Bibliografia „Akcentu“ za rok 2020

AKCENT – BIBLIOGRAFIA 2020 (pdf)

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWA „AKCENTU” ZA ROK 2020
OD NUMERU 1 (159) DO NUMERU 4 (162)

Bibliografia obejmuje prace autorów, recenzentów, tłumaczy, ważniejsze osoby i instytucje oraz teksty o nich. Gwiazdka (*) przed tytułem lub skrótem „zob.” oznacza pozycję o danym autorze. Po tytułach tłumaczonych umieszczono w nawiasie nazwisko tłumacza. Cyfry oznaczają numer (w nawiasie numeracja ciągła) i rok ukazania się „Akcentu” zawierającego odnotowaną pozycję.

Skróty używane w bibliografii:

arch. – archiwum, archiwalny
art. – artykuł
biogr. – biografia, biograficzny
dz. – dziennik
fel. – felieton
fragm. – fragment
kom. – komunikat
koresp. – korespondencja
kryt. art. – krytyka artystyczna
kryt. lit. – krytyka literacka
kryt. muz. – krytyka muzyczna
kryt. teatr. – krytyka teatralna
not. – nota, noty
om. – omówienie
oprac. – opracowanie, opracował
polem. – polemika, polemiczny
proza art. – proza artystyczna
proza poet. – proza poetycka
rec. – recenzja
red. – redakcja
rozm. – rozmowa
tłum. – tłumaczenie
w. – wiersz
wyp. – wypowiedź
zob. – zobacz

40 lat „Akcentu

zob. 40 lat „Akcentu”. 3 (161) 2020.

Abramowicz Maciej

*Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. T. 4, Wolność. (Niewiara Aleksandra. Wolna Europa – powiązanie sensów). 1 (159) 2020.

Adamczyk-Garbowska Monika

*Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon. (Jaroszyński Andrzej. „Musimy obudzić duchy wielkich ludzi…” O żydowskim Lublinie i jego mieszkańcach; Marcińczak Łukasz. Lubelski memorbuch z rabinem Talmudem). 1 (159) 2020; Gdzieś w Polsce…, czyli w Nałęczowie. Podróż Jakowa Glatsztejna latem 1934 roku. art. 1 (159) 2020; Glatsztejn Jakow. Gdy Jasz przyjechał. tłum. 1 (159) 2020; Glatsztejn Jakow. Żydowska historyczka z Lublina. tłum. 1 (159) 2020; Na pograniczu narodów i kultur ze wschodniej perspektywy (zapis dyskusji). wyp. 3 (161) 2020.

Aigner Paweł

*Ich czworo. reż. Paweł Aigner, scenografia Magdalena Gajewska, kostiumy Zofia de Ines, muzyka Piotr Klimek. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Premiera 3 stycznia 2020 r. (Jankowska Magdalena. Jądro problemu ). 2 (160) 2020.

Akademicki Laur Dziennikarski AKLAUD

zob. Akademicki Laur Dziennikarski. 3 (161) 2020; zob. Klauza Karol. Laudacja Laureata Akademickiego Lauru Dziennikarskiego dra Bogusława Wróblewskiego AD 2020. 3 (161) 2020.

Akcent

zob. 40 lat „Akcentu”. 3 (161) 2020.

Arno Anna

*Kot. Opowieść o Konstantym A. Jeleńskim. (Hofman Iwona. Portret wielokrotny (i migotliwy)). 4 (162) 2020.

Baran Józef

zob. Maliszewski Karol. Widok ze szpitalnego okna. 1 (159) 2020.

Bartmiński Jerzy

*Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. T. 2, Europa. T. 4, Wolność. (Niewiara Alek-sandra. Wolna Europa – powiązanie sensów). 1 (159) 2020; O oswajaniu obcości. Polski obraz świata w zapożyczeniach językowych. art. 4 (162) 2020.

Beczek Jakub

*Teraz oto jestem. Edward Stachura we wspomnieniach. (Michalski Waldemar. Stachura ciągle odkrywany…). 3 (161) 2020.

Benka Urszula

*Pasja Jezusa z Nazaretu). 4 (162) 2020.

Białoszewski Miron

zob. Maliszewski Karol. Widok ze szpitalnego okna. 1 (159) 2020.

Biełow Igor

*Polskie wiersze wojenne. (Hofman Iwona. Antologia Czapskiego). 1 (159) 2020.

Bieszczad Maciej

Poświata; Wigilia 1941; Mechanizmy obronne; Rozbłysk; Ojczyzna. w. 1 (159) 2020.

Bilski Józef

Wieniawa; Witraż z siwym diabłem; Jesienny dzień w Siekierezadzie; O powrotach; Hnatowe Berdo; Między muzyką; ***[niebezpieczna jest jesień]. w. 3 (161) 2020.

Biłos Piotr

Lublin – Paryż – Lublin: style życia, ciekawość świata, głód wartości. not. 2 (160) 2020.

Bocian Marianna

zob. Fert Józef Franciszek. Norwidowy dar Podlasia dla Wrocławia. 4 (162) 2020.

Bonowicz Wojciech

Dieta; Ostatni rzut oka; W ostrym świetle; Nagroda; Baranek. w. 2 (160) 2020.

Borowski Włodzimierz

zob. Lachowski Marcin. Włodzimierz Borowski i sztuka po sztuce. 3 (161) 2020.

Broż Adam

Kawalerowie maltańscy w polskiej perspektywie. art. 4 (162) 2020.

Brzoska Wojciech

***[nocą spędzamy czas]; drugi głos; role; próby. w. 4 (162) 2020.

Brzozowska Bożena

billie; vis á vis; końcowy…; przecinku postaw się; pobudka; polowanie na ćmy; na żywo. w. 4 (162) 2020.

