Spis treści numeru 4/2005

Akcent numer 4 (102) 2005

Akcent numer 4 (102) 2005

Alfred Wierzbicki: wiersze
Wiesław Felski: Dyskretny urok eschatologii. Apokalipsa św. Jana w tłumaczeniu Czesława Miłosza
Andrzej Tchórzewski: wiersze
Rafał Praszczałek: Układanka
Marek Chorabik: wiersze
Tadeusz Zubiński: Za Niemen hen precz
Małgorzata Stachowiak: wiersze
Andrzej Coryell: aforyzmy
Ludwik Gawroński: Mikołaj Rej a muzyka
Klaudia Tasz Sobczyńska: wiersze
Maciej Białas: Szykowne chichy, czyli Grupa MoCarta (w stulecie polskiego kabaretu)
Krzysztof Wróbel: Zdania i przewagi

*

Czy współczesnemu światu potrzebna jest jeszcze tzw. kultura wysoka? Dyskusja na uroczystości dwudziestopięciolecia „Akcentu” (Bogusław Wróblewski. ks. abp Józef Życiński. prof. Jerzy Święch, Andrzej Kurowski, Robert Trąba, ks. Wacław Oszajca, Michał Jagiełło, Bohdan Zadura, Magdalena Rabizo-Birek, Zbigniew Nowak, Arkadiusz Bagłajewski)
Listy do „Akcentu” – listy o kulturze

PRZEKROJE
Dotykanie Księgi

Dominika Budzanowska: Nowy przekład na nowe czasy („Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem”)
Beata Przymuszała: Słowo skierowane do Ciebie… (Anna Świderkówna: „Biblia a człowiek współczesny”)
Jarosław Cymerman: Bezczasowa rzeczywistość Tory (Paweł Śpiewak: „Księga nad księgami. Midrasze”)
Maria Kunowska-Porębna: O czym opowiada bibliografia? (Grzegorz Kramarek: „Tradycja biblijna w literaturze polskiej. Bibliografia opracowań. Wiek XX”)

Poeci, poeci…

Beata Przymuszała: „Na miłość czekam ze spokojem przecie…” – wiersze Attili Józsefa (Attiia József: „Olśnienie”)
Józef F. Fert: Poetycki zielnik Tadeusza Chabrowskiego (Tadeusz Chabrowski: „Zielnik Sokratesa”)
Łukasz Janicki: Prawda i wspomnienie (Marek Kusiba: „Inne powody”)
Jarosław Wach: Stan zawieszenia (Grzegorz Wróblewski: „Pomieszczenia i ogrody”)
Paweł Mackiewicz: To, co jeszcze nieskończone (Julia Hartwig: „Bez pożegnania”)
Łukasz Janicki: Nauka patrzenia (Jacek Dehnel: „Wyprawa na południe”)
Maria Makarska: Zapisuję sen, ale się nie budzę (Arkadiusz Frania: „ale się nie budzę”)
Piotr Sanetra: Człowiek na miarę (Elżbieta Cichla-Czarniawska: „Tyle, ile cię jest. Wybór wierszy”)

PLASTYKA

Piotr Majewski: Doświadczanie materii. Szkic o malarskie nowoczesnym w Polsce lat 50. i 60. XX w.
Elżbieta Błotnicka-Mazur: Artiste maudit. „Demony” Jana Lebensteina

MUZYKA

Mariusz Dubaj: Giganci kontra „cyborgi”. XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

TEATR

Małgorzata Szlachetka: Żywioł i dyscyplina. X Międzynarodowe Konfrontacje Teatralne w Lublinie

CAŁY TEN ZGIEŁK

Aleksander Wójtowicz: Pawi ogon
Jarosław Wach: „Kombinacje perfekcyjnie bezwartościowe”

NOTY

Małgorzata Szlachetka: Dwadzieścia lat minęło…
Waldemar Michalski: Prasa polska w Wilnie po 1939 r.
Tadeusz Zubiński: Fenomen „Znad Wilii” – chapeau bas!!!
Wojciech Chudy: Poetycka baśń o mieście
Katarzyna Holda: Powieść popularna o ludziach sztuki
Jacek Dąbala: Polityczna niepoprawność jak marzenie

Noty o autorach