Spis treści numeru 1/2022

E-wydanie „Akcentu” można kupić w:

e-kiosk.pl
nexto.pl


Akcent nr 1/2022

Współczesna proza ukraińska w przekładach Bohdana Zadury (Hałyna Kruk, Roman Małynowski, Wasyl Machno)

Wacław Oszajca: wiersze

Tomas Venclova: Norwid wśród Litwinów

Łukasz Cabajewski: wiersze

Birutė Jonuškaitė: Maestro

Agnieszka Rautman-Szczepańska: wiersze

Wacława Milewska: Norwid czyta Słowackiego. Tło ideowe rysunku Cypriana Kamila Norwida

Uta Przyboś: wiersze

Jarosław Sawic: Klucze

Dariusz Patkowski: wiersze

Jan Lewandowski: Długie macki pańszczyzny

Karolina Grządziel: wiersze

Aleksandra Igras: Pokrzywy

Maciej Bieszczad: wiersze

Jerzy Jastrzębski: Wszystko ujdzie i wszystko jedno (o narracji i perswazji w mediach)

PRZEKROJE

Z różnych stron…

Aleksander Wójtowicz: Cień nad sztetlem [Maciej Płaza „Golem”];

Monika Adamczyk-Garbowska: Ten „drugi” Singer, a właściwie pierwszy… [Izrael Joszua Singer „Na obcej ziemi”, „Perły”];

Tomasz Kłusek: O potrzebie wypoczynku, zadumy i przyjaźni [Wojciech Chmielewski „Jezioro Dargin”];

Aleksander Wójtowicz: Druga strona mapy [Jakub Kornhauser „Premie górskie najwyższej kategorii. Z fotografiami autora”];

Tomasz Dostatni: Zza Spiżowej Bramy – dzisiaj [Magdalena Wolińska-Riedi „Zdarzyło się w Watykanie. Nieznane historie zza Spiżowej Bramy”, „Z Watykanu w świat. Tajemnice papieskich podróży”];

Waldemar Michalski: Wieś męczeńska i błogosławiona. O wołyńskim pamiętniku Heleny Popek [Helena Popek „Błogosławiona wieś”];

Wiesława Turżańska: Unde malum? Szperkowicz śladami ofiar i katów [Jerzy Szperkowicz „Wrócę przed nocą. Reportaż o przemilczanym”]

PLASTYKA

Lechosław Lameński: Do trzech razy sztuka. Kilka myśli o twórczości Andrzeja Dudzińskiego ps. „Dudi”

TEATR

Mirosław Grudzień: Godot i Herod, czyli o początkach Provisorium

NA WERNISAŻU

Eliza Leszczyńska-Pieniak: Generatory lęku. O twórczości rzeźbiarskiej opowiada Wojciech Mendzelewski

SZTUKA SŁUCHANIA

Magdalena Jankowska: Z właściwym motorniczym

MUZYKA

Grzegorz Władysław Wróblewski: Wielowymiarowy festiwal w Cieszanowie

CZYTANIE UKRAINY

Dariusz Skórczewski: Ukraina nie chce / nie może milczeć. Na marginesach książki Agnieszki Matusiak

DOCIEKANIA

Wczoraj i dziś studenckiej kultury

Anna Pajdzińska: Chciało się nam chcieć

Jarosław Cymerman: Po swojemu

NAMIĘTNOŚCI

Marek Danielkiewicz: Łechtaczka anarchistka i poeta, któremu wszystko jedno

BEZ TYTUŁU

Leszek Mądzik: Symbioza

NOTY

Justyna Maguś: Zjawisko konkultury na podstawie badań nad młodymi imigrantami z Ukrainy

Weronika Ludian: Jan Wolski – myśli zapisane

Waldemar Michalski: Słowo i pamięć. Leszek Bakuła na powrót obecny

Noty o autorach

Contents and Summaries