Budka Suflera

zob. Janicki Mieczysław. Moje wspomnienia o Romku (Romuald Lipko 1950-2020). 2 (160) 2020.

Chlebda Wojciech

*Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. T. 2, Europa. (Niewiara Aleksandra. Wolna Europa – powiązanie sensów). 1 (159) 2020.

Chojnacki Roman

Innuendo; Szatan; Chodzą; Cień; Ludzki odruch; Robić swoje. w. 4 (162) 2020.

Chojnowski Zbigniew

Obcy z miłości do Niego. (Koehler Krzysztof. Obce ciało. Wiersze z lat 1989-2019). rec. 2 (160) 2020; Rozczarodziejka. (Skałbania Małgorzata. Che barbaro momento). rec. 1 (159) 2020.

Chról Mateusz

Wstrzemięźliwość; Strup; Stragan; Zgubione ubranie. w. 1 (159) 2020.

Cichla-Czarniawska Elżbieta

*Zanurzeni w mroku. (Jurkowski Stefan. Człowiek przelotny). 1 (159) 2020.

Cichosz Jan Henryk

*Stacje. (Michalski Waldemar. Poetyckie stacje Jana Henryka Cichosza). 4 (162) 2020.

Clark Joanna

Droga wolna. proza art. 1 (159) 2020.

Cymerman Jarosław

Na pograniczu narodów i kultur ze wschodniej perspektywy (zapis dyskusji). wyp. 3 (161) 2020.

Czapski Józef

*Polskie wiersze wojenne. (Hofman Iwona. Antologia Czapskiego). 1 (159) 2020.

Czyż Marcin

Oxford Road University. w. 3 (161) 2020.

Danielkiewicz Marek

Chwile gorsze spędzam w porsche, czyli songi o silnych kobietach i słabych mężczyznach. fel. 2 (160) 2020; Długie życie po samobójstwie. fel. 3 (161) 2020; Festiwale piosenki, czyli mój kochany

PRL. fel. 1 (159) 2020; Pochwała kolei transsyberyjskiej. fel. 4 (162) 2020.

Davies Norman

*Sam o sobie. (Przesmycka-Szustak Karolina. Wędrownik ze smykałką do historii). 3 (161) 2020.

Dmitroca Zbigniew

Pomierancew Igor. Z cyklu Odpowiedź immunologiczna. tłum. 3 (161) 2020.

Dostatni Tomasz

Praga – dowód na istnienie Boga. (Szczygieł Mariusz. Osobisty przewodnik po Pradze). rec. 4 (162) 2020.

Drzewińska-Wittner Zuzanna

Pies o barwie whisky. proza art. 3 (161) 2020.

Drzewucki Janusz

*Muzyka sfer. Teksty o poetkach i poetach. (Turżańska Wiesława. Zanurzony w poetyckich międzyświatach). 3 (161) 2020.

Dunaj Ewa

Siostra – mumia opleciona w jedwabne niteczki. (Mitzner Piotr. Siostra). rec. 2 (160) 2020.

Dziedzic Olga

Pierwszy krok. proza art. 2 (160) 2020.

Dzięcioł Aldon

*Wasyl z lasu. Powieść nadburzańska. (Fert Józef Franciszek. Wasyl Polesiak – człowiek pogranicza albo kunsztowne gawędziarstwo). 3 (161) 2020.

Fałtynowicz Michał

przyjaźń; ***[Nicol napisała: Wącham goździki i patrzę]; wiadomość do ojca; Boże Narodzenie. w.

3 (161) 2020.

Faulkner William

zob. Kłusek Tomasz. Wszyscy jesteśmy emigrantami… Problematyka tożsamości w pisarstwie Danuty Mostwin. art. 1 (159) 2020.

Feinkind Mosze

zob. Adamczyk-Garbowska Monika. Gdzieś w Polsce…, czyli w Nałęczowie. Podróż Jakowa Glatsztejna latem 1934 roku. art. 1 (159) 2020.

Fert Józef Franciszek

Norwidowy dar Podlasia dla Wrocławia. not. 4 (162) 2020; Wasyl Polesiak – człowiek pogranicza albo kunsztowne gawędziarstwo. not. 3 (161) 2020.

Filip Grzegorz

zob. 40 lat „Akcentu” – życzenia i gratulacje. 3 (161) 2020.

Frajlich Anna

*W pośpiechu rzeka płynie. (Szałasta-Rogowska Bożena. „Mozaika czasu”). 4 (162) 2020; zob. 40 lat „Akcentu” – życzenia i gratulacje. 3 (161) 2020.

Garbacik-Balakowicz Magdalena

Terék Anna. Z cyklu „Maja”: Okno; Morze mojego taty; Podwórko; Cisza; Bieg; Muchy; Kolbą karabinu; Tata. tłum. 2 (160) 2020.

Glatsztejn Jakow

Gdy Jasz przyjechał. fragm. 1 (159) 2020; zob. Adamczyk-Garbowska Monika. Gdzieś w Polsce…, czyli w Nałęczowie. Podróż Jakowa Glatsztejna latem 1934 roku. art. 1 (159) 2020; Żydowska historyczka z Lublina. art. 1 (159) 2020.

Goławska Anna Maria

***[często o was myślę]; Lublin, lato, lody; matka pisze wiersz o narodzinach syna; lato;

***[ponieważ zwyczajne punkty zaczepienia]; Anno, przyniosłem ci pomarańcze. w. 1 (159) 2020.

Gombrowicz Witold

zob. Kaczorowska Teresa. Gombrowicz w Buenos Aires. 2 (160) 2020; zob. Marcińczak Łukasz.

