Bibliografia „Akcentu“ – lata 1980-1994

AKCENT – BIBLIOGRAFIA 1980-1994 (doc)

AKCENT”

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWA 1980-1994
OD tomu 1 z 1980 r. DO NUMERU 3-4 (57-58) z 1994 r.

Bibliografia obejmuje prace autorów, recenzentów, tłumaczy, ważniejsze osoby i instytucje oraz teksty o nich. Gwiazdka (*) przed tytułem lub skrótem „zob.” oznacza pozycję o danym autorze. Po tytułach tłumaczonych umieszczono w nawiasie nazwisko tłumacza. Cyfry oznaczają numer (w nawiasie numeracja ciągła) i rok ukazania się „Akcentu” zawierającego odnotowaną pozycję.

Skróty używane w bibliografii:

arch. – archiwum, archiwalny
art. – artykuł
biogr. – biografia, biograficzny
dz. – dziennik
fel. – felieton
fragm. – fragment
kom. – komunikat
koresp. – korespondencja
kryt. art. – krytyka artystyczna
kryt. lit. – krytyka literacka
kryt. muz. – krytyka muzyczna
kryt. teatr. – krytyka teatralna
not. – nota, noty
om. – omówienie
oprac. – opracowanie, opracował
polem. – polemika, polemiczny
proza art. – proza artystyczna
proza poet. – proza poetycka
rec. – recenzja
red. – redakcja
rozm. – rozmowa
tłum. – tłumaczenie
w. – wiersz
wyp. – wypowiedź
zob. – zobacz

Abrahamowicz Zygmunt

Kronikarze muzułmańscy o Janie III Sobieskim i bitwie wiedeńskiej. art. 3(13)1983.

Abramowicz Maciej

Palmer Jerry. Granice śmiechu. tłum. 2-3(44-45) 1991; Morin-Naville Violette. Agresywna euforia śmiechu i jej demograficzne zmiany. tłum. 2-3(44-45)1991; Sarrazin Bernard. Czarny humor i śmierć Boga. Baudelaire i nowoczesna groteska. tłum. 2-3(44-45)1991; Dragunowa Rimma. Ironiczny aspekt intertekstualności. tłum. 2-3(44-45)1991; Humor europejski. Międzynarodowa konferencja naukowa. Formy śmiechu, śmieszności i ośmieszania w wielokulturowym dziedzictwie Europy. (Lublin 1-5 października 1990 r.). not. 2-3(44-45)1991.

Abramow-Newerly Jarosław

Tosio Barszcz otwiera „Bristol”; Traper w restauracji de luxe; Peter Bak, wnuk towarzysza Skowronka. proza art. 3(53)1993.

Aczel Geza

***(zastukała wstydliwie biała laska). (Zadura Bohdan). w. 1(23)1986.

Adamczyk Monika patrz Adamczyk-Garbowska Monika

Adamczyk-Garbowska Monika

Polska i Polacy w powieściach I. B. Singera. szkic. 1(1)1980; Bezbarwny Faulkner, art. 1(1)1980; Angloamerykańskie echa Powstania Listopadowego. art. 2(6)1981; Porwanie Saroyana. rozm.; Saroyan William. Siedemnastolatek. tłum.; William Saroyan. not. biogr. 1(7)1982; Czy Kubuś Puchatek to Winnie-the-Pooh? O potrzebie krytyki przekładu. art. 4(10)1982. Dziewiętnastowieczna powieść laureata Nobla XX wieku. (Singer Isaac Bashevis. Dwór. tłum. Irena Wyrzykowska). kryt. lit. 2(16)1984; O książkach dla dzieci i dorosłych. art. 4(18)1984; Singer Isaac Bashevis. Wywiad. tłum. 1(19)1985; Paradoksy nihilizmu. not. 2-3(20-21)1985; Barth John. Pływająca opera. tłum. 2-3(20-21)1985; „Alicja” po raz piąty. (Carroll Lewis. Alicja w Krainie Czarów i Po Drugiej Stronie Lustra. przeł. Robert Stiller). kryt. lit. 2(28)1987; Hochschild Adam. Cygan naszych czasów. tłum. 3(29)1987; Papusza i inni. (Ficowski Jerzy. Demony cudzego strachu). kryt. lit. 3(29)1987; Barth John. Petycja. tłum. 1(35)1989; Pisarz i diabeł. art. 1-2(39-40)1990; Rushdie Salman. Szatańskie wersety (fragm.) tłum. 1-2(39-40)1990; Pamięć jako terapia. (Hoffman Eva. Lost in Translation. A Life in a New Language; Irwin-Zarecka Iwona. Neutralizing Memory. The Jew in Contemporary Poland) rec. 1-2(39-40)1990; Z Wilna na Manhattan. not. 1-2(39-40)1990; Paradoksy emigracji (Mostwin Danuta. Odchodzą moi synowie). kryt. lit. 1(43)1991; Dekapito i Zerwiłebski, czyli przekład i adaptacja. (Thackeray William Makepeace. Pierścień i róża, czyli Dzieje księcia Julia i księcia Bulba z rysunkami Autora. Opowieść przy kominku dla dużych i małych dzieci. tłum. Michał Ronikier, wiersze żywej paginy (według Thackeraya) napisał Maciej Słomczyński). kryt. lit. 4(46)1991; Podróże żydowskiego Don Kichota. (Sforim Mojcher Mendele. Podróże Beniamina Trzeciego). kryt. lit. 1(47)1992; Singer Issac Bashevis. Józef i koza, czyli ofiara dla Wisły. tłum. 2-3(48-49)1992; Roskies Dawid G. Ukraińcy i Polacy w żydowskiej pamięci zbiorowej. tłum. 2-3(48-49)1992; Singer Isaac Bashevis. Książka polsko-żydowskiego pisarza po angielsku. tłum. 4(50)1992; Blejwas Stanislaus A. Miłosz i Amerykanie polskiego pochodzenia. Blejwas Stanislaus A. Miłosz raz jeszcze. tłum. 4(50)1992; Miłosz Czesław. Odpowiedź… tłum. 4(50)1992; Zamir Israel. Spotkanie. tłum. 3(53)1993; Blejwas Stanislaus A. Przeszczepieni tłum. 4(54)1993; Sinclair Clive. Diaspora Blues. (fragm.). tłum. 3-4(57-58)1994.

Adamek Tadeusz

Sobieski pod Wiedniem Jana Matejki. art. 3(13)1983.

Adamiak Anna

Krajobrazy znajome. (Łapszyński Gustaw A. Żywe drewno). kryt. lit. 1(1)1980; Okno na ziemię. szkic. 2(2)1980; „Najlepszy wróż jest bez siły” (Kulik Adam W. Pejzaże z Panem Lemonem). kryt. lit. 2(2)1980.

Adamiec Marek

Przed wojną znałem Witolda Gombrowicza przelotnie…”. (Giedroyć Jerzy, Gombrowicz Witold. Listy 1950-69. Wyb., opr. i wstępem opatrzył Andrzej Kowalczyk). kryt. lit. 2(56)1994; „Snucie marzeń (… ) jest wysoce niepraktyczne”. szkic. 3-4(57-58)1994.

Adamowski Jan

O semantyce góry. art. 4(26)1986; Z polskich pieśni ludowych. not. i teksty do druku podał… 4(26)1986.

Adamowski Jan, Żuraw Grażyna

O stanie zachowania folkloru na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego. art. 4(4) 1980; Echa powstań narodowych we współczesnym folklorze. art. 2(6)1981.

Adamski Jan

*zob. Symotiuk Stefan. Filozofia jako sztuka przetrwania i adaptacji. 2(36)1989.

Aforyzmy

Aronson Eliot 3(3)1980; Benveniste Emile 2(8)1982; Brzozowski Stanisław 2(6)1981; Camus Albert 3(3)1980; Długosz Jan 2(6)1981; Einstein Albert 1(1)1980; Goethe Johan Wolfgang 2(8)1982; Gramsci Antonio 2(8)1982; Hirszfeld Ludwik 3(3)80; Mann Tomasz 2(8)1982; Marks Karol 1(1)1980; Mauriac François 3(3)1980; Mickiewicz Adam 2(6)1981; Miłosz Czesław 1(5)1981; Norwid Cyprian Kamil 2(6)1981; Opolski Dominik 2(2)1980, 2-3(45-46)1991; Piłsudski Józef 2(6)1981; Psalmy (tłum. Miłosz Czesław) 1(5)1981; Skarga Piotr 2(6)1981; Voltaire 2(6)1981; Witwicki Stefan 2(6)1981; Znaniecki Florian 3(3)1980; Żeromski Stefan 2(6)1981.

A.J.

***(Bernard Malamud…). not. biogr. 1(19)1985.

Ajgi Genadij

Wzgórza – i – Julite; Brzozy – gdzieś pośrodku ojczyzny; Lasy – wstecz; Przechadzka z córką: miasto; Kolacja: dom za miastem. (Waczków Józef) w. 4(46) 1991.

Aldrige Ira

*zob. Kruk Stefan. Gwiazdy na scenach lubelskich. 1(27)1987.

Aleksander Layla

Tajemnice i sekrety Andrzeja Tarkowskiego (Lewko Marian). szkic. 2-3(48-49)1992.

Aleksandrowicz Alina

Ludowi Tyrteusze. szkic. 4(26)1986; ***(Maria Kuncewiczowa…). wyp. 4(38)1989.

Aleksandrowicz Marian A.

Drogi i bezdroża polskiego kosmosu. art. 3(9)1982.

Aleksandrowicz Stefan

Rybi Bursztyn. proza art. 2(2)1980; zob. Opis trudu – trud opisu. wyp. 4(4)1980.

Anderman Janusz

*Gra na zwłokę. (Pawluczuk Andrzej W. Gra o pietruszkę). 1(5)1981.

Anders Jarosław

Harsent David. Tutaj; Pozostałości; Z legend; Przełom wieku; Sport dla kibiców; Craig Raine. Oberfeldfebel Beckstadt; Domy w północnym Oxfordzie; Człowiek z tatuażem; Ormsby Frank. Pod schodami; Pani G. Watters; Po mszy. tłum. 1(5)1981.

Andrzejewski Jerzy

*Miazga. (Pawluczuk Andrzej W. Miazga w „Miazdze”). 2(8) 1982; Z dnia na dzień. t. I, II; *Gra z cieniem. (Kochańczyk Alina. Smutek żywiołów nieznanych). 3(37)1989; *Asche und Diament. Roman. Aus dem Polnischen von Henryk Bereska mit einem Nachwort von Andreas Lewaty. (Miziński Jan. Popiół i diament). 4(42)1990.

Anonim

Opisanie potrzeby wiedeńskiej A.D. 1683. w. 3(13)1983.

Anthony Sylvia

Przeżycie śmierci u dzieci. (Zwierzyński Dariusz). szkic. 4(18)1984.

Arendt Hannah

*zob. Symotiuk Stefan. Adolf Eichmann w kostiumie Smierdiakowa… 1(47)1992.

Arkusz”

*zob. Paczuski Krzysztof. Arkusz – to nie tak mało. 1-2(51-52)1993.

Artaud Antonin

*zob. Rawiński Marian. Oniryczny teatr wizjonerski od Strindberga do Artauda. 1(11)1983.

Arwatow Borys

*zob. Szkołut Tadeusz. Koncepcja sztuki produkcyjnej Borysa Arwatowa. 2(28)1987.

A.S.

***(Prawdopodobnie pierwsze przekłady wierszy Walta Whitmana…). not. 1(35)1989.

Ashbery John

*zob. Sosnowski Andrzej. Tezeusz w labiryncie świata. Poezja Johna Ashbery’ego. 3(41)1990; Dni na łodzi; Nocne życie; Łańcuch cienia; Inne podanie. (Zadura Bohdan); Dwie sceny: Młody książę i młoda księżniczka; Rzeki i góry; No i wiesz. (Sosnowski Andrzej). w. 3(41) 1990; *zob. Kutnik Jerzy. Performance i postmodernizm w literaturze amerykańskiej. 4(46)1991. *zob. Kramer Lawrence. Syrynga – John Ashbery i Elliot Carter. 3(53) 1993.

Auden Wystan Hugh

Pisanie. (Zieliński Jan) szkic. 1(19)1985; *zob. J.Z. ***(Wystan Hugh Auden…) 1(19)1985; *zob. Zieliński Jan. Muzyka czasu. 1(19)1985.

Bachman Ingeborg

Undyna odchodzi. (Wicha Elżbieta). proza art. 3(13)1983; *zob. Wicha Elżbieta. ***(Undyna jest dla mówiących językiem niemieckim…). 3(13)1983.

Bachtin Michał

*zob. Szkołut Tadeusz. Michał Bachtin: sztuka i dialog. 3(41)1990.

Baczyński Krzysztof Kamil

*zob. Święch Jerzy. Sny na jawie, czyli o juweniliach Krzysztofa Baczyńskiego. 3(17)1984; *zob. Sochoń Jan. Baczyński – wolność na miarę śmierci. 3(17)1984; Maszeruje pluton. w. 3(17)1984; *Poezje. Wybrał i wstępem opatrzył Jerzy Święch. (Fert Józef. Płomień zamieniony w ptaka…). 4(50)1992.

Bagłajewski Arkadiusz

Wprowadzenie do „Norwidologii” (Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje, pod red. S. Makowskiego). kryt. lit. 1(31)1988; Zrozumieć libertynizm. (Snopek Jerzy. Objawienie i oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce). rec. 2(32)1988; Przygody „romantycznej świadomości” w Warszawie (Kowalczykowa Alina. Warszawa romantyczna). rec. 4(38)1989; Archeologia duchowości polskiej – „Żmut” i „Umschlagplatz” Jarosława Marka Rymkiewicza. (Rymkiewicz Jarosław Marek. Żmut; Umschlagplatz). kryt. lit. 1-2(39-40)1990; „Baket”, czyli przeciw chaosowi istnienia. (Rymkiewicz Jarosław Marek. Baket). kryt. lit. 4(46)1991.

Bajza József

Apoteoza. (Kozłowski Adam). w. 2(6)1981.

Bakir-Tokarska Joanna

*zob. Tokarska-Bakir Joanna

Bakuła Bogusław

Powieść autotematyczna wobec problematyki wyobcowania i obcości. szkic. 2(28)1987; *Człowiek jako dzieło sztuki. szkic. 3(33)1988; *Człowiek jako dzieło sztuki. (Szkołut Tadeusz. W kręgu metasztuki). 3-4(57-58)1994.

Balassa Péter

O poezji Istvána Kovácsa. (Snopek Jerzy). szkic. 2(28)1987.

Balcerzan Edward

Poezja „tradycjonalizmu wojennego”, szkic. 3(17) 1984; Fragmenty o Przybosiu. szkic. 1(27)1987; *zob. Wróblewski Bogusław. Międzynarodowa konferencja poświęcona Julianowi Przybosiowi w Chicago. 4(50)1992; *Przygody człowieka książkowego (Ogólne i szczególne). (Sterna-Wachowiak Sergiusz. Przygody i pasje Edwarda Balcerzana). 1-2(51-52)1993.

Balla Zsófia

Czarny Adwent; Pewnemu organiście; Salve; Lot nurkowy; Uzonka; Przed księżycem chmury, nietoperze. (Zadura Bohdan). w. 1-2(51-52)1993.

Banasiewicz Henryk

*Obłoki pełne popiołu. (Benka Urszula M. Odrzucam naukę – niewiedza emanuje miażdżącym blaskiem). 4(54)1993.

Baranowski Bogdan

*zob. Jusiak Janusz. Ponownie zaczarować świat. 1(47)1992.

Barańczak Stanisław

Posunąć się do przodu; Każdy może stać; Za czym państwo stoją; Braki, odrzuty, produkty zastępcze. w. 2(6)1981; *zob. Sterna-Wachowiak Sergiusz. Etyka czuwania. 2(8)1982; Nowe przekłady poetów metafizycznych XVII-wiecznej Anglii; Jonson Ben. Pieśń; Townshend Aurelian. Młodość i piękność; Herrick Robert. O treści tej książki; Carew Thomas. Pieśń; Do niestałej kochanki; Habington William. Na nieobecność Kasandry; Cartwright William. Kobiety; Lovelace Richard. Do Lukasty, płynąc za morza. tłum. 4(38)1989; Larkin Philip. Na panieński album ze zdjęciami; Pamiętam, pamiętam; Piątkowy wieczór w hotelu Royal Station; Stare osły. tłum. 1(43)1991; Tablica z Macondo. (Ratajewska Elżbieta. Po co i dlaczego się pisze). 1(43)1991; *159 wierszy (Mielhorski Robert. Na marginesie 159 wierszy Stanisława Barańczaka. Ołówkiem czytelnika) 1(43)1991; Geografioły, Z notatek globtrotera-domatora: Holandia, Belgia, Dania, Turcja, Egipt, Chiny. w. 1(47)1992; *zob. wbw. Jesienne spotkania w „Akcencie”. 1(47)1992; *zob. Wróblewski Bogusław. Międzynarodowa konferencja poświęcona Julianowi Przybosiowi w Chicago. 4(50)1992.

Barć Stanisław

Marian Pankowski. not. biogr. 2(8)1982; Mity i stereotypy w prozie Mariana Pankowskiego. szkic. 4(46)1991.

Barnes Julian

*zob. Nowicki Wojciech. Julian Barnes – przewrotny dziejopis świata. 1(43)1991; Historia świata w 10,5 rozdziałach. Pasażer na gapę. (Nowicki Wojciech). proza art. 1(43)1991.

Barth John

Listy. (Magala Sławomir). proza art. 1(11)1983; Pływająca opera. (Adamczyk Monika). proza art. 2-3(20-21)1985; Petycja. (Adamczyk Monika). proza art. 1(35)1989.

Bartmiński Jerzy

Czym zajmuje się etnolingwistyka?. szkic. 4(26)1986; „Z ruska po polsku łagodniejsza mowa”, czyli o języku folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim. szkic. 3(29)1987.

Bartnik Wiesław

Pamięć; Drzewo; Rozpacz. w. 4(46)1991.

Bartók Bela

*zob. Jaworska Andrea. Bela Bartók – 40 rocznica śmierci. 1(23)1986.

Batory Stefan

zob. Piątkowski Leszek. Stefan Batory. Polski król z Siedmiogrodu. 1(23)1986.

Battaglia Otto Forst

*zob. Bednarek Antoni. Zapomniany polonista. 3(13)1983.

Baudelaire Charles

*zob. Sarrazin Bernard. Czarny humor i śmierć Boga. 2-3(44-45)1991.

Bauer Zbigniew

Biskup Berkeley, czyli zapiski zdezorientowanego. szkic. 4(4)1980; Mieć albo być. (Łojek Jerzy. Szanse Powstania Listopadowego). kryt. lit. 2(6)1981; Cztery pomysły na esej. szkic. 1(7)1982; Paradoksy „prozy nowych nazwisk”. szkic. 1(11)1983; Interpretacja: gry z tekstem. szkic. 2(12)1983; Portrety bez tła. (Portrety twórców „Sztuki i Narodu”. Praca zbiorowa pod red. Jerzego Tomaszkiewicza). kryt. lit. 3(17)1984; Krytyk w podzielonym świecie. szkic. 4(30)1987; Krytyk w podzielonym świecie (II). szkic. 4(38)1989.

Bauman Zygmunt

*zob. Nowoczesność i Zagłada. (Szkołut Tadeusz. Czy Wolter ponosi winę za Oświęcim?). 3(53)1993.

Bączkowska Grażyna

Ludowy duch wiatru. art. 4(26)1986.

Bąk Beata

Psychologiczne oblicza śmierci. art. 2-3(20-21)1985.

Beauvois Daniel

*Polacy na Ukrainie 1831-1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie. (Kwapiszewski Marek. Szlachcic, niewolnik i rewizor). 4(34)1988; *Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803-1832. T.1. Uniwersytet Wileński; T. 2. Szkoły podstawowe i średnie. (Dagilis Waldemar. Oświata polska na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w oczach Francuza). 3(53)1993.

Bechczyc-Rudnicka Maria

nekrolog. 3(9) 1982.

Bednarek Antoni

Ocalanie tożsamości. (Nałkowska Zofia. Dziennik. T. III). kryt. lit. 1(7)1982; Kilka uwag o współczesnej eseistyce. art. 4(10)1982; Sztuka rozmowy. (Szymański Wiesław Paweł. Rozmowy z pisarzami). kryt. lit. 4(10)1982; Syntezy kultury polskiej. (Suchodolski Bohdan. Dzieje kultury polskiej). kryt. lit. 1(11)1983; Zapomniany polonista. Not. 3(13)1983; Status poezji konspiracyjnej. (Święch Jerzy. Pieśń niepodległa. Model poezji konspiracyjnej 1939-1945). kryt. lit. 4(14)1983; Droga ku syntezie. not. 4(14)1983 Historia dla maluczkich. not. 2(16)1984; Słowo pogrzebowe. szkic. 2-3(20-21)1985; Dialogi o wiecznych problemach (Rozmowy z Marią Kuncewiczową. Wyb. i oprac. Helena Zaworska). kryt. lit. 2-3(20-21)1985; Lublin literacki 1932-1982 (Lublin literacki 1932-1982. Szkice i wspomnienia. Red. W. Michalski i J. Zięba). rec 2(24)1986; Notatki zmęczonego historyka literatury. (Zamącińska Danuta. Słynne – Nieznane. Późne wiersze Mickiewicza, Słowackiego, Norwida). rec. 2(24)1986; Setnik pisarzy emigracyjnych. (Kowalski Jan. Leksykon polskiej literatury emigracyjnej). rec. 1-2(39-40)1990; Terminy literackie w szkole. (Jaworski Stanisław. Słownik szkolny. Terminy literackie). rec. 1 (43) 1991; Pisarze skandynawscy w słowniku unieruchomieni. (Słownik pisarzy skandynawskich pod red. Z. Giesielskiego). rec. 2-3(48-49)1992; Słownik postaci i fantazmatów. (Węgrzyniak Rafał. Wokół „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego). rec. 3(53)1993.

Bednarski Waldemar W.

Powstanie listopadowe na Podlasiu. (Powstanie listopadowe na Podlasiu 1830-1831. Zbiór materiałów pod red. J. Flisińskiego). rec. 4(54)1993.

Bekiesz Gáspar

*zob. Bojtár Endre. Gáspar Bekiesz i jego „nagrobek”. Zagadki i nieporozumienia. 2-3(48-49) 1992.

Beksiński Zdzisław

*zob. Lameński Lechosław. Zdzisława Beksińskiego fotografie z przyszłości. 1 (55) 1994.

Bellow Saul

*Henderson, król deszczu. tłum. Krystyna Tarnowska. (Janiszewski Adam. Saul Bellow – w obronie człowieka). 2(16)1984.

Benjámin László

Pod krwawiącymi sztandarami (Zadura Bohdan) w. 2(8)1982; *zob. Nowak Jerzy Robert. Poezja László Benjámina. not. 2(8) 1982.

Benka Urszula Małgorzata

Savoir-vivre i nekrofagia. szkic. 2(8)1982; Nic; Taka konwencja; Drażnienie mroku. w 1(15)1984; Siedem czarnych panter. proza art. 4(42)1990; Listy z Nowego Jorku: Pod małą zardzewiałą księgarenką. fel. koresp. 1(43)1991; Bestiarium paraboliczne. fel. koresp. 4(46)1991; Fantazja jak pajęczyna; Nocą; Oszołomienie; Według łotra; ***(Usnąć). w. 4(46)1991. Listy z Nowego Jorku: Dręczona w snach. fel. 1(47)1992; Ten jeden raz – nieulękła. 2-3(48-49)1992; *Ta mała Tabu. (Fert Józef. Wariacje ze złym fioletem). 4(50)1992; Listy z Nowego Jorku: Bezszelestna wojna światów. fel 4(50)1992; Kot i szczur; Stromy brzeg. proza art. 1-2(51-52)1993; Odrzucam naukę – niewiedza emanuje miażdżącym blaskiem. (Banasiewicz Henryk. Obłoki pełne popiołu). kryt. lit. 4(54)1993; Apostolat ludzkości. fel. 4(54)1993; Lustro poety i lustro człowieka (O „Małych mistrzach” Jacka Łukasiewicza). (Łukasiewicz Jacek. Mali mistrzowie). kryt. lit. 1(55)1994; Rozkosz bałwochwalstwa. fel. 1(55)1994; Wrzaski i szepty. fel. 2(56)1994; Kobieta Adama. fel. 3-4(57-58)1994.

Bereska Henryk

*zob. Miziński Jan. „Popiół i diament”. 4(42)1990.

Bereza Henryk

*Pryncypia. O łasce literatury. (Sosnowski Andrzej. Terra Bereza). 3-4(57-58)1994.

Beszczyńska Zofia

Gripari Pierre. O diabełku, który chciał być miły. tłum. 4(18)1984; Fantastyka w prozie dla dzieci. art. 4(18)1984; Jednorożec; Dom; Królowa Ptaków. proza art. 4(22)1985.

Bhutan

*zob. Tokarska-Bakir Joanna. Bhutan etnograficzny. 2-3(48-49)1992.

Białasiewicz Józef Franciszek

*zob. Kucharski Władysław. Józef Franciszek Białasiewicz (1912-1986). 1-2(51-52)1993.

Białasiewicz Wojciech

Wywiad polski w okresie Powstania Listopadowego. art. 2(6) 1981; „Misterium Polski Walczącej”. art. 3(13)1983; Amarant na bruku. art. 2-3(20-21)1985; *zob. Wróblewski Bogusław. Międzynarodowa konferencja poświęcona Julianowi Przybosiowi w Chicago 4(50) 1992; *Pomiędzy lojalnością a serc porywem. Polonia amerykańska we wrześniu 1939 roku. (Mańkowski Zygmunt. Polonia amerykańska wobec wojny w 1939 roku) 1-2(51-52) 1993.

Białoszewski Miron

*Pamiętnik z powstania warszawskiego. (Sterna-Wachowiak Sergiusz. „Bo wojna jest

niby zbiorem nieszczęśliwych wypadków, a powstanie – wybuchem zbioru…”). 3(17)1984; *Oho. (Wantuch Wiesława. Metabolizm a metafizyka). 1(27)1987; *Obmapywanie Europy. AAAmeryka. Ostatnie wiersze. (Próchniak Renata. Ostatnie utwory Mirona Białoszewskiego). 4(38)1989; *zob. Rott Dariusz. Oswajanie przestrzeni. O „AAAmeryce” Mirona Białoszewskiego. 1(47)1992.

Bielecka Zofia

*Barwa smutku. (Wierciński Andrzej. O chłopcu z deszczu). 1(47)1992.

Bielecki Zygmunt

W kręgu listopadowych tradycji wojskowych. art. 2(6)1981.

Bieniaszkiewicz Danuta

O literackim reportażu radiowym. art. 3(53)1993.

Bierdiajew Mikołaj

*zob. Sawicki Adam. Mikołaj Bierdiajew. Pesymizm i nadzieja prawosławnego egzystencjalizmu. 3(29)1987; Rosja. (Szkołut Tadeusz). szkic. 1-2(39-40)1990.

Bigoszewska Maria

***(cokolwiek stworzy moja dłoń); Droga; ***(czymże są racje kobiet), ***(biała wilgoć pościeli); ***(Adonai w moim brzuchu); ***(W dół, w ciemność morza); Dopełnia się czas. w. 4(42)1990.

Bill Jan

Wycieczka do historii X-XI 1939; Fin de siècle; Wiara. w. 1-2(39-40)1990.

Bill Zbigniew

Polszczyzna Lwowa. koresp. 4(34)1988.

Birenbaum Halina

W naszym pokoju w getcie; Biada temu kto się zbliży; Moje życie rozpoczęło się od końca; Wszystko wydaje mi się chwilowe; Numer na moim ramieniu. w. 1-2(39-40)1990. *Nawet gdy się śmieję (Michalski Waldemar. Powrót do spalonych gniazd). 2-3(48-49)1992.

Bitner Dariusz

Na strychu. proza art. 4(14)1983.

BKZ

Przed „Burzą”. not. 2(2)1980; Przekroje: Otwarte podsumowania. not. 1(11)1983.

Blachani Jacek

Polaryzacja; Synteza; Informacja; Równoległości; Propozycja; Konterfekt; Gusła. w. 2(12)1983.

Blatny Ivan

Poeta; ***(Jak tylko stwierdzę że kolejka…); ***(Wszystkie pociągi…); ***(Moja filozofia…); ***(Wszystko mam rozwiązane); ***(Jest rano…); Pamięci Jindrzicha Heislera; Ruzyń. (Engelking Leszek). w. 1(47)1992; *zob. L.E. Ivan Blatny. 1(47)1992.

Blejwas Stanislaus A.

*zob. (red.) Czesław Miłosz i Stanisław Blejwas o Polonii w Ameryce. 4(50)1992; Miłosz i Amerykanie polskiego pochodzenia (Adamczyk-Garbowska Monika). wyp. polem. 4(50)1992; Miłosz raz jeszcze. (Adamczyk-Garbowska Monika). wyp. polem. 4(50)1992; Przeszczepieni (Adamczyk-Garbowska Monika). art. 4(54)1993.

Błoński Jan

*Romans z tekstem. (Święch Jerzy. Kochaj albo rzuć). 1(11) 1983; *Kilka myśli co nie nowe. (Łukosz Jerzy. Po pierwsze: nie milczeć). 2(28)1987.

B.N.

Ludwik Holesz. not. 4(4)1980.

Bobrowski Johannes

*zob. Miziński Jan. Sąsiedztwo i konflikt. O najnowszej literaturze z niemieckiego pogranicza (Bobrowski, Grass, Lenz). 2-3(48-49)1992

Bochenko Małgorzata

Wysocki Włodzimierz. Zero dwa. tłum. 2(28)1987.

Bocian Marianna

*zob. Falkiewicz Andrzej. Ciało Marianny Bocian. 4(42)1990; *Z czasu jedni: jestJESTEŚjestem. (Polanowski Tadeusz. Poetka-prorok…). 1(47)1992.

Boczkowski Krzysztof

Zimowa fotografia; Pod celą; Ostatnie słowo; Pochwała maków; Goethe; Jan Paweł II i ja; Wenus Cranacha.w. 4(54)1993.

Bodiford William

Wczesne japońskie piśmiennictwo koanów w tradycji Soto. (Piotr Gęborys). szkic. 1(55)1994.

Bogucki Janusz

Sytuacja artystyczna w Polsce około roku 1950. szkic. 4(10)1982.

Bogusławski Antoni

*zob. Olszewski Edward. Po nocach Polska mi się śni… (Wiersze emigrantów polskich w Danii). 2-3(48-49)1992; 11 listopada 1918 r. w Warszawie. w. 2-3(48-49)1992.

Boileau Despraux Nicolas

*Sztuka poetycka. (Misiewicz Janusz. Boileau na nowo przełożony) 3(41)1990.

Bojanowski Leszek

Śmierć Hipparcha; Obroty; List; Tyran; Doktor Jakobi. w. 4(38)1989.

Bojtár Endre

Gáspár Bekiesz i jego „nagrobek”. Zagadki i nieporozumienia. (Snopek Jerzy). szkic. 2-3(48-49) 1992.

Boni Michał

Gotowość człowieka na przyjęcie słowa. szkic. 2(32) 1988.

Bonilla Juan

Wrześniowe dziewczęta; Podróżnik; Biblioteka; Pieśni syren. (Kolek Beata). w. 1(55)1994;

Borkowski Ryszard

Zadośćuczynienie; ***(chcecie rządzić naszymi sprawami); ***(jeśli chcesz); ***(Archanioł Gabriel); Piosenka – Podróż III. w. 4(10)1982.

Borowicz Aldona

Ból, który nas opętał; Wiatr nigdy nie sprzyjał żaglom; To nie brzoza płacze w polu; Wyznanie prowincjuszki; Głupie są tylko skały. w. 4(14)1983.

Borowiec Helena, Pajdzińska Anna

Przemiany językowe na terenie LZW. art. 4(10)1982.

Borowski Winicjusz

*zob. Lameński Lechosław. „Szary” świat…. 1(35)1989.

Borucki Andrzej

Własna wojna” Andrzeja Wróblewskiego. szkic. 1(27)1987.

Bradel Zdzisław

Ikar; ***(ta pieśń); Litania z przedmieścia; ***(Plac jeżył się i parskał… ); ***(Widziałem jak spałaś); Białaczka. w. 4(34)1988.

Brakoniecki Kazimierz

*Zrosty (Staniszewski Andrzej. Marzenie o transcendencji. 3(3)1980; Z cyklu Wiersze wigilijne; Dialektyka; Światowid; Dom; U nas w Betlejem; Wigilia; Wyspy; Piękne czasy; Tajemnica. w. 1(31)1988.

Brandys Kazimierz

*Nierzeczywistość (Sterna-Wachowiak Sergiusz. Rondo). 2(8)1982; *Warschauer Tagebuch. Die Monate davor. 1978-1981. (Nasalska Anna. „Warschauer Tagebuch” Kazimierza Brandysa). 2(42)1990.

Brassens Georges

Czas niech nie mąci nam spojrzenia; Duch; Pępek żony policjanta; Tyle krzywd i taki ładny biust; Morderstwo; Mąż majsterkowicz; Liczba mnoga (Menel Jerzy). w. 1(19)1985; *zob. Menel Jerzy. Georges Brassens. 1(18)1985; Kupidyn; Testament (Pacholczyk Małgorzata); Poczciwa Małgosia; Tęcza po kwadransie; Stałem się maleńki (Menel Jerzy). w. 2-3(44-45)1991; *zob. Menel Jerzy. ***(Georges Brassens). 2-3(44-45)1991; Najszczęśliwszy Francuz. (wywiad z… przeprowadzony przez Daniéle Heymann – L’Express 19.09.1977 r. Menel Jerzy). 2-3(44-45)1991.

Bratny Roman

*Nagi maj. (Zadura Bohdan. Przeczytałem i jeszcze mi…). 1(35)1989.

Braun Andrzej

*zob. Wróblewski Bogusław. Międzynarodowa konferencja poświęcona Julianowi Przybosiowi w Chicago. 4(50)1992.

Brecht Bertolt

*zob. Rawiński Marian. Teatralny apel do prawdy. 2(16)1984.

Brel Jacques

Amsterdam; Burżuje; Flamandowie; Jef; Kapral Pusty Łeb; Następny; Płaski kraj; Rosa. (Młynarski Wojciech). w. 1(15)1984; Bigotki (Młynarski Wojciech). w. 2-3(44-45)1991.

Brentano Franz

*zob. Hostyński Lesław. Problem dobra w ujęciu Franza Brentano. 3(13)1983.

Brežan Jurij

Portret ojca. (Wachowiak Eugeniusz). proza art. 2-3(48-49)1992.

Brick-Jurkowska Maria

Kobiety. proza art. 4(42)1990.

Brown George Mackay

Listy do rzeki; Wikingowie; Trzy pieśni z harfą (Szuba Andrzej). w. 4(22)1985; *zob. A.S. ***(Syn listonosza i krawca w jednej osobie…). 4(22)1985.

Brozi Krzysztof Jarosław

Psychologia kryzysu. szkic. 3(9) 1982; *Święta – kult, zabawa i polityka (Żygulski Kazimierz. Święto i kultura). kryt. lit. 4(10)1982; Nazywano go „Człowiekiem Pieśni”. not. 1(15)1984; Kolejka; Strażacy; Przypadki z życia Hieronima Kląska. proza art. 2(16)1984; Ekokulturalizm Marvina Harrisa. szkic. 1(27)1987; * Antropologia kulturowa. (Siemek Marek J. Drogi współczesnej antropologii). 4(42)1990; Nacjonalizm. szkic. 2-3(48-49)1992; *Antropologia kulturowa. Wprowadzenie. T. 1. Zarys historii antropologii kulturowej. (Krawczak Ewa. O ideał wiedzy absolutnej…). 4(50)1992; * Ludzie i kryzys cywilizacji. Szkice antropologiczne. (Dyoniziak Ryszard. Ludzie i kryzys cywilizacji). 1-2(51-52)1993.

Brudnicki Jan Z.

*zob. Dunaj-Kozakow Ewa. „Kaskaderzy literatury”. 2(28)1987; *zob. Kłoczowski Piotr. Witkacy – Brześć – Lebenstein. 1(43)1991.

Brzechwa Jan

Fruwająca krowa. w. 4(18)1984.

Brzezina Maria

* Polszczyzna Żydów. (Makarski Władysław. Polszczyzna żydowska). 3(29)1987; *Polszczyzna Niemców. (Makarski Władysław. Polszczyzna Niemców). 3(41)1990.

Brzezińska Maria

Uśmiech rzeczywistości, czyli prywatny dziennik radiowca. proza art. 3(53)1993.

Brzoza Halina

Fiodora Dostojewskiego teatr świata. szkic. 1 (35) 1989. Brzozowski Stanisław *zob. Szadura Joanna. Obraz Polaka w pismach Stanisława Brzozowskiego. 3(53) 1993.

Buber Martin

*Opowieści Rabina Nachmana; Opowieści chasydów. (Hetmański Paweł. Dzieci Baal Szem Towa). 1-2(39-40)1990.

Buczkowski Leopold

zob. Muciek Elżbieta. Zniszczenie „wertepowego” świata. O trzech powieściach

1-2(39-40) 1990.

Buda Ferenc

’83. (Zadura Bohdan). w. 1(23)1986.

Bugajski Leszek

Falkiewicz o Gombrowiczu. (Falkiewicz Andrzej. Polski kosmos. Dziesięć esejów przy Gombrowiczu). kryt. lit. 2(12)1983.

Bukoski Anthony

*zob. Napierkowski Thomas J. Polscy sąsiedzi. Proza… 1-2(39-40)1990; Dzieci obcych ludzi (Pyczek Ewa). proza art. 1-2(39-40)1990.

Bukowski Dariusz

Opittz Michael. Szamanizm z Nepalu. tłum. 2(32)1988.

Buksiński Tadeusz

Wielki Łańcuch Bytu i historia idei. (Cabaj Jerzy. Arthura O. Lovejoya filozofia i koncepcja historii idei) rec. 4(42) 1990.

Bułhakow Michał

*zob. Czudakowa Marietta. Bułhakow nieznany. 1(31)1988.

Burda Stanisława

*Krzyż i talizman. (Mikulski Zygmunt. Słowa niedomówień) 2(56)1994.

Burgess Anthony

Mechaniczna pomarańcza. (Michoński Cezary). proza art. 2(28)1987; *zob. Michoński Cezary. Jak tłumaczyć „Mechaniczną pomarańczę?”. 2(28)1987.

Bursa Andrzej

*zob. Dunaj Ewa. Czas i mit Andrzeja Bursy. 4(30)1987; zob. Dunaj Ewa. Bursa nieznany. 2(32)1988; Plan; Wiosna; ***(Oblany białą lawą…); Liście; ***(Rozetnijcie elektryczne przewody); Robotnik; ***(Już widzę ruiny); *** (Jestem szczurem); „Zagadka”. w. 2(32)1988; *zob. Kałwak Jerzy. „Kaskader” wykreowany czy programowy? Z wypowiedzi o Andrzeju Bursie. 2(32)1988; *zob. Dunaj-Kozakow Ewa. Listy Andrzeja Bursy do ojca. 3(33)1988; Kochany Tatusiu… (Listy do ojca. oprac. Ewa Dunaj-Kozaków). koresp. arch. 3(33)1988; *zob. Dunaj-Kozakow Ewa. Miłość jasna i ciemna. 4(42) 1990; *zob. Dunaj-Kozaków Ewa. Pierwszy i ostatni. Nie opublikowane teksty… 3-4(57-58)1994.

Bury Richardus de

*Philobiblon, czyli o miłości do ksiąg. (Zmorzanka Anna. „Powierzam Twej dobroci, Czytelniku miły…”). 1(55)1994.

Busta Christine

Gdy nastanie pokój; Jesień nad Wiedniem; Przed dzieckiem z gołębiem Picassa. (Kowalowa Bożena). w. 3(13)1983.

Busza Andrzej

Kohelet. w. 3(29)1987; *zob. J.D. Andrzej Busza… 3(29)1987.

Buszta Józef

*Chłopskie źródła kultury. (Chudziński Edward. Kultura chłopska. Ludowość – folkloryzm). 4(26)1986.

bw

***(Wojciech Zalewski). not. biogr. 4(50)1992.

Bykowska-Sałczyńska Alicja

*W przerwie pomiędzy światem a zabawą. (Lewoń Janusz. Bez Jakubowej Drabiny). 3(3)1980.

Bytniewski Paweł

Słowa, rzeczy i ludzie. (Przemiany współczesnej świadomości artystycznej: wokół postmodernizmu. Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Szkołuta). rec. 3(53)1993.

Bytniewski Paweł, Spasiewicz Włodzimierz

Natura” i „kultura” dwa paradygmaty filozofii języka. art. 1(11)1983.

B.Z.

Ian McEvan. not. biogr. 4(10) 1982; Zamiast powieści. not. 2(12) 1983; Z różnych stron. not. 1(19)1985.

Cabaj Jerzy

*Arthura Lovejoya filozofia i koncepcja historii idei. (Buksiński Tadeusz. Wielki Łańcuch Bytu i historii idei). 4(42) 1990.

Cackowski Zdzisław

Samobójstwo. szkic. 2-3(20-21)1985; ***(Otwieram uroczystość nadania Pani Marii Kuncewiczowej doktoratu honorowego…). wyp. 4(38)1989; „Kultura ponad podziałami”. wyp. 1(43)1991; Ból i cierpienie a świadomość ludzka. szkic. 4(50)1992.

Canetti Elias

*zob. Żyliński Leszek. Sumienie słów – o poetyce Eliasa Canettiego. 4(22)1985.

Carew Thomas

Pieśń: Do niestałej kochanki. (Barańczak Stanisław). w. 4(38)1989.

