Spis treści numeru 2/2020

Spis treści

Akcent nr 2/2020

Piotr Szewc: wiersze

Paweł Huelle: Talita

Wojciech Bonowicz: wiersze

Piotr Gutowski: Czy możliwa jest metafizyka w literaturze współczesnej? Na kanwie wykładów noblowskich Wisławy Szymborskiej i Olgi Tokarczuk

Rafał Jakub Pastwa: wiersze

Olga Dziedzic: Pierwszy krok

Adam Ochwanowski: wiersze

Alina Kochańczyk: Mój Konwicki

Agnieszka Wojciechowska: wiersze

Adam Miklasz: Noc w knajpie Teschen

Karol Samsel: Autodafe 3

Teresa Kaczorowska: Gombrowicz w Buenos Aires

Anna Terék: Z cyklu „Maja”

PRZEKROJE

Nie tylko analitycznie…

Wiesława Turżańska: O „stajni noblistów”. I nie tylko… [Jerzy Illg „Mój znak. O noblistach, kabaretach, przyjaźniach, książkach, kobietach, o nowej dekadzie i pięknej plejadzie”];

Grzegorz Józefczuk: Opera omnia Franciszka Piątkowskiego [Franciszek Hipolit Piątkowski „17 lat z PRL. Wybór reportaży”, „Spacer Aleją Niepotrzebnych. Polska w okresie transformacji. Reportaże i relacje”, „Spotkania i rozmowy. Wybór wywiadów”];

Aleksander Wójtowicz: Ptaki i ludzie [Piotr Tryjanowski „Rozum z ptakami odlatuje”];

Wiesława Turżańska: O niezwykłej sztuce ilustracji i jej mistrzach [Eliza Leszczyńska-Pieniak „Czarodzieje wyobraźni. Portrety polskich ilustratorów”]

Poeci, poeci…

Zbigniew Chojnowski: Obcy z miłości do Niego [Krzysztof Koehler „Obce ciało. Wiersze z lat 1989-2019”];

Bartosz Suwiński: Między mgnieniami [Urszula Kozioł „Znikopis”];

Małgorzata Rygielska: „Ślady, więzi” [Grażyna Zambrzycka „Ślady”];

Ewa Dunaj: Siostra – mumia opleciona w jedwabne niteczki [Piotr Mitzner „Siostra”]

PLASTYKA

Lechosław Lameński: Życie i śmierć. Sztuka Ireny Nawrot

TEATR

Magdalena Jankowska: Jądro problemu

WSPOMNIENIA

Mieczysław Janicki: Moje wspomnienia o Romku (Romuald Lipko 1950-2020)

NA WERNISAŻU

Eliza Leszczyńska-Pieniak: Zofia de Ines – portret wielokrotny

NAMIĘTNOŚCI

Marek Danielkiewicz: Chwile gorsze spędzam w porsche, czyli songi o silnych kobietach i słabych mężczyznach

BEZ TYTUŁU

Leszek Mądzik: Okno

NOTY

Piotr Biłos: Lublin – Paryż – Lublin: style życia, ciekawość świata, głód wartości

Kinga Wyskiel: Awangarda 2.0. Twórczość Piotra Szreniawskiego – estetyka remiksu

Noty o autorach

Contents and Summaries