Transatlantyk podstawiony, a pan nie wsiadasz? 3 (161) 2020.

Gonczarowa Natalia

zob. Woś Jan Władysław. Natalia Gonczarowa, gwiazda rosyjskiej awangardy artystycznej. 1 (159) 2020.

Graboś Jadwiga

*Lekcje rozróżniania. (Gralewicz-Wolny Iwona. „Litera po literze”). 1 (159) 2020.

Gralewicz-Wolny Iwona

Litera po literze” (Graboś Jadwiga. Lekcje rozróżniania). rec. 1 (159) 2020.

Grodzka-Nowak Hanna

zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Portret z „Misiem” w tle. Z Hanną Grodzką-Nowak, ilustratorką, wieloletnią redaktorką „Misia”, rozmawia Eliza Leszczyńska-Pieniak. 3 (161) 2020.

Gutowski Piotr

Czy możliwa jest metafizyka w literaturze współczesnej? Na kanwie wykładów noblowskich Wisławy Szymborskiej i Olgi Tokarczuk. art. 2 (160) 2020.

Halmay Petr

Dom; Julia Kapuletti; Do stajenki; Narodziny; Blask I; Wiara. w. 4 (162) 2020.

Hatton James

Nowa ziemia. proza art. 1 (159) 2020.

Hochman Irena

zob. 40 lat „Akcentu” – życzenia i gratulacje. 3 (161) 2020.

Hofman Iwona

Antologia Czapskiego. (Polskie wiersze wojenne. Ułożył Józef Czapski. Podali do druku Igor Biełow i Piotr Mitzner). rec. 1 (159) 2020; Na pograniczu narodów i kultur ze wschodniej perspektywy (zapis dyskusji). wyp. 3 (161) 2020; Portret wielokrotny (i migotliwy). (Arno Anna. Kot. Opowieść o Konstantym A. Jeleńskim). rec. 4 (162) 2020.

Huelle Paweł

Talita. fragm. 2 (160) 2020.

Illg Jerzy

*Mój znak. O noblistach, kabaretach, przyjaźniach, książkach, kobietach, o nowej dekadzie i pięknej plejadzie. (Turżańska Wiesława. O „stajni noblistów”. I nie tylko….). 2 (160) 2020.

Ines de Zofia

zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Zofia de Ines – portret wielokrotny. 2 (160) 2020.

Iwaniuk Wacław

zob. Marcińczak Łukasz. Transatlantyk podstawiony, a pan nie wsiadasz? 3 (161) 2020.

Janicki Łukasz

Wyka jak XX wiek. art. 3 (161) 2020.

Janicki Mieczysław

Moje wspomnienia o Romku (Romuald Lipko 1950-2020). art. 2 (160) 2020.

Jankowska Magdalena

Jądro problemu. (Zapolska Gabriela, Ich czworo. reż. Paweł Aigner, scenografia Magdalena Gajewska, kostiumy Zofia de Ines, muzyka Piotr Klimek. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Premiera 3 stycznia 2020 r.). kryt. teatr. 2 (160) 2020; Krajobraz z krukiem. 50 lat Sceny Plastycznej KUL. (Kres, scenariusz, scenografia i reżyseria Mądzik Leszek. Muzyka: Pawluśkiewicz Jan Kanty. Scena Plastyczna KUL. Premiera 25 września 2020 r.). kryt. teatr. 4 (162) 2020.

Jankowski Damian

*Innego cudu nie będzie. Rozmowy o wierze i niewierze. Z Wacławem Oszajcą SJ rozmawia Damian Jankowski. (Jurkowski Stefan. Cud bez cudu). 1 (159) 2020.

Jankowski Paweł Leon

zob. Lewandowski Jan. Lubelscy wolnomularze. Lokalny poczet adeptów sztuki królewskiej. 3 (161) 2020.

Jarniewicz Jerzy

*Bunt wizjonerów. (Turżańska Wiesława. Wyjątkowa dekada. Od Port Huron do Kent State. 1 (159) 2020.

Jaroszyński Andrzej

Musimy obudzić duchy wielkich ludzi…” O żydowskim Lublinie i jego mieszkańcach. art. 1 (159) 2020; Na pograniczu narodów i kultur ze wschodniej perspektywy (zapis dyskusji). wyp. 3 (161) 2020.

Jarzębowski Józef

zob. Woś Jan Władysław. Polski kolekcjoner znad Tamizy. Józef Jarzębowski, marianin. 4 (162) 2020.

Jarzębski Jerzy

zob. Turżańska Wiesława. Tropem Jubilata. 4 (162) 2020.

Jaszczak Katarzyna

Ciasto; Burza; Lustro. proza art. 3 (161) 2020.

Jaworski Dariusz

zob. 40 lat „Akcentu” – życzenia i gratulacje. 3 (161) 2020.

Jonuškaitė Birutė

Na pograniczu narodów i kultur ze wschodniej perspektywy (zapis dyskusji). wyp. 3 (161) 2020; zob. 40 lat „Akcentu” – życzenia i gratulacje. 3 (161) 2020.

Józefczuk Grzegorz

Opera omnia Franciszka Piątkowskiego. (Piątkowski Franciszek Hipolit. 17 lat z PRL. Wybór reportaży; Spacer Aleją Niepotrzebnych. Polska w okresie transformacji. Reportaże i relacje; Spotkania i rozmowy. Wybór wywiadów). rec. 2 (160) 2020.

