbigniew Kubiak w kręgu eseistyki, mitologii i krytyki kultury. (Szczerbakiewicz Rafał. Dlaczego Polska (nie) leży nad Morzem Śródziemnym?) 3 (125) 2011.

Czechowicz Józef

*zob. Cymerman Jarosław. Jagiellońska Polska i „stepowa Hellada”. Czechowicz tłumaczy Małaniuka. 2 (124) 2011.

Czerniak Stanisław

*zob. Pieczara Marek. Poeta składni świata. 4 (126) 2011.

Czornyj Maksymilian Dymitr

Gdy gończe psy złapią swój trop. proza art. 4 (126) 2011.

Czuku Marek

Pan zegarmistrz; angielski w zwierzętarni; jan paweł różewicz; W samo serce. w. 1 (123) 2011.

Dadej Mariusz

Trzy kroki w następne trzydziestolecie. Jubileuszowe spotkanie przyjaciół „Akcentu”. art. 1 (123) 2011.

Danielkiewicz Marek

Twarze zmarłych zapisane pod naszymi powiekami. fel. 1 (123) 2011;

Epitafium dla Zygmunta Mikulskiego. fel. 2 (124) 2011; Stacja końcowa, czyli recenzent pamięta. not. 2 (124) 2011; Zawsze jesteśmy tylko obok innych. fel. 3 (125) 2011; The Last of England. fel. 4 (126) 2011.

Długosz Magdalena

Tęsknota za rajem w „Die Träumenden Knaben” Oskara Kokoschki. art. 3 (125) 2011.

Dostatni Tomasz

Pająk i osioł w habicie. (Chabrowski Tadeusz. Skrawki białego habitu). rec. 2 (124) 2011.

Dostatni Tomasz, Weiss Szewach

W dwóch światach. (Kubiszyn Marta. Ekumeniczne przenikanie światów). 1 (123) 2011.

Dunaj Ewa

Anna Janko urodziła się komuś. (Janko Anna. Wiersze z cieniem). rec. 1 (123) 2011;

Facet, który umieścił się w dwudziestoleciu międzywojennym. (Berezin Kostia. Buty Mesjasza. Traktat o podniesieniu rzeczy zdegradowanej). rec. 2 (124) 2011; „Można się przyzwyczaić”. (Niewiadomski Andrzej. Tremo). rec. 4 (126) 2011.

Eckert Dariusz

mijam; Sny o rewolucji – sen robespierre’a, babcia pamięta, de revolutionibus; Niedosen; Gorycz. w. 2 (124) 2011.

Federman Raymond

*Podwójna wygrana jak nic. Przeł. Jerzy Kutnik. (Wójtowicz Aleksander. Kluski, holocaust i liberatura). 2 (124) 2011.

Gałązka-Salamon Elżbieta

zob. Górecki Daniel. „Wrzeciono frezarki ryksztosuje w sankach”, czyli o problemach tłumaczeniowych w „Latającym Cyrku Monty Pythona”. 1 (123) 2011.

Giedroyc Jerzy

zob. Marcińczak Łukasz. Giedroyc – Sokrates czy Robespierre? 1 (123) 2011.

Głowacki Janusz

*Good night Dżerzi. (Kida Agnieszka. Na końcu tęczy). 3 (125) 2011.

Głowniak Krystyna

*zob. Szykała-Żygawska Agnieszka. Krystyny Głowniak przygoda ze sztukami plastycznymi. 4 (126) 2011.

Goławska Anna Maria

Halmai Tamás. Łucznik z opaską na oczach; Eucharystia; Popiół wieczoru; Książki. Tłum. przy współpracy Izabelli Bézi. 2 (124) 2011;

*Włochy. Podróż na południe. (Goworski Andrzej. Furtka w murze). 3 (125) 2011.

Goworski Andrzej

Furtka w murze. (Anna Maria Goławska. Włochy. Podróż na południe). rec.3 (125) 2011.

Górecka Magdalena

Dwugłos o niespełnieniu. (Klimko-Dobrzaniecki Hubert. Bornholm, Bornholm). rec. 3 (125) 2011.

Górecki Daniel

Wrzeciono frezarki ryksztosuje w sankach”, czyli o problemach tłumaczeniowych w „Latającym Cyrku Monty Pythona”. art. 1 (123) 2011.

Graffiti

zob. Szymaniak Michał. Nowa wrażliwość: street art. Historia graffiti w Lublinie. 1 (123) 2011.

Gurski Walenty

*zob. Świątoniowska Dominika. Przyczynek do „ludowości” polskiego rokoka. Walenty Gurski, zapomniany poeta oświeceniowy. 2 (124) 2011.

Gutfreund Amir

Pocztówka z Waldsee. (Podpora Agnieszka). proza art. 2 (124) 2011.

Halmai Tamás

Łucznik z opaską na oczach; Eucharystia; Popiół wieczoru; Książki. (Goławska Anna przy współpracy filologicznej Izabelli Bézi). w. 2 (124) 2011.

Hornik Sławomir

pytania. na pięć minut przed wiosennym wyjściem na boisko; sherlock; nie wiem; nigdy nie przestać walczyć; amen, amen; dżerzi. list jedenasty. w. 4 (126) 2011.

Horodecka Magdalena

*Zbieranie głosów. Sztuka opowiadania Ryszarda Kapuścińskiego. (Wysocka Aneta. Wiele głosów – jedno „ja”). 2 (124) 2011.

Huelle Paweł

*Zamknęły się oczy Ziemi. Reżyseria Krzysztof Babicki, scenografia Marek Braun, muzyka Marek Kuczyński, choreografia Zbigniew Szymczyk. Teatr im. J. Osterwy w Lublinie. Premiera 9 kwietnia 2011 r. (Jankowska Magdalena. Błogosławiony trud…). 2 (124) 2011.

Ihnatowicz Janusz A.

zob. Ligęza Wojciech. Poeta odzyskany. 1 (123) 2011.

Iwaszkiewicz Jarosław

Dzienniki 1956-1963. Opracowanie i przypisy Agnieszka i Robert Papiescy, Radosław Romaniuk. Wstęp Andrzej Gronczewski. (Kochańczyk Alina. Dzienniki Iwaszkiewicza). 1 (123) 2011.

Jagiełło Michał

Narody i narodowości. Przewodnik po lekturach. Tom I. (Turżańska Wiesława. Wobec polskich resentymentów). 1 (123) 2011.

Jahołkowska Alina

*Lustro duszy. (Aleksandrowicz Alina. Liryczne impresje Aliny Jahołkowskiej). 4 (126) 2011.

Jakubowska-Fijałkowska Genowefa

Gdybyś miał raka trzustki; Chciałabym być kobietą; Pracownice socjalne wychodzą w teren; Sen Magdaleny; Osobowość borderline to ja i ty. w. 3 (125) 2011.

Jakubowska-Ożóg Alicja

Poeta i świat. Twórczość ks. Janusza A. Ihnatowicza. (Ligęza Wojciech. Poeta odzyskany). 1 (123) 2011.

Jakymczuk Lubow

dwanaście zero-zero (poezjofilm); Imienia A.I.D.S.; Akademik. Pierwsze piętro łóżka. (Zadura Bohdan). w. 3 (125) 2011.

Janicki Łukasz

Demony i anioły historii. Wizja dziejów w „Pamiętniku po klęsce” Kazimierza Wyki. szkic. 2 (124) 2011.

Janko Anna

Wiersze z cieniem. (Dunaj Ewa. Anna Janko urodziła się komuś). 1 (123) 2011.

Jankowska Magdalena

Błogosławiony trud. Paweł Huelle w Teatrze Osterwy. kryt. art. 2 (124) 2011;

Teatr słowa i dźwięku. W czterdziestą rocznicę twórczości radiowej Marii Brzezińskiej. Art. 3 (125) 2011; Pokusa narracji. (Żar. Ines i Pedro. Reżyseria Leszek Mądzik. Wykonawcy ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve /Portugalia/. Muzyka Zé Eduardo. Premiera polska 14 października 2011 r. podczas XVI Międzynarodowego Festiwalu Konfrontacje Teatralne w Lublinie). rec. 4 (126) 2011.

Jędrek Grzegorz

To dzisiaj klasyk industrial”; Dystans; Pokoszmary; Katolicki pogrzeb. w. 3 (125) 2011.

Kapelińska Marta

Przekaz podprogowy; Horoskop; Splot słoneczny; Warownia; Połów; Zwrotnica. w. 4 (126) 2011.

Kargul Mariusz

Archeologia Krasnegostawu; Końca świata w Krasnymstawie próba pierwsza; Zima na pchlim targu; nie-u-kontenendo; Dwie zgrzewki czarnej polewki, czyli kosz po amerykańsku. w. 1 (123) 2011; Krajobraz widziany przez pajdę razowca. (Stasiuk Andrzej. Dziennik pisany później. Fot. Dariusz Pawelec). rec. 3 (125) 2011.

Keineg Paol

Powrót do Bretanii: *** (Skała zbielała od odchodów); *** (Weźcie pod uwagę…); *** *(Dziecięce pytania…); *** (Odgrywam niewinnego…); *** (Słowo „pępek”…); *** (Nieoświecone lato porusza się…); *** (Pisać…); *** (Dlatego że spędziłem całe życie w książkach…). (Brakoniecki Kazimierz). w. 4 (126) 2011.

Kida Agnieszka

Na końcu tęczy. (Głowacki Janusz. Good night Dżerzi). 3 (125) 2011.

Kiss Csaba Gy.

Lekcja Europy Środkowej. Eseje i szkice. (Snopek Jerzy. Nauka Europy Środkowej). 1 (123) 2011.

Klimko-Dobrzaniecki Hubert

*Bornholm, Bornholm. (Górecka Magdalena. Dwugłos o niespełnieniu). 3 (125) 2011.

Klimowicz Marcin

Powidła wuja Leona, czyli dyskretny urok Davida Lyncha. (Sieprawski Marek. Krymina). rec. 2 (124) 2011.

Kochańczyk Alina

Dzienniki Iwaszkiewicza. (Iwaszkiewicz Jarosław. Dzienniki 1956-1963). rec. 1 (123) 2011.

Kokoschka Oskar

*zob. Długosz Magdalena. Tęsknota za rajem w „Die Träumenden Knaben” Oskara Kokoschki. 3 (125) 2011.

Kopycińska-Lehun Maria

Magia Kresów, czyli lato w Krzemieńcu w dwóch odsłonach. (Olbromski Mariusz. Lato w Krzemieńcu. Legendy znad Ikwy). not. 1 (123) 2011.

Kopsik Ewa

*Uciec przed cieniem. (Turżańska Wiesława. Palimpsest z cieniem w tle). 2 (124) 2011.

Koryciński Wojciech

*Tajemnice ulicy Pańskiej. (Mackiewicz Paweł. You’ll never know). 2 (124) 2011.

Kostka-Biernacki Wacław

zob. Paździewski Włodzimierz. „Straszny gość” Kostka-Biernackiego, czyli realizm magiczny po polsku. 1 (123) 2011.

Kovács István

*Nieznani polscy bohaterowie powstania węgierskiego 1848-1849. Przełożył i posłowiem opatrzył Jerzy Snopek. (Noiński Emil. Zadbać o pamięć – Polacy podczas węgierskiej rewolucji 1848-1849). 2 (124) 2011.

Kozioł Urszula

Horrendum. (Reszczyk Agnieszka. Chwytanie chwili). 1 (123) 2011.

Koźmiński Eugeniusz

Mewy; Wilgoć; Upał; Noc; Kobieta przed lustrem; Rybacka przystań. w. 2 (124) 2011.

Krakowiak Małgorzata

Do Sydney przez Szanghaj, do Polski przez Mickiewicza. Rozmowa z Marcelem Weylandem. rozm. 4 (126) 2011.

Kruk Hałyna

*** (Co rano na przepięknym huculskim talerzu…); *** (kobieta przecina sobie żyły…); *** (Nikt nie umiera w porze deszczowej…); ***(zatrudniasz kobietę…); ***(czasami gorsza jestem od czasu…); *** (chowając wielkie w małym…); *** (śni mi się schron przeciwlotniczy…). (Zadura Bohdan). w. 2 (124) 2011.

Kubiszyn Marta

Ekumeniczne przenikanie światów. (Weiss Szewach, Dostatni Tomasz. W dwóch światach). rec. 1 (123) 2011.

Kurek Marcin

Oleander. (Bierut Jacek. Otruty kwiatem). rec. 1 (123) 2011.

Kusiba Marek

Kochankowie z ulicy Kościelnej. proza art. 3 (125) 2011;

Ojciec; Wiśnia; Zawahanie; Henryk D. wspomina Woodstock; Dziewczyna przenosząca ślimaki; Ankieta; Dakota; Strawberry Fields. w. 4 (126) 2011.

Lászlo Noémi

Z zamkniętymi oczami; Złudzenie; Proch i popiół. (Nowacka-Wilczek Zofia przy współpracy filologicznej Justyny Musialskiej). w. 3 (125) 2011.

Letnia Akademia Filmowa

zob. Pieńkowski Grzegorz. Akademia nowego tysiąclecia. 1 (123) 2011.

Leszczyńska-Pieniak Eliza

Cesarzowa Olga. art. 3 (125) 2011;

Mroczna intuicja Mikołaja Smoczyńskiego. art. 4 (126) 2011.

Ligęza Wojciech

Poeta odzyskany. (Jakubowska-Ożóg Alicja. Poeta i świat. Twórczość literacka ks. Janusza A. Ihnatowicza). rec. 1 (123) 2011.

Lippelt Christoph

Sen o umieraniu (fragmenty): Przemiana; Morski brzeg; Na drodze; U stóp drabiny; Es Vedra; Mercado del Campo; Podróż; Czarodziej; Jak drzewa; Gwiazdy; Pociecha; Podarunek z podróży; Tu i tam. (Wachowiak Eugeniusz). w. 4 (126) 2011.

Lubka Andrij

*** (O trzeciej w nocy w obcym mieście…); *** (Mówili mi mądrzy ludzie…); *** (Już prawie na wylocie…). (Zadura Bohdan). w. 3 (125) 2011.

Lutosławska Grażyna

Dzień w Cambridge. Przewodnik dla siedzących przy kawie. reportaż. 4 (126) 2011.

Łada-Maciągowa Małgorzata

*zob. Pasztor Agnieszka. Malarskie widzenie świata Małgorzaty Łady-Maciągowej. 2 (124) 2011.

Łoziński Mikołaj

*Książka. (Wach Jarosław. Książka dla rodziny). 3 (125) 2011.

Machul Piotr

kołysanka mazurska albo barbituran pruski; jej zdjęcie z 1961 roku; Cafe Colombia; szybka konkwista; do ojca Grzegorza Mendla; ulubiony. w. 3 (125) 2011.

Mackiewicz Paweł

You’ll never know. (Koryciński Wojciech. Tajemnice ulicy Pańskiej). rec. 2 (124) 2011.

Maj Joanna

Racjonalna Ariadna uwięziona. esej. 3 (125) 2011.

Maliszewski Karol

Różewicz podsłuchany parokrotnie. Metamorfozy twórczość Różewicza według Kazimierza Wyki. szkic. 1 (123) 2011.

Małaniuk Jewhen

*zob. Cymerman Jarosław. Jagiellońska Polska i „stepowa Hellada”. Czechowicz tłumaczy Małaniuka. 2 (124) 2011.

Marcińczak Łukasz

Giedroyc – Sokrates czy Robespierre? esej. 1 (123) 2011.

Marczuk Adam

Kotka; ***(Skaleczyłem się w palec…); Erotyk z patriotycznym wydźwiękiem; ***(Miłość niesłusznie kojarzona z nocą…); ***(Kobieta leży na wysypisku…). w. 3 (125) 2011.

Masternak Zbigniew

Nous sommes Polonaise. proza art. 1 (123) 2011.

Mazur Ewa

Nagy Gábor. Bajka z kamienicy; Południowe dzwony. (tłum. przy współpracy filologicznej Izabelli Bézi; Stodoła. (tłum. wspólnie z Bogusławem Wróblewskim przy współpracy filologicznej Izabelli Bézi). 1 (123) 2011.

Mądzik Leszek

Kontrast. fel. 1 (123) 2011; Kaczeńce. fel. 2 (124) 2011; Konfrontacja. fel. 3 (125) 2011;

Żar. Ines i Pedro. Reżyseria L. M., Wykonawcy ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve /Portugalia/. Muzyka Zé Eduardo. Premiera polska 14 października 2011 r. (podczas XVI Międzynarodowego Festiwalu Konfrontacje Teatralne w Lublinie). (Jankowska Magdalena. Pokusa narracji). 4 (126) 2011;

Pakunek. fel. 4 (126) 2011.

Mezey Katalin

Motorynka taty; Motocykl taty; Szkło w wodzie. (Worowska Teresa). proza art. 2 (124) 2011.

Michalski Waldemar

*Klucze i słowa. Szkice literackie. (Reszczyk Agnieszka. Być poetą). w. 3 (125) 2011;

Poetycka faktografia i refleksje Pana Credo. (Wierzbicki Alfred Marek. Fotografia rodzinna). rec. 4 (126) 2011;

Między Wilnem a Warszawą. (Mieczkowski Romuald. Na litewskim paszporcie). not. 4 (126) 2011.

Mieczkowski Romuald

*Na litewskim paszporcie. (Michalski Waldemar. Między Wilnem a Warszawą). 4 (126) 2011.

Mikulski Zygmunt

*zob. Danielkiewicz Marek. Epitafium dla Zygmunta Mikulskiego. 2 (124) 2011.

Minda Dagmara

Wszelka przyzwoitość; Wszystkie świętości. proza art. 1 (123) 2011.

Mitzner Piotr

*Kropka. (Rygielska Małgorzata. Oś(ć) świata). 4 (126) 2011.

Monk Radjo

*Zielona gałąź. Wiersze wybrane. / Der grüne Zweig. Ausgewählte Gedichte. Przełożył Artur Chlewiński. (Reszczyk Agnieszka. W poszukiwaniu niewidzialnego). 4 (126) 2011.

Moser Jarosław

Moje fado; Okrywając kocem drzemiącego Vladymira; Pole cudów; Szunamitka, Primal force; Sporysz. w. 1 (123) 2011.

Mrożek Sławomir

*Dziennik. Tom I. 1962-1969. (Ziółkowska Renata. Wszystko naprawdę, wszystko na niby). 2 (124) 2011.

Nagy Gábor

Bajka z kamienicy; Południowe dzwony. (Mazur Ewa przy współpracy filologicznej Izabelli Bézi); Stodoła. (Mazur Ewa i Wróblewski Bogusław przy współpracy filologicznej Izabelli Bézi). w. 1 (123) 2011.

Niewiadomski Andrzej

*Tremo. (Dunaj Ewa. „Można się przyzwyczaić”.). 4 (126) 2011.

Noiński Emil

Zadbać o pamięć – Polacy podczas węgierskiej rewolucji 1848-1849. (Kovács István. Nieznani polscy bohaterowie powstania węgierskiego 1848-1849). rec. 2 (124) 2011.

Nowacka-Wilczek Zofia

Lászlo Noémi. Z zamkniętymi oczami; Złudzenie; Proch i popiół. tłum. 3 (125) 2011.

Nowak Bernard

*Wyroby duchowe. Tom pierwszy. (Cymerman Jarosław. Wybór z wyrobów). 3 (125) 2011.

Nowakowski Cezary

Ksenia; Poczęstunki. proza art. 1 (123) 2011.

Nowicki Bogdan

Schulzowskie ordalia, czyli jaźń ćwicząca się w herezji. szkic. 2 (124) 2011.

Nycz Maciej

Ludzie Grobli. (Rylski Eustachy. Na Grobli.). rec. 3 (125) 2011.

Olbromski Mariusz

Lato w Krzemieńcu. Legendy znad Ikwy. W tekście zdjęcia Adama Bujaka. (Kopycińska-Lehun Maria. Magia Kresów, czyli lato w Krzemieńcu w dwóch odsłonach). 1 (123) 2011.

Orliński Marcin

Lekcja znikania. (Bieszczad Maciej. Elipsa). rec. 1 (123) 2011.

Owczarz Ewa

*Nieosiągalna całość. Szkice o powieści polskiej XIX wieku. (Chomik Łukasz. Drogowskazy interpretacji). 2 (124) 2011.

Ożóg Kaziemierz S.

Macewa i miejsce pamięci. Półwiecze pomnika „Ofiar Getta” w Lublinie. art. 3 (125) 2011.

Pasztor Agnieszka

Malarskie widzenie świata Małgorzaty Łady-Maciągowej. art. 2 (124) 2011.

Pawełek Kazimierz

*Mixtura dla Czarta. (Turżańska Wiesława. Z nostalgią o muzie z lekka podkasanej). 3 (125) 2011.

Paźniewski Włodzimierz

Straszny gość” Kosta-Biernackiego, czyli realizm magiczny po polsku. esej. 1 (123) 2011.

Pieczara Marek

Poeta składni świata. szkic. 4 (126) 2011.

Pieńkowski Grzegorz

Akademia nowego tysiąclecia. art. 1 (123) 2011.

Podgórnik Marta

*Rezydencja surykatek. (Potent Małgorzata. Życie jak dancing). 4 (126) 2011.

Podpora Agnieszka

Gutfreund Amir. Pocztówka z Waldsee. tłum. 2 (124) 2011.

Potent Małgorzata

Życie jak dancing. (Podgórnik Marta. Rezydencja surykatek). rec. 4 (126) 2011.

Prochot-Sojka Patrycja

Wznoszę toast za Tanię… Opowieść wojenna. proza art. 3 (125) 2011.

Próchniewicz Wojciech

Niezależnie od sytuacji wielu chciałoby mieć swoje pięć minut; Podróż; Nieobecność; Człowiek z muzyką w sercu; Cwał. proza art. 1 (123) 2011.

Przyboś Uta

World Press Photo w centrum handlowym; Kamień; Walc Barbary; W Odargowie koło Żarnowca; Liczba. w. 4 (126) 2011.

Ptak Agata

W myśl teorii snów. (Zadura Bohdan. Nocne życie). rec. 4 (126) 2011.

Reszczyk Agnieszka

Chwytanie chwili. (Kozioł Urszula. Horrendum). rec. 1 (123) 2011; Być poetą. (Michalski Waldemar. Klucze i słowa. Szkice literackie). rec. 3 (125) 2011;

W poszukiwaniu niewidzialnego. (Monk Radjo. Zielona gałąź. Wiersze wybrane / Der grüne Zweig. Ausgewählte Gedichte. Przełożył Artur Chlewiński). rec. 4 (126) 2011.

Resenstein Erna

*zob. Danielkiewicz Marek. Zawsze jesteśmy tylko obok innych. 3 (125) 2011.

Roguski Piotr

Adieu, Cologne. Wiersze. Rozmowa z duchami. (Adieu, Cologne. Gedichte. Ein Gesprächt mit Geinstern. Przeł. na język niemiecki E. Brödner). Solecki Mariusz. 1 (123) 2011.

Roshwald Mordecai

Piłsudski i gołąb. not. 3 (125) 2011.

Różewicz Tadeusz

zob. Maliszewski Karol. Różewicz podsłuchany parokrotnie. Metamorfozy twórczości Różewicza według Kazimierza Wyki. 1 (123) 2011.

Rygielska Małgorzata

Oś(ć) świata. (Mitzner Piotr. Kropka). rec. 4 (126) 2011.

Rylski Eustachy

*Na Grobli. (Nycz Maciej. Ludzie Grobli). 3 (125) 2011.

Ryszkiewicz Andrzej

*zob. Ryszkiewicz Kuba. Dusiek. Impresja. 4 (126) 2011.

Ryszkiewicz Kuba

Dusiek. Impresja. wspom. 4 (126) 2011.

Schulz Bruno

*zob. Nowicki Bogdan. Schulzowskie ordalia, czyli jaźń ćwicząca się w herezji. 2 (124) 2011.

zob. Suwała Robert. Biografizm twarzy. O autoportretach Brunona Schulza. 3 (125) 2011.

Shallcross Bożena

*Rzeczy i zagłada. (Zińczuk Aleksandra. Przedmiot o podmiocie – o zreifikowanym człowieku czasów zagłady). 1 (123) 2011.

Sienkiewicz Henryk

*zob. Benka Urszula M. Sienkiewicz metafizyczny. 4 (126) 2011.

Siemaszko Olga

*zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Cesarzowa Olga. 3 (125) 2011.

Sieprawski Marek

*Krymina. (Klimowicz Marcin. Powidła wuja Leona, czyli dyskretny urok Davida Lyncha). 2 (124) 2011.

Smoczyński Mikołaj

*zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Mroczna intuicja Mikołaja Smoczyńskiego. 4 (126) 2011.

Snopek Jerzy

Nauka Europy Środkowej. (Kiss Csaba Gy. Lekcja Europy Środkowej. Eseje i szkice). rec. 1 (123) 2011;

*Dojść do słonecznej strefy. Antologia współczesnej poezji węgierskiej. (Turżańska Wiesława. Madziarska gorycz istnienia i historii). 4 (126) 2011.

Solecki Mariusz

Pożegnanie z Kolonią. (Roguski Piotr. Adieu, Cologne. Wiersze. Rozmowa z duchami /Adieu, Cologne. Gedichte. Ein Gesprächt mit Geinstern. Przeł. na język niemiecki E. Brödner.). rec. 1 (123) 2011.

Sołtysik Marek

Pani Kicz z przodu i z boku. proza art. 2 (124) 2011.

Stasiuk Andrzej

*Dziennik pisany później. Fot. Dariusz Pawelec. (Kargul Mariusz. Krajobraz widziany przez pajdę razowca). 3 (125) 2011.

Sterna-Wachowiak Sergiusz

Dostojny, Jubiletni „Akcencie”. koresp. 1 (123) 2011; Sceny z życia codziennego artystów (I). proza art. 3 (125) 2011; Sceny z życia codziennego artystów (II). proza art. 4 (126) 2011.

Sutarski Konrad

Poeta – żołnierz czasu Apokalipsy. not. 1 (123) 2011.

Suwała Robert

Biografizm twarzy. O autoportretach Brunona Schulza. art. 3 (125) 2011.

