Spis treści numeru 4/2014

Akcent numer 4 (138) 2014

Akcent numer 4 (138) 2014

Kalina Kowalska: wiersze
Edyta Antoniak-Kiedos: „Myślałeś, że stąd uciekniesz”. Przypisy do twórczości Marka Danielkiewicza
Tadeusz Chabrowski: wiersze
Magdalena Jankowska: opowiadania i miniatury
Zbigniew Chojnowski: wiersze
Piotr Nesterowicz: Szukając ziemi obiecanej
Ryszard Kornacki: wiersze
Piotr Marciniak: opowiadania
Jan Władysław Woś: Polacy we Florencji
Jiři Červenka: wiersze
Adrianna Zabrzewska: opowiadania
Karolina Kwak: Byt bez twarzy. Akt dekapitacji jako manifestacja (kobiecego) istnienia w kilku fotografiach Franceski Woodman
Współczesna poezja serbska w przekładach Miłosza Waligórskiego (Dragan Jovanović Danilov, Obren Ristić, Marija Knežević,
Maja Solar, Vojislav Karanović, Ana Ristović)

PRZEKROJE
Nie tylko analitycznie…
Janusz Wrona: Trudne sprawy [Dariusz Rosiak „Wielka odmowa. Agent, filozof, antykomunista”];
Bogdan Rogatko: Hłasko w listach [Marek Hłasko „Listy”];
Wiesława Turżańska: „Gdy tu mój trup w pośrodku was zasiada” [Stanisław Rosiek „Mickiewicz (po śmierci). Studia i szkice nekrograficzne”];
Grzegorz Józefczuk: Dybuk z pasją i heretyk. Bruno Schulz według Piotra Łucjana [Piotr Łucjan „Moja druga wiosna, czyli spóźnione studia filologiczne u profesora Brunona Schulza zilustrowane i uszeregowane alfabetycznie”];
Eliza Leszczyńska-Pieniak: Zapis stanów przestrzeni [Mikołaj Smoczyński „Czas przeszły. Komentarze do prac zrealizowanych w latach 1980-1999 (autoreferat)” i „Zbiór”]

DWUGŁOSY
Joanna Kisiel i Karol Maliszewski o antologii Lublin – miasto poetów

PLASTYKA
Lechosław Lameński: Anioł z Pietrasanta. O twórczości Igora Mitoraja
Eliza Leszczyńska-Pieniak: Tuwim w kwiatach

MUZYKA
Jarosław Sawic: Muzyczny alfabet Macondo

TEATR
Andrzej Molik: Machia – work in progress

ARCHIWUM
Kazimierz Brakoniecki: Polscy uchodźcy w departamencie Côtes du Nord w Bretanii

BEZ TYTUŁU
Leszek Mądzik: Ciało

À REBOURS
Łukasz Marcińczak: Uwag kilka o nowym żarcie Pilcha

KONTEKSTY
Anna Mazurek: Blisko, jeszcze bliżej

NOTY
Konrad Sutarski: Poeta Lajos Áprily i Polacy na Węgrzech
Karolina Wieliczko: Portrety i zegary

Noty o autorach

Contents and Summaries