Jurkowski Stefan

Cud bez cudu (Innego cudu nie będzie. Rozmowy o wierze i niewierze. Z Wacławem Oszajcą SJ rozmawia Damian Jankowski). rec. 1 (159) 2020; Człowiek przelotny. (Cichla-Czarniawska Elżbieta. Zanurzeni w mroku). rec. 1 (159) 2020; W metafizycznym bezkresie. (Benka Urszula. Pasja Jezusa z Nazaretu). rec. 4 (162) 2020.

Kaczorowska Teresa

Gombrowicz w Buenos Aires. art. 2 (160) 2020.

Kaczyński Grzegorz

*Luigi Sturzo. Socjolog humanista. (Szafrański Adam. Włoski socjolog w polskiej optyce). 1 (159) 2020.

Kańczugowski Leszek

*Lublin – Paryż – Lublin. (Biłos Piotr. Lublin – Paryż – Lublin: style życia, ciekawość świata, głód wartości). 2 (160) 2020.

Kierc Bogusław

*Osa. (Suwiński Bartosz. W wysokich napięciach). 4 (162) 2020.

Kieroński Stanisław

Domek przy torach; Kłótnia; Nie ma pustych; Piękno; Rzeka z innego; Uwięzieni chwilowo; Złe. w.

3 (161) 2020.

Kisiel Marian

*Światy poetyckie Edwarda Zymana. (Piskulak Andrzej. W świecie poezji Edwarda Zymana). 3 (161) 2020.

Kiss Csaba G.

Pista Kovács 75. art. 4 (162) 2020.

Klauza Karol

Laudacja Laureata Akademickiego Lauru Dziennikarskiego dra Bogusława Wróblewskiego AD 2020. wyp. 3 (161) 2020.

Kłusek Tomasz

Nadszedł czas na bajkowanie… .(Sturm Irene. Niebieski Bluszcz). rec. 3 (161) 2020; Wszyscy jesteśmy emigrantami… Problematyka tożsamości w pisarstwie Danuty Mostwin. art. 1 (159) 2020.

Kochańczyk Alina

Moja sztuka jest mną samym”. Wspomnienie o Marianie Makarskim. art. 4 (162) 2020; Mój Konwicki. art. 2 (160) 2020.

Koehler Krzysztof

*Obce ciało. Wiersze z lat 1989-2019. (Chojnowski Zbigniew. Obcy z miłości do Niego). 2 (160) 2020.

Kołodziej Ryszard

Krynica-Zdrój; Pocztówka z Charleston; Pocztówka z Danang; Pocztówka z Kanazawy; Pocztówka z Kopenhagi. w. 1 (159) 2020.

Kondrak Jan

Janusz Kukliński. wspom. 4 (162) 2020.

Konwicka Maria

zob. Kochańczyk Alina. Mój Konwicki. 2 (160) 2020.

Konwicki Tadeusz

zob. Kochańczyk Alina. Mój Konwicki. 2 (160) 2020.

Kopciowski Adam

*Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon. (Jaroszyński Andrzej. „Musimy obudzić duchy wielkich ludzi…” O żydowskim Lublinie i jego mieszkańcach; Marcińczak Łukasz. Lubelski memorbuch z rabinem Talmudem). 1 (159) 2020; Bela Mandelsberg-Szyldkraut – zapomniana badaczka żydowskiego Lublina. art. 1 (159) 2020.

Kovács István

Urywek o sieroctwie; „Z wami do końca”; Historia złożona z cyfr. w. 4 (162) 2020; zob. Kiss Csaba G. Pista Kovács 75. 4 (162) 2020; zob. Worowska Teresa. Wierny, wiarygodny, wytrwały. 4 (162) 2020.

Kozicka Dorota

*Apetyt na literaturę. (Turżańska Wiesława. Tropem Jubilata). 4 (162) 2020.

Kozioł Paweł

Dorzuć do mojej prowizji lwa i taczki. fragm. 4 (162) 2020.

Kozioł Urszula

*Znikopis. (Suwiński Bartosz. Między mgnieniami). 2 (160) 2020.

Krzywda Maria

Osiem dni Marii. proza art. 1 (159) 2020.

Kuczkowski Krzysztof

zob. 40 lat „Akcentu” – życzenia i gratulacje. 3 (161) 2020.

Kukliński Edward

Jan (Janusz) Kukliński. not. 4 (162) 2020.

Kukliński Janusz

Po burzy; Betula alba; Maleńka; Wrzesień; Mniemanie; Gdyby śmierć; Jeszcze – Tylko; Synku; Powitanka; Le quatorzieme fevrier. w. 4 (162) 2020; zob. Kondrak Jan. Janusz Kukliński. 4 (162) 2020; zob. Kukliński Edward. Jan (Janusz) Kukliński. not. 4 (162) 2020; zob. Tabor Jurek. ***. wspom. 4 (162) 2020.

Kuprianowicz Grzegorz

zob. 40 lat „Akcentu” – życzenia i gratulacje. 3 (161) 2020.

Kurczewicz Danuta Agnieszka

zob. Mizińska Jadwiga. Wybrzuszona wyobraźnia albo kosmiczna zupa. Poezja Danuty Agnieszki Kurczewicz. 4 (162) 2020.

Lachowski Marcin

Włodzimierz Borowski i sztuka po sztuce. art. 3 (161) 2020.

Lameński Lechosław

In memoriam. Marian Makarski – artysta malarz. art. 4 (162) 2020; Życie i śmierć. Sztuka Ireny Nawrot. art. 2 (160) 2020.

Lenzi Wiktoria

zob. Woś Jan Władysław. Polski kolekcjoner znad Tamizy. Józef Jarzębowski, marianin. 4 (162) 2020.

