Spis treści numeru 4/2017

Akcent nr 4/2017Spis treści

Bogusław Wróblewski: Miejsce odnowionej nadziei
Alina Kochańczyk: Spotkania z Piłsudskim
Andrzej Nowak: „Ni to Kostiuszko, ni to Korsikan” – Józef Piłsudski w polityce polskiej
Jan Lewandowski: Lubelscy ludzie komendanta (1914-1918)
S
tanisław Michałowski: Zanim powstał rząd lubelski. Współpraca Ignacego Daszyńskiego z Józefem Piłsudskim w dążeniu do niepodległości Polski
Dwadzieścia pieśni Legionów Polskich
Aleksander Wójtowicz: Spojrzenie żołnierza. Juliusz Kaden-Bandrowski i Józef Piłsudski
Jarosław Cymerman: „Pełny człowiek”. Piłsudski w życiu i twórczości Józefa Czechowicza
Mirosława Ołdakowska-Kuflowa: „Nie wyjść z dyskrecji”. Kazimiera Iłłakowiczówna o marszałku Piłsudskim
Lechosław Lameński: Duch Józefa Piłsudskiego i utopijna wizja Polski i świata Stacha z Warty Szukalskiego
Rafał Szczerbakiewicz: Zamrozić Piłsudskiego. Jacek Dukaj i limity strategii demitologizacyjnej
Grzegorz Józefczuk: Schulz o Piłsudskim. I co z tego wynikło
Aleksander Wójtowicz: Zerwane mosty. O dwóch wersjach poematu „Piłsudski” Anatola Sterna
Giennadij Filipowicz Matwiejew: Obraz Józefa Piłsudskiego w propagandzie i literaturze rosyjskiej
Algis Kasperavičius: Wizerunek Józefa Piłsudskiego w międzywojennej niepodległej Litwie
Wałentyn Jeriomin, Serhij Sieriakow: Józef Piłsudski w wyobrażeniu współczesnych Ukraińców
Joanna Sondel-Cedarmas: Condottiero e Costruttore della Polonia. Uwagi o postrzeganiu Józefa Piłsudskiego w faszystowskich Włoszech
Janusz Golec: Józef Piłsudski w oczach Niemca, czyli zakazana biografia
Aneta Wysocka: Osobliwości stylu Józefa Piłsudskiego – prolegomena
Zbigniew Zaporowski: Józef Piłsudski: początki nowoczesnego myślenia o szkole
Karol Piasecki: Bronisław Piłsudski – zesłaniec i badacz
Monika Szabłowska-Zaremba: Wizerunek Piłsudskiego na łamach międzywojennej prasy polsko-żydowskiej
Monika Gabryś-Sławińska: Dystans i nieufność. Józef Piłsudski na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” 1915-1918

PRZEKROJE

Z historią w tle

Wiesława Turżańska: Ziemkiewicza weryfikowanie wartości [Rafał A. Ziemkiewicz „Złowrogi cień marszałka”];
Monika Gabryś-Sławińska: Przywracanie pamięci o Andrzeju Strugu [Anna Kargol „Strug. Biografia polityczna. »Miarą wszystkiego jest człowiek«”];
Iwona Hofman: Czytane po latach [Józef Czapski „Tumult i widma”];
Konrad Zieliński: Zwyczajny niezwyczajny [„»Był czyn i chwała!«. Józef Gabriel Jęczkowiak. »Wspomnienia harcerza 1913-1918«”];
Jan Lewandowski: Lekarz prowincjonalny [Zygmunt Klukowski „Zamojszczyzna 1918-1959”]

PLASTYKA

Wacława Milewska: Piłsudski w sztuce. O niektórych portretach i karykaturach Józefa Piłsudskiego
Iwona Luba: Romantyczny Józef Piłsudski. Geneza i mechanizmy kultu komendanta w sztuce i kulturze masowej

FILM

Grzegorz Rogowski: Postać marszałka Józefa Piłsudskiego w kinematografii polskiej dwudziestolecia międzywojennego
Iwona Grodź: Gdy mamy przeszłość… istniejemy. Kilka słów o filmach o Józefie Piłsudskim

MUZYKA

Agata Kusto: Pieśni legionowe. Szkic do genezy i recepcji w obiegu popularnym

WSPOMNIENIA

Maria Tomułowicz: Wspomnienia rodzinne z Piłsudskim w tle

OBYCZAJE

Joanna Drzazga: Nie tylko w żołnierskich słowach…

À REBOURS

Łukasz Marcińczak: Wszystkie szable marszałka. O pomnikach Józefa Piłsudskiego

WIDZIANE Z FLORENCJI

Jan Władysław Woś: Nie został dyktatorem. Kilka uwag o (nie)obecności Józefa Piłsudskiego w historiografii włoskiej

CZYTANIE DYNEBURGA

Ewa Dunaj: Przemija moda na marszałka?

ODKRYTE PO LATACH

Jarosław Cymerman: Co słychać w dźwiękach dzwonu?

BEZ TYTUŁU

Leszek Mądzik: Trzy impulsy

NOTY

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Tomasz Dyzma, Zbigniew Wojciechowski: Józef Piłsudski w Lublinie
Marian Surdacki: Józef Piłsudski w Urzędowie w 1915 roku
Waldemar Michalski: „Piłsudski” Kazimierza Andrzeja Jaworskiego
Lech Maliszewski: Francuskie zauroczenie marszałkiem

Noty o autorach

Contents and Summaries