Spis treści numeru 3/2000

Akcent nr 3 (81) 2000

Akcent nr 3 (81) 2000

Dmytro Pawłyczko wiersze
Wołodymyr Jaworski Półsenne listy z Diamentowego Cesarstwa i Królestwa Ziemi Północnej. Epopeja
Hałyna Petrosaniak wiersze
Mykoła Riabczuk Od „Małorusi” do „Indoeuropy”. Ukraińskie stereotypy
Wolodymyr Cybulko wiersze
Olesandr Irwaneć Zaginięcie Golana
Mykoła Chołodny wiersze
Jewhen Brusłynowski Kalendarz 1996
Siergij Żadan wiersze
Ludmiła Siryk Adam Mickiewicz w krytyce i przekładach Maksyma Rylskiego
Wasyl Machno wiersze
Roman Mnich Ukraińsko-polskie stosunki literackie na kartach trzeciego tomu „Ukraińskiej encyklopedii literackiej”
Ludmiła Taran wiersze
Dmytro Pawłyczko Moja antologia poezji polskiej

PLASTYKA
Lechosław Lameński VI Międzynarodowe Triennale Sztuki Majdanek 2000
Magda Opoka Wiedza sztuki tkwi w naturze

MUZYKA
Joanna Biegalska Za każdym razem ten pierwszy raz (opowieść o Bohdanie Giergielu)

PRZEKROJE

Poeci, poeci…
Paweł Gembal Językowa projekcja świata wewnętrznego
Ewa Dunaj Znów zaczynasz wierzyć
Henryk Pustkowski Czy poetą można być po pięćdziesiątce?
Marian Janusz Kawałko Niepokój i nadzieja
Wacław Wiercioch Chyczyński mimo wszystko

Z różnych stron…
Bogusław Biela Świadectwo poety, czyli literatura ukraińska w kręgu zainteresowań paryskiej „Kultury”
Ludmiła Siryk Od mitu do prawdy
Tadeusz Chrzanowski Tomasz Oskar Sosnowski według Lechosława Lameńskiego
Ewa Zabrotowicz Miłość do polki
Wiesław Śladkowski Polscy dorpatczycy
Maria Wrzeszcz „Lepiej, żebyś pozostał…”
Bartek Kruk Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Słowackim, a baliście się zapytać

FILM
Arnold Deć Mariaż doskonały

PODRÓŻE
Mariusz Dzięglewski Stara Praga, Kafka i czeskie disco-polo

NOTY
Waldemar Michalski O współczesnej poezji ukraińskiej tłumaczonej w latach dziewięćdziesiątych
Urszula Olbromska „Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną… „