Leszczyńksa-Pieniak Eliza

*Czarodzieje wyobraźni. Portrety polskich ilustratorów. (Turżańska Wiesława. O niezwykłej sztuce ilustracji i jej mistrzach). 2 (160) 2020; Archeologia pamięci. art. 1 (159) 2020; Portret z „Misiem” w tle. Z Hanną Grodzką-Nowak, ilustratorką, wieloletnią redaktorką „Misia”, rozmawia Eliza Leszczyńska-Pieniak. rozm. 3 (161) 2020; Zofia de Ines – portret wielokrotny. art. 2 (160) 2020.

Lewandowski Jan

Lubelscy wolnomularze. Lokalny poczet adeptów sztuki królewskiej. art. 3 (161) 2020; Na pograniczu narodów i kultur ze wschodniej perspektywy (zapis dyskusji). wyp. 3 (161) 2020; „Od powietrza, głodu, ognia i wojny”… Zbiorowe nieszczęścia w dziejach Europy, Polski i Lublina. art. 4 (162) 2020.

Lewitan Isaac

zob. Syzonenko Iryna. Malarz i czas. Krótka opowieść o Stanisławie Żukowskim, zapomnianym polskim pejzażyście. 1 (159) 2020.

Lipko Romuald

zob. Janicki Mieczysław. Moje wspomnienia o Romku (Romuald Lipko 1950-2020). 2 (160) 2020.

Lisowski Krzysztof

*Zaginiona we śnie. (Suwiński Bartosz. Wiersze przyjdą za nami). 1 (159) 2020.

Łarionow Mikhail

zob. Woś Jan Władysław. Natalia Gonczarowa, gwiazda rosyjskiej awangardy artystycznej. 1 (159) 2020.

Łoziński Mikołaj

*Stramer. (Wójtowicz Aleksander. Rolleiflex). 3 (161) 2020.

Maciaszczyk Joanna

Pokrowska Olga. Cisza. tłum. 4 (162) 2020.

Mackiewicz Paweł

zob. Janicki Łukasz. Wyka jak XX wiek. 3 (161) 2020.

Majewski Andrzej

Watykan prywatnie. (Wolińska-Riedi Magdalena. Kobieta w Watykanie). rec. 1 (159) 2020.

Makarski Marian

zob. Kochańczyk Alina. „Moja sztuka jest mną samym”. Wspomnienie o Marianie Makarskim. 4 (162) 2020.; zob. Lameński Lechosław. In memoriam. Marian Makarski – artysta malarz. 4 (162)

2020.

Maliszewski Karol

Halmay Petr. Dom; Julia Kapuletti; Do stajenki; Narodziny; Blask I; Wiara. tłum. 4 (162) 2020; „Rzetelne podstawy dla kolejnej teodycei”. (Szuber Janusz. Przyjęcie postawy. Wybór wierszy z lat 2003-2019). rec. 4 (162) 2020; Widok ze szpitalnego okna. art. 1 (159) 2020.

Małynowski Roman

Kairski ekspres. proza art. 4 (162) 2020.

Mandelsberg-Szyldkraut Bela

zob. Kopciowski Adam. Bela Mandelsberg-Szyldkraut – zapomniana badaczka żydowskiego Lublina. 1 (159) 2020; zob. Adamczyk-Garbowska Monika. Gdzieś w Polsce…, czyli w Nałęczowie. Podróż Jakowa Glatsztejna latem 1934 roku. art. 1 (159) 2020.

Marcińczak Łukasz

Lubelski memorbuch z rabinem Talmudem. art. 1 (159) 2020; Transatlantyk podstawiony, a pan nie wsiadasz? art. 3 (161) 2020.

Mądzik Leszek

*Kres. (Jankowska Magdalena. Krajobraz z krukiem. 50 lat Sceny Plastycznej KUL). 4 (162) 2020; Lęk. fel. 1 (159) 2020; Okno. fel. 2 (160) 2020; Świt. fel. 3 (161) 2020; Tkacz. fel. 4 (162) 2020.

Mead Margaret

zob. Kłusek Tomasz. Wszyscy jesteśmy emigrantami… Problematyka tożsamości w pisarstwie Danuty Mostwin. art. 1 (159) 2020.

Michalski Waldemar

Poetyckie stacje Jana Henryka Cichosza. (Cichosz Jan Henryk. Stacje). rec. 4 (162) 2020; Stachura ciągle odkrywany… (Teraz oto jestem. Edward Stachura we wspomnieniach. Wybór i opracowanie Beczek Jakub; Stachura Edward. Przekłady. Opracowanie krytyczne i posłowie Artur Truszkowski). rec. 3 (161) 2020; zob. Maliszewski Karol. Widok ze szpitalnego okna. 1 (159) 2020.

Michałowski Stanisław

zob. 40 lat „Akcentu” – życzenia i gratulacje. 3 (161) 2020.

Miklasz Adam

Noc w knajpie Teschen. proza art. 2 (160) 2020.

Mitzner Piotr

*Polskie wiersze wojenne. (Hofman Iwona. Antologia Czapskiego). 1 (159) 2020; *Siostra. (Dunaj Ewa. Siostra – mumia opleciona w jedwabne niteczki). 2 (160) 2020.

Mizińska Jadwiga

Miejsca serdeczne. art. 1 (159) 2020; Potwór pośpiechu. (Pastwa Rafał. Zrost. Słowami przedstawiony fragment mojego życia z wnętrza Lublina). 3 (161) 2020; Wybrzuszona wyobraźnia albo kosmiczna zupa. Poezja Danuty Agnieszki Kurczewicz. art. 4 (162) 2020.

Mostwin Danuta

zob. Kłusek Tomasz. Wszyscy jesteśmy emigrantami… Problematyka tożsamości w pisarstwie Danuty Mostwin. art. 1 (159) 2020.