Carroll Lewis

*Alicja w Krainie Czarów i Po Drugiej Stronie Lustra. Przeł. Robert Stiller. (Adamczyk-Garbowska Monika. „Alicja” po raz piąty). 2(28)1987; *zob. Pierzchała Aneta. Analogie między wypowiedzią snu a wypowiedzią poetycką… 1-2(51-52)1993.

Carter Elliot

*zob. Kramer Lawrence. Syrynga – John Ashbery i Elliot Carter. 3(53)1993.

Cartwright William

Kobiety. (Barańczak Stanisław). w. 4(38)1989.

Castaneda Carlos

*zob. Pożarowszczyk Alina. Carlos Castaneda: wielki mistyfikator czy reporter Nieznanego? 3(53) 1993; Droga do Ixtlan: Rozdz. 18. Pierścień mocy czarownika; Rozdz. 19. Zatrzymanie świata. (Pożarowszczyk Alina). proza art. 3(53)1993.

Chabrowski Tadeusz

Odejść; *** (Jak manna z nieba…); O miłości; *** (Odchudzam swoje ciało…); Pocztą lotniczą; Pożegnanie; ***(Możesz paznokciem świat przeciąć…); Niemy ogród; Za pokutę. w. 1(47)1992; *zob. (ab) Tadeusz Chabrowski. 1(47)1992; *Panny z wosku. (Fert Józef. Odlane z wosku – zamknięte w metaforze) 1-2(51-52)1993; Z notatek latarnika; Na wysoki procent; Podanie o pożyczkę; Proboszcz z Brooklynu wierny wyznawca Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej; Uciekający dom; „Kurierem” z Nowego Jorku; Żebrak z Manhattanu; Rozmowa telefoniczna. w. 3(50)1993; Portret z pamięci; Przedwiośnie; Reporter; Parafianin; Sąd ostateczny; Seans spirytualistyczny; Psalm wielkanocny; Do albumu Tomasza N. w. 3-4(57-58)1994.

Chazbijewicz Selim

Mistyka wspomnień; Dżyngis Chan: Derwisz szalony; Krym; Symbole; Wielki Turan; Lipkowie (poemat szamański); Mesjanizm stepów. w. 1-2(39-40)1990; Tatarzy w polskiej literaturze Wileńszczyzny. art. 1-2(39-40)1990.

Chińskie pogranicza

*zob. Kowalski Janusz, Lipińska Iwona. 4(42)1990.

Chlebnikow Wielemir

*zob. Sterna-Wachowiak Sergiusz. Światło – dźwięk. 2(24)1986.

Chlewiński Artur

Czy potrzebne są nowe przekłady Rilkego? szkic. 1(55)1994; Rilke Riner Maria, Elegia czwarta; Wystawiony na górach serca; Sonety do Orfeusza: II, 15; II, 24. tłum. 1(55)1994.

Chłopi – twórcy kultury

4(26)1986.

Chmielik Tomasz

Powstanie Listopadowe w literaturze niemieckiej. art. 2(6)1981.

Chmielowski Franciszek

***(Jeżeli dla czegoś warto żyć). w: Portret piękna z biografią w tle. wyp. 3(37)1989.

Chmel Karol

Poeci kłamią; Haiku z końca marca; Haiku z końca maja; Haiku jesienne – bliższe rzeczywistości; Liścik (do innych złodziei); Nie będę nie będziesz; Et taradam et taradixit (jak by powiedział Wergiliusz). (Engelking Leszek). w. 1(47)1992.

Chodakowska Maria

Socjologiczna koncepcja społecznej roli twórcy ludowego. szkic. 4(26)1986.

Chojecki Ryszard

Nie wszystko już było. (Koziara Ewa. Wodnik i lilie). kryt. lit. 3(53)1993.

Chojnacki Roman

Sekret; ***(Słów pętla ran); Gry. w. 2(6)1981.

Chopin Fryderyk

*zob. Gawroński Ludwik. Chopin w Poturzynie na ziemi zamojskiej. 4(54)1993.

Choromański Michał

*zob. Kochańczyk Alina. Strategia narracji w powieściach Michała Choromańskiego. 3(3)1980; *zob. Sołtysik Marek. Wokół sedna. 3(25)1986.

Choroszy Jan A.

Stanisława Vincenza Notatnik 1938-1944. Fragment lektury. szkic. 1(43)1991; *Huculszczyzna w literaturze polskiej. (Kowalczyk Iwona. Huculszczyzna ocalona od zapomnienia). 2-3(48-49)1992.

Chorościan Zdzisław

Austriacka literatura lat siedemdziesiątych. art. 3(13)1983.

Chróścielewski Tadeusz

Odwiedziny syna; Przylądek Burz; Lary, penaty; Pochwała drzew; Powrót zegara; Sześciu kolegów; Domek Gotycki Księżny Izabeli Czartoryskiej. w. 1(47)1992; Preferki w Siedlcach i nagły gniew wujka Wacka; Babcia i płeć. proza art. 3(53)1993; Jurek Pleśniarowicz – w moich wspomnieniach. proza wspom. 3-4(57-58)1994.

Chruszczewska Krystyna

Folklor w Kazimierzu. art. 4(26)1986.

Chrzanowski Maciej

*Andrzej Bursa. Czas. Twórczość. Mit. (Ewa Dunaj. Czas i mit Andrzeja Bursy). 4(30)1987.

Chrzanowski Tadeusz

Sarmatyzm, mity dawne i współczesne. szkic. 1(11)1983; Kresowe tęsknoty. szkic. 3(29)1987; Koniec zgody narodów? szkic. 1-2(39-40)1990; Śmiech w dawnej sztuce – kilka uwag niesystematycznych. szkic. 2-3(44-45)1991.

Chudy Wojciech

Sens plastyczny ludzkiego dramatu. szkic. 4(38)1989; Kultura ponad podziałami. wyp. 1(43)1991.

Chudziński Edward

Kultura chłopska. Ludowość – folkloryzm. (Buszta Józef. Chłopskie źródła kultury). rec. 4(26)1986; *W kręgu kultury i literatury chłopskiej 1918-1939. (Wieruszewska Maria. Agraryzm, regionalizm, autentyzm). 4(26)1986.

Chwin Stefan, Rosiek Stanisław

*Bez autorytetu. (Sochoń Jan. Dopiero zaczynamy). 4(10)1982.

Cichla-Czarniawska Elżbieta

Na krawędzi. proza art. 1(27)1987; *Terytoria Jego Wysokości. (Waśkiewicz Andrzej K. Przepisać życie na czysto). 1(55)1994; Literatura polska na Litwie – kontakty, wpływy, inspiracje. (Jackiewicz Mieczysław. Literatura polska na Litwie XVI-XX wieku). rec. 2(56)1994.

Ciechowicz Jan

*Sam na scenie. Teatr jednoosobowy w Polsce. Z dziejów form dramatyczno-teatralnych. (Kruk Stefan. Monografia teatru jednego aktora). 2(24)1986.

Ciesielska Jolanta

Cyrk, sztuka i rzeczywistość. art. 4(22)1985.

Cieślińska Nawojka

*Sacrum i sztuka. (Szkołut Tadeusz. Sztuka i sacrum). 3(41)1990.

Cisło Maciej

Sztuka przekładu; Kto te wszystkie życiorysy przeżyje?; Obcy; Serial pod tytułem; ***(Dom to nie jest miejsce na ziemi); ***(To nieludzkie); ***(Choinka: święta drabina, po której aniołowie); ***(Nadawco myśli); „Ja”; ***(Iluminacja: iluminatorów); Ona dla mnie; ***(Z ulgą oddech); ***(Uprzemysłowione); *** (Utytułowany); Ujrzałem ją; Uniwersytet. w. 3(3) 1980; Ku jednemu; ***(Dziecko pusta karta pierwotny głód zapisu…); ***(Czy masz przyjaciela wroga, który by); ***(W pierwszym kręgu pamięci…); ***(Zimna herbata w lesie…); ***(Wyrzucony z kołyski serca…). w. 2(12)1983; Od razu wtorek. proza art. 4(18)1984; *Stan po. (Szewc Piotr. „Zagadką pozostają pytania”). 1(27)1987; Listy do. w. i proza poet. 3(41)1990; *zob. Sikora Jerzy. „Chwilowo żyjemy”. O śmierci w młodej poezji polskiej lat 75-85. 1-2(51-52)1993; Razem Osobno. proza art. 3-4(57-58)1994.

Ciszewska Jadwiga

O złotym wieku polskiej estetyki. (Dziemidok Bohdan. Teoria przeżyć i wartości estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia międzywojennego). kryt. lit. 4(14) 1983.

Cohen Leonard

Autobus; Izajasz; O zaświadcz, krwi, jeśli jest historia; Nie musisz mnie kochać; Dla E.J.P.; Po co piszę. (Pożarowszczyk Alina). w. 3(25)1986; Księga miłosierdzia (Menel Jerzy). proza poet. 3(25)1986; *zob. Mene1 Jerzy. Leonard Cohen. 3(25)1986.

Conrad Joseph

*zob. Krajka Wojciech. O Conradzie w baranowskim zamku. 2-3(48-49)1992.

Csokor Franz Theodor

*zob. Miziński Jan. Polskie losy austriackiego pisarza. 3(13)1983.

Csoóri Sándor

Zapach lodowego pyłu. (Zadura Bohdan); Migawka; Ostatecznie; Romanca. (Woronowicz Szczepan); Szeleści w nocy mak. (Grześczak Marian). w. 1(23)1986; Asocjacje; Język twórczy; Cena poczucia równowagi. (Woronowicz Szczepan). szkic. 1(23)1986; *zob. Jerzy Robert Nowak. Sándor Csoóri. 1(23)1986; Rzeźba Tibora Szervátiusza. (Sobolewska Elżbieta). szkic. 3(33)1988. Poczucie nieskończoności. (Odpowiedź na ankietę „Liberation”), wyp.; Państwo a wyobraźnia pisarza. (Worowska Teresa). szkic. 1-2(39-40)1990.

Csorba Helena i Tibor

*Ziemia węgierska azylem Polaków 1939-1945. (Kulnianin Jan. Ziemia węgierska azylem Polaków). 1(23)1986.

Csorba Tibor

*zob. Wieliczko Mieczysław. Tibor Csorba 15 III 1906 – 5 IX 1985; *Ziemia węgierska azylem Polaków 1939-1945. (Kulnianin Jan. Ziemia węgierska azylem Polaków). 1(23)1986.

Cugow Tadeusz

Poezja krajobrazu w eseju Stanisława Vincenza „Brama do Węgier”. wyp. 2(36)1989; Żegnaj, ukochany Marando. not. 1(47)1992. Patrz także: Kwiatkowski-Cugow T.

Czarnecki Mariusz

Terezjasz. szkic. 2(28)1987.

Czarnecki Piotr

***(Mój drogi Rousseau…). w. 3(17)1983.

Czarnecki Zdzisław J.

Arnold Toynbee – apokalipsa i nadzieja. szkic. 3(41)1990.

Czarnyszewicz Florian

*zob. Stępień Marian. O Florianie Czarnyszewiczu. 2(32)1988.

Czech Jerzy

Mandelsztam Osip. Bach; *** (Ani triumfu, ani wojny); ***(Żałosnym jakby owczym, stadem); ***(Bezsenność); ***(Na strasznej wysokości…); ***(Siąść we dwoje…); ***(Powiem ci…) ; ***(Błądzę w niebie…). tłum. 1(27)1987; ***(Minęło piętnaście lat…). not. 1(27)1987; Okudżawa Bułat. Piszę powieść historyczną; Stara pieśń żałobna; Arbacki emigrant; Przyjezdna rodzina fotografuje się pod pomnikiem Puszkina; Stara marynarka; ***(Ach opuśćcie już, proszę, zasłony błękitne); Pieśń piratów. tłum. 2(36)1989; Głazkow Mikołaj. ***(Dokąd fortuna nas popędza?); ***(Lepiej gryźć skórkę chleba…); Bajka afgańska; *** (Wielkim poetą był Lermontow); ***(Gdyby księżyc przebrnął…); ***(Od Cezara, od Olka Wielkiego); ***(Mój pogląd…). tłum. 3(37) 1989; Słucki Borys. Kola Głazkow. tłum. 3(37) 1989; ***(„I żaden Homer, jak gwiazda nie świecił…”), not. 3(37)1989.

Czechowicz Józef

Listy do ks. Ludwika Zalewskiego. oprac. i wstępem opatrzył Jan Smolarz. koresp. arch. 3(9)1982; Koła Archimedesa; Sektanci albo matka; Wagon nr 16773; Bajka dla pani St. H.; Bajka dla pani M. W; Pierścionek z majoliki, bajka dla pani I. Śl. proza art. 4(10)1982; Koń Rydzy; Kwiatek; Rodzina; W maju; W tawernie. proza art. 2(12)1983; *zob. Kłak Tadeusz. Na pograniczu snu i jawy. 2(28)1987; Listy do Wiktora Ziółkowskiego. Wstęp i oprac. Jan Smolarz. koresp. 4(38)1989; *zob. Mikulski Zygmunt. Z powodu Diana w rocznicę śmierci Józefa Czechowicza. 4(46)1991; *zob. Kowalczykówna Jolanta. Józef Czechowicz dla dzieci. 4(54)1993; W Krakowie; W kościele franciszkanów; Podole; U leśnych listków…; Ojczyzna. w. 4(54)1993; *zob. Jolanta Kowalczykówna. Proza Józefa Czechowicza dla młodego czytelnika. 2(56)1994; Noc burka; Na drodze; Kolędnicy; Czarny kraj; Synowie Wielkopolski; Józiuk zaginął; Na przejeździe; O bałwanku i o sankach; Pomoc; Ryby i ryby…; Tomkowa kolej; Przygoda; Największa stolica; W Belwederze; Na targowisku; Muzykant dużej Zosi; Kąpiel; Deszcz pada; Na szosie; Kolej. proza art. 2(56)1994; *Ostatnie spotkanie z Czechowiczem. (opr. T. Polanowski). 2(56)1994.

Czechowiczówna Jadwiga

*zob. Olszewski Edward. Po nocach Polska mi się śni… (Wiersze emigrantów polskich w Danii). 2-3(48-49)1992; Wciąż o tym samym. w. 2-3(48-49)1992.

Czermińska Małgorzata

Centrum i kresy w prozie pisarzy urodzonych po wojnie. szkic. 4(54)1993.

Czubernat Wanda

O miłości pisanie przy grabieniu siana; Ballada jakich wiele. w. 4(26)1986.

Czudakowa Marietta

Bułhakow nieznany. (Kiszkiel Lidia). szkic. 1(31)1988.

Czwórnóg-Jadczak Barbara

Wieszcz jak pelikan”, czyli role i niedole poety narodowego. szkic. 4(38)1989.

Czykwin Jan

***(Łódka i wiosła). (Feliksiak Elżbieta); ***(Czemu tak wcześnie milknie ptak…). (Nieuważny Florian); ***(Gdzie zagubiono rzeczy…). (Leończuk Jan); ***(Elegia nocy). (Litwiniuk Jerzy); Myszy (Feliksiak Elżbieta); *** (Zielonym płomieniem…). (Woroszylski Wiktor); ***(Dawno umarły ojciec). (Jurkowski Marian); Fenomen dnia (Elżbieta Feliksiak); ***(Wiązie wiekami…) w. 2-3(48-49)1992; *zob. Jan Czykwin. 2-3(48-49)1992; Nie wstąpię drugi raz do tej rzeki… Rozmowa z Janem Czykwinem, poetą piszącym w języku białoruskim (Zaniewska Teresa). 2-3(48-49)1992; *Kruhawaja czara. (Zaniewska Teresa. „Srebrne nitki naszych godzin”). 2-3(48-49)1992.

Ćwikliński Krzysztof

Uczta; Młodzieniec grający na lutni; Na śmierć księcia St. H. Lubomirskiego; Smutek wielkiego Arystarcha z Samotrake; Teka miedziorytów; Struna światła. w. 2(36)1989; Poezja gdy ocala; Królewiec; ***(Co pamiętam? Rozmowy…); ***(To trawa); Maine de biranspacer imaginacyjny; Portret matki artysty z czasów starości. w. 2-3(48-49)1992; Na wspak. (Kowalewski Włodzimierz. Cztery opowiadania o śmierci). rec. 1(55)1994.

Dagilis Waldemar

Z problematyki mniejszości narodowych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. szkic. 3(29)1987; Z problemów kultury ukraińskiej w II Rzeczypospolitej. art. 1-2(39-40)1990; Z problemów oświaty białoruskiej w II Rzeczypospolitej. art. 2-3(48-49)1992; Oświata polska na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w oczach Francuza (Beauvois Daniel. Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803-1832. T.1. Uniwersytet Wileński; T. 2. Szkoły podstawowe i średnie. Przekład z jęz. franc. Ireneusz Kania). rec. 3(53)1993, Kościół pod okupacją. (Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939-45. Praca zbiorowa pod red. ks. Zygmunta Zielińskiego). rec. 1(55)1994; Powojenne losy mniejszości białoruskiej w Polsce. (Mironowicz Eugeniusz. Białorusini w Polsce 19441949). rec. 3-4(57-58)1994.

Dali Salvador

Dziennik geniusza. fragm. (Giszczak Jacek). dz. 4(30)1987; *zob. J.G. *** (W latach 1952-63 Salvador Dali powierzał…). 4(30)1987.

Danielkiewicz Marek

Ucieczki z Lubartowa. proza art. 2(36)1989; Nie ma miejsca dla przyjezdnych. (Pawluczuk Andrzej W. Przyjemniej być kobietą niż poetą). 3(37)1989; (Niewczas Andrzej. Smutek prowincji). 3(37)1989; Miasto Fiodora Michajłowicza; Pochwała szafy; Pochwała chłopców; Pochwala domu. w. 1(43)1991; Osobne ocalenie. (Polanowski Tadeusz. Dobra poezja – ocala). 4(46) 1991; *Pochwała domu. (Paczuski Krzysztof. Pochwała szczerości). 3(53)1993; Chłopiec z obrazu Witolda Wojtkiewicza; Czas dojrzały; Ślady; ***(Rzeczywistość która…); Wiersz mizoginisty. w. 4(54)1993.

Darjałowa Natalia

Wodnik. (Zadura Bohdan). proza art. 1(35)1989.

David Ernst

Tekst z materiałem językowym Rumi; Z cyklu Alfabet-kodeks dla zakochanych; Z-zieleń; U-upał. (Kowalowa Bożena). w. 3(13)1983.

Dąbała Jacek

W kręgu inspiracji tomistycznej. szkic. 3(17) 1984; Karczmarska-Gizińska Helena. Przeżyliśmy. Do druku podał… wspom. 3(17)1984; Wizyta tu i tam. proza art. 1(27)1987; Rozmowa z Józefem Garlińskim, pisarzem mieszkającym w Londynie. rozm. 4(30)1987; Poezja codzienności, autonomii i bezkresu. (Hollanek Adam. Pokuty). kryt. lit. 3(33)1988; Erotyka w poezji Czesława Miłosza. szkic. 4(42)1990; Między „rejtanizmem” a „chwytem buldoga”. fel. 1(55)1994; Nieśmiertelny duch westernu. fel. 2(56)1994; Zmysły w kinie. fel. 3-4(57-58)1994.

Dąbek Krzysztof

W zdrowym smoku… Rzecz o Piotrze Nakoniecznym. art. 4(38)1989.

Dąbrowska Małgorzata

Sztuki Piękne” – czy tylko chlubne wspomnienie?. art. 3(53)1993.

Dąbrowska Maria

*zob. Krzeszowiec Marcin. Celina – amans dolorosa. 4(22)1985; *Dzienniki. t. 1-5. (Kochańczyk Alina. Świadectwo czasów). 2(36)1989.

Dedecius Karl

Polska kraj point (Miziński Jan). art. 1(19)1985; Czysta forma i nieprzejrzysty sens. (Miziński Jan). szkic. 2-3(20-21)1985; Parodia totalna. (Miziński Jan). szkic. 4(22)1985; *zob. Wróblewski Bogusław. 10 lat Deutsches-Polen Institut i ,,Biblioteka Polska” w wydawnictwie Suhrkamp. 4(42)1990.

Delaperriére Marie

*zob. Wróblewski Bogusław. Międzynarodowa konferencja poświęcona Julianowi Przybosiowi w Chicago. 4(50)1992.

Delavigne Kazimierz

Warszawianka. (Sienkiewicz Karol). w. 2(6)1981.

Deneka Jerzy

450 lat miasta Lubartowa. not. 3(50)1993.

Dennis Carl

Być poetą w Ameryce. Joanna Durczak rozmawia z… rozm. 4(42)1990; Powrót Hektora; List do Johna (Durczak Joanna). w. 4(42)1990; *zob. J.D. ***(Carl Dennis…). 4(42)1990.

Denys Marta

Tadeusz Staich i jego „posiady”… art. 1(55)1994.

Derdowski Krzysztof

*Czasowo nie ma wieczności. (Pawluczuk Andrzej W. Przyjemniej być kobietą niż poetą).

3(37)1989.

Derecki Mirosław

Listy Stachury do Kluczkowic i Lublina. not. i oprac. koresp. arch. 1(31)1988.

Despotov Vojislav

Miejsce wiersza. (Kornhauser Julian). w. 2(12)1983.

Dębowski Józef

U źródeł fikcji przetrwania. art. 3(9) 1982; *Idea bezzałożeniowści. Geneza i konkretyzacje. (Stępień Antoni B. Nadal filozofujemy). 4(42)1990; Świat duchowy wobec przyrody w ujęciu Edmunda Husserla. art. 4(54)1993.

Dixon Stephen

Gość; Mówi; Niewłaściwe słowa; Łożysko. (Kutnik Jerzy). proza art. 2-3(44-45)1991; *zob. Kutnik Jerzy. ***(Stephen Dixon…). 2-3(44-45)1991.

Djogo Gojko

Klin w mięso. (Kornhauser Julian). w. 2(12)1983.

Długosz Henryk

*zob. Lameński Lechosław. Artysta nieprofesjonalny… 4(22)1985.

Dłuski Stanisław

Poezja jest prawdą. (Lizakowski Adam. Współczesny prymitywizm [wiersze i poematy 1986-1992]). kryt. lit. 3(53)1993; Psalmy ks. Jana Sochonia. (Sochoń Jan. Brzęk dzwonków. Wybór wierszy). kryt. lit. 1(55)1994; Mając siebie do obrony. (Świetlicki Marcin. Zimne kraje [wiersze 1980-1990]). kryt. lit. 1(55)1994.

Dmitruk Krzysztof

*Współczesne polskie koncepcje kultury. (Szkołut Tadeusz. Człowiek i kultura).

2-3(44-45) 1991.

Dobraczyński Jan

*zob. 150 lat później. 2(6)1981.

Dobrowolski Stanisław Ryszard „Goliard”

Warszawskie dzieci; Szturmówka. w. 3(17)1984.

Dohnalik Barbara

Kilka refleksji listopadowych. art. 2(6)1981.

Domań Ewa

Inteligencja polska w ujęciach Jana Ludwika Popławskiego. not. 1(15)1984.

Domański Michał

O pomnikach Jana III Sobieskiego. art. 3(13)1983.

Domokos Mátyás

Głosy ptaków, głosy ludzi. (Sutarski Konrad). szkic. 1(23)1986; w: Dyskusja o krytyce (Kuźniarska Hanna). wyp. 1(23)1986.

Domżał Tadeusz

*Zakurzony horyzont. (Fert Józef. Przez zakurzony horyzont w drodze do błękitu). 1(47)1992.

Dostojewski Fiodor

*zob. Brzoza Halina. Fiodora Dostojewskiego teatr świata. 1(35)1989; *zob. Bierdiajew Mikołaj. Rosja. 1-2(39-40)1990; *zob. Symotiuk Stefan. Adolf Eichmann w kostiumie Smierdiakowa. 1(47)1992.

Dragunowa Rimma

Ironiczny aspekt intertekstualności. (Abramowicz Maciej). szkic. 2-3(44-45)1991.

Dras Waldemar

*zob. Wróblewski Bogusław. Region poetów. 1(1)1980; *Czatownik. (Mikulski Zygmunt. Język na czatach). 1(1)1980; Człowiek, który ostrzył noże; Ruch wieżą; Z ostatnim pociągnięciem. proza poet. 2(2)1980. Proch. w. 1(7)1982; *Nad stawem jasnowidzenia. (Staniszewski Andrzej. Spowiedź artysty). 1(7)1982; Pieśni z Mes. proza poet. 1(19)1985; E’ho, proza poet. 2(28)1987; Nagrobek dla Bebet; Marzenie; Full Aroma; Upominek; Ujęcie; Granica; Ostatnia pieśń kwiatów; Jest pożądaniem. w. 1(35) 1989; Ty także; Nie wszystkie dni; Dlaczego nie tęsknię?; Jeżeli; Jak to powiedzieć; Do B…; Rolette. w. 4(42)1990; Cisza miłości (I); Cisza miłości (II); Cisza miłości (III). w. 4(54)1993; *Śpiące akty. (Paczuski Krzysztof. Ewokacyjna magia). 3-4(57-58)1994; nekrolog 3-4(57-58)1994.

Drozdowski Bohdan

zob. 150 lat później. 2(6)1981.

Drozd-Piasecka M., Paprocka W.

*W kręgu tradycji i sztuki ludowej. (Timofiejew Artur. Krąg niezbyt pełny). 4(26)1986.

Druga zmiana. Rodowody górnicze

*zob. Isakiewicz Lech. Schematy z drugiej zmiany. 4(4)1980.

Drzewucki Janusz

Dziecko tajemnicy – niejaki Dawid Weiser. (Huelle Paweł. Weiser Dawidek). kryt. lit. 1(35)1989; Uwięziony w świecie. O nowych wierszach Tadeusza Nowaka. (Nowak Tadeusz. Pacierze i paciorki). kryt. lit. 4(42)1990.

Duchnowski Bogdan

Listy. proza art. 4(46)1991.

Duda-Gracz Jerzy

*zob. Lameński Lechosław. Malarstwo Jerzego Dudy-Gracza. 2(8)1982.

Dunaj Ewa patrz Dunaj-Kozakow Ewa

Dunaj-Kozakow Ewa

O „Kaskaderach literatury”. (Kaskaderzy literatury. O twórczości i legendzie… Pod red. EdwardaKolbusa, słowo wstępne Jana Z. Brudnickiego, posłowie Jana Marxa). rec. 2(28)1987; Czas i mit Andrzeja Bursy. (Chrzanowski Maciej. Andrzej Bursa. Czas. Twórczość. Mit). rec. 4(30)1987; Bursa nieznany. art. 2(32)1988; Listy Andrzeja Bursy do ojca. not. 3(33)1988; Bursa Andrzej. Kochany Tatusiu… (listy do ojca). oprac. 3(33)1988; Świadek cudzej uczty. (Wierciński Andrzej. Kelner w czerni). kryt. lit. 3(41)1990; Miłość jasna i ciemna. szkic. 4(42)1990; Przekroczyć własną miarę. (Sochoń Jan. Uroczyście przemija postać świata; Sochoń Jan. Nagość wielokrotna). kryt. lit. 1(47)1992; Jestem uczłowieczonym ślimakiem, czyli manifest człowieka granicznego. art. 2-3(48-49)1992; Uciekasz – nie uciekniesz. (Niewiadomski Andrzej. Panopticum i inne wiersze). kryt. lit. 3(53)1993; Miara zieleni. (Frajlich Anna. Ogrodem i ogrodzeniem). kryt. lit. 4(54)1993; Pierwszy i ostatni. Nie opublikowane teksty Andrzeja Bursy. szkic. 3-4(57-58)1994.

Durand Gilbert

*Wyobraźnia symfoniczna. (Stryjecki Janusz. Nie dajmy się uwieść wyobraźni). 4(30)1987.

Durand Raymond

*Depesze z powstańczej Warszawy (1830-1831). Raporty konsula francuskiego w Królestwie Polskim. (Pawluczuk Andrzej W. W oczach Zachodu). 2(6)1981.

Durczak Joanna

Być poetą w Ameryce. Rozmowa z Carlem Dennisem. rozm. 4(42)1990; Dennis Carl. Powrót Hektora; List do Johna. tłum. 4(42)1990.

Dusza Edward

*Madonna z kołowrotkiem i inne wiersze. (Michalski Waldemar. Madonna z kołowrotkiem albo powrót do Itaki. 4(46)1991.

Dybciak Krzysztof

*Gry i katastrofy. (Sterna-Wachowiak Sergiusz. Wartość i diaspora). 2(12)1983; Obraz wnętrza; ***(Czarny kot…); Z nocy polskiej do włoskiej. w. 2(16)1984; Ocalenie wartości w dziele Zbigniewa Herberta. szkic. 2(36)1989.

Dybel Paweł

Widzieć, słyszeć, rozumieć (krytyka i hermeneutyka). art. 2(2)1980.

Dymel Robert

Śmiech zakazany. O wybranych skryptach w polskim humorze politycznym. art. 2-3(44-45)1991.

Dyoniziak Ryszard

Ludzie i kryzys cywilizacji. (Brozi Krzysztof J. Ludzie i kryzys cywilizacji. Szkice antropologiczne). rec. 1-2(51-52)1993.

Dziecko i świat

4(18)1984.

Dziemidok Bohdan

*Teoria przeżyć i wartości estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia międzywojennego. (Ciszewska Jadwiga. O złotym wieku polskiej estetyki). 4( 14)1983; *Sztuka – emocje – wartości. (Szkołut Tadeusz. Sztuka i wartości estetyczne). 1-2(51-52)1993.

Dziewulska Małgorzata

*Teatr zdradzonego przymierza. (Piątkowski Franciszek. Prowokacja w imię szlachetnych racji). 4(22)1985; Prowincje wobec centrum. wyp. 4(46)1991.

Dziuba Marek

O montażu literackim, czyli uwagi po lekturze powieści Hansa Magnusa Enzensbergera. not. 2-3(48-49)1992.

Dziwadła kulturowe

patrz Benka Urszula M.

Eco Umberto

*Imię róży. (Jarniewicz Jerzy. Wszystko jest czytaniem). 1(35)1989.

Ehrenpreis Marek

Podróż Żyda po Hiszpanii. Przez ulice żydowskie średniowiecza. 1-2(39-40)1990.

Eichler Krystyna

*zob. Iwaniuk Wacław. Gombrowicz i inni. 1(47)1992.

Eichmann Adolf

*zob. Symotiuk Stefan. Adolf Eichmann w kostiumie Smierdiakowa… 1(47)1992.

Ellul Jacques

*Anarchie et Christianisme. (Święch Jerzy. Czy Chrystus był anarchistą?). 3(37)1989

Engelking Leszek

Pound Ezra. Widzące oko; Czarne pantofelki; Belotti; Pozdrowienie; Pozdrowienie drugie; Gentildonna; Temperamenty; Albatre; Faun; Wrzosowisko; Coitus; Towarzystwo; N. Y. tłum. 4(22)1985; Prawdziwe życie Cyncynata. O „Zaproszeniu na egzekucję” Vladimira Nabokova. szkic. 3(25)1986; Nabokov Vladimir. Zaproszenie na egzekucję. tłum. 3(25)1986; ***(Na zegarze godziny pół bije niejasne); ***(Dotknę warg i rozetnę pieczęcie); Wigilia. w. 4(30)1987; Mroczne labirynty Vladimira Holana. szkic. 2(36)1989; Vladimir Holan. To tylko my; Gdyby; Także; Także (Ktoś z nich…); Nie ma; Mozartiana II; Rozmowa. tłum. 2(36)1989; Seifert Jarosław. Z cyklu „Zamek praski”; Liczydło; ***(W zimie od czasu do czasu); ***(Tylko raz widziałem); Być poetą; Moja przyjaciółka pragnie. tłum. 2(36)1989; Blatny Ivan. Poeta; *** (Jak tylko stwierdzę, że kolejka…); ***(Wszystkie pociągi…); ***(Moja filozofia) ;***(Wszystko mam rozwiązane); ***(Jest rano…); Pamięci Jindrzicha Heislera; Ruzyń. tłum. 1(47)1992; Ivan Blatny. not. biogr. 1(47)1992; Kolenič Ivan. Z cyklu Anima rationalis: Historyjki; IX Apel psychologiczny; X Niejaka pani Nana; XI Stara legenda; XII Panem et circenses; XIII Niejaka pani Anna; XIV Stara legenda; XV Parenesis; XVI Instrospekcja; XVII Niejaka pani Stevens; XVIII Aszera; XIX Patologiczne rozwiązanie; XX Robota; XXI Niejaka pani Larysa; XXII Modyfikacja; XXIII Ignorancja jako forma; XXIV Bestia immunda. tłum. I (47)1992; Ivan Kolenič. not biogr. 1(47)1992; Chmel Karol. Poeci kłamią; Haiku z końca marca; Haiku z końca maja; Haiku jesienne – bliższe rzeczywistości; Liścik (do innych złodziei); Nie będę nie będziesz; Et taradam et (taradixit jak by powiedział Wergiliusz). tłum. 1(47)1992.

Enright Denis Joseph

*zob. Sommer Piotr. Denis J. Enright – kilka faktów. 1(15)1984; Faust szuka guza; Faust staje przed senatem; Mefistofeles opowiada historię z dawno minionych czasów; Polityczne osiągnięcia Fausta; Faust ulega przypływowi dobrego humoru; Mefistofeles jest srodze zakłopotany; Faust i Mefistofeles mówią adieu. (Zadura Bohdan). w. 1(15)1984; Uchodźcie do Egiptu, tam będziecie mieć, o co prosicie. (Zadura Bohdan). proza art. 2-3(48-49)1992.

Enzensberger Hans Magnus

*zob. Dziuba Marek. O montażu literackim, czyli uwagi po lekturze powieści… 2-3(48-49)1992.

Erotyka w literaturze

4(42)1990.

Esterházy Péter

Róża. (Sobolewska Elżbieta). szkic. 2-3(48-49)1992.

Etkind Jefim

Czy istnieje Europa Środkowa. rozm. wyp. 4(46)1991.

EWa

*** (Łużyczanie). not. 2-3(48-49)1992.

Eysymontt Barbara

lot; ***(Co ja tu robię); ***(Ta stara kobieta); Postscriptum; ***(Przeorało mnie do korzeni); Ogrody pana Ursyna N.; List do nieobecnego; Z cyklu: Fraszki na siebie: Ślimak; W niebo pukam. w. 4(54)1993.

Falicki Bogusław

*Próba generalna ucieczki. (Rosłan Jan. Bez recepty na świat). 3(3)1980.

Falicki Jerzy

Obrona i odsiecz Wiednia w oczach walońskiego wierszoklety. not. 3(33)1988; anonim. Paskej o prawdziwych Szczegółach Oblężenia i Odsieczy Zacnego Wiednia. tłum. 3(33)1988.

Falkiewicz Andrzej

Polski kosmos. Dziesięć esejów przy Gombrowiczu. (Bugajski Leszek. Falkiewicz o Gombrowiczu). 2(12)1983; O jednolitą teorię kultury. szkic. 4(30)1987; Ciało Marianny Bocian. szkic. 4(42)1990.

Farkas Árpád

Proch. (Woronowicz Szczepan). w. 1(23)1986.

Faulkner William

*zob. Adamczyk Monika. Bezbarwny Faulkner. 1(1)1980.

Fedecki Ziemowit

Wysocki Włodzimierz. Piosenka o nutach; Piosenka o białym słoniu; Piosenka o biegaczu; Dlaczego aborygeni zjedli Cooka; Wampiry. tłum. 4(14)1983.

Federman Raymond

*zob. Kutnik Jerzy. Peformance i postmodernizm w literaturze amerykańskiej. 4(46)1991.

Fediów Aleksander

*zob. Olszewski Edward. Po nocach Polska mi się śni… (Wiersze emigrantów polskich w Danii). 2-3(48-49)1992; ***(żal za domem i za krajem). w. 2-3(48-49)1992.

Fekete Gyula

w: Dyskusja o krytyce. (Kuśniarska Hanna). wyp. 1(23)1986.

Feliksiak Elżbieta

*Budowanie w przestrzeni sporu. Ethos literatury w sytuacji europejskiego pluralizmu (Tomasz Mann – Tadeusz Konwicki – Erica Pedretti). (Fert Józef. Etolandia [Odkrywanie Europy]). 2-3(44-45)1991; Czykwin Jan. ***(Łódka i wiosła…); Myszy; Fenomen dnia; ***(Wiąże wiekami sławny…). tłum. 2-3(48-49)1992.

Ferenc Teresa

*Cztery twarze domu. Antologia rodzinna… (współautor). (Sikora Jerzy. Poetycki obraz domu). 4(50)1992.

Ferry James

Tańczące kaczki i gadająca odbytnica. (Gilewski Czesław). proza art. 2-3(20-21)1985.

Fert Józef

Modlitwa; Południca; Ballada; Odwiedziny; Znowu anioł; W pracowni Andrzeja K.; Klimat; Jak to jest. w. 1(7)1982; Fotograf na dachu (Szewc Piotr. Zagłada). kryt. lit. 1(31)1988; Z Herberta; Rondo; ***(Starość – mój ojcze); ***(metafora na bruku); ***(ironio siostro uśmiechnięta). w. 2(32)1988; *Rytmy. (Pawluczuk Andrzej W. Przyjemniej być kobietą niż poetą). 3(37)1989; Polanowski Tadeusz. Poeta z Włodawy. 3(37)1989; Etolandia (Odkrywanie Europy). (Feliksiak Elżbieta. Budowanie w przestrzeni sporu. Ethos literatury w sytuacji europejskiego pluralizmu (Tomasz Mann – Tadeusz Konwicki – Erica Pedretti). kryt. lit. 2-3(44-45)1991; Bez cenzury (O poezji Edy Ostrowskiej). kryt. lit. 4(46)1991; Przez zakurzony horyzont w drodze do błękitu (Domżał Tadeusz. Zakurzony horyzont; Słotwiński Michał. W drodze; Sikora Jerzy. Szukam błękitu). kryt. lit. 1(47)1992; Pieśń znad Wilenki. (Worotyński Sławomir. Kontrasty i analogie. Wybrał i wstępem opatrzył Henryk Mażul). kryt. lit. 2-3(48-49)1992; Wariacje ze złym fioletem. (Benka Urszula M. Ta mała Tabu). kryt. lit. 4(50)1992; Płomień zamieniony w ptaka. (Nad Baczyńskim w edycji Święcha). (Baczyński Krzysztof Kamil. Poezje. Wybrał i wstępem opatrzył Jerzy Święch). kryt. lit. 4(50)1992; Tadeuszowi Jasińskiemu (zamiast epitafium). w. 4(50)1992; Odlane z wosku – zamknięte w metaforze (O wierszach Tadeusza Chabrowskiego). (Chabrowski Tadeusz. Panny z wosku). kryt. lit. 1-2(51-52)1993; Narodziny światła w retorcie alchemika. (Paczuski Krzysztof. Narodziny światła i inne wiersze). kryt. lit. 1-2(51-52)1993; *Zapach macierzanki. (Paczuski Krzysztof. Requiem dla macierzanki). 3(53)1993; „Mirbad” Andrzeja Waśkiewicza. (Waśkiewicz Andrzej K. Mirbad 7). kryt. lit. 3(53)1993; Z cyklu Notre Dame: ***(opada ze mnie archaiczna łuska); ***(niebieskooka trochę niewyspana); ***(bądź pozdrowjona Rozeto Północna); ***(posłuchaj mroku); ***(szlak przez piaskowiec…); U Świętego Kazimierza; Sześć topól nad Sekwaną. w. 4(54)1993; Między poetyką a polityką. Jacka Łukasiewicza opisanie manipulacji z lat 1945-1949. (Łukasiewicz Jacek. Wiersze w gazetach 1945-1949). rec. 3-4(57-58)1994.

Festiwal Młodego Teatru START 88

*zob. Jankowska Magdalena. FalSTART?. 3(33)1988.

Feuchtwanger Lion

*zob. Miziński Jan. Lion Feuchtwanger i powieść polityczna. 2(28)1987.

Feuerhahn Nelly

Śmiech i dziecko w latach dziecięcych śmiechu. Uśmiech i uczłowieczenie świata. (Stróżyński Tomasz).szkic. 2-3(44-45)1991.

Feyerabend Paul K.

*zob. Jodkowski Kazimierz. „Wszystko ujdzie”. Anarchizm epistemologiczny Paula K. Feyerabenda. 2(8)1982.

Fiala Adam

Mokre wakacje. proza art. 3(3)1980; List (otwarty) do redakcji „Akcentu”. koresp. 4(34)1988; Australia, czyli kocham krokodyle. proza art. 1(47)1992; *zob. Adam Fiala. 1(47)1992.

Fiała Edward

Wprowadzanie w polskość na KUL. 3(29)1988.

Ficowski Jerzy

*Demony cudzego strachu. (Adamczyk-Garbowska Monika. Papusza i inni). 3(29)1987.

Filek Ewa

***(Mam bardzo czarne oczy, które spostrzegają więcej...) w: Portret piękna z biografią w tle. wyp. 3(37)1989.

Filip Grzegorz

Cud, kara, nagroda. O metamorfozie w mitologii i folklorze. szkic. 4(30)1987; Odejścia, powroty. (Maj Bronisław. Zmęczenie). kryt. lit. 1(31)1988; Duchowy dziennik krytyka. (Zieliński Marek. Kilka niewzruszonych przekonań). kryt. lit. 1(35)1989; Obmacywanie siebie i świata. (Manzarek Łukasz. Rewizje osobiste). kryt. lit. 3(37)1989.

Filipiak Izabela

Piramida. proza art. 4(50)1992.

Fiut Aleksander

Miłosz Czesław. Odrębne narody: poezja i ludzie. fragm. rozm. 4(50)1992.

Flis Andrzej

Ernest Gellner: industrialne korzenie nacjonalizmu. szkic. 3(29)1987.

Flisiński Jerzy

*Powstanie listopadowe na Podlasiu 1830-1831. Zbiór materiałów pod redakcją… 4(54)1993.

