Spis treści numeru 4/2019

Akcent, numer 4/2019

Akcent nr 4/2019

Spis treści

Jakub Węgrzyn: wiersze

Ewa Sułek: Na bagnach

Jan Kreft: W czarnej skrzynce mowy nienawiści

Jacek Jaszczyk: wiersze

Piotr Mitzner: Pod powiekami

Tomasz Kłusek: Kalendarz polski Danuty Mostwin

Jan Henryk Cichosz: wiersze

Piotr Mateusz Bobołowicz: Meksykanka i Perykles

Paweł Miastkowski: wiersze

Malwina Mądra: Pisanie przestrzenią. O twórczości Andrzeja Stasiuka

Marcel Marudziński: Powtórz

Marcin Podlaski: wiersze

Kazimierz Brakoniecki: Zeszyt: Paryż, Bordeaux, Lyon

Piotr Gwiazda: wiersze

 

PRZEKROJE

Nie tylko analitycznie…

Wiesława Turżańska: Matejko – artysta spełniony czy niespełniony? [Marek Sołtysik „Klan Matejków”];

Grzegorz Józefczuk: Kiedy grzech stał się przestępstwem [Magdalena Kowalska-Cichy „Magia i procesy o czary w staropolskim Lublinie”];

Tomasz Kłusek: Fotografie metafizyczne Adama Bujaka [Adam Bujak „Polska Wschodnia”];

Iwona Hofman: Ważna książka o Zygmuncie Haupcie [Paweł Panas „Zagubiony wpośród obcych. Zygmunt Haupt – pisarz, wygnaniec, outsider”]

 

Prozaicy, prozaicy…

Aleksander Wójtowicz: Trefne zajęcia [Ojzer Warszawski „Szmuglerzy”];

Ewa Dunaj: Może mieć na imię Malwina [Malwina Pająk „Lukier”];

Aleksander Wójtowicz: Pensjonariuszowanie [Barbara Klicka „Zdrój”];

Waldemar Michalski: Pisarz moralnego niepokoju szczęśliwie przypomniany… [Andrzej Łuczeńczyk „Dzieła zebrane”];

Eliza Leszczyńska-Pieniak: Kłopoty zaimków [Grażyna Lutosławska „Jatymy wesołe i rzewne, niektóre o miłości”]

 

PLASTYKA

Piotr Majewski: Trzy odsłony progresji. Tytus Dzieduszycki-Sas

 

HISTORIA

Jan Lewandowski: Unia lubelska – korzenie i owoce

 

NA WERNISAŻU

Eliza Leszczyńksa-Pieniak: Brzechwa zobrazowany, czyli o tym, kto brzmi w trzcinie

 

LUBLIN W OGNIU

Joanna Zętar: Miasto. (Lublin.) Archipelag

 

BARDOWIE

Marek Andrzejewski: teksty piosenek

 

WIDZIANE Z FLORENCJI

Jan Władysław Woś: Leonardo Bruni i początki humanizmu

 

NAMIĘTNOŚCI

Marek Danielkiewicz: Pożytek z nowego poety

 

BEZ TYTUŁU

Leszek Mądzik: Cmentarz

 

NOTY

Stefania Michalska: III Międzynarodowy Trójstyk Literacki: Białoruś – Polska – Ukraina

Adrianna Pierepienko: „Podałaś mi czarną polewkę”, czyli miłość, emocje i język

 

Noty o autorach

 

Contents and Summaries