Mysłowski Tadeusz

zob. 40 lat „Akcentu” – życzenia i gratulacje. 3 (161) 2020.

Myśliwski Wiesław

zob. 40 lat „Akcentu” – życzenia i gratulacje. 3 (161) 2020.

Nawrot Irena

zob. Lameński Lechosław. Życie i śmierć. Sztuka Ireny Nawrot. 2 (160) 2020.

Niewiara Aleksandra

Wolna Europa – powiązanie sensów (Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. Pod redakcją Jerzego Bartmińskiego. T. 2, Europa. Red. Wojciech Chlebda; Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów. Pod redakcją Jerzego Bartmińskiego. T. 4, Wolność. Red. Maciej Abramowicz, Jerzy Bartmiński). rec. 1 (159) 2020.

Nowacki Dariusz

Proza nienachalnie ładna. (Sołtys Paweł. Nieradość). rec. 3 (161) 2020.

Nowak Bernard

Babel Forever. fragm. 3 (161) 2020.

Ochwanowski Adam

Z cyklu: Sonety niedokończone podróżne. w. 2 (160) 2020.

Oszajca Wacław

*Innego cudu nie będzie. Rozmowy o wierze i niewierze. Z Wacławem Oszajcą SJ rozmawia Damian Jankowski. (Jurkowski Stefan. Cud bez cudu). 1 (159) 2020; Zmaterializować czułość. art. 3 (161) 2020; zob. 40 lat „Akcentu” – życzenia i gratulacje. 3 (161) 2020.

Padgett Ron

Satori w Holiday Inn; Jesienny almanach; Faktycznie; Świetliste nawiasy poezji; Część, centralne!; I znów Amsterdam. w. 4 (162) 2020.

Pappini Giovanni

zob. Woś Jan Władysław. Polski kolekcjoner znad Tamizy. Józef Jarzębowski, marianin. 4 (162) 2020.

Pastwa Rafał Jakub

*Zrost. Słowami przedstawiony fragment mojego życia z wnętrza Lublina. (Mizińska Jadwiga. Potwór pośpiechu). 3 (161) 2020; zgrzyt; już jutro jesień; ojczyzna; droga do Porto; na wschodzie świata; większa jest śmierć; ***[po tym wszystkim przechodził na drugą stronę ulicy]. w. 2 (160)2020.

Piątkowski Franciszek Hipolit

*17 lat z PRL. Wybór reportaży; *Spacer Aleją Niepotrzebnych. Polska w okresie transformacji. Reportaże i relacje; *Spotkania i rozmowy. Wybór wywiadów. (Józefczuk Grzegorz. Opera omnia Franciszka Piątkowskiego). 2 (160) 2020.

Piliszewska Anna

Co piszczy w trawie; Pokuszenie; Badylarka; Świniobicie; Załóż ciemną koszulę; Przeciw nicości.

w. 4 (162) 2020.

Piskulak Andrzej

W świecie poezji Edwarda Zymana (Światy poetyckie Edwarda Zymana. Pod redakcją Mariana Kisiela i Bożeny Szałasty-Rogowskiej). rec. 3 (161) 2020.

Pokrowska Olga

Cisza. proza art. 4 (162) 2020.

Pomierancew Igor

Z cyklu Odpowiedź immunologiczna. w. 3 (161) 2020.

Potocki Ignacy

zob. Lewandowski Jan. Lubelscy wolnomularze. Lokalny poczet adeptów sztuki królewskiej. 3 (161) 2020.

Potocki Stanisław Kostka

zob. Lewandowski Jan. Lubelscy wolnomularze. Lokalny poczet adeptów sztuki królewskiej. 3 (161) 2020.

Przesmycka-Szustak Karolina

Wędrownik ze smykałką do historii. (Davies Norman. Sam o sobie). rec. 3 (161) 2020.

Przyboś Uta

Kapitulacja (na 1 września 2019); W podziemiach dworca; Erotyk; Kreta; Umslagplatz; Wielostronnie; Cudeńka. w. 1 (159) 2020.

Rabizo-Birek Magdalena

zob. 40 lat „Akcentu” – życzenia i gratulacje. 3 (161) 2020.

Rygielska Małgorzata

Ślady, więzi”. (Zambrzycka Grażyna. Ślady). rec. 2 (160) 2020.

Samsel Karol

Autodafe 3. fragm. 2 (160) 2020.

Scena Plastyczna KUL

zob. Jankowska Magdalena. Krajobraz z krukiem. 50 lat Sceny Plastycznej KUL). 4 (162) 2020.

Skałbania Małgorzata

*Che barbaro momento. (Chojnowski Zbigniew. Rozczarodziejka). 1 (159) 2020.

Skwarzyński Jerzy

Hatton James. Nowa ziemia. tłum. 1 (159) 2020.

Sławecki Tadeusz

zob. 40 lat „Akcentu” – życzenia i gratulacje. 3 (161) 2020.

Snopek Jerzy

Kovács István. Urywek o sieroctwie; „Z wami do końca”. tłum. 4 (162) 2020.

Sołtys Paweł

*Nieradość. (Nowacki Dariusz. Proza nienachalnie ładna). 3 (161) 2020.

Stachura Edward

zob. Michalski Waldemar. Stachura ciągle odkrywany… 3 (161) 2020.

Staniewski Włodzimierz

Kilka słów na 40-lecie „Akcentu”. wyp. 3 (161) 2020.

Stolarczyk Jan

zob. 40 lat „Akcentu” – życzenia i gratulacje. 3 (161) 2020.

Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”

zob. 40 lat „Akcentu” – życzenia i gratulacje. 3 (161) 2020.