Foks Darek

Udręka i ekstaza; Zachęcające warunki pracy; Wiersz do antologii: Księgarnia Państwowego Instytutu Wydawniczego przy ulicy Foksal w Warszawie we współczesnej poezji polskiej. w. 3(53)1993.

Foucault Michael

Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. tłum. Kęszycka Helena. (Gawarecka-Adamczyk Izabella. Humanistyka i obłęd). 1(35)1989.

F.P.

Przyroda słowa. not. 2(32)1988.

Frajlich Anna

Limeryk; Przebudzenie; Wylew; Z dziennika lektury; Ogrody i domy. w. 1-2(51-52)1993; *Ogrodem i ogrodzeniem. (Dunaj-Kozakow Ewa. Miara zieleni). 4(54)1993.

Frankowska Bożena

Teatr – obszary skażenia. art. 2(24)1986.

Fredro Jan Aleksander

*zob. Kovács István. Wspomnienia Jana Aleksandra Fredry. 3(37)1989; Wspomnienia o Kampanii Węgierskiej z roku 1948-1849 Jana Aleksandra Fredra, Porucznika 2-go Pułku Ułanów Legionu Polskiego. oprac. Kovács István. 3(37)1989.

Friedman Michał

*zob. Adamczyk-Garbowska Monika. Podróże żydowskiego Don Kichota. 1(47)1992.

Fronczek Zbigniew Włodzimierz

*zob. Wróblewski Bogusław. Region poetów. 1(1)1980; *zob. Odcienie prawdy. 1(1)1980; Listy nie wysłane. Szanowny Panie Witoldzie. fel. 2(2)1980; Możliwość i apetyty, czyli mysz na śniadanie (poemat heroikomiczny prozą). proza poet.; Listy nie wysłane. Wielce Szanowny Panie Witoldzie. fel. 3(3)1980; Monolog na chwilę przed przekroczeniem bramy kopalni. fel. 4(4)1980; Listy nie wysłane. Czesław Miłosz. fel. 1(5)1981; Veni, vidi… fel. 2(6)1981.

Frycie Stanisław

Literatura dla dzieci w zmodernizowanych programach szkolnych. art. 4(18) 1984.

Fuller John

Dwie siostry. (Zadura Bohdan); Dzicz (Sommer Piotr). w. 1(5)1981.

Fundacja Turzańskich

*zob. Turzańska Nelli. Szanowny Panie Redaktorze. 4(50)1992; Fundacja Turzańskich.

4(50)1992.

Gach Piotr Paweł

Łączy nas wspólne dziedzictwo. Sesja na temat historii i przyszłości Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy. om. 2-3(48-49)1992; W Kamieńcu Podolskim o historii i przyszłości. om. 1-2(51-52)1993.

Gál Sándor

marcowa ciemność. (Zadura Bohdan). w. 1(23)1986.

Galatanu Olga

Ośmieszanie jako strategia obronna w państwach totalitarnych: dowcip rumuński. (Stróżyński Tomasz). szkic. 2-3(44-45)1991.

Galgoczi Erzsébet

Pielgrzymka do więzienia. (Kuźniarska Hanna). proza art. 1(23)1986.

Gałkowski Jerzy W.

Jego uniwersytety. szkic. wspom. 4(34)1988.

Gałkowski Juliusz

Portret koronny Władysława Jagiełły w kaplicy zamku lubelskiego. art. 2-3(48-49)1992; Album o Czapskim. rec. 2(56)1994.

Garbowski Krzysztof (Christopher)

Europa Środkowowschodnia: spojrzenie z zewnątrz. Z profesorem Josephem Rothschildem rozmawia… rozm. 1-2(39-40)1990; Muzykobranie Johna Cage’a. (Kutnik Jerzy. John Cage: przypadek paradoksalny). rec. 4(54)1993; Kena Keseya lot nad Lublinem. art. 1(55)1994.

Gardzienice” Stowarzyszenie Teatralne

*zob. Zielińska Zofia. Przyroda słowa. 1(31)1988; *zob. F.P. Przyroda słowa. 2(32)1988;. *zob. Kolankiewicz Leszek. Poezja naturalna w przedstawieniach awangardowych. 2(32)1988.

Garliński Józef

Rozmowa z… Dąbała Jacek. rozm. 4(30)1987.

Garwin Wanda

Leśmian na Zamojszczyźnie. wspom. 1(7)1982.

Gaudi Antonio

*zob. Kitowska-Łysiak Małgorzata. Miejsce Gaudiego. 3(41)1990.

Gawarecka-Adamczyk Izabella

Jaka jesteś ludzka naturo?. art. 1(11)1983; Historyzm na cenzurowanym. szkic. 1(31)1988; Humanistyka i obłęd. (Foucault Michael. Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu. tłum. Kęszycka Helena). rec. 1(35)1989.

Gawor Leszek

Erwin Panofsky jako metodolog historii sztuki. szkic. 2(16)1984.

Gawroński Ludwik J.

Stanisław Serwaczyński dyrygent opery w Peszcie. art. 1(23)1986; Józef Wieniawski. W 150 rocznicę urodzin i 75 rocznicę śmierci. art. 2(32)1988; Kompozytor Franciszek Lessel – uczeń Józefa Haydna. art. 3(37)1989; Chopin w Poturzynie na ziemi zamojskiej. art. 4(54) 1993.

Gawryszewska Hanna

Karnawał; Kąt; Psycholog; Pamiętnik denatki; Przed lustrem; Zenek. w. 2-3(20-21)1985.

Gellner Ernest

*zob. Flis Andrzej. Ernest Gellner: industrialne korzenie nacjonalizmu. 3(29)1987.

Gembal Paweł

*zob. Wróblewski Bogusław. Region poetów. 1(1)1980; Historia; Znam niektóre szczegóły; Pani poezja; W każdym z nas; Ten dom; Vincent van Gogh; Niepokój zbyt późnej godziny; Rozpoznać blask słońca; Erazm (1467-1536); Zrób to na przestrzał; List ze świata. w. 3(3)1980; Liryczny dziennik nocny; Skrócić dzielący ich dystans; ***(Czuł brutalną chęć pochwycenia byka). w. 2(6)1981; Czy pan to rozumie, doktorze?. proza art.; *Sytuacje. (Ryszkowski Janusz. Cień czasu i filtr ironii). 1(7)1982; Jeden, dwa, trzy… proza poet. 1(19)1985; Z iwrit i jidysz. (Antologia poezji żydowskiej. wyb., not., i przypisy Szymon Łastik, redakcja i słowo wstępne Arnold Słucki). kryt. lit. 1(19)1985; Trzynastu węgierskich poetów. (13 poetów. Antologia poezji węgierskiej. wyb. i układ Szczepan Woronowicz, redakcja poetycka Bohdan Zadura). kryt. lit. 1(19)1985; Papp Lajos. Z ostatnich listów Don Kichota. tłum. 1(23)1986; „O tym co nas otacza”. (Sutarski Konrad. Zgęstniałe powietrze). kryt. lit. 1(27)1987.

Gemborys Walentyna

*zob. Olszewski Edward. Po nocach Polska mi się śni(Wiersze emigrantów polskich w Danii). 2-3(48-49)1992; My polski lud. w. 2-3(48-49)1992.

Gerłowski Andrzej

*zob. Opis trudu – trud opisu. 4(4)1980.

Gęborys Piotr

Bodiford William. Wczesne japońskie piśmiennictwo koanów w tradycji Soto. tłum. 1(55)1994; Mu-mon-kan, czyli… tłum. 1(55)1994.

Giedroyć Jerzy

*Listy 1950-1969. (Adamiec Marek. „Przed wojną znałem Witolda Gombrowicza...”). 2(56)1994.

Gielniak Józef

*zob. Strzałkowska-Chojnacka Aleksandra. Kosmiczny wymiar dmuchawców. 4(46)1991.

Gierak Czesława

***(Gdybym miała wystąpić w roli krytyka sztuki… ). w: Portret piękna z biografią w tle. wyp. 3(37)1989.

Gierszon Urszula

Kolejka; Mucha; Teatr lalek. proza art. 1(31)1988; *Siedem barw płomienia. (Pawluczuk Andrzej W. Przyjemniej być kobietą niż poetą). 3(37) 1989; (Kochańczyk Alina. Wywiedziona z płomienia) 3(37) 1989; *Miasto dziewięciu bram. (Polanowski Tadeusz. Poetyckie oswajanie świata). 1(55)1994.

Gileta Roman

Rewizyta. proza art. 3(37) 1989.

Gilewski Czesław

Ferry James. Tańczące kaczki i gadająca odbytnica. tłum. 2-3(20-21)1985.

Giszczak Jacek

Dali Salvador. Dziennik geniusza. tłum. 4(30) 1987; Skrucha; Eustachy; (W-Z) Błoto; Grzybiór; Ostrożnie, krucho; Technika pożegnań. w. 3(33)1988.

Gluziński Tomasz

*Wybór wierszy. (Szymańska Adriana. Poezja Tomasza Gluzińskiego). 1(19)1985.

Głazkow Mikołaj

***(Dokąd fortuna nas popędza?); ***(Lepiej gryźć skórkę chleba…); Bajka afgańska; ***(Wielkim poetą był Lermontow); ***(Gdyby księżyc przebrnął…); ***(Od Cezara, od Olka Wielkiego); ***(Mój pogląd…). (Czech Jerzy) 3(37)1989; *zob. Czech Jerzy. ***(„I żaden Homer, jak gwiazda nie świecił…”) 3(37)1989; *zob. Słucki Borys. Kola Głazkow. 3(37)1989.

Głombik Czesław

*Zapomniani krytycy, nieznani filozofowie. Rzecz o Aleksandrze Tyszyńskim i Janie Adamskim. (Symotiuk Stefan. Filozofia jako sztuka przetrwania i adaptacji). 2(36)1989.

Głowiński Michał

*Mity przebrane. (Mikulski Zygmunt. Filatelistyka kultury). 4(50)1992.

Głowniak Krystyna

O twórczości Marka Piątkowskiego rozmawiają: Krystyna Głowniak – malarka i Teresa Wołczek – krytyk sztuki. rozm. 1(43)1991.

Gnyp Elżbieta

Zwierzyniec – plenerowe impresje. not. 4(54)1993.

Godlewski Grzegorz

W poszukiwaniu echa. szkic. 2(32)1988.

Golding William

*Władca much. tłum. Niepokólczycki W. (Stoff Andrzej. Powieść jako eksperyment socjologiczny). 2(16)1984.

Gołaszewska Maria

Być doskonałym. szkic. 2(24)1986; O istocie sztuki. not. 2(24)1986; Responsorium. szkic. 3(25)1986; ***(Najwcześniejsze moje doznania estetyczne…). w: Portret piękna z biografią w tle. wyp. 3(37)1989.

Gołaszewski Tadeusz

***(Mam obecnie blisko…) w: Portret piękna z biografią w tle. wyp. 3(37)1989.

Gombrowicz Witold

*zob. Bugajski Leszek. Falkiewicz o Gombrowiczu. 2(12)1983; *zob. Dedecius Karl. Parodia totalna. 4(22)1985; *zob. Tomaszewski Marek. Od kosmosu do chaosu. Nietzsche a Gombrowicz. 2(24)1987; *zob. Święch Jerzy. Metody Gombrowicza. 2(28)1987; *zob. Iwaniuk Wacław. Gombrowicz i inni. 1(47)1992; *zob. Horoch Dorota. Szydzenie z szydercy, czyli Mrożek wobec konwencji Gombrowicza. 4(54)1993; *Listy 1950-1969. (Adamiec Marek. „Przed wojną znałem Witolda Gombrowicza…”). 2(56)1994.

Goreniowa Anna

Wśród gwiazd o Ziemi. art. 3(9)1982.

Gömöri György

Zdjęcie z lotu ptaka średnio rozwiniętego kraju. (Zadura Bohdan). w. 1(23)1986; Zmiany w organizacji lirycznej przestrzeni Przybosia. (Zadura Bohdan). szkic. 4(50)1992.

Górczyński Jerzy

*Przeczucie bitwy. (Michalski Waldemar. „Przeczucie bitwy”, czyli z tarczą lub na tarczy). 3(3)1980.

Górny Andrzej

* Krew. Powieść. (Sterna-Wachowiak Sergiusz. Czerwiec 1956, czyli powieść). 4(54)1993

Górski Artur

Słońce podziemnych przejść. proza art. 4(34)1988.

Górski Konrad

*zob. Smaszcz Waldemar. Dwie koncepcje polonistyki wileńskiej: prof. Manfred Kridl i prof. Konrad Górski. 1-2(39-40)1990.

Górzański Jerzy

*Święty brud. (Zadura Bohdan. „Skok wielkiej śruby obracał sny nierzeczywiste”). 4(22)1985.

Góźdź Janina Jolanta

Wróżenie woskiem; Apokalipsa; ***(i będę jak niewypełnione morze…); ***(Morze, które jesteś jak powszechna spowiedź). w. 1(19)1985.

Grajewski Wincenty

Wyobcowania literatury i wyobcowania z literatury. szkic. 2(28)1987.

Gralewski Wacław

*zob. Rogalski Aleksander. Wspomnienie o… 2(56)1994.

Grass Günter

*zob. Miziński Jan. Kompleks polski Güntera Grassa. 3(3)1980; Spotkanie w Telgte. (Miziński Jan). proza art. 3(3)1980; *zob. Miziński Jan. Grassa gra w historię. 2(12)1983; *zob. Miziński Jan. Katastroficzna wizja przyszłości. „Szczurzyca” Güntera Grassa. 3(29)1987; *zob. Miziński Jan. Sąsiedztwo i konflikt. O najnowszej literaturze z niemieckiego pogranicza (Bobrowski, Grass, Lenz). 2-3(48-49)1992; zob. Dunaj-Kozakow Ewa. Jestem uczłowieczonym ślimakiem, czyli manifest człowieka granicznego. 2-3(48-49)1992; *zob. Polanowski Tadeusz. Günter Grass – Niemcy i Polska. 2-3(48-49)1992; *zob. Łukosz Jerzy. Dwa sposoby Grassa. 3(50)1993.

Gra: temat i metoda

2(12)1983.

Grauman Piotr

*zob. Wróblewski Bogusław. Region poetów. 1(1)1980; Do siebie – od siebie. art. 1(5)1981; Boso; Deszcz; Odlot; Świt; Na Dzień Dziecka; Wiatr wschodni; Zrównanie; Jedna strona; Zawsze; w. 1(11)1983.

Gregosiewicz Andrzej

***(I. Dzień wcześniej…); ***(Ze szturmówek festynowej pozłoty). w. 3(41)1990.

Griese Friedrich

*zob. Nasalska Anna. „Warschauer Tagebuch” Kazimierza Brandysa. 4(42)1990.

Gripari Pierre

O diabełku, który chciał być miły. (Beszczyńska Zofia). proza art. 4(18)1984.

Grochowiak Stanisław

*zob. Michałowski Piotr. Barokowe korzenie haiku (Ostatnia przygoda Stanisława Grochowiaka).4(54)1993.

Grojnowski Daniel

Śmiać się czy nie śmiać? Sprawa Boronaliego (1910). (Stróżyński Tomasz). szkic. 2-3(44-45)1991.

Gromada Tadeusz

Jadwiga Andegaweńska i powstanie Środkowowschodniej Europy. (Dzieje jednej książki). (Halecki Oscar. Jadwiga of Anjou and the Rise of East Central Europe). rec. 2- 3(48-49) 1992.

Grossi Sabine

***(przede mną tańczy). (Bożena Kowalowa). w. 3(13)1983.

Grupa Chwilowa

*zob. Hudzik Jan P. „Cudowna historia” Grupy Chwilowej. 4(38)1989.

Grünberg Roland

*zob. Lameński Lechosław. Człowiek z popiołu i światła. 4(50)1992.

Grydzewski Mieczysław

*zob. Mostwin Danuta. Londyńskie spotkania. Nagroda „Wiadomości”, czyli propedeutyka krytyki literackiej na emigracji. 4(54)1993.

Grynberg Henryk

*zob. Olszewski Edward. Po nocach Polska mi się śni… (Wiersze emigrantów polskich w Danii). 2-3(48-49)1992; Zanim zapomnę. w. 2-3(48-49)1992.

Grzesiak Czesław

Joan Miró – bogactwo w prostocie. art. 4(14)1983.

Grzesiak Zofia

Pajka. proza art. 2(24)1986; Małka. proza art. 3(289)1987; Dzwony paschalne; Mętna woda. proza art.; 1-2(39-40)1990; *zob. MAG. ***(Już po raz trzeci…) 1-2(39-40)1990.

Grześczak Marian

Csoóri Sándor. Szeleści w nocy mak. tłum. 1(23)1986.

Grzyb Andrzej

Kaczka; Czernina; Kacze drugie; Kacze kości. proza art. 4(26)1986; List do ukochanej; Rysuję dom; ***(Już nie zauważamy się); ***(Nie wstydź się). w. 2(32)1988.

Grzybczyk Tadeusz Milan

*zob. Sęk Jan. Samotnik z Parany. 1(19)1985.

Gulanowska Helena

Tomas Venclova. Wyrwać się z rąk ślepego losu. tłum. 2-3(48-49)1992.

Gulla Jacek

Złoty medal; Klęska duchów. proza art. 3-4(57-58)1994.

Gurewicz Aaron

Średniowieczny śmiech na tle strachu. (Przechodzki Eligiusz). szkic. 2-3(44-45)1991.

Guszpit Ireneusz

Osterwa – opętanie słowem. kom. 2(32)1988.

Gutkowski Eugeniusz

*zob. Michalski Waldemar. Eugeniusz Gutkowski i jego rzeźby. 4(34)1988.

Guz Jacek

Zmyślenie; Kołowanie nad kukułczym gniazdem; Cel; Zwierzyniec; Zjawiska; Smak róży; Podmiejskie katharsis; Kandelabry, na których dogasa. w. 2(56)1994.

Guzek Andrzej W.

Fundamenty; Rzeczy; Manuskrypt; Dźwięk i światło; Szuflada. proza poet. 3(33)1988; Obcy; Stado; Więzień, sierota, wdowiec; Inaczej; Safari; Szkice piórkiem; Przeprowadzka. proza poet. 1(47)1992.

Guzowski Krzysztof

W drodze dzieciństwa; Teologia jednej kreski; Z pobytu nad morzem; Igła; Po czterech latach tułaczki. w. 4(22)1985; *Figury. (Pawluczuk Andrzej W. Przyjemniej być kobietą niż poetą). 3(37)1989; *Figury. (Zadura Bohdan. Dobre słowa). 3(37)1989.

Gyertyán Ervin

w: Dyskusja o krytyce. (Kuźniarska Hanna). wyp. 1(23)86.

Gzella Alojzy Leszek

Praca jest cichą modlitwą”. Po śmierci Ryszarda Tkaczyka. 2(36) 1989.

Habington William

Na nieobecność Kasandry. (Barańczak Stanisław). w. 4(38)1989.

Hajagos Imre

*zob. Krunak Emese. O sztuce… (Snopek Jerzy). 2(32)1988.

Hajnóczy Péter

Pogrzeb. (Jaszcz Dorota). proza art. 1(43)1991; *zob. Jaszcz Dorota. Wierny sobie do końca. 1(43)1991.

Halecki Oscar

*Jadwiga of Anjou and the Rise of East Central Europe. Edited with a Foreword by Thaddeus V. Gromada. (Gromada Tadeusz. Jadwiga Andegaweńska i powstanie środkowowschodniej Europy. (Dzieje jednej książki). 2-3(48-49)1992.

Haller Rudolf

*zob. Jodkowski Kazimierz. Rudolf Haller o podobieństwie teorii naukowych i bajek. 3(13)1983.

Haponiuk Mirosław

Mądrość nadziei. szkic. 1(47)1992.

Harasymowicz Jerzy

*Zimownik. (Melkowski Stefan. Kozak Harasym). 3-4(57-58)1994.

Hardenberg Friedrich von

*zob. Novalis

Harris Marvin

*zob. Brozi Krzysztof Jarosław. Ekokulturalizm… 1(27)1987.

Harrison Tony

Eksploatacja. (Zadura Bohdan). w. 4(4)1980; Kumquat dla Johna Keatsa. (Zadura Bohdan). w. 3(25)1986; *B.Z. Tony Harrison… 3(25)1986.

Harsent David

Tutaj; Pozostałości; Z legend; Przełom wieku; Sport dla kibiców. (Anders Jarosław). w. 1(5)1981.

Hartman Jan

Bóg – drażliwe miejsce filozofii. szkic. 4(41) 1990; O istocie liberalizmu (z perspektywy filozofa).

szkic. 4(46)1991.

Hartwig Julia

*Czułość. (Stankowska Agata. Czuła epopeja). 3(53)1993.

Hauschildt Elke

* Polonische Arbeitmigranten in Wilhelmsburg bei Hamburg Während des Kaiserreichs und der Weimar Republik. (Orłowski Ryszard. Polacy w Wilhelmsburgu).

3(29)1987.

Heck Dorota

Szklanka. (Jastrun Mieczysław. Fuga temporum). kryt. lit. 3(33)1988.

Heintsch Paweł

Z cyklu Regeneracja: stare wiersze się budzą; inwalidzi i ja z nimi; pokuta; o Tomku; światła więcej. w. 1(55)1994.

Herbert Auberon

*zob. Mostwin Danuta. Londyńskie spotkania. Nagroda „Wiadomości”, czyli propedeutyka krytyki literackiej na emigracji. 4(54)1993.

Herbert Zbigniew

*zob. Zadura Bohdan. Bliżej Herberta. 4(14)1983; *zob. Dybciak Krzysztof. Ocalenie wartości w dziele Zbigniewa Herberta. 2(36)1989; *zob. Poprawa Adam. Żołędzie, gwoździe i Liwiusz. O trzech wierszach Zbigniewa Herberta. 3(41)1990.

Herling-Grudziński Gustaw

*Dziennik pisany nocą. t. I: 1971-1972, t. II: 1973-1979, t. III: 1980-1983, t. IV: 1984-1988; Cienie ziemi. Eseje. (Szkołut Tadeusz. Herling-Grudziński – świadek „wieku ideologii”). 4(46)1991; *zob. Pierzchała Aneta. „Pisarz (… ) wydziera Wielkiej Tajemnicy swój drobny okruch” (O poetyce opowiadań…). 4(50)1992.

Hernik Jagoda

Wileńskie środy literackie. Kronika. 1-2(30-40)1990.

Herrick Robert

O treści tej książki. (Barańczak Stanisław). w. 4(38)1989.

Hesse Herman

*zob. Łukosz Jerzy. Europejczyku, ratuj się (O twórczości…). 1(55)1994.

Hetmański M.

*Szkice epistemologiczne. (Mańko Tamara. W stronę powściągliwości epistemologicznej). 2-3(48-49)1992.

Hetmański Paweł

Dzieci Baal Szem Towa. (Buber Martin. Opowieści rabina Nachmana. tłum. Edward Zwolski; Opowieści chasydów. tłum. Paweł Hertz; Jiři Langer. 9 bram do tajemnic chasydów. tłum. z ang. Anna Godlewska). om. 1-2(39-40)1990.

Heymann Daniéle

Najczęśliwszy Francuz. (wywiad z… przeprowadzony przez Daniéle Heymann – L’Express 19.09.1977 r.) Menel Jerzy. rozm. 2-3(44-45)1991.

Hochschild Adam

Cygan naszych czasów. (Adamczyk-Garbowska Monika). 3(29)1987.

Hoffman Eva

*Lost in Translation. A Life in a New Language. (Adamczyk-Garbowska Monika.

Pamięć jako terapia.). 1-2(39-40)1990.

Holan Vladimir

*zob. Engelking Leszek. Mroczne labirynty Vladimira Holana. 2(36) 1989; To tylko my; Gdyby; Także; Także (Ktoś z nich); Nie ma; Mozartiana II; Rozmowa. (Engelking Leszek). w. 2(36)1989.

Holesz Ludwik

*zob. B.N. Ludwik Holesz. 4(4)1980.

Hollanek Adam

Pokuty. (Dąbała Jacek. Poezja codzienności, autonomii i bezkresu). 3(33)1988.

Holub Mirosław

Joanna d’Arc. (Pleśniarowicz Jerzy). w. 4(30)1987.

Holzer Ryszard

Noc w dzielnicy robotniczej (poemat otwarty). w. 2(6)1981.

Hołda Edward

Poemat z masy papierowej. (Michalski Waldemar. Edwarda Hołdy bicie na alarm w papierowy dzwon). 2(2)1980.

Horoch Dorota

Szydzenie z szydercy, czyli Mrożek wobec konwencji Gombrowicza. szkic. 4(54)1993.

Hostyński Lesław

Problem dobra w ujęciu Franza Brentano. art. 3(13)1983.

Hudzik Krzysztof

O etyce, wychowaniu i godziwym życiu. (Kotarbiński Tadeusz. Pisma etyczne. Pod red. Pawła J. Smoczyńskiego). rec. 4(34)1987.

Hudzik Jan P.

Cudowna historia” Grupy Chwilowej. kryt. art. 4(38)1989.

Huelle Paweł

Weiser Dawidek. (Drzewucki Janusz. Dziecko tajemnicy – niejaki Dawid Weiser). 1(35)1989.

Hughes Ted

Prometeusz na skale. (Szkamruk Ireneusz). w. 2(24)1986; *zob. Szkamruk Ireneusz. Ted Hughes. 2(24)1986.

Hulewicz Jerzy

*zob. Lewińska Beata. Hulewicz o ekspresjonizmie. 3(25)1986.

Husserl Edmund

*zob. Dębowski Józef. Świat duchowy wobec przyrody w ujęciu Edmunda Husserla. 4(54)1993.

Huxley Aldous

*zob. Małecka Anna. Katastroficzne wizje… 2(28)1987.

Ibsen Henryk

*zob. Rawiński Marian. Teatralny apel do prawdy. 2(16)1984.

i g-a

Portret piękna z biografią w tle. not. 3(37)1989.

Illyés Gyula

Wprowadzenie do koncertu Kodálya; Skromnie; Z nami i już bez nas. (Zadura Bohdan).

w. 1(23)1986.

Iłłakowiczówna Kazimiera

Listy do Kornela Makuszyńskiego (do druku podała Kowalczykówna Jolanta). koresp. arch. 2(24)1986; *zob. Olszewski Edward. Po nocach Polska mi się śni… (Wiersze emigrantów polskich w Danii). 2-3(48-49)1992; Czarniecki chory w Aarhusen; Za Polskę i Danię. w. 2-3(48-49)1992.

Iredyński Ireneusz

*zob. Sołtysik Marek. Chwila w czyśćcu. 2(28)1987.

Irwin-Zarecka Iwona

*Neutralizing Memory. The Jew in Contemporary Poland. (Adamczyk-Garbowska Monika. Pamięć jako terapia). 1-2(39-40)1990.

Irzykowski Karol

Listy do Kornela Makuszyńskiego (do druku podała Kowalczykówna Jolanta). koresp. arch. 2(24) 1986.

Isakiewicz Elżbieta

Oswajanie śmierci. szkic. 2-3(20-21)1985.

Isakiewicz Lech

Schematy z drugiej zmiany (Druga zmiana. Rodowody górnicze). kryt. lit. 4(4) 1980; Sen o potędze. (Makarski Henryk. Schody bez końca). kryt. lit. 1(7)1982; Pogoń i ucieczka; Powrót; Duch absolutny; Taniec; Pęd ucieczki; Modlitwa; Zamach. w. 1(11)1983.

Iwaniuk Wacław

Bilans; Droga; Wiersz o Ameryce. w. 1-2(39-40)1990; *zob. Kryszak Janusz. Portret emigranta. 3(41)1990; Pro domo sua; Mój dzień; Radzę poetom żeby się streszczali; Błogosławieni; Wiosna 1990; Odkąd zamieszkałem na żyznym Zachodzie; Młodzi poeci Ameryki; Moment. w. 3(41)1990; Akt pamięci. proz. wspom. 3(41)1990; *zob. Święch Jerzy. Iwaniuk. 3(41)1990; Gombrowicz i inni. art. wspom. 1(47)1992.

Iwaszkiewicz Jarosław

*zob. Nowosielski Kazimierz. Święty drzewostan. (Uwagi o naturze i transcendencji w poezji…). 4(46)1991; *zob. Olszewski Edward. Po nocach Polska mi się śni… (Wiersze emigrantów polskich w Danii). 2-3(48-49)1992; Wigilia nowej Polski. w. 2-3(48-49)1992; *zob. Melkowski Stefan. Tropami Fausta. Przesłania „Sławy i chwały”... 1(55)1994.

Jabłoński Ireneusz

Wszystko miało być oczywiste i etsiwyzco było; Ciepło, gorąco, parzy; Kolorowy schron; Ja, nie Święty Mikołaj; Sny – psy; Niech spłonie. proza. art. 4(30)1987.

Jachimowicz Krystyna

Nad morzem; Preludium do „Drzewa dzikiej śliwy”; Oczy wśród łez. w. 3(29)1987.

Jackiewicz Mieczysław

*Literatura polska na Litwie XVI-XX wieku. (Cichla-Czarniawska Elżbieta. Literatura polska na Litwiekontakty, wpływy, inspiracje). 2(56)1994.

Jadczak Ryszard

Kazimierz Twardowski. Twórca szkoły lwowsko-warszawskiej; * Kazimierz Twardowski. Nota bibliograficzna. (Lejman Jacek. Książki o Twardowskim). 3(53)1993.

Jahoda Myrosław

*zob. Kitowska-Łysiak Małgorzata. Malarstwo Myrosława Jahody. 2-3(48-49)1992.

Jakimiński Paweł

(W– z–) wodzenie. proza art. 4(46)1991.

Jakubik Zbigniew

*zob. Kłak Tadeusz. Homo Lubliniensis. 4(38)1989; Wielkie pranie. proza art. 4(38)1989.

Jakuszko Honorata

Czas przełomu. Novalis i wczesnoromantyczna filozofia dziejów. szkic. 1(35)1989.

Jakutis Stanisław

*zob. Michalski Waldemar. Poeci współczesnego Wilna. 3(29)1987.

Janas Eugeniusz

Obrazy z dziejów Polski jagiellońskiej. (Od Zawiszy do Tarnowskiego. Szkice z dziejów Polski jagiellońskiej pod red. Macieja Podgórskiego i Adama A. Witusika). rec. 2(32)1988.

Janiszewski Adam

Saul Bellow w obronie człowieka. (Bellow Saul. Henderson, król deszczu. tłum. Krystyna Tarnowska). kryt. lit. 2(16)1984; Jeszcze o śmierci Dylana Thomasa. not. 2-3(20-21)1985; Thomas Dylan. List do Pameli Hansford Johnson. tłum. 2-3(20-21)1985; Absurd? Tak, ale jaki?. Idea absurdu w dramacie amerykańskim w latach sześćdziesiątych. szkic. 1(55) 1994.

Janko Anna

Róg obfitości (część pierwsza); Róg obfitości (część druga); Co ma nóż do łyżki; Plac szczęściarzy; Horror dla dzieci; Twarz; Pożegnanie. w. 3(25)1986; *Cztery twarze domu. Antologia rodzinna… (współautor). (Sikora Jerzy. Poetycki obraz domu). 4(50)1992.

Jankowska Magdalena

FalSTART? art. 3(33)1988; Wróżenie ze wspomnień. XIV Krakowskie Reminiscencje Teatralne. om.3(37)1989; Provisorium – teatr alternatywny. kryt. art. 4(38)1989; Tu zaszła zmiana. not. 3(41)1990; Póki co. kryt. lit. 4(42)1990; Gry logiczne według Mrożka. kryt. lit. 2-3(44-45)1991; mama; w pewnym wieku; egzaltacja zmysłów; skrzydełko; już nie mam siły; z mitologii; rozstrzygnięcie konkursu; kiedy śpisz; przypowieść. w. 4(46)1991; *i co dalej?; Kula i skrzydło. (Mikulski Zygmunt. Światu w oczy). 1(55)1994.

Jankowski Czesław

*zob. Listy do Czesława Jankowskiego z lat 1879-1890. 2(56)1994.

Jankowski Zbigniew

*Cztery twarze domu. Antologia rodzinna… (współautor). (Sikora Jerzy. Poetycki obraz domu). 4(50)1992.

Jan Paweł II

*zob. Wojtyła Karol.

Jarniewicz Jerzy

Inne spojrzenie na Craiga Raine’a. szkic. 1(31) 1988; Raine Craig. Pornografia; Wolny przekład; Spacer na wsi; Wdowiec. tłum. 1(31)1988; (Rzekoma) poezja (rzekomych) hippisów. (Życie w drodze. Antologia hippisów). kryt. lit. 3(33)1988; Wszystko jest czytaniem. (Eco Umberto. Imię róży). kryt. lit. 1(35)1989; Okiełznanie happeningu. (Pawłowski Tadeusz. Happening). rec. 2(36)1989; Rewolucja irańska 1978 (fragm.). w. 1(43)1991.

Jarnuszkiewicz Jerzy

*zob. Lameński Lechosław. Metal we współczesnej plastyce polskiej. Twórczość… 4(34)1988.

Jaros Urszula

***(nie ty jeden i nie jednakowo); ***(obrabowaliśmy ją do nagich kości); Patrzę na córki moje; Krajobraz; Wina; ***(Uderzy w ciebie nóż); Odejścia; Odchodzenia; ***(powracająca życiodajna); Po samobójstwach; ***(a taka jest samotna kobieta, gdy się staje); ***(izabela mieszka w pokoju własnego ciała); Ślady. w. 2(2)1980; *Pokoje kobiet (Zieliński Marek. Otwarta kobiecość). 2(2)1980; ***(widzisz jak w tobie zaległy); Kołysanka zapamiętana; Piosenka rozdrożna; Wiara; Patriotyczne; ***(małe słabe zwierzęta); Wszyscy równi; Stracone ogrody II; Z pożegnań; ***(a potem jeszcze on). w. 2(8)1982; ***(ach pokorna być mogłam…); Błaganie; To jeszcze taniec; Nie ty; ***(w brzuchu nocy…). w. 1(19)1985; Tu na tej ziemi; Trucizna; Kim jesteś; Przemoc; ***(a jeśli jeszcze chciałam być); Pamięć i przyszłość; Przewrotność tego wiersza. w. 1(31)1988; *Ach pokorna być mogłam. (Paczuski Krzysztof. Obłaskawianie ołowianych serc). 4(54)1993.

Jarry Alfred

*Ubu Król, czyli Polacy. (Olewińska Małgorzata. Ubu król raz jeszcze). 1(55)1994.

Jasieński Feliks

*zob. Ryszkiewicz Andrzej. Miriam-Przesmycki i Manggha-Jasieński. 2(12)1983.

Jasiński Tadeusz

Pielgrzymka. proza art. 2(2)1980; *zob. Opis trudu – trud opisu; Wchodzenie w krąg światła. proza art. 4(4)1980; Bnej odom. proza art. 2-3(20-21)1985; *zob. Zadura Bohdan. Tadeusz Jasiński (1928-1992)wspomnienie. 4(50)1992; *zob. Fert Józef. Tadeuszowi Jasińskiemu (zamiast epitafium). 4(50)1992.

Jastrun Mieczysław

*zob. Sterna-Wachowiak Sergiusz. Kręgi cudzości. 2(12)1983; *Fuga temporis. (Hek Dorota. Szklanka). 3(33)1988.

Jastrun Tomasz

*zob. Prowincje wobec centrum. wyp. 4(46)1991; *zob. Sikora Jerzy. „Chwilowo żyjemy”. O śmierci w młodej poezji polskiej lat 75-85. 1-2(51-52)1993.

Jastrzębski Jerzy

Zmienność i realizm (na marginesie dyskusji o młodej prozie). art. 4(4)1980.

Jaszcz Dorota

Mandy Ivan. Studencka miłość. tłum. 1(23)1986; Hajnóczy Peter, Pogrzeb. tłum. 1(43)1991; Wierny sobie do końca. not. 1(43)1991.

Jaworska Andrea

Béla Bartók – 40 rocznica śmierci. not. 1(23)1986.

Jaworska Janina

Tworzyli sztukę budując barykady. art. 3(17)1984.

Jaworski Stanisław

*Słownik szkolny. Terminy literackie. (Bednarek Antoni. Terminy literackie w szkole). 1(43)1991.

J.D.

Andrzej Busza… not. biogr. 3(29)1987; ***(Carl Dennis…). not. 4(42)1990.

Jeanneret Charles Édouard patrz Le Corbusier.

Jedynak Stanisław

O filozofii węgierskiej. szkic. 1(23) 1986; Lwów – na krawędzi nachylonej ku Zachodowi miasto obrzeżone smugą Wschodu. szkic. 1-2(39-40)1990.

Jegorow Ryszard

Pod Iganiami. proza art. 2(6) 1981; *Porywy serca. Opowieść o Adamie Chmielowskim w Powstaniu Styczniowym. (Mikulski Zygmunt. Bez hejnału). 1(55)1994.

Jeleński Konstanty

*Antologie de la poesie polonaise (Święch Jerzy. Jeleński i jego antologia). 1(31)1988; Tłumaczyć poezję. (Stróżyński Tomasz). 1(31)1988; *zob. Nasalska Anna. „Warschauer Tagebuch” Kazimierza Brandysa. 4(42)1990.

Jesienin Sergiusz

***(Prószy czeremcha…); ***(Graj harmonio); ***(Schnie odtajała glina); ***(Dal zawlokła się mgłą…); ***(Otwórz mi…); ***(Wypląsał, wypłakał się deszcz…); ***(Niwy zżęte, lasy gołe…); Chuligan; ***(Przestał już złoty zagajnik przemawiać). (Jeżowski Marian). w. 1(27)1987; *zob. Jeżowski Marian. ***(Od dawna…). not. 1(27)1987.

Jezierski Mirosław „Karnisz”

Marsz Mokotowa. w. 3(17)1984.

Jeżowski Marian

***(Prószy czeremcha…); ***(Graj harmonio); ***(Schnie odtajała glina); ***(Dal zawlokła się mgłą...); ***(Wypląsał, wypłakał się deszcz…); ***(Niwy zżęte, lasy gołe…); Chuligan; ***(Przestał już złoty zagajnik przemawiać). tłum. 1(27)1987; ***(Od dawna interesowała mnie poezja rosyjska…). not. 1(27)1987.

Jędrych Marek

Zakazane owoce futuryzmu. (Sterna-Wachowiak Sergiusz. Miąższ zakazanych owoców. JankowskiJasieński – Grędziński. Szkice o futuryzmie). rec. 1(27)1987.

Jimenez Carlos

Odległy raj; Młodzieniec. (Kolek Beata). w. 1(55)1994.

J.K.M.

Obyczaje. Szmal. fel. 2(2)1980; Lider i peleton ekspertów. fel. 3(3)1980; oprac. Opis trudu – trud opisu. Wypowiedzi na temat „powieści o pracy”. 4(4)1980; oprac. 150 lat później. ankieta. 2(6)1981.

Joachimiak Zbigniew

*Cztery tematy. (Sochoń Jan. Idę wciąż do Elis). 4(50)1992.

Jodkowski Kazimierz

Wszystko ujdzie”. Anarchizm epistemologiczny Paula K. Feyerabenda. art. 2(8)1982; Rudolf Haller o podobieństwie teorii naukowych i bajek. art. 3(13)1983; Jak powstają teorie naukowe. art. 1(15) 1984; *Czy sprzeczność musi być racjonalna. Zbiór artykułów pod red… (Such Jan. Granice racjonalności). 4(42)1990.

Jonson Ben

Pieśń. (Barańczak Stanisław). w. 4(38)1989.

Józefacka Maria

Rękopis znaleziony w bibliotece wiek XIX. w. 1(1)1980; *Ziemia spotkania. (Wiśniewska Grażyna. Godzina z „Ziemią spotkania” Marii Józefackiej). 3(41)1990.

Jóźwik Zbigniew

Norbert Lippoczy senior wśród kolekcjonerów. art. 1(23)1986.

J.S.

Chłopski system wartości. not. 4(26)1986.

Jurak Natalia

Banany jak kartofle. (Zyman Edward. U Boga każdy błazen. Wybór felietonów). kryt. lit. 4(46)1991. Regal (Rygiel) Celeste. Jego Wysokość Dogmat; 24; Dlaczego nie chcę być poetką. tłum. 1-2(51-52)1993.

Jurewicz Aleksander

Kronika lidzka, 1986. (III część książki-poematu „Lida”): Obłoki nad Lidą; Dom się zapada; Pokój dzieciństwa; Granica; Powrót; Zaśpiewaj jeszcze nad tą wodą; Ze snu w sen. w. 1-2(39-40)1990.

Jurkowska Maja

Wyznanie Kantora – „nigdy tu już nie powrócę”. kryt. art. 3(41)1990

Jurkowski Marian

Czykwin Jan. ***(Dawno umarły ojciec…). tłum. 2-3(48-49)1992.

Jusiak Janusz

Pojęcie trwania w filozofii i muzyce. szkic. 4(22)1985; Ontologia świata odmienionego. szkic.1(27)1987; Ponownie zaczarować świat. (Prigogine Ilya, Stengers Isabelle. Z chaosu ku porządkowi. przeł. Katarzyna Lipszyc, przedmową opatrzył Bogdan Baranowski). rec. 1(47)1992; Abstrakcja i konkret w muzyce. szkic. 3-4(57-58)1994.

J.Z.

***(Wystan Hugh Auden… ). not. 1(19)1985.

Kacnelson Dora, Kovács István

Pamiętniki Edmunda Ślaskiego a legion polski w Siedmiogrodzie. art. 2-3(48-49)1992.

Kaczmarek Wojciech

*Wezwanie do nadziei. Religia – ateizm – wiara w dramacie współczesnym. (Polanowski Tadeusz. Czy ateista może być zbawiony). 2(56)1994.

Kaczmarska-Gizińska Helena

Przeżyliśmy. (do druku podał Jacek Dąbała). wspom. 3(17)1984.

Kafka Franz

*zob. Lewoń Janusz. Pożytki ze światła komet. 2(8)1982.

