Spis treści numeru 4/2018

Akcent nr 4/2018

Akcent nr 4/2018

Spis treści

Marek Danielkiewicz: wiersze

Bogdan Nowicki: Barakomachia

Justyna Bednarska: wiersze

Waldemar Dymarczyk: Siodłata czapka i oficerki. Długi żywot brunatnej estetyki

Paola Loreto: wiersze

Sławomir Majewski: Chan Chan. Ziemia szatana

Magdalena Jankowska: wiersze

Aleksander Wójtowicz: Wędrowiec i wygnaniec, czyli niespisane dzieje awangardy lubelskiej

Tadas Žvirinskis: wiersze

Opowiadania ukraińskie w przekładach Bohdana Zadury (Hałyna Kruk, Ołeksandr Bojczenko, Andrij Lubka)

Walt Whitman: wiersze

Andrzej Jaroszyński: Polski emigrant powojenny w powieści brytyjskiej

Maciej Krzyżan: wiersze

Małgorzata Skałbania: opowiadania

Sara Akram: wiersze

Łukasz Marcińczak: „Kultura” między swemi albo – czy Giedroyc zmarnował życie?

 

PRZEKROJE

Nie tylko analitycznie…

Wiesława Turżańska: W trosce o imponderabilia [„Konstelacja Topoi o rzeczach najważniejszych. Wybór tekstów krytycznych”. Wybór, układ treści, wstęp i redakcja Adrian Gleń];

Teresa Klimowicz: Anatomia żydowskiego cmentarza [Andrzej Trzciński „Świadkiem jest ta stela. Stary cmentarz żydowski w Lublinie”];

Jerzy Kutnik: Wspólnota pamięci [„Only Vanished Footprints or a Permanent Legacy? The Central European Refugee’s Cultural Memory in the Homelands”. Red. Márton Falusi i Ákos Károly Windhager];

Jerzy Święch: Jak się pisze o Annie Frajlich [„»Tu jestem / zamieszkuję własne życie«. Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich”. Pod red. Wojciecha Ligęzy i Jolanty Pasterskiej];

Aleksander Wójtowicz: Przybosia portret wielokrotny [„Przyboś dzisiaj”. Pod redakcją Zenona Ożoga, Janusza Pasterskiego, Magdaleny Rabizo-Birek]

 

Poeci, poeci…

Ewa Dunaj: Sekcja martwego języka [Bohdan Zadura „Po szkodzie”];

Justyna Kasperek: Chłonąć realność [Grzegorz Wróblewski „Choroba Morgellonów”, „Miejsca styku”, „Implanty”];

Elżbieta Cichla-Czarniawska: Podróż w głąb pamięci [Edward Zyman „Bez prawa azylu”];

Teresa Tomsia: Poeta z Gór Sowich, z Chicago, „z krwi i kości” Kresów [Adam Lizakowski „Jak zdobyto Dziki Zachód. Wiersze i poematy”];

Edyta Antoniak-Kiedos: Poezja w ekskluzywnym wydaniu [Ewa Mazur „Inne klęski”]

 

PLASTYKA

Lechosław Lameński: Roman Mucha – niezwykły grafik regionalista

 

NA WERNISAŻU

Świat się kręci wokół kobiecości. Rozmowa z Jerzym Tyburskim

 

TEATR

Magdalena Jankowska: Gdy łajdak zasłoni się świętym obrazem

 

ESTRADA

Barbara Kowalik: „Córka kata” w Lublinie – pierwszy wielki sukces Hanki Ordonówny

 

DZIECKO I ŚWIAT

Iwona Hofman: Zacznijmy od tytułu. O bajkach Grażyny Lutosławskiej

 

ROZMOWY

Biała kartka. Z Marią Ekier, ilustratorką, autorką książek dla dzieci, rozmawia Eliza Leszczyńska-Pieniak

 

NAMIĘTNOŚCI

Marek Danielkiewicz: Przepraszam, ale czy mogę się przespać

 

KONTEKSTY

Iwona Hofman: Wierszy się nie gra

 

BEZ TYTUŁU

Leszek Mądzik: Smakowanie starości

 

Noty o autorach

Contents and Summaries