Strugiński Rafał

Zmaterializować czułość. art. 3 (161) 2020.

Sturm Irene

*Niebieski Bluszcz. (Kłusek Tomasz. Nadszedł czas na bajkowanie...). 3 (161) 2020.

Sturzo Luigi

zob. Szafrański Adam. Włoski socjolog w polskiej optyce. 1 (159) 2020.

Suwiński Bartosz

Między mgnieniami. (Kozioł Urszula. Znikopis). rec. 2 (160) 2020; W wysokich napięciach.

(Bogusław Kierc. Osa). rec. 4 (162) 2020; Wiersze przyjdą za nami. (Lisowski Krzysztof.

Zaginiona we śnie). rec. 1 (159) 2020.

Syzonenko Iryna

Malarz i czas. Krótka opowieść o Stanisławie Żukowskim, zapomnianym polskim pejzażyście. art. 1 (159) 2020.

Szafrański Adam

Włoski socjolog w polskiej optyce. not. 1 (159) 2020.

Szałasta-Rogowska Bożena

*Światy poetyckie Edwarda Zymana. (Piskulak Andrzej. W świecie poezji Edwarda Zymana). 3 (161) 2020; „Mozaika czasu”. (Frajlich Anna. W pośpiechu rzeka płynie). rec. 4 (162) 2020.

Szczerek Ziemowit

*Cham z kulą w głowie. (Zalewski Jacek. Oszustwo prawie doskonałe Ziemowita Szczerka). 3 (161) 2020.

Szczygieł Mariusz

*Osobisty przewodnik po Pradze. (Dostatni Tomasz. Praga – dowód na istnienie Boga). 4 (162) 2020.

Szczygieł Przemysław

niedziela – lewiatan; różnica; bug-in.com; cafe absinthe II; Inicjacja; Rozbiórka. w. 1 (159) 2020.

Szewc Piotr

Lawa; Summa summarum; Worki konopne; Kondukt; Strachy; Żółwie niosły naszą ziemię; Kaplica; Rzeczy widzialne i niewidzialne. w. 2 (160) 2020.

Szreniawski Piotr

zob. Wyskiel Kinga. Awangarda 2.0. Twórczość Piotra Szreniawskiego – estetyka remiksu. 2 (160) 2020.

Szuba Andrzej

Padgett Ron. Satori w Holiday Inn; Jesienny almanach; Faktycznie; Świetliste nawiasy poezji; Część, centralne!; I znów Amsterdam. tłum. 4 (162) 2020.

Szuber Janusz

*Przyjęcie postawy. Wybór wierszy z lat 2003-2019. (Maliszewski Karol. „Rzetelne podstawy dla kolejnej teodycei”). 4 (162) 2020.

Szyldkraut Majer

zob. Kopciowski Adam. Bela Mandelsberg-Szyldkraut – zapomniana badaczka żydowskiego Lublina. 1 (159) 2020.

Szymborska Wisława

zob. Gutowski Piotr. Czy możliwa jest metafizyka w literaturze współczesnej? Na kanwie wykładów noblowskich Wisławy Szymborskiej i Olgi Tokarczuk. 2 (160) 2020.

Tabor Jurek

  • [o Januszu Kuklińskim]. wspom. 4 (162) 2020.

Terék Anna

  1. cyklu „Maja”: Okno; Morze mojego taty; Podwórko; Cisza; Bieg; Muchy; Kolbą karabinu; Tata. w. 2 (160) 2020.

Tischner Łukasz

*Apetyt na literaturę. (Turżańska Wiesława. Tropem Jubilata). 4 (162) 2020.

Tokarczuk Olga

zob. Gutowski Piotr. Czy możliwa jest metafizyka w literaturze współczesnej? Na kanwie wykładów noblowskich Wisławy Szymborskiej i Olgi Tokarczuk. 2 (160) 2020; zob. Oszajca Wacław. Zmaterializować czułość. 3 (161) 2020.

Towarzystwo Ukraińskie / Ukrajnskie Tovaristvo

zob. 40 lat „Akcentu” – życzenia i gratulacje. 3 (161) 2020.

Traugutt Romuald

zob. Woś Jan Władysław. Polski kolekcjoner znad Tamizy. Józef Jarzębowski, marianin. 4 (162) 2020.

Truszkowski Artur

*Przekłady. Stachura Edward. (Michalski Waldemar. Stachura ciągle odkrywany…). 3 (161) 2020.

Tryjanowski Piotr

*Rozum z ptakami odlatuje. (Wójtowicz Aleksander. Ptaki i ludzie). 2 (160) 2020.

Trzciński Andrzej

*Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon. (Jaroszyński Andrzej. „Musimy obudzić duchy wielkich ludzi…” O żydowskim Lublinie i jego mieszkańcach; Marcińczak Łukasz. Lubelski memorbuch z rabinem Talmudem). 1 (159) 2020.

Turżańska Wiesława

O „stajni noblistów”. I nie tylko… (Illg Jerzy. Mój znak. O noblistach, kabaretach, przyjaźniach, książkach, kobietach, o nowej dekadzie i pięknej plejadzie). rec. 2 (160) 2020; O niezwykłej sztuce ilustracji i jej mistrzach. (Leszczyńska-Pieniak Eliza. Czarodzieje wyobraźni. Portrety polskich ilustratorów). rec. 2 (160) 2020; Tropem Jubilata. (Apetyt na literaturę. Pod red. Doroty Kozickiej, Łukasza Tischnera i Macieja Urbanowskiego). rec. 4 (162) 2020; Wyjątkowa dekada. Od Port Huron do Kent State. (Jarniewicz Jerzy. Bunt wizjonerów). rec. 1 (159) 2020; Zanurzony w poetyckich międzyświatach. (Drzewucki Janusz. Muzyka sfer. Teksty o poetkach i poetach). rec. 3 (161) 2020.