Kais-Badrici Jolanta

W świecie komiksów i magnetowidów. not. 4(18)1984.

Kajtoch Wojciech

Misakowski po rosyjsku. (Misakowski Stanisław. Ja nie skazał. Sočinenija w stichach i proze 1957-1990). rec. 3-4(57-58)1994.

Kalbarczyk Adam

Obrazki Samuela Buduef; Teoria fragmentu Samuela Buduef; Samuel Buduef objaśnia nazwę „obrazek”; Samuel Buduef objaśnia technikę swych obrazków; Samuel Buduef mówi o swych wątpliwościach; Kamień; Ma petite fleur. w. 4(34)1988; *Strusiowisko. (Pawluczuk Andrzej W. Przyjemniej być kobietą niż poetą). 3(37)1989; *Obrazki. (Urbański J.F. Herbertowską miarą [o „Obrazkach”…]). 1(55)1994.

Kaliszewski Andrzej

*Gry Pana Cogito. (Zadura Bohdan. Bliżej Herberta). 4(14)1983.

Kałabun Wiesław

*zob. Wróblewski Bogusław. Region poetów. 1(1)1980; Spóźniony manifest; Litania na użytek prywatny; „Cała jaskrawość”; Relacja pierwsza; ***(przychodzą do nas święci); ***(wiersz nie może być ślepy); Kamień; Łąki; ***(mój przyjaciel ucieka ode mnie); Relacja trzecia; ***(w chełmie lubelskim); Portret przemijania; Przesadnie. w. 1(5)1981.

Kałwak Jerzy

Kaskader” wykreowany czy programowy? Z wypowiedzi o Andrzeju Bursie. art. 2(32)1988.

Kamieńska Anna

*zob. Sterna-Wachowiak Sergiusz. Złota litera. 4(34)1988.

Kamiński Ireneusz J.

Sztuka przeciw wojnie. art. 1(1)1980.

Kandziora Jerzy

Czytelnik w poszukiwaniu autora. szkic. 4(22)1985.

Kania Kazimierz

Poza grą. proza art. 1(31)1988; Prowokacje Lema. szkic. 1(43)1991; Który szuka swojej pełni. (Od buntu do utopii). szkic. 3-4(57-58)1994.

Kantor Tadeusz

*zob. Jurkowska Maja. Wyznanie Kantora – „nigdy tu już nie powrócę”. 3(41)1990.

Kányádi Sándor

Moje palce; W świętego Michała; Jesienna noc; Zazdrość; Mówią; Więzy krwi. (Zadura Bohdan). w. 1(23)1986.

Kapuściński Ryszard

Odkrycia; Po dwóch stronach oceanu; ***(śniłem że leżymy na łące); ***(To błądzenie); British Railways do Walii; ***(Liść); ***(Droga); ***(Korzenie mają kierunek pionowy); Cierpienie i wina; Na odejście poety; ***(Poezja to świątynia). w. 4(50)1992.

Kara Mustafa

*zob. Witusik Adam Andrzej. Dwie postacie spod Wiednia. 3(13)1983.

Karabowicz Tadeusz

*Zapatrzenia. (Pawluczuk Andrzej W. Przyjemniej być kobietą niż poetą). 3(37)1989.

Karasek Krzysztof

*Wiersze i poematy. (Ogrodowczyk Andrzej. Powiesiłem sobowtóra). 1(15)1984.

Karasjew Leonid

Antyteza śmiechu. (Przechodzki Eligiusz). szkic. 2-3(44-45)1991.

Karkoszka Jaga

*zob. Kuba Wojciech. Świat Jagi. 4(30)1987.

Karmański Jan

*zob. Postój Franciszek J. Malarz Kazimierza nad Wisłą. 1(19)1985.

Karpińska Julia

Zwi-Werblowsky Raphael. Słowo mistyków żydowskich. tłum. 2(32)1988.

Karpiński Krzysztof

Mieczysław Kosz. art. 1(31)1988; Festiwałe jazzowe im. Mieczysława Kosza. art. 1(35)1989; Muniak. art. 2(36)1989; Krzysztof Komeda, lekarz z zawodu – muzyk z powołania. art. 4(38) 1989; Zamojskie festiwale jazzowe. art. 1(47) 1992; *Tylko smutek jest piękny. Opowieść o Mieczysławie Koszu. (Kowalczyk Iwona. „Wąska droga klawiatury”). 4(50)1992; Jazz w Paryżu. art. 4(50)1992; Jazz w Londynie. art. 1(55)1994; Jazz w Wiedniu. art. 3-4(57-58)1994.

Karpowicz Tymoteusz

Rozwiązywanie przestrzeni (poemat polimorficzny). Fragmenty; Przestrzenie; Szlachtowanie Gordiasza: Trzecia nad ranem, Oczy zachodu, Ze wzgórza Boscha, Podmywanie się drewna, Siekierą mów do siekiery, Pogubione strony, W barku pod zezem, Anioł gęstniejący; Podwojenie ofiary; W zaniedbanym parku; Szczucie w kolorze; Rżenie; Zhańbione miejsce; Z kłębka prostej; Obce uszy; W śnie zarżeć całą gębą; Sprężyna; Chód wiernego zegarka; Koń; Walka z brzegami. w. 3(9)1982; *zob. Wróblewski Bogusław. Międzynarodowa konferencja poświęcona Julianowi Przybysiowi w Chicago. 4(50)1992.

Kawałko Marian Janusz

*zob. Wróblewski Bogusław. Region poetów. 1(1)1980; Teraz – potem; Rozmowy z Majakowskim; Pytania pomocnicze; Piosenka na nowy rok; Zmierzch jesienny; Nic więcej; ***(jesteś jak gotyk…); Apostrofa na dzień św. Łucji. w. 1(27)1987; Nocny telefon I; Nocny telefon III; Nocny telefon IV; Pastorałka biblijna; Pan z beskidzkiej kapliczki; Dzień ostatni – dzień pierwszy; Umyślne poezji nazywanie. w. 4(46)1991; Z cyklu Ułaskawianie baroku: Ptak, pokrzyk i miłość, Partita dla dwojga, Białe bolero podczas pełni, Medytujący o brzasku, Cudowna rana świata, Rozmowy z Ocalającym, Mój samouczek. w. 2(56)1994.

Kawiak Tomasz

*zob. Lameński Lechosław. „Cegłowanie świata” Tomka Kawiaka. 1(47)1992.

Kawiński Wojciech

Do nieobecnego poety; Człowiek z Pragi (V.H.); Elegia (może przedwczesna); Pojedyncze znaki; Jak promień; Odejście; Trzy stopnie. w. 1(5)1981; Ars poetica; Świt; Żelazna rosa; Z cyklu Haiku: Już zapomnieli, Wierność gwiazd, Naprzeciw, Wbrew śmierci, O tobie, Domy. w. 3(25)1986; W tobie i we mnie; Racje anonimowe; Jedyny liść; Odległości; Mniej niż mało; Piosenka pospolita; Topienie (1); Topienie (2); ***(biel ziemi chora twoje oczy w cieniu); Ars poetica. w. 4(50)1992.

Kazanecki Wiesław

Wszystkie okna w tym domu; Czarny ptak; Aneks do znaków drogowych; Pożeracze wolności – tylko oni znają jej smak; W takim świątecznym stroju; Gwarancja bezpieczeństwa; Yes, sir; Co dzień przesuwa datę. w. 2(16)1984; *zob. Szczepaniak Czesław M. Wiesław Kazanecki. 4(38)1989; Rozwiąźli niewolnicy: seks, wódka i praca; ***(Moi dziadowie prorocy); Krajobraz w zasięgu oka; ***(Milość); Portret nieznajomej II; ***(Moja ojczyzna milcząca); Do Andrzeja Babińskiego; Ty pójdziesz górą. w. 4(38)1989.

Kesey Ken

*zob. Garbowski Christopher. Kena Keseya lot nad Lublinem. 1(55)1994.

Kępińska Alicja

*Energie sztuki. (Szkołut Tadeusz. Kłopoty z postmodernizmem artystycznym). 1(47)1992.

Kielewicz Jan

Wegetarianin. proza art. 1-2(39-40)1990; *J.S. ***(Jan Kielewicz…). 1-2(39-40)1990.

Kieniewicz Leszek

Gryps; Panienka z okienka; ***(Budzik wlecze się…); ***(Jesteś ostatni…); Tak się składa; Pamięć; ***(To miasto traci pokarm…); ***(Nasze sny idą na przemiał…); Ikar; Wieczorem. w. 4(22)1985.

Kierc Bogusław

Juliana Przybosia ziemia gwiezdnie pojęta. szkic. 4(50)1992.

Kisielewicz Krystyna

Kreską wyrazić świat. Rysunki Tadeusza Kulisiewicza. kryt. art. 2(56)1994; Ars erotica czy erotomania? chybione pytanie. not. 2(56)1994.

Kiss Csaba Gy.

Tożsamość węgierska a Europa Środkowa. (Worowska Teresa). szkic. 1(35)1989.

Kiss Ferenc

w: Dyskusja o krytyce. (Kuźniarska Hanna). wyp. 1(23)1986.

Kiss Tomás

W naszej północnej ojczyźnie. (Zadura Bohdan). wyp. 1(23)1986.

Kiszkiel Lidia

Czudakowa Marietta. Bułhakow nieznany. tłum. 1(31)1988.

Kitowska-Łysiak Małgorzata

Brunona Schulza Xięga Bałwochwalcza. W sprawie analogii. szkic. 3(25)1986; Miejsce Gaudiego. art. 3(41)1990; Malarstwo Myrosława Jahody. art. 2-3(48-49)1992; Cyzelator. not. 2(56)1994; IV Międzynarodowe Triennale Sztuki Majdanek ’94. not. 3-4(57-58)1994.

Klave Janina Z.

*Historia literatury portugalskiej. Zarys. (Tchórzewski Andrzej. Historia literatury portugalskiej). 2(24) 1986.

Klemperer Victor

*Notatnik filologa. (Zieliński Jan. List z Zawoi). 1(19)1985.

Klessens Piotr Jakub (Cyryl) ks.

*zob. Olszewski Edward. Po nocach Polska mi się śni… (Wiersze emigrantów polskich w Danii). 2-3(48-49)1992; Do dziewcząt. w. 2-3(48-49)1992.

Klępka Krzysztof

o sobie. wyp. 3(25)1986; *zob. Lameński Lechosław. Dziewczyny z serigrafii… 3(25)1986.

Klimecki Jan

*Zanim otworzę usta. (Misiec Jerzy K. Zanim chwycę pióro). 2(2)1980; Próba. proza art. 1(31)1988.

Kłak Tadeusz

Ptak z węgla. Tadeusza Peipera pejzaż urbanistyczny. szkic. 2(16)1984; Witkiewicz na seansie. art. 2-3(20-21)1985; Na pograniczu snu i jawy. O prozie Józefa Czechowieza. szkic. 2(28)1987; Legenda Kazimierza w twórczości Marii Kuncewiczowej. szkic. 1(31)1988; Emigracyjna twórczość Józefa Łobodowskiego. szkic. 1(35)1989; Homo Lubliniensis. O Zbigniewie Jakubiku. szkic. 4(38)1989; ***(Dorobek pisarski Marii Kuncewiczowej…). wyp. 4(38)1989.

Kłoczowski Piotr

Witkacy – Brześć – Lebenstein. oprac. i fotografie zestawił… not. 1(43)1991.

Kłoniecki E.

*zob. Olszewski Edward. Po nocach Polska mi się śni… (Wiersze emigrantów polskich w Danii). 2-3(48-49)1992; Polska jesień. w. 2-3(48-49)1992.

Kłosowski Zdzisław

***(Ten, którego dwaj młodzi ludzie nazywali wujkiem…); ***(Ciżba ludzi…); ***(Kiedy w wagonie podmiejskiej kolejki…). proza. art. 4(22)1985.

Kmita Jerzy

Logika a literatura. (Paśniczek Jacek. Logika fikcji. Eseje o pewnej logice typu meinongowskiego). rec. 4(42)1990.

Kobielski Piotr Krzysztof

Pomnik wolności; Twarzą w mur; Ars poetica; Nic nie było, nic nie szkodzi. w. 3(37)1989.

Kochańczyk Alina

Tradycje lubelskiego teatru dramatycznego. art. 1(1)1980; Strategia narracji w powieściach Michała Choromańskiego. szkic. 3(3)1980; Gra jako kategoria literacka. art. 2(12)1983; Wyjście z czerni. (Krall Hanna. Sublokatorka). kryt. lit. 3(29)1987; Marii Dąbrowskiej świadectwo czasów. (Dąbrowska Maria. Dzienniki t. 1-5. Wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Tadeusz Drewnowski). kryt. lit. 2(36)1989; Smutek żywiołów nienazwanych (o dziennikach Jerzego Andrzejewskiego). kryt. lit. 3(37)1989; Wywiedziona z płomienia. (Gierszon Urszula. Siedem barw płomienia). kryt. lit. 3(37)1989; Poeta w piekle XX wieku. szkic. 4(38)1989; Słowo o Danucie Mostwin. szkic. 1(47)1992; Z Danutą Mostwin podróż do Ameryki. (Mostwin Danuta. Odkrywanie Ameryki). kryt. lit. 1-2(51-52)1993.

Kochmański Marek

Lekcja polskiego; Modlitwa; Najstarszy syn Hioba; Trzy cnoty główne; „Fletnia chińska”; Ja Judasz; Pascalowska noc. w. 3-4(57-58)1994.

Kochowski Wespazjan

*Dzieło Boskie albo pieśni Wiednia wybawionego… (Montusiewicz Ryszard. Pieśni Wiednia wybawionego). 3(13)1983.

Koestler Arthur

*zob. Stryjecki Janusz. Pokusa gnozy. 3(41)1990.

Kolankiewcz Leszek

Poezja naturalna w przedstawieniach awangardowych. kom. 2(32)1988; Prowincje wobec centrum. wyp. 4(46)1991.

Kolbus Edward

*zob. Dunaj-Kozakow Ewa. O „Kaskaderach literatury”. 2(28)1987.

Kolbuszewski Jacek

*Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej. (Uszyńska Joanna. Wiersze z cmentarza). 1(27)1987; Cmentarz w Albrechticach. szkic. 1(47)1992; Fundacja „Pro Vincenz”. not. 2-3(48-49)1992; Biesiada na Krywaniu. art. 2-3(48-49)1992.

Kolek Beata

Życie o poetyckiej twarzy, czyli o najnowszej poezji hiszpańskiej. szkic. 1(55)1994; Bonilla Juan. Wrześniowe dziewczęta; Podróżnik; Biblioteka; Pieśni syren; Jimenez Carlos. Odległy raj; Młodzieniec; Montero Luis Garcia. Labirynt; Przygoda w zamkniętym mieście; Prado Benjamin. ***(Teraz powraca ten deszcz...); ***(Jest tu pewna strapiona wierzba…); ***(Jest przy tobie ktoś); Teraz z pewnością będą smutne. tłum. 1(55)1994.

Kolenič Ivan

Z cyklu Anima rationalis: Historyjki; IX Apel psychologiczny; X Niejaka pani Nana; XI Stara legenda; XII Panem et circenses; XIII Niejaka pani Anna; XIV Stara legenda; XV Parenesis; XVI Instrospekcja; XVII Niejaka pani Stevens; XVIII Aszera; XIX Patologiczne rozwiązanie; XX Robota; XXI Niejaka pani Larysa; XXII Modyfikacja; XXIII Ignorancja jako forma; XXIV Bestia immunda. w. 1(47)1992; *zob. [L.E.] Ivan Kolenič. 1(47)1992.

Kołowska Elżbieta

Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie 1894 r. art. wspom. 3-4(57-58)1994.

Kołyszko Piotr

Gest słów; Tak i nie; Tkanka; ***(Bramy sygnałów…).w. 4(38)1989.

Komeda Krzysztof

*zob. Karpiński Krzysztof. Krzysztof Komeda, lekarz z zawodu – muzyk z powołania. 4(38)1989.

Komizm, humor i groteska w kulturze Europy

2-3(44-45)1991.

Komorowski Piotr

Fotografia – dokument czy złudzenie? szkic. 2(36)1989.

Konfucjusz

Wielka nauka” Konfucjusza; *zob. Pound Ezra… (przełożyli Kozioł Kuba i Sosnowski Andrzej). 3(37)1989.

Konopnicka Maria

*zob. Sęk Jan. Pan Balcer w „Nowej Polsce” – śladami realiów i mitów. 2-3(48-49)1992.

Konty Zdzisława

My zawsze podróżujemy razem”. (Kuncewiczowa Maria. Listy do Jerzego). kryt. lit. 2(36)1989.

Konwicki Tadeusz

*zob. Kandziora Jerzy. Czytelnik w poszukiwaniu autora. 4(22)1985; Jak kręciłem „Lawę”. art. 2-3(48-49)1992; *Nasalska Anna. Pamięć Litwy. 2-3(48-49)1992.

Kopel-Szulc Zofia

*zob. Lameński Lechosław. Wśród litografii i rysunków… 3(37)1989; O sobie. (notował Franciszek Piątkowski). wyp. 3(37)1989.

Koprowski Jan

*zob. 150 lat później. 2(6)1981.

Kornacki Ryszard

Oddalamy się; ***(Niepostrzeżenie…); ***(Przetacza się łoskot…); ***(Nie kradnij więc…). w. 4(22)1985; *Zapis dnia. (Michalska Stefania. Szukanie człowieka). 3(41)1990.

Kornhauser Julian

Djogo Gojko. Klin w mięso. tłum. 2(12)1983; Livada Raša. Rzut oka na asocjacje. tłum. 2(12)1983; Maksimović Miroslav. Dwa czasy. tłum. 2(12)1983; Miodragović Božidar. Widok. tłum. 2(12)1983; Novaković Duško. Wiersz konsumentów mleka. tłum. 2(12)1983; Puslojić Adam. Na miejscu wypadku. tłum. 2(12)1983; Todorović Miroljub. Języki. tłum. 2(12)1983; Tonić Stevan. Port zbawienia. tłum. 2(12)1983; Tucić Wujica Rešin. Tłuczcie dzieci, bijcie swoją śmierć. tłum. 2(12)1983; * 148 wierszy. (Szewc Piotr. 148 wierszy i cały świat). 1(15)1984; *wstęp do Tragarze zdań. Antologia młodej poezji serbskiej. (Pieńkosz Konstanty. Bunt mało usprawiedliwiony).4(22)1985.

Korusiewicz Maria

Śmierć i spółka. art. 2-3(20-21)1985; Plath Sylvia. Poranna piosenka; Prezent urodzinowy; Tulipany. tłum. 2-3(20-21)1985; ***(Sylvia Plath…). not. biogr. 2-3(20-21)1985; Taniec I; Pokój nr 2; Czego boi się kobieta III; Zapiski nocne – część V (baśń); Zapiski nocneczęść VI (chłód); 11 Maja; Katar. w. 2(24)1986; Zamknięte drzwi (o poezji Anne Sexton). art. 2(32)1988; Anne Sexton. Poszukiwacze złota; Martwe serce; Stara; Co wiedział ptak o ludzkiej głowie; Kiedy mężczyzna wstępuje w kobietę; Dla nas. tłum. 2(32)1988.

Korwin-Krasiński Cyryl

*Trina mundi machina… (Margul Tadeusz. Cyryla Korwin-Krasińskiego…). 4(34)1988.

Koryl Janusz

Dygresja zwiastująca; Dygresja żywiczna; Dygresja stroma; Dygresja postna; Dygresja biblijna; Dygresja rzeczna; Dygresja odpustowa. w. 1(47)1992.

Kosiński Jerzy

*zob. Kutnik Jerzy. Kariera Jerzego Kosińskiego. 3(33)1988; Pomalowany ptak; Kroki. (Jamroz Małgorzata). proza art. 3(33)1988; *zob. M.J. Dlaczego „The Painted Bird” nie może być „Malowanym ptakiem”. 3(33)1988.

Kossak-Szczucka Zofia

*zob. Mazanowa Danuta. Zofii Kossak-Szczuckiej relacja z obozu Auschwitz-Birkenau. 3(53)1993.

Kossowska Stefania

*zob. Mostwin Danuta. Londyńskie spotkania. Nagroda „Wiadomości”, czyli propedeutyka krytyki literackiej na emigracji. 4(54)1993.

Kossowski Adam

*zob. Lameński Lechosław. Twórczość religijna Adama Kossowskiego. 1-2(51-52)1993.

Kossuthówna B. St.

*zob. Olszewski Edward. Po nocach Polska mi się śni… (Wiersze emigrantów polskich w Danii). 2-3(48-49)1992; Pasterka. w. 2-3(48-49)1992.

Kostek-Zieliński Marian

Jak niewiele; Samotność starej kobiety; Pragnienie z tej ziemi; Spowiedź. w. 3(25)1986.

Kosz Mieczysław

*zob. Karpiński Krzysztof. Mieczysław Kosz. 1(31)1988; *zob. Kowalczyk Iwona. „Wąska droga klawiatury”. 4(50)1992.

Kośmiński Zbigniew

Wspomnienie o „Promienistym”. art. wspom. 4(30)1987; Unizm w liryce. szkic. 4(38)1990.

Kotański Janusz

***(są tacy którzy); ***(słowa pękają); ***(źródło); Tassili XIX wieku; ***(piłem); ***(paruzja się opóźnia); ***(nagie gałązki); ***(wtedy tylko). w. 2(56)1994; Wiersze. (Michalski Cezary. Poetyka kontrrewolucyjna). 3-4(57-58)1994.

Kotarbiński Tadeusz

*zob. Smoczyński Paweł J. O stosunku etyki do filozofii. W stulecie urodzin… 2(24)1986; *Pisma etyczne. (Hudzik Krzysztof. O etyce, wychowaniu i godziwym życiu). 4(34)1988.

Kotuła Zdzisław

W sercu Roztocza. Problemy Roztoczańskiego Parku Narodowego. art. 4(54)1993.

Kovács István

Wichrzy wiej (Zadura Bohdan). proza poet. 1(23)1986; Listy Edwarda Stachury do… (do druku podał…). koresp. arch. 1(27)1987; Sted. (Snopek Jerzy). w. 1(27)1987; Blask dzieciństwa; (… – pytanie); Wrzask; Oddzielenie przestrzeni; Lato (Zadura Bohdan). proza poet. 2(28)1987; *zob. Balassa Péter, O poezji Istvána Kovácsa. (Snopek Jerzy). 2(28)1987; Siedmiogród Wiosny Ludów i jesień ludów Siedmiogrodu. (Snopek Jerzy). 2(32)1988; Tryptyk rzeźbiarski Tibora Szervátiusza (Snopek Jerzy). w. 3(33)1988; Wspomnienia Jana Aleksandra Fredry. not. 3(37)1989; oprac.: Wspomnienia o Kampanii Węgierskiej z roku 1848-1849 Jana Aleksandra Fredra, Porucznika 2-go Pułku Ułanów Legionu Polskiego. wsp. arch. 3(37)1989; Hamuban csillagló gyémánt. (Snopek Jerzy. „Na dnie popiołu gwiaździsty diament”. Kilka uwag w związku z książką Istvána Kovácsa). 1-2(39-40)1990; Kultura ponad podziałami. wyp. 1(43)1991. Pamiętniki Edmunda Ślaskiego a legion polski w Siedmiogrodzie. art. 2-3(48-49)1992.

Kowalczyk Dariusz

Warta honorowa. proza art. 2(36)1989.

Kowalczyk Iwona

Huculszczyzna ocalona od zapomnienia. (Choroszy Jan A. Huculszczyzna w literaturze polskiej). rec. 2-3(48-49) 1992; „Wąska droga klawiatury”. (Karpiński Krzysztof. Tylko smutek jest piękny. Opowieść o Mieczysławie Koszu). rec. 4(50)1992.

Kowalczykowa Alina

*Warszawa romantyczna. (Bagłajewski Arkadiusz. Przygody „romantycznej świadomości” w Warszawie). 4(38)1989.

Kowalczykówna Jolanta

Walerego Przyborowskiego i innych sen o „Nocy Listopadowej”. art. 2(6)1981; W świecie zagadki. art. 2(12)1983; Nad tomem „Dzieci miasta” Ewy Szelburg-Zarembiny. szkic. 4(18)1984; Lekcja Ferenca Molnára trwa. szkic. 1(23)1986; Listy do Kornela Makuszyńskiego 1900-1953. not., oprac. i do druku podała… koresp. arch. cz. I. 2(24)1986; cz. II. 3(25)1986; Józef Czechowicz dla dzieci. not. 4(54)1993; Proza Józefa Czechowicza dla młodego Czytelnika. not. 2(56)1994.

Kowalewski Lech (wł. Zieliński Jan)

Miłość, która obudzi śpiącą w tobie śmierć”. Trzy transgresje erotyczne: Mickiewicz – LeśmianWojaczek. szkic. 4(42)1990.

Kowalewski Włodzimierz

*Cztery opowiadania o śmierci. (Ćwikliński Krzysztof. Na wspak). 1(55)1994.

Kowalowa Bożena

Kilka uwag o austriackiej poezji. art. 3(13)1983; Busta Christine. Gdy nastanie pokój; Jesień nad Wiedniem; Przed dzieckiem z gołębiem Picassa. tłum. 3(13)1983; David Ernst. Tekst z materiałem językowym Rumi; Z cyklu Alfabet-kodeks dla zakochanych: Z-Zieleń, U-upał. tłum. 3(13) 1983; Grossi Sabine. ***(Przede mną tańczy). tłum. 3(13)1983; *Powieść polityczna Liona Feuchtwangera. (Miziński Jan. Feuchtwanger i powieść polityczna). 2(28)1987.

Kowalik Jan

*zob. Wróblewski Bogusław. Jan Kowalik – wybitny bibliograf polskiej diaspory. 4(50)1992; Okno; Spóźniony list; Meteorologia; Sny; Jak zaprzyjaźnić się; Na ostatku. w.4(50)1992.

Kowalski Jan

*Leksykon polskiej literatury emigracyjnej. (Bednarek Antoni. Setnik pisarzy emigracyjnych). 1-2(39-40)1990.

Kowalski Franciszek

Dziewczyna i Krakus; Ułan na wedecie. w. 2(6)1981.

Kowalski Janusz

Chińskie pogranicza – przenikanie kultur. (współautorka Iwona Lipińska). szkic. 4(42)1990.

Kowalski Zdzisław

Ludwig Wittgenstein – logika a metafizyka. art. 3(13)1983.

Kozak Henryk J.

*zob. Wróblewski Bogusław. Region poetów. 1(1)1980; Tego dnia; Wieczór autorski; Nad ranem; Niewiele pamiętam; Nocne miasto; O nas; Ta chwila; Mnie już nie chcą. w. 1(19)1985; *Coraz cichsze lata. (Nawrocki Aleksander. Jeszcze nie czas na rezygnację). 3(25)1986; Stałem w oknie; Z życiorysu; Gdziekolwiek jesteś; Sygnaturka z Sitnika; ***(nie udał się nam ten wypad). w. 4(34)1988; Dziennik z nieistnienia. proza art. 3(41)1990; Gwiezdny książę; nad jeziorem orzechowym świt; monolog gastarbeitera; prośba. w. 1-2(51-52)1993.

Kozak Jolanta

*zob. Lejman Jacek. Vonnegut – największy współczesny pisarz oświeceniowy. 1(47)1992.

Kozak Witold Stanisław

Śladami Le Corbusiera. art. 3(41)1990.

Koziara Ewa

*Wodnik i lilie. (Chojecki Ryszard. Nie wszystko już było). 3(53)1993.

Kozioł Kuba

Pound Ezra. „Wielka nauka” Konfucjusza. Wstęp i tłum. (współautor Sosnowski Andrzej). 3(37)1989; Stevens Wallace. Tatuaż; W drodze do domu; Trzynaście sposobów patrzenia na czarnego kosa; Człowiek niosący rzecz; Sześć znaczących obrazków; Pustka w parku. tłum. 3(41)1990.

Kozioł Maria

Gość w czerwonym płaszczu”. Pogańskie i chrześcijańskie elementy w ludowym stereotypie ognia. art. 4(26) 1986.

Kozłowski Adam

Bajza József. Apoteoza. tłum. 2(6)1981.

Kozłowski Janusz

Ważne; Brzask; Kojarzenie morza; Dom jednego dzieciństwa; Czystość. w. 4(34)1988.

Koźniewski Kazimierz

*zob. 150 lat później. 2(6)1981.

Krachelska Krystyna „Danuta”

Hej, chłopcy, bagnet na broń. w. 3(17)1984.

Kracik Jan

*Pokonać czarną śmierć. Staropolskie postawy wobec zarazy. (Zieliński Zygmunt. Żyć z wyrokiem śmierci). 4(50)1992.

Krajka Wiesław

O Conradzie w baranowskim zamku. not. 2-3(48-49)1992.

Krakowski Piotr

*O sztuce nowej i najnowszej. (Szkołut Tadeusz. O awangardzie i neoawangardzie). 4(10)1982.

Krall Hanna

*Sublokatorka. (Kochańczyk Alina. Wyjście z czerni). 3(29)1987.

Kramer Lawrence

Syrynga” – John Ashbery i Elliot Carter. (Zadura Bohdan). szkic. 3(53)1993.

Krasiński Edward

*Teatr Polski Arnolda Szyfmana 1913-1939. (Lewko Marian. Arnold Szyfman i jego teatr). 1-2(51-52) 1993.

Krasnodębski Jan Paweł

Impotencja. proza art. 1(27)1987.

Krasznahorkai László

Nóż w dłoni. (Sobolewska Elżbieta). proza art. 2-3(48-49)1992.

Krauze Zygfryd

*zob. Żygaluk Longina. Rozmowa z Zygfrydem Krauze. 1(7)1982.

Krawczak Ewa

O ideał wiedzy absolutnej… (Brozi Krzysztof J. Antropologia kulturowa. Wprowadzenie. T.1. Zarys historii antropologii kulturowej). rec. 4(50)1992;

Krawczyk Herbert ks.

*zob. Olszewski Edward. Po nocach Polska mi się śni… (Wiersze emigrantów polskich w Danii). 2-3(48-49)1992; Nowy początek. w. 2-3(48-49)1992.

Krawczyk Wojciech

*Gramatyka pozoru. (Ryszkowski Janusz. Dialogi z konwencją). 2(2)1980; ***(Jakbym wybierał się w podróż…); ***(Kto by przypuszczał); Borges; ***(Wieczorem zobaczy ich cała Polska). w. 1(11)1983.

Kridl Manfred

*zob. Smaszcz Waldemar. Dwie koncepcje polonistyki wileńskiej: prof. Manfred Kridl i prof. Konrad Górski. 1-2(39-40)1990.

Królik Stanisław Jan

Wybrałem – podobno – czuwanie. (Opolski Dominik. Przechowalnia bagażu). kryt. lit. 1(7)1982; Człowiek – wieczny tułacz. (Rozenfeld Aleksander. Tam gdzie mnie nie ma Gdzie? Jestem). kryt. lit. 3(29)1987; Raj, w którym żyjemy. (Spalony raj. Antologia młodej poezji religijnej. Wybór, przedmowa i oprac. Jan Sochoń). kryt. lit. 3(33)1988

Królikowski Bohdan

Polski ubiór wojskowy w Powstaniu Listopadowym. art. 2(6)1981; Prehistoria. proza. art. 1(7)1982; *Czas ułanów. (Sulikowski Andrzej. Jaki był „czas ułanów”?). 3-4(57-58)1994.

Królikowski Jan

*zob. Kruk Stefan. Gwiazdy na scenach lubelskich. 1(27)1987.

Kródy Gyula

Laur dla Natalii. (fragm.). (Maja Paczoska). proza art. 3-4(57-58)1994.

Kruk Stefan

Trzy razy o lubelskiej scenie. fel. 2(9)1982; Twórczość wielkich romantyków polskich na scenie lubelskiej w latach 1905-1918. art. 4(22)1985; Monografia teatru jednego aktora (Ciechowicz Jan. Teatr jednoosobowy w Polsce. Z dziejów form dramatyczno-teatralnych). rec. 2(24)1986; Gwiazdy na scenach lubelskich. art. 1(27)1987.

Krukowski Wojciech

Prowincje wobec centrum. wyp. 4(46)1991.

Krunak Emese

O sztuce Imre Hajagosa (Snopek Jerzy). art. 2(32)1988.

Krupiński Józef

Pani mojego węgla; Salvador Dali; ***(Przez dym); ***(Z panią); ***(Gdy napastliwie); ***(Może góralski śpiew); ***(Moja umiłowana). w. 4(4)1980.

Krynicki Ryszard

*zob. Sterna-Wachowiak Sergiusz. Plus ultra. O metafizycznej poezji… 2(36)1989.

Kryszak Janusz

Geografia poetyckiej wyobraźni. Przykład emigrantów. szkic. 3(29)1987; Portret emigranta. szkic. 3(41)1990; Czechowicz; Oda do słowika; Okno i drzewo; Życie wewnętrzne. w. 1(43)1991.

Krzeszowiec Marcin

Fiodor i Helena. art. 2-3(20-21)1985; Celina – amans dolorosa. szkic. 4(22)1985.

Krzyżagórski Klemens

Społeczne funkcje teatru lalek. art. 4(18) 1984.

Kuba Wojciech

Świat Jagi. art. 4(30)1987.

Kuc Monika

Antybohater. fel. 2(6)1981.

Kucharski Władysław

Teatr na tle życia kulturalnego Polaków i Polonii w rdzennej Austrii w czasie pierwszej wojny światowej. art. 3(13)1983; Józef Franciszek Białasiewicz (1912-1986). not. 1-2(51-52)1993.

Kuczyński Krzysztof A.

O Polsce nad Dunajem. Polska i Polacy w literaturze austriackiej po 1945 r. art. 3(13)1983.

Kudelska Dorota

Malczewski i Matejko w Przemyślu. not. 1-2(39-40)1990.

Kudirko Jadwiga

*zob. Michalski Waldemar. Polscy poeci współczesnego Wilna. 3(29)1987.

Kudyba Wojciech

Opowieść Jonasza; Ryba; Powtórne wołanie Samuela; Noc; Święto stworzenia świata.

w. 2-3(48-49)1992.

Kulczycki Jerzy Franciszek

*zob. Witusik Adam Andrzej. Dwie postacie spod Wiednia – Kurier z oblężonego Wiednia. 3(13)1983.

Kulik Adam W.

Najważniejsze sprawki; Test; Impulsy; Raj nad łąkami; Przekomarzania przez sen; Wyznanie. proza. poet. 1(1)1980; *Pejzaże z Panem Lemonem. (Adamiak Anna. „Najlepszy jest wróż bez siły”). 2(2)1980; Teatr amatorski na Zamojszczyźnie. art. 3(3)1980; Kancelaria na skraju łąk. art.; Leśmian na Zamojszczyźnie. wspom. zanotował i oprac. 1(7)1982; Gra. proza art. 1-2(51-52)1993.

Kulikowski Wiesław

*Ucieczka z wesela. (Rosłan Jan. Światło na biało). 2(2)1980.

Kulisiewicz Tadeusz

*zob. Kisielewicz Krystyna. Kreską wyrazić świat. Rysunki… 2(56)1994.

Kulnianin Jan

Ziemia węgierska azylem Polaków. (Csorba Helena i Tibor. Ziemia węgierska azylem Polaków 1939-1945). rec. 1(23)1986.

Kuncewicz Witold

*zob. wbw. ***(Istniejąca od ubiegłego roku Fundacja Kuncewiczów…). 1(43)1991.

Kuncewiczowa Maria

*Rozmowy z Marią Kuncewiczową. (Bednarek Antoni. Dialogi o wiecznych problemach). 2-3(20-21)1985; *zob. Kłak Tadeusz. Legenda Kazimierza w twórczości… 1(31)1988; *Listy do Jerzego. (Konty Zdzisława. „My zawsze podróżujemy razem”). 2(36)1989; *zob. Aleksandrowicz Alina; Cackowski Zdzisław; Kłak Tadeusz; Ludorowski Lech; Sławińska Irena; Trzynadlowski Jan. Doktorat honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dla Marii Kuncewiczowej. 4(38)1989; ***(Magnificencjo, Panowie Profesorowie…). wyp. 4(38)1989; Jak on to pięknie powiedział. wyp. 3(53)1993.

Kuncewiczów Fundacja

*zob. wbw. ***(Istniejąca od ubiegłego roku Fundacja Kuncewiczów…). 1(43)1991.

Kunowska-Porębska Maria

Inne „pokolenie żałobami czarne”. (Madała Tadeusz. Polscy księża katoliccy w więzieniach i łagrach sowieckich od 1918 roku. Materiały do słownika biograficznego). rec. 2(56)1994.

Kurzawa Eugeniusz

Co to jest; Poeta; Noc; ***(Ubywam codziennie…); Zakrzepnięcie. w. 2(16)1984.

Kurzowa Zofia

*Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich do 1939 roku. (Makarski Władysław. Polszczyzna Lwowa i okolic do 1939 roku). (4)261986; *zob. Bill Zbigniew. Polszczyzna Lwowa. 4(34)1988; *Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI-XX wieku. (Makarski Władysław. Polacy i język polski na Litwie). 2(56)1994.

Kusiba Marek

Proste pytanie; Herbatka przy samowarze; Hodowla II; Wszystkie działa na mnie; Pilnujcie mnie jak okna. w. 2(12)1983. Żyć prawdziwie, pisać prawdziwie… fel. koresp. 3(53)1993; Dwuświat. fel. koresp. 4(54)1993; Zamieszkać w wyprawie. fel. koresp. 2(56)1994. W archipelagu złud. fel. koresp. 3-4(57-58)1994.

Kusio Urszula

Kontestacja – afirmacja czy odrzucenie? (ćwierć wieku ruchów kontestacyjnych w Polsce). not. 4(54)1993.

Kuśniewicz Andrzej

*Nawrócenie. (Wiśniewska Jolanta. Requiem ginącemu światu). 1(35)1989.

Kutnik Jerzy

Od Poe’a do Vonneguta – historia science-fiction w USA. szkic. 3(9)1982; BorGes i pRzypadki amerykAńskie. art. 2(12)1983; Dlaczego Aleks Portnoy? (Roth Philip. Kompleks Portnoya. tłum. Anna Kołyszko). kryt. lit. 3(29)1987; Kariera Jerzego Kosińskiego. szkic. 3(33)1988; Dixon Stephen. Gość; Mówi; Niewłaściwe słowa; Łożysko. tłum.; ***(Stephen Dixon…). not. 2-3(44-45)1991; Performance i postmodernizm w literaturze amerykańskiej. szkic. 4(46) 1991; *John Cage: przypadek paradoksalny. (Garbowski Christopher. Muzykobranie Johna Cage’a) 4(54)1993.

Kuźniarska Hanna

Galgóczi Erzsébet. Pielgrzymka do więzienia. tłum. 1(23)1986; Dyskusja o krytyce: Szerdahelyi István, Gyertyán Ervin, Veres András. Fekete Gyula, Kiss Ferenc, Domokos Mátyás. tłum. 1(23)1986.

Kwapiszewski Marek

Szlachcic, niewolnik i rewizor. (Beauvois Daniel. Polacy na Ukrainie 1831-1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie. Z francuskiego przełożyli Ewa i Krzysztof Rutkowscy). rec. 4(34)1988.

Kwiatek Andrzej

Ziutek mnie oszukał. proza art. 4(46)1991.

Kwiatkowski Maciej Józef

65 lat polskiego słuchowiska oryginalnego. szkic. 3(53)1993.

Kwiatkowski Tadeusz

Wśród nauczycieli i przyjaciół. szkic. wspom. 4(34)1988; Dyskusja jako przestrzeń moralnej aktywności. szkic. 2(36) 1989; Polska szkoła filozoficzna zwana lwowsko-warszawską i jej etos. szkic. 1-2(39-40)1990; Problemy z nieostrością językową. (O nieostrości. Praca zbiorowa pod red. Zbysława Muszyńskiego). rec.4(42)1990.

Kwiatkowski-Cugow Tadeusz

*zob. Wróblewski Bogusław. Region poetów. 1(1)1980; Sensation; Szafa. proza art.; *zob. Odcienie prawdy. 1(1)1980; Szybki. proza art. 1(5)1981; *U drzwi moich płomień dalekiego ogniska (Pawluczuk Andrzej W. Inny świat, inne wiersze). 1(7)1982; Dziennik żałoby. fel. dz. 1(7)1982; Z cyklu Kolędy polskie: ***(Kolędo – Polsko opowiedz mi zieleń); ***(Kolędo zakreśl znak życia na czole); ***(Kolędo pozwól że ci szepnę chwalę), w. 4(14)1983; Kolorowe miasto. w. 4(18)1984; Korynna. proza art. 3(25)1986; Światło przemijania. (Łukasiewicz Jacek. Światło mijania). kryt. lit. 1(27)1987; Ostatnia podróż Klary Wundt kapłanki wiosen i jesieni. w. 4(20)1987. Patrz także: Cugow T.

Kwietniewska Anna

***(w sznury deszczu…); *** (najpierw oszalały włosy…); ***(jesienią się wybiorę…); ***(to ten dlugi skok…); ***(jeżeli zostaje…); ***(żyjemy wśród kamieni…). w. 3-4(57-58)1994.

Lam Andrzej

Stadler Ernst. Z tomu Preludia: Z mroku, Wieczór letniego przesilenia, Dziewczyna; Z tomu Wymarsz: Omamienie, Uciekinier, Ranek, Ciężki wieczór. tłum. 4(42)1990; Ernst Stadler, czyli droga do ekspresjonizmu. szkic. 4(42)1990.

