Spis treści numeru 3/2003

Akcent numer 3 (93) 2003

Akcent numer 3 (93) 2003

SPIS TREŚCI

Od redakcji: Singerowie, Biłgoraj i „Akcent”
Monika Adamczyk-Garbowska: Biłgoraj, czyli raj…
Icchok Baszewis Singer: Biłgoraj
Israel Zamir: Biłgoraj mojego ojca
Icchok Baszewis Singer: Dziadek
Seth L. Wolitz, Joseph Sherman: Isaac Bashevis Singer jako lubelski regionalista
Jakow Glatsztejn: Bez Żydów
Israel Jehoszua Singer: O świecie, którego już nie ma
Z HISTORII ŻYDÓW BIŁGORAJSKICH – Henryk Gmiterek: Poddani moi Żydzi z miasta Biłgoraja…; Adam Kopciowski: Burzliwe lata ; Dorota Skakuj: Razem i osobno
Wacław Oszajca: Źwiartów
Icchok Baszewis Singer: Ważniak Mendel Turobiner
Monika Adamczyk-Garbowska: Żydowskie księgi pamięci
Zbigniew J. Nita: Reporterskie wędrówki śladami Singera – Kraśnik, Krzeszów, Goraj, Janów, Frampol
Mordechaj Gebirtig: Blumke, ma Żydówko
Icchok Baszewis Singer: Siostry
Magdalena Ruta: Taniec demonów, czyli wizja świata w literackiej biografii Hinde Ester Kreitman
Hinde Ester Kreitman: Taniec demonów – U dziadka w Biłgoraju
Claudio Magris: Życie i prawo – Isaac Bashevis Singer
Icchok Baszewis Singer: Uczę się polskiego
Israel Zamir: Tłumaczenie utworów mojego ojca Isaaca Bashevisa Singera na język hebrajski
Andrzej Busza: Obrazy z życia Laquedema
Janusz Golec: Rekonstrukcje rzeczywistości. Galicja u Rotha i Schulza

PRZEKROJE

Tematy żydowskie
Marek Paryż: Singer wciąż nieznany;
Elżbieta Michalik: Ejdetyczny świat skrzypka na dachu
Agnieszka Żuk: Dybuk i inni
Tadeusz Zubiński: Z uliczki Koziej w sławnym mieście Płońsku do kibucu Sde Boker na pustyni Negew
Katarzyna Więcławska: Została tylko topola
Agnieszka Atałap: Roma Ligocka – dziewczynka, kobieta, pisarka
Sławomir Jacek Żurek: Obrazki pełne goryczy
Monika Szabłowska: Dwa światy Kalmana Segala
Anna Jeziorkowska-Polakowska: Powrót „Miasteczka”

Prozaicy, prozaicy…
Paweł Gembal: Saskie ostatki PRL-u
Aleksander Wójtowicz: Między historią a Historią
Michał Witkowski: Narrator wyszedł z domu o wpół do dziesiątej
Ewa Dunaj: Powieść do czytania
Katarzyna Hołda: Po imieniu
Magda Opoka: Co by było gdyby
Arkadiusz Morawiec: Nowy szczęśliwy ład

FILM
Iwona Grodź: Zaszyfrowane w obrazie

ROZSZERZENIA
Janina Bauman: Pisanie o sobie. Rozważania nad literaturą autobiograficzną

NOTY
Joanna Kujawa-Fletcher: Ku pokrzepieniu kobiet. Rzecz o literaturze kanadyjskiej.

KORESPONDENCJA
Adam Czerniawski: Glossa do poematu Iwaniuka