Szczerbakiewicz Rafał

Dlaczego Polska (nie) leży nad Morzem Śródziemnym? (Czapczyk Paweł. Portret humanisty. Zbigniew Kubiak w kręgu eseistyki, mitologii i krytyki kultury). rec. 3 (125) 2011.

Szczyrycia Pawło

Trolejbus; *** (pisanie po obiedzie…); ***(nad palmami mrocznych egzotyk…); ***(czasy gorsze przemijając…). (Zadura Bohdan). w. 3 (125) 2011.

Szukalski Stanisław

zob. Teske Joanna Klara. „Niemy śpiewak” Stanisława Szukalskiego: portret autora, człowieka czy Boga? 1 (123) 2011.

Szykuła-Żygawska Agnieszka

Krystyny Głowniak przygoda ze sztukami plastycznymi. not. 4 (126) 2011.

Szymaniak Michał

Nowa wrażliwość: street art. Historia graffiti w Lublinie. art. 1 (123) 2011.

Świątoniowska Dominika

Przyczynek do „ludowości” polskiego rokoka. Walenty Gurski, zapomniany poeta oświeceniowy. not. 2 (124) 2011.

Tatar Barbara

Jaka jest „przyszłość Witkacego”? (Przyszłość Witkacego. Red. Teresa Pękala). rec. 2 (124) 2011.

Teske Joanna Klara

Niemy śpiewak” Stanisława Szukalskiego: portret autora, człowieka czy Boga? not. 1 (123) 2011.

Turżańska Wiesława
Wobec polskich resentymentów. (Jagiełło Michał. Narody i narodowości. Przewodnik po lekturach. Tom I). rec. 1 (123) 2011;

Palimpsest z cieniem w tle. (Kopsik Ewa. Uciec przed cieniem). rec. 2 (124) 2011;

Z nostalgią o muzie z lekka podkasanej. (Pawełek Kazimierz. Mixtura dla Czarta). rec. 3 (125) 2011;

Madziarska gorycz istnienia i historii. (Snopek Jerzy. Dojść do słonecznej strefy. Antologia współczesnej poezji węgierskiej). rec. 4 (126) 2011.

Wach Jarosław

Książka dla rodziny. (Łoziński Mikołaj. Książka). rec. 3 (125) 2011;

Trzeci brzeg. Mięćmierski festiwal sztuk. not. 4 (126) 2011.

Wachowiak Eugeniusz

Lippelt Christoph. Sen o umieraniu (fragmenty): Przemiana; Morski brzeg; Na drodze; U stóp drabiny; Es Vedra; Mercado del Campo; Podróż; Czarodziej; Jak drzewa; Gwiazdy; Podarunek z podróży; Tu i tam. tłum. 4 (126) 2011.

Wacko Dominik

Topografia Lublina; Powódź, czyli topografia Lublina 2; Winda. Akademik; (Nie)winda. Akademik. w. 1 (123) 2011.

Weiss Szewach, Dostatni Tomasz

W dwóch światach. (Kubiszyn Marta. Ekumeniczne przenikanie światów). 1 (123) 2011.

Weyland Marcel

Do Sydney przez Szanghaj, do Polski przez Mickiewicza. (Rozmawia Małgorzata Krakowiak). rozm. 4 (126) 2011.

Wiegandt Ewa

*Niepokoje literatury. Szkice o prozie polskiej XX wieku. (Wójtowicz Aleksander. Literatura „po końcu świata” i „w środku życia”). 3 (125) 2011.

Wieniawa-Długoszowski Bolesław

*zob. Białasiewicz Wojciech. Szwoleżer Drugiej Rzeczypospolitej. W kręgu Wieniawy. 4 (126) 2011.

Wierzbicki Alfred Marek

*Fotografia rodzinna. (Michalski Waldemar. Poetycka faktografia i refleksje Pana Credo). 4 (126) 2011.

Witkiewicz Stanisław Ignacy

*zob. Tatar Barbara. Jaka jest „przyszłość Witkacego?” 2 (124) 2011.

Worowska Teresa

Mezey Katalin. Motorynka taty; Motocykl taty; Szkło w wodzie. tłum. 2 (124) 2011.

Woś Jan Władysław

Ogrodnik. proza art. 3 (125) 2011.

Wójtowicz Aleksander

Kluski, holocaust i liberatura. (Federman Raymond. Podwójna wygrana jak nic). rec. 2 (124) 2011;

Literatura „po końcu świata” i „w środku życia”. (Wiegandt Ewa. Niepokoje literatury. Szkice o prozie polskiej XX wieku). rec. 3 (125) 2011.

Wróblewski Bogusław

Nagy Gábor. Stodoła. (tłum. wspólnie z Ewą Mazur przy współpracy filologicznej Izabelli Bézi). 1 (123) 2011;

Niezwyczajna samotność. Arcybiskup Józef Życiński (1948-2011). wspom. 1 (123) 2011.

Wyka Kazimierz

zob. Maliszewski Karol. Różewicz podsłuchany parokrotnie. Metamorfozy twórczości Różewicza według Kazimierza Wyki. 1 (123) 2011;

*zob. Janicki Łukasz. Demony i anioły historii. Wizja dziejów w „Pamiętniku po klęsce” Kazimierza Wyki. 2 (124) 2011.

Wysocka Aneta

Wiele głosów – jedno „ja”. (Horodecka Magdalena. Zbieranie głosów. Sztuka opowiadania Ryszarda Kapuścińskiego). rec. 2 (124) 2011.

Zadura Bohdan

Kruk Hałyna. *** (Co rano na przepięknym huculskim talerzu… ); *** (kobieta przecina sobie żyły…); *** (Nikt nie umiera w porze deszczowej…); ***(zatrudniasz kobietę…); ***(czasami gorsza jestem od czasu…); *** (chowając wielkie w małym…); *** (śni mi się schron przeciwlotniczy…). tłum. 2 (124) 2011; Belej Leś. jazz na gitarę; biegnij; wosk; interpretacja; dzień wędrownego filozofa. tłum. 3 (125) 2011; Boryspoleć Witalij. Metamorfoza; Ślepiec; Oczyszczenie; Teoria ciekawości. tłum. 3 (125) 2011; Jakymczyk Lubow. dwanaście zero-zero (poezjofilm); Imienia A.I.D.S.; Akademik. Pierwsze piętro łóżka. tłum. 3 (125) 2011; Szczyrycia Pawło. Trolejbus; *** (pisanie po obiedzie…); ***(nad palmami mrocznych egzotyk…); ***(czasy gorsze przemijając…). tłum. 3 (125) 2011; Lubka Andrij. *** (O trzeciej w nocy w obcym mieście…); *** (Mówili mi mądrzy ludzie…); *** (Już prawie na wylocie…). tłum. 3 (125) 2011; *Nocne życie. (Ptak Agata. W myśl teorii snów). 4 (126) 2011.

Zambrzycka Grażyna

*Portret z lustrem w tle. (Antoniak-Kiedos Edyta. Tam, gdzie rosną wiersze). 4 (126) 2011.

Zdanowska Paulina

czas wodnika; język miłości; Wzrok; *** (czasami też idę do kościoła…); nie czas serca; piosenka o mokrej. w. 4 (126) 2011.

Zińczuk Aleksandra

Przedmiot o podmiocie – o zreifikowanym człowieku czasów zagłady. (Shallcross Bożena. Rzeczy i zagłada). rec. 1 (123) 2011; stajenny mistycyzm; *** (szarpnęło…); za umarłych (i) poetów; Nie uczyniony ręką ludzką; everyday Nobodaddy; wspomnienie tamtej zimy; Pozbierany; Mnemony; ars moriendi przereklamowana. w. 3 (125) 2011.

Ziółkowska Renata

Wszystko naprawdę, wszystko na niby. (Mrożek Sławomir. Dziennik. Tom I. 1962-1969). rec. 2 (124) 2011.

Życiński Józef abp.

zob. Wróblewski Bogusław. Niezwyczajna samotność. 1 (123) 2011.

Żywicka-Luckner Maria

pejzaż z cyfrą 5 williamsa i narodziny tancerki fado; psychodrama czy zwykła odmowa udziału w tragedii?; pytanie o wojnę a wojna jest kobietą; dajcie ślepemu pochodzić po wiatrem rozpiętych pończochach; kobiety z autobusu 146; list ze stacyjki małych semaforów. w. 1 (123) 2011.

Autorzy prac plastycznych

Głowniak Krystyna 4 (126) 2011; Kokoschka Oskar 3 (125) 2011; Kuśmirowski Robert 4 (126) 2011; Łada-Maciągowa Małgorzata 2 (124) 2011; Siemaszko Olga 3 (125) 2011; Smoczyński Mikołaj 4 (126) 2011.

Autorzy prac fotograficznych

Awiorko Dorota 4 (126) 2011; Bułtowicz Bartłomiej 1 (123) 2011; Gładysz Anna 4 (126) 2011; Goławska Anna 4 (126) 2011; Kołczewska Diana 4 (126) 2011; Krakowiak Małgorzata 4 (126) 2011; Kutnik Jerzy 1 (123) 2011; Miazga Andrzej 1 (123) 2011; Obara Marek 1 (123) 2011; Ożóg Kazimierz S. 3 (125) 2011; Ożóg Krzysztof 4 (126) 2011; Smoczyński Mikołaj 4 (126) 2011; Trembecki Mirosław 3 (125) 2011; Wach Jarosław 1 (123) 2011, 4 (126) 2011; Winnicki Grzegorz 1 (123) 2011; Wróblewska Małgorzata 1 (123) 2011; Wróblewski Krzysztof 1 (123) 2011.


BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWAAKCENTU” ZA ROK 2012

OD NUMERU 1 (127) DO NUMERU 4 (130)

Bibliografia obejmuje prace autorów, recenzentów, tłumaczy, ważniejsze osoby i instytucje oraz teksty o nich. Gwiazdka (*) przed tytułem lub skrótem „zob.” oznacza pozycję o danym autorze. Po tytułach tłumaczonych umieszczono w nawiasie nazwisko tłumacza. Cyfry oznaczają numer (w nawiasie numeracja ciągła) i rok ukazania się „Akcentu” zawierającego odnotowaną pozycję.

Skróty używane w bibliografii:

arch. – archiwum, archiwalny
art. – artykuł
biogr. – biografia, biograficzny
dz. – dziennik
fel. – felieton
fragm. – fragment
kom. – komunikat
koresp. – korespondencja
kryt. art. – krytyka artystyczna
kryt. lit. – krytyka literacka
kryt. muz. – krytyka muzyczna
kryt. teatr. – krytyka teatralna
not. – nota, noty
om. – omówienie
oprac. – opracowanie, opracował
polem. – polemika, polemiczny
proza art. – proza artystyczna
proza poet. – proza poetycka
rec. – recenzja
red. – redakcja
rozm. – rozmowa
tłum. – tłumaczenie
w. – wiersz
wspom. – wspomnienie
wyp. – wypowiedź
zob. – zobacz

Andrusiak Iwan

*zob. Wach Jarosław. „Jeśli chodzi o lirykę ukraińską – wszystkie drogi prowadzą do Lublina”. Czytanie Ukrainy w Akcencie – Noc Kultury 2012. 3 (129) 2012.

Antoniak-Kiedos Edyta

Wileńskie horyzonty Miłosza. (Szawerna-Dyrszka Anna. Bliższe i dalsze okolice Miłosza. Szkice). rec. 3 (129) 2012; Usłyszeć melodię. (Bargielska Justyna. Bach for my baby). rec. 4 (130) 2012.

Bakuła Bogusław

*zob. Wach Jarosław. „Jeśli chodzi o lirykę ukraińską – wszystkie drogi prowadzą do Lublina”. Czytanie Ukrainy w Akcencie – Noc Kultury 2012. 3 (129) 2012; Ars poetica dzisiejszej Ukrainy. Wokół najnowszej antologii liryki ukraińskiej. (Kamińska Aneta. Cząstki pomarańczy) art. 4 (130) 2012.

Balcerzan Edward

Razem tu koncertujemy. O poezji Bogusławy. szkic. 2 (128) 2012; Granica na moment; Rozkojarzenie rzeki. w. 2 (128) 2012; *zob. Jarosław Mikołajewski, Warkocz, dom. 2 (128) 2012.

Bargielska Justyna

*Bach for my baby. (Antoniak-Kiedos Edyta. Usłyszeć melodię). 4 (130) 2012.

Bednarczyk Judyta

Pochówek Hester Sparks. proza art. 1 (127) 2012.

Bednarska Justyna Sylwia

wszystko; florida istoriya; I Want You; droga, która nas dzieli; Mamusiu; Justyna B. w. 2 (128) 2012.

Benka Urszula Małgorzata

Męska otchłanna potworność. (Dehnel Jacek, Saturn. Czarne obrazy z życia mężczyzn z rodziny Goya.). rec. 1 (127) 2012; Przeklinam cię, jeśli nie będziesz poetą. esej. 4 (130) 2012.

Białas Maciej

W rytmie bolera, czyli o muzyczno-poetyckim idiolekcie Piotra Selima i Hanny Lewandowskiej. art. 4 (130) 2012.

Bielecka-Mateja Anna

Dziś są moje urodziny… Rozważania o śnie w poezji Tadeusz Różewicza. esej. 3 (129) 2012.

Bieszczad Maciej

Cierpkie owoce; Riders on the storm; Spotkanie; Jahwe Rofe; Duch prawdy; Pięciuset. w. 2 (128) 2012; *Okolice Gerazy. (Dunaj Ewa. „Od początku idziemy pod wiatr”). 4 (130) 2012.

Boroń Dominika

O humorze bez poczucia humoru. (Dziemidok Bohdan. O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj). rec. 4 (130) 2012.

Brakoniecki Kazimierz

Święto Epifanii (fragm.) w. 1 (127) 2012.

B.W., E.K.

Oprac.„Reportaż tkwi fizjologicznie w naturze reportera…” Katarzyna Michalak o Hannie Krall. not. 4 (130) 2012.

b.w., w.g.

Syzyf tańczący. O grafikach Anity Graboś. art.1 (127) 2012.

Cage John

Jak podawać, kopać, upadać i biegać. (Durczak Mateusz, Kutnik Jerzy). art. 1 (127) 2012; Niezdeterminowanie. (Jung Magdalena, Kutnik Jerzy). art. 2 (128) 2012;

*zob. Gann Kyle. Cisza nie istnieje: 4’33” Johnna Cage’a. Pierwsze wysłuchanie. (Paprota Małgorzata). szkic. 1 (127) 2012; *zob. Tan Margaret Leng. Refleksje na temat Water Music”. (Jung Magdalena). 1 (127) 2012; Ostatnie pytania Johna Cage’a. (Durczak Mateusz). 1 (127) 2012; Zabawka to zabawka to (nie) zabawka. Refleksje nad Suitą na dziecięcy fortepian Johna Cage’a. (Durczak Mateusz, Kutnik, Jerzy). 3 (129) 2012; *zob. Kutnik Jerzy. John Cage pisał jak z nut. 4 (130) 2012; *zob. Frelik Edyta. Wydawnicze echa Roku Johna Cage’a w Polsce. 4 (130) 2012.

Chabrowski Tadeusz

*** (Jeśli śmierć ma nadejść…); Odistoczenie; Portret z siedmioma palcami; Woody Alen twierdzi; Pory roku; Gromnica w doniczce. w. 1 (127) 2012; *Magister Witalis. (Dunaj Ewa. Jak archeolog albo botanik…). 2 (128) 2012.

Chlebda Wojciech

Czy polska etnolingwistyka może być zwornikiem nauk humanistycznych? szkic. 4 (130) 2012.

Chojnacki Roman

*C’est ainsi. Tłumaczenie, przypisy, posłowie: Bogusław Biela. (Reszczyk Agnieszka. O bliskości świata). 2 (128) 2012.

Clark Joanna

Tajemnice obrazów, obrazy tajemnic. (Karkowski Czesław. Moje Metropolitan). rec. 4 (130) 2012.

Cymerman Jarosław

Ja ze wsi jestem…” (Ziemkiewicz Rafał. Zgred). rec. 1 (127) 2012; Manowce poety. (Leśmian Bolesław. Satyr i Nimfa. Bajka o złotym grzebyku. Opracowanie i posłowie Dariusz Pachocki, Artur Truszkowski). rec. 3 (129) 2012.

Czyż Marcin

Lubelskie pokoiki: Arahja: Pokoik w Pekinie”; Pokoik w Heliosie”; Pokoik na Krańcowej; Pokoik w Burżuju”; Pokoik na Wysockiego; Pokoik na Konstantynowie; Pokoik na Zbożowej; Pokoik na Lipowej; Pokoik na Nadbystrzyckiej; Pokoik na Dziesiątej; Pokoik na Lubartowskiej; Pokoik na Paryskiej; Pokoik w Dąbrowicy; Pokoik na Cichej. w. 3 (129) 2012.

Danielkiewicz Marek

Literackie pasje lubelskich ziemian. (Przegaliński Andrzej. Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864-1914; Wokół dworu i pałacu. Studia z duchowej i materialnej kultury ziemiaństwa lubelskiego po powstaniu styczniowym). rec. 1 (127) 2012;

Dobry Theo, czyli pamiętajcie o twórcy felietonu krytycznego. Pamięci Joanny Guze. fel. 1 (127) 2012; Wiwat aspidistra. fel. 2 (128) 2012; Ostatni taki wielki pan. fel. 3 (129) 2012;

Mężczyźni i koty. fel. 4 (130) 2012.

Dehnel Jacek

*Saturn. Czarne obrazy z życia mężczyzn z rodziny Goya. (Benka Urszula M. Męska otchłanna potworność). 1 (127) 2012; (Klimowicz Marcin. Demony (według) Dehnela). 1 (127) 2012; *Rubryki strat i zysków. Zebrane poematy i cykle poetyckie z lat 1999-2010. (Mazurek Anna. Wahadło, czyli anatomia melancholii według Dehnela). 4 (130) 2012.

Dostatni Tomasz

Rozmowy dokończone z arcybiskupem Józefem Życińskim. wspom. 2 (128) 2012.

Dubaj Mariusz

I Międzynarodowy Festiwal Andrzej Nikodemowicz – czas i dźwięk”. (Z notatnika melomana). art. 4 (130) 2012.

Dunaj Ewa

Jak archeolog albo botanik…(Chabrowski Tadeusz. Magister Witalis). rec. 2 (128) 2012;„Od początku idziemy pod wiatr”. (Bieszczad Maciej. Okolice Gerazy). rec. 4 (130) 2012.

Dunin-Kozicki Wojciech

zamknij okna, przy tej szybkości wieje…; ***(z niestałą częstotliwością…); *** (Po prostu idź…); *** dzień dobry…; dla Ciebie już zawsze będę zasypiał w trakcie… filmu; *** (latem widziałem koniec ziemi…). w. 1 (127) 2012.

Durczak Mateusz

Cage John, Jak podawać, kopać, upadać i biegać. tłum. 1 (127) 2012; Tan Margaret Leng. Ostatnie pytania Johna Cage’a. tłum. 1 (127) 2012; Zabawka to zabawka to (nie) zabawka. Refleksje nad Suitą na dziecięcy fortepian Johna Cage’a. tłum. 3 (129) 2012.

Dziemidok Bohdan

*O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj. (Boroń Dominika. O humorze bez poczucia humoru). 4 (130) 2012.

Dziwak Joanna

*** (Nie opowiem o subtelnych detalach…); ***(Szczęście to słowo z poradnika dla panienek…); Listy; ’89; ***(Wieczory takie jak przystało na zakończenie…). w. 3 (129) 2012.

E.K., B. W.

Oprac. „Reportaż tkwi fizjologicznie w naturze reportera…” Katarzyna Michalak o Hannie Krall. not. 4 (130) 2012.

Fantasy

*zob. Kurek Dominika. Oblicza historii w literaturze fantasy. 2 (128) 2012.

Filip Grzegorz

Małosolne. proza art. 1 (127) 2012.

Frajlich Anna

Wieczne życie rodu Kościelskich. (Klas Wojciech, Zieliński Jan. Kościelscy. Ród, Fundacja, Nagroda). rec. 3 (129) 2012.

Frelik Edyta

Wydawnicze echa Roku Johna Cage’a w Polsce. not. 4 (130) 2012.

Gann Kyle

Cisza nie istnieje: 4’33” Johna Cage’a. Pierwsze wysłuchanie. (Paprota Małgorzata). szkic. 1 (127) 2012.

Ginczanka Zuzanna

*zob. Stolarczyk Aleksandra. O miejscu człowieka w świecie Boga (boga). Przypadek Zuzanny Ginczanki. 2 (128) 2012.

Gnyp Elżbieta

Maria Urban-Mieszkowska. Jej Kasie, Karolinki, Marysie i Julki… not. 1 (127) 2012.

Goławska Anna Maria

Dom opowieści. (Szejnert Małgorzata. Dom żółwia. Zanzibar). rec. 1 (127) 2012.

Goworski Andrzej

Noli turbare circulos meos. (Misiewicz Janusz. Ciało czasu. Esej o teatrze). rec. 3 (129) 2012.

Górecka Magdalena

Magia kina, koszmar historii. (Wojnarowski Zbigniew. Miraż.). rec. 1 (127) 2012; Agonia świata przy dźwiękach Beethovena. (Roshwald Mordecai. Poziom 7). not. 2 (128) 2012; Świat z pudełka, czyli o doświadczaniu historii w postkulturze. (Orbitowski Łukasz. Widma). rec. 3 (129) 2012.

Graboś Anita

*zob. Syzyf tańczący. O grafikach Anity Graboś. 1 (127) 2012.

Gralewicz-Wolny Iwona

Da capo al fine?. (Łukasiewicz Jacek. Stojąca na ruinie). rec. 2 (128) 2012;„W blasku nie ma cienia”. (Przyboś Uta. Stopień). rec. 4 (130) 2012.

Guzik Jędrzej

licytacja; Miejskie zoo; Har-Magedon; jesień; Prikaz; zima. w. 2 (128) 2012.

Hałasa Elżbieta

*zob. Wróblewski Bogusław. Zło jest nudne, czyli o cierpliwej wrażliwości. 3 (129) 2012.

Harasymiuk Anna

Trzy Marie. (Krall Hanna. Biała Maria). rec. 1 (127) 2012.

Ignatiuk Edyta

Przecież wszystko się łączy…”. (Krall Hanna. Biała Maria). rec. 1 (127) 2012; Sylwa pogranicza (Kulik Adam Wiesław. Czas hieny). rec. 3 (129) 2012; Ataman stepowej utopii. (Łubieński Stanisław. Pirat stepowy). rec. 4 (130) 2012.

Ikonowicz Mirosław

*Hombre Kapuściński. (Turżańska Wiesława. „Tam, gdzie dzieje się historia, czyli opowieść o ludziach drogi). 3 (129) 2012.

Janicki Łukasz

Zdruzgotany etos. Kwestie społeczne i polityczne w powojennej eseistyce Kazimierza Wyki. esej. 2 (128) 2012.

Jankowska Magdalena

Człowiek w lesie. (Sen nocy letniej. Na podstawie sztuki Szekspira Williama. Reżyseria Artur Tyszkiewicz. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, premiera 22 czerwca 2012 r.). rec. 3 (129) 2012.

Januszewska-Skreiberg Janina

*Sercem w dwóch krajach. Norwesko-polskie pejzaże kulturalne. (Olszewski Edward. Pomost dla serc). 3 (129) 2012.

Jarmuł Zygmunt

*zob. Wróblewski Bogusław. Zło jest nudne, czyli o cierpliwej wrażliwości. 3 (129) 2012.

Jónás Támas

[Pod naszym oknem jeszcze jest okien bardzo wiele]; Warto kraść; Zachodząc, wschodząc; Mamo, ostatni raz. (Snopek Jerzy). w. 4 (130) 2012.

Józefczuk Grzegorz

Spektakl o transie, którego się boimy. (Bracia Karamazow. Teatr Provisorium. Według powieści Fiodora Dostojewskiego. Tłumaczenie: Cezary Wodziński, adaptacja i reżyseria: Janusz Opryński, scenografia: Jerzy Rudzki, Robert Kuśmirowski, muzyka: Marek Dyjak, wizualizacje: Aleksander Janas. Premiera 10 czerwca 2011 r. w Sali Warsztatów Kultury w Lublinie). rec. 2 (128) 2012; Świat wokół Schulza w optyce drohobyckiego Głosu”. W 90-lecie pierwszej wystawy Brunona Schulza. art. 3 (129) 2012.

Jung Magdalena

Cage John. Niezdeterminowanie. tłum. 2 (128) 2012; Tan Margaret Leng. Refleksje na temat Water Music”. tłum. 1 (127) 2012.

Kaliszuk Przemysław

Repatriacje kanadyjskich poetów. (Pasterski Janusz. Inne wyzwania. Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulturowości.). rec. 1 (127) 2012.

Kalla Barbara

Wigman Menno. Życiorys; Ciało, moje ciało; Konkludując; Czyściciel szyb widzi obrazy; Pokój 421; Promesse de bonheur. tłum. 4 (130) 2012; Kusters Wiel, Babie lato; Operator zachowywania; Słowa; Twierdzenie. tłum 4 (130) 2012.

Kamińska Aneta

*zob. Wach Jarosław. „Jeśli chodzi o lirykę ukraińską – wszystkie drogi prowadzą do Lublina”. Czytanie Ukrainy w Akcencie – Noc Kultury 2012. 3 (129) 2012; zob. Bakuła Bogusław. Ars poetica dzisiejszej Ukrainy. Wokół najnowszej antologii liryki ukraińskiej. 4 (130) 2012.

Kapecki Janusz

*zob. Wróblewski Bogusław. Zło jest nudne, czyli o cierpliwej wrażliwości. 3 (129) 2012.

Kapuściński Ryszard

Nowe dziennikarstwo. (Andrzej Flisek). fragm. 3 (129) 2012; * Gdyby cała Afryka…(Wysocka Aneta. Kapuściński nie zawsze ten sam). 3 (129) 2012; *zob. Szkołut Tadeusz. Trudny optymizm Ryszarda Kapuścińskiego. 3 (129) 2012.; *zob. Kuprel Diana, Kusiba Marek. Bez tej miłości nie mógł żyć… 3 (129) 2012. *zob. Turżańska Wiesława. „Tam, gdzie dzieje się historia, czyli opowieść o ludziach drogi. 3 (129) 2012; *zob. Kęczkowska Beata. Reportaż – dzieło w toku. 3 (129) 2012; Wysocka Aneta. Kapuściński nie zawsze ten sam. 3 (129) 2012.