Lameński Lechosław

Malarstwo Jerzego Dudy Gracza. art. 2(8) 1982; Czy artysta może być dobrym krawcem?. art. 1(19)1985; Artysta nieprofesjonalny, czyli krótko o Henryku Długoszu. szkic. 4(22)1985; Adam Mányoki i jego portrety. art. 1(23)1986; Kryzysy w sztuce. art. 2(24)1986; Dziewczyny z serigrafii Krzysztofa Klępki. art. 3(25)1986; Rzemiosło artystyczne a sztuka ludowa. art. 4(26)1986; 50 lat minęło. art. 2(28)1987; Kto to jest Szczepan Sadurski?. art. 1(31)1988; Paweł Trybalski – wizjoner. art. 2(32)1988; Metal we współczesnej plastyce polskiej. Twórczość Jerzego Jarnuszkiewicza. art. 4(34)1988; „Szary” świat Winicjusza Borowskiego. kryt. art. 1(35)1989; Wśród litografii i rysunków Zofii Kopel-Szulc. kryt. art. 3(37)1989; Barwne linoryty Henryka Szulca. kryt. art. 3(41)1990; Bartel Thorvaldsen (1770-1844), rzeźbiarz duński w Rzymie. art. 4(42)1990; Marek Piątkowski. O twórczości Marka Piątkowskiego rozmawiają Krystyna Głowniak – malarka i Teresa Wołczek – krytyk sztuki. (z Krystyną Głowniak…). oprac. 1(43)1991; „Kolorowe jarmarki” Henryka Szkutnika. kryt. art. 4(46)1991; Jesteśmy. kryt. art. 1(47)1992; „Cegłowanie świata” Tomka Kawiaka. kryt. art. 1(47)1992; „Człowiek z popiołu i światła”. kryt. art. 4(50)1992; Twórczość religijna Adama Kossowskiego. kryt. art. 1-2(51-52)1993; O Rafale Malczewskim (1892-1965). szkic. 3(53)1993; Zdzisława Beksińskiego fotografie z przyszłości. kryt. art. 1(55)1994; Kolor i światło w obrazach Tomasza Zawadzkiego. kryt. art. 2(56) 1994; Polacy w świecie. not. 2(56)1994.

Langer Jiři

*9 bram do tajemnic chasydów. (Hetmański Paweł. Dzieci Baal Szem Towa). 1-2(39-40)1990.

Larkin Philip

Na panieński album ze zdjęciami; Pamiętam, pamiętam; Piątkowy wieczór w hotelu Royal Station; Stare osły. (Barańczak Stanisław). w. 1(43)1991.

Lasker-Schüler Else

*Ballady hebrajskie i inne wiersze. (Sterna-Wachowiak Sergiusz. Między „rajem róż” a ogrodem oliwnym). 4(54) 1993.

Latawiec Bogusława

*zob. Wróblewski Bogusław. Międzynarodowa konferencja poświęcona Julianowi Przybosiowi w Chicago. 4(50)1992; *zob. Paczuski Krzysztof. Arkusz – to nie tak mało. 1-2(51-52)1993.

Latour Dorota

Płaszczyzny nieporozumienia. Uwagi o literaturze dla dzieci. art. 1(18)1984.

Lawrence Richard T.

Słowo w sztuce liturgii i słowo w sztuce teatru. (Rodowicz Jadwiga). art. 2(32)1988.

Lebenstein Jan

*zob. Zaguła-Paroszkiewicz Mirosława. Metamorfozy Jana Lebensteina. 1(43)1991; Sochoń Jan. Jan Lebenstein – droga przez ucho igielne. 1(43)1991; *zob. Kłoczowski Piotr. Witkacy – Brześć – Lebenstein. 1(43)1991.

Lechoń Jan

Pytasz, co w moim życiu… w. 2-3(20-21)1985; Listy do Kornela Makuszyńskiego. Do druku podała Jolanta Kowalczykówna. koresp. arch. 3(25) 1986; *zob. Kuncewiczowa Maria. Jak on to pięknie powiedział… 3(53)1993; *Dziennik. T. 1-3. (Rzymska Anna. Spóźniony romantyk Jan Lechoń). 3(53)1993.

Le Corbusier (Charles Édouard Jeanneret)

*zob. Kozak Witold Stanisław. Śladami Le Corbusiera. 3(41)1990.

Legeżyńska Anna

Powiedz prawdę, do tego służysz”. (Szulc-Packalén Małgorzata. Pokolenie 68. Studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych). kryt. lit. 1(35)1989.

Lejman Jacek

Rambo w kosmosie – czarna seria literatury SF. (Autor nieznany. Planeta śmierci; tytuł oryginału Deathworld 2. tłum. S. Kędzierski). rec. 3(41)1990; Literatura i Lebenswelt. (Łukosz Jerzy. Język prozy). kryt. lit. 1(43)1991; Vonnegut – największy współczesny pisarz oświeceniowy. (Vonnegut Kurt. Recydywista. tłum. Jolanta Kozak). kryt. lit. 1(47)1992; Wolność i racjonalność w świecie Kurta Vonneguta. szkic. 3(53)1993; Książki o Kazimierzu Twardowskim. (Jadczak Ryszard. Kazimierz Twardowski. Twórca szkoły lwowsko-warszawskiej; Jadczak Ryszard. Kazimierz Twardowski. Nota biograficzna). rec. 3(53)1993.

Lem Stanisław

Wizja lokalna. proza art.; Czy odchodzę od Science Fiction? art.; *zob. Stoff Andrzej. To, o czym się nie wspomina. szkic. 3(9)1982; *zob. Kania Kazimierz. Prowokacje Lema. 1(43)1991.

Lentowicz Zbigniew

Legenda. w. 4(18)1984.

Lenz Siegfred

*zob. Miziński Jan. Sąsiedztwo i konflikt. O najnowszej literaturze z niemieckiego pogranicza. (Bobrowski, Grass, Lenz). 2-3(48-49)1992.

Leończuk Jan

Czykwin Jan. ***(Gdzie zgubiono rzeczy po wielkich ludziach). tłum. 2-3(48-49)1992.

Leppek Janusz

Ars poetica; Co włożysz do ust, poeto polski. w. 2(6)1981.

Lessel Franciszek

*zob. Gawroński Ludwik J. Kompozytor Franciszek Lessel – uczeń Józefa Haydna. 3(37)1989.

Leszczyński Grzegorz

Dzieciństwo za zamkniętymi drzwiami. art. 4(18) 1984.

Leszczyński Jerzy

*zob. BKZ. Przed „Burzą”. 2(2)1980.

Leśmian Bolesław

Ludzie. w.; *zob. Sochoń Jan. Muzyka Leśmiana; *zob. Wiktorowicz Zofia. Mój Leśmian; *zob. Kulik Adam. Kancelaria na skraju łąk; *zob. Leśmian na Zamojszczyźnie. wspom.; *zob. Żygaluk Longina. Rozmowa z Zygfrydem Krauze; *zob. Sandauer Artur. Przyczynek do Leśmiana; *zob. Święch Jerzy. Znikomek. 1(7)1982; *zob. Kowalewski Lech. „Miłość, która obudzi śpiącą w tobie śmierć”. Trzy transgresje erotyczne: Mickiewicz – Leśmian – Wojaczek. 4(42)1990.

Lévinas Emmanuel

* Trudna wolność. Eseje o judaizmie. (Szkołut Tadeusz. Spotkanie z myślą Emmanuela Lévinasa). 2-3(48-49)1992.

Lewandowski Bronisław „Zbyszek”

Marsz Żoliborza. w. 3(17)1984.

Lewandowski Franciszek

*zob. Olszewski Edward. Po nocach Polska mi się śni… (Wiersze emigrantów polskich w Danii). 2-3(48-49)1992; W gorącej wierze przyszli pasterze… w. 2-3(48-49)1992.

Lewaty Andreas

*zob. Miziński Jan. „Popiół i diament”. 4(42)1990.

Lewińska Beata

Hulewicz a eskpresjonizm. art. 3(25)1986.

Lewko Marian

O semantyce i funkcji rekwizytów w dramatach Augusta Strindberga. szkic. 1(43)1991; Aleksander Layla. Tajemnice i sekrety Andrzeja Tarkowskiego. tłum. 2-3(48-49)1992; Arnold Szyfman i jego teatr. (Krasiński Edward. Teatr Polski Arnolda Szyfmana 1913-1939). rec. 1-2(51-52)1993; O teatrze i dramacie emigracyjnym. om. 3(53)1993.

Lewoń Janusz

Żyjąc. (Misiec Jerzy K. Będziesz jeszcze żył). kryt. lit. 1(1)1980; Mało – za wiele. (Lis Roman. Opis walki za wstęp). kryt. lit. 2(2)1980; Bez Jakubowej Drabiny. (Bykowska-Salczyńska Alicja. W przerwie pomiędzy światem a zabawą). kryt. lit. 1(7)1982; Pożytki ze światła komet. art. 2(8)1982.

Liehm Antonin J.

W cieniu Szwejka (osobliwości kultury czeskiej). (Rejakowa Bożena). szkic. 2-3(44-45)1991; Czy istnieje Europa Środkowa?. rozm. wyp. 4(46)1991.

Lipa Anna

Lubelscy Kolumbowie. art. 1-2(51-52)1993.

Lipiec Jerzy

Mała antologia podpisow do rysunków Eliota. 2-3(44-45) 1991; (z czasopism i katalogów wystaw). *zob. Słowa o Eliocie. 2-3(44-45)1991.

Lipiec Józef

***(Pojęciowe ujmowanie wartości) w: Portret piękna z biografią w tle. wyp. 3(37)1989; *Studia z ontologii i epistemologii wartości. Praca zbiorowa pod redakcją… (Szkołut Tadeusz. Ontologia i epistemologia, czyli jak istnieją wartości i jak są poznawane). 1(43)1991.

Lipińska Iwona

Chińskie pogranicza – przenikanie kultur. (współautor Janusz Kowalewski). szkic. 4(42)1990.

Lipka Jerzy

Lekcja się rozpoczyna. 2(12)1983; Spłoszenie Saduceusza. Drugie „Dziady”. proza art. 2(16)1984; Braciszku, serce moje. proza art. 4(18)1984; Krótka historia II wojny światowej. proza art. 2-3(20-21)1985.

Lipka Krzysztof

Królem jest nagi. proza art. 2-3(20-21)1985.

Lippóczy Norbert

*zob. Jóźwik Zbigniew. Norbert Lippóczy senior wśród kolekcjonerów. 1(23)1986.

Lipski Leo

*Śmierć i dziewczyna. Opowiadania. (Mielhorski Robert. Wobec rozpaczy). 3(53)1993.

Lipszyc Katarzyna

*zob. Jusiak Janusz. Ponownie zaczarować świat. 1(47)1992.

Lis Roman

*Opis walki za wstęp. (Lewoń Janusz. Mało – za wiele). 2(2)1980.

Lis Ryszard

* Ryszard Lis. not. biogr.; *zob. wyp.: Makarski Marian, Márkus Béla, W.J., Kamiński Ireneusz J., Koziara Andrzej; *zob. Paczuski Krzysztof. „Kawał człowieka”. 1(5)1981.

Lisowski Jerzy

koresp. 4(4)1980; Kultura ponad podziałami. wyp. 1(43)1991.

Listowski Cezary

*zob. Wróblewski Bogusław. Region poetów. 1(1)1980; Wiersze nieszkodliwe. (Torbus Andrzej K. Lato pogańskie). kryt. lit. 1(1)1980.

Listy nie wysłane

2(2)1980; 3(3)1980; 1 (5)1981.

Listy z Nowego Jorku

*zob. Benka Urszula.

Litwiniuk Jerzy

Czykwin Jan. Elegia nocy. tłum. 2-3(48-49)1992.

Lizakowski Adam

*Złodzieje czereśni. (Prusiński Zygmunt. Złodzieje czereśni). 1(47)1992; *Współczesny prymitywizm (wiersze i poematy 1986-1992). (Dłuski Stanisław. Poezja jest prawdą). 3(53)1993; Z „Zapisów znad jeziora Michigan”. proza poet. 3-4(57-58)1994.

L.N.

Tomas Tranströmer… not. 1(35)1989.

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny.

*zob. Święch Jerzy. Encyklopedii literackiej ciąg dalszy. 3(25)1986.

Livada Raša

Rzut oka na asocjacje. (Kornhauser Julian). w. 2(12)1983.

Loba Zbigniew

Skargi trumienne. w. 4(22)1985.

Loepfe Alfred von Ah

*zob. Starnawski Jerzy. Alfred Loepfe… 3(25)1986.

Lovelace Richard

Do Lukasty, płynąc za morza. (Barańczak Stanisław). w. 4(38)1989.

Lubelskie Zagłębie Węglowe

*zob. nr 4(4)1980.

Luchowska-Kuna Zofia

Całe moje pisanie; Spotkanie z Tadeuszem Nowakiem. rozm. 4(26)1986; ***(We śnie pojawia się); I tak nigdy nie domyka się; ***(w gwiazdach blask); ***(Był taki film); ***(Pod nieobecnosć); Może pojawi się Anna; ***(Pierwsza na ziemi była kobieta). w. 2(28)1987; *Świerkowa droga (Pawluczuk Andrzej W. Przyjemniej być kobietą niż poetą). 3(37)1989.

Ludorowski Lech

***(Najczcigodniejsza i Droga Pani Profesor…). wyp. 4(38)1989.

Lukács György

*zob. Morawski Stefan. Zbliżenia do ontologii społecznej. 4(14)1983.

Łabęcka-Koecherowa Małgorzata

Magia słowa w codziennym życiu Jakutów. kom. 2(32)1988; „Urząd Nasereddina Hodży” – pierwsza komedia turecka w zbiorach polskich. art. 1-2(39-40)1990.

Łamtiugina Asja

Spalonka. proza art. 4(22) 1985; Gęsia skórka. proza art. 3(25) 1986; Abażur. proza art. 4(30)1987.

Łapiński Zdzisław

*ja Ferdydurke. Gombrowicza świat interakcji. (Święch Jerzy. Metody Gombrowicza). 2(28)1987; *Jak współżyć z socrealizmem. Szkice na temat. (Łukaszuk Małgorzata. Jak współżyć z socrealizmem?). 4(38)1989; *zob. Wróblewski Bogusław. Międzynarodowa konferencja poświęcona Julianowi Przybosiowi w Chicago. 4(50)1992.

Łapszyński Gustaw A.

*Żywe drewno. (Adamiak Anna. Krajobrazy znajome). 1(1)1980.

Ławrusiewicz Jan

*zob. Zdrojewski Marek-Aremi. Wszechstronny Ramigani (wspomnienie o…). 1(31)1988.

Łepkowski Tadeusz (i inni)

*Polska. Losy państwa i narodu. (Termer Janusz. Synteza losów państwa i narodu polskiego do 1939 roku). 3(53)1993.

Łesiów Anna

I.B. Singera magia i rzeczywistość. (Singer Isaac Bashevis. Sztukmistrz z Lublina. tłum. Irena Wyrzykowska). kryt. lit. 2(16)1984.

Łobodowski Józef

Ballada lubelska. w. 1(35)1989; *zob. Kłak Tadeusz. Emigracyjna twórczość Józefa Łobodowskiego. 1(35)1989; *zob. Święch Jerzy. Łobodowskiego godzina poezji. 1(35)1989.

Łoch Eugenia

Kult faktu. Kilka uwag o powstaniu warszawskim w prozie. art. 3(17) 1984; *Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Praca zbiorowa pod red… (Szerszyński Jan. „Synkowie moi, poszedłem w bój…”). 2(32)1988; Z działalności Uniwersytetu Jana Kazimierza w pierwszych latach drugiej Rzeczypospolitej. art. 1-2(39-40) 1990.

Łojek Jerzy

Nieudana „próba generalna” Powstania Listopadowego w maju 1829 roku. art.; *Szanse Powstania Listopadowego. Rozważanie historyczne. (Bauer Zbigniew. Mieć albo być). 2(6)1981; *zob. Śladkowski Wiesław. Wspomnienie o… 1(27)1987; *Geneza i obalenie Konstytucji 3 maja… (Witusik Adam Andrzej. O Rzeczypospolitej doby Sejmu Wielkiego). 2(28)1987.

Łoziński Józef

*Pantokrator. (Pysiak Krzysztof. Kompleks bękarta). 1(5)1981.

Łuczeńczyk Andrzej

Nocny tramwaj. proza art. 1(19)1985; Przywódcy; Oczarowanie (do druku podał Jan Smolarz). proza art. 1-2(51-52)1993; *zob. Smolarz Jan. Andrzej Łuczeńczyk. 1-2(51-52)1993.

Łukasiewicz Jacek

*Mieczysława Jastruna spotkania w czasie. (Sterna-Wachowiak Sergiusz. Kręgi cudzości). 2(12)1983; Dwa poematy liryczne. szkic. 1(27)1987; *Światło mijania. (Kwiatkowski-Cugow Tadeusz. Światło przemijania). 1(27)1987; Warszawa z jawy i snu. szkic. 4(50)1992; *Oko poematu. (Waśkiewicz Andrzej K. Wielogłowy, średnich rozmiarów, lirycznie zaangażowany). 4(54)1993; *Mali mistrzowie. (Benka Urszula M. Lustro poety i lustro człowieka). 1(55)1994; *Wiersze w gazetach 1945-1949. (Fert Józef. Między poetyką a polityką. Jacka Łukasiewicza opisanie manipulacji z lat 1945-1949). 3-4(57-58)1994.

Łukaszuk Małgorzata

Jak współżyć z socrealizmem. (Łapiński Zdzisław. Jak współżyć z socrealizmem? Szkice na temat). 4(38)1989; Jeszcze o podróży i podróżującym. szkic. 4(46)1991.

Łukosz Jerzy

Po pierwsze: nie milczeć. (Błoński Jan. Kilka myśli co nie nowe). rec. 2(28) 1987; Terapia jako duchowa forma życia (o światopoglądzie Tomasza Manna). szkic. 3(33)1988; *Język prozy. (Lejman Jacek. Literatura i Lebenswelt). 1(43) 1991; Dwa sposoby Grassa. not. 3(50)1993; Europejczyku, ratuj się. szkic. 1(55)1994.

Łukowska Anna

Jak opisywać piekło zagłady? (Świadectwa i powroty nieludzkiego czasu. Materiał konferencji naukowej poświęconej martyrologii lat II wojny światowej w literaturze. Pod redakcją Jerzego Święcha). rec. 2-3(48-49)1992.

Łukowski Stanisław Andrzej

Święta remiza. proza art. 3(37)1989.

Łumiński Jacek

Tańce i obrzędy żydowskie. szkic. 3(29)1987.

Łunaczarski Anatol

*zob. Szkołut Tadeusz. Anatol Łunaczarski i problemy sztuki awangardowej. 1(15)1984.

Łużyczanie

*zob. EWa. ***(Łużyczanie). 2-3(48-49)1992.

Łyczewska Anna

*Nie muszę kłamać, że mnie nie ma. (Pawluczuk Andrzej W. Przyjemniej być kobietą niż poetą). 3(37) 1989.

Łysakowski Jan

*zob. Opis trudu – trud opisu. 4(4)1980.

Łysiak Małgorzata

*zob. Kitowska-Łysiak Małgorzata

M.A.

Poezja rosyjska na nowo. not. 1(27)1987.

Maciąg Włodzimierz

*(Jak we wszystkich próbach opisu…). w: Portret piękna z biografią w tle. 3(37)1989.

Maciejewski Marian

*„Ażeby ciało powróciło w słowo”. Próba kerygmatycznej interpretacji literatury. (Polanowski Tadeusz. O kerygmatycznej interpretacji literatury). 4(50)1992.

Madała Tadeusz

Wszystko o Lubartowie i ziemi lubartowskiej. not. 4(54)1993; *Polscy księża katoliccy w więzieniach i łagrach sowieckich od 1918 roku. Materiały do słownika biograficznego. (Kunowska-Porębna Maria. Inne „pokolenia żałobami czarne”). 2(56)1994.

Madeła Andrzej

Motywy polskie w prozie byłej NRD. szkic. 1(43)1991.

MAG

*(już po raz trzeci zamieszczamy (…) prozę Zofii Grzesiak…). 1-2(39-40)1990.

Magala Sławomir

Polska „nowa powieść”. art. 3(3)1980; Polski teatr studencki jako ukryty ideał kontrkultury. art. 1(5)1981; Matecznik (o esejach Czesława Miłosza). szkic. 1(7)1982; Nieoczekiwana wizyta. fel. 1(7)1982; John Barth. Listy. tłum. 1(11)1983; Od tłumacza. not. 1(11) 1983.

Magierska Sabina, Mizińska Jadwiga

Zygmunt Freud jako myśliciel pogranicza. szkic. 1-2(51-52)1993.

Maj Bronisław

*Zmęczenie. Posłowie Stanisław Barańczak. (Filip Grzegorz. Odejścia, powroty). 1(31)1988. *zob. Sikora Jerzy. „Chwilowo żyjemy”. O śmierci w młodej poezji polskiej lat 75-85. 1-2(51-52)1993.

Majer-Baranowska Urszula

Deszcz i jego zapładniająca funkcja. art. 4(26)1986.

Majorkiewicz Felicjan

*Lata chmurne, lata dumne. (Wieliczko Mieczysław. Dokąd my, jako naród idziemy…). 3(17)1984.

Makarski Henryk

*Schody bez końca. (Isakiewicz Lech. Sen o potędze). 1(7)1982.

Makarski Marian

W Lublinie i nie tylko (Kilka uwag o plastyce czterdziestolecia). art. 2(16)1984; *zob. Strzałkowski Zbigniew. Filozofia kolorów… 2(24)1986.

Makarski Władysław

Polszczyzna Lwowa i okolic do 1939 roku. (Kurzowa Zofia. Polszczyzna Lwowa i Kresów południowowschodnich. 4(26) 1986; Polszczyzna żydowska. (Brzezina Maria. Polszczyzna Żydów). rec. 3(29)1987; Polszczyzna Niemców. (Brzezina Maria. Polszczyzna Niemców). rec. 3(41)1990; Bliżej Huculszczyzny. (Brzezina Maria. Stylizacja huculska). rec. 4(54)1993; Polacy i język polski na Litwie. (Kurzowa Zofia. Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI-XX wieku). rec. 2(56)1994.

Makowski Stanisław

*zob. Bagłajewski Arkadiusz. Wprowadzenie do „Norwidologii”. 1(31)1988.

Maksimović Miroslav

Dwa czasy. (Kornhauser Julian). w. 2(12)1983.

Makuła-Trochimiuk Krystyna

List z 1812 roku na moment przed narodzeniem Krasińskiego pisany; Ten chłopiec wakacyjny; Od okna do okna gdy tęsknię; W zameczku myśliwskim pewnego wieczoru; O damskich spódnicach z magazynu mód; ***(ja pana już nie kocham). w. 1(7)1982.

Makuszyński Kornel

*zob. Kowalczykówna Jolanta. Listy do Kornela Makuszyńskiego 1900-1953. 2(24)1986; *Iłłakowiczówna Kazimiera; Parandowski Jan; Przybyszewski Stanisław; Sieroszewski Wacław; Zegadłowicz Emil. Listy do… (Do druku podała Kowalczykówna Jolanta). 2(24)1986; *zob. Irzykowski Karol; Lechoń Jan; Oppman Artur (Or-Ot); Perzyński Włodzimierz; Reymont Władysław; Samozwaniec Magdalena; Wierzyński Kazimierz. Listy do… cz. II (Do druku podała Kowalczykówna Jolanta). 3(25)1986.

Malamud Bernard

Magiczna beczułka. (Janiszewscy Aneta i Adam). proza art. 1(19)1985; *zob. A.J. ***(Bernard Malamud…). 1(19)1985.

Malcew Grzegorz

Leśmian na Zamojszczyźnie. wspom. 1(7)1982.

Malczewski Rafał

*zob. Lameński Lechosław. O Rafale Malczewskim (1892-1965). 3(53)1993.

Malinowski Bronisław

*zob. Brozi Krzysztof Jarosław. Nazywano go „Człowiekiem Pieśni”. 1(15)1984.

Malinowski Kazimierz

*Żołnierz łączności walczącej Warszawy. (Przemyski Andrzej P. Żołnierze łączności). 3(17)1984.

Malraux André

*Przemiana bogów. t. 1. Nadprzyrodzone, t. 2. Nierzeczywiste. (Misiewicz Janusz. Droga Malraux). 2(24)1986.

Małecka Anna

Katastroficzne wizje Aldousa Huxleya. szkic. 2(28)1987.

Mandelsztam Osip

Bach; ***(Ani triumfu, ani wojny); ***(Żałosnym, jakby owczym, stadem); ***(Bezsenność); ***(Na strasznej wysokości…); ***(Siąść we dwoje…); ***(Powiem ci…); ***(Błądzę po niebie…). (Czech Jerzy). w 1(27)1987; *zob. Czech Jerzy. ***(Minęło piętnaście lat…). 1(27)1987.

Mandy Ivan

Studencka miłość. (Jaszcz Dorota). proza art. 1(23)1986.

Mann Tomasz

*zob. Łukosz Jerzy. Terapia jako duchowa forma życia. 3(33)1988.

Mányoki Adam

*zob. Lameński Lechosław. Adam Mányoki i jego portrety. 1(23)1986.

Manzarek Łukasz

*Rewizje osobiste. (Pawluczuk Andrzej W. Przyjemniej być kobietą niż poetą). 3(37)1989; *Rewizje osobiste. (Filip Grzegorz. Obmacywanie siebie i świata). 3(37)1989.

Mańko Tamara

W stronę powściągliwości epistemologicznej (Szkice epistemologiczne. Praca zbiorowa pod red. J. Dębowskiego i M. Hetmańskiego). rec. 2-3(48-49)1992

Mańkowski Zygmunt

Ostatniemu z powstań. art. 3(17)1984; Dokument w kwestii ukraińskiej. not. 1-2(39-40)1990; Wytyczne wojewody lubelskiego dotyczące ustosunkowania się władz do zagadnienia ukraińskiego na terenie województwa lubelskiego z 31 stycznia 1935 roku. Do druku podał… arch. 1-2(39-40)1990; Kultura ponad podziałami. wyp. 1(43)1991; Polonia amerykańska wobec wojny w 1939 roku. (Białasiewicz Wojciech. Pomiędzy lojalnością a serc porywem. Polonia amerykańska we wrześniu 1939 roku). 1-2(51-52)1993.

Marcinkevičius Justinas

Gwiezdny deszcz; Wiejski cmentarz. (Pleśniarowicz Jerzy). w. 4(30)1987.

Margul Tadeusz

Cyryla Korwin-Krasińskiego „Trina mundi machina”. (Cyril von Korvin Krasinski. Trina mundi machina. Die Signatur des alten Eurasien. Ausgevählte Schriften). rec. 4(34)1988.

Mariański Janusz

*Socjologia moralności. Wprowadzenie i bibliografia prac polskich 1946-1982. (Narecki Zbigniew. Socjologia moralności lat 1946-1982). 4(34)1988; *Wprowadzenie do socjologii moralności. (Narecki Zbigniew. Polski podręcznik z socjologii moralności). 4(38)1989; Indyferentyzm religijny – poznawalny czy niepoznawalny?. (współautor Narecki Zbigniew). szkic. 4(42)1990; *Moralność w procesie przemian. (Narecki Zbigniew. Moralność w procesie przeobrażeń). 2-3(44-45)1991.

Marjańska Ludmiła

Cały Sandomierz w kwitnących akacjach; Wieczór październikowy; Stworzenie ludzkie; Wcielenia; Nie o miłości; Sosna w Sieniawie; Stare lustro; Piosenka Leonarda Cohena; Jednocześnie; Wbrew wszystkiemu. w. 1(55)1994.

Marszałek Rafał

*Filmowa pop-historia. (Szkołut Tadeusz. Film i historia). 4(22)1985.

Masłowski Michał

Rytuały polskiej groteski. szkic. 2-3(44-45)1991; Czy istnieje Europa Środkowa?. rozm. wyp.4(46)1991.

Maśliński Antoni

Wileńskie arcydzieła wczesnego baroku. szkic. 1-2(39-40)1990.

Matejko Jan

*zob. Adamek Tadeusz. „Sobieski pod Wiedniem” Jana Matejki. 3(13)1983; *zob. Matyaszewska Elżbieta. Jan Matejko znany… 4(54)1993.

Matławska Halina

Nad braterską mogiłą. wyp. 2-3(48-49)1992; *Zwierzyniec. (Witusik Adam Andrzej. Wdzięczny trud regionalisty, czyli o monografii Zwierzyńca). 4(54)1993.

Matuszewski Ryszard

*zob. Opis trudu – trud opisu. 4(4)1980; *Z bliska. (Mikulski Zygmunt. Blisko książki Matuszewskiego). 4(10)1982.

Matwijowski Krystyn

Jan III Sobieski jako polityk i mąż stanu. art. 3(13)1983.

Matyaszewska Elżbieta

Jan Matejko znany… art. 4(54)1993.

Mazanowa Danuta

Zofii Kossak-Szczuckiej relacja z obozu Auschwitz-Birkenau. szkic. 3(53)1993.

Mazur Ewa

***(Może mam nieżyczliwe); Wróżba; ***(Kasandra dłoń zaciska…); ***(Z wielką ostrożnością); ***(ból już ustąpił). w. 4(38)1989; ***(Jestem dla ciebie); ***(nie czekaj); ***(Kotna była); ***(między nami szklane góry); ***(Umarła nasza miłość); ***(To nieprawda, że Go nienawidzisz). w. 1(43)1991; ***(komu potrzebne); ***(ma pan rację panie Duchamp); ***(Zwycięzcy nie potrzebują oklasków); ***(Dla Ciebie – walka); ***(Wynurz oczy z rzeki…); ***(ci którzy zapisali się we mnie); ***(Już tyle znów…); ***(Pomiędzy twoim odejściem); ***(chyba rzeczywiście jestem już za stara). w. 3(53)1993.

Mazur Piotr S.

József Ratkó. Taniec; Tylko raz umrę; Moje dzieci; Moi krewni; Człowiek, drzewo; Tylko ja; Mój ojciec; Nawet studnia milczy; Psalm; Przy starym grobie; Powołanie; Aż do śmierci; Dojdę kiedyś; Piosenka; Spotkanie; Podobizna. tłum. 1(55)1994; Europa – moja tożsamość. szkic. 3-4(57-58)1994.

Mazur Zbigniew

Thomas Dylan. List do Trevora Hughesa. tłum. 2-3(20-21)1985.

Mazurek Dorota

Tematyka górnicza w poezji polskiej XX wieku. art. 4(4)1980; Między poezją a propagandą. art. 1(5)1981; „Głowa Orfeusza”, czyli romantyzm i intelekt. (Sterna-Wachowiak Sergiusz. Głowa Orfeusza). kryt. lit. 4(22)1985; Słowo, poznanie, etyka. (Zadura Bohdan. Starzy znajomi). kryt. lit. 3(33)1988; Aleksandra Wata poezja doświadczenia i doświadczania. szkic. 4(38)1989.

Mazurkiewicz Małgorzata

Kamień: dzieło Boga czy diabelska sprawka?. art. 4(26)1986.

Mądra-Shallcross Bożena

Jesli to jest herezja”. (Podgórzec Zbigniew. Wokół ikony. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim). rec. 3(25)1986.

Mądzik Leszek

*zob. Chudy Wojciech. Sens plastyczny ludzkiego dramatu. 4(38)1989; *zob. Sajkiewicz Violetta. Teatr w poszukiwaniu sacrum (o „Scenie Plastycznej” KUL). 4(54) 1993.

McEwan Ian

Cementowy ogród. (Zadura Bohdan). proza art. 4(10)1982.

Melkowski Stefan

Tropami Fausta. Przesłania „Sławy i chwały” Jarosława Iwaszkiewicza. szkic. 1(55)1994; Kozak Harasym. (Harasymowicz Jerzy. Zimownik). kryt. lit. 3-4(57-58)1994.

Menel Jerzy

Brassens Georges. Czas niech nie mąci nam spojrzenia; Duch; Pępek żony policjanta; Tyle krzywd i taki ładny biust; Morderstwo; Mąż majsterkowicz; Liczba mnoga. tłum. 1(19)1985; Leonard Cohen. Księga miłosierdzia. tłum.; Leonard Cohen. not. 3(25)1986; Brassens Georges. Testament; Śmierć za idee; Parasol; Kąpała się w wodzie źródlanej; Gdyby nie ten jej brak urody; Goryl. tłum. 4(38)1989; Brassens Georges. Poczciwa Małgosia; Tęcza po kwadransie; Stałem się maleńki. tłum. 2-3(44-45)1991; ***(Georges Brassens…) . not. 2-3(44-45)1991; Najszczęśliwszy Francuz (wywiad z Georgesem Brassensem przeprowadzony przez Daniéle Heymann…). tłum. 2-3(44-45)1991.

Miazga Andrzej

Warsztaty wokalistów jazzowych w Zwierzyńcu. art. 4(54)1993.

Michalska Stefania

Szukanie człowieka. (Kornacki Ryszard. Zapis dnia). kryt. lit. 3(41)1990.

Michalski Cezary

Poetycka kontrrewolucja. (Kotański Janusz. Wiersze). kryt. lit. 3-4(57-58)1994.

Michalski Waldemar

*zob. Wróblewski Bogusław. Region poetów. 1(1)1980; Czy jesteśmy przesądni; Alternatywa starej alei; Zaproszenie; Wyprawa do raju, czyli finał peregrynacji; Uczta Baltazara; Unter den Linden; Przed startem; Wdowi grosz; Z solą fali na ustach; Epilog. w. 2(2)1980; Edwarda Hołdy bicie na alarm w papierowy dzwon. (Hołda Edward. Poemat z masy papierowej). kryt. lit. 2(2)1980; „Przeczucie bitwy”, czyli z tarczą lub na tarczy. (Górczyński Jerzy. Przeczucie bitwy). kryt. lit. 3(3)1980; Lubelskie Zagłębie Węglowe. w. 4(4)1980; *Głosy na wersety. (Rosłan Jan. O lotach ptaków i smaku piołunu). 1(7)1982; Dom łagodny i pełen wiary. (Oszajca Wacław. Łagodność domu). kryt. lit. 4(22)1985; Z Janem w Czarnolesie; Mój mały jubileusz; Droga do Emaus; Wszystko jest w nas; Dokąd zmierzasz Panie?; Exodus na Zachód; Kartka z albumu; Nasz dom czyli kres i początek. w. 2(24)1986; *zob. Bednarek Antoni. Lublin literacki 1932-1982. 2(24)1986; Polscy poeci współczesnego Wilna. (Sponad Wilii cichych fal. Wybór wierszy poetów polskich należących do kółka literackiego przy redakcji dziennika „Czerwony Sztandar”. Opracowali: Stanisław Jakutis i Jadwiga Kudirko). kryt. lit. 3(29)1987; *Pod znakiem Wagi. (Szewc Piotr. „Tylko wiara jest w nas”). 3(33)1988; Eugeniusz Gutkowski i jego rzeźby. art. 4(34)1988; Jan Pilař – poeta, tłumacz i przyjaciel literatury polskiej. art. 2(36)1989; Wilno – Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. art. 1-2(39-40)1990; Madonna z kołowrotkiem albo powrót do Itaki. (Dusza Edward. Madonna z kołowrotkiem i inne wiersze). kryt. lit. 4(46)1991; Na Wołyniu; Między Turią i Ługiem; W drodze do Kaniowa – spotkanie z Poetą; Wędrowne I – z Podlasia; Wędrowne II – z Podlasia; Do Romanowa jechać… w. 2-3(48-49)1992; Powroty do spalonych gniazd. (Birenbaum Halina. Nawet gdy się śmieję). kryt. lit. 2-3(48-49)1992; Tradycje literackie Lubartowa (od wieku „złotego” do Oświecenia). szkic. 3(53)1993; Zwierzyniec – Kościółek na wyspie; ZwierzyniecBukowa Góra. w. 4(54)1993; *zob. Waśkiewicz Andrzej K. Pamięć, doświadczenie, przesłanie. Słowo o poezji… 2(56)1994.

Michałowski Piotr

Barokowe korzenie haiku (Ostatnia przygoda Stanisława Grochowiaka). szkic. 4(54)1993.

Michoński Cezary

Burgess Anthony. Mechaniczna pomarańcza. tłum. 2(28)1987; Jak tłumaczyć „Mechaniczną pomarańczę”?. not. 2(28)1987.

Mickiewicz Adam

*zob. Przechodzki Eligiusz. Towianizm a mickiewiczowska koncepcja literatury rosyjskiej w „Wykładach paryskich”. 2-3(20-21)1985; *zob. Kowalski Lech. „Miłość, która obudzi śpiącą w tobie śmierć”. Trzy transgresje erotyczne: Mickiewicz – Leśmian – Wojaczek. 4(42)1990; *zob. Venclova Tomas. Adam Mickiewicz: „Trzech Budrysów” – Aleksander S. Puszkin: „Budrys i jego synowie”. 2-3(48-49)1992.

Mieczkowski Romuald

W podwórzu u Mickiewicza; Recepta na wiersz; ***(Przygarniasz do siebie). w. 1-2(39-40) 1990.

Mielhorski Robert

Na marginesie ,,159 wierszy” Stanisława Barańczaka. Ołówkiem czytelnika. (Barańczak Stanisław. 159 wierszy). kryt. lit. 1(43)1991; Rzeczy wielkie w małych. (Zagajewski Adam. Dzikie czereśnie. Wybór wierszy). kryt. lit. 3(53)1993; Wobec rozpaczy. (Lipski Leo. Śmierć i dziewczyna. Opowiadania). kryt. lit. 3(53)1993; W poszukiwaniu własnej (naszej) tożsamości. (Woroszylski Wiktor. Z podróży, ze snu, z umierania. Wiersze 1951-1990). kryt. lit. 2(56)1994.

Mierzwiński Władysław

*zob. Kruk Stefan. Gwiazdy na scenach lubelskich. 1(27)1987.

Mierzyńska Zofia

*zob. Wróblewski Bogusław. „Wakacjuszka” i amerykańscy Matysiakowie… 4(50)1992; Jackowo Story (fragm. słuchowiska). 4(50)1992.

Międzyrzecki Artur

*zob. Szewc Piotr. Próba ładu. 4(l4)1983.

Mikulski Zygmunt

Język na czatach. (Dras Waldemar. Czatownik). kryt. lit.; Marzenie o życiu w pełni. (Waszczuk-Listowska Anna. Studnia proroków). kryt. lit. 1(1)1980; Przez biel. proza art. 1(5)1981; Blisko książki Matuszewskiego. (Matuszewski Ryszard. Z bliska). kryt. lit. 4(10)1982; Kilka klisz pamięci. art. 4(l4)1983; Jesień 1944 – kadry pamięci. art. wspom. 2(16)1984; Mimo; Miasto jaskółcze; Moment; Ze spokojem o godzinie 16. w. 2(28)1987; Przodownik i przewodnik. art. wspom. 4(30)1987; Z autobiografii. proza poet. 3(36)1989; Z powodu Diana w rocznicę śmierci Józefa Czechowicza. fel. 4(46)1991; Zamiar bezwładu. fel. 1(47)1992; Filatelistyka kultury. (Głowiński Michał. Mity przebrane). rec. 4(50)1992; Wezwanie wsi. (Wełna Matylda. Miodogórze). kryt. lit. 4(54)1993; Dopiski. proza art. 1(55)1994; Światu w oczy. (Jankowska Magdalena. i co dalej?; Kula i skrzydło). kryt. lit. 1(55)1994; Bez hejnału. (Jegorow Ryszard. Porywy serca. Opowieść o Adamie Chmielowskim w Powstaniu Styczniowym). rec. 1(55)1994; Przypuszczalnie; Chwila transcendencji; W zaułku; W tej okolicy. w. 2(56)1994; Słowa niedomówień. (Burda Stanisława. Krzyż i talizman). kryt. lit. 2(56)1994.

Milanowski Janusz

Nocny kaszel. proza art. 2(24)1986.

Miłosz Czesław

*zob. Fronczek Zbigniew W. Listy nie wysłane. 1(5)1981; *zob. Magala Sławomir. Matecznik (o esejach Czesława Miłosza). 1(7)1982; zob. Aforyzmy; *Świat. Poema naiwne. (Dąbała Jacek. W kręgu inspiracji tomistycznej). 3(17)1984; *zob. Sochoń Jan. Spotkanie z Miłoszem, czyli legenda i niewiedza. 4(38)1989; *zob. Dąbała Jacek. Erotyka w poezji Czesława Miłosza. 4(42)1990; *zob. (red.) Czesław Miłosz i Stanisław Blejwas o Polonii w Ameryce. 4(50)1992; Odrębne narody: poezja i ludzie (rozm. Aleksander Fiut); Odpowiedź… (Adamczyk-Garbowska Monika). wyp. polem. 4(50)1992.

Miłosz Oskar

*zob. Sławińska Irena. Dramaty biblijne… 4(50)1992.

Miodragović Bondar

Widok. (Kornhauser Julian). w. 2(12)1983.

Mioduchowska Antonina

Sekret mojej babci. proza art. 1(5)1981.

Miró Joan

*zob. Grzesiak Czesław. Joan Miró – bogactwo w prostocie. 4(14)1983.

Mironowicz Eugeniusz

*Białorusini w Polsce 1944-1949. (Dagilis Waldemar. Powojenne losy mniejszości białoruskiej w Polsce). 3-4(57-58)1994.

Misakowski Stanisław

*Ja nie skazał. Sočinenije w stichach i proze 1957-1990. (Kajtoch Wojciech. Misakowski po rosyjsku). 3-4(57-58)1994.

Misiec Jerzy Krzysztof

*zob. Wróblewski Bogusław. Region poetów. 1(1)1980; Z cyklu Pałac wariatów: Werbunek; Eksperyment; Romantyczność; Szeptem do mnie mów; Prometeusz z prowincji; Szpieg mojego rdzenia; Eutanazja w pałacu wariatów; Podsłuch. w. 1(1)1980; Jestem baba. (Weber Maria. Gdy tylko wrzosy). kryt. lit. 1(1)1980; *Będziesz jeszcze żył. (Lewoń Janusz. Żyjąc). 1(1)1980; Ciągła obecność bezsilnych, czyli moja koncepcja poezji. wyp. 2(2) 1980; Zanim chwycę pióro. (Klimecki Jan. Zanim otworzę usta). kryt. lit. 2(2)1980; Proszę pisać, redaktorze. proza art. 1(5)1981; Bilans płatniczy; Mój ojciec jest człowiekiem szczęśliwym. w. 2(6)1981; *Pisanie życiorysu. (Tchórzewski Andrzej. Konstruowanie bohatera). 1(7)1982; ballada bezimienna; ***(dajcie mu szansę ostatniego słowa); ballada niezwyciężonych; stary aktor prowincjonalny pisze podanie. w. 2(8)1982; Czego brakuje literaturze s-f? fel.; Wyznanie niewiary. art. 3(9)1982; Wielomózgoczłowiek, proza art. 2(12)1983.

