Spis treści numeru 4/2013

Akcent numer 4 (134) 2013

Akcent numer 4 (134) 2013


 
Lublin - miasto poetów Antologia, część 2

Lublin – miasto poetów
Antologia, część 2

Zbigniew Strzałkowski: wiersze
Julianna Jonek: opowiadania
Sławomir Hornik: wiersze
Piotr Nesterowicz: Nieziemski lazur Sofii
Paulina Zdanowska: wiersze
Łukasz Marcińczak: Zęby Mertona, czyli do czego Bóg używa mistyków
Dawid Staszczyk: wiersze
Helena Świda-Szaciłowska: opowiadania
Rafał Mieczysłavsky: wiersze
Bogusław Bakuła: Lwów: mit wielokulturowości
Maciej Modzelewski: wiersze
Judyta Bednarczyk: Jej ozdoba
Mateusz Grzeszczuk: wiersze

PRZEKROJE
Prozaicy, prozaicy…
Edyta Ignatiuk: Przywracanie pamięci [Oksana Zabużko „Muzeum porzuconych sekretów”];
Aleksander Wójtowicz: Safari w Mordorze [Ziemowit Szczerek „Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia Słowian”];
Ewelina Stanios: Ulepiony z żeńskiej gliny [Szczepan Twardoch „Morfina”];
Ewa Dunaj: Specjalistka od operacji na otwartym sercu? [Kaja Malanowska „Patrz na mnie, Klaro!”];
Marcin Klimowicz: Niewiadomszczyzna [Andrzej Niewiadomski „Mapa. Prolegomena”];
Wiesława Turżańska: Między Północą a Południem [Jan Władysław Woś „Sympozjum w Cassino i inne opowiadania”]

Poeci, poeci…
Joanna Kisiel: Na krzyż [Kazimierz Brakoniecki „Chiazma”];
Małgorzata Rygielska: Bliskość [Jarosław Mikołajewski „Na wdechu”];
Anna Butrym: Niepokorny ironista [Géza Szőcs „Poezje”];
Sławomir Jacek Żurek: Podwójność [Anna Frajlich „Łodzią jest i jest przystanią”];
Marcin Orliński: W ciągłym ruchu [Kamil Brewiński „Clubbing”];
Michał Piętniewicz: Możliwości dialogu [Eda Ostrowska „Echolalie”]

PLASTYKA
Marcin Pastwa: W imię Jacka…

TEATR
Magdalena Jankowska: Bliżej

BARDOWIE
Maciej Białas: Basia Stępniak-Wilk – szansonistka prefeministyczna

PRYZMATY
Bogusław Wróblewski: Wielkie biografie
Studenci o Pamiątkowych rupieciach
Olga Kielak: Rupiecie uporządkowane
Kamila Ostap: Dostać kartkę od Wisławy Szymborskiej
Damian Zubik: Biografia bywa znośna

NAMIĘTNOŚCI
Marek Danielkiewicz: Czerwony balonik nad Rzymem

BEZ TYTUŁU
Leszek Mądzik: Klamra

NOTY
Paweł Mackiewicz: Jest to już późny świat wieczorny
Andrzej Jaroszyński: Stuart Dybek w Starym Kraju
Stefania Michalska: Słowo o poezji Piotra Kupczaka
Marek Jakubów: Gdzie góry wznoszą się wysoko jak płot zasłaniający horyzont
Waldemar Michalski: Wołyń – dwa oblicza jednej zbrodni

Noty o autorach

Contents and Summaries