Kargul Mariusz

Niebo nad Wembley. proza art. 4 (130) 2012.

Karkowski Czesław

*Moje Metropolitan. (Clark Joanna. Tajemnice obrazów, obrazy tajemnic). 4 (130) 2012.

Karpowicz Tymoteusz

*Dzieła zebrane. Tom 1. (Maliszewski Karol. Niedokończona lekcja). 2 (128) 2012.

Kęczkowska Beata

Reportaż – dzieło w toku. (Miller Marek. Pisanie. Z Ryszardem Kapuścińskim rozmawia Marek Miller). rec. 3 (129) 2012.

Klas Wojciech

*Kościelscy. Ród, Fundacja, Nagroda. (Frajlich Anna. Wieczne życie rodu Kościelskich). 3 (129) 2012.

Klimowicz Marcin

Demony (według) Dehnela. (Dehnel Jacek. Saturn. Czarne obrazy z życia mężczyzn z rodziny Goya.). rec. 1 (127) 2012; W żelaznym uścisku. (Sołtysik Marek. Mocne ramiona pani Kicz). rec. 3 (129) 2012.

Kobielski-Grauman Piotr

Ach; Igadu-gadu. proza art. 4 (130) 2012.

Konwicki Tadeusz

*W pośpiechu. (Turżańska Wiesława. Chytry Wilniuk wychodzi z milczenia). 3 (129) 2012.

Kopciowski Adam

*Księga pamięci żydowskiego Lublina. Wstęp, wybór i opracowanie A. Kopciowski. (Kuwałek Robert. Powrót do miasta, którego nie ma). 3 (129) 2012.

Kot Daniel

droga znakowa; wiersz znaleziony na chodniku (liryka chodnika); norwegian wood; o nas; o kawiarniach. w. 2 (128) 2012.

Koziołek Ryszard

Skolonizowani, na lewo! Koloniatorzy, na prawo! (Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacją polską. Red. K. Stępnik, D. Trześniowski). rec. 1 (127) 2012.

Krall Hanna

*Biała Maria. (Ignatiuk Edyta. „Przecież wszystko się łączy…”; Harasymiuk Anna. Trzy Marie; Wróblewski Bogusław. Hanna Krall – bielszy odcień bieli). 1 (127) 2012;„Tajemnicą jest to…. Czwarta część Białej Marii. proza art. 2 (128) 2012; *zob. „Reportaż tkwi fizjologicznie w naturze reportera…” Katarzyna Michalak o Hannie Krall. 4 (130) 2012.

Kreczmer Marcin

Pocztówka z R’lyeh. proza art. 2 (128) 2012.

Kruk Hałyna

*zob. Wach Jarosław. „Jeśli chodzi o lirykę ukraińską – wszystkie drogi prowadzą do Lublina”. Czytanie Ukrainy w Akcencie – Noc Kultury 2012. 3 (129) 2012.

Kulik Adam Wiesław

*Czas hieny. (Ignatiuk Edyta. Sylwa pogranicza). 3 (129) 2012.

Kuprel Diana

Bez tej miłości nie mógł żyć…wspom. 3 (129) 2012.

Kurczewicz Danuta Agnieszka

*kręgi zwielokrotnione; przęsła nie-pamięci. (Michalski Waldemar. Słowo o poezji Danuty Kurczewicz.). 2 (128) 2012.

Kurek Dominika

Oblicza historii w literaturze fantasy. art. 2 (128) 2012.

Kusiba Marek

Bez tej miłości nie mógł żyć…wspom. 3 (129) 2012; Subiektywne refleksje o Czasie poetów”. not. 4 (130) 2012.

Kusters Wiel

Babie lato; Operator zachowywania; Słowa; Twierdzenie. (Kalla Barbara). w. 4 (130) 2012.

Kuśmirowski Robert

*zob. Malik Ernest. Realbomber?. 2 (128) 2012.

Kutnik Jerzy

Cage John. Jak podawać, kopać, upadać i biegać. tłum 1 (127) 2012; Niezdeterminowanie. tłum. 2 (128) 2012; Tan Margaret Leng. Zabawka to zabawka to (nie) zabawka. Refleksje nad Suitą na dziecięcy fortepian Johna Cage’a. tłum. 3 (129) 2012; Niezdeterminowanie. wspom. 1 (127) 2012; John Cage pisał jak z nut. art. 4 (130) 2012.

Kuwałek Robert

Powrót do miasta, którego nie ma. (Wstęp, wybór i opracowanie A. Kopciowski. Księga pamięci żydowskiego Lublina). rec. 3 (129) 2012.

Lameński Lechosław

Świat widziany oczami grafika. O Andrzeju Węcławskim słów kilka. art. 3 (129) 2012; Ponad dachami Lublina. Zbigniew Liwak i jego graficzna wizja świata. art. 4 (130) 2012.

Latawiec Bogusława

Granica na moment. O poezji Edwarda. szkic. 2 (128) 2012;„Spacer kochanków”; Wszystko podwojone. w. 2 (128) 2012; *Gdyby czas był ziemią. (Rygielska Małgorzata. Ziemna dusza czasu). 2 (128) 2012; *zob. Jarosław Mikołajewski. Warkocz, dom. 2 (128) 2012.

Lenc Ryszard

Apendyks; Wybranka Mero. proza art. 4 (130) 2012.

Leszczyńska-Pieniak Eliza

Oczy wieczności w rysunkach Edmunda Monsiela. art. 4 (130) 2012.

Leśmian Bolesław

*Satyr i Nimfa. Bajka o złotym grzebyku. Opracowanie i posłowie Dariusz Pachocki, Artur Truszkowski. (Cymerman Jarosław. Manowce poety). 3 (129) 2012.

Letnia Akademia Filmowa

*zob. Pieńkowski Grzegorz. W filmowym Zwierzyńcu tempo nie spada. 4 (130) 2012.

Lewandowska Hanna

*zob. Białas Maciej. W rytmie bolera, czyli o muzyczno-poetyckim idiolekcie Piotra Selima i Hanny Lewandowskiej. 4 (130) 2012.

Lewandowski Jan

Polacy nad fiordami. (Olszewski Edward. Polacy w Norwegii 1940-2010). rec. 4 (130) 2012.

Liberatura

*zob. Wójtowicz Aleksander. Czy tekst unosi to, co go niesie? Trzynaście lat liberatury. 2 (128) 2012.

Linek Piotr

Poza miarą zegarów i kalendarzy. (Radej Henryk. Fletnia i łuk). rec. 4 (130) 2012.

Lisowski Krzysztof

Monaster Ostrog (sotto voce). w. 4 (130) 2012.

Liwak Zbigniew

*zob. Lameński Lechosław. Ponad dachami Lublina. Zbigniew Liwak i jego graficzna wizja świata. 4 (130) 2012.

Lubelskie

*Niewiadomski Donat. „Nowy Kolberg” – Lubelskie. 1 (127) 2012.

Lubka Andrij

*zob. Wach Jarosław. „Jeśli chodzi o lirykę ukraińską – wszystkie drogi prowadzą do Lublina”. Czytanie Ukrainy w Akcencie – Noc Kultury 2012. 3 (129) 2012.

Lubyk Mariusz

Singer Izaak Baszewis. Morderca (Szkic). tłum. 3 (129) 2012.

Lutosławska Grażyna

U Koszatki w Kazimierzu, czyli Przewodnik dla dzieci po małym miasteczku nad Wisłą. proza art. 2 (128) 2012.

Łubieński Stanisław

*Pirat stepowy. (Ignatiuk Edyta. Ataman stepowej utopii). 4 (130) 2012.

Łukasiewicz Jacek

*Stojąca na ruinie. (Gralewicz-Wolny Iwona. Da capo al fine?). 2 (128) 2012.

Mackiewicz Paweł

Gra na aktywach wyższego ryzyka. (Wójtowicz Aleksander. Cogito i sejsmograf podświadomości”. Proza Pierwszej Awangardy.). rec. 1 (127) 2012.

Majewski Sławomir

Wszystko. proza art. 4 (130) 2012.

Malik Ernest

Realbomber?. art. 2 (128) 2012.

Maliszewski Karol

Niedokończona lekcja. (Karpowicz Tymoteusz. Dzieła zebrane. Tom 1). rec. 2 (128) 2012; Zmartwychwstania i sny. (Zadura Bohdan. Zmartwychwstanie ptaszka). rec. 4 (130) 2012.

Marcińczak Łukasz

Rozmowy Miłosza z Bogiem, czyli Hiob-Poeta. szkic. 2 (128) 2012.

Mazur Michał

The Meeting Place. proza art. 1 (127) 2012.

Mazurek Anna

Wahadło, czyli anatomia melancholii według Dehnela. (Dehnel Jacek. Rubryki strat i zysków. Zebrane poematy i cykle poetyckie z lat 1999-2010). rec. 4 (130) 2012.

Mądzik Leszek

Rocznica. fel. 1 (127) 2012; Widok. fel. 2 (128) 2012; Splot. fel. 3 (129) 2012; Droga. fel. 4 (130) 2012.

Michalak Katarzyna

*zob. „Reportaż tkwi fizjologicznie w naturze reportera…” Katarzyna Michalak o Hannie Krall. not. 4 (130) 2012.

Michalski Waldemar

Słowo o poezji Danuty Kurczewicz. (Kurczewicz Danuta Agnieszka. kręgi zwielokrotnione; przęsła nie-pamięci). not. 2 (128) 2012; Marka Pietrzeli o Podlasiu poemat prozą. (Pietrzela Marek. Z dziobem trzmielojada). not. 4 (130) 2012; W Kanadzie po polsku. (Zyman Edward. Scalić oddalone. Fundacja Władysława i Nelli Turzańskich; Mosty z papieru. O życiu literackim, sytuacji pisarza i jego dzieła na obczyźnie.) not. 4 (130) 2012.

Michrowski Tadeusz

Antygona. proza art. 4 (130) 2012.

Mikołajewski Jarosław

Warkocz, dom. (Balcerzan Edward, Latawiec Bogusława. Il tempo raddoppiato). not. 2 (128) 2012.

Miller Marek

*Pisanie. Z Ryszardem Kapuścińskim rozmawia Marek Miller. (Kęczkowska Beata. Reportaż – dzieło w toku). 3 (129) 2012.

Miłosz Czesław

*zob. Marcińczak Łukasz. Rozmowy Miłosza z Bogiem, czyli Hiob-Poeta. 2 (128) 2012; *zob. Antoniak-Kiedos Edyta, Wileńskie horyzonty Miłosza. 3 (129) 2012.

Misiewicz Janusz

*Ciało czasu. Esej o teatrze. (Goworski Andrzej. Noli turbare circulos meos). 3 (129) 2012.

Monsiel Edmund

*zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Oczy wieczności w rysunkach Edmunda Monsiela. 4 (130) 2012.

Moser Jarosław

Sutra falujących zbóż; Ustawienia; Ichtys. w. 2 (128) 2012.

Muszyński Andrzej

Cep; Miedza. proza art. 2 (128) 2012.

Myśliwski Wiesław

*zob. „Wszystko mi mogą odebrać, ale losu mojego nikt mi nie odbierze. Wiesław Myśliwski na Dwóch Brzegach. 3 (129) 2012.

Niewiadomski Donat

Nowy Kolberg” – Lubelskie. (Lubelskie. Pod red. Jerzego Bartmińskiego. Cz. I: „Pieśni i obrzędy doroczne”; cz. II: „Pieśni i obrzędy rodzinne. Chrzciny, wesele, pogrzeb”; cz. III: „Pieśni i teksty sytuacyjne”; cz. IV: „Pieśni powszechne”; cz. V: „Pieśni stanowe i zawodowe”, cz. VI: „Muzyka instrumentalna. Instrumentarium – wykonawcy – repertuar”). rec. 1 (127) 2012.

Nikodemowicz Andrzej

*zob. Dubaj Mariusz. I Międzynarodowy Festiwal Andrzej Nikodemowicz – czas i dźwięk”. (Z notatnika melomana). 4 (130) 2012.

Nowakowski Jakub

gorszy; dzień kobiet; kruchość; parafia św. miziego; dymani. w. 1 (127) 2012; Piekło; Pamiętnik doraźny; Aldie; Pół dnia z życia Zbyluta Malczyka. proza art. 2 (128) 2012.

Nowicki Bogdan

Poezja i natura – inkluzja, czyli Moja przedmowa do ciszyTomasa Tranströmera. esej. 1 (127) 2012.

Nowosad Jarosław

Głupich u nas nie ma; Otworzyłem oczy i zbaczyłem obraz. proza art. 3 (129) 2012.

Olek Jerzy

Naprzeciw lustra. Refluzja. esej. 4 (130) 2012.

Olszewski Edward

Pomost dla serc. (Januszewska-Skreiberg Janina. Sercem w dwóch krajach. Norwesko-polskie pejzaże kulturalne.). not. 3 (129) 2012; *Polacy w Norwegii 1940-2010. (Lewandowski Jan. Polacy nad fiordami). 4 (130) 2012.

Opryński Janusz

*Bracia Karamazow. Teatr Provisorium. Według powieści Fiodora Dostojewskiego. Tłumaczenie: Cezary Wodziński, adaptacja i reżyseria: Janusz Opryński, scenografia: Jerzy Rudzki, Robert Kuśmirowski, muzyka: Marek Dyjak, wizualizacje: Aleksander Janas. Premiera 1 czerwca 2011 r. w Sali Warsztatów Kultury w Lublinie. (Józefczuk Grzegorz. Spektakl o transie, którego się boimy). 2 (128) 2012.

Orbitowski Łukasz

*Widma. (Górecka Magdalena. Świat z pudełka, czyli o doświadczaniu historii w postkulturze. 3 (129) 2012.

Osiecka Agnieszka

*zob. Sterna-Wachowiak Sergiusz. Dzieci Skamandra i anioły zostawione w szatni. Z Agnieszką Osiecką rozmawia Sergiusz Sterna-Wachowiak. 3 (129) 2012.

Osterloff Barbara

*Aleksander Zelwerowicz. (Turżańska Wiesława. Tropami Zelwera: z Lublina w świat). 1 (127) 2012.

Ostrowska Eda

***(Moje miasto…); ***(Idzie odwilż…); ***(Ślina rzeki…); ***(Jesienne słońce…); ***(Przezroczysty…); ***(Królu mój i Boże…); ***(Lśniąco biały…); ***(Kuszona…). w. 3 (129) 2012.

Pachocki Dariusz

Zgrabna trylogia. (Stachura Edward, Satanowski Jerzy. Biała lokomotywa). rec. 2 (128) 2012;

Paprota Małgorzata

Gann Kyle. Cisza nie istnieje: 4’33” Johna Cage’a. Pierwsze wysłuchanie. tłum. 1 (127) 2012.

Pasterski Janusz

*Inne wyzwania. Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulturowości. (Kaliszuk Przemysław. Repatriacje kanadyjskich poetów.). 1 (127) 2012.

Peeters Hagar

Lamentacja nad Zachodem. (Topolska Urszula). w. 4 (130) 2012.

Pieńkowski Grzegorz

W filmowym Zwierzyńcu tempo nie spada. art. 4 (130) 2012.

Piernik Małgorzata

Paruzja. proza art.3 (129) 2012.

Pietrzak Tomasz

Dziadek do orzechów; Porodówka; Junge yorn; Katedra Patologii; Wątpia; Las. w. 2 (128) 2012.

Pietrzela Marek

*Z dziobem trzmielojada. (Michalski Waldemar. Marka Pietrzeli o podlasiu poemat prozą). 4 (130) 2012.

Pniewski Bartłomiej

*zob. Wróblewski Bogusław. Zło jest nudne, czyli o cierpliwej wrażliwości. 3 (129) 2012.

Prochot-Sojka Patrycja

Tęsknoty Chagalla; Matka; Kreacje zdarzeń; Powroty; Salome; małe dziewczynki wchodzą do lasu. w. 1 (127) 2012.

Prozac Kate

spacer po gorącym blaszanym dachu; kończy nam się przyprawa do biegunów; 120 milionów dolarów za spacer po molo; Peek-a-boo Girl; speed limit. w. 4 (130) 2012.

Przegaliński Andrzej

*Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864-1914; Wokół dworu i pałacu. Studia z duchowej i materialnej kultury ziemiaństwa lubelskiego po powstaniu styczniowym. (Danielkiewicz Marek. Literackie pasje lubelskich ziemian). 1 (127) 2012.

Przyboś Uta

*Stopień. (Gralewicz-Wolny Iwona. „W blasku nie ma cienia”). 4 (130) 2012.

Pułka Tomasz

Mało śpię (cover); Po sezonie (cover); Niescalony (cover); Siwy. Łysy (cover); XXL (cover); Dla Krzysia i Dawida. w. 4 (130) 2012.

Radej Henryk

*Fletnia i łuk. (Linek Piotr. Poza miarą zegarów i kalendarzy). 4 (130) 2012.

Reszczyk Agnieszka

O bliskości świata. (Chojnacki Roman. C’est ainsi. Tłumaczenie, przypisy, posłowie: Bogusław Biela). rec. 2 (128) 2012.

Roshwald Mordecai

*Górecka Magdalena. Agonia świata przy dźwiękach Beethovena. 2 (128) 2012.

Różewicz Tadeusz

*zob. Spólna Anna. „Zaczynam od początku, zaczynam jeszcze raz, zaczynam od końca”. Ponawianie jako poszukiwanie tożsamości w późnej twórczości Tadeusza Różewicza. 1 (127) 2012; *zob. Bielecka-Mateja Anna. „Dziś są moje urodziny… Rozważania o śnie w poezji Tadeusz Różewicza. 3 (129) 2012.

Ryczkowska Emilia

Odyseja wygnańca. (Ziomecki Mariusz. Mr. Pebble i Gruda). rec. 1 (127) 2012.

Rygielska Małgorzata

Ziemna dusza czasu. (Latawiec Bogusława. Gdyby czas był ziemią). rec. 2 (128) 2012.

Satanowski Jerzy

*Biała lokomotywa. (Pachocki Dariusz. Zgrabna trylogia). 2 (128) 2012; (Stachura Dorota. Więcej niż legenda). 2 (128) 2012.

Schulz Bruno

*zob. Józefczuk Grzegorz. Świat wokół Schulza w optyce drohobyckiego Głosu”. W 90-lecie pierwszej wystawy Brunona Schulza. 3 (129) 2012.

Selim Piotr

*zob. Białas Maciej. W rytmie bolera czyli, o muzyczno-poetyckim idiolekcie Piotra Selima i Hanny Lewandowskiej. 4 (130) 2012.

Sikorski Leon

*Opowieści bałódzkie. (Stołecka Nina. Kolaż z autorem w tle). 1 (127) 2012.

Singer Izaak Baszewis

Morderca (Szkic). (Lubyk Mariusz). proza art. 3 (129) 2012.

Skurtys Jakub

Znaki utraty. (Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz. Imię i znamię). rec. 2 (128) 2012.

Snopek Jerzy

Szálinger Balázs. Samicza pieta, Królowa Października; Audiencja u Benedykta; Mam przyjaciela, on sto razy przeżył. tłum. 1 (127) 2012; Jónás Támas. [Pod naszym oknem jeszcze jest okien bardzo wiele]; Warto kraść; Zachodząc, wschodząc; Mamo, ostatni raz. tłum. 4 (130) 2012.

Solska Ewa

Runda; To (że przegrywam spór o istnienie świata); Sternik; Przestrzenie metryczne; Punkt; Jeżozwierz. w. 3 (129) 2012.

Sołtys Wojciech

Czwarty wiersz wiejski; Trzeci wiersz wiejski; Drugi wiersz wiejski; *** (Zakładam że tak powinno być…); Jerzy Kukuczka; Piąty wiersz wiejski. w. 4 (130) 2012.

Sołtysik Marek

*Mocne ramiona pani Kicz. (Klimowicz Marcin. W żelaznym uścisku). 3 (129) 2012; *Jak upadają wielcy. (Turżańska Wiesława. Wielcy i mniejsi z tajemnicą w tle). 4 (130) 2012.

Spólna Anna

Zaczynam od początku, zaczynam jeszcze raz, zaczynam od końca”. Ponawianie jako poszukiwanie tożsamości w późnej twórczości Tadeusza Różewicza. esej. 1 (127) 2012.

Stachura Dorota

Więcej niż legenda. (Stachura Edward, Satanowski Jerzy. Biała lokomotywa). rec. 2 (128) 2012.

Stachura Edward

*Biała lokomotywa. (Pachocki Dariusz. Zgrabna trylogia) 2 (128) 2012; (Stachura Dorota. Więcej niż legenda). 2 (128) 2012.

Sterna-Wachowiak Sergiusz

Dzieci Skamandra i anioły zostawione w szatni. Z Agnieszką Osiecką rozmawia Sergiusz Sterna-Wachowiak. rozm. 3 (129) 2012.

Stolarczyk Aleksandra

O miejscu człowieka w świecie Boga (boga). Przypadek Zuzanny Ginczanki. not. 2 (128) 2012.

Stołecka Nina

Kolaż z autorem w tle. (Sikorski Leon. Opowieści bałódzkie). not. 1 (127) 2012.

Sutarski Konrad

Jakkolwiek z dala zawsze jestem z tobą (Literatura Polonii węgierskiej). not. 1 (127) 2012; „Zakazane i zapomniane”. Czterdzieste ogólnokrajowe spotkanie węgierskich pisarzy w Tokaju. not. 4 (130) 2012.

Szálinger Balázs

Samicza pieta, Królowa Października; Audiencja u Benedykta; Mam przyjaciela, on sto razy przeżył. (Snopek Jerzy). w. 1 (127) 2012.

Szawerna-Dyrszka Anna

*Bliższe i dalsze okolice Miłosza. Szkic. (Antoniak-Kiedos Edyta. Wileńskie horyzonty Miłosza). 3 (129) 2012.

Szejnert Małgorzata

*Dom żółwia. Zanzibar. (Goławska Anna Maria. Dom opowieści). 1 (127) 2012.

Szekspir William

*zob. Jankowska Magdalena.Człowiek w lesie. (Sen nocy letniej. Na podstawie sztuki Szekspira Williama. Reżyseria Artur Tyszkiewicz. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, premiera 22 czerwca 2012 r.). rec. 3 (129) 2012; *zob. Tyszkiewicz Artur. Sen nocy letniej. Na podstawie sztuki Szekspira Williama. Reżyseria Tyszkiewicz Artur. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, premiera 22 czerwca 2012 r. (Jankowska Magdalena. Człowiek w lesie). 3 (129) 2012.

Szkołut Tadeusz

Trudny optymizm Ryszarda Kapuścińskiego. szkic. 3 (129) 2012.

Szlachetka Małgorzata

Kryminał bez właściwości. (Witkowski Michał. Drwal). rec. 1 (127) 2012.

Tan Margaret Leng

Refleksje na temat Water Music”. (Jung Magdalena). art. 1 (127) 2012; Ostatnie pytania Johna Cage’a. (Durczak Mateusz). art. 1 (127) 2012; Zabawka to zabawka to (nie) zabawka. Refleksje nad Suitą na dziecięcy fortepian Johna Cage’a. (Durczak Mateusz, Kutnik Jerzy). wspom. 3 (129) 2012.

Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz

*Imię i znamię. (Skurtys Jakub. Znaki utraty). 2 (128) 2012.

Tokarczuk Olga

*zob. Wieliczko Karolina Ewa. Ludzie bez właściwości. Przygody z tożsamością w powieściach Olgi Tokarczuk. 1 (127) 2012.

Topolska Urszula

Peeters Hagar. Lamentacja nad Zachodem. tłum. 4 (130) 2012.

Tranströmer Tomas

*Nowicki Bogdan. Poezja i natura – inkluzja, czyli Moja przedmowa do ciszyTomasa Tranströmera. 1 (127) 2012.

Turżańska Wiesława

Tropami Zelwera: z Lublina w świat. (Osterloff Barbara. Aleksander Zelwerowicz). rec. 1 (127) 2012;„Tam, gdzie dzieje się historia, czyli opowieść o ludziach drogi. (Ikonowicz Mirosław. Hombre Kapuściński). rec. 3 (129) 2012; Chytry Wilniuk wychodzi z milczenia. (Konwicki Tadeusz. W pośpiechu). rec. 3 (129) 2012; Wielcy i mniejsi z tajemnicą w tle. (Sołtysik Marek. Jak upadają wielcy). rec. 4 (130) 2012.

Tyszkiewicz Artur

*Sen nocy letniej. Na podstawie sztuki Szekspira Williama. Reżyseria Tyszkiewicz Artur. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, premiera 22 czerwca 2012 r. (Jankowska Magdalena. Człowiek w lesie). 3 (129) 2012.

Urban-Mieszkowska Maria

*zob. Gnyp Elżbieta. Maria Urban-Mieszkowska. Jej Kasie, Karolinki, Marysie i Julki… . 1 (127) 2012.

Wach Jarosław

Jeśli chodzi o lirykę ukraińską – wszystkie drogi prowadzą do Lublina”. Czytanie Ukrainy w Akcencie – Noc Kultury 2012. not. 3 (129) 2012; „Wszystko mi mogą odebrać, ale losu mojego nikt mi nie odbierze. Wiesław Myśliwski na Dwóch Brzegach. not. 3 (129) 2012.

Waligórski Miłosz

Teraźniejszy dokonany; Deszcz. proza art. 1 (127) 2012.

Węcławski Andrzej

*zob. Lameński Lechosław. Świat widziany oczami grafika. O Andrzeju Węcławskim słów kilka. 3 (129) 2012.

w.g., b.w.

Syzyf tańczący. O grafikach Anity Graboś. art. 1 (127) 2012.

Wiedemann Adam

Wigman Menno. Życiorys; Ciało, moje ciało; Konkludując; Czyściciel szyb widzi obrazy; Pokój 421; Promesse de bonheur. tłum. 4 (130) 2012.

Wieliczko Karolina Ewa

Ludzie bez właściwości. Przygody z tożsamością w powieściach Olgi Tokarczuk. esej. 1 (127) 2012.