Misiewicz Janusz

O tragedii. szkic. 2-3(20-21)1985; Droga Malraux. (Malraux André. Przemiana bogów. t. 1. Nadprzyrodzone, t. 2. Nierzeczywiste. przeł: t. l. E. Bąkowska, t. 2. J. Guze). rec. 2(24)1986; Boileau na nowo przełożony.(Boileau Despraux Nicolas. Sztuka poetycka. Przekład i opracowanie Maria Grzędzielska). rec. 3(41)1990.

Misiuk Jan

Kot. proza art. 4(18)1984; Spacer. proza art. 2(24)1986; Królik. proza. art. 3(37)1989; Pogrzeb. proza art. 1(47)1992.

Mitrowski Grzegorz

O egzystencjalistycznym pojmowaniu historii. szkic. 2(32)1988.

Mizińska Jadwiga

Ucieczka od samowiedzy. art. 4(10)1982; Bezmyślność i zbrodnia. szkic polem. 4(50)1992; Zygmunt Freud jako myśliciel pogranicza. (współautor Magierska Sabina). szkic. 1-2(51-52)1993; *Czy kryzys wartości? Lubelskie Odczyty Filozoficzne. zbiór I. pod red. J. Mizińskiej, T. Szkołuta. (Zeidler-Janiszewska Anna. Kryzys czy (po prostu) transformacja?). 4(54)1993.

Miziński Jan

Kompleks Polski Güntera Grassa. art. szkic. 3(3)1980; Grass Günter. Spotkanie w Telgte. tłum. 3(3)1980; Grassa gra w historię. art. 2(12)1983; Polskie losy austriackiego pisarza. not. 3(13)1983; Dedecius Karl. Polska kraj point. tłum. 1(19)1985; Dedecius Karl. Czysta forma i nieprzejrzysty sens. tłum. 2-3(20-21)1985; Dedecius Karl. Parodia totalna. tłum. 4(22)1985; Lion Feuchtwanger i powieść polityczna. (Kowalowa Bożena. Powieść polityczna Liona Feuchtwangera) rec. 2(28)1987; Katastroficzna wizja przyszłości. „Szczurzyca” Güntera Grassa. szkic. 3(29)1987; Emigranci polscy w Zagłębiu Ruhry. (Stefanski Valentina-Maria. Zum Prozess der Emanzipation und Integration von Aussenseitern: Polnische Arbeitsmigranten im Ruhrgebiet). rec. 3(29)1987; Instytut Tłumaczy Uniwersytetu Wiedeńskiego. art. 1-2(39-40)1990; „Popiół i diament”. (Andrzejewski Jerzy. Asche und Diament. Roman. Aus dem Polnisch von Henryk Bereska mit einem Nachwort von Andreas Lewaty) kryt. lit. 4(42)1990; Sąsiedztwo i konflikt. O najnowszej literaturze z niemieckiego pogranicza (Bobrowski, Grass, Lenz). art. 2-3(48-49)1992; Dlaczego „The Painted Bird” nie może być „Malowanym ptakiem”. not. 3(33)1988.

Młodziejowska Maria Antonina

*zob. Romanowski Andrzej. Teatr Marii Antoniny Młodziejowskiej i młodopolskie Wilno. 2-3(48-49)1992.

Młodzi poeci Lublina

*zob. Wróblewski Bogusław. Region poetów. (O poezji lubelskiej w latach siedemdziesiątych). 1(1)1980; *zob. 1(1)1980, 2(2)1980.

Młynarczyk Katarzyna

Zmysłowe wycinanki Marka Przybyły. not. 4(14)1983.

Młynarski Wojciech

Wysocki Włodzimierz. Rejs Moskwa – Odessa; W górach; Tatuaż; Piosenka skoczka wzwyż; Piosenka boksera; Trójkąt bermudzki. tłum. 4(14)1983; (o Włodzimierzu Wysockim). wyp. koresp. 4(14)1983; Brel Jacques. Flamandowie; Rosa; Jef; Amsterdam; Burżuje; Następny; Kapral Pusty Łeb; Płaski kraj. tłum. 1(15)1984; Satyra na buty; Wydział bezprawia; ,,44 na wcześniej”; Strach na wróble; W miejskim teatrzyku lalek; W nieciekawych czasach; Moje ulubione drzewo. w. 4(30)1987; *zob. Sieradzki Jacek. Wojciecha Młynarskiego kronika polska. 4(30)1987; Wysocki Włodzimierz. Ballada o dzieciństwie. tłum. 3(33)1988; Kultura ponad podziałami. wyp. 1(43)1991; Róbmy swoje. w. 1(43)1991; Ile ja dopłacam; Kolor skoczył; Gruz do wywózki; Czy mi ten zamiar się powiedzie?; Wymiana jelit. (piosenki). w. 2-3(44-45)1991; Brel Jacques. Bigotki. tłum. 2-3(44-45)1991; Okudżawa Bułat. Rzekł Antoni Czechow; Krople króla duńskiego. tłum. 2-3(44-45)1991; Spotkanie z rewolucją; Prawdziwy Polak; Jakby; Zaproszenie; Niezawodny sposób; Scenka na poczcie; Zgniłe słowa; Do młodego reżysera; Moje życzenia na rok 1994. w. 1(55)1994.

Mochnacki Maurycy

*zob. Pysiak Krzysztof. „Rozumować to jest żyć”. (O Maurycym Mochnackim). 2(6)1981.

Modrzejewska Helena

*zob. Kruk Stefan. Gwiazdy na scenach lubelskich. 1(27)1987.

Molnár Ferenc

Chłopcy z Placu Broni. fragm. (Olszański Tadeusz). proza art. 1(23)1986; *zob. Kowalczykówna Jolanta. Lekcja Ferenca Molnára trwa. 1(23)1986.

Montero Luis Garcia

Labirynt; Przygoda w zamkniętym mieście. (Kolek Beata). w. 1(55)1994.

Montusiewicz Ryszard

Pieśni Wiednia wybawionego. art. 3(13)1983.

Morawski Stefan

Zbliżenia do ontologii społecznej. szkic. 4( 14)1983; Powtórka z egzystencjalizmu. szkic. 2(16)1984; Estetyka. Droga do samodzielności. szkic. 1(43)1991.

Morin-Naville Violette

Agresywna euforia śmiechu i jej demograficzne zmiany. (Abramowicz Maciej). szkic. 2-3(44-45)1991.

Moskalec Konstantyn

Osiem przyćmionych sonetów: I Restauracja zimy; II Nevermore; III Eucharystia; IV Odwiedziny; V O, zrób mi oczy; VI Apokalipsa; VII Fuga barocca; VIII Miłość; ***(kochaj mnie kiedy już nie kochasz). (Zadura Bohdan). w. 2-3(48-49)1992.

Mostwin Danuta

Ściana. Odkrywanie Ameryki. proza art. 3(33)1988; Pustynny parasol; Wypad na Wzgórze 22. proza art. 4(38)1989; Trzynasty dzień maja. proza art. 1(43)1991; *Odchodzą moi synowie. (Adamczyk-Garbowska Monika. Paradoksy emigracji). 1(43)1991; Przestrzeń życiowa emigranta. szkic. 4(46) 1991; *zob. Kochańczyk Alina. Słowo o Danucie Mostwin. 1(47)1992; Jest coś, co przetrwa dłużej… wyp. 1(47)1992; *zob. wbw. Jesienne spotkania w „Akcencie”. 1(47)1992; Quinta Des Almas. proza art. 4(50)1992; Historie miłosne. proza art. 1-2(51-52)1993; *Odkrywanie Ameryki. (Kochańczyk Alina. Z Danutą Mostwin podróż do Ameryki). 1-2(51-52)1993; „Odkrywanie Ameryki”. Trójgłos o twórczości Danuty Mostwin. (Blejwas Stanislaus A. Przeszczepieni – Sławińska Irena. Fascynująca to przygoda – Stępień Marian. Zatrzymać asteroidy). 4(54) 1993; Londyńskie spotkania. Nagroda „Wiadomości”, czyli propedeutyka krytyki literackiej na emigracji (Od Herberta do Herberta. Nagroda „Wiadomości1958-1991. Oprac. i przemowa Stefania Kossowska, postscriptum Tadeusz Nowakowski). rec. 4(54)1993; Sonia. proza art. 2(56)1994.

Mostwin Stanisław

*zob. wbw. Jesienne spotkania w „Akcencie”. 1(47)1992, 4(54)1993.

Moździerz Janusz

Wielki Kop. proza art. 3(53)1993.

Mrożek Sławomir

*zob. Horoch Dorota. Szydzenie z szydercy, czyli Mrożek wobec konwencji Gombrowicza. 4(54)1993.

Mróz Piotr

***(Na początku była osławiona „Literacka”…). w: Portret piękna z biografią w tle. wyp. 3(37)1989.

Muciek Elżbieta

Zniszczenie „wertepowego” świata. O powieściach Leopolda Buczkowskiego. szkic. 1-2(39-40)1990.

Muldoon Paul

Mama. (Sommer Piotr). w. 4(4)1980.

Mu-mon-kan

*zob. Piotr Gęborys.

Muniak Janusz

*zob. Karpiński Krzysztof. Muniak. 2(36)1989.

Murakami Ryu

Coin locker babies. (Dzieci ze schowków bagażowych). (Narożna Małgorzata). proza art. 3(41)1990; *zob. Narożna Małgorzata. O prozie… 3(41)1990.

Musiał Grzegorz

*zob. Sikora Jerzy. „Chwilowo żyjemy”. O śmierci w młodej poezji polskiej lat 75-85. 1-2(51-52)1992.

Muszyński Zbysław

*O nieostrości. Praca zbiorowa pod redakcją… (Kwiatkowski Tadeusz. Problemy z nieostrością językową). 4(42) 1990.

Müldner-Nieckowski Piotr

*Ludzki wynalazek. (Rosłan Jan. Szpital jako ludzki wynalazek). 3(3)1980.

Müller Armin

Lalkarz König i ja. (Wachowiak Eugeniusz). proza art. 1-2(39-40)1990; *zob. P.H.***(Armin Müller…). 1-2(39-40)1990.

Myjak Adam

*zob. Kitowska-Łysiak Małgorzata. Cyzelator. 2(56)1994.

Myk Sławomir

Tradycje literackie Zwierzyńca (od końca XVI do początku XX wieku). szkic. 4(54)1993.

Myk Władysław

Wiktoria wiedeńska i Jan III Sobieski w ówczesnej prasie europejskiej. art. 3(13)1983.

Myszkowski Krzysztof

Potrzask. proza art. 2(36)1989.

Nabokov Vladimir

Don Kichot. (Zadura Bohdan). szkic. 4(14)1983; Zaproszenie na egzekucję. (Engelking Leszek). proza art. 3(25)1986; *zob. Engelking Leszek. Prawdziwe życie Cyncynata C. (o „Zaproszeniu na egzekucję”). 3(25)1986.

Nagy Gáspár

ceterum, jak ja to w… (Zadura Bohdan). w. 1(23)1986.

Nagy László

Endre Ady z andezytu. (Snopek Jerzy). w. 3(33)1988.

Nagy Michał

Ratkó József, Taniec; Tylko raz umrę; Moje dzieci; Moi krewni; Człowiek, drzewo; Tylko ja; Mój ojciec; Nawet studnia milczy; Psalm, Przy starym grobie; Powołanie; Aż do śmierci; Dojdę kiedyś; Piosenka; Spotkanie; Podobizna. tłum. 1(55)1994.

Nakonieczny Piotr

*zob. Dąbek Krzysztof. W zdrowym smoku… Rzecz o Piotrze Nakoniecznym. 4(38)1989.

Naksianowicz Helena

***(Oglądałam setki przedstawień lalkowych…).w: Portret piękna z biografią w tle. wyp. 3(37)1989.

Nalikowski Marek

Film jako skandal. kryt. art. 4(42)1990; Estetyka wideoklipu. szkic. 1(43)1991. Nałęcz Tomasz (i inni) *Polska. Losy państwa i narodu. (Termer Janusz. Synteza losów państwa i narodu polskiego do 1939 roku). 3(53)1993.

Nałkowska Zofia

*Dzienniki T. III. (1918-1929). (Bednarek Antoni. Ocalenie tożsamości). 1(7)1982.

Napierkowski Thomas J.

Polscy sąsiedzi. Proza Anthony’ego Bukoskiego. (Pyczek Ewa). szkic. 1-2(39-40)1990.

Na pograniczu narodów i kultur

3(29)1987; 1-2(39-40)1990.

Narecki Zbigniew

Środowiska wiejskie i typy rodzin. szkic. 4(26)1986; Zawód rolnika jako wartość. szkic. 4(26)1986; Polska socjologia moralności lat 1946-1982. (Mariański Janusz. Socjologia moralności; Wprowadzenie i bibliografia prac polskich 1946-1982). rec. 4(34)1988; Polski podręcznik z socjologii moralności. (Mariański Janusz. Wprowadzenie do socjologii moralności). rec. 4(38)1989; Indyferentyzm religijnypoznawalny czy niepoznawalny? (współautor Janusz Mariański). szkic. 4(42) 1990; Moralność w procesie przemian. (Mariański Janusz. Moralność w procesie przemian. Szkice socjologiczne). rec.2-3(44-45)1991.

Narożna Małgorzata

Murakami Ryu. Coin locker babies. (Dzieci ze schowków bagażowych). tłum. 3(41)1990; O prozie Murakami Ryu. art. 3(41)1990.

Nasalska Anna

Warschauer Tagebuch” Kazimierza Brandysa. (Brandys Kazimierz. Warschauer Tagebuch. Die Monate davor. 1978-1981. Przełożył Friedrich Griese. Posłowie Konstanty Jeleński). kryt. lit. 2(42)1990; Pamięć Litwy. szkic. 2-3(48-49)1992; Pod kopułą imperium. O poezji Tomasza Venclovy. szkic. 3-4(57-58)1994.

Nawój Ewa

***(Teraz wiem, że to żaden wstyd); ***(Pierwszy spacer…); ***(Następną posesją za cmentarzem); ***(Droga schodzi jak zwykle…). w. 3(33)1988.

Nawrocki Aleksander

Jeszcze nie czas na rezygnację. (Kozak Henryk J. Coraz cichsze lata). kryt. lit. 3(25)1986.

Neuger Leonard

Tranströmer Tomas. Człowiek z Beninu; Archipelag sztokholmski jesienią: Sztorm, Wieczór-ranek, Ostinato; Carillon. tłum. 1(35)1989.

Niebrzegowska Stanisława

Słońce raduje się – metafora czy mit. art. 4(26)1986.

Niepotocki Andrzej

*zob. Olszewski Edward. Po nocach Polska mi się śni… (Wiersze emigrantów polskich w Danii). 2-3(48-49)1992; Gaśniemy; Przez znaczenie. w. 2-3(48-49)1992.

Nieradko Agnieszka

W świetle miłości. O poezji Wacława Oszajcy. szkic. 3-4(57-58)1994.

Nietzsche Fryderyk

*zob. Roszkowski Janusz B. Tako rzecze Nietzsche. 2(24)1986; *zob. Tomaszewski Marek. Od kosmosu do chaosu. 2(24)1986.

Nieuważny Florian

Czykwin Jan. ***(Czemu tak wcześnie milknie ptak). tłum. 2-3(48-49)1992.

Niewczas Andrzej

Sceptyk pocieszenia szukający. (Złakowski Zenon. Podróż udziwniona). kryt. lit. 3(3)1980; „Strofy o pracy”. Antologia. Wybór i oprac. Konecka Grażyna i Matuszewski Ryszard. kryt. lit. 4(4)1980; Smutek prowincji. (Danielkiewicz Marek. Nie ma miejsca dla przyjezdnych). kryt. lit. 3(37)1989; Życie na niby. (Witek Anna. Żyjesz pomiędzy). kryt. lit. 3(41)1990.

Niewiadomski Andrzej

grzech miasto moje; ***(z odległych miast); ***(tak jakbym przypomniał sobie); Katastrofizm; ***(odchodzenie nie jest naszą…); panopticum; z cyklu listy do marty: glosa. w. 2(32)1988; Zarysowana ojczyzno; Ars bene moriendi; ***(czy są rzeczy); ***(zamieszkaliśmy w ciepłym wietrze…); wielki piątek; dotyk. w. 3(41)1990; *Panopticum i inne wiersze. (Dunaj-Kozakow Ewa. Uciekasz – nie uciekniesz). 3(53)1993.

Niewiadomski Donat

Ziemia – materia aktów stworzenia. art. 4(26)1986; W kręgu refleksji humanistycznej. (Sulima Roch. Folklor i literatura. Szkice o kulturze ludowej). rec. 4(26)1986.

Niezgoda Bolesław

Miasto. proza art. 4(4)1980.

Niklai Adam

Do siebie. (Zadura Bohdan). w. 1(23)1986.

Nikliborc Anna

Recepcja francuskiej książki dla młodzieży w Polsce w XX wieku. art. 4(18)1984.

Norwid Cyprian

*Wiersze. (Polanowski Tadeusz. Poeta życia i wieczności). 1-2(51-52)1993.

Novaković Duško

Wiersz konsumentów mleka. (Kornhauser Julian). w. 2(12)1983.

Novalis (Hardenberg Friedrich von)

*zob. Jakuszko Honorata. Czas przełomu. 1(35)1989.

Nowaczyński Piotr

O literaturze i religii z (… ) rozmawia Wacław Tkaczuk. rozm. 3(53)1993.

Nowak Jerzy Robert

Poezja László Benjámina. not. 2(8)1982; Odkrywanie Węgier. szkic. 1(23)1986; Sándor Csoóri. not. 1(23)1986.

Nowak Paweł

Kilka uwag o strukturze i języku dziennika radiowego. art. 3(53)1993.

Nowak Tadeusz

Całe moje pisanie. Spotkanie z… (Luchowska-Kuna Zofia). rozm. 4(26)1986; *Pacierze i paciorki. (Drzewucki Janusz. Uwięziony w świecie. O nowych wieszach Tadeusza Nowaka). 4(42)1990.

Nowicki Andrzej

*Zarys dziejów krytyki religii. Starożytność. (Symotiuk Stefan. Panorama polemik antycznych). 4(30)1988; *zob. Symotiuk Stefan. Muzyka jako klucz filozoficzny. 2(36)1989; Eis w tonacji z jedenastoma krzyżykami. szkic. 2(36)1989.

Nowicki Wojciech

Julian Barnes – przewrotny dziejopis świata. szkic. 1(43)1991; Barnes Julian. Historia świata w 10,5 rozdziałach. Pasażer na gapę. tłum. 1(43)1991.

Nowikow Władimir

Parodia i śmiech parodiowy. (Przechodzki Eligiusz). szkic 2-3(44-45)1991.

Nowina-Kwiatkowski Milan

Na Kresach Zachodnich. rozm. 2-3(48-49)1992.

Nowosielski Jerzy

*zob. Mądra-Shallcross Bożena. „Jeżeli to jest herezja”. (Podgórzec Zbigniew. Wokół ikony. Rozmowy z…). 3(25)1986.

Nowosielski Kazimierz

Zapamiętaj; Natura; ***(Gubię się między „zostałem”); Gdzie odpocznę; Malarstwo; Grudzień; W drodze. w. 1(31)1988; Sutanna i dziewanna. (O poezji Jana Bolesława Ożoga). szkic. 3(37)1989; Święty drzewostan. Uwagi o naturze i transcendencji w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. szkic. 4(46)1991.

NRD

*zob. Madeła Andrzej. Motywy polskie w prozie byłej NRD. 1(43)1991.

Nurczyńska-Fidelska E.

*Film w szkolnej edukacji humanistycznej. (Plisiecki Janusz. Film w edukacji kulturalnej). 1(55)1994.

Obarski Marek

Grób na jesionie. proza art. 4(38)1989.

Ochwanowski Adam

Spotkania; Lament głupka; Piosenka na użytek domowy; Rozmowa nierządnicy z Krzysztofem Kolumbem na dzień przed podróżą; Próba kabały; ***(Gdyby nie wiersze pewnie miałbym żonę); Pytania intymne; Fragment sennika. w. 1(7)1982.

Odachowska-Zielińska Ewa

Przeodwilż, czyli rok 1955 w literaturze polskiej. art. 2(8)1982. Odcienie prawdy. Dyskusja o współczesnym życiu literackim. (Fronczek Zbigniew W.; Kwiatkowski-Cugow Tadeusz; Sandauer Artur; Wróblewski Bogusław; Zieliński Marek; Żelazny Waldemar). dysk. 1 (1)1980; *zob. Lisowski Jerzy. 4(4)1980.

Odrowąż-Pieniążek Janusz

Komunikat Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 20. kom. 1(47)1992.

Ogrodowczyk Andrzej

Bohater naszych czasów. (Piwińska Marta. Złe wychowanie). 4(10)1982; Powiesiłem sobowtóra. (Karasek Krzysztof. Wiersze i poematy). kryt. lit. 1(15)1984; Złapać łyk godności. (Woroszylski Wiktor. Jesteś i inne wiersze). kryt. lit. 1(15)1984; Kien, Zamknięcie; Nieskończona skończoność róży; Taki czas; Potem wszystko zgasło; Spóźniony; Cień ognia. w. 3(37)1989; Na ścianie egipskiego grobowca; Piłat był przeciwko; W chwili gdy zatraciłem; Mądrość; Już nie pytam; W marności świata. w. 1(47)1992; *Jabłuszko Ziemi. (Sterna-Wachowiak Sergiusz. Księga ziemi, ciała i słowa). 1-2(51-52)1993.

O’Hara Frank

*Twoja pojedynczość. Wybrał, przełożył i posłowiem opatrzył Piotr Sommer. (Sosnowski Andrzej. „Najmniejsza utrata uwagi to śmierć”). 3(33)1988; *zob. Kutnik Jerzy. Performance i postmodernizm w literaturze amerykańskiej. 4(46) 1991.

Okudżawa Bułat

Jeszcze jeden romans; Gabinety moich przyjaciół; Romans arbacki; Piosenka o Arbacie; Pestka winogrona; Piszę powieść historyczną; Francuskie impresje; O Wołodii Wysockim. (Szwaja Władysław). w. 2(24)1986; Piszę powieść historyczną; Stara pieśń żołnierska; Arbacki emigrant; Przyjezdna rodzina fotografuje się pod pomnikiem Puszkina; Stara marynarka; ***(Ach, opuśćcie już, proszę, zasłony błękitne); Pieśń piratów (Czech Jerzy). w. 2(36)1989; Rzekł Antoni Czechow; Krople króla duńskiego. (Młynarski Wojciech). w. 2-3(44-45)1991.

Olbromska Urszula

Jubileuszowy Salon Przemyski. not. 2(28)1987.

Olczak Janusz

Janusz Olczak. proza art. 3(3)1980; *zob. Opis trudu – trud opisu. 4(4)1980; Śmierć Wilkołaka. proza art. 2(6)1981; Zagubione ogniwo polonistyki. fel. 1(7)1982; Uniwersytety i wampiry chorążego Liszaja. proza art. 4(14)1983; Piękna w rzeźni. proza art. 4(22)1985; Interesy biznesmena Liszaja. proza art. 2-3(44-45)1991; *Uniwersytety i wampiry chorążego Liszaja. (Trześniowski Dariusz. Lubelska mała apokalipsa). 2-3(44-45)1991; *zob. Cugow Tadeusz. Żegnaj, ukochany Marando. 1(47)1992.

Olewicz Kinga

Dzieci; Zapomnienie; Dlaczego; Emigracja; W rękawiczkach. w. 2(8)1982.

Olewińska Małgorzata

VIII Lubelska Wiosna Teatralna. art. 3(54)1993; Ubu król raz jeszcze. (Jarry Alfred. Ubu Król, czyli Polacy. Przeł. i przedmową opatrzył Tadeusz Żeleński (Boy)). rec. 1(55)1994; Kosmologia, czyli o poezji Dominika Opolskiego. szkic. 2(56)1994; Wrocław – aktor – piosenka. 15 Przegląd Piosenki Aktorskiej. art. 3-4(57-58)1994.

Olszański Tadeusz

Nowy przekład „Chłopców z Placu Broni”. not. 1(23)1986; Molnár Ferenc. Chłopcy z Placu Broni. fragm. tłum. 1(23)1986.

Olszewski Edward

Po nocach Polska mi się śni… (Wiersze emigrantów polskich w Danii). not. 2-3(48-49)1992; *Emigracja polska w Danii 1893-1993. (Zieliński Zygmunt. Emigracja polska w Danii 1893-1993). 3-4(57-58)1994.

Olszewski Tadeusz

Noce. w. 4(42)1990.

Opis trudu – trud opisu. Wypowiedzi na temat „powieści o pracy”

(Aleksandrowicz Stefan; Gerłowski Andrzej; Jasiński Tadeusz; Łysakowski Jan; Matuszewski Ryszard; Olczak Janusz; Ryndak Zbigniew; Strzałkowski Zbigniew; Urbankiewicz Jerzy). wyp. 4(4)1980.

Opoka Teresa

Powrót. proza art. 2(28)1987; Podpatrywanie wzrastającej trawy. proza art. 4(34)1988.

Opolski Dominik

Farsz. w. 1(1)1989; *Poczekalnia. (Pawluczuk Andrzej W. Czas destrukcji i śmierci). 1(1)1980; *zob. Wróblewski Bogusław. Region poetów. 1(1)1980; Metafizycznie?; Wózek; Do pułapki. w. 2(6)1981; *Przechowalnia bagażu. (Królik Stanisław J. Wybrałem – podobno – czuwanie). 1(7)1982; *zob. Sterna-Wachowiak Sergiusz. „Z istoty w się istoczenie”. 1(11)1983; aforyzmy. 4(14)1983; Tresowanie przynęty. aforyzmy. 2-3(44-45)1991; Z cyklu Kamaryla: ***(Zwątpił w mądrość); ***(Porzuciło go nawet poczucie); ***(Spojrzenie w oczy); ***(Nie potrafię przyjść); ***(Ta trudna wolność jest przedrzeźnianiem); ***(Mimo okoliczności nie sprzyjających); ***(Jeżeli zamierzasz być); ***(Czy można usprawiedliwić); ***(Cóż można –); ***(Gdy uwalnia się); ***(Jeżeli nawet); ***(Odejście). w. 3(53)1993; *zob. Olewińska Małgorzata. Kosmologia, czyli o poezji… 2(56)1994.

Oppitz Michael

Szamanizm w Nepalu. (Bukowski Dariusz). kom. 2(32)1988.

Oppman Artur (Or-Ot)

Listy do Kornela Makuszyńskiego. Do druku podała Kowalczykówna Jolanta. koresp. arch. 3(25)1986.

Oramus Wiesława

Zabawy w twarze; Królowa bagien; Dokąd może zawieść konik na biegunach. proza art. 1(43)1991.

Ordęga Władysław

Cycol. proza art. 1(15)1984; Śmierć poety. proza art. 1(55)1994.

Orłowska Maria

Ojców naszych śpiew. (Ojców naszych śpiew. Pieśni patriotyczne). rec. 1(55)1994.

Orłowski Ryszard

Polacy w Wilhelmsburgu. (Hauschildt Elke. Polonische Arbeitmigranten in Wilhelmsburg bei Hamburg Während des Kaiserreichs und der Weimar Republik). rec. 3(29)1987.

Ormsby Frank

Pod schodami; Pani G. Watters; Po mszy. (Anders Jarosław); Wyspy. (Sommer Piotr). w. 1(5)1981.

Osęka Janusz

Walizeczka. proza art. 2-3(44-45)1991.

Osiecka Agnieszka

Kilkadziesiąt zabawnych linijek. fel. 2-3(44-45)1991.

Ostrowicka Maria

Leśmian na Zamojszczyźnie. wspom. 1(7)1982.

Ostrowska Edwarda (Ostrowska Eda)

***(My kobiety); ***(A my pannice); ***(Gdy kobiety w zielonym iwniaku ); ***(Chłopcy w zielonych bluzach); ***(Powiedzieli mi); ***(Człowiekiem jest ten kto wraca); ***(Dziewczyna krew i śmiech na cztery ręce); ***(Umarłym długi umorzone). w. 2(2)1980; ***(Bądź o mnie spokojny); ***(Tracę cię…); ***(W salonach tego świata); ***(Niech zapomniany będzie…); ***(Myto kobiety na moście); ***(Zaprawdę powiadam…); *** (Mama tata). w. 3(37) 1989; *zob. Fert Józef. Bez cenzury. (O poezji Edy Ostrowskiej). 4(46)1991.

Osypiuk Urszula

Upadek Polski jako „pre-figura” upadku Europy. (O genezie katastrofizmu Witkacego). (współautor Stefan Symotiuk). szkic. 1-2(39-40)1990.

Oszajca Wacław

*Zamysł. (Pawluczuk Andrzej W. Zwątpienie i nadzieja). 2(2)1980; Zwyczajnie o profesorze B.; żonom moich przyjaciół; zwornik; między grobami; Jutrznia; pojednanie; teatr Szajny; prośba Joanny; czym jesteście; tam gdzie jest tablica poświęcona Krzysztofowi; egzegeza; modlitwa przed kazaniem; znak. w. 1(5)1981; Ziemia Święta; Szalom; Kaplica Wniebowstąpienia; Jeruzalem; Herodium; Moria; Bazylika Grobu Pańskiego; Hakeldama; kapłani; wdowy; Pascha; powrót. w. 4(10)1982; *zob. Sochoń Jan. Poezja wiary. 4(10)1982; ***(Synu mój rodząc umierałam…); ***(synu mój poją cię octem); ***(Synku); ***(Mój synu); ***(To nic); ***(Synku kiedy umierałeś); ***(podniosą cię synku wysoko…); ***(Synku a teraz zamilknij…). w. 3(13)1983; *Łagodność domu. (Michalski Waldemar. Dom łagodny i pełen wiary). 4(22)1985; Biały walc. w. 2(24)1986; Słowo, jego hipostaza i sakramentalność. szkic. 4(34)1988; Źwiartów. w. 1-2(39-40)1990; Kultura ponad podziałami. wyp. 1(43)1991; Powrót Uriasza. w. 4(46)1991; *zob. Urbański Piotr. Czy Judasz może być zbawiony? (Apokryf według…) . 1-2(51-52)1993; *zob. Nieradko Agnieszka. W świetle miłości. O poezji… 3-4(57-58)1994.

Ozimek Stanisław

Tylko dwadzieścia pięć słów…. proza art. 3(17)1984.

Ożóg Jan Bolesław

*zob. Nowosielski Kazimierz. Sutanna i dziewanna. (O poezji Jana Bolesława Ożoga). 3(37)1989.

p

Kurs na miernotę. fel.; Młodzi poeci Lublina. fel. 1(1)1980; Poezja w Krajowej Agencji Wydawniczej. fel.; Lubelskie Prezentacje Poetyckie. fel. 2(2)1980.

Pacheco Jose Emilio

Ptaki; Największa zdrada; Tacubaya 1949; Tulum; Ośmiornica; Muchy; Noc i śnieg; Poeta nowej Hiszpanii; „Ezop” Velazqueza; Becerillo; Sekta dobra. (Rodowska Krystyna). w. 3(25)1986; *zob. Rodowska Krystyna. Pacheco. 3(25)1986.

Paczoska Maja

Krudy Gyula. Laur dla Natalii. tłum. 3-4(57-58)1994.

Paczuski Krzysztof

*zob. Wróblewski Bogusław. Region poetów. 1(1)1980; Timore. proza art. 1(1)1980; „Polonez z różą w gardle”. (Zieliński Marek. Płonąca ojczyzna). 1(1)1980; „Kawał Człowieka”. fel. 1(5)1981; Sonet III; Sonet X. w. 2(6)1981; *44 sonety. (Lewoń Janusz. Gry). 1(7)1982; O przekoszmarnej Grdzie i dzielnym szewcu Pafnucym; Wierszyk na dzień dobry; Wiersz nasenny. w. 4(18)1984; Marsjasz; Tren czarownic dla króla Makbeta; Holofernes; Judyta; Minęło lato; Ociemniały świetlik; Fetysz; Dolina Cedronu. w. 2(32)1988; Barataria; ***(Świecę hardą zatapiam… ); ***(Ból rodzenia…); Kana Galilejska; Abigail; Przedzieranie się do leśniczówki; W leśniczówce. Oblężenie; Na wschód od leśniczówski. Osada malarzy. w. 2-3(48-49)1992; „Niech będzie słyszane milczenie”. (Wierzbicki Alfred M. Jak ciemność w ciemności). kryt. lit. 1-2(51-52)1993; *Narodziny światła i inne wiersze. (Fert Józef. Narodziny światła w retorcie alchemika). 1-2(51-52)1993; Arkusz – to nie tak mało. not. 1-2(51-52)1993; Requiem dla macierzanki. (Fert Józef. Zapach macierzanki). kryt. lit. 3(53)1993; Pochwała szczerości. (Danielkiewicz Marek. Pochwała domu). kryt. lit. 3(53)1993; Trudne i piękne zdania. (Zadura Bohdan. Prześwietlone zdjęcia). 3(53)1993; Obłaskawianie ołowianych serc. (Jaros Urszula. Ach pokorna być mogłam). kryt. lit. 4(54)1993; Obóz hitlerowski w Zwierzyńcu. (Służewski Czesław. Hitlerowski obóz przejściowy w Zwierzyńcu. Wybór materiałów wspomnieniowych). rec. 4(54)1993; Oczekiwanie na progu. (Mazur Ewa. Wspomnienia i przepowiednie). kryt. lit. 1(55)1994; Suplement do „Lalki”. (Tuszyńska Agata. Rosjanie w Warszawie). rec. 1(55)1994; Cuda i przepowiednie. (Zdrojewski-„Aremi” Marek. Być iluzjonistą). rec. 1(55)1994; Trzy twarze czasu. (Rybczyński Aleksander. Zmiany czasu). kryt. lit. 3-4(57-58)1994; Ewolucyjna magia. (Dras Waldemar. Śpiące akty). kryt. lit. 3-4(57-58)1994.

Pająk Henryk

*zob. 50 lat później. 2(6)1981; Znaleziony. proza art. 2(24)1986; W malignie; Zdrada; Federico G.L.; ***(Dziwny ten twój telefon); Widziałem; To coś; Wekowanie. w. 1(27)1987; Amen. proza art. 1(35)1989; Ach, tam… proza art. 3(41)1990; Kultura ponad podziałami. wyp. 1(43)1991; *Tam za snem; Wolny. (Termer Janusz. Powtarzalność losów). 3(53)1993; *Amen. (Polanowski Tadeusz. Na rozdrożu). 4(54)1993.

Pajdzińska Anna, Borowiec Helena

Przemiany językowe na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego. art. 4(4)1980.

Pálfalvi Lajos

Nad tekstami Vincenza. art. 1-2(39-40)1990.

Palmer Jerry

Granice śmiechu. (Abramowicz Maciej). szkic. 2-3(44-45)1991.

Panas Władysław

Literatura polsko-żydowska: pismo i rana. szkic. 3(29)1987; Literatura polsko-żydowska: zamach pióra. szkic. 1-2(39-40)1990.

Pankiewicz Jacek

Prozodia; Pod pomnikiem; Poranny znany motyw; Jej słowa; Amor a Psyche; Na landszafcie. proza art. 3(3)1980.

Pankowski Marian

Matuga idzie. proza art. 2(8)1982; *zob. Barć Stanisław. Marian Pankowski. 2(8)1982; Moje słowo prowincjonalne. proza poet. 1(19)1985. *zob. Barć Stanisław. Mity i stereotypy w prozie Mariana Pankowskiego. 4(46)1991.

Panofsky Erwin

*zob. Gawor Leszek. Erwin Panofsky jako metodolog historii sztuki. 2(16)1984.

Papierkowska Janina

*Lwów jaki pamiętam. (Rozmowa z…). Rozmawia Izabela Wlazłowska. 3-4(57-58)1994.

Papp Lajos

Z ostatnich listów Don Kichota. (Gembal Paweł). w. 1(23)1986.

Paprocka W., Drozd-Piasecka M.

*W kręgu tradycji i sztuki ludowej. (Timofiejew Artur. Krąg niezbyt pełny). 4(26)1986.

Parandowski Jan

Listy do Kornela Makuszyńskiego. Do druku podała Kowalczykówna Jolanta. koresp. arch. 2(24)1986.

Parniewska B.

*Film w szkolnej edukacji humanistycznej. (Plisiecki Janusz. Film w edukacji kulturalnej). 1(55)1994.

Pasierb Janusz Stanisław

Przed filmem „Sklep jubilera”. wyp. 4(34)1988; *Wiersze wybrane. (Wierciński Andrzej. Dlaczego miłość). 3(41)1990.

Pastuszek Andrzej

*Dobranoc. (Rosłan Jan. Usnąć i zapomnieć). 1(5)1982.

Paszkowicz Wojciech

Muza z drugiej ręki. O tłumaczeniach wierszy Włodzimierza Wysockiego. art. 2(24)1986; Wysocki Włodzimierz: Pieśń o nowych czasach; Któż by się żalił; Moja wyspa; Gołoledź; Piosenka zawistnika; Pieśń białego oficera; Wykład o sytuacji międzynarodowej wygłoszony przez więźnia odsiadującego 15 dni aresztu za drobny wyczyn chuligański; ***(Przyszło dziś do magazynu). tłum. 2(28) 1987; Nie wyrzekajmy się pieśni. art. 2(28) 1987.

Paśniczek Jerzy

*Logika fikcji. Esej o pewnej logice typu meinongowskiego. (Kmita Jerzy. Logika a literatura). 4(42)1990.

Paulin Tom

Gdzie sztuka nie jest akuszerką. (z Sommerem Piotrem) rozmowa; Młode pogrzeby; incognito; Myśl w historii; Nadzory; Gdzie sztuka nie jest akuszerką. (Sommer Piotr). w. 1(5)1981.

Pawełek Kazimierz

Jakoś to będzie; Jeszcze pokażemy; Emerycie, ty masz życie; Piosenka o układach obowiązkowych; Rodzinne pamiątki. w. 2-3(44-45)1991.

Pawlak Antoni

*zob. Sikora Jerzy. „Chwilowo żyjemy”. O śmierci w młodej poezji polskiej lat 75-85. 1-2(51-52)1993.

Pawluczuk Andrzej W.

Fikcja źródłem prawdy. art.; Czas destrukcji i śmierci. (Opolski Dominik. Poczekalnia). kryt. lit. 1(1)1980; Zwątpienie i nadzieja (Oszajca Wacław. Zamysł). kryt. lit. 2(2)1980; Ułomność literatury, niedostatek wartości. (Poezje. Złota Lampka Górnicza 1968-1977). kryt. lit. 4(4)1980; Rozbiór świadomości. art. 1(5)1981; Gra o pietruszkę. (Anderman Janusz. Gra na zwłokę). kryt. lit. 1(5)1981; W oczach Zachodu. (Durand Raymond. Depesze z powstańczej Warszawy (1830-1831). Raporty konsula francuskiego w Królestwie Polskim). kryt. lit. 2(6)1981; Inny świat, inne wiersze. (Kwiatkowski-Cugow Tadeusz. U drzwi moich płomień dalekiego ogniska). kryt. lit. 1(7)1982; Miazga w „Miazdze”. (Andrzejewski Jerzy. Miazga). kryt. lit. 2(8)1982; Melancholia, wydziedziczenie, polski los. (Konwicki Tadeusz. Bohiń). kryt. lit. 1(35)1989; Do przyjaciela Moskala; Wiersz o specyficznym poczuciu humoru; Poeta i jego pan; Kochałem ją; Wszystko jest cudze; Mój ojciec. w. 2(36)1989; Przyjemniej być kobietą niż poetą. (Sikora Nina. Tylko mgła; Pernach Grzegorz. Dzień i noc; Łyczewska Anna. Nie muszę kłamać, że mnie nie ma; Próchniewicz Wojciech. Muzyka w złotych strunach dnia; Luchowska-Kuna Zofia. Świerkowa droga; Puchalski Zbigniew. Ani sen, ani marzenie; Sitarska Halina. Za światłem oczu biegnę; Derdowski Krzysztof. Czasowo nie ma wieczności; Karabowicz Tadeusz. Zapatrzenia; Smętówna Małgorzata. Kłótnie z lustrem; Gierszon Urszula. Siedem barw płomienia; Guzowski Krzysztof. Figury; Manzarek Łukasz. Rewizje osobiste; Fert Józef. Rytmy; Danielkiewicz Marek. Nie ma miejsca dla przyjezdnych; Kalbarczyk Adam. Strusiowisko). kryt. lit. 3(37)1989.

Pawluczuk Włodzimierz

Zgryzota jako forma sztuki. szkic. 4(26)1986.

Pawłowski Tadeusz

*Happening. (Jarniewicz Jerzy. Okiełznanie happeningu). 2(36)1989.

Paźniewski Włodzimierz

Kultura oliwy. fel. 3(53)1993; Walc angielski. fel. 1(55)1994.

Peiper Tadeusz

*zob. Kłak Tadeusz. Ptak z węgla. 2(16)1985.

Pernach Grzegorz

*Dzień i noc. (Pawluczuk Andrzej W. Przyjemniej być kobietą niż poetą). 3(37)1989.

Perzyński Włodzimierz

Listy do Kornela Makuszyńskiego. Do druku podała Kowalczykówna Jolanta. koresp. arch. 3(25)1986.

