Spis treści numeru 4/2020

Roman Chojnacki: wiersze

Akcent nr 4/2020, okładka

Jan Lewandowski: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny…”. Zbiorowe nieszczęścia w dziejach Europy, Polski i Lublina

Anna Piliszewska: wiersze

Olga Pokrowska: Cisza

Bożena Brzozowska: wiersze

Jerzy Bartmiński: O oswajaniu obcości. Polski obraz świata w zapożyczeniach językowych

Ron Padgett: wiersze

Roman Małynowski: Kairski ekspres

Wojciech Brzoska: wiersze

Jadwiga Mizińska: Wybrzuszona wyobraźnia albo kosmiczna zupa. Poezja Danuty Agnieszki Kurczewicz

Petr Halmay: wiersze

Paweł Kozioł: Dorzuć do mojej prowizji lwa i taczki

Janusz Kukliński: wiersze

O Januszu Kuklińskim – Edward Kukliński, Jurek Tabor, Jan Kondrak

PRZEKROJE

Poeci, poeci…

Karol Maliszewski: „Rzetelne podstawy dla kolejnej teodycei” [Janusz Szuber „Przyjęcie postawy. Wybór wierszy z lat 2003-2019”];

Bartosz Suwiński: W wysokich napięciach [Bogusław Kierc „Osa”];

Waldemar Michalski: Poetyckie stacje Jana Henryka Cichosza [Jan Henryk Cichosz „Stacje”];

Stefan Jurkowski: W metafizycznym bezkresie [Urszula M. Benka „Pasja Jezusa z Nazaretu”];

Bożena Szałasta-Rogowska: „Mozaika czasu” [Anna Frajlich „W pośpiechu rzeka płynie”]

Nie tylko analitycznie…

Wiesława Turżańska: Tropem Jubilata [„Apetyt na literaturę”. Pod red. D. Kozickiej, Ł. Tischnera i M. Urbanowskiego];

Aleksander Wójtowicz: Języki roślin [Urszula Zajączkowska „Patyki, badyle”];

Tomasz Dostatni: Praga – dowód na istnienie Boga [Mariusz Szczygieł „Osobisty przewodnik po Pradze”];

Iwona Hofman: Portret wielokrotny (i migotliwy) [Anna Arno „Kot. Opowieść o Konstantym A. Jeleńskim”]

PLASTYKA

Lechosław Lameński: In memoriam. Marian Makarski – artysta malarz

Alina Kochańczyk: „Moja sztuka jest mną samym”. Wspomnienie o Marianie Makarskim

TEATR

Magdalena Jankowska: Krajobraz z krukiem. 50 lat Sceny Plastycznej KUL

JUBILACI

István Kovács: wiersze

Teresa Worowska: Wierny, wiarygodny, wytrwały

Csaba G. Kiss: Pista Kovács 75

Bohdan Zadura – debiut poetycki (1962)

Bogusław Wróblewski: Między formą a formułą – Bohdan Zadura

WIDZIANE Z FLORENCJI

Jan Władysław Woś: Polski kolekcjoner znad Tamizy Józef Jarzębowski, marianin

NAMIĘTNOŚCI

Marek Danielkiewicz: Pochwała kolei transsyberyjskiej

BEZ TYTUŁU

Leszek Mądzik: Tkacz

NOTY

Adam Broż: Kawalerowie maltańscy w polskiej perspektywie

Józef Franciszek Fert: Norwidowy dar Podlasia dla Wrocławia

Noty o autorach

Contents and Summaries