Spis treści numeru 1/2005

Akcent numer 1 (99) 2005

Akcent numer 1 (99) 2005

SPIS TREŚCI

Abp Józef Życiński: Kolory samotności
Kazimierz Brakoniecki: Armor
Michał Głowiński: Dwie kobiety
Marek Danielkiewicz: wiersze
Romuald Jakub Weksler-Waszkinel: Widzący Lublin
Stefan Sawicki: O Władysławie Panasie – wspomnienie
Jerzy Święch: Panas od Schulza
Stefan Szaciłowski: Panasowa czasoprzestrzeń
Henryk Grynberg: wiersze
Wacław Sadkowski: Oświęcim z perspektywy Buchenwaldu
Paweł Przywara: wiersze
Waldemar Borzestowski: opowiadania
Krzysztof Niewrzęda: wiersze
Łukasz Marcińczak: Końskie posągi
Zofia Nowacka-Wilczek: wiersze
Dmytro Pawłyczko: Pomarańczowa rewolucja
Grzegorz Kondrasiuk: wiersze
Anna Kozak: opowiadania

PRZEKROJE

Poeci, poeci…
Stefan Nieznanowski: „Janie, do Cię wracamy” – (Jan Kochanowski w poezji polskiej od XVI do XX wieku. Antologia. Wybór, wstęp i opracowanie R. Montusiewicz);
Andrzej K. Waśkiewicz: Wciąż na tym samym świecie – (Eugeniusz Kurzawa Wciąż nowa prywatność);
Stefan Rusin: Zmagania – (Zbigniew Gordziej W jaskiniach dni);
Tadeusz Karabowicz: Próba ocalenia przeszłości – (Jan Leończuk Zakątek);
Małgorzata Szlachetka: Chłopak w oknie wiersza – (Marek Danielkiewicz Chłopak z prowincji);
Ewa Dunaj: Spopielałe brzegi kartek – (Anna Maria Goławska sumienna rzeźniczka);
Stanisław Chyczyński: Panorama z kopca kreta – (Bohdan Zadura Kopiec kreta);
Paweł Gembal: Pokolenie wolnych wierszy – (Wiersze zawsze są wolne. Poezja ukraińska w przekładach Bohdana Zadury);
Marek Jędrych: Pieszo przez popiół poezji – (Józef Fert Latomia. Wybór wierszy)

PLASTYKA

Lechosław Lameński: Plakat – sztuka ulicy

TEATR

Jarosław Wach: Kolędnicy u Andersena

MUZYKA

Ludwik Gawroński: Lutnia i pieśń. Kochanowski w świecie muzyki

FILM

Agata Szczotka: Licencja na miłość do kina. Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu

ESTRADA

Maciej Białas: Dr Chilimoniuk & Mr Selim w Hadesie

EKOLOLOGIA

Agnieszka Maciocha: „Naturo! Wszystka w tobie piękność się zamyka”

NOTY

Ewa Zarzycka: AKORD IX. Koncert kompozytorów lubelskich;
Monika Szabłowska: Zapisywanie pamięci;
Jarosław Wach: „Zdanie” 2004;
Grzegorz Jacek Pelica: Terroryzm magisterski

Noty o autorach