Petersen z d. Trochimczuk Zofia

*zob. Olszewski Edward. Po nocach Polska mi się śni… (Wiersze emigrantów polskich w Danii). 2-3(48-49)1992; ***(Ojczyzno Droga…). w. 2-3(48-49)1992.

Petrażycki Leon

*O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane. (Smoczyński Paweł J. Wielki człowiek – małe dzieło). 3(25)1986.

Pękala Marek

*Szare zdrowie jutra. (Żelazny Waldemar. Lekcja powierzchownej metafizyki). 2(2)1980.

Pękala Teresa

Od estetyki twórczości do estetyki moralności. szkic. 3(33)1988.

P.H.

***(Armin Müller…). not. 1-2(39-40)1990.

Piątkowski Franciszek

Prowokacja w imię szlachetnych racji. (Dziewulska Małgorzata. Teatr zdradzonego przymierza). kryt. lit. 4(22)1985; I w finale – średnio. fel. 4(22)1985; Cztery zdania w sprawie teatru. art. 4(26)1986; Lubelskie sceny z tłem. art. 4(30)1987; Sceny lubelskie z tłem lokalnym. 4(34)1988; Zofia Kopel-Szulc o sobie. notował… 3(37)1989.

Piątkowski Leszek

Stefan Batory. Polski król z Siedmiogrodu. szkic. 1(23)1986.

Pielasińska Wiesława

Wychowanie estetyczne młodego pokolenia. Polska koncepcja i doświadczenia. Praca zbiorowa pod red. Ireny Wojnar i… (Plisiecki Janusz. Problemy wychowania estetycznego dzieci i młodzieży). 4(46)1991.

Pieńkosz Konstanty

Bunt mało usprawiedliwiony. (Tragarze zdań. Antologia młodej poezji serbskiej. Wybór, przekład i wstęp Julian Kornhauser). kryt. lit. 4(22)1985.

Pierzchała Aneta

Pisarz (…) wydziera Wielkiej Tajemnicy swój drobny okruch. (O poetyce opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego). szkic. 4(50)1992; Analogie między wypowiedzią snu a wypowiedzią poetycką (rzecz napisana specjalnie dla Alicjii powracającej z Krainy Czarów). szkic. 1-2(51-42)1993.

Pieśni

– patriotyczne. *zob. Orłowska Maria. „Ojców naszych śpiew”. 1(55)1994.

– polskie ludowe. 4(26)1986.

– powstania listopadowego. 2(6)1981.

– powstania warszawskiego. 3(17)1984.

Pietrkiewicz Jerzy

*Anioł ognisty, mój anioł lewy. (Urbański J.F. Jerzego Pietrkiewicza angelologia stosowana). 3-4(57-58)1994.

Pietryk Edmund

Trujące drzewo Anczar. proza art. 2(28)1987.

Pietrzak Izabela

*zob. Raj-Bogdan Grażyna. 10 zdań o Izabeli Pietrzak. 3(53)1993.

Pikul Jerzy

Na krańcu miasta. proza art. 3-4(57-58)1994.

Pilař Jan

*zob. Michalski Waldemar. Jan Pilař – poeta, tłumacz i przyjaciel literatury polskiej. 2(36)1989.

Piwińska Marta

*Złe wychowanie. (Ogrodowczyk Andrzej. Bohater naszych czasów). 4(10)1982.

Plath Sylvia

*zob. Dylan Thomas. Śmierć i spółka. 2-3(20-21)1985; *zob. Korusiewicz Maria. *** (Sylvia Plath…) . not. biogr. 2-3(20-21)1985; Poranna piosenka; Prezent urodzinowy; Tulipany. (Korusiewicz Maria). w. 2-3(20-21)1985.

Pleśniarowicz Jerzy

Marcinkevičius Justinas. Gwiezdny deszcz; Wiejski cmentarz. tłum.; Tank Maksim. ***(Zdawało mi się…). tłum.; Tyczyna Pawło. Słoneczne klarnety. tłum.; Holub Miroslav. Joanna d’Arc. tłum. 4(30)1987; *zob. Mikulski Zygmunt. Przodownik i przewodnik. 4(30)1987; Kośmiński Zbigniew. Wspomnienie o „Promienistym”. 4(30)1987; Chwila zapisana. w. 4(30)1987; *zob. Chróścielewski Tadeusz. Jurek Pleśniarowicz – w moich wspomnieniach. 3-4(57-58)1994.

Plisiecki Janusz

Sztuka i moralno-społeczne postawy młodzieży. art. 3(17)1984; Nowoczesne pojęcie twórczości. (Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Popka). rec. 4(26)1986; Dzialalność twórcza jako strategia rozwoju osobowości. (Aktywność twórcza dzieci i młodzieży. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Popka). rec. 3(41)1990; Problemy wychowania estetycznego dzieci i młodzieży. (Wychowanie estetyczne młodego pokolenia. Polska koncepcja i doświadczenia. Praca zbiorowa pod red. Ireny Wojnar i Wiesławy Pielasińskiej). rec. 4(46)1991; Film w edukacji kulturalnej. (E. Nurczyńska-Fidelska, B. Parniewska, E. Popiel-Popiołek, H. Ulińska. Film w szkolnej edukacji humanistycznej). rec. 1(55)1994.

Plutowicz Jerzy

*Motyl i kamień. (Zaniewska Teresa. Okno otwarte na sen). 4(54)1993.

Podgórski Maciej

*zob. Janas Eugeniusz. Obrazy z dziejów Polski jagiellońskiej. 2(32)1988.

Podgórzec Zbigniew

*Wokół ikony. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim. (Mądra-Shallcross Bożena. „Jeżeli to jest herezja”). 3(25)1986.

Podleśna Elżbieta

***(głodujący na śnieżnej pustyni); Magdalena; ***(nocą która jaśniała); Pokusa; ***(nagle). w. 1-2(51-52)1993.

Podsiadło Jacek

*Odmowa współudziału; W lunaparkach smutny, w lupanarach śmieszny; Wiersze dla ubeków; Wiersze wybrane 1985-1990; Arytmia. (Sadowski Sławomir. Niby panegiryk, czyli dlaczego lubię poezję Podsiadły). 3-4(57-58)1994.

Poethen Johannes

Istoty; Uśmiech; Wydany oczekiwaniu; Zbierać chcę…; Na redzie… (Wachowiak Eugeniusz). w. 2-3(48-49)1992.

Poezje. Złota Lampka Górnicza 1968-1977

*zob. Rosłan Jan. Węgiel w bajkę przemieniony. 4(4)1980; *zob. Pawluczuk Andrzej W. Ułomność literatury, niedostatek wartości. 4(4)1980.

Pol Wincenty

Krakusy; Śpiew z mogiły; Pożegnanie. w. 2(6)1981.

Polaczek Janusz

Sekrety ikonografii ostatniego elekta. Stanisław August, wolnomularstwo i Konstytucja 3 maja. szkic. 4(34)1988.

Polak Danuta

Rzeczownikowanie: Spojrzenia. Czuwanie; Twoje imię; ***(Śnieg białą melancholią…); ***(Zmarszczka…); Czerwony Kapturek; wiersz. w. 1(35)1989.

Polanowski Tadeusz

*zob. Olszewski Edward. Po nocach Polska mi się śni… (Wiersze emigrantów polskich w Danii). 2-3(48-49)1992; Statek – widmo. w. 2-3(48-49)1992.

Polanowski Tadeusz P.

Wierszami mówię o Bogu”. (Twardowski Jan. Który stwarzasz jagody). kryt. lit. 1(15)1984; „Na osiołku” – bliżej natury, bliżej życia. (Twardowski Jan. Na osiołku). kryt. lit. 1(27)1987; Poeta z Włodawy. (Fert Józef. Rytmy). kryt. lit. 3(37)1989; Dobra poezja ocala. (Danielkiewicz Marek. Osobne ocalenie). kryt. lit. 4(46)1991; Poetka – prorok… (Bocian Marianna. Z czasu jedni: jestJESTEŚjestem). kryt. lit. 1(47)1992; Günter Grass – Niemcy i Polska. art. 2-3(48-49)1992; O kerygmatycznej interpretacji literatury. (Maciejewski Marian. „Ażeby ciało powróciło w słowo”. Próba kerygmatycznej interpretacji literatury). rec. 4(50)1992; Poeta życia i wieczności. (Norwid Cyprian. Wiersze. Wybór, wstęp, komentarz Stefan Sawicki). kryt. lit. 1-2(51-52)1993; Na rozdrożu. (Pająk Henryk. Amen). kryt. lit. 4(54)1993; Poetyckie oswajanie świata. (Gierszon Urszula. Miasto dziewięciu bram). kryt. lit. 1(55)1994; Czas powrotu i zrywania masek. (Winiarski Ryszard. Czas powrotu). kryt. lit. 2(56)1994; Czy ateista może być zbawiony? (Kaczmarek Wojciech. Wezwani do nadziei. Religia – ateizm – wiara w dramacie współczesnym). kryt. lit. 2(56)1994; Ostatnie spotkanie z Czechowiczem. (opr. … na podstawie relacji Anny Kruszyńskiej). wspom. 2(56)1994.

Poleski Andrzej

*zob. Olszewski Edward. Po nocach Polska mi się śni… (Wiersze emigrantów polskich w Danii). 2-3(48-49)1992; 11 listopada. w. 2-3(48-49)1992.

Polkowski Jan

*zob. Sikora Jerzy. „Chwilowo żyjemy”. O śmierci w młodej poezji polskiej lat 75-85. 1-2(51-52)1993.

Pollakówna Joanna

*Czapski. (Gałkowski Juliusz. Album o Czapskim). 2(56)1994.

Polonia

*zob. Olszewski Edward. Po nocach Polska mi się śni… (Wiersze emigrantów polskich w Danii) [noty o autorach i czasopismach]. 2-3(48-49)1992; *zob. (red.) Czesław Miłosz i Stanislaus Blejwas o Polonii w Ameryce. 4(50)1992.

Polonijne Centrum Kultury UMCS

*zob. Zdrojewski Marek. Z działalności kształceniowej Polonijnego Centrum w Lublinie. 3(29)1987.

Pomorski Jan

*W poszukiwaniu modelu historii teoretycznej. (Topolski Jerzy. Co to jest historia teoretyczna?). 4(42)1990.

Popek Jan

*zob. Popek Stanisław. Być… (Malarstwo Jana Popka). 3(3)1980; Wyznanie. wyp. 3(3)1980; Dziennik. dz. 1(7)1982; *zob. Kwiatkowski-Cugow Tadeusz. Dziennik żałoby. 1(7)1982; *zob. Popek Stanisław. Rozmyślając o Janie. 1(7)1982.

Popek Stanisław

Psychologiczne uwarunkowania procesu kreacji plastycznej. art. 2(2)1980; Być… (Malarstwo Jana Popka). art. 3(3)1980; Rozmyślając o Janie. art. wspom. 1(7)1982; Dziecko jako twórca wartości plastycznych. art. 4(18)1984; Koncert na tryptyk skrzypcowy Jana; W poszukiwaniu wyspy szczęśliwej; Przyjdzie. w. 2-3(20-21)1985; *Aktywność twórcza dzieci i młodzieży. Praca zbiorowa pod red… (Plisiecki Janusz. Działaniość twórcza jako strategia rozwoju osobowości). 3(41)1990.

Popiel-Popiołek E.

*Film w szkolnej edukacji humanistycznej. (Plisiecki Janusz. Film w edukacji kulturalnej). 1(55)1994.

Popławski Jan Ludwik

*zob. Domań Ewa. Inteligencja polska w ujęciu Jana Ludwika Popławskiego. 1(15)1984.

Popper Karl R.

*zob. Jodkowski Kazimierz. Jak powstają teorie naukowe. 1(15)1984.

Poprawa Adam

Żołędzie, gwoździe i Liwiusz. O trzech wierszach Zbigniewa Herberta. szkic. 3(41)1990.

Porębski Mieczysław

*Sztuka a informacja. (Szkołut Tadeusz. Sztuka a informacja). 4(30)1987.

Pospišilová Maria

*zob. Kruk Stefan. Gwiazdy na scenach lubelskich. 1(27)1987.

Pospiszyl Kazimierz

Wojna i schizofrenia. (Tausk Victor. War and Schizophrenia). rec. 1-2(51-52)1992.

Postój Franciszek J.

Malarz Kazimierza nad Wisłą. art. 1(19)1985.

Poświatowska Halina

*zob. Isakiewicz Elżbieta. Oswajanie śmierci. 2-3(20-21)1985.

Pound Ezra

Widzące oko; Czarne pantofelki; Belotti; Pozdrowienie; Pozdrowienie drugie; Gentildonna; Temperamenty; Albatre; Faun; Wrzosowisko; Coitus; Towarzystwo; N.Y. (Engelking Leszek). w. 4(22)1985; „Wielka nauka” Konfucjusza. (Kozioł Kuba, Sosnowski Andrzej). 3(37)1989.

Pożarowszczyk Alina

Cohen Leonard. Autobus; O zaświadcz, krwi, jeżeli jest historia; Nie musisz mnie kochać; Dla E.J.P.; Po co piszę. tłum. Carlos Castaneda: wielki mistyfikator czy reporter Nieznanego?. szkic. 3(53)1993; Castaneda Carlos. Droga do Ixtlan: Rozdz. 18. Pierścień mocy czarownika; Rozdz. 19. Zatrzymanie świata. tłum. 3(53)1993.

Prado Benjamin

***(Teraz powraca ten deszcz…); ***(Jest tu pewna strapiona wierzba…); ***(Jest przy tobie ktoś); Teraz z pewnością będą smutne. (Kolek Beata). w. 1(55)1994.

Prigogine Ilya, Stengers lsabelle

*Z chaosu ku porządkowi. (Jusiak Janusz. Ponownie zaczarować świat). 1(47)1992.

Pro Vincenz” Fundacja

*zob. 4(54)1993.

Provisorium

*zob. Jankowska Magdalena. Provisorium – teatr alternatywny. 4(38)1989.

Prowincje wobec centrum

*red. not. 4(46)1991.

Próchniak Renata

Ostatnie utwory Mirona Białoszewskiego. (Białoszewski Miron. Obmacywanie Europy; AAAmeryka; Ostatnie wiersze). kryt. lit. 4(38)1989; Narodziny z własnej pamięci. (Stein Izydor. Epitafium). rec. 1-2(39-40)1990; Bez sztafażu i make up’u (Ocalony na Wschodzie. Z Julianem Stryjkowskim rozmawia Piotr Szewc). rec. 2-3(48-49)1992.

Próchniewicz Wojciech

*Muzyka w złotych strunach dnia. (Pawluczuk Andrzej W. Przyjemniej być kobietą niż poetą). 3(37)1989; Śpiewak. proza art. 4(50)1992.

Prusiński Jan Zygmunt

Złodzieje czereśni. (Lizakowski Adam. Złodzieje czereśni). kryt. lit. 1(47)1992; Lizakowski Adam. not. biogr. 1(47)1992.

Przechodzki Eligiusz

Towianizm a mickiewiczowska koncepcja literatury rosyjskiej w „Wykładach paryskich”. szkic. 2-3(20-21)1985; Karasjew Leonid. Antyteza śmiechu. tłum. 2-3(44-45)1991; Gurewicz Aaron. Średniowieczny śmiech na tle strachu. tłum. 2-3(44-45)1991; Nowikow Władimir. Parodia i śmiech parodiowy. tłum. 2-3(44-45)1991; Venclova Tomas. Adam Mickiewicz: „Trzech Budrysów” – Aleksander S. Puszkin: „Budrys i jego synowie”. tłum. 2-3(48-49)1992.

Przeczek Wilhelm

Zasłuchanie. w. 4(4)1980.

Przemyski Andrzej

*Żołnierze łączności. (Malinowski Kazimierz. Żołnierze łączności walczącej Warszawy). 3(17)1984.

Przesmycki Zenon (Miriam)

*zob. Ryszkiewicz Andrzej. Miriam-Przesmycki… 2(12)1983.

Przyborowski Walery

*zob. Kowalczykówna Jolanta. Walerego Przyborowskiego i innych sen o „Nocy Listopadowej”. 2(6)1981.

Przyboś Julian

*zob. Balcerzan Edward. Fragmenty o Przybosiu. 1(27)1987; *zob. Wróblewski Bogusław. Międzynarodowa konferencja poświęcona Julianowi Przybosiowi w Chicago. 4(50)1992; *zob. Przyboś Uta. Mój ojciec. 4(50)1992; *zob. Kierc Bogusław. Juliana Przybosia ziemia gwiezdnie pojęta. 4(50)1992; *zob. Gömöri György. Zmiany w organizacji lirycznej przestrzeni Przybosia. 4(50)1992; *zob. Skręt Rościsław. Warsztat poetycki Juliana Przybosia w świetle autografów poety. 4(50)1992; *zob. Wróblewski Bogusław. „Jaskółeczka” Przybosia – autodefinicja metody twórczej. 4(50)1992.

Przyboś Uta

Mój ojciec. wyp. wspom. 4(50)1992.

Przybyliński Zbigniew

W zimowej rezydencji. proza art. 4(38)1989.

Przybyła Marek

*zob. Młynarczyk Katarzyna. Zmysłowe wycinanki Marka Przybyły. 4(14)1983.

Przybyszewski Stanisław

Listy do Kornela Makuszyńskiego. Do druku podała Kowalczykówna Jolanta. koresp. arch. 2(24)1986.

Puchalski Zbigniew

*Ani sen, ani marzenie. (Pawluczuk Andrzej W. Przyjemniej być kobietą niż poetą). 3(37)1989.

Puchalski Zbigniew

Order Orła Białego. art. 1(31)1988; Order św. Stanisława. art. 2(32)1988; Order Virtuti Militari. art. 3(33)1988; Order Odrodzenia Polski. art. 1(35)1989.

Pulcyn Tadeusz

Jedyna. W galerii Antoniego Rząsy. art. 4(42)1990.

Puslojić Adam

Na miejscu wypadku. (Kornhauser Julian). w. 2(12)1983.

Puszkin Aleksander Siergiejewicz

*zob. Venclova Tomas. Adam Mickiewicz: „Trzech Budrysów” – Aleksander S. Puszkin. „Budrys i jego synowie”. 2-3(48-49)1992.

Pyczek Ewa

Napiórkowski Thomas J. Polscy sąsiedzi. Proza Anthony’ego Bukoskiego. tłum. 1-2(39-40)1990; Bukoski Anthony. Dzieci obcych ludzi. tłum. 1-2(39-40)1990.

Pysiak Krzysztof

Tajemnicza przyjemność myślenia. art. 2(2)1980; Kompleks bękarta. (Łoziński Józef. Pantokrator). kryt. lit. 1(5)1981; „Rozumować jest to żyć”. (O Maurycym Mochnackim). art. 2(6)1981.

Pyżewski Krzysztof

Drwina i potęga. fel. 3(9)1982.

Raczak Lech

Prowincje wobec centrum. wyp. 4(46)1991.

Radej Henryk

Północ, Ćwiczenie II; ***(między drzewami); Do mojej kroniki. w. 2(16)1984.

Raine Craig

Dom spokojnej starości. (Sommer Piotr); Oberfeldfebel Beckstadt; Domy w północnym Oxfordzie; Człowiek z tatuażem. (Anders Jarosław). w. 1(5)1981; Pornografia; Wolny przekład; Spacer na wsi; Wdowiec. (Jarniewicz Jerzy). w. 1(31)1988; *zob. Jarniewicz Jerzy. Inne spojrzenie na Craiga Raine’a. 1(31)1988; *Księga proroctw i inne wiersze. (Salska Agnieszka. Księga proroctw). 2(56)1994.

Raj-Bogdan Grażyna

10 zdań o Izabeli Pietrzak. not. biogr. 3(53)1993.

Rakoczy Franciszek II

*Kiedy Rakoczy do Polski uchodzil (pieśń z okresu powstania Rakoczego). (Zadura Bohdan). w. 1(23)1986.

Ratajewska Elżbieta

Po co i dlaczego się pisze. (Barańczak Stanisław. Tablica z Macondo). kryt. lit.

1(43)1991.

Ratkó József

Taniec; Tylko raz umrę; Moje dzieci; Moi krewni; Człowiek, drzewo; Tylko ja; Mój ojciec; Nawet studnia milczy; Psalm, Przy starym grobie; Powołanie; Aż do śmierci; Dojdę kiedyś; Piosenka; Spotkanie; Podobizna. (Nagy Michał, Mazur Piotr). w. 1(55)1994.

Rawiński Marian

Apokalipsa i groteska. (Nad „Szewcami” St. I. Witkiewicza). art. 1(7)1982; Oniryczny teatr wizjonerski od Strindberga do Artauda. szkic. 1(11)1983; Teatralny apel do prawdy (Od Ibsena do Brechta). szkic. 2(16)1984. *Między misterium a farsą. Polska dramaturgia międzywojenna w kontekście europejskim. (Żółkiewski Stefan. Między misterium a farsą). 1(31)1988; Tradycja przeciw współczesności. Sytuacja polskiej dramaturgii międzywojennej. szkic. 2(36)1989.

(red.)

Czesław Miłosz i Stanislaus Blejwas o Polonii w Ameryce. not. 4(50)1992.

Redakcja

Doktorat honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dla Marii Kuncewiczowej. not. 4(38)1989; Realizm, racjonalność, relatywizm. not. 4(42)1990; Kultura ponad podziałami. not. 1(43)1991; Prowincje wobec centrum. not. 4(46)1991; Podziękowanie za wpłaty na Fundusz Wydawniczy Przyjaciół „Akcentu”. not. 4(46)1991.

Regal (Rygiel) Celeste

Jego Wysokość Dogmat; 24; Dlaczego nie chcę być poetką. (Jurak Natalia) w. 1-2(51-52)1993.

Rejakowa Bożena

Liehm Antonin J. W cieniu Szwejka. Osobliwości kultury czeskiej. tłum. 2-3(44-45)1991; Taragel Dušan. Rola pisarza współczesnego w społeczeństwie. tłum. 1(47)1992.

Reymont Władysław

Listy do Kornela Makuszyńskiego. Do druku podała Kowalczykówna Jolanta. koresp. arch. 3(25)1986.

Reznikoff Charles

Zmierzch; Luna świeci w noc letnią; Na tej plaży fale; Retoryka; Dni znów są długie; Nasz słowik, zegar; Jeżeli pytasz; Słońce pada na małe fale; Wyrób ze szpitala dla umysłowo chorych; Jestem sam; Boję się; Rząd domów, okna zasłonięte; Krzak pod moim oknem; Obcy powiedzieliby. (Sommer Piotr). w. 3-4(57-58)1994.

Riabczuk Mykoła

Substancja piekła. (Zadura Bohdan). szkic. 1-2(39-40)1990; *zob. wbw. Jesienne spotkania w „Akcencie”. 1(47)1992; O współczesnej literaturze ukraińskiej. art. 2- 3(48-49)1992.

Rilke Rainer Maria

Elegia czwarta; Wystawiony na górach serca; Sonety do Orfeusza: II, 15; II, 24. (Chlewiński Artur). w. 1(55)1994; *zob. Chlewiński Artur. Czy potrzebne są nowe przekłady Rilkego?. 1(55)1994.

Rodowicz Jadwiga

Lawrence Richard T. Słowo w sztuce liturgii i słowo w sztuce teatru. tłum. 2(32)1988.

Rodowska Krystyna

Pacheco. szkic. 3(25)1986. Pacheco Jose Emilio. Ptaki; Największa zdrada; Tacubaya 1949; Tulum; Ośmiornica; Muchy; Noc i śnieg; Poeta nowej Hiszpanii; „Ezop” Velazqueza; Becerillo; Sekta dobra. tłum. 3(25)1986;

Rogala Stanisław

Koniopas. proza art. 2(2)1980; Rodzinna ballada; Rozstrzelano czyjeś serce; Wojtek Kalicki. proza art. 3(41)1990.

Rogalski Aleksander

Wspomnienie o Wacławie Gralewskim. proza wspom. 2(56)1994.

Rolska-Boruch Irena

Z dziejów lubelskiego złotnictwa. art. 1(35)1989.

Romanowski Andrzej

*Przed złotym czasem. Szkice o poezji i pieśni patriotyczno-wojennej lat 1908-1918; *Rozkwitały pąki białych róż… Wiersze i pieśni z lat 1908-1918 o Polsce, o wojnie i o żołnierzach; *Z trudu naszego znoju… (Stępnik Krzysztof. Wojna i filologia). 4(46)1991; Teatr Marii Antoniny Młodziejowskiej i młodopolskie Wilno. art. 2-3(48-49)1992.

Ronikier Michał

*zob. Adamczyk-Garbowska Monika. Dekapito i Zerwiłebski, czyli przekład i adaptacja. 4(46)1991.

Rosen Jan

*zob. Zdrojewski-Aremi Marek. Carl Rosini – Napoleon tajemnicy. 1(19)1985.

Rosiek Stanisław, Chwin Stefan

*Bez autorytetu. (Sochoń Jan. Dopiero zaczynamy). 4(10)1982.

Rosini Carl

*zob. Rosen Jan.

Rosiński Kazimierz

Rodowód; Czarne na szarym; Mały racjonalista; W murowańcu; Światło w dolinie; Człowiek z rysynku. proza art. 1(55)1994.

Roskies David G.

Ukraińcy i Polacy w żydowskiej pamięci zbiorowej. (Adamczyk-Garbowska Monika). art. 2-3(48-49)1992.

Rosłan Jan

Świat na biało. (Kulikowski Wiesław. Ucieczka z wesela). kryt. lit. 2(2)1980; Bez recepty na świat. (Falicki Bogusław. Próba generalna ucieczki). kryt. lit. 3(3)1980; Szpital jako ludzki wynalazek. (Müldner-Nieckowski Piotr. Ludzki wynalazek). kryt. lit. 3(3)1980.

Rosonczy Ildikó

Postawa korpusu oficerskiego armii carskiej na Węgrzech w 1849 roku. (Snopek Jerzy). art. 1(31)1988.

Roszkowski Janusz B.

Tako rzecze Nietzsche. szkic. 2(24)1986; Przy starej uliczce w Warnie; Majówka. proza art. 1(31)1988.

Roth Philip

*Kompleks Portnoya. (Kutnik Jerzy. Dlaczego Aleks Portnoy?). 3(29)1987.

Rothschild Joseph

Europa Środkowowschodnia: spojrzenie z zewnątrz. Z profesorem… rozmawia Krzysztof Garbowski. 1-2(39-40)1990.

Rott Dariusz

Oswajanie przestrzeni. O „AAAmeryce” Mirona Białoszewskiego. 1(47)1992.

Rott-Żebrowski Teotyn

Zamilkłe echa… proza wspom. 1-2(39-40)1990.

Rozenfeld Aleksander

*zob. Wróblewski Bogusław. Region poetów. 1(1)1980; 1830-1980. w. 2(6)1981; *Tam gdzie mnie nie ma Gdzie? Jestem. (Królik Stanisław Jan. Człowiek – wieczny tułacz). 3(29)1998; ***(już nie ma poetów); ***(okolica – to nie jest słowo). w. 4(30)1987; ***(biały anioł…); ***(wszystko jest kłamstwem); ***(te wiersze co w nas drzemią); ***(O naszych nieszczęściach). w. 1-2(39-40)1991; Według rozkładu jazdy Aleksandra R: Technika skrótów; Nie lepiej siedzieć w domu; Własność; Kelner Maciejewski. fel. 4(54)1993.

Różewicz Tadeusz

*Płaskorzeźba. (Wolski Jan. Co poeta robi). 4(50)1992; *słowo po słowie, nowy wybór wierszy. (Urbański J.F. Kiedy poeta staje się klasykiem). 3-4(57-58)1994.

Różycka Wiesława

Sztuka ludowa przeciw wojnie. not. 4(26)1986.

Rötzer Florian

*Denken der an der Zeit ist. (Zachariasz Andrzej L. Myślenie, które jest wyrazem epoki). 2(36)1989.

Rudko Zbigniew

Spojrzenie w lustra (fragmenty); Motyw; VI Mowa banalna; VIII Wymiary żywe; XXI Czas; XXIII Pokolenie; Nie jestem. w. 1(15)1984; Z cyklu Spojrzenie w lustra: Wspólnota; Ciemność; ***(Gdy widzisz drzewo…); Odbicie; Na samym końcu dnia; Pierwszy sen leśny. w. 1(31)1988.

Rudnicki Adolf

*Krakowskie Przedmieście pełne deserów. (Zadura Bohdan. Dwie ulice – jeden przelot). 4(30)1987.

Rudnicki Sławomir

Miniatury z cyklu: Smutek policzony 1969-1977. w. 4(10)1982.

Rudziński Piotr

Poezja – typografia – awangarda. art. 1(15)1984.

Rudziński Witold

Notatki z życia muzycznego w Wilnie i na Wileńszczyźnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. art. 1-2(39-40)1990.

Rushdie Salman

*zob. Adamczyk-Garbowska Monika. Pisarz i diabeł. 1-2(39-40)1990; Szatańskie wersety. fragm. (Adamczyk-Garbowska Monika). proza art. 1-2(39-40)1990.

Ruszar Józef M.

Medea I; Medea 2; Medea 3; Medea 6; Medea 7. w. 3-4(57-58)1994.

Rutkowscy Ewa i Krzysztof

*zob. Kwapiszewski Marek. Szlachcic, niewolnik i rewizor. 4(34)1988.

Rybczyński Aleksander

*Zmiany czasu. (Paczuski Krzysztof. Trzy twarze czasu). 3-4(57-58)1994.

Rybkowski Radek

Jestem bandytą. proza art. 2-3(44-45)1991; Po drugiej stronie jutra (fragm.): Była sobie…; Wiem, tato; Czymże jest człowiek?. proza art. 4(54)1993.

Rybowicz Jan

Tatuś i córeczka. proza art. 2(8)1982; Monolog schizofrenika; Ślepy zaułek; Prośba; Oswojony przez śmierć. w. 4(1)1982; Zuzanna i starzec. proza art. 4(14)1983; Ostatnia szuflada. proza art. 2(32)1988.

Rybowski Tadeusz

*Wśród amerykańskich poetów. wybór i przekład… (Sommer Piotr. Sorry, mr Rybowski). 1(1)1980.

Rymkiewicz Jarosław Marek

*Juliusz Słowacki pyta o godzinę. (Szewc Piotr. Poemat naukowy o Słowackim). 2(12)1983; *Żmut; Umschlagplatz. (Bagłajewski Arkadiusz. Archeologia duchowości polskiej…). 1-2(39-40)1990; *Baket. (Bagłajewski Arkadiusz. „Baket”, czyli przeciw chaosowi istnienia). 4(46)1991.

Ryndak Zbigniew

*zob. Opis trudu – trud opisu. 4(4)1980.

Ryszkiewicz Andrzej

Miriam-Przesmycki i Manggha-Jasieński. szkic. 2(12)1983; Z dziejów polskiej sztuki nowoczesnej. szkic. 2(16)1984; Obrączki od Kuleszy to szczęście w małżeństwie (kartki z nie napisanego pamiętnika). proza wspom. 1-2(51-52)1993.

Ryszkowski Janusz

Dialogi z konwencją. (Krawczyk Wojciech. Gramatyka pozoru). kryt. lit. 2(2)1980; Cień czasu i filtr ironii. (Gembal Paweł. Sytuacje). kryt. lit. 1(7)1982; Chłopiec jeszcze oddycha; ***(Szkoda, że nie mogę…); ***(Odchodziła szybkimi krokami pulsu…); ***(Trudno o lekki sen…). w. 4(14)1983; Poezja faktu. (Świrszczyńska Anna „Świr”. Budowałam barykadę). kryt. lit. 3(17)1984.

Rząsa Antoni

*zob. Pulczyn Tadeusz. Jedyna. W galerii Antoniego Rząsy. 4(42)1990.

Rzońca Zbigniew

Sonata pociągowa: oglądam obraz na piętrze instytutu polonistyki UMCS; Kiedy przyjdzie fala; kolęda; rozmowa z; kresy; próba autoportretu. w. 4(30)1987; Wiosna 1968; ***(teraz kiedy już prawie wszystko wiadomo); ***(tak autobus mijał wsie miasteczka); Odchodzisz do raju; Kopaniec; Wielkanoc 1988; Budujemy wieżę Babel; ***(zakonne mury). w. 1(43)1991.

Rzymska Anna

Spóźniony romantyk Jan Lechoń. (Lechoń Jan. Dziennik. T. 1-3). kryt. lit. 3(53)1993.

Sabo Roman, Kusiba Marek

Żyć prawdziwie, pisać prawdziwie… fel. koresp. 3(53)1993; Dwuświat, fel. koresp. 4(54)1993; Zamieszkać w wyprawie. fel. koresp. 2(56)1994. W archipelagu złud. fel. koresp. 3-4(57-58)1994.

Sadaj Ryszard

Nowe Jeruzalem. proza art. 3(33)1988.

Sadkowski Wacław

Mit galicyjski w literaturze polskiej. art. 3(29)1987; Kultura ponad podziałami. wyp. 1(43)1991.

Sadowski Sławomir

Niby panegiryk, czyli dlaczego lubię poezję Podsiadły. (Podsiadło Jacek. Odmowa współudziału; W lunaparkach smutny, w lupanarach śmieszny; Wiersze dla ubeków; Wiersze wybrane 1985-1990; Arytmia). kryt. lit. 3-4(57-58)1994.

Sadurski Stanisław

*zob. Wróblewski Bogusław. Region poetów. 1(1)1980; *Gra na pamięć. (Zadura Bohdan. „Mamo, dziwny człowiek stoi pod drzwiami naszego domu”). 1(1)1980; Album małego Mazowsza; Album małego Mazowsza II; Album małego Mazowsza III; Album małego Mazowsza IV; Dwa wiersze dla F.D.K. (1750-1807); Dom; Dom II; Piosenka dla przyjaciela. w. 1(11)1983; Pięć wierszy dla F.D.K. (1750-1807). w. 4(22)1985.

Sadurski Szczepan

*zob. Lameński Lechosław. Kto to jest…?. 1(31)1988.

Saint-Exupéry Antoine de

*zob. Kania Kazimierz. Który szuka swojej pełni (Od buntu do utopii). 3-4(57-58)1994.

Sajkiewicz Violetta

Teatr w poszukiwaniu sacrum (o Scenie Plastycznej KUL). 4(54)1993.

Sakowicz Krystyna

Poza Kindbergiem. proza art. 3(25)1986.

Saloni Stanisława

To co nienazwane; Pod Cytadelą róże; Niech się wam nie przyśni nigdy takie miasto. w. 3-4(57-58)1994.

Salska Agnieszka

Księga proroctw. (Raine Craig. Księga proroctw i inne wiersze. Wybór, przekład i posłowie Jerzy Jarniewicz). kryt. lit. 2(56)1994.

Samojłow Dawid

***(Z tym, coś przeżył, nie spiesz się, chowaj); Śmierć łosia (z poematu Ostatnie wakacje); Wiersze i proza; ***(Zwyczajny podmoskiewski pejzaż); ***(Nadzieją i miłością tylko żyć musimy); ***(Nie siejcie rękopisów). (Zadura Bohdan);***(Z wolna oczy mi mgła zaćmiewa); ***(Wiersz niebogaty, niepstrokaty); ***(Nie myśl, nie słowo…); ***(Mgła, mgła, mgła…). (Józef Waczków). w. 2(2)1980.

Samozwaniec Magdalena

Listy do Kornela Makuszyńskiego. Do druku podała Kowalczykówna Jolanta. koresp. arch. 3(25)1986.

Samosonowicz Henryk (i inni)

*Polska. Losy państwa i narodu. (Termer Janusz. Synteza losów państwa i narodu polskiego do 1939 roku). 3(53)1993.

Sandauer Artur

*zob. Odcienie prawdy. 1(1)1980; Przyczynek do Leśmiana. fel. 1(7)1982; *zob. Benka Urszula. Savoir-vivre i nekrofagia. 2(8)1982.

Saroyan William

Siedemnastolatek. (Adamczyk Monika). proza art.; Porwanie Saroyana. (Adamczyk Monika). rozm.; *zob. Adamczyk Monika. William Saroyan. 1(7)1982.

Sarrazin Bernard

Czarny humor i śmierć Boga. Baudelaire i nowoczesna groteska. (Abramowicz Maciej). szkic. 2-3(44-45) 1991.

Sawicki Adam

Mikołaj Bierdiajew. Pesymizm i nadzieja prawosławnego egzystencjalizmu. szkic. 3(29)1987.

Sawicki Stefan

*zob. Cyprian Norwid. Wiersze. (Polanowski Tadeusz. Poeta życia i wieczności). 1-2(51-52)1993.

S. Ch.

Kwartalnik „Życie Muzułmańskie”. not. 1-2(39-40)1990.

Scena Plastyczna KUL patrz: Mądzik Leszek

Schulz Bruno

*zob. Kitowska Małgorzata. Brunona Schulza Xsięga Bałwochwalcza. 3(25)1986; *zob. Odrowąż-Pieniążek Janusz. Komunikat Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie… 1(47)1992; *zob. Singer Isaac Bashevis. Książka polsko-żydowskiego pisarza po angielsku. 4(50)1992; *zob. Shmeruk Chone. Isaac Bashevis Singer o Brunonie Schulzu. 4(50)1992.

Sebyła Władysław

*zob. Wantuch Wiesława. Odpowiedzi zawarte w pytaniach. 1(19)1985.

Seifert Jarosław

Z cyklu Zamek praski: ***(Do tego jeszcze…); Liczydło; ***(W zimie…); ***(Tylko raz widziałem); Być poetą; Moja przyjaciółka pragnie. (Engelking Leszek). w. 2(36)1989.

Sekułowa Kazimiera

Weroncene szczęście. proza art. 4(26)1986.

Serwaczyński Stanisław

*zob. Gawroński Ludwik. Stanisław Serwaczyński dyrygent opery w Peszcie. 1(23)1986.

Sexton Anne

*zob. Korusiewicz Maria. Zamknięte drzwi. 2(32)1988; Poszukiwacze złota; Martwe serce; Stara; Co wiedział ptak o ludzkiej głowie; Kiedy mężczyzna wstępuje w kobietę; Dla nas. (Korusiewicz Maria). w. 2(32)1988; Dzwonki; Wszyscy znacie historię tej drugiej kobiety; Pieśń Marii. (Truszkowska Teresa). w. 2(32)1988.

Sęk Jan

Od Kochanowskiego do Grochowiaka. Rzecz o motywach szachowych w poezji polskiej. art. 2(12)1983; Samotnik z Parany. not. l (19)1985; Aktywność kulturalna wychodźstwa polskiego. Spór o pojęcia. art. 3(29)1987; Horyzonty łemkowskich kresów. not. 3(29)1987; Pan Balcer w „Nowej Polsce” – śladami realiów i mitów. art. 2-3(48-49)1992.

Sforim Mojcher Mendele

*Podróże Beniamina Trzeciego. (Admaczyk-Garbowska Monika. Podróże żydowskiego Don Kichota). 1(47)1992.

Shmeruk Chone

Isaac Bashevis Singer o Brunonie Schulzu. art. 4(50)1992; Stosunki polsko-żydowskie w historycznych powieściach Isaaca Bashevisa Singera. (Wójcik Mirosław). szkic. 1-2(51-52)1993.

Sickenius Jutta

Słowa; Kompozycja; ***(Przemoc…); Czas; Drogi. (Wróblewski Bogusław). w. 1(19)1985.

Siedlecka Joanna

*Mahatma Witkac. (Zaniewska Teresa. Powrót Witkacego). 1-2(51-52)1993.

Sielicki Franciszek

*Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w Polsce międzywojennej. (Trochimiak Jan. Klasycy prozy rosyjskiej XIX wieku w Polsce międzywojennej). 2(24)1984.

Siemek Marek J.

Drogi wspólczesnej antropologii. (Brozi Krzysztof. Antropologia kulturowa). rec. 4(42)1990.

Sienkiewicz Henryk

*zob. Zięba Józef W. Sienkiewicz w Lublinie, czyli pierwsze prawdziwe tchnienie wolności. 3-4(57-58)1994.

Sienkiewicz Karol

Delavigne Kazimierz. Warszawianka. tłum. 2(6)1981.

Sieradzki Jacek

Wojciecha Młynarskiego kronika polska. szkic. 4(30)1987.

Sieroszewski Wacław

Listy do Kornela Makuszyńskiego. Do druku podała Kowalczykówna Jolanta. koresp. arch. 2(24)1986.

Sikora Jerzy

Antropologiczna wizja teatru. (Sławińska Irena. Odczytywanie dramatu; Moja gorzka europejska ojczyzna. Wybór studiów. oprac. O. Sieradzka; Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru). kryt. lit. 4(46)1991; *Szukam błękitu. (Fert Józef. Przez zakurzony horyzont w drodze do błękitu). 1(47)1992; Pretty Woman u szewca; Jak w bajce; Ósmy dzień tygodnia; Oby nie nadeszła taka chwila; W gęstwinie Twych włosów; Getsemani; W dolinie; Z wysoka. w. 2-3(48-49)1992; Poetycki obraz domu. (Ferenc Teresa, Jankowski Zbigniew. Janko Anna, Wieczorek Milena. Cztery twarze domu. Antologia rodzinna. wstępem opatrzył Krzysztof Nowicki). kryt. lit. 4(50)1992; „Chwilowo żyjemy”. O śmierci w młodej poezji polskiej lat 75-85. szkic. 1-2(51-52)1993; Przeklęte problemy poetów. not. 3(53)1993.

Sikora Nina

*Tylko mgła. (Pawluczuk Andrzej W. Przyjemniej być kobietą niż poetą). 3(37)1989.

Sinclair Clive

Diaspora Blues. fragm. (Adamczyk-Garbowska Monika). proza art. 3-4(57-58)1994.