Wigman Menno

Życiorys; Ciało, moje ciało; Konkludując; Czyściciel szyb widzi obrazy; Pokój 421; Promesse de bonheur. (Kalla Barbara, Wiedemann Adam). w. 4 (130) 2012.

Witkowski Michał

*Drwal. (Szlachetka Małgorzata. Kryminał bez właściwości). 1 (127) 2012.

Wojnarowski Zbigniew

*Miraż. (Górecka Magdalena. Magia kina, koszmar historii). 1 (127) 2012.

Wójtowicz Aleksander

*Cogito i sejsmograf podświadomości”. Proza Pierwszej Awangardy. (Mackiewicz Paweł. Gra na aktywach wyższego ryzyka). 1 (127) 2012; Czy tekst unosi to, co go niesie? Trzynaście lat liberatury. art. 2 (128) 2012.

Wróblewski Bogusław

Hanna Krall – bielszy odcień bieli. (Krall Hanna. Biała Maria). 1 (127) 2012; Zło jest nudne, czyli o cierpliwej wrażliwości. not. 3 (129) 2012.

Wróblewski Grzegorz

Droga do latarni; Chrobot Duńczyków; Boeing 737; Wzmocnione techniki przesłuchania; Pan Niclas. w. 3 (129) 2012.

Wróblewski Grzegorz Władysław

Walka jako forma sztuki. O estetyce dalekowschodnich sztuk walki. art. 3 (129) 2012.

Wyczółkowska Irena

Wiersze szpitalne; Bluzka w niebieskie paski; Kresy. w. 3 (129) 2012.

Wyka Kazimierz

*zob. Janicki Łukasz. Zdruzgotany etos. Kwestie społeczne i polityczne w powojennej eseistyce Kazimierza Wyki. 2 (128) 2012.

Wysocka Aneta

Kapuściński nie zawsze ten sam. (Kapuściński Ryszard. Gdyby cała Afryka…). rec. 3 (129) 2012.

Zabużko Oksana

*zob. Wach Jarosław. „Jeśli chodzi o lirykę ukraińską – wszystkie drogi prowadzą do Lublina”. Czytanie Ukrainy w Akcencie – Noc Kultury 2012. 3 (129) 2012.

Zadura Bohdan

*zob. Wach Jarosław, „Jeśli chodzi o lirykę ukraińską – wszystkie drogi prowadzą do Lublina”. Czytanie Ukrainy w Akcencie – Noc Kultury 2012. 3 (129) 2012; *Zmartwychwstanie ptaszka. (Maliszewski Karol. Zmartwychwstania i sny). 4 (130) 2012.

Zelwerowicz Aleksander

*zob. Turżańska Wiesława. Tropami Zelwera: z Lublina w świat. 1 (127) 2012.

Zieliński Jan

*Kościelscy. Ród, Fundacja, Nagroda. (Frajlich Anna. Wieczne życie rodu Kościelskich). 3 (129) 2012.

Ziemkiewicz Rafał

*Zgred. (Cymerman Jarosław. „Ja ze wsi jestem…”). 1 (127) 2012.

Ziomecki Mariusz

*Mr. Pebble i Gruda. (Ryczkowska Emilia. Odyseja wygnańca). 1 (127) 2012.

Zyman Edward

*Scalić oddalone. Fundacja Władysława i Nelli Turzańskich; Mosty z papieru. O życiu literackim, sytuacji pisarza i jego dzieła na obczyźnie. (Michalski Waldemar. W Kanadzie po polsku.). 4 (130) 2012.

Życiński Józef

*zob. Dostatni Tomasz. Rozmowy dokończone z arcybiskupem Józefem Życińskim. 2 (128) 2012.

Autorzy plac plastycznych:

Cage John 1 (127) 2012; Graboś Anita 1 (127) 2012; Kuśmirowski Robert 2 (128) 2012; Liwak Zbigniew 4 (130) 2012; Monsiel Edmund 4 (130) 2012; Urban-Mieszkowska Maria 1 (127) 2012; Węcławski Andrzej 3 (129) 2012.

Autorzy prac fotograficznych:

Gryka Jan 2 (128) 2012; Kida Agnieszka 3 (129) 2012; Kudyba Kamil 3 (129) 2012; Kuzko Krzysztof 2 (128) 2012; Kwieciński Witold 3 (129) 2012; Malik Ernest 2 (128) 2012; Małachowski Wiesław 4 (130) 2012; Michałowski Rafał 3 (129) 2012; M. W. 4 (130) 2012; Rukasz Maciej 2 (128) 2012; Skwarski Lesław 4 (130) 2012; Sowa Bartłomiej 3 (129) 2012; Trembecki Mirosław 4 (130) 2012; Wach Jarosław 3 (129) 2012, 4 (130) 2012; Zimon Janusz 1 (127) 2012.

Oprac. Elżbieta i Kamil Kudybowie.


BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWAAKCENTU” ZA ROK 2013

OD NUMERU 1 (131) DO NUMERU 4 (134)

Bibliografia obejmuje prace autorów, recenzentów, tłumaczy, ważniejsze osoby i instytucje oraz teksty o nich. Gwiazdka (*) przed tytułem lub skrótem „zob.” oznacza pozycję o danym autorze. Po tytułach tłumaczonych umieszczono w nawiasie nazwisko tłumacza. Cyfry oznaczają numer (w nawiasie numeracja ciągła) i rok ukazania się „Akcentu” zawierającego odnotowaną pozycję.

Skróty używane w bibliografii:

arch. – archiwum, archiwalny
art. – artykuł
biogr. – biografia, biograficzny
dz. – dziennik
fel. – felieton
fragm. – fragment
kom. – komunikat
koresp. – korespondencja
kryt. art. – krytyka artystyczna
kryt. lit. – krytyka literacka
kryt. muz. – krytyka muzyczna
kryt. teatr. – krytyka teatralna
not. – nota, noty
om. – omówienie
oprac. – opracowanie, opracował
polem. – polemika, polemiczny
proza art. – proza artystyczna
proza poet. – proza poetycka
rec. – recenzja
red. – redakcja
rozm. – rozmowa
tłum. – tłumaczenie
w. – wiersz
wspom. – wspomnienie
wyp. – wypowiedź
zob. – zobacz

Adamczyk-Garbowska Monika

*Następstwa zagłady Żydów. Polska 19442010. (Krupa Bartłomiej. Cień zagłady). 3 (133) 2013.

Adonis (Sa’id Isbir Ali Ahmad)

Grób dla Nowego Jorku. (Dziekan Marek M.). w. 2 (132) 2013.

Andruchowycz Jurij ***(Niewątpliwie, podobnie jak wszyscy…). (Zadura Bohdan). proza art. 1 (131) 2013.

Andruchowycz Sofia

Sen o psie i gęsiorze; Sen o niesprawiedliwości; Sen o miłości i utracie; Sen o seksie i śmierci; Sen o imieniu; Sen o uświadomieniu i przepaści. (Zadura Bohdan). proza art. 1 (131) 2013.

Antoniak-Kiedos Edyta

Sprawna, jeszcze nie zawsze stateczna. (Jankowska Magdalena. Skrzyżowanie). rec. 2 (132) 2013.

Armstrong Diane

*zob. Krakowiak Małgorzata. Kraj wielkich nadziei i widma przeszłości. O powieściach Diane Armstrong. 3 (133) 2013.

Babula Łukasz

Lubelskie judaika. (Kubiszyn Marta. Śladami Żydów. Lubelszczyzna). rec. 1 (131) 2013.

Bagłajewski Arkadiusz

Obecność romantyzmu. (Rabizo-Birek Magdalena. Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej).rec.3 (133) 2013; *Mapy dwudziestolecia 19892009. Linie ciągłości. (Orliński Marcin. W stanie rozproszenia). 3 (133) 2013.

Baj Stanisław

*zob. Lameński Lechosław. Ekspresyjne portrety i nostalgiczne pejzaże Stanisława Baja, ostatniego romantyka w malarstwie polskim. 3 (133) 2013.

Bakuła Bogusław

Lwów: mit wielokulturowości. (Redakcja naukowa Kotyńska Katarzyna. Lwów: lustro. Obraz wzajemny mieszkańców w narracjach XXXXI wieku). rec. 4 (134) 2013.

Bałaban Majer

*Żydowskie miasto w Lublinie, z rysunkami Karla Richarda Henkera/Die Judenstadt von Lublin, mit Zeichnungen von Karl Richard Henker.Z niemieckiego przełożył Jan Doktór, posłowie Hartmut Egger. (Trzciński Andrzej. Bałaban po raz drugi). 1 (131) 2013.

Baniewicz Elżbieta

*{Dziwny czas} Szkice o teatrze z lat 20002012. (Molik Andrzej. Teatr reżysera. Teatr krytyka). 2 (132) 2013.

Bawołek Waldemar

Litania. proza art. 1 (131) 2013; *Humoreska. (Goworski Andrzej. Książka jak sweter polonisty?). 1 (131) 2013.

Beczek Jakub

***(Wczoraj nad ranem śnił mi się ojciec...); ***(Sztukmistrz spod Żyrardowa…); ***(Głęboki oddech kobiety…); ***(Wielki granatowy kaptur skafandra przykrywa…). w. 1 (131) 2013.

Bednarczyk Judyta

Jej ozdoba. proza art. 4 (134) 2013.

Białas Maciej

Basia StępniakWilk szansonistka prefeministyczna. art. 4 (134) 2013.

Białasiewicz Józef

*zob. Wróblewski Bogusław. Emigracyjna odyseja w listach. 3 (133) 2013.

Bibel Philip

*Szebreszin. Z angielskiego przełożył Pańczyk Tomasz. (Trzciński Andrzej. O miasteczku, gdzie stolarz był poetą). 1 (131) 2013.

Bikont Anna

*Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej. (Kielak Olga. Rupiecie uporząd-kowane; Ostap Kamila. Dostać kartkę od Wisławy Szymborskiej; Zubik Damian. Biografia bywa znośna). 4 (134) 2013.

Biłocerkiweć Natałka

Kwartet saksofonistów. (Zadura Bohdan). proza art. 1 (131) 2013.

Binduga Adam

Goryle. proza art. 3 (133) 2013.

Błotnicka-Mazur Elżbieta

Malarska opowieść o świecie. Teofil Wiktor Kosiorkiewicz i jego Lublin. art. 2 (132) 2013.

Bondar Andrij

Pióro i wpust. (Zadura Bohdan). proza art. 1 (131) 2013.

Brakoniecki Kazimierz

*Chiazma. (Kisiel Joanna. Na krzyż). 4 (134) 2013.

Brewiński Kamil

Haiku 1; ***(Motyle ma w brzuchu…); Głębia; Haiku 3; Miraż; Posthaiku; Przesmyk; Rekreacja. w. 2 (132) 2013; *Clubbing. (Orliński Marcin. W ciągłym ruchu). 4 (134) 2013.

Butrym Anna

Krusovszky Dénes. Jakbyśmy rozmawiali; Gdzieś muzyka; Chce żyć; Przyjechali goście; W ciemnym pokoju wszystko jest bardziej dokładne; Co się wyłoni; Zaglądać w usta; Ostatni świt na Orizabie. tłum. 1 (131) 2013; Niepokorny ironista. (Géza Szőcs. Poezje. Przeł. J. Snopek). rec. 4 (134) 2013.

Bzyk Remigiusz

*zob. Był sobie Polak, Polak, Polak i diabeł. (Jankowska Magdalena. Wesołe czarnowidztwo). 3 (133) 2013.

Chabrowski Tadeusz

*Białe nieszpory. (Kaliszuk Przemysław. Ciężar habitu). 1 (131) 2013.

Chałko Zbigniew

*zob. Wróblewski Bogusław. Emigracyjna odyseja w listach. 3 (133) 2013.

Clark Joanna

Królowa Barbara. proza art. 1 (131) 2013.

Cymerman Jarosław

Przygody Leśmiana Żeglarza. (Grodzki Bogusław. Leśmianowska baśń nowoczesna. O Przygodach Sindbada Żeglarza Bolesława Leśmiana). rec. 2 (132) 2013; Śpiewna muzyczność Czechowicza. (Wieczorem. Wiersze/teksty Czechowicz Józef. Wybór wierszy, kompozycje, aranżacja, kierownictwo muzyczne: Pawlik Włodzimierz. Teatr Stary w Lublinie, premiera 2 marca 2013 r.). rec. 2 (132) 2013.

Czarnyszewicz Florian

*zob. Marcińczak Łukasz. Nadberezyński Homer albo rozmowa między panami Florianem, Witoldem i Tadeuszem. 1 (131) 2013.

Czechowicz Józef

*zob. Cymerman Jarosław. Śpiewna muzyczność Czechowicza. 2 (132) 2013.

Czekaj Rafał

Erudyta na szańcach kultury masowej. (Eco Umberto. Po drugiej stronie lustra i inne eseje. Przeł. J. Wajs). rec. 3 (133) 2013.

Czerniawski Adam

*Wiersze wybrane. (Mackiewicz Paweł. Jest to już późny świat wieczorny.). 4 (134) 2013.

Danielkiewicz Marek Słodki pożytek z immoralistów. fel. 1 (131) 2013; Gdy poeta powie nie”. fel. 2 (132) 2013; Fotografie. fel. 3 (133) 2013; Posiłki; Lato 1968; Z Maurycym w Firleju; Ostatni wiersz; W Janowcu nad Wisłą; Pochwała neandertalczyka; Złapać równowagę. w. 3 (133) 2013; Czerwony balonik nad Rzymem. fel. 4 (134) 2013.

Dehnel Jacek

*Młodszy księgowy. O książkach, czytaniu i pisaniu. (Szlachetka Małgorzata. Dehnel nie rozmienia się na drobne). 3 (133) 2013.

Demirski Paweł

*Był sobie Polak, Polak, Polak i diabeł. Reżyseria i scenografia Remigiusz Bzyk. Teatr im. Janusza Osterwy w Lublinie. Premiera 25 maja 2013 r. (Jankowska Magdalena. Wesołe czarnowidztwo). 3 (133) 2013.

Dłuski Stanisław Między katastrofizmem a nadzieją. O wyobraźni poetyckiej Władysława Sebyły. art. 2 (132) 2013.

Dobrowolski Julian

*zob. Emigracyjna odyseja w listach. 3 (133) 2013.

Dunaj Ewa

Pierwszy stopień do piekła. (Jędrek Grzegorz. Badland). rec. 2 (132) 2013; Specjalistka od operacji na otwartym sercu?. (Malanowska Kaja. Patrz na mnie, Klaro!). rec. 4 (134) 2013.

Dziekan Marek M.

Nowojorska apokalipsa Adonisa. art. 2 (132) 2013; Adonis (Sa’id Isbir Ali Ahmad) Grób dla Nowego Jorku. tłum. 2 (132) 2013.

Eco Umberto

*Po drugiej stronie lustra i inne eseje. Przeł. J. Wajs. (Czekaj Rafał. Erudyta na szańcach kultury masowej). 3 (133) 2013.

Eidrigevičius Stasys

*zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Maski Stasysa. Rozmowa ze Stasysem Eidrigevičiusem. 1 (131) 2013.

Fert Józef F.

Wieczorne divertimento. w. 2 (132) 2013.

Frajlich Anna

Pięć miesięcy z życia (1990). dz. 3 (133) 2013; *Łodzią jest i jest przystanią. (Żurek Sławomir Jacek. Podwójność). 4 (134) 2013.

Géza Szőcs

*Poezje. Przeł. J. Snopek. (Butrym Anna. Niepokorny ironista). 4 (134) 2013.

Goławska Anna Maria

Agrigento; w miastach Apulii; ryba z puszki; ***(ty jesteś moim bratem niebieskim…); o twojej pięknej matce; ***(znowu jadę autobusem miejskim…); ***(znowu wsiadam do środka komunikacji miejskiej…); ***(Sycylia rozmywa się w deszczu…). w.2 (132) 2013.

Gombrowicz Witold

*zob. Marcińczak Łukasz. Nadberezyński Homer albo rozmowa między panami Florianem, Witoldem i Tadeuszem. 1 (131) 2013.

Gordon Marek

*zob. Wróblewski Bogusław. Emigracyjna odyseja w listach. 3 (133) 2013.

Goworski Andrzej

Książka jak sweter polonisty? (Bawołek Waldemar. Humoreska). rec. 1 (131) 2013.

Górecka Magdalena

(Nie)możliwe scenariusze, czyli o historiach alternatywnych w polskiej literaturze. art. 2 (132) 2013.

Grodzki Bogusław

*Leśmianowska baśń nowoczesna. O Przygodach Sindbada ŻeglarzaBolesława Leśmiana. (Cymerman Jarosław. Przygody Leśmiana Żeglarza). 2 (132) 2013.

Grzeszczuk Mateusz

[…Rano jestem…]; Light; Pollock; Z obcą twarzą; Zapominam; foto w trybie szkolnym; foto w trybie męskim. w. 4 (134) 2013.

Hajduk Jacek

Kawafis Konstandinos Petrou, Popołudniowe słońce; Błaganie; Daleko; Monotonia; Na ulicy; Przejście; Pierwszy stopień; Perfidia; Jońskość. tłum. 3 (133) 2013.

Halaris Christodoulos

*zob. Sawic Jarosław. Christodoulos Halaris piewca epok minionych. 1 (131) 2013.

Haupt Zygmunt

*zob. Wróblewski Bogusław. Emigracyjna odyseja w listach. 3 (133) 2013.

Hendrix James

*zob. Sawic Jarosław. „Wiśniowy sad Jimiego Hendrixa”. Panorama rosyjskiego rocka progresywnego w latach 19731989. 2 (132) 2013.

Hofman Iwona

Nikt mi go nie zastąpił”. (Mieroszewski Juliusz. ABC polityki Kultury”). rec. 2 (132) 2013.

Hornik Sławomir

buena vista social club; Korespondencja z ojcem; Holandia Hiszpania 0:1; Marsz Radeckiego; dżerzi. list dwudziesty trzeci; karolina. list. w. 4 (134) 2013.

Horski Jarosław

*zob. Emigracyjna odyseja w listach. 3 (133) 2013.

Hrabyk Klaudiusz

*zob. Emigracyjna odyseja w listach. 3 (133) 2013.

Ignatiuk Edyta

Totemy i fetysze. (Stasiuk Andrzej. Grochów). rec. 1 (131) 2013; Przywracanie pamięci. (Zabużko Oksana. Muzeum porzuconych sekretów). rec. 4 (134) 2013.

Jagiełło Michał

W garści; Rozliczenie; Garstka opatrzności. w. 3 (133) 2013.

Jakubów Marek

Gdzie góry wznoszą się wysoko jak płot zasłaniający horyzont. (Poszerzenie granic. Poezja Szwajcarii niemieckojęzycznej po 1945 roku. Wybór i redakcja Werner Morlang, Ryszard Wojnakowski). not. 4 (134) 2013.

Jakymczuk Lubow

Noc dziesiątego roku. (Zadura Bohdan). proza art. 1 (131) 2013.

Janicki Łukasz

*Od(nowa) – znowu na nowo. Rekapitulacja. (Maliszewski Karol. Kończyć to na nowo zaczynać…). 2 (132) 2013.

Jankowska Magdalena

*Skrzyżowanie. (Antoniak-Kiedos Edyta. Sprawna, jeszcze nie zawsze stateczna). 2 (132) 2013; Wesołe czarnowidztwo. (Demirski Paweł. Był sobie Polak, Polak, Polak i diabeł. Reżyseria i scenografia Remigiusz Bzyk. Teatr im. Janusza Osterwy w Lublinie. Premiera 25 maja 2013 r.). rec. 3 (133) 2013; Bliżej. (Scena Plastyczna KUL. Lustro. Scenariusz, reżyseria i scenografia Mądzik Leszek. Premiera lubelska 25 maja 2013 r.). rec. 4 (134) 2013.

Jaroszyński Andrzej

Stuart Dybek w starym kraju. not 4 (134) 2013.

Jędrek Grzegorz Album: Nasze studia; Jeszcze to się; Walter Benjamin; Koniec sierpnia; Palenie III; Mnemotechnika. w. 2 (132) 2013;*Badland. (Dunaj Ewa. Pierwszy stopień do piekła). 2 (132) 2013.

Jonek Julianna

Włosy nasze powszednie; Bez. proza art. 4 (134) 2013.

Jur-Sten Jerzy

*zob. Emigracyjna odyseja w listach. 3 (133) 2013.

Kafka Franz

*zob. Pieczara Marek. On to ktoś inny. Kafka, jakiego nie chcemy znać. 2 (132) 2013.

Kaliszuk Przemysław

Ciężar habitu. (Chabrowski Tadeusz. Białe nieszpory). rec. 1 (131) 2013.

Kawafis Konstandinos Petrou

Popołudniowe słońce; Błaganie; Daleko; Monotonia; Na ulicy; Przejście; Pierwszy stopień; Perfidia; Jońskość. (Hajduk Jacek). w. 3 (133) 2013.

Kawałko Marian Janusz

Skrzydlata pieluszka; Dokąd; Psalm o niezłomnym poszukiwaniu; Psalm z natury; Ballada o wędrujących. w. 1 (131) 2013.

Kida-Bosek Agnieszka

Kryształowy pałac. (Masłowska Dorota. Kochanie, zabiłam nasze koty). rec. 1 (131) 2013.

Kielak Olga

Rupiecie uporządkowane. (Bikont Anna, Szczęsna Joanna. Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej). rec. 4 (134) 2013.

Kiersnowski Ryszard

*zob. Emigracyjna odyseja w listach. 3 (133) 2013.

Kisiel Joanna

Na krzyż. (Brakoniecki Kazimierz. Chiazma). rec. 4 (134) 2013.

Kitsch Samantha

piosenka: dzień; piosenka: pantum; nawałnica równiny; nie potrzebował. w. 3 (133) 2013.

Klimowicz Marcin

Ledwie widoczne sznurki. (Maliszewski Karol. Manekiny). rec. 1 (131) 2013; Niewiadom-szczyzna. (Niewiadomski Andrzej. Mapa. Prelegomena). rec. 4 (134) 2013.

Kobielski-Grauman Piotr

Leśmian poeta współczesny. art. 1 (131) 2013.

Korzeniowska-Bihun Anna

Stech Marko Robert. Nieśmiertelni. Pokuszenie Ahaswerusa.(fragmenty eposu). tłum. 2 (132) 2013.

Kosiorkiewicz Teofil Wiktor

*zob. Błotnicka-Mazur Elżbieta. Malarska opowieść o świecie. Teofil Wiktor Kosiorkiewicz i jego Lublin. 2 (132) 2013.

Kotyńska Katarzyna

*Lwów: lustro. Obraz wzajemny mieszkańców w narracjach XXXXI wieku. (Bakuła Bogusław. Lwów: mit wielokulturowości). 4 (134) 2013.

Kowalik Jan (Sławiczek Jan)

*Emigracyjna odyseja w listach. koresp. 3 (133) 2013.

Krakowiak Małgorzata

Kraj wielkich nadziei i widma przeszłości. O powieściach Diane Armstrong. art. 3 (133) 2013.

Kruk Hałyna

***(Sny śnią mi się rzadko…). (Zadura Bohdan). proza art. 1 (131) 2013.

Krupa Bartłomiej

Cień zagłady. (Red. Tych Feliks, Adamczyk-Garbowska Monika. Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944-2010). rec. 3 (133) 2013.

Krusovszky Dénes

Jakbyśmy rozmawiali; Gdzieś muzyka; Chce żyć; Przyjechali goście; W ciemnym pokoju wszystko jest bardziej dokładne; Co się wyłoni; Zaglądać w usta; Ostatni świt na Orizabie. (Butrym Anna). w. 1 (131) 2013.

Kryński Stanisław

Od Złotej Hramoty do Złotego Rogu Wernyhory. art. 1 (131) 2013.

Kubiszyn Marta

*Śladami Żydów. Lubelszczyzna. (Babula Łukasz. Lubelskie judaika). 1 (131) 2013.

Kupczak Piotr

*Przechodząc w cień własny. (Michalska Stefania Słowo o poezji Piotra Kupczaka). 4 (124) 2013.

Kurczewicz Danuta Agnieszka

Tryptyk nieproporcjonalny dedykowany Marcinowi Różyckiemu. (Echo; I.; kolorowa). w. 2 (132) 2013.

Kurek Dominika

Polskie smoki i polscy rycerze. (Tkacz Małgorzata. Baśnie zbyt prawdziwe. Trzydzieści lat fantasy w Polsce). rec. 3 (133) 2013.

Lameński Lechosław

Ekspresyjne portrety i nostalgiczne pejzaże Stanisława Baja, ostatniego romantyka w malarstwie polskim. art. 3 (133) 2013.

Latawiec Bogusława

Listy; Pod stopą; Światy Caravaggia; Adam i Ewa; Ogród rozkoszy ziemskiej. w. 1 (131) 2013.

Laurinyecz Imre

Ucieczka. (Łuka Agata). proza art. 3 (133) 2013.

Laskowski Janusz

*zob. Emigracyjna odyseja w listach. 3 (133) 2013.

Leszcza Jan (Londzin Wiktor)

*Emigracyjna odyseja w listach. koresp. 3 (133) 2013.

Leszczyńska-Pieniak Eliza

Maski Stasysa. Rozmowa ze Stasysem Eidrigevičiusem. rozm. 1 (131) 2013.

Leśmian Bolesław

*zob. Łopuszański Piotr O Leśmianie po stu latach. 1 (131) 2013; *zob. Kobielski-Grauman Piotr. Leśmian poeta współczesny. 1 (131) 2013; *zob. Cymerman Jarosław Przygody Leśmiana Żeglarza. 2 (132) 2013.

Loża 44

*zob. Szlachetka Małgorzata. Kabaret bez numerów. 3 (133) 2013.

Lubka Andrij

Tajemnicza jesienna fotografia; Sen pierwszy; Sen drugi; Sen trzeci; Uroczyste wniesienie fotografii. (Zadura Bohdan). proza art. 1 (131) 2013.

Lurczyński Mieczysław

*zob. Emigracyjna odyseja w listach. 3 (133) 2013.

Londzin Wiktor (Leszcza Jan)

*Emigracyjna odyseja w listach. koresp. 3 (133) 2013.