Tymochowicz Piotr

zob. Leszczyńksa-Pieniak Eliza. Archeologia pamięci. 1 (159) 2020.

Tyszkiewicz Samuel Fryderyk

zob. Woś Jan Władysław. Polski kolekcjoner znad Tamizy. Józef Jarzębowski, marianin. 4 (162) 2020.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

zob. 40 lat „Akcentu” – życzenia i gratulacje. 3 (161) 2020.

Urbanowski Maciej

*Apetyt na literaturę. (Turżańska Wiesława. Tropem Jubilata). 4 (162) 2020.

Warmuz Daniel

Kovács István. Historia złożona z cyfr. tłum. 4 (162) 2020.

Wojciechowska Agnieszka

Pestka; Portret; Za-chód; Przełaz 0; Płaska łyżeczka w kruchej szklance. w. 2 (160) 2020.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zob. 40 lat „Akcentu” – życzenia i gratulacje. 3 (161) 2020.

Wolińska-Riedi Magdalena

*Kobieta w Watykanie. (Majewski Andrzej. Watykan prywatnie). 1 (159) 2020.

Worowska Teresa

Wierny, wiarygodny, wytrwały. art. 4 (162) 2020.

Woś Jan Władysław

Natalia Gonczarowa, gwiazda rosyjskiej awangardy artystycznej. art. 1 (159) 2020; Polski kolekcjoner znad Tamizy. Józef Jarzębowski, marianin. art. 4 (162) 2020.

Wójtowicz Aleksander

Języki roślin. (Zajączkowska Urszula. Patyki, badyle). rec. 4 (162) 2020; Ptaki i ludzie.

(Tryjanowski Piotr. Rozum z ptakami odlatuje). rec. 2 (160) 2020; Rolleiflex. (Łoziński Mikołaj.

Stramer). rec. 3 (161) 2020.

Wróblewski Bogusław

Między formą a formułą. Bohdan Zadura – poeta, tłumacz, prozaik. art. 4 (162) 2020; Na pograniczu narodów i kultur ze wschodniej perspektywy (zapis dyskusji). wyp. 3 (161) 2020; zob. Akademicki Laur Dziennikarski. 3 (161) 2020; zob. Klauza Karol. Laudacja Laureata Akademickiego Lauru Dziennikarskiego dra Bogusława Wróblewskiego AD 2020. 3 (161) 2020.

Wyka Kazimierz

zob. Janicki Łukasz. Wyka jak XX wiek. 3 (161) 2020.

Wyskiel Kinga

Awangarda 2.0. Twórczość Piotra Szreniawskiego – estetyka remiksu. not. 2 (160) 2020.

Wywrot Karolina

Terék Anna. Z cyklu „Maja”: Okno; Morze mojego taty; Podwórko; Cisza; Bieg; Muchy; Kolbą karabinu; Tata. tłum. 2 (160) 2020.

Zadura Bohdan

***[Tak bolą mnie wszystkie miejsca]; ***[Brat mojego ojca]. w. 4 (162) 2020; Małynowski Roman. Kairski ekspres. tłum. 4 (162) 2020; zob. Maliszewski Karol. Widok ze szpitalnego okna. 1

  1. 2020; zob. Wróblewski Bogusław. Między formą a formułą – Bohdan Zadura. 4 (162) 2020.

Zajączkowska Urszula

*Patyki, badyle. (Wójtowicz Aleksander. Języki roślin). 4 (162) 2020.

Zalewski Jacek

Lublin opowiedziany fotografią. (Poza kadrem. Fotografia w Lublinie w latach 1839-1939. „Scriptores” nr 48). rec. 3 (161) 2020; Oszustwo prawie doskonałe Ziemowita Szczerka. (Szczerek Ziemowit. Cham z kulą w głowie). rec. 3 (161) 2020.

Zambrzycka Grażyna

*Ślady. (Rygielska Małgorzata. „Ślady, więzi”). 2 (160) 2020; Rachunki; Obrona Ksantypy; 26. cyklu „Opowieść jednej ulicy”: Pan Ali; Tao; Irlandczyk; Witryna tajemnic; Jest nowa; Bo jest morze. w. 3 (161) 2020.

Zapolska Gabriela

*Ich czworo. reż. Paweł Aigner, scenografia Magdalena Gajewska, kostiumy Zofia de Ines, muzyka Piotr Klimek. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Premiera 3 stycznia 2020 r. (Jankowska Magdalena. Jądro problemu ). 2 (160) 2020.

Zelenay Anna

zob. Maliszewski Karol. Widok ze szpitalnego okna. 1 (159) 2020.

Zińczuk Aleksandra

Nie było żadnego wygnania; Kiedy zamieniasz pióra; Niewiele; Przechodzili; Ojciec; Cały dzień. w.

3 (161) 2020.

Zyman Edward

zob. Piskulak Andrzej. W świecie poezji Edwarda Zymana. 3 (161) 2020.

Żukowski Stanisław

zob. Syzonenko Iryna. Malarz i czas. Krótka opowieść o Stanisławie Żukowskim, zapomnianym polskim pejzażyście. 1 (159) 2020.

Żurek Sławomir Jacek

*Sylwetki Żydów lubelskich. Leksykon. (Jaroszyński Andrzej. „Musimy obudzić duchy wielkich ludzi…” O żydowskim Lublinie i jego mieszkańcach; Marcińczak Łukasz. Lubelski memorbuch z rabinem Talmudem). 1 (159) 2020.