Spis treści numeru 1/2016

Akcent nr 1 (143) 2016

Akcent nr 1 (143) 2016

SPIS TREŚCI

Birutė Jonuškaitė: Druga strona księżyca

Karolina Grządziel: wiersze

Sergiusz Sterna-Wachowiak: Jan Józef Szczepański o powinnościach pisarza

Tadeusz Kijonka: wiersze

Dariusz Bitner: Crumby

Maria Jastrzębska: wiersze

Dominik Gac: Jak Witkacy z Rybickim do kina chodzili;

Piotr Szewc: wiersze

Vital Voranau: opowiadania

Maciej Melecki: wiersze

Tomasz Kłusek: „Czas bywa okrutny także i dla pisarzy”. Rzecz o prozie Janusza Olczaka

Maciej Bieszczad: wiersze

Jan Henzel: Sede vacante

Braha Rosenfeld: wiersze

Mariusz Olbromski: Cień Norwida

PRZEKROJE

Z różnych stron

Edyta Ignatiuk: Wszystko musi być zapisane [Wojciech Tochman, Mariusz Szczygieł „Krall”];

Maciej B. Stępień: Tischner w mediach [Bartłomiej Secler „Ksiądz Józef Tischner w środkach społecznego przekazu w Polsce w latach 1955-2000. Studium politologiczno-medioznawcze”];

Wiesława Turżańska: Casus Agamemnona [Anna Janko „Mała zagłada”];

Marcin Klimowicz: Smak jabłek i moreli [Maciej Płaza „Skoruń”];

Alina Kochańczyk: Księga jubileuszowa profesora Ferta [„Poezja i egzystencja. Księga jubileuszowa ku czci profesora Józefa Ferta”, red. Wojciech Kruszewski, Dariusz Pachocki];

Waldemar Michalski: Z dziejów polskiego i żydowskiego słowa drukowanego w Lublinie [Tomasz Pietrasiewicz „Przewodnik po historii słowa drukowanego w Lublinie”];

Agata Brajerska-Mazur: „Zdziwniej i zdziwniej!”. „Alicja…” w przekładzie Grzegorza Wasowskiego [Lewis Carroll „Perypetie Alicji na Czarytorium”];

Monika Gabryś-Sławińska: Ogród nieco wyplewiony, czyli wartości i obrazy w mediach współczesnych [„Współczesne media. Wartości w mediach – wartości mediów” oraz „Współczesne media. Medialny obraz świata”, pod red. Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury];

Edyta Antoniak-Kiedos: Z potrzeby buntu – z potrzeby rozwoju [„Opór – protest – wykroczenie”, pod red. Jarosława Wacha i Łukasza Janickiego]

PLASTYKA

Eliza Leszczyńska-Pieniak: Czary Franciszka Maśluszczaka /artykuł płatny – 27gr/

TEATR

Magdalena Jankowska: Defekt Pani B.

W ZWIERCIADLE GATUNKU

Mariola Jakubowicz: O stosunku ludzi do zwierząt w świetle „odzwierzęcych” derywatów

Beata Pawletko: Nowy impuls w rozważaniach ekofilozoficznych

CZYTANIE PETERSBURGA

Ewa Dunaj: Rowery i hulajnogi

KONTEKSTY

Sylwia Stano i Zofia Karaszewska: Szczebrzeszyn – stolica języka polskiego. Jeszcze raz o festiwalu, na którym i autor, i czytelnik moczą nogi w tej samej rzece

BEZ TYTUŁU

Leszek Mądzik: Obrazy

NOTY

Dominik Gac: Ci, którzy bliżej Twierdzy Brześć mieszkali, wiedzą…

Noty o autorach

Contents and Summaries