Łopuszański Piotr

O Leśmianie po stu latach. art. 1 (131) 2013.

Łuka Agata

Laurinyecz Imre. Ucieczka. tłum. 3 (133) 2013.

Łukasiewicz Jacek

*TR. (Wieliczko Karolina Ewa. Zawsze (poza) fragment). 3 (133) 2013.

Machno Wasyl

O snach. (Zadura Bohdan). proza art. 1 (131) 2013; *Dubno, koło Leżajska. Wiersze i poematy. Przełożył Bohdan Zadura. (Ptak Agata. „Słowa dostałem za darmo”). 2 (132) 2013.

Mackiewicz Paweł

Niepewny ślad rzeczy. (Niewiadomski Andrzej. Dzikie lilie). rec. 2 (132) 2013; Jest to już późny świat wieczorny. (Czerniawski Adam. Wiersze wybrane.) not. 4 (134) 2013.

Malanowska Kaja

*Patrz na mnie, Klaro!. (Dunaj Ewa. Specjalistka od operacji na otwartym sercu?). 4 (134) 2013.

Malewicz Kazimierz

*Rybicka Krystyna. 100 lat/100 x Malewicz. Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. 3 (133) 2013.

Maliszewski Karol

*Manekiny. (Klimowicz Marcin. Ledwie widoczne sznurki). 1 (131) 2013; Kończyć to na nowo zaczynać… (Od(nowa)– znowu na nowo. Rekapitulacje.Pod redakcją: Wach Jarosław, Janicki Łukasz.). rec. 2 (132) 2013.

Marcińczak Łukasz

Nadberezyński Homer albo rozmowa między panami Florianem, Witoldem i Tadeuszem. esej. 1 (131) 2013; Zęby Mertona, czyli do czego Bóg używa mistyków. art. 4 (134) 2013.

Masłowska Dorota

*Kochanie, zabiłam nasze koty. (Kida-Bosek Agnieszka. Kryształowy pałac). 1 (131) 2013.

Mazur Ewa

Po trzecie dla A.; Górna jedynka; Upokorzenie; Geny; Zapominanie; Pułapka sentymentalizmu; Przeprowadzka; Biedne niebo; Przysięga; Bez litości. w. 3 (133) 2013.

Mazurek Emilia

Japanese whispers; Human resources; Infibulacja; Cyferblaty; Imiennie; Trzy siostry: Irena. w. 1 (131) 2013.

Mądzik Leszek

Detal. fel. 1 (131) 2013, Hotel. fel. 2 (132) 2013, *Obrazy bez tytułu. (Waniek Henryk. Na łąkach słów). 2 (132) 2013, Park. fel. 3 (133) 2013, Klamra. fel. 4 (134) 2013, *Bliżej. Scena Plastyczna KUL. Lustro. Scenariusz, reżyseria i scenografia Mądzik Leszek. Premiera lubelska 25 maja 2013 r. (Jankowska Magdalena. Bliżej). 4 (134) 2013.

Melecki Maciej

Dementacja obecności; Wnet; Przesuw. w. 3 (133) 2013.

Merton Thomas

*Marcińczak Łukasz. Zęby Mertona, czyli do czego Bóg używa mistyków. 4 (134) 2013.

Michalska Stefania

Słowo o poezji Piotra Kupczaka. (Kupczak Piotr. Przechodząc w cień własny.). not. 4 (134) 2013.

Michalski Waldemar

Wołyń dwa oblicza jednej zbrodni. (Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943. Pomysł, wybór, redakcja Aleksandra Zińczuk). not. 4 (134) 2013.

Mieczysłavsky Rafał

***(cokolwiek jest we mnie…); ***(nie ma nic co nas dzieli); potykam się o ogień; ***(to miejsce jest znakiem); wchodzę w nią; obca twarz; wszystkie drogi prowadzą do Ramzesa; Kłamstwo. w. 4 (134) 2013.

Mieroszewski Juliusz

*ABC polityki Kultury”. (Hofman Iwona. „Nikt mi go nie zastąpił”). 2 (132) 2013.

Michalec Grzegorz

*zob. Szlachetka Małgorzata. Kabaret bez numerów. 3 (133) 2013.

Mikołajewski Jarosław

*Na wdechu. (Rygielska Małgorzata. Bliskość). 4 (134) 2013.

Miłosz Czesław

*Marcińczak Łukasz. Zęby Mertona, czyli do czego Bóg używa mistyków. 4 (134) 2013.

Modzelewski Maciej

słowem o niczym; wyjazd niczego; żal niczego; niczy jeruzalem; niczym akt wiary; niczego yizkor za małe i większe apokalipsy; niczy spotyka człowieka; opowieści niczego: tajemnicza historia mordechaja lipszyca. w. 4 (134) 2013.

Molik Andrzej

Teatr reżysera. Teatr krytyka. (Baniewicz Elżbieta. {Dziwny czas} Szkice o teatrze z lat 20002012). rec. 2 (132) 2013.

Morlang Werner

*Gdzie góry wznoszą się wysoko jak płot zasłaniający horyzont. (Poszerzenie granic. Poezja Szwajcarii niemieckojęzycznej po 1945 roku. (Jakubów Marek. Gdzie góry wznoszą się wysoko jak płot zasłaniający horyzont.). 4 (134) 2013.

Morvay Gabriel

*zob. Sutarski Konrad. Bezdomny artysta o dwóch ojczyznach. 1 (131) 2013.

Mostwin Danuta

*zob. Wróblewski Bogusław. Emigracyjna odyseja w listach. 3 (133) 2013.

Muszyński Andrzej

Gemeinschaft. proza art. 2 (132) 2013.

Muzyka rockowa w ZSSR

*zob. Sawic Jarosław. „Wiśniowy sad Jimiego Hendrixa. Panorama rosyjskiego rocka progresywnego w latach 19731989. 2 (132) 2013.

Myśliwski Wiesław

Pensjonat. proza art. 1 (131) 2013.

Nawrocki Kazimierz

*zob. Wróblewski Bogusław. Emigracyjna odyseja w listach. 3 (133) 2013.

Nesterowicz Piotr

Nieziemski lazur Sofii. esej. 3 (134) 2013.

Niemojowski Jerzy

*zob. Emigracyjna odyseja w listach. 3 (133) 2013.

Niewiadomski Andrzej

W imię; Ranking; C.D.N. Corpus delicti; Maj; Consilio et iustitiae sacrum; Szale. w. 2 (132) 2013; *Dzikie lilie. (Mackiewicz Paweł. Niepewny ślad rzeczy). 2 (132) 2013; *Mapa. Prelogomena. (Klimowicz Marcin. Niewiadomszczyzna). 4 (134) 2013.

Nowotarska Róża

*zob. Wróblewski Bogusław. Emigracyjna odyseja w listach. 3 (133) 2013.

Orliński Marcin

W stanie rozproszenia. (Bagłajewski Arkadiusz. Mapy dwudziestolecia 19892009. Linie ciągłości). rec. 3 (133) 2013; W ciągłym ruchu. (Brewiński Kamil. Clubbing). rec. 4 (134) 2013.

Ostachowicz Igor

*Noc żywych Żydów. (Szlachetka Małgorzata. Co mają zombie do Holokaustu?). 1 (131) 2013.

Ostap Kamila

Dostać kartkę od Wisławy Szymborskiej. rec. 4 (134) 2013.

Ostrowska Eda

*Echolalie. (Piętniewicz Michał. Możliwość dialogu). 4 (134) 2013.

Pastwa Marcin

W imię Jacka… art. 4 (134) 2013.

Pawlik Włodzimierz

*Wieczorem. Wiersze/teksty Czechowicz Józef. Wybór wierszy, kompozycje, aranżacja, kierownictwo muzyczne: Pawlik Włodzimierz. Teatr Stary w Lublinie, premiera 2 marca 2013 r.). (Cymerman Jarosław. Śpiewna muzyczność Czechowicza). 2 (132) 2013.

Pawłyczko Dmytro

Moje sny. (Zadura Bohdan). proza art. 1 (131) 2013.

Pieczara Marek

On to ktoś inny. Kafka, jakiego nie chcemy znać. art. 2 (132) 2013.

Piętak Piotr

Budowanie ruin; Karuśka; Pocałunek. proza art. 2 (132) 2013.

Piętniewicz Michał

Możliwość dialogu. (Ostrowska Eda. Echolalie). rec. 4 (134) 2013.

Podoski Wiktor

*zob. Emigracyjna odyseja w listach. 3 (133) 2013.

Przesmycka Karolina

Dziady na Rzeczpospolitą. O tym, jak Białorusini chcą wskrzesić unię polskolitewską. esej.3 (133) 2013.

Ptak Agata

Słowa dostałem za darmo”. (Machno Wasyl. Dubno, koło Leżajska. Wiersze i poematy. Przełożył Bohdan Zadura). rec. 2 (132) 2013.

Rabizo Birek Magdalena

*Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej. (Bagłajewski Arkadiusz. Obecność romantyzmu). 3 (133) 2013.

Rogalski Jerzy

*zob. Szlachetka Małgorzata. Kabaret bez numerów. 3 (133) 2013.

Rousseau Frédéric

*Żydowskie dziecko z Warszawy. Historia pewnej fotografii. (Szlachetka Małgorzata. „Ghetto boy multiplikowany). 2 (132) 2013.

Różewicz Tadeusz

*to i owo. (Spólna Anna. Jeszcze jeden fragment”). 2 (132) 2013.

Różycki Marcin

*zob. Kurczewicz Danuta Agnieszka. Tryptyk nieproporcjonalny dedykowany Marcinowi Różyckiemu. 2 (132) 2013.

Rybicka Krystyna

100 lat/100 x Malewicz. Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. not. 3 (133) 2013.

Rygielska Małgorzata

Bliskość. (Mikołajewski Jarosław. Na wdechu). rec. 4 (134) 2013.

Sawic Jarosław

Christodoulos Halaris piewca epok minionych. art. 1 (131) 2013; „Wiśniowy sad Jimiego Hendrixa”. Panorama rosyjskiego rocka progresywnego w latach 19731989. art. 2 (132) 2013; Między artyzmem a banałem. Motywy szopenowskie w muzyce rockowej. art. 3 (133) 2013.

Sebyła Władysław

*zob. Dłuski Stanisław. Między katastrofizmem a nadzieją. O wyobraźni poetyckiej Władysława Sebyły. 2 (132) 2013.

Sempoliński Jacek

*zob. Pastwa Marcin. W imię Jacka… 4 (134) 2013.

Siwczyk Krzysztof

Dokąd bądź. poemat. 1 (131) 2013.

Sławiczek Jan (Kowalik Jan)

*Emigracyjna odyseja w listach. koresp. 3 (133) 2013.

Sływynski Ostap

Diabły i litery. (Zadura Bohdan). proza art. 1 (131) 2013.

Spólna Anna

Jeszcze jeden fragment”. (Różewicz Tadeusz. to i owo). rec. 2 (132) 2013.

Stanios Ewelina

Ulepiony z żeńskiej gliny. (Twardoch Szczepan. Morfina). rec. 4 (134) 2013.

Stasiuk Andrzej

*Grochów. (Ignatiuk Edyta. Totemy i fetysze). 1 (131) 2013.

Staszczyk Dawid

Ptaki; Kartka grająca; Światłozmian; Stany zimowe III; Stany zimowe I; Festyn. w. 4 (134) 2013.

Stech Marko Robert

Nieśmiertelni. Pokuszenie Ahaswerusa. (fragmenty eposu). (Korzeniowska-Bihun Anna). proza art. 2 (132) 2013.

Stępniak-Wilk Barbara

*zob. Białas Maciej. Basia StępniakWilk szansonistka prefeministyczna. 4 (134) 2013.

Strzałkowski Zbigniew

Rozmowa I; Metafora platońska; Rozmowa II. w. 4 (134) 2013.

Suskiewicz Łukasz

Bydle. proza art. 3 (133) 2013.

Sutarski Konrad

Bezdomny artysta o dwóch ojczyznach. art. 1 (131) 2013.

Suwiński Bartosz

***(marcowy zaczyn). w. 1 (131) 2013.

Szczerek Ziemowit

*Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian. (Wójtowicz Aleksander. Safari w Mordorze). 4 (134) 2013.

Szczęsna Joanna

*Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej. (Kielak Olga. Rupiecie uporządkowane; Ostap Kamila. Dostać kartkę od Wisławy Szymborskiej; Zubik Damian. Biografia bywa znośna). 4 (134) 2013.

Szeptycki Jerzy

*zob. Emigracyjna odyseja w listach. 3 (133) 2013.

Szlachetka Małgorzata

Co mają zombie do Holokaustu?(Ostachowicz Igor. Noc żywych Żydów). rec. 1 (131) 2013; „Ghetto boy multiplikowany. (Rousseau Frédéric. Żydowskie dziecko z Warszawy. Historia pewnej fotografii. Przełożył Swoboda Tomasz). rec. 2 (132) 2013; Dehnel nie rozmienia się na drobne. (Dehnel Jacek. Młodszy księgowy. O książkach, czytaniu i pisaniu). rec. 3 (133) 2013; Kabaret bez numerów. art. 3 (133) 2013.

Szwede Jerzy

*zob. Emigracyjna odyseja w listach. 3 (133) 2013.

Szymański Irosław

*zob. Szlachetka Małgorzata. Kabaret bez numerów. 3 (133) 2013.

Szymborska Wisława

*zob. Kielak Olga. Rupiecie uporządkowane; Ostap Kamila. Dostać kartkę od Wisławy Szymborskiej; Zubik Damian. Biografia bywa znośna. 4 (134) 2013.

Świda-Szaciłowska Helena

Dorota; Różowe mieczyki. proza art. 4 (134) 2013.

Tarnawska Anna

Z dnia na dzień z Elżbietą WittlinLipton. (Wittlin-Lipton Elżbieta. Z dnia na dzień. Reportaż z modą w tle w czasach zawieruchy. Opracowała MacMillan Lisko). not. 2 (132) 2013.

Tkacz Małgorzata

*Baśnie zbyt prawdziwe. Trzydzieści lat fantasy w Polsce. (Kurek Dominika. Polskie smoki i polscy rycerze). 3 (133) 2013.

Trzciński Andrzej

Bałaban po raz drugi. (Bałaban Majer Żydowskie miasto w Lublinie, z rysunkami Karla Richarda Henkera/Die Judenstadt von Lublin, mit Zeichnungen von Karl Richard Henker.Z niemieckiego przełożył Jan Doktór, posłowie Hartmut Egger). rec. 1 (131) 2013; O miasteczku, gdzie stolarz był poetą. (Bibel Philip Szebreszin. Z angielskiego przełożył Pańczyk Tomasz). rec. 1 (131) 2013.

Turżańska Wiesława

Między północą a południem. (Woś Jan Władysław. Sympozjum w Cassino i inne opowiadania). rec. 4 (134) 2013.

Twardoch Szczepan

*Morfina. (Stanios Ewelina. Ulepiony z żeńskiej gliny). 4 (134) 2013.

Tych Feliks

*Następstwa zagłady Żydów. Polska 19442010. (Krupa Bartłomiej. Cień zagłady). 3 (133) 2013.

Ubysz Mieczysław

*zob. Emigracyjna odyseja w listach. 3 (133) 2013.

Wach Jarosław

*Od(nowa)– znowu na nowo. Rekapitulacja. (Maliszewski Karol. Kończyć to na nowo zaczynać…). 2 (132) 2013.

Waniek Henryk

Na łąkach słów. (Mądzik Leszek. Obrazy bez tytułu). rec. 2 (132) 2013.

Wieliczko Karolina Ewa

Zawsze (poza) fragment. (Łukasiewicz Jacek. TR). rec. 3 (133) 2013.

Wijatkowski Maciej

*zob. Szlachetka Małgorzata. Kabaret bez numerów. 3 (133) 2013.

Wittlin-Lipton Elżbieta

*zob. Tarnawska Anna. Z dnia na dzień z Elżbietą WittlinLipton. 2 (132) 2013.

Wojnakowski Ryszard

*Poszerzenie granic. Poezja Szwajcarii niemieckojęzycznej po 1945 roku. (Jakubów Marek. Gdzie góry wznoszą się wysoko jak płot zasłaniający horyzont). 4 (134) 2013.

Woś Jan Władysław

*Sympozjum w Cassino i inne opowiadania. (Turżańska Wiesława. Między północą a południem). 4 (134) 2013.

Wójtowicz Aleksander

Safari w Mordorze. (Szczerek Ziemowit. Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian). rec. 4 (134) 2013.

Wróblewski Bogusław

Emigracyjna odyseja w listach. art. 3 (133) 2013; Emigracyjna odyseja w listach (opracowanie, przypisy i komentarze). 3 (133) 2013; Wielkie biografie. art. 4 (134) 2013.

(z.)

Lublin miasto poetów.not. 2 (132) 2013.

Zabużko Oksana

*Muzeum porzuconych sekretów. (Ignatiuk Edyta. Przywracanie pamięci). 4 (134) 2013.

Zadura Bohdan

Sny moich ukraińskich przyjaciół. [Andruchowycz Sofia. Sen o psie i gęsiorze; Sen o niesprawiedliwości; Sen o miłości i utracie; Sen o seksie i śmierci; Sen o imieniu; Sen o uświadomieniu i przepaści;Andruchowycz Jurij. ***(Niewątpliwie, podobnie jak wszyscy…); Biłocerkiweć Natałka. Kwartet saksofonistów; Bondar Andrij. Pióro i wpust; Jakymczuk Lubow. Noc dziesiątego roku;Kruk Hałyna. ***(Sny śnią mi się rzadko…); Machno Wasyl. O snach; Lubka Andrij. Tajemnicza jesienna fotografia; Sen pierwszy; Sen drugi; Sen trzeci; Uroczyste wniesienie fotografii; Pawłyczko Dmytro. Moje sny;Sływynski Ostap. Diabły i litery.Żadan Serhij.***(Sny powinny być powiązane z realnością…)]. tłum. 1 (131) 2013.

Zaleski Lubicz Zygmunt

*zob. Emigracyjna odyseja w listach. 3 (133) 2013.

Zdanowska Paulina

jego brat z innej matki; ki; ***(tym mitem było miasto białe…); Toruń, podwójna zdrada; ***(ostatnie dni kwietnia są jak rozgrzebane mrowisko…). w. 4 (134) 2013.

Zińczuk Aleksandra

*Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943. (Michalski Waldemar. Wołyń dwa oblicza jednej zbrodni.) 4 (134) 2013.

Zubik Damian

Biografia bywa znośna. (Bikont Anna, Szczęsna Joanna. Pamiątkowe rupiecie. Biografia Wisławy Szymborskiej). rec. 4 (134) 2013.

Zdzisław Marek

*zob. Emigracyjna odyseja w listach. 3 (133) 2013.

Żadan Serhij

***(Sny powinny być powiązane z realnością…). (Zadura Bohdan). proza art. 1 (131) 2013.

Żurek Sławomir Jacek

Podwójność. (Frajlich Anna. Łodzią jest i jest przystanią). rec. 4 (134) 2013.

Autorzy prac plastycznych:

Baj Stanisław 3 (133) 2013; Eidrigevičius Stasys 1 (131) 2013; Kosiorkiewicz Teofil Wiktor 2 (132) 2013; Malewicz Kazimierz 3 (133) 2013; Morvay Gabriel 1 (131) 2013; Mysłowski Tadeusz 3 (133) 2013; Sempoliński Jacek 4 (134) 2013.

Autorzy prac fotograficznych:

Awiorko-Klimek Dorota 2 (132) 2013; Drozda Teresa 4 (134) 2013; Kudyba Kamil 2 (132) 2013; Kuzko Krzysztof 4 (134) 2013; Michalik Janusz 4 (134) 2013; Rybicka Krystyna 3(133) 2013; Sowa Bartłomiej 3 (133) 2013; Wantuch Wacław 4 (134) 2013.


BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWAAKCENTU” ZA ROK 2014

OD NUMERU 1 (135) DO NUMERU 4 (138)

Bibliografia obejmuje prace autorów, recenzentów, tłumaczy, ważniejsze osoby i instytucje oraz teksty o nich. Gwiazdka (*) przed tytułem lub skrótem „zob.” oznacza pozycję o danym autorze. Po tytułach tłumaczonych umieszczono w nawiasie nazwisko tłumacza. Cyfry oznaczają numer (w nawiasie numeracja ciągła) i rok ukazania się „Akcentu” zawierającego odnotowaną pozycję.

Skróty używane w bibliografii:

arch. – archiwum, archiwalny
art. – artykuł
biogr. – biografia, biograficzny
dz. – dziennik
fel. – felieton
fragm. – fragment
kom. – komunikat
koresp. – korespondencja
kryt. art. – krytyka artystyczna
kryt. lit. – krytyka literacka
kryt. muz. – krytyka muzyczna
kryt. teatr. – krytyka teatralna
not. – nota, noty
om. – omówienie
oprac. – opracowanie, opracował
polem. – polemika, polemiczny
proza art. – proza artystyczna
proza poet. – proza poetycka
rec. – recenzja
red. – redakcja
rozm. – rozmowa
tłum. – tłumaczenie
w. – wiersz
wspom. – wspomnienie
wyp. – wypowiedź
zob. – zobacz

Adamska-Mohos Elżbieta

*** (przebacz mi smutek); Dziękuję Mamo; Kwiaty; Grudniowe spotkanie; Próg. w. 3 (137) 2014.

Andruchowycz Jurij

*Leksykon miast intymnych. Swobodny podręcznik do geopoetyki i kosmopolityki. (Ignatiuk Edyta. Lekcje geopoetyki). 3 (137) 2014.

Antoniak-Kiedos Edyta

Myślałeś, że stąd uciekniesz”. Przypisy do twórczości Marka Danielkiewicza. art. 4 (138) 2014; Książe z bajki. (Masternak Zbigniew. Nędzole). rec. 3 (137) 2014.

Áprily Lajos

*zob. Sutarski Konrad. Poeta Lajos Áprily i Polacy na Węgrzech. 4 (138) 2014.

Arno Anna

*Konstanty Ildefons Gałczyński. Niebezpieczny poeta. (Molik Andrzej. Pranie delikatne). 2 (136) 2014.

Baczewski Marek K. E.

Apologia pewnego beockiego prowincjusza; Sprawiedliwy król Herakliusz; Populacja gatunku; Zaduszki; Życie jako samobójstwo; Dick; Błędny obraz języka. proza art. 3 (137) 2014.

Bagieński Stanisław

*zob. Brakoniecki Kazimierz. Polscy uchodźcy w departamencie Côtes du Nord w Bretanii. 4 (138) 2014.

Balcerzan Edward

*Pochwała poezji. Z pamięci, z lektury. (Pachocki Dariusz. Balcerzana szkiełko i oko). 3 (137) 2014; Wyklejanki – felietony – wiersze. art. 3 (137) 2014.

Bartkowska Monika

*** (Czyha na łodzie bielejąca wydma…); *** (Rozmawiali z mieszkańcami miast…); Zachód; *** (Przed zaśnięciem…); *** (Jeśli ziemia pod nami płynie…); *** (Suchy wiatr jest jak oddech pustego domu…); *** (Jak światło, przeciskasz się w szparach…); *** (Nade mną zimny śnieg…). w. 2 (136) 2014.

Benka Urszula M.

Czarny świt; Selene; Gorzkie gody; Woda podziemna; Betszabe w kąpieli. w. 3 (137) 2014; Kim był Jan Parandowski?(po lekturze studium Rafała Szczerbakiewicza). (Szczerbakiewicz Rafał. „Niepokalana szczerość jest urojeniem”. Dekonstrukcje mitu śródziemnomorskiego w twórczości Jana Parandowskiego).rec. 1 (135) 2014.

Bereza Tadeusz

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Białasiewicz Wojciech

O Polsce i sprawach polskich do amerykańskiej Polonii. Stefan Kisielewski w polonijnym eterze i na łamach chicagowskiego Dziennika Związkowego”. art. 1 (135) 2014.

Błotnicka-Mazur Elżbieta

Dialog sztuki ze sztuką – plakaty Leszka Mądzika. art. 2 (136) 2014.

Brakoniecki Kazimierz

White Kenneth. Haiku (Powrót; Orkady; W pociągu; Żadnej opowieści; Nadchodzę; Wizyta; Granica; Alter ego; Hakuin; Morze Japońskie; Postój; Niezmordowany; Pełnia; Wydarzenie; Listopad; Catou). tłum. 1 (135) 2014; Sablé Érik.Rozmowy nad brzegiem morza. Z Kennethem Whitem rozmawia Érik Sablé. tłum. 1 (135) 2014; Polscy uchodźcy w departamencie Côtes du Nord w Bretanii. art. 4 (138) 2014

Brandstaetter Roman

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Braun Jerzy

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Broniewski Władysław

*Pamiętnik. (Molik Andrzej. Orlik do lotu się podrywający). 3 (137) 2014.

Broż Adam

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Brzozowski Jacek F.

*Galatea. (Gralewicz-Wolny Iwona. Spotkanie – w świecie słów.). 1 (135) 2014.

Brzozowski Stanisław

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Budka Suflera

*zob.Sawic Jarosław. Cień wielkiej Budki. 2 (136) 2014.

Bułhakow Michał

*zob. Sawic Jarosław. „Sing Hallelujah – jazz w „Mistrzu i Małgorzacie” na tle epoki. art. 1 (135) 2014; *zob. Jankowska Magdalena.Światłocień Boga. (Mistrz i Małgorzata. Na podstawie sztuki Michała Bułhakowa. Adaptacja i reżyseria: Artur Tyszkiewicz. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, premiera 27 czerwca 2014 r.). 3 (137) 2014.

Červenka Jiři

F. K.; Adwent we Vranowĕ; Teodycea; W Dalešicach; W Hradišti. (Maliszewski Karol). w. 4 (138) 2014.

Chabrowski Tadeusz Spłaszczony palec; Stare buty; Stół diabli wzięli; ***(O drugiej po północy…); ***(Śmierć czyha zamurowana…), Echa nocy. w. 4 (138) 2014.

Chojnowski Zbigniew

Opowiadanie miejsc, czyli wejście w czas. (Drzewucki Janusz. Dwanaście dni). rec. 1 (135) 2014; Lęki i zachwyty Jerzego Hordyńskiego. (Tański Paweł. Ślad. Świat poetycki Jerzego Hordyńskiego). not. 3 (137) 2014; Hitler, jezuita, Celan; Stacja przedśmiertna; Kartka z niezapisanego dnia: 13 grudnia 1981, niedziela; Obchody; 2 kwietnia 2005. w. 4 (138) 2014.

Chruślińska Izabela

*Ukraiński palimpsest. Oksana Zabużko w rozmowie z Izą Chruślińską. (Jasina Łukasz. Ukraińsie rekolekcje). 2 (136) 2014.

Chrząszczewski Antoni

*zob. Brakoniecki Kazimierz. Polscy uchodźcy w departamencie Côtes du Nord w Bretanii. 4 (138) 2014.

Cisło Maciej

I co dalej? Albo bliżej?; Sztuczka wyższego rzędu; Będzie deszcz; Niższe studia; Idzie o to, by się nigdy nie urodzić. w. 1 (135) 2014.

Clark Joanna

*Tranzyt. (Przesmycka Karolina. W samotnych wszechświatach Tranzytu”). 2 (136) 2014.

Csontos János

Srebrny wiek (Ezüstkor); Literatura (Irodalom). (Snopek Jerzy). w. 2 (136) 2014.

Cugowski Krzysztof

*zob.Sawic Jarosław. Cień wielkiej Budki. 2 (136) 2014.

Cymerman Jarosław

(Dys)harmonia mundi. (Huelle Paweł. Śpiewaj ogrody). rec. 3 (137) 2014.

Czapski Józef

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Czerniawski Adam

*Gry i zabawy. (Wicha-Wauben Elżbieta. Emigracyjne zabawy). 1 (135) 2014.

Czyż Marcin

Arizona; B.B. King na wczasy; Historia filozofii po kolarsku; Elementarz; Postawiono zarzuty. w. 2 (136) 2014.

Danielkiewicz Marek

Poeta nad Wiszącą Skałą, czyli o imponderabiliach. fel. 1 (135) 2014; Poeta z kanarkiem w garści, czyli o campie. fel. 2 (136) 2014; Poeta w objęciach Gepa Gambardelli, czyli o poszukiwaniu paradoksu. fel. 3 (137) 2014; *zob. Antoniak-Kiedos Edyta. „Myślałeś, że stąd uciekniesz”. Przypisy do twórczości Marka Danielkiewicza. 4 (138) 2014.

Danilov Jovanović Dragan

Nasza agora; Święte miejsce. (Waligórski Miłosz). w. 4 (138) 2014.

Dąbała Jacek

Genialny pomysł. proza art. 1 (135) 2014.

Dehnel Jacek

*Języki obce. (Maliszewski Karol. Podniecający trud). 1 (135) 2014; Matka Makryna. proza art. 3 (137) 2014.

Drzewucki Janusz

*Dwanaście dni. (Chojnowski Zbigniew. Opowiadanie miejsc, czyli wejście w czas). 1 (135) 2014; Głos w sprawie poezji współczesnej; Pan Bohdan Zadura pali papierosa; Pan Adam Ziemianin ogłasza zburzenie Barcelony; Pan Jerzy Górzański przed Ustami Prawdy; Pan Krzysztof Karasek wraca do Warszawy. w.1 (135) 2014.

Dunin-Kozicki Wojciech

co zrobić z horyzontem niedomówień; w starych kamienicach są drewniane horrory; najładniejszy jest czarny zapach kalectwa i łąki; kilka spraw w jednej krótkiej historii o wchodzeniu na kamień i pestkach; pasażerski pożar udarowej trzepaczki do ratowania nauszników i parę podestów po kwestii z pestkami; motyl albo nóż (tłumaczenie ze słuchu sobie pewnych rzeczy na użytek własny); tylko wierz o wszystkim i niczym z zaskoczenia. w. 2 (136) 2014.

El Greco (Theotokopulos Dominikos)

*zob. Woś Jan W. Czterysta lat temu zmarł El Greco. 3 (137) 2014.

Famulska-Ciesielska Karolina

*Literatura polska w Izraelu. Leksykon. (Montusiewicz Ryszard. Życiodajny dopływ). 1 (135) 2014.

Fełenczak Włodzimierz

*** (Pisze się tylko dla siebie…); Szansa; Semisfera; *** (Kiedy już nie mam kogo…); Nietolerancja; *** (Dlaczego pytamy o sen życia…); *** (Moje niespokojne oczy przyjmują tysiące spojrzeń…); W Rasiji; Dom. w. 3 (137) 2014.

Filip Grzegorz

*Studnia. (Kaliszuk Przemysław. Rzeczy są złożone). 2 (136) 2014.

Gac Dominik

Zapomniana karta międzywojennej radiofonii – przypadek Andrzeja Rybickiego. art. 2 (136) 2014.

Giszczak Jacek

*** (Zbudujmy zamek z piasku…); W lecie; Pastuszkowie i Maryja; 0,5% ludności świata stanowią Polacy; To kobiety; Trou Madame. w. 3 (137) 2014.

Goście Akcentu w Teatrze Starym

*zob. „Goście Akcentu w Teatrze Starym. 1 (135) 2014.

Goworski Andrzej

Cietrzew. proza art. 2 (136) 2014; Purpurowa nić. (Marcińczak Łukasz. Świat trzeba przekręcić. Rozmowy o imponderabiliach). rec. 2 (136) 2014.

Górecka Magdalena

Filmoznawstwo kontrfaktyczne, czyli o pechowej trzynastce polskiej kinematografii. (Lubelski Tadeusz. Historia niebyła kina PRL). rec. 1 (135) 2014.

Grabowski Franciszek

*zob. Brakoniecki Kazimierz. Polscy uchodźcy w departamencie Côtes du Nord w Bretanii. 4 (138) 2014.

Gralewicz-Wolny Iwona

Spotkanie – w świecie słów. (Brzozowski Jacek F. Galatea). rec. 1 (135) 2014.

Gryko Krzysztof

Zmierzch; Skrzep; Algorytm; Język; Wizyta. w. 1 (135) 2014.

Grzebałkowska Magdalena

*Beksińscy. Portret podwójny. (Turżańska Wiesława. Portret rodzinny we wnętrzy, czyli paradoksy Beksińskich). 3 (137) 2014.

Herbert Zbigniew

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Herling-Grudziński Gustaw

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Hłasko Marek

*Listy. (Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Andrzej Czyżewski). (Rogatko Bogdan. Hłasko w listach). 4 (138) 2014.

Horain Michał

*zob. Brakoniecki Kazimierz. Polscy uchodźcy w departamencie Côtes du Nord w Bretanii. 4 (138) 2014.

Hordyński Jerzy

*zob. Chojnowski Zbigniew. Lęki i zachwyty Jerzego Hordyńskiego. 3 (137) 2014; *zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Huelle Paweł

*Śpiewaj ogrody. (Cymerman Jarosław. (Dys)harmonia mundi). 3 (137) 2014.

Ignatiuk Edyta

Przestrzeń oporu, przestrzeń namysłu. not. 1 (135) 2014; Obsesyjne przyjemności, przyjemne obsesje. (Rylski Eustachy. Obok Julii). rec. 2 (136) 2014; Lekcje geopoetyki. (Andruchowycz Jurij. Leksykon miast intymnych. Swobodny podręcznik do geopoetyki i kosmopolityki). rec. 3 (137) 2014.

Ikonowicz Mirosław

*zob. Wach Jarosław. „Goście Akcentu w Teatrze Starym. 1 (135) 2014.

Irwaneć Ołeksandr

*Choroba Libenkrafta.Morbus dormatorius adversus.Ponura opowieść. (Stanios Ewelina. Oczy szeroko zamknięte). 2 (136) 2014.

Iwaszkiewicz Jarosław

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Jagiełło Michał

Mieczysław G. Pawlikowski w Tatrach. art. 1 (135) 2014.

Jankowska Magdalena

Światłocień Boga. (Mistrz i Małgorzata. Na podstawie sztuki Michała Bułhakowa. Adaptacja i reżyseria: Artur Tyszkiewicz. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, premiera 27 czerwca 2014 r.). rec. 3 (137) 2014; Poszukiwanie; Bliskość; Szansa; Klatki; Ruiny cerkwi; Sylwester; A jacy oni mają być?; Charakterystyka pośrednia; Poligon. proza art. 4 (138) 2014.

Jasina Łukasz

Ukraińskie rekolekcje. (Zabużko Oksana, Chruślińska Izabela. Ukraiński palimpsest. Oksana Zabużko w rozmowie z Izą Chruślińską). 2 (136) 2014.

Jaworska Krystyna R.

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

JergovićMiljenko

Nora, jak ta z Ibsena. (Waligórski Miłosz). proza art. 3 (137) 2014.

Józefczuk Grzegorz

Dybuk z pasją i heretyk. Bruno Schulz według Piotra Łucjana. (Łucjan Piotr. Moja druga wiosna, czyli spóźnione studia filologiczne u profesora Brunona Schulza zilustrowane i uszeregowane alfabetycznie. rec. 4 (138) 2014.

Kaczyński Grzegorz J.

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Kaliszuk Przemysław

Rzeczy są złożone. (Filip Grzegorz. Studnia). rec. 2 (136) 2014; Czarna skrzynka i boczne odnogi czasu. Nowoczesne aspekty historii alternatywnych. art. 3 (137) 2014.

Kapuścińska Alicja

*zob. Wach Jarosław. „Goście Akcentu w Teatrze Starym. 1 (135) 2014.

Kapuściński Ryszard

*To nie jest zawód dla cyników. (Wysocka Aneta. Etyka i stylistyka). 1 (135) 2014.

Karanović Vojislav

Widzenie; Błogość. (Waligórski Miłosz). w. 4 (138) 2014.

Kargul Mariusz

Raj dodatkowy (reportaż magiczny). proza art. 3 (137) 2014.

Karolak Sylwia

*Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 19471991. Kanon, który nie powstał. (Szlachetka Małgorzata. Holocaust w literaturze. Temat ani łatwy, ani nowy). 3 (137) 2014.

Kisiel Joanna

Kwiaty na kamieniu. (red. Wróblewski Bogusław. Lublin – miasto poetów. Antologia. Cz. 1 i 2). rec. 4 (138) 2014.

Kisielewski Stefan

*zob. Białasiewicz Wojciech. O Polsce i sprawach polskich do amerykańskiej Polonii. Stefan Kisielewski w polonijnym eterze i na łamach chicagowskiego Dziennika Związkowego”. 1 (135) 2014.

Knežević Marija

Początek kartografii. (Waligórski Miłosz). w. 4 (138) 2014.

Kochanowski Jan

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Kochańczyk Alina

Ten potwór Witkacy (na marginesie pierwszego tomu Listów”). art. 3 (137) 2014.

Konopacki Antoni

*zob. Brakoniecki Kazimierz. Polscy uchodźcy w departamencie Côtes du Nord w Bretanii. 4 (138) 2014.

Kornacki Ryszard

W samo południe; Obraz drugi; W oczach dziecka: Lublin ul. Królewska 11; Rozmowa serdeczna z Lechem w ostatnich dniach; Powroty Kraszewskiego. w. 4 (138) 2014.

Kossak Karol

*zob. Brakoniecki Kazimierz. Polscy uchodźcy w departamencie Côtes du Nord w Bretanii. 4 (138) 2014.

Kovács István

*** (Ty miałbyś…); Ostatni autoportret (Az utolsó önarckép). w. 2 (136) 2014.

Kowalska Kalina

Hospicjum(Zofia; Pan Adam; Pani Ula; Pan Edward; Pan Zbyszek; Mateusz; Pan Tarhei). w. 1 (135) 2014; Słoje drzewne; Raz, dwa, trzy biała pani…; Crusoe; Z dziennika podróży; Grawer; To wszystko. w. 4 (138) 2014.

Koźmiński Eugeniusz

Śmierdziel. proza art. 1 (135) 2014.

Krall Hanna

*zob. Wach Jarosław. „Goście Akcentu w Teatrze Starym. 1 (135) 2014.

Kraskowski Tomasz

*zob. Brakoniecki Kazimierz. Polscy uchodźcy w departamencie Côtes du Nord w Bretanii. 4 (138) 2014.

Kraszewski Józef Ignacy

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Kucówna Zofia

*zob. Wach Jarosław. „Goście Akcentu w Teatrze Starym. 1 (135) 2014.

Kuczer-Koszuk Katarzyna

O książce, którą można było napisać dopiero teraz. (Myśliwski Wiesław. Ostatnie rozdanie). rec. 2 (136) 2014.

Kuncewiczowa Maria

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Kwak Karolina

Byt bez twarzy. Akt dekapitacji jako manifestacja (kobiecego) istnienia w kilku fotografiach Franceski Woodman. art. 4 (138) 2014.

Lameński Lechosław

Anioł z Pietrasanta. art. 4 (138) 2014.

Latawiec Bogusława

*zob. Wieliczko Karolina E..Portrety i zegary. 4 (138) 2014.

Lehnert Marek

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Lenartowicz Teofil

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Leszczyńska-Pieniak Eliza

Satyra, żart i metafora w pracach Edwarda Lutczyna. art. 1 (135) 2014; Tuwim w kwiatach. art. 4 (138) 2014; Zapis stanów przestrzeni. (Smoczyński Mikołaj. Czas przeszły. Komentarze do prac zrealizowanych w latach 19801999 (autoreferat); Zbiór). rec. 4 (138) 2014.

Ligęza Wojciech

*Pod kreską, teksty z lat 19962013. (Rogatko Bogdan. W odczarowanym świecie). 3 (137) 2014.

Lipko Romulad

*zob.Sawic Jarosław. Cień wielkiej Budki. 2 (136) 2014.

Litwornia Andrzej

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Lubelski Tadeusz

*Historia niebyła kina PRL. (Górecka Magdalena. Filmoznawstwo kontrfaktyczne, czyli o pechowej trzynastce polskiej kinematografii). 1 (135) 2014.

Lutczyn Edward

*zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Satyra, żart i metafora w pracach Edwarda Lutczyna. 1 (135) 2014.

Lutosławska Grażyna

Miesięcznik podróżny. proza art. 1 (135) 2014.

Łucjan Piotr

*Moja druga wiosna, czyli spóźnione studia filologiczne u profesora Brunona Schulza zilustrowane i uszeregowane alfabetycznie. (Józefczuk Grzegorz. Dybuk z pasją i heretyk). 4 (138) 2014.

Machulski Juliusz

*Molik Andrzej.Machia – work in progress. 4 (138) 2014.

Mackiewicz Paweł

Sprzymierzeni, rozproszeni. (Red. Magdalena Rabizo-Birek. Boom i kryzys. Nowe czasopisma literacko-artystyczne i społecznokulturalne w Polsce po roku 1980.) rec. 1 (135) 2014; *Małe i mniejsze. Notatki o najnowszej poezji i krytyce. (Orliński Marcin. Bez widoku na całość). 2 (136) 2014.

Maisner Rene

*zob. Wach Jarosław. „Goście Akcentu w Teatrze Starym. 1 (135) 2014.

Majewski Sławomir

Wystawa. proza art. 2 (136) 2014.

Maliszewski Karol

Podniecający trud. (Dehnel Jacek. Języki obce). rec. 1 (135) 2014; Na Czechowiczowskim kamieniu…. (red. Wróblewski Bogusław. Lublin – miasto poetów. Antologia. Cz. 1 i 2). rec. 4 (138) 2014; Červenka Jiři. F. K.; Adwent we Vranowĕ; Teodycea; W Dalešicach; W Hradišti. tłum. 4 (138) 2014.

Marciniak Jerzy

Marciniak Piotr.Wokaliza; Wiersz pierwszy; Tajnogrzesznica i pająk. tłum. 4 (138) 2014.

Marciniak Piotr

Wokaliza; Wiersz pierwszy; Tajnogrzesznica i pająk. (Marciniak Jerzy). proza art. 4 (138) 2014.

Marcińczak Łukasz

*Świat trzeba przekręcić. Rozmowy o imponderabiliach. (Goworski Andrzej. Purpurowa nić). 2 (136) 2014; Uwag kilka o nowym żarcie Pilcha. fel. 4 (138) 2014.

Masternak Zbigniew

*Nędzole. (Antoniak-Kiedos Edyta. Książę z bajki). 3 (137) 2014.

Mazurek Anna

Jestem badaczem ułudyO poezji Konrada Sutarskiego. art. 2 (136) 2014; Blisko, jeszcze bliżej. art. 4 (138) 2014.

Mądzik Leszek

Drohobycz. fel. 1 (135) 2014; Przenikanie. fel. 2 (136) 2014; Avignon. fel. 3 (137) 2014; Ciało. fel. 4 (138) 2014; *zob. Błotnicka-Mazur Elżbieta. Dialog sztuki ze sztuką – plakaty Leszka Mądzika. 2 (136) 2014.

Mezey Katalin

Dzieciństwo T. P. (P. T. gyerekkora); Europejski obserwator (Európai megfigyelő). (Snopek Jerzy). w. 2 (136) 2014.

Michalski Waldemar

Z podróży na Wschód (1. Jaffa; 2. W Cezarei; 3. Jezioro Genezaret; 4. Nazaret; 5.Kafar-naum; 6. Hajfa; 7.Nad Jordanem; 8. Morze Martwe; 9. Jerycho; 10. Dolina Pasterzy; 12. Jerozolima; Epilog). w. 1 (135) 2014; Z Podlasia do Paryża i dalej Słowo o wierszach Mirosławy Niewińskiej. not. 2 (136) 2014.

Mickiewicz Adam

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Midwoch Franciszek

*zob. Brakoniecki Kazimierz. Polscy uchodźcy w departamencie Côtes du Nord w Bretanii. 4 (138) 2014.

Mikołajewski Jarosław

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Miller Marek

*zob. Wach Jarosław. „Goście Akcentu w Teatrze Starym. 1 (135) 2014.

Mitoraj Igor

*zob. Lameński Lechosław. Anioł z Pietrasanta. 4 (138) 2014.

Mitzner Piotr

*W oku Kuku. (Rygielska Małgorzata. Smuga na kamieniu). 1 (135) 2014.

Molik Andrzej

Pranie delikatne. (Arno Anna. Konstanty Ildefons Gałczyński. Niebezpieczny poeta). rec. 2 (136) 2014; Orlik do lotu się podrywający. (Broniewski Władysław. Pamiętnik). rec. 3 (137) 2014; Machia – work in progress. (Machia. Scenariusz i reżyseria: Juliusz Machulski. Prapremiera w Teatrze Starym w Lublinie 4 maja 2014 r.). rec. 4 (138) 2014.

Montusiewicz Ryszard

Życiodajny dopływ. (Famulska-Ciesielska Karolina, Żurek Sławomir Jacek. Literatura polska w Izraelu. Leksykon). rec. 1 (135) 2014.

Morcinek Gustaw

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Moser Jarosław

Próba korespondencji; Syn Eugeniusza; Fluty fung; Stanley i ja; Urgrund; Traktat o natu-ralnej równowadze między dążeniem do rozkoszy a obawą bólu. w. 1 (135) 2014.

Muszyński Andrzej

Dzieciństwo chłopca z Nazaretu; 1870, jakaś wieś; Druga wojna; Za torami II; Miedza; Oko; U Haliny; Wiersz warszawski. w. 3 (137) 2014.

Myśliwski Wiesław

*zob. Wach Jarosław. „Goście Akcentu w Teatrze Starym. 1 (135) 2014; *Wróblewski Bogusław. Nowa jakość w Ostatnim rozdaniu” 2 (136) 2014;*Ostatnie rozdanie. (Kuczer-Koszuk Katarzyna. O książce, którą można było napisać dopiero teraz). 2 (136) 2014;*Ostatnie rozdanie. (Osuch Justyna. „Otóż wiedz, że jedna jest dla wszystkich droga…”). 2 (136) 2014.

Nasiłowska Anna

Polska jesień po latach. art. 1 (135) 2014.

Nesterowicz Piotr

Lekcje martwego języka. art. 2 (136) 2014; Szukając ziemi obiecanej. art. 4 (138) 2014.

Niewińska Mirosława

*Michalski Waldemar. Z Podlasia do Paryża i dalej Słowo o wierszach Mirosławy Niewińskiej. 2 (136) 2014.

Nowicki Bogdan

Kaligula; Imago; Jawa; Płachta; Inicjał; Tafla. w. 3 (137) 2014.

Nowosad Jarosław

Ceremonia; Fiołki dla Izoldy. proza art. 1 (135) 2014.

Oláh János

Chciałbym zostać (Maradni szeretnék); Przeszedłszy (Átlépve). (Snopek Jerzy). w. 2 (136) 2014.

Orliński Marcin

Bez widoku na całość. (Mackiewicz Paweł. Małe i mniejsze. Notatki o najnowszej poezji i krytyce), rec. 2 (136) 2014.

Osuch Justyna

Otóż wiedz, że jedna jest dla wszystkich droga…”. (Myśliwski Wiesław. Ostatnie rozdanie). rec. 2 (136) 2014.

Pachocki Dariusz

Balcerzana szkiełko i oko. (Balcerzan Edward. Pochwała poezji. Z pamięci, z lektury). rec. 3 (137) 2014.

Parandowski Jan

*zob. Benka Urszula Małgorzata. Kim był Jan Parandowski?(po lekturze studium Rafała Szczerbakiewicza. 1 (135) 2014.

Pawlak Tomasz

*zob. Listy I. (Kochańczyk Alina. Ten potwór Witkacy (na marginesie pierwszego tomu Listów”). 3 (137) 2014.

Pfeifer Kasper

Z brzucha wielkiej ryby; zb; *** (czwartek nie pozwolił mi…); cola light; peterson of dublin. w. 2 (136) 2014.

Pieczara Marek

Logika fali. (Tkaczuk Wacław. Na więcej, na przepadłe). rec. 1 (135) 2014.

Piekut Stanisław

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Pietraszewski Michał

*zob. Brakoniecki Kazimierz. Polscy uchodźcy w departamencie Côtes du Nord w Bretanii. 4 (138) 2014.

Polacy w Rzymie

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014; *zob. Woś Jan Wladysław. Polacy we Florencji. 4 (138) 2014; *zob. Lameński Lechosław. Anioł z Pietrasanta. 4 (138) 2014.

Pollak Roman

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Pranadowski Jan

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Prządka Ewa

Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). art. 3 (137) 2014.

Przesmycka Karolina

W samotnych wszechświatach Tranzytu”. (Clark Joanna. Tranzyt). rec. 2 (136) 2014; Opowieść o bardzo zmęczonym narodzie. (Rejmer Małgorzata. Bukareszt. Kurz i krew). rec. 3 (137) 2014.

Przyboś Uta

Humorchomor; I widziałam defiladę; Mglistość jesienna; Memento mori na wystawie w Wiedniu; Hiroszima; A jak umiera kot. w. 3 (137) 2014.

Rabizo-Birek Magdalena

*Boom i kryzys. Nowe czasopisma literacko-artystyczne i społecznokulturalne w Polsce po roku 1980. (Mackiewicz Paweł. Sprzymierzeni, rozproszeni). 1 (135) 2014.

Rejmer Małgorzata

*Bukareszt. Kurz i krew. (Przesmycka Karolina. Opowieść o bardzo zmęczonym narodzie). 3 (137) 2014.

Ristić Obren

Przed odejściem; Powołanie nowych władz gminnych. (Waligórski Miłosz). w. 4 (138) 2014.

Rogatko Bogdan

Hłasko w listach. (Hłasko Marek. Listy. Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Andrzej Czyżewski). rec. 4 (138) 2014.

Rogatko Bogdan

W odczarowanym świecie. (Ligęza Wojciech. Pod kreską, teksty z lat 19962013) rec. 3 (137) 2014.

Romaniuk Anna

*Obecność. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu. (Turżańska Wiesława. Wielogłos o poecieProteuszu). 2 (136) 2014.

Rosiak Dariusz

*Wielka odmowa. Agent, filozof, antykomunista. (Wrona Janusz. Trudne sprawy). 4 (138) 2014.

Rosiek Stanisław

*Mickiewicz (po śmierci). Studia i szkice nekrograficzne. (Turżańska Wiesława. „Gdy tu mój trup w pośrodku was zasiada”). 4 (138) 2014.

Rostović Ana

Podziemna miłość; Około zera. (Waligórski Miłosz). w. 4 (138) 2014.

Rybicki Andrzej *zob. Gac Dominik. Zapomniana karta międzywojennej radiofonii – przypadek Andrzeja Rybickiego. 2 (136) 2014.

Rygielska Małgorzata

Smuga na kamieniu. (Mitzner Piotr. W oku Kuku). rec. 1 (135) 2014.

Rylski Eustachy

*Obok Julii. (Ignatiuk Edyta. Obsesyjne przyjemności, przyjemne obsesje). 2 (136) 2014.

Sablé Érik

Rozmowy nad brzegiem morza. Z Kennethem Whitem rozmawia Érik Sablé. (Brakoniecki Kazimierz). rozm. 1 (135) 2014.

Sadowski Maciej

*Ryszard Kapuściński. Fotobiografia. (Szkołut Tadeusz. Biografia fotograficzna). 3 (137) 2014.

Sawic Jarosław

Sing Hallelujah – jazz w „Mistrzu i Małgorzacie” na tle epoki. art. 1 (135) 2014; Cień wielkiej Budki. art. 2 (136) 2014; Wyspa Kóz; Pesel; W domu błotnej wiedźmy; Ostatni bój Parcevala (sonet); Barocchetto dla synka; Robin Hood. w. 3 (137) 2014; Muzyczny alfabet Macondo. art. 4 (138) 2014.

Siedlecki Paweł

*zob. Brakoniecki Kazimierz. Polscy uchodźcy w departamencie Côtes du Nord w Bretanii. 4 (138) 2014.

Sienkiewicz Henryk

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Slaski Jan

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Słowacki Juliusz

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Smoczyński Mikołaj

*Czas przeszły. Komentarze do prac zrealizowanych w latach 19801999 (autoreferat); Zbiór. (Leszczyńska-Pieniak Eliza. Zapis stanów przestrzeni). 4 (138) 2014.

Snopek Jerzy

Oláh János.Chciałbym zostać (Maradni szeretnék); Przeszedłszy (Átlépve); Zsille Gábor.Warszawa (Varsó); Polowanie (Vadászat); Mezey Katalin. Dzieciństwo T. P.(P. T. gyerekkora); Europejski obserwator (Európai megfigyelő); Kovács István.***(Ty mialbyś…); Ostatni autoportret (Az utolsó önarckép); Csontos Jáno. Srebrny wiek (Ezüstkor); Literatura (Irodalom). tłum. 2 (136) 2014.

Solar Maja

Poetyka sińców; Hobbes. (Waligórski Miłosz). w. 4 (138) 2014.

Stanios Ewelina

Oczy szeroko zamknięte. (Irwaneć Ołeksandr. Choroba Libenkrafta.Morbus dormatorius adversus.Ponura opowieść). rec. 2 (136) 2014.

Stępnik Małgorzata

Twórcze fascynacje występkiem na przykładzie anielskogłowych hipsterów”. art. 2 (136) 2014.

Sutarski Konrad

*zob. Mazurek Anna. Jestem badaczem ułudyO poezji Konrada Sutarskiego. 2 (136) 2014;Powiększanie ojczyzny. art. 2 (136) 2014;*** (To chmury i wiatr…); Coraz bardziej wyczuwamy; Jeślibym w jakimś zakątku. w. 2 (136) 2014; Nowa twarz na firmamencie poetyckiego nieba. not. 3 (137) 2014; Poeta Lajos Áprily i Polacy na Węgrzech. not. 4 (138) 2014.

Szczepański Jan Józef

*zob. Nasiłowska Anna. Polska jesień po latach. art. 1 (135) 2014.

Szczerbakiewicz Rafał

*„Niepokalana szczerość jest urojeniem”. Dekonstrukcje mitu śródziemnomorskiego w twór-czości Jana Parandowskiego. (Benka Urszula M. Kim był Jan Parandowski?(po lekturze studium Rafała Szczerbakiewicza). 1 (135) 2014.

Szkołut Tadeusz

Biografia fotograficzna. (Koncepcja, wybór tesktów i opracowanie graficzne Sadowski Maciej. Ryszard Kapuściński. Fotobiografia). rec. 3 (137) 2014.

Szlachetka Małgorzata

Holocaust w literaturze. Temat ani łatwy, ani nowy. (Karolak Sylwia. Doświadczenie Zagłady w literaturze polskiej 19471991. Kanon, który nie powstał). rec. 3 (137) 2014.

Szmidt Stefan

*zob. Wach Jarosław. „Goście Akcentu w Teatrze Starym. 1 (135) 2014.

Szperkowicz Jerzy

Gdyby żył Wysocki… art. 3 (137) 2014; Wysocki Włodzimierz. Konie narowiste; Roz-strzelane echo; Ballada o Prawdzie i Potwarzy; „Wszyscy poszliśmy na front”; Piosenka o ziemi niczyjej; Myśliwiec JAK. tłum. 3 (137) 2014.

Szymborska Wisława

*zob. Balcerzan Edward. Wyklejanki – felietony – wiersze. 3 (137) 2014.

Tański Paweł

*Ślad. Świat poetycki Jerzego Hordyńskiego. (Chojnowski Zbigniew. Lęki i zachwyty Jerzego Hordyńskiego). 3 (137) 2014.

Theotokopulos Dominikos (El Greco)

*zob. Woś Jan W. Czterysta lat temu zmarł El Greco. 3 (137) 2014.

Tkaczuk Wacław

*Na więcej, na przepadłe. (Pieczara Marek. Logika fali). 1 (135) 2014.

Turżańska Wiesława

Dwunastu młodych Węgrów o sobie i świecie. (Wstęp, wybór i opracowanie Wróblewski Bogusław. Jeszcze bliżej. Antologia nowej liryki węgierskiej). rec. 1 (135) 2014; Wielogłos o poecieProteuszu. (Wybór, redakcja i opracowanie Romaniuk Anna. Obecność. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu). rec. 2 (136) 2014; Portret rodzinny we wnętrzu, czyli paradoksy Beksińskich. (Grzebałkowska Magdalena. Beksińscy. Portret podwójny). rec. 3 (137) 2014; „Gdy tu mój trup w pośrodku was zasiada”. (Rosiek Stanisław. Mickiewicz (po śmierci). Studia i szkice nekrograficzne. rec. 4 (138) 2014.

Tuwim Julian

*zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Tuwim w kwiatach. 4 (138) 2014.

Tyszkiewicz Artur

*zob. Jankowska Magdalena.Światłocień Boga. (Mistrz i Małgorzata. Na podstawie sztuki Michała Bułhakowa. Adaptacja i reżyseria: Artur Tyszkiewicz. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, premiera 27 czerwca 2014 r.). rec. 3 (137) 2014.

Wach Jarosław

Goście Akcentu w Teatrze Starym. art. 1 (135) 2014.

Waligórski Miłosz

rozwód; piekło nad notecią; koniec pociągu; pluton; miasto na wznak. w. 1 (135) 2014; JergovićMiljenko. Nora, jak ta z Ibsena. tłum. 3 (137) 2014; Danilov Jovanović Dragan.Nasza agora; Święte miejsce; Ristić Obren.Przed odejściem; Powołanie nowych władz gminnych; Knežević Marija.Początek kartografii; Solar Maja.Poetyka sińców; Hobbes;Karanović Vojislav.Widzenie; Błogość;Rostović Ana.Podziemna miłość; Około zera. tłum. 4 (138) 2014.

Wańkowicz Melchior

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

White Kenneth

Haiku (Powrót; Orkady; W pociągu; Żadnej opowieści; Nadchodzę; Wizyta; Granica; Alter ego; Hakuin; Morze Japońskie; Postój; Niezmordowany; Pełnia; Wydarzenie; Listopad; Catou). (Brakoniecki Kazimierz). w. 1 (135) 2014; *zob. Sablé Érik. Rozmowy nad brzegiem morza. Z Kennethem Whitem rozmawia Érik Sablé. 1 (135) 2014.

Wicha-Wauben Elżbieta

Emigracyjne zabawy. (Czerniawski Adam. Gry i zabawy). not. 1 (135) 2014.

Wieliczko Karolina E.

Portrety i zegary. not. 4 (138) 2014.

Wierzyński Kazimierz

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Witkiewicz Ignacy Stanisław

*zob. Kochańczyk Alina. Ten potwór Witkacy (na marginesie pierwszego tomu Listów”). 3 (137) 2014.

Wołyński Wacław

Na Wołyniu po polsku. not. 3 (137) 2014.

Woodman Franceska

*zob. Kwak Karolina. Byt bez twarzy. Akt dekapitacji jako manifestacja (kobiecego) istnienia w kilku fotografiach Franceski Woodman. 4 (138) 2014.

Worowska Teresa

O kim nie da się zapomnieć. (Wstęp, wybór i opracowanie Wróblewski Bogusław. Jeszcze bliżej. Antologia nowej liryki węgierskiej). rec. 1 (135) 2014.

Woś Jan Władysław

Niezwykłe dzieje antykwariusza Wilfrida Michała Woynicza. not. 1 (135) 2014; To gorsze niż wygnanie!. proza art. 2 (136) 2014; Czterysta lat temu zmarł El Greco. art. 3 (137) 2014; Polacy we Florencji. art. 4 (138) 2014; *zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Wrona Janusz

Trudne sprawy. (Rosiak Dariusz. Wielka odmowa. Agent, filozof, antykomunista). rec. 4 (138) 2014.

Wróblewski Bogusław

*zob. Wach Jarosław. „Goście Akcentu w Teatrze Starym. 1 (135) 2014; Nowa jakość w Ostatnim rozdaniu”. art. 2 (136) 2014; *Jeszcze bliżej. Antologia nowej liryki węgierskiej. (Worowska Teresa. O kim nie da się zapomnieć). 1 (135) 2014;*Jeszcze bliżej. Antologia nowej liryki węgierskiej. (Turżańska Wiesława. Dwunastu młodych Węgrów o sobie i świecie). 1 (135) 2014.; *Lublin – miasto poetów. Antologia. Cz. 1 i 2. (Kisiel Joanna. Kwiaty na kamieniu). 4 (138) 2014;*Lublin – miasto poetów. Antologia. Cz. 1 i 2. (Maliszewski Karol. Na Czechowiczowskim kamieniu…). 4 (138) 2014.

Wybicki Józef

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Wysocka Aneta

Etyka i stylistyka. (Kapuściński Ryszard. To nie jest zawód dla cyników). rec. 1 (135) 2014.

Wysocki Włodzimierz

*zob. Szperkowicz Jerzy. Gdyby żył Wysocki… 3 (137) 2014; Konie narowiste; Rozstrzelane echo; Ballada o Prawdzie i Potwarzy; „Wszyscy poszliśmy na front”; Piosenka o ziemi niczyjej; Myśliwiec JAK. w. 3 (137) 2014.

Wyszomirski Walenty

*zob. Brakoniecki Kazimierz. Polscy uchodźcy w departamencie Côtes du Nord w Bretanii. 4 (138) 2014.

Zabrzewska Adrianna

Chodźmy już na tę wizytę; Jętka. proza art. 4 (138) 2014.

Zabużko Oksana

*Ukraiński palimpsest. Oksana Zabużko w rozmowie z Izą Chruślińską. (Jasina Łukasz. Ukraińsie rekolekcje). 2 (136) 2014.

Zadura Bohdan

Doktorzy. poem. 2 (136) 2014.

Zeliszewski Tomasz

*zob.Sawic Jarosław. Cień wielkiej Budki. 2 (136) 2014.

Zieliński Andrzej

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Ziółkowski Andrzej

*zob.Sawic Jarosław. Cień wielkiej Budki. 2 (136) 2014.

Zsille Gábor

Warszawa (Varsó); Polowanie (Vadászat). (Snopek Jerzy). w. 2 (136) 2014.

Żeromska Monika

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Żeromski Stefan

*zob. Prządka Ewa. „Znaszli ten kraj…”, czyli polscy pisarze we Włoszech (próba rekonesansu). 3 (137) 2014.

Żurek Sławomir Jacek

*Literatura polska w Izraelu. Leksykon. (Montusiewicz Ryszard. Życiodajny dopływ). 1 (135) 2014.

Autorzy prac plastycznych:

Kamler Mikołaj 4 (138) 2014; Lutczyn Edward 1 (135) 2014; Mądzik Leszek 2 (136) 2014; Michalska-Szwagierczak Aleksandra 4 (138) 2014; Mitoraj Igor 4 (138) 2014; Orlińska Zuzanna 4 (138) 2014; Orliński Bogusław 4 (138) 2014; Szymborska Wisława 3 (137) 2014; Zembrzuski Wojciech 4 (138) 2014.

Autorzy prac fotograficznych:

Adamska-Mohos Elżbieta 3 (137) 2014; Awiorko-Klimek Dorota 4 (138) 2014; Kida-Bosek Agnieszka 1 (135) 2014; Kordas Maciej 1 (135) 2014; Kudyba Kamil 1 (135) 2014, 4 (138) 2014; Peczeniuk Marjana 3 (137) 2014; Rak Wawrzyniec Marek 4 (138) 2014; Wach Jarosław 1 (135) 2014; Wajda Mateusz 3 (137) 2014; Woodman Franceska 4 (138) 2014; Wróblewska M. 4 (138) 2014; Zimon Janusz 4 (138) 2014; B.W. 4 (138) 2014.


BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWAAKCENTU” ZA ROK 2015

OD NUMERU 1 (139) DO NUMERU 4 (142)

Bibliografia obejmuje prace autorów, recenzentów, tłumaczy, ważniejsze osoby i instytucje oraz teksty o nich. Gwiazdka (*) przed tytułem lub skrótem „zob.” oznacza pozycję o danym autorze. Po tytułach tłumaczonych umieszczono w nawiasie nazwisko tłumacza. Cyfry oznaczają numer (w nawiasie numeracja ciągła) i rok ukazania się „Akcentu” zawierającego odnotowaną pozycję.

Skróty używane w bibliografii:

arch. – archiwum, archiwalny
art. – artykuł
biogr. – biografia, biograficzny
dz. – dziennik
fel. – felieton
fragm. – fragment
kom. – komunikat
koresp. – korespondencja
kryt. art. – krytyka artystyczna
kryt. lit. – krytyka literacka
kryt. muz. – krytyka muzyczna
kryt. teatr. – krytyka teatralna
not. – nota, noty
om. – omówienie
oprac. – opracowanie, opracował
polem. – polemika, polemiczny
proza art. – proza artystyczna
proza poet. – proza poetycka
rec. – recenzja
red. – redakcja
rozm. – rozmowa
tłum. – tłumaczenie
w. – wiersz
wspom. – wspomnienie
wyp. – wypowiedź
zob. – zobacz

Abramowicz Jacek

*zob. Sawic Jarosław. Nieznani czarodzieje. O jazzowym Lublinie epoki PRL. 3 (141) 2015.

Akademicki Teatr Prób „Centon”

*zob. Woś Jan Władysław. Akademicki Teatr Prób „Centon”. 2 (140) 2015.

Antoniak-Kiedos Edyta

Próba „zamknięcienia”. (Solska Ewa. Misirlou). rec. 1 (139) 2015; Tak-tak na osobności. (Ostrowska Eda. Ptak w tak-taku. Widowisko poetycko-muzyczne). rec. 1 (139) 2015; Ziemia, pamięć, ciało… O poezji Tadeusza Kijonki. art. 3 (141) 2015; Jak ukryć ckliwość? (Kurczewicz Danuta Agnieszka. Żarówki gasną pod ziemią). rec. 4 (142) 2015.

Arbaczewska-Matys Katarzyna

Logika i miłość. Zagadka kryminalnego świata Marcina Wrońskiego w oczach redaktorki jego powieści. not. 1 (139) 2015.

Augustyniak Anna

Dziś myślałam o kobietach; Gdy umiera kot; Matka i córka; Ślad; O matce która umarła; Kwitle. w. 1 (139) 2015; O kwestii żydowskiej w piśmie i życiu Mieczysława Grydzewskiego. art. 4 (142) 2015.

Barańczak Stanisław

*zob. Wróblewski Bogusław.Stanisław Barańczak 13.11.1946 – 26.12.2014. 1 (139) 2015.

Bartmiński Jerzy

*Polskie wartości w europejskiej aksjosferze.(Sulima Roch.Język – wartości – polska tożsamość kulturowa). 3 (141) 2015.

Bednarczyk Judyta

*Kwazar. (Gralewicz-Wolny Iwona. Ad astra). 2 (140) 2015.

Blum-Kwiatkowski Gerhard Jürgen

*zob. Mazurek Anna.Muzeum uwolnionego słowa. O „księdze miasta” Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkowskiego. 4 (142) 2015.

Bogusławski Maciej

Żniwa; Burza. proza art. 2 (140) 2015.

Brakoniecki Kazimierz

White Kenneth.Tańczące żurawie. tłum. 4 (142) 2015.

Broż Adam

*zob. Janicki Łukasz.To Rome with Love. 1 (139) 2015; *zob. Lameński Lechosław.Portrety artystów w grafice. Ryciny z kolekcji Adama Broża. 3 (141) 2015.

Brzezińska Maria

*zob. Jankowska Magdalena.Popis krwi. 4 (142) 2015.

Butrym Anna

Szentmártoni János. Niespodziewany gość; Zabójstwo. tłum. 3 (141) 2015.

Chabrowski Tadeusz

*Vermont. (Rygielska Małgorzata. Zielone wzgórza Vermontu). 1 (139) 2015; Po raz pierwszy w Rzymie. proza art. 3 (141) 2015.

Chojnowski Zbigniew

Skomplikowana prostota przemijania. (Szewc Piotr. Cienka szyba). rec. 2 (140) 2015; Rodowód ułomnego człowieczeństwa. (Skałbania Małgorzata. Szmuctytuł). rec. 4 (142) 2015.

Clark Joanna

Wuj Zbych. proza art. 4 (142) 2015.

Cymerman Jarosław

Przechadzka po cmentarzu. (Łobodowski Józef. Żywot człowieka gwałtownego. Wspomnienia). rec. 1 (139) 2015; Polska i cappuccino. (Polacy w Rzymie i Watykanie. Reżyseria: Nieśpielak Aleksandra, Tadej Krzysztof, Górska-Tatarkiewicz Ewa). art. 1 (139) 2015; Przypomnieć KAJ-a. (Michalski Waldemar. Kazimierz Andrzej Jaworski. Poeta – tłumacz – redaktor (1897-1973). Z wyborem wierszy i tłumaczeń). rec. 2 (140) 2015.

Czechowicz Józef

*zob. Fert Józef F. Wołyń Józefa Czechowicza. 1 (139) 2015.

Czok Marta

*zob. Janicki Łukasz.To Rome with Love. 1 (139) 2015; Z Libanu przez Anglię do Włoch (fragmenty pamiętnika). fragm. 3 (141) 2015.

Davies Norman

*Serce Europy. Polska: przeszłość we współczesności. (Wrona Janusz. Chwała i traumy). 3 (141) 2015.

Dehnel Jacek

Dziennik roku chrystusowego. fragm. dz. 3 (141) 2015; *Matka Makryna (Klimowicz Marcin.

Dyskretny urok chimer). 3 (141) 2015.

Demczuk Jadwiga

Paszuk Olena. *** (wszyscy myśleli że to mniszka); *** (żyliśmy już wtedy); *** (każda dziewczyna); *** (dogonię śnieżynkę); *** (ten żółw wiózł czas); *** (ty nie umarłeś); *** (słońce to przednie koło). tłum. 3 (141) 2015.

DokuFest

*zob. Mejer Jakub.Największe wydarzenie kulturalne w najmłodszym kraju Europy. 2 (140) 2015.

Dostatni Tomasz

*zob. Józefczuk Grzegorz. Co gra w duszy dominikaninowi z ulicy Złotej. 4 (142) 2015.

Drzewucki Janusz

*Życie w biegu. O ludziach, miejscach, literaturze, piłce nożnej, maratonach i całej reszcie; Stan skupienia. Teksty o prozie; Charakter pisma. Szkice o poezji współczesnej. (Turżańska Wiesława. Puszkin – nie Putin, Homer – nie Hoser). 3 (141) 2015.

Dunaj Ewa

Pawła Panasa intuicje interpretacyjne. (Panas Paweł. Opisanie świata. Szkice o poezji Marcina Świetlickiego). rec. 3 (141) 2015; Pomiędzy przerwami na reklamę. (Zadura Bohdan. Kropka nad i). rec. 2 (140) 2015; Kto chodzi spać do rzeki? (Rutkowski Rafał. Chodzę spać do rzeki). rec. 4 (142) 2015; Szczęście. fel. 4 (142) 2015.

Dunin-Kozicki Wojciech

*Umysł na posyłki i wiersze na przechadzki. (Gralewicz-Wolny Iwona. „Poeta współczesny szedł tędy”). 4 (142) 2015.

Erős Kinga

Drzewo orzechowe; Aż w końcu nic nam nie zostanie; Złuda wolności; Nasze niepokoje; Przebudzenie. (Sutarski Konrad). proza art. 2 (140) 2015.

Fert Józef F.

Wołyń Józefa Czechowicza. art. 1 (139) 2015.

Gałkowski Jerzy G.

Apostoł jedności. W 10. rocznicę śmierci Jana Pawła II. not. 2 (140) 2015.

Gierszon Urszula

*Przymierzalnia. (Michalski Waldemar. Przymierzalnia, czyli dom złudzeń. O wierszach Urszuli Gierszon). 2 (140) 2015.

Gil-Łowkis Danuta

Czerń. proza art. 4 (142) 2015.

Goławska Anna Maria

Nie moje zwierzęta [*** (w taki poranek); sisi; *** (to już nie jest mój dom); *** (mieszkałam kiedyś nad wąskim jarem); *** (proponują mi napisanie wiersza); *** (kot nie był jedyną przyczyną); *** (moje ciało też już nie ma ochoty)]. w. 2 (140) 2015.

Głowacki Janusz

*Przyszłem, czyli jak pisałem scenariusz o Lechu Wałęsie dla Andrzeja Wajdy. (Kochańczyk Alina. Głowacki o Wałęsie, Wajdzie, Polakach i o sobie samym). 1 (139) 2015.

Gombrowicz Witold

*zob. Pachocki Dariusz Symetroskop Gondowicza oraz inne detale. 1 (139) 2015.

Gondowicz Jan

*Duch opowieści; Trans-Autentyk. Nie-czyste formy Brunona Schulza. (Pachocki Dariusz. Symetroskop Gondowicza oraz inne detale). 1 (139) 2015.

Gong

*zob. Piątkowski Franciszek.Wspomniany Gong. 3 (141) 2015.

Goriczewa Tatiana

*zob. Tymieniecka-Suchanek Justyna. Prawosławna „teologia zwierząt” wobec tradycyjnej humanistyki. Przypadek Tatiany Goriczewej. 4 (142) 2015.

Goście Akcentu w Teatrze Starym

*zob. Wach Jarosław. „Goście Akcentu” w Teatrze Starym – kolejna odsłona. 4 (142) 2015.

Goworski Andrzej

Jesienne liście. Rozmowa z Teresą Panas, żoną Władysława Panasa (1947-2005). rozm. 1 (139) 2015;Moje życie i ja. Jane Hirshfield. art. 2 (140) 2015.

Górska-Tatarkiewicz Ewa

*zob. Cymerman Jarosław. Polska i cappuccino. (Polacy w Rzymie i Watykanie. Reżyseria: Nieśpielak Aleksandra, Tadej Krzysztof, Górska-Tatarkiewicz Ewa). 1 (139) 2015.

Graboś Witold

spowiedź u ojca Bartolome de las Casas; pasja; Bożenka gubi dni; kurczy mi się cień; rzeczy ostateczne. w. 3 (141) 2015.

Gralewicz-Wolny Iwona

Ad astra. (Bednarczyk Judyta. Kwazar). rec. 2 (140) 2015; „Poeta współczesny szedł tędy”. (Dunin-Kozicki Wojciech. Umysł na posyłki i wiersze na przechadzki). rec. 4 (142) 2015.

Grydzewski Mieczysław

*zob. Augustyniak Anna. O kwestii żydowskiej w piśmie i życiu Mieczysława Grydzewskiego. 4 (142) 2015.

Grzybowski Juliusz Protazy

O tym, co pomiędzy. art. 2 (140) 2015.

Guzowski Krzysztof

*zob. Reszczyk Agnieszka. Łaska widzenia. O „Wierszach wybranych” Krzysztofa Guzowskiego. 1 (139) 2015.

Hałata Anna

W poszukiwaniu układu idealnego. Kolor, linia, przestrzeń w grafice Sławomira Plewko. art. 1 (139) 2015.

Herbert Zbigniew

Niedźwiedzie; Diabeł; Guzik; Kot; Przedmioty; Słoń; Skrzypce; Księżniczka; Wilk i owieczka; Krzesła. w. 2 (140) 2015; *zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Malowanie Herberta, 2 (140) 2015.

Herling-Grudziński Gustaw

*zob. Kochańczyk Alina. Włochy były jego drugą ojczyzną. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim. 3 (141) 2015.

Herzog Werner

*zob. Koryciński Mariusz. Schodami ruchomymi na Cerro Torre. (Krzyk kamienia. Reżyseria: Herzog Werner) 4 (142) 2015.

Hirshfield Jane

*zob. Goworski Andrzej. Moje życie i ja. Jane Hirshfield. 2 (140) 2015; Panas-Goworska Marta. Moje życie i ja. Jane Hirshfield. 2 (140) 2015.

Hofman Iwona

Szczebrzeszyn: przeżywanie literatury. I siebie… art. 4 (142) 2015.

Ignatiuk Edyta

Kronikarz kultury śmierci”. (Muszyński Andrzej. Miedza). rec. 1 (139) 2015; Cud po prostu opowiedziany. (Nesterowicz Piotr. Cudowna). rec. 3 (141) 2015.

Jagiełło Michał

*Zszywanie – w ucieczce. (Turżańska Wiesława. Poetycki rozrachunek z Zagrodą, górami i z samym sobą). 2 (140) 2015.

Jan Paweł II

*zob. Gałkowski Jerzy G. Apostoł jedności. W 10. rocznicę śmierci Jana Pawła II. 2 (140) 2015.

Janicki Łukasz

Nota edytorska. not. 1 (139) 2015; To Rome with Love. art. 1 (139) 2015.

Jankowska Magdalena

Spór o tożsamość. Studenckie „Kontestacje” w Lublinie. art. 3 (141) 2015; Popis krwi. art. 4 (142) 2015.

Józefczuk Grzegorz

Narzuć światu jakąś wizję. Profesorowi w rocznicę. wspom. 1 (139) 2015; Co gra w duszy dominikaninowi z ulicy Złotej. not. 4 (142) 2015.

Jurkowski Henryk

*Dzieje teatru lalek. (Lappo Irina. Kompendium wiedzy o historii teatru lalek). 3 (141) 2015.

Kaczyński Grzegorz J.

Zapiski polonijne w kontekście włoskim. art. 1 (139) 2015.

Karasek Krzysztof

*Słoneczna balia dzieciństwa. (Mackiewicz Paweł. Być kimś innym). 1 (139) 2015.

Karpiński Krzysztof

*zob. Sawic Jarosław. Jego broń to jazz appeal. Po lekturze książki „Był jazz (krzyk jazz-bandu w międzywojennej Polsce)” Krzysztofa Karpińskiego. 2 (140) 2015.

Kijonka Tadeusz

*zob. Antoniak-Kiedos Edyta. Ziemia, pamięć, ciało… O poezji Tadeusza Kijonki. 3 (141) 2015.

Klęczar Wojciech

Na imię miała Monika. proza art. 2 (140) 2015.

Klimowicz Marcin

Dyskretny urok chimer. (Dehnel Jacek. Matka Makryna). rec. 3 (141) 2015.

Kochańczyk Alina

Głowacki o Wałęsie, Wajdzie, Polakach i o sobie samym. (Głowacki Janusz. Przyszłem, czyli jak pisałem scenariusz o Lechu Wałęsie dla Andrzeja Wajdy). rec. 1 (139) 2015; Włochy były jego drugą ojczyzną. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim. art. 3 (141) 2015.

Kondrasiuk Grzegorz

Świadomość Terpsychory. Nowe spojrzenia na taniec współczesny. not. 3 (141) 2015.

Konwicki Tadeusz

*zob. Wróblewski Bogusław. Tadeusz Konwicki 22.06.1926 – 7.01.2015. 1 (139) 2015.

Koryciński Mariusz

Schodami ruchomymi na Cerro Torre. (Krzyk kamienia. Reżyseria: Herzog Werner) art. 4 (142) 2015.

Kowalska Kalina

Za mało mnie na biografię; Powiedziane; Złota myśl; Apokalipsa; Tautologie. w. 3 (141) 2015.

Kovács István

*zob. Wach Jarosław „Goście Akcentu” w Teatrze Starym – kolejna odsłona. 4 (142) 2015.

Kozioł Urszula

Pod wieczór; Świąteczne nieporządki; Ni mniej ni więcej; *** (Po nałykaniu się abszmaków dnia); *** (W środku nocy). w. 4 (142) 2015.

Krall Hanna

*zob. Szczygieł Mariusz. Krall.3 (141) 2015; *zob. Tochman Wojciech. Krall.3 (141) 2015; *zob. Szczygieł Mariusz. Krall i ryby. 3 (141) 2015; Nie ma dużych ryb w moim życiu. proza art. 3 (141) 2015; Oczy węgorza. Rozmowa z Jerzym Putramentem. rozm. 3 (141) 2015.

Krukowski Tadeusz

*zob. Sawic Jarosław. Nieznani czarodzieje. O jazzowym Lublinie epoki PRL. 3 (141) 2015.

Kuczkowski Krzysztof

Anioł Miłosza; Wojna. Musi dokupić żelazek; Teraz częściej odpoczywam. w. 4 (142) 2015.

Kurczewicz Danuta Agnieszka

*Żarówki gasną pod ziemią. (Antoniak-Kiedos Edyta. Jak ukryć ckliwość?). 4 (142) 2015.

Lameński Lechosław

Portrety artystów w grafice. Ryciny z kolekcji Adama Broża. not. 3 (141) 2015; Maksymilian Snoch – esteta i wizjoner w świecie grafiki. art. 4 (142) 2015.

Lappo Irina

Kompendium wiedzy o historii teatru lalek. (Jurkowski Henryk. Dzieje teatru lalek). rec. 3 (141) 2015.

Lejman Jacek

Między nami (a) zwierzętami. art. 2 (140) 2015.

Leszczyńska-Pieniak Eliza

Malowanie Herberta, art. 2 (140) 2015; Z Pankiem przez zaułki międzywojennego Lublina. not. 4 (142) 2015.

Lewandowska Hanna

I wszystko nam gra; Zaczynajmy kochanie; Pół na pół; Mięta i czekolada; Profil dnia; Ognista dziewczyna; Specjalista od wzruszeń; Spojrzenia; Serca żarówką; Zostaje Tania. w. 2 (140) 2015.

Lisowski Krzysztof

Majowy powrót do haiku; Bilet do Cieszyna Pragi Ołomuńca; Mam teraz nieślubne dziecko. w. 4 (142) 2015.

Lutosławska Grażyna

Szafa; Jeż. proza art. 2 (140) 2015.

Lutosławski Bolesław

Witold Lutosławski. Kompozytor i dyrygenci. not. 4 (142) 2015.

Lutosławski Witold

*zob. Lutosławski Bolesław. Witold Lutosławski. Kompozytor i dyrygenci. 4 (142) 2015.

Łobodowski Józef

*Żywot człowieka gwałtownego. Wspomnienia. (Cymerman Jarosław. Przechadzka po cmentarzu). 1 (139) 2015.

Łukasiewicz Jacek

*Rytmy jesienne. (Maliszewski Karol. „Pobłogosław wierszowi w ten upalny dzień”). 4 (142) 2015.

Machno Wasyl

Listy i powietrze. (Zadura Bohdan). proza art. 2 (140) 2015.

Mackiewicz Paweł

Być kimś innym. (Karasek Krzysztof. Słoneczna balia dzieciństwa). rec. 1 (139) 2015.

Maliszewski Karol

Pobłogosław wierszowi w ten upalny dzień”. (Łukasiewicz Jacek. Rytmy jesienne). rec. 4 (142) 2015.

Marcińczak Łukasz

Świat w widzeniach Panasa albo kabała po lubelsku. art. 1 (139) 2015; Poezja gimnastyczna. art. 4 (142) 2015.

Martysiewicz Maryja

Ojciec i Niemen; Wiersz środka lata; Urodź prezydenta; Hop Mirny; Praktyczny podręcznik tańca na stole. wiersz o wolności. (Zadura Bohdan). w. 3 (141) 2015.

Mazur Katarzyna

Ciche życie. Wokół nowego cyklu wystaw Jerzego Tyburskiego. not. 4 (142) 2015.

Mazurek Anna

Muzeum uwolnionego słowa. O „księdze miasta” Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkowskiego. art. 4 (142) 2015.

Mądzik Leszek

*zob.Sawicki Stefan. O Leszku Mądziku i jego teatrze plastycznym. (Przy wręczaniu mu Krzyża Zasługi „Pro ecclesia et pontifice”). 1 (139) 2015; Podróż. fel. 1 (139) 2015; Presja. fel. 2 (140) 2015; Trawa. fel. 3 (141) 2015; Kwiaciarka. fel. 4 (142) 2015.

Mejer Jakub

Największe wydarzenie kulturalne w najmłodszym kraju Europy. art. 2 (140) 2015.

Meniok Wiera

*Bruno Schulz jako filozof i teoretyk literatury. Materiały V Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. red. Meniok Wiera. (Sływynski Ostap. Komentarze do nieuchwytności). 2 (140) 2015.

Michalski Waldemar

Piekło, które wciąż żyje w moich snach…”. (Henryka Paśnik, ks. Arkadiusz Paśnik. Obietnica. Historia, którą napisało życie). not. 1 (139) 2015; Przymierzalnia, czyli dom złudzeń. O wierszach Urszuli Gierszon. (Gierszon Urszula. Przymierzalnia). rec. 2 (140) 2015; *Kazimierz Andrzej Jaworski. Poeta – tłumacz – redaktor (1897-1973). Z wyborem wierszy i tłumaczeń.(Cymerman Jarosław. Przypomnieć KAJ-a). 2 (140) 2015.

Miszczak Witold

*zob. Sawic Jarosław. Nieznani czarodzieje. O jazzowym Lublinie epoki PRL. 3 (141) 2015.

Morawski Stanisław

*zob. Janicki Łukasz.To Rome with Love. 1 (139) 2015.

Muszyński Andrzej

*Miedza. (Ignatiuk Edyta. „Kronikarz kultury śmierci”). 1 (139) 2015.

Nesterowicz Piotr

Misja. art. 2 (140) 2015; *Cudowna. (Ignatiuk Edyta. Cud po prostu opowiedziany). 3 (141) 2015; Drzazga (lubelski apokryf). art. 4 (142) 2015.

Netz Feliks

Zsille Gábor.Co to za umarli; Kto tutaj mieszka; Pół cmentarza; Na obczyźnie. tłum. w. 2 (140) 2015.

Nieśpielak Aleksandra

*zob. Cymerman Jarosław. Polska i cappuccino. (Polacy w Rzymie i Watykanie. Reżyseria: Nieśpielak Aleksandra, Tadej Krzysztof, Górska-Tatarkiewicz Ewa). 1 (139) 2015.

Nowacka-Wilczek Zofia

Joanna od świetlików. (Pawłat Joanna. Zagubiona spacerowiczka). rec. 1 (139) 2015.

Nowosad Jarosław

Charon; Trofeum. proza art. 4 (142) 2015.

Olsza Małgorzata

Pomiędzy słowem a obrazem. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wordstruck: American Artists as Readers, Writers and Literati”. not. 3 (141) 2015.

Opolski Dominik

Rondo. fragm. poem. 3 (141) 2015.

Ostrowska Eda

*Ptak w tak-taku. Widowisko poetycko-muzyczne. (Antoniak-Kiedos Edyta. Tak-tak na osobności). 1 (139) 2015.

Oszajca Wacław

boski dylemat; nie lubię platona; niepokalany; moje credo; a kiedy umrę; pejzaż wiosenny; wypominki; nadajniki. w. 1 (139) 2015; *zob. Wach Jarosław „Goście Akcentu” w Teatrze Starym – kolejna odsłona. 4 (142) 2015.

Pachocki Dariusz

Symetroskop Gondowicza oraz inne detale. (Gondowicz Jan. Duch opowieści; Trans-Autentyk. Nie-czyste formy Brunona Schulza). rec. 1 (139) 2015.

Pałasińska Maria

Całości i fragmenty. art. 3 (141) 2015.

Panas Paweł

not. 1 (139) 2015; *Opisanie świata. Szkice o poezji Marcina Świetlickiego. (Dunaj Ewa.Pawła Panasa intuicje interpretacyjne). 3 (141) 2015.

Panas Teresa

*zob. Goworski Andrzej. Jesienne liście. Rozmowa z Teresą Panas, żoną Władysława Panasa (1947-2005). 1 (139) 2015.

Panas Władysław

*zob. Wróblewski Bogusław. Sucha burza. Kilka słów wstępu, kilka słów pamięci. 1 (139) 2015; Rozanow. (Opracowanie: Janicki Łukasz). fragm. 1 (139) 2015; Frank (fragmenty i notatki). (Opracowanie: Janicki Łukasz). fragm. 1 (139) 2015; *zob. Szaciłowski Stefan. Obecność (glosa do wspomnienia). 1 (139) 2015; *zob. Polak-Różańska Elżbieta. Chłopiec w wielkich butach. 1 (139) 2015; *zob. Józefczuk Grzegorz. Narzuć światu jakąś wizję. Profesorowi w rocznicę. 1 (139) 2015; *zob. Pietrasiewicz Tomasz. Władysław Panas – wspomnienie. 1 (139) 2015; *zob. Świda-Szaciłowska Helena.Władysław Panas w Zwierzyńcu.1 (139) 2015; *zob. Zarzycka Ewa.Moje spotkania z Panasem. 1 (139) 2015; *zob. Goworski Andrzej. Jesienne liście. Rozmowa z Teresą Panas, żoną Władysława Panasa (1947-2005). 1 (139) 2015; *zob. Panas-Goworska Marta.Ballada o królu. 1 (139) 2015; *zob. Tyszczyk Andrzej. Uwagi o sposobach czytania Schulza przez Panasa. 1 (139) 2015; *zob. Marcińczak Łukasz. Świat w widzeniach Panasa albo kabała po lubelsku. 1 (139) 2015.

Panas-Goworska Marta

Ballada o królu. wspom. 1 (139) 2015;Moje życie i ja. Jane Hirshfield. art. 2 (140) 2015.

Pacukiewicz Marek

Widzenie; Prom; Ukształtowanie terenu; Założenie; Ścieżki; Stop. w. 1 (139) 2015.

Paszuk Olena

*** (wszyscy myśleli że to mniszka); *** (żyliśmy już wtedy); *** (każda dziewczyna); *** (dogonię śnieżynkę); *** (ten żółw wiózł czas); *** (ty nie umarłeś); *** (słońce to przednie koło). (Demczuk Jadwiga). w. 3 (141) 2015.

Paśnik Arkadiusz

*Obietnica. Historia, którą napisało życie. (Michalski Waldemar. „Piekło, które wciąż żyje w moich snach…”). 1 (139) 2015.

Paśnik Henryka

*Obietnica. Historia, którą napisało życie. (Michalski Waldemar. „Piekło, które wciąż żyje w moich snach…”). 1 (139) 2015.

Pawłat Joanna

*Zagubiona spacerowiczka. (Nowacka-Wilczek Zofia. Joanna od świetlików). 1 (139) 2015.

Piątkowski Franciszek

Wspomniany Gong. not. 3 (141) 2015.

Pietrasiewicz Tomasz

Władysław Panas – wspomnienie. wspom. 1 (139) 2015.

Plewko Sławomir

*zob. Hałata Anna. W poszukiwaniu układu idealnego. Kolor, linia, przestrzeń w grafice Sławomira Plewko. 1 (139) 2015.

Polacy w Rzymie

*zob. Cymerman Jarosław. Polska i cappuccino. 1 (139) 2015; *zob. To Rome with Love. 1 (139) 2015.

Podsiadło Jacek

*Przez sen. (Spólna Anna. Coś małego, coś ważnego). 4 (142) 2015.

poezja konkretna

*zob. Marcińczak Łukasz. Poezja gimnastyczna. 4 (142) 2015; Mazurek Anna. Muzeum uwolnionego słowa. O „księdze miasta” Gerharda Jürgena Bluma-Kwiatkowskiego. 4 (142) 2015.

Polak-Różańska Elżbieta

Chłopiec w wielkich butach. wspom. 1 (139) 2015.

Prejs Bogdan

trzy kobiety, wszystkie krzyczą; ten wiersz zawiera lokowanie produktu; zgodnie z planem; nic nowego; przestałem być jedynym poetą z mojej generacji, który nie przytył od debiutu; samotność. w. 3 (141) 2015.

Putrament Jerzy

*zob. Krall Hanna. Oczy węgorza. Rozmowa z Jerzym Putramentem. 3 (141) 2015.

Reszczyk Agnieszka

Łaska widzenia. O „Wierszach wybranych” Krzysztofa Guzowskiego. not. 1 (139) 2015; Metafizyczny świat Miłosza. (Zarębianka Zofia. Wtajemniczenia (w) Miłosza. Pamięć – duch(owość) – wyobraźnia). rec. 2 (140) 2015.

Rutkowski Rafał

Motyki; Spacer; Pismo; Jednorazówka; Brama (nawiązanie do P. M.). w. 2 (140) 2015; *Chodzę spać do rzeki. (Dunaj Ewa. Kto chodzi spać do rzeki?). 4 (142) 2015.

Rygielska Małgorzata

Zielone wzgórza Vermontu. (Chabrowski Tadeusz. Vermont). rec. 1 (139) 2015; Pochwała życia. (Zambrzycka Grażyna. Niewidzialny zapaśnik). rec. 4 (142) 2015.

Sawic Jarosław

Jego broń to jazz appeal. Po lekturze książki „Był jazz (krzyk jazz-bandu w międzywojennej Polsce)” Krzysztofa Karpińskiego. art. 2 (140) 2015; Nieznani czarodzieje. O jazzowym Lublinie epoki PRL. art. 3 (141) 2015.

Sawicki Stefan

O Leszku Mądziku i jego teatrze plastycznym. (Przy wręczaniu mu Krzyża Zasługi „Pro ecclesia et pontifice”). art. 1 (139) 2015.

Schulz Bruno

*zob. Tyszczyk Andrzej. Uwagi o sposobach czytania Schulza przez Panasa. 1 (139) 2015; *zob. Pachocki Dariusz Symetroskop Gondowicza oraz inne detale. 1 (139) 2015; *zob. Sływynski Ostap. Komentarze do nieuchwytności. 2 (140) 2015.

Skałbania Małgorzata

*** (suflerka trzymaj się tekstu); *** (magazyn zanadto teatr); *** (na reinette clochard z crimée); co w ludziach siedzi; chustka świętej weroniki; spacer legera z majakowskim. w. 2 (140) 2015; *Szmuctytuł. (Chojnowski Zbigniew. Rodowód ułomnego człowieczeństwa). 4 (142) 2015.

Skwarek Joanna

Epitlenek. proza art. 1 (139) 2015.

Sływynski Ostap

Komentarze do nieuchwytności. (Bruno Schulz jako filozof i teoretyk literatury. Materiały V Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu. red. Meniok Wiera.). rec. 2 (140) 2015.

Snoch Maksymilian

*zob. Lameński Lechosław. Maksymilian Snoch – esteta i wizjoner w świecie grafiki. 4 (142) 2015.

Solska Ewa

*Misirlou. (Antoniak-Kiedos Edyta. Próba „zamknięcienia”). 1 (139) 2015.

Sowicki Maciej

Wiersz dla Piotra Macierzyńskiego; Pogo; Jónsi śpiewa o skakaniu po kałużach w piosence Hoppipolla; *** (gdy twoja była). w. 3 (141) 2015.

Spólna Anna

Coś małego, coś ważnego. (Podsiadło Jacek. Przez sen). rec. 4 (142) 2015.

Stanios-Korycka Ewelina

Drzewo, człowiek, sarna, kamień. To samo. (Twardoch Szczepan. Drach). rec. 3 (141) 2015.

Stefankiewicz Marek

*zob. Sawic Jarosław. Nieznani czarodzieje. O jazzowym Lublinie epoki PRL. 3 (141) 2015.

Studencki Ogólnopolski Festiwal Teatralny „Kontestacje”

*zob. Jankowska Magdalena.Spór o tożsamość. Studenckie „Kontestacje” w Lublinie. 3 (141) 2015

Sulima Roch

Język – wartości – polska tożsamość kulturowa. (Bartmiński Jerzy. Polskie wartości w europejskiej aksjosferze). rec. 3 (141) 2015.

Sutarski Konrad

Zsille Gábor.Gdyby nie rok pięćdziesiąty szósty; Nie do odnalezienia. tłum. 2 (140) 2015; Erős Kinga.Drzewo orzechowe; Aż w końcu nic nam nie zostanie; Złuda wolności; Nasze niepokoje; Przebudzenie. tłum. 2 (140) 2015; Jakieś znaki; *** (Powietrza mamy zwykle pod dostatkiem); *** (Jak cichy jak spokojny jest świat). w. 4 (142) 2015.

Szaciłowski Stefan

Obecność (glosa do wspomnienia). wspom. 1 (139) 2015.

Szczebrzeszyn – stolica języka polskiego

*zob. Hofman Iwona. Szczebrzeszyn: przeżywanie literatury. I siebie… 4 (142) 2015.

Szczerbakiewicz Rafał

Kolejny raz o tym, jak Polacy piękna szukają. (Świadectwa / Testimonianze. Tom VII: W poszukiwaniu piękna. Polscy artyści plastycy we Włoszech (II poł. XIX w. i I poł. XX w.)). rec. 2 (140) 2015.

Szczygieł Mariusz

*Krall. art. 3 (141) 2015; Krall i ryby. art. 3 (141) 2015.

Szentmártoni János

Niespodziewany gość; Zabójstwo. (Butrym Anna). proza art. 3 (141) 2015.

Szewc Piotr

*Cienka szyba (Chojnowski Zbigniew. Skomplikowana prostota przemijania). 2 (140) 2015.

Szymanowski Dariusz

Syn; Rozważania na temat wieczności; Dziadek; Wysoka Brama; Gdzie indziej; Stróż brata swego. w. 4 (142) 2015.

Świda-Szaciłowska Helena

Władysław Panas w Zwierzyńcu.wspom. 1 (139) 2015.

Świetlicki Marcin

*zob. Dunaj Ewa.Pawła Panasa intuicje interpretacyjne. 3 (141) 2015.

Tadej Krzysztof

*zob. Cymerman Jarosław. Polska i cappuccino. (Polacy w Rzymie i Watykanie. Reżyseria: Nieśpielak Aleksandra, Tadej Krzysztof, Górska-Tatarkiewicz Ewa). art. 1 (139) 2015.

Tochman Wojciech

*Krall. art. 3 (141) 2015.

Turżańska Wiesława

Poetycki rozrachunek z Zagrodą, górami i z samym sobą. (Jagiełło Michał. Zszywanie – w ucieczce). rec. 2 (140) 2015; Puszkin – nie Putin, Homer – nie Hoser. (Drzewucki Janusz. Życie w biegu. O ludziach, miejscach, literaturze, piłce nożnej, maratonach i całej reszcie; Stan skupienia. Teksty o prozie; Charakter pisma. Szkice o poezji współczesnej). rec. 3 (141) 2015.

Twardoch Szczepan

*Drach (Stanios-Korycka Ewelina. Drzewo, człowiek, sarna, kamień. To samo). 3 (141) 2015.

Tyburski Jerzy

*zob. Mazur Katarzyna.Ciche życie. Wokół nowego cyklu wystaw Jerzego Tyburskiego. 4 (142) 2015.

Tymieniecka-Suchanek Justyna

Prawosławna „teologia zwierząt” wobec tradycyjnej humanistyki. Przypadek Tatiany Goriczewej. art. 4 (142) 2015.

Tyszczyk Andrzej

Uwagi o sposobach czytania Schulza przez Panasa. art. 1 (139) 2015.

Wach Jarosław

Goście Akcentu” w Teatrze Starym – kolejna odsłona. art. 4 (142) 2015.

Wajda Andrzej

*zob. Kochańczyk Alina.Głowacki o Wałęsie, Wajdzie, Polakach i o sobie samym. 1 (139) 2015.

Wałęsa Lech

*zob. Kochańczyk Alina.Głowacki o Wałęsie, Wajdzie, Polakach i o sobie samym. 1 (139) 2015.

White Kenneth

Tańczące żurawie. (Brakoniecki Kazimierz). proza art. 4 (142) 2015.

Wierzbicki Alfred Marek

Nieodrobione lekcje; Dwie symfonie; Pomiędzy oceanami; W Splicie. w. 2 (140) 2015.

Witkiewicz Stanisław Ignacy

*zob. Pachocki Dariusz. Symetroskop Gondowicza oraz inne detale. 1 (139) 2015.

Wojciechowska Paulina

Czarny lód. proza art. 1 (139) 2015.

Wolińska-Riedi Magdalena

*zob. Cymerman Jarosław. Polska i cappuccino. 1 (139) 2015; *zob. Janicki Łukasz.To Rome with Love. 1 (139) 2015.

Woś Jan Władysław

Akademicki Teatr Prób „Centon”. art. 2 (140) 2015; Monika. proza art. 3 (141) 2015; Louvain. Fragmenty dziennika z 1969 r. fragm. dz. 4 (142) 2015.

Wrona Janusz

Chwała i traumy. (Davies Norman. Serce Europy. Polska: przeszłość we współczesności). rec. 3 (141) 2015.

Wroński Marcin

*zob. Arbaczewska-Matys Katarzyna. Logika i miłość. Zagadka kryminalnego świata Marcina Wrońskiego w oczach redaktorki jego powieści. 1 (139) 2015.

Wróblewski Bogusław

Sucha burza. Kilka słów wstępu, kilka słów pamięci. wspom. 1 (139) 2015; Stanisław Barańczak 13.11.1946 – 26.12.2014. wspom. 1 (139) 2015; Tadeusz Konwicki 22.06.1926 – 7.01.2015. wspom. 1 (139) 2015; *zob. Wach Jarosław „Goście Akcentu” w Teatrze Starym – kolejna odsłona. 4 (142) 2015.

Wróblewski Grzegorz

New England; The Whaling City; Autostrada (Connecticut); Strawberry Fields; Tajemnicze Connecticut; 150 Third Avenue, Boston; Wspomnienie Barcelony; To jednak dziwne. w. 1 (139) 2015.

Vorbrodt Joanna

Zabawne; Upalnie i nudno; Smutna historia Małego Szelmy; 5 sierpnia 2012. Lublin; gdzie on był w piątek 3 sierpnia? w. 4 (142) 2015.

Zadura Bohdan

Machno Wasyl. Listy i powietrze. tłum. 2 (140) 2015; *Kropka nad i. (Dunaj Ewa. Pomiędzy przerwami na reklamę). 2 (140) 2015; Martysiewicz Maryja. Ojciec i Niemen; Wiersz środka lata; Urodź prezydenta; Hop Mirny; Praktyczny podręcznik tańca na stole. wiersz o wolności. tłum. 3 (141) 2015; *zob. Jankowska Magdalena.Popis krwi. 4 (142) 2015; *zob. Wach Jarosław „Goście Akcentu” w Teatrze Starym – kolejna odsłona. 4 (142) 2015.

Zambrzycka Grażyna

*Niewidzialny zapaśnik. (Rygielska Małgorzata. Pochwała życia). 4 (142) 2015.

Zarębianka Zofia

*Wtajemniczenia (w) Miłosza. Pamięć – duch(owość) – wyobraźnia. (Reszczyk Agnieszka.

Metafizyczny świat Miłosza). 2 (140) 2015.

Zarzycka Ewa

Moje spotkania z Panasem. wspom. 1 (139) 2015.

Zawadowski Tadeusz

Ścieżka obok raju; Wspomnienie; Na fundamentach; Ślady; *** (przyszła do mnie mama). w. 4 (142) 2015.

Zegadło Marcin

Kamienie i ludzie; Nocą nie widać rzeki. proza art. 2 (140) 2015.

Zińczuk Aleksandra

kolekcja tożsamości; odnowa; Nadeszła pora; Obce dzieciństwo; Jadę nad Doniec. w. 1 (139) 2015.

Zsille Gábor

Gdyby nie rok pięćdziesiąty szósty; Nie do odnalezienia. (Sutarski Konrad); Co to za umarli; Kto tutaj mieszka; Pół cmentarza; Na obczyźnie. (Netz Feliks). w. 2 (140) 2015.

Zyman Edward

Ojczyzna; Ziemczyzna; Spotkanie autorskie starego poety; Alfabet; *** (wie że jego głos); *** (Pięknie milczymy). w. 2 (140) 2015.

Żyburtowicz Dominik Piotr

Spowiedź czarnych owiec 1; Spowiedź czarnych owiec 2; Spowiedź czarnych owiec 3; Spowiedź czarnych owiec 4; Prezent. w. 2 (140) 2015.

Autorzy prac plastycznych:

Czok Marta 3 (141) 2015; Gaudasińska Elżbieta 2 (140) 2015; Kilian Lucas 3 (141) 2015; Pałasińska Maria 3 (141) 2015; Plewko Sławomir 1 (139) 2015; Snoch Maksymilian 4 (142) 2015; Tyburski Jerzy 4 (142) 2015.

Autorzy prac fotograficznych:

Farri Eleonora 1 (139) 2015; Józefczuk Grzegorz 1 (139) 2015; Hartwig Edward 2 (140) 2015; Karahoda S. 2 (140) 2015; Prządka Ewa 1 (139) 2015; Różycki M. 2 (140) 2015; Szaciłowski Stefan 1 (139) 2015; Szperkowicz Jerzy 3 (141) 2015; Thomassin Simon Henri 3 (141) 2015; Wach Jarosław 4 (142) 2015; Wróblewska Małgorzata 1 (139) 2015, 4 (142) 2015.