Singer Isaac Bashevis

*zob. Adamczyk Monika. Polska i Polacy w powieściach I.B. Singera. 1(1)1980; *zob. Magala Sławomir. Nieoczekiwana wizyta. 1(7)1982; *Sztukmistrz z Lublina. (Łesiów Anna. Magia i rzeczywistość). 2(16)1984; *Dwór. (Adamczyk Monika. Dziewiętnastowieczna powieść laureata Nobla XX wieku). 2(16)1984; Wywiad. (Adamczyk Monika). proza art. 1(19)1985; Józef i koza, czyli ofiara dla Wisły. (Adamczyk-Garbowska Monika). proza art. 2-3(48-49)1992; Książka polsko-żydowskiego pisarza po angielsku. (Adamczyk-Garbowska Monika). szkic. 4(50)1992; *zob. Shmeruk Chone. Isaac Bashevis Singer o Brunonie Schulzu. 4(50)1992; *zob. Shmeruk Chone. Stosunki polsko-żydowskie w historycznych powieściach… 1-2(51-52)1993; *zob. Zamir Israel. Spotkanie. 3(53)1993.

Sitarska-Ruzik Halina

*Za światłem oczu biegnę. (Pawluczuk Andrzej W. Przyjemniej być kobietą niż poetą), 3(37)1989; *Wędrówka. (Wiśniewska Grażyna. Wędrówka wierszem pisana). 2(56)1994.

Skotnicka Gertruda

Od kronik do książek dla dzieci. szkic. 4(18)1984.

Skręt Rościsław

Warsztat poetycki Juliana Przybosia w świetle autografów poety. 4(50)1992.

Skrzydło Wiesław

O wszystkim decyduje człowiek”. (Wróblewski Bogusław). rozm. z… 2(12)1983.

Slaviček Milivoj

*Wybór, przedmowa i noty o autorach do: Wewnętrzne morze. Antologia poezji chorwackiej XX wieku. (Zadura Bohdan. Tin Ujević i inni). 1(19)1985.

Sławińska Irena

***(Maria Kuncewiczowa…). wyp. 4(38)1989; Odczytywanie dramatu; Moja gorzka europejska ojczyzna. Wybór studiów. oprac. O. Sieradzka; Teatr w myśli współczesnej. Ku antropologii teatru. (Sikora Jerzy. Antropologiczna wizja teatru). 4(46)1991. Dramaty biblijne Oskara Miłosza. szkic. 4(50)1992; Fascynująca to przygoda… art. 4(54)1993.

Słomczyński Maciej

zob. Adamczyk-Garbowska Monika. Dekapito i Zerwiłebski, czyli przekład i adaptacja. 4(46)1991.

Słomianowski Andrzej

Z albumu rodzinnego. w. 1(55)1994.

Słotwiński Michał

*W drodze. (Fert. Józef. Przez zakurzony horyzont w drodze do błękitu). 1(47)1992.

Słowacki Juliusz

*zob. Szewc Piotr. Poemat naukowy o Słowackim. 2(12)1983.

Słucki Arnold

*Redakcja i słowo wstępne do: Antologia poezji żydowskiej. (Gembal Paweł. Z iwrit i jidysz). 1(19)1985.

Słucki Borys

Kola Głazkow. (Czech Jerzy). w. 3(37)1989.

Służewski Czesław

*Hitlerowski obóz przejściowy w Zwierzyńcu. Wybór materiałów wspomnieniowych. (Paczuski Krzysztof. Obóz hitlerowski w Zwierzyńcu). 4(54)1993.

Smaszcz Waldemar

Dwie koncepcje polonistyki wileńskiej: prof. Manfred Kridl i prof. Konrad Górski. szkic. 1-2(39-40)1990.

Smektała Zdzisław

Skrzypce pełne jazzowego bólu; Tysiąc osiemset złotych za parę butów; Dwie zdrowe dupy żywcem z mód żurnala; Sławy sławy za wszelką cenę sławy; Istoty słabe mają skłonność do gromadnego życia; Teczka nigdy nie była symbolem miłości; Mimo wszystko; Szatański wynalazek bella wspomnienie z dzieciństwa. w. 3(3)1980; Coca-Cola, to jest to. proza art. 3(25)1986.

Smętówna Małgorzata

*Kłótnie z lustrem. (Pawluczuk Andrzej W. Przyjemniej być kobietą niż poetą). 3(37)1989.

Smoczyński Paweł J.

Język, moralność i szczęście. Polska literatura filozoficzna w roku 1985. szkic. 1(23)1986; O stosunku etyki do filozofii. W stulecie urodzin Tadeusza Kotarbińskiego. szkic. 2(24)1986; Wielki człowiek – małe dzieło. (Petrażycki Leon. O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane. wyb.: Jerzy Licki i Andrzej Kojder. oprac. Andrzej Kojder). rec. 3(25)1986; Władysław Tatarkiewicz wobec wartości etycznych. szkic. 2(32)1988; Karol Wojtyła jako teoretyk etyki. szkic. 4(34)1988; *zob. Hudzik Krzysztof. O etyce, wychowaniu i godziwym życiu. 4(34)1988.

Smolarz Jan

Listy Józefa Czechowicza do ks. Ludwika Zalewskiego. oprac. i wstępem opatrzył… 3(9)1982; Listy Józefa Czechowicza do Wiktora Ziółkowskiego. wstęp, oprac. i podał do druku… 4(38)1989; Andrzej Łuczeńczyk. szkic. 1-2(51-52)1993.

Snopek Jerzy

Kovács István. Sted. tłum. 1(27)1987; Balassa Péter. O poezji Istvána Kovácsa. tłum: 2(28)1987; Rosonczy Ildikó. Postawa korpusu oficerskiego armii carskiej na Węgrzech w 1849 roku. tłum. 1(31)1988; Kovács István; Siedmiogród Wiosny Ludów i jesień ludów Siedmiogrodu. tłum. 2(32)1988; *Objawienie i oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce. (Bagłajewski Arkadiusz. Zrozumieć libertynizm). 2(32)1988; Szervátiusz. art. 3(33)1988; Kovács István. Tryptyk rzeźbiarski Tibora Szervátiusza. tłum. 3(33)1988; Nagy László. Endre Ady z andezytu. tłum. 3(33)1988; „Na dnie popiołu gwiaździsty diament”. Kilka uwag w związku z książką Istvána Kovácsa. (Kovács István. Hamuban csillagló gyémánt). rec. 1-2(39-40)1990.

Sobieski Jan III

*zob. 3(13)1983.

Sobolewska Elżbieta

Csoóri Sándor. Rzeźba Tibora Szervátiusza. tłum. 3(33)1988; Krasznahorkai László. Nóż w dłoni. tłum. 2-3(48-49)1992; Esterházy Péter. Róża. tłum. 2-3(48-49)1992.

Sochoń Jan

Niezdolność mowy, niezdolność serca. art. 1(5)1981; Muzyka Leśmiana. szkic. 1(7)1982; Dopiero zaczynamy. (Chwin Stefan, Rosiek Stanisław. Bez autorytetu). kryt. lit. 4(10)1982; Baczyński – wolność na miarę śmierci. art. 3(17)1983; ***(Naprawdę jestem); ***(Dokąd biegnę jeżeli ciało drży); ***(Wita mnie lęk); ***(Wytrwamy do ostatniej chwili). w. 2(24)1986; *zob. Królik Stanisław Jan. Raj, w którym żyjemy. 3(33)1988; ***(Tutaj pomiędzy muzyką…); ***(Jestem bezradny…); ***(Mówisz, że ciało…); Pokolenia; ***(Za oknem wieczór); ***(To miasto nieczytelne). w. 3(37)1989; Spotkanie z Miłoszem, czyli legenda i niewiedza. art. 4(38)1989; Lebenstein – droga przez ucho igielne. fel. 1(43)1991; *Uroczyście przemija postać świata; *Nagość wielokrotna. (Dunaj-Kozakow Ewa. Przekroczyć własną miarę). 1(47)1992; Idę wciąż do Elis. (Joachimiak Zbigniew. Cztery tematy). kryt. lit. 4(50)1992; *Brzęk dzwonków. (Dłuski Stanisław. Psalmy ks. Sochonia). 1(55)1994.

Sokołowski Michał

***(Mówić…); ***(Baśniowo…); ***(Mokro…); ***(Spotkania…); ***(Szary…); ***(Coraz bardziej…); ***(Dary…): ***(Coraz mniej…); ***(Krótko…); ***(W przeciwne strony); ***(Znoszone…); ***(Odludzie…); ***(Działowa…); ***(Na końcu…); ***(Nocna cisza…). w. 1(19)1985.

Soliński Krzysztof

Między sobą – a sobą. proza art. 4(30)1987.

Sołtysik Marek

Więcej nocy. proza art. 1(1)1980; *zob. 150 lat później. ankieta. wyp. 2(6)1981; Moja koncepcja powieści. wyp. 1(7)1982; *Sztuczne ruiny. (Staniszewski Andrzej. „Radość tworzenia”). 1(5)1981; Wielki spokój. proza art. 1(11)1983; Wokół sedna. proza biogr. 3(25)1986; Chwila w czyśćcu. Wspomnienie o Ireneuszu Iredyńskim. wspom. 2(28)1987; Miłość w Polsce. proza art. 3(37)1989.

Somlyó György

Bajka o 28 listopada 1968; Ilustracja do telewizyjnego serialu dokumentalnego pt. „Wielkie bitwy”. (Sutarski Konrad). w. 1(23)1986.

Sommer Piotr

Gałązka światła; Czym mógłby być; Wyjście; Ucieczka przed morzem; Pamiątki po nas; Piosenka; Pęknięcie; Wstyd w listopadzie; Przenosiciel; ***(Popatrz na to drzewo a to słup); ***(To życie, które śpi przede mną); Dwa gesty; Któregoś dnia; Mały wiersz; List do J.F.; Wiersz o dewaluacji słowa „Rewolucja”; Ballada z wakacji. w. 1(1)1980; Sorry, mr Rybowski. (Wśród amerykańskich poetów. wyb. i przekł. Tadeusz Rybowski). kryt. lit. 1(1)1980; Muldoon Paul. Mama. tłum. 4(4)1980; Gdzie sztuka nie jest akuszerką. (z Tomem Paulinem) rozm.; Paulin Tom. Młode pogrzeby; Incognito; Myśl w historii; Nadzory; Gdzie sztuka jest akuszerką. tłum.; Fuller John. Dzicz. tłum.; Craig Raine. Dom spokojnej starości. tłum.; Ormsby Frank. Wyspy. tłum. 1(5)1981; Piosenka dla Jacka Kleyffa; Tak, tak, tak; Habeas ossa. w. 2(6)1981; Denis J. Enright – kilka słów. not. 1(15)1984; *Antologia nowej poezji brytyjskiej. (Szymańska Adriana. Koncert na 22 głosy). 1(19)1985; Jaśniej, ciemniej; Śnieg; Pewne drzewo na Powiązkach; Balkon w Kazimierzu; Stan trzeci; Biały bez. w. 1(27)1987; *zob. Sosnowski Andrzej. „Najmniejsza utrata wagi to śmierć”. 3(33)1988; Reznikoff Charles. Zmierzch; Luna świeci w noc letnią; Na tej plaży fale; Retoryka; Dni znów są długie; Nasz słowik, zegar; Jeżeli pytasz; Słońce pada na małe fale; Wyrób ze szpitala dla umysłowo chorych; Jestem sam; Boję się; Rząd domów, okna zasłonięte; Krzak pod moim oknem; Obcy powiedzieliby. tłum. 3-4(57-58)1994.

Sosnowski Andrzej

Najmniejsza utrata uwagi to śmierć”. Personizm i abstrakcja Franka O 'Hary. (O’Hara Frank. Twoja pojedynczość. Wyb., przeł. i posłowiem opatrzył Piotr Sommer). kryt. lit. 3(33)1988; Naxos; Wolne niedziele; Rak; ***(Tak po prostu usiadł); ***(Przybył do miasta kamiennych wąwozów). w. 4(34)1988; Pound Ezra. „Wielka nauka” Konfucjusza. (wstęp i tłum., współautor Kozioł Kuba). 3(37)1989; Tezeusz w labiryncie świata. Poezja Johna Ashbery’ego. szkic. 3(41)1990; Ashbery John. Dwie sceny: Młody książę i młoda księżniczka; Rzeki i góry; No i wiesz. tłum. 3(41)1990; Wiersz dla Becky Lublinski. w. 4(42)1990; *Życie na Korei. (Wolski Jan Nie tylko rozum). 4(54)1993;Terra Bereza. (Bereza Henryk. Pryncypia. O łasce literatury). rec. 3-4(57-58)1994.

Spasiewicz Włodzimierz, Bytniewski Paweł

Natura” i „kultura” dwa paradygmaty filozofii języka. art. 1(11)1983.

Sprawka Jerzy

Piąty dzień lata. proza art. 1(11) 1983.

Stabro Stanisław

Wokół „Poematu dla dorosłych” Adama Ważyka. szkic. 4(30)1987.

Stachura Edward

*zob. Grauman Piotr. Do siebie – od siebie. 1(5)1981; *Wybór wierszy. (Zadura Bohdan. Pytajnik nad ypsylonem). 1(15)1984; Listy do Istvána Kovácsa. koresp. arch. 1(27)1987; *zob. Kovács István. Listy Edwarda Stachury do Istvána Kovácsa. 1(27)1987; Kovács István. Sted. (Snopek Jerzy). w. 1(27)1987; Listy do Kluczkowic i Lublina. not., oprac. Derecki Mirosław. koresp. arch. 1(31)1988; *zob. Truchlińska Bogumiła. Światopogląd oniryczny poety. Rzecz o… 1-2(51-52)1993.

Stadler Ernst

Z tomu Preludia: Z mroku; Wieczór letniego przesilenia; Dziewczyna; Z tomu Wymarsz: Omamienie; Uciekinier; Ranek; Ciężki wieczór. (Lam Andrzej). w. 2(42)1990; *zob. Lam Andrzej. Ernst Stadler, czyli droga do ekspresjonizmu. 2(42)1990.

Stafford William

Jak piszę; Cienie; Przekraczanie granic; Wakacje; Uwaga na marginiesie; Wylew. (Szuba Andrzej). w. 1-2(51-52)1993.

Staich Tadeusz

*zob. Denys Marta. Tadeusz Staich i jego „posiady”… 1(55)1994.

Staniewski Włodzimierz

Prowincje wobec centrum. wyp. 4(46)1991.

Stanik Stanisław

Skaza. proza art. 2(32)1988.

Staniszewski Andrzej

Trwam pośród spienionego nurtu rzeki”. (Zuchora Krzysztof. Cicho, ciszej). kryt. lit. 1(1)1980; Apokalipsa według Waldemara Żelaznego. (Żelazny Waldemar. Apokalipsa Jana W.). kryt. lit. 2(2)1980; Marzenie o transcendencji. (Brakoniecki Kazimierz. Zrosty). kryt. lit. 3(3)1980; Radość tworzenia. (Sołtysik Marek. Sztuczne ruiny). kryt. lit. 1(5)1981; Spowiedź artysty. (Dras Waldemar. Nad stawem jasnowidzenia). kryt. lit. 2(7)1982; „My będziemy robić porządki na górze, a wy róbcie na dole”. szkic. 1(15)1984.

Stankowska Agata

Adama Zagajewskiego tęsknota za transcendencją. (Zagajewski Adam. Płótno). kryt. lit. 2-3(44-45)1991; Czuła epopeja. (Hartwig Julia. Czułość). kryt. lit. 3(53)1993.

Starnawski Jerzy

Alfred Loepfe von Ah, tłumacz i przyjaciel literatury polskiej. not. i bibliogr.; Polonica literackie w pracach… 3(25)1986.

Staroniewicz Wanda

Kiss Csaba. Tożsamość węgierska a Europa Środkowa. tłum. 1(35)1989.

Stasiak Makary Krzysztof

Twórcza przyczynowość. (Stróżewski Władysław. Dialektyka twórczości). kryt. lit. 4(22)1985.

Stasiński Piotr

*Poetyka i pragmatyka felietonu. (Stępnik Krzysztof. Felieton: poetyka, pragmatyka i polityka). 4(14)1983.

Stefanski Valentina-Maria

Zum Prozess der Emanzipation und Integration von Aussenseitern: Polnische Arbeitsmigranten im Ruhrgebiet. (Miziński Jan. Emigranci polscy w Zagłębiu Ruhry). rec. 3(29)1987.

Stein Izydor

*Epitafium. (Próchniak Renata. Narodziny z własnej pamięci). 1-2(39-40)1990.

Stengers Isabelle, Prigogine Ilya

*Z chaosu ku porządkowi. (Jusiak Janusz. Ponownie zaczarować świat). 1(47)1992.

Sterna-Wachowiak Sergiusz

Etyka czuwania. art.; Rondo. (Brandys Kazimierz. Nierzeczywistość). kryt. lit. 2(8)1982; „Z istoty w się istoczenie”. szkic 1(11)1983; Kręgi cudzości. (Łukasiewicz Jacek. Mieczysława Jastruna spotkania w czasie). kryt. lit. 2(12)1983; Wartość i diaspora. (Dybciak Krzysztof. Gry i katastrofy). kryt. lit. 2(12)1983; Między wierszem-zemstą a wierszem-wstydem. (Święch Jerzy. Pieśń niepodległa. Model poezji konspiracyjnej 1939-1945). kryt. lit. 4(14)1983; „Bo wojna jest niby zbiorem nieszczęśliwych wypadków, a powstanie wybuchem zbioru”. kryt. lit. 3(17)1984; „Głowa Orfeusza”. (Mazurek Dorota. „Głowa Orfeusza”, czyli romantyzm i intelekt). 4(22)1985; Świat – dźwięk. O poezji Chlebnikowa. szkic. 2(24)1986; Zimowy hotel; Gnoza; Martwa, żywa; Odwracanie kuligu; Pochód, rtęć; Christmas ‘81. w. 1(27)1987; *Miąższ zakazanych owoców. Jankowski – Jasieński – Grędziński. Szkice o futuryzmie. (Jędrych Marek. Zakazane owoce futuryzmu). 1(27)1987; Axis Mundi Wschowa. szkic. 3(29)1987; Złota litera (o poezji Anny Kamieńskiej). szkic 4(24)1988; Plus ultra. O metafizycznej poezji Ryszarda Krynickiego. szkic 2(36)1989; Seneka pozdrawia swego Lucyliusza; Lucjusz Seneka o zjawiskach na niebie; Kość, kamień; Rzeczywistość; Ślady. w. 3(37)1989; Z „Dziennika Sprzedawcy Opłatków”. szkic. 1-2(39-40)1990; Curik a hejm. szkic. 3(41)1990; Kultura ponad podziałami. wyp. 1(43)1991; Na kresach zachodnich. rozm. 2-3(48-49)1992; Uniwersytet Europejski „Viadrina”’ i „Frankfurter Buntbücher”. not. 2-3(48-49)1992; *Księga ziemi, ciała i słowa (Ogrodowczyk Andrzej. Jabłuszko Ziemi). 1-2(51-52)1993; Przygody i pasje Edwarda Balcerzana. (Balcerzan Edward. Przygody człowieka książkowego [Ogólne i szczególne]). 1-2(51-52)1993; Między „rajem róż” a ogrodem oliwnym. kryt. lit. 4(54)1993; Czerwiec 1956, czyli powieść. (Górny Andrzej. Krew. Powieść). kryt. lit. 4(54)1993.

Stevens Wallace

Tatuaż; W drodze do domu; Trzynaście sposobów patrzenia na czarnego kosa; Człowiek niosący rzecz; Sześć znaczących obrazków; Pustka w parku. (Kozioł Kuba). w. 3(41)1990.

Stępień Antoni B.

Nadal filozofujemy. (Dębowski Józef. Idea bezzałożeniowości. Geneza i konkretyzacje). rec. 4(42)1990.

Stępień Marian

O Florianie Czarnyszewiczu. art. 2(32)1988; Zatrzymać asteroidy. art. 4(54)1993.

Stępnik Krzysztof

Pobudki „listopadowe”. art. 2(6)1981; Gry filozoficzne. art. 2(12)1983; Felieton: poetyka, pragmatyka i polityka. (Stasiński Piotr. Poetyka i pragmatyka felietonu). kryt. lit. 4(14)1983; Wojna i filozofia. (Romanowski Andrzej. Przed złotym czasem. Szkice o poezji i pieśni patriotyczno-wojennej z lat 1908-1918; Rozkwitały pąki białych róż… Wiersze i pieśni z lat 1908-1918 o Polsce, o wojnie i o żołnierzach; Z trudu naszego znoju…). kryt. lit. 4(46)1991; Sugestia i ugoda. Orientacja rosyjska w publicystyce i w literaturze polskiej (1914-1915). szkic. 2-3(48-49)1992; Legiony na Węgrzech. szkic. 2(56)1994.

Stiller Robert

*zob. Adamczyk-Garbowska Monika. „Alicja” po raz piąty. 2(28)1987.

150 lat później (ankieta w związku ze 150 rocznicą Powstania Listopadowego)

wyp. (Dobraczyński Jan, Kośniewski Kazimierz, Koprowski Jan, Woźniakowski Jacek, Sołtysik Marek, Pająk Henryk, Drozdowski Bohdan). 2(6)1981.

Stoberski Zygmunt

Wspomnienia z Litwy. wspom. 3(29)1987.

Stoff Andrzej

To, o czym się nie wspomina. szkic. 3(9)1982; Powieść jako eksperyment socjologiczny. (Golding William. Władca much. tłum W. Niepokólczycki). kryt. lit. 2(16)1984.

Stojałowski Stanisław

*zob. Styk Józef. Ksiądz Stanisław Stojałowski. Z dziejów ruchu ludowego w Galicji. 4(34)1988.

Stowarzyszenie Twórców Ludowych

*zob. Weremczuk Stanisław. Stowarzyszenie… 4(26)1986.

Strindberg August

*zob. Rawiński Marian. Oniryczny teatr wizjonerski..: 1(11)1983; *zob. Lewko Marian. O semantyce i funkcji rekwizytów w dramatach Augusta Strindberga. 1(43)1991.

Strofy o pracy. Antologia.

*zob. Rosłan Jan. Węgiel w bajkę przemieniony. 4(4)1980; *zob. Niewczas Andrzej. „Strofy o pracy”. 4(4)1980.

Stroiński Zdzisław Leon

*zob. Adamiak Anna. Okno na ziemię. 2(2)1980.

Stróżewski Władyslaw

*Dialektyka twórczości. (Stasiak Makary Krzysztof. Twórcza przyczynowość). 4(22)1985.

Stróżyński Tomasz

Jeleński Konstanty. Tłumaczyć poezję. tłum. 1 (31)1988; Pracowite błazeństwo. O przekładach Tadeusza Żeleńskiego (Boya). szkic. 2-3(44-45)1991; Stora-Sandor Judith. Humor a kryzys tożsamości. tłum. 2-3(44-45)1991; Galatanu Olga. Ośmieszanie jako strategia obronna w państwach totalitarnych: dowcip rumuński. tłum. 2-3(44-45)1991; Feuerhahn Nelly. Śmiech i dziecko w latach dziecięcych śmiechu. Uśmiech, śmiech i uczłowieczenie świata. tłum. 2-3(44-45)1991; Grojnowski Daniel. Śmiać się czy nie śmiać? Sprawa Boronaliego (1910). tłum. 2-3(44-45)1991; Czy istnieje Europa Środkowa? oprac. 4(16)1991.

Strumyk Grzegorz

Krzysio; Zawsze dom. proza art. 4(54)1993.

Stryjecki Janusz

Nie dajmy się uwieść wyobraźni. (Durand Gilbert. Wyobraźnia symboliczna). rec. 4(39)1987; Pokusa gnozy. not. 3(41)1990.

Stryjkowski Julian

*Ocalony na Wschodzie. Z Julianem Stryjkowskim rozmawia Piotr Szewc. (Próchniak Renata. Bez sztafażu i make up’u). 2-3(48-49)1992.

Strzałkowska-Chojnacka Aleksandra

Kosmiczny wymiar dmuchawców. kryt. lit. 4(46)1991.

Strzałkowski Zbigniew

*zob. Opis trudu – trud opisu. 4(4)1980; Powtórka z życiorysu, czyli rozmowa z górnikien R. Wilkiem; Reportaż z kopalni. w. 4(4)1980; Rzecz listopadowa. w 2(6)1981; Filozofia kolorów Mariana Makarskiego. art. 2(24)1986; Otwieram miasto; Zapamiętane mimochodem; Otwarcie przez zaskoczenie; Rozmowa z Mistrzem Andrzejem; Zapukaj ponownie zmierzchem. proza poet. 3(33)1988; Z notatnika pisanego na X piętrze LSM. proza art. 1(55)1994.

Strzelecka Kinga

*Życie pięknem było – rzecz o Kazimierzu Wiłkomirskim. (Szpikowski Stanisław. Dałeś mu Panie pięć talentów...). 4(54)1993.

Studio Wizji i Ruchu

*zob. BKZ. Przed „Burzą”. 2(2)1980.

Studium Języka i Kultury Polskiej KUL

*zob. Fiała Edward. Wprowadzanie w polskość na KUL. 3(29)1987.

Styczeń Janusz

Porwanie Europy. w. 1(15)1984; Powiernicy; Śnieżny kochanek; Róże weselne; Narzeczeni. w. 3(33)1988; Śmiertelne pocałunki; Dwa anioły; Otwarty grobowiec; Oboje w swoich grobach; Zasłony; W obcym mieście nocą; Ogniste włosy; Chryzantemy. w. 4(54)1993.

Styk Józef

Ziemia, praca i wiejskie gospodarstwo domowe. art. 4(26)1986; Ksiądz Stanisław Stojałowski. Z dziejów ruchu ludowego w Galicji. art. 4(34)1988.

Such Jan

Granice racjonalności. (Czy sprzeczność musi być racjonalna. Zbiór artykułów pod redakcją Kazimierza Jodkowskiego). rec. 4(42)1990.

Suchodolski Bogdan

*Dzieje kultury polskiej. (Bednarek Antoni. Synteza kultury polskiej). 1(11)1983.

Suchodolski Rajnold

Dalej, bracia, do bułata. w. 2(6)1981.

Sulikowski Andrzej

Jaki był „czas ułanów”? (Królikowski Bohdan. Czas ułanów. Polski wrzesień 1939). rec. 3-4(57-58)1994.

Sulima Roch

*Folklor i literatura. Szkice o kulturze i literaturze ludowej. (Niewiadomski Donat. W kręgu refleksji humanistycznej). 4(26)1986.

Sutarski Konrad

Domokos Mátyás. Głosy ptaków, głosy ludzi? tłum. 1(23)1986; Somlyó György. Bajka o 28 listopada 1968; Ilustracja do serialu dokumentalnego pt. „Wielkie bitwy”. tłum. 1(23)1986; *Zgęstniałe powietrze. (Gembal Paweł. „O tym, co nas otacza”). 1(27)1987; ***(Czuliśmy tę chwilę…); ***(Strzały zamilkły); Drzewa mądrości. w. 3(41)1990.

Sykucka Bożena

O Horacym w Gdańsku. not. 3(53)1993.

Symotiuk Stefan

Krytycyzm jako metafilozofia. art. 1(19)1985; Ejdetyka „spojrzenia”. szkic. 1(27)1987; Filozoficzny sens sztuki portretowej Witkacego. szkic. 2(28)1987; Ejdetyka „uśmiechu”. szkic. 4(30)1987; Panorama polemik antycznych. (Nowicki Andrzej. Zarys dziejów krytyki religii. Starożytność). rec. 4(30)1987; Ejdetyka „obcości”. szkic. 3(33)1988; Ejdetyka „plotki”. szkic. 1(35)1989; Filozofia jako sztuka przetrwania i adaptacji. (Głombik Czesław. Zapomniani krytycy, nieznani filozofowie. Rzecz o Aleksandrze Tyszyńskim i Janie Adamskim). rec. 2(36)1989; Muzyka jako klucz filozoficzny. art. 2(36)1989; Ejdetyka „studni”. szkic. 3(37)1989; Upadek Polski jako „pre-figura” upadku Europy. O genezie katastrofizmu Witkacego (współautor Urszula Osypiuk). szkic. 1-2(30-40)1990; Ejdetyka „bramy”. szkic. 3(41)1990; Mechanika terroru rewolucyjnego. szkic. 1(43)1991; Adolf Eichmann w kostiumie Smierdiakowa. Dostojewski, Hannah Arendt i psychologia faszyzmu. szkic. 1(47)1992; *zob. Mizińska Jadwiga. Bezmyślność i zbrodnia. 4(50)1992.

Szadura Joanna

Obraz Polaka w pismach Stanisława Brzozowskiego. szkic. 3(53)1993.

Szalai Attila

Tam naród praw swych broniąc walczył i umierał…” (Węgrzy o powstaniu listopadowym). art. 2(6)1981.

Szaruga Leszek

*zob. Wróblewski Bogusław. Międzynarodowa konferencja poświęcona Julianowi Przybosiowi w Chicago. 4(50)1992.

Szatkowski Zygmunt

*zob. Olszewski Edward. Po nocach Polska mi się śni… (Wiersze emigrantów polskich w Danii). 2-3(48-49)1992; Na Monte Cassino. w. 2-3(48-49)1992.

Szczepaniak Czesław Mirosław

***(Wkopanie przed zimą…); ***(Trzy wiersze nazad byłem); ***(Przyszedłem ojcze…); Przewlekła jesień. w. 3(33)1988; Pobudka; Durnaś; Gołębie. proza art. 4(38)1989; Wiesław Kazanecki. not. 4(38)1989; Ballada wpisana w jesień; Ballada o kaskaderach jesieni; Ballada ku przestrodze; Ballada przygaszona; Ballada w jesiennych nastrojach; Ballada z przyciętymi lotkami. w. 4(42)1990; Ballada na dzień dobry; Ballada na czatach; Ballada o ścieżce zdrowia; Ballada o nostalgii; Ballada żebracza; Ballada o chlebakach; Ballada o zdrowym śnie. w. 2-3(48-49)1992.

Szczepanik Halina

Prasa dziecięca lat wojny i okupacji. art. 4(18)1984.

Szczepański Jan

Chłopi jako twórcy kultury. szkic. 4(26)1986.

Szczepański Józef „Ziutek”

Pałacyk Michla. w. 3(17)1984.

Szczepowska Maria

Kola Snigirow. proza art. 4(30)1987.

Szczerbowski Robert

Ananke; Augurowie. proza poet. 1(27)1987.

Szelburg-Zarembina Ewa

*zob. Kowalczykówna Jolanta. Nad tomem „Dzieci miasta” Ewy Szelburg-Zarembiny. 4(18)1984.

Szeliga Paweł

Rozalia. proza art. 1(55)1994.

Szeloch Katarzyna

*Wiersze. (Wiśniewska Grażyna. Słowo potrafi zaiskrzyć). 1-2(51-52)1993.

Szerdahelyi István

w: Dyskusja o krytyce. (Kuźniarska Hanna). wyp. 1(23)1986.

Szerszyński Jan

Synkowie moi, poszedłem w bój” (Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Praca zbiorowa pod red. Eugenii Łoch). rec. 2(32)1988.

Szervátiusz Tibor

*zob. Snopek Jerzy. Szervátiusz. 3(33)1988; Csoóri Sándor. Rzeźba Tibora Szervátiusza. (Sobolewska Elżbieta). 3(33)1988; Kovács István. Tryptyk rzeźbiarski Tibora Szervátiusza. (Snopek Jerzy). 3(33)1988; Nagy László. Endre Ady z andezytu. (Snopek Jerzy). 3(33) 1988.

Szewc Piotr

Potop; Sztuka wyboru; Rehabilitacja mitu; Epitafium dla Grecji; Nad Styksem; Przywołanie mitu; Na rok polski: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpień, Wrzesień, Październik, Listopad, Grudzień. w. 2(2)1980; O istocie sztuki; Ból; Czarnoksięstwo; Yvette; Książę; W obronie astrologii; ***(Dobranoc…). w. 1(11)1983; Poemat naukowy o Słowackim. (Rymkiewicz Jarosław Marek. Juliusz Słowacki pyta o godzinę). kryt. lit. 2(12)1983; Próba ładu. szkic. 4(14)1983; 148 wierszy i cały świat. (Kornhauser Julian. 148 wierszy). kryt. lit. 1(15)1984; Epizod w kancelarii. proza art. 2(16)1984; „Zagadką pozostają pytania”. (Cisło Maciej. Stan po). kryt. lit. 1(27)1987; *Zagłada. (Fert Józef. Fotograf na dachu). 1(31)1988; „Tylko wiara jest w nas”. (Michalski Waldemar. Pod znakiem Wagi). kryt. lit. 3(33)1988; *Ocalony na Wschodzie. Z Julianem Stryjkowskim rozmawia… (Próchniak Renata. Bez sztafażu i make up’u). 2-3(48-49)1992.

Szewczyk Monika

Bractwo św. Łukasza. art. 4(22)1985.

Szkamruk Ireneusz

Hughes Ted. Prometeusz na skale. tłum.; Ted Hughes. not. 2(24)1986.

Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego

*zob. Fiała Edward. Wprowadzanie w polskość na KUL. 3(29)1987.

Szkołut Tadeusz

O awangardzie i neoawangardzie. (Krakowski Piotr. O sztuce nowej i najnowszej). kryt. lit. 4(10)1982; Anatol Łunaczarski i problemy sztuki awangardowej. art. 1(15)1984; Film i historia. (Marszałek Rafał. Filmowa pop-historia). kryt. lit. 4(22)1985; Idea katharsis w „Psychologii sztuki” Lwa Wygotskiego. szkic. 2(24)1986; Neoawangarda i kryzys kultury współczesnej. (Morawski Stefan. Na zakręcie: od sztuki do pop-sztuki). rec. 3(25)1986; Lew Trocki o sztuce. szkic. 3(25)1986; Koncepcja sztuki produkcyjnej Borysa Arwatowa. szkic. 2(28)1987; Sztuka a informacja. (Porębski Mieczysław. Sztuka a informacja). rec. 4(30)1987; Seneka, czyli filozofowanie jako anty-los. (Seneka Lucjusz Anneusz. Myśli. wyb. przeł. i opr. Stanisław Stabryła). rec. 1(31)1988; Sztuka a rzeczywistość. szkic. 4(34)1988; Sztuka i polityka (Sztuka polska po 1945 roku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Warszawa. listopad 1984). rec. 4(34)1988; Prawda artystyczna, polityka i moralność. Uwagi o koncepcji estetycznej A. Worońskiego. szkic. 2(36)1989; Czy sztuka współczesna przeżywa kryzys?.(Kryzysy w sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Lublin, grudzień 1985). rec. 3(37)1989; Bierdiajew Mikołaj. Rosja. tłum. 1-2(39-40)1990; Michał Bachtin: sztuka i dialog. szkic. 3(41)1990; Sztuka i sacrum. (Sacrum i sztuka. Opracowanie Nawojka Cieślińska). rec. 3(41)1990; „Nowi dzicy”: kryzys sztuki czy pożegnanie awangardy? art. 4(42)1990; Ontologia i epistemologia wartości, czyli jak istnieją wartości i jak są poznawane. (Studia z ontologii i epistemologii wartości. Praca zbiorowa pod redakcją Józefa Lipca). rec. 1(43)1991; Człowiek i kultura. (Dmitruk Krzysztof. Współczesne polskie koncepcje kultury). rec. 2-3(44-45)1991; Herling-Grudziński – świadek „wieku ideologii”. (Herling-Grudziński Gustaw. Dziennik pisany nocą. t. I: 1971-1972; t. II: 1973-1979; t. III: 1980-1983; t. IV, cz. I i II: 1984-1988; Cienie ziemi. Eseje). rec. 4(46)1991; Kłopoty z postmodernizmem artystycznym. (Kępińska Alicja. Energie sztuki). rec. 1(47)1992; Spotkanie z myślą Emmanuela Lévinasa. (Lévinas Emmanuel. Trudna wolność. Eseje o judaizmie). rec. 2-3(48-49)1992; Postmodernistyczna debata trwa… (Wokół przełomu postmodernistycznego. red. Anna Zeidler-Janiszewska. t. 1 Adorno: między moderną a postmoderną. Rozprawy i szkice z filozofii nauki; t. 2 Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej; t. 3 Przemiany współczesnej praktyki artystycznej. Próby interpretacyjne; t. 4 Oblicza postmoderny. Teoria i praktyka uczestnictwa w kulturze współczesnej). rec. 4(50)1992; Sztuka i wartości estetyczne. (Dziemidok Bohdan. Sztuka – emocje – wartości). rec. 1-2(51-52)1993; Czy Wolter ponosi winę za Oświęcim?. (Bauman Zygmunt. Nowoczesność i Zagłada). rec. 3(53)1993; *Przemiany współczesnej świadomości artystycznej: wokół postmodernizmu. (Bytniewski Paweł. Słowa, rzeczy i ludzie). 3(53)1993; Awangarda – neoawangarda – postawangarda. szkic. 4(54)1993; *Czy kryzys wartości? Lubelskie Odczyty Filozoficzne, zbiór I pod red. J. Mizińskiej, T. Szkołuta. (Zeidler-Janiszewska Anna. Kryzys czy (po prostu) transformacja?). 4(54)1993; Sztuka lat osiemdziesiątych. (Wojciechowski Jan Stanisław. Z punktu widzenia rzeźbiarza. Sztuka lat 80.). rec. 2(56)1994; Prawda sztuki – prawda polityki. szkic. 3-4(57-58)1994; W kręgu metasztuki. (Bakuła Bogusław. Człowiek jako dzieło sztuki). rec. 3-4(57-58)1994.

Szkutnik Henryk

*zob. Lameński Lechosław. „Kolorowe jarmarki” Henryka Szkutnika. 4(46)1991.

Szpikowski Stanisław

Dałeś mu Panie pięć talentów… (Strzelecka Kinga. Życie pięknem było – rzecz o Kazimierzu Wiłkomirskim). rec. 4(54)1993.

Sztuka polska po 1945 r.

*zob. Szkołut Tadeusz. Sztuka i polityka. 4(34)1988

Szuba Andrzej

Brown George Mackay. Listy do rzeki; Wikingowie; Trzy pieśni z harfą. tłum. 4(22)1985; Whitman Walt. Pień o sobie. tłum. 1(35)1989; Stafford William. Jak piszę; Cienie; Przekraczanie granic; Wakacje; Uwaga na marginesie; Wylew. tłum. 1-2(51-52)1993.

Szulc Henryk

*zob. Lameński Lechosław. Barwne linoryty Henryka Szulca. 3(41)1990.

Szulc-Packalén Małgorzata

*Pokolenie 68. Studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych. (Legeżyńska Anna. „Powiedz prawdę, do tego służysz”). 1(35)1989.

Szwaja Władysław

Bułat Okudżawa. Jeszcze jeden romans; Gabinety moich przyjaciół; Romans arbacki; Piosenka o Arbacie; Pestka winogrona; Piszę powieść historyczną; Francuskie impresje; O Wołodii Wysockim. tłum. 2(24)1986.

Szyfman Arnold

*zob. Lewko Marian. Arnold Szyfman i jego teatr. 1-2(51-52)1993.

Szymańska Adriana

Usłysz mnie kamieniu. w. 1(15)1984; Koncert na 22 głosy. (Sommer Piotr. Antologia nowej poezji brytyjskiej. przeł. Jarosław Anders, Piotr Sommer i Bohdan Zadura). kryt. lit. 1(19)1985; Poezja Tomasza Gluzińskiego. (Gluziński Tomasz. Wybór wierszy). kryt. lit. 1(19)1985.

Szymański Irosław

Ballada o słupie; W cyrku; W poczekalni; Droga donikąd; Kogo do arki; List. w. 2-3(44-45)1991.

Szymański Wiesław Paweł

*Rozmowy z pisarzami. (Bednarek Antoni. Sztuka rozmowy). 4(10)1982; *zob. Wróblewski Bogusław. Międzynarodowa konferencja poświęcona Julianowi Przybosiowi w Chicago. 4(50)1992.

Szymborska Wisława

*Ludzie na moście. (Wantuch Wiesława. Wielka liczba ludzi na moście). 4(30)1987; *Koniec i początek. (Wolski Jan. Poezja sensu). 1(55)1994.

Szymoniak Krzysztof

Grzech. proza art. 2(32)1988.

Szyper Adam

Cóż możesz czuć; Modlitwa za Kurdów; Dzieciństwo. w. 1(55)1994.

Śladkowski Jerzy

Wspomnienie o Jerzym Łojku. not. wspom. 1(27)1987.

Ślaski Edmund

*zob. Kacnelson Dora, Kovács István. Pamiętniki Edmunda Ślaskiego a legion polski w Siedmiogrodzie. 2-3(48-49)1992; Pamiętnik z czasów rewolucji węgierskiej 1849 r. wsp. arch. 2-3(48-49)1992.

Ślepowrońska Dagna

***(Pękł płomień); ***(Psu, który szarpał ciało Polinejka); Anna; ***(Smarkate kwiaty); ***(W pudełku po butach). w. 3(41)1990.

Świetlicki Marcin

Kraków 82; Baczyński; Celebracja wyjazdu; Jonasz; Amnestia. w. 1(31)1988; „Zimne kraje” (wiersze 1980-1990). (Dłuski Stanisław. Mając siebie do obrony). 1(55)1994.

Święch Jerzy

Zapasy. fel. 2(2)1980; Sporu ciąg dalszy. fel. 3(3)1980; W labiryncie słów. fel. 4(4)1980; Historiografia heroiczna. fel. 1(5)1981; Literatura, historia i mity. fel. 2(6)1981; Znikomek. fel. 1(7)1982; SF i Pan Cogito. fel. 3(9)1982; „nienazwane, niejasne”. fel. 4(10)1982; Kochaj albo rzuć. fel. 1(11)1983; Jeszcze o komentarzach do poezji. fel. 2(12)1983; Norwid, Żeromski i inni. fel. 3(13)1983; Lektura i wolność. fel. 4(14)1983; Powroty do ludowości. fel. 1(15)1984; Czy warto budzić demony. fel. 2(16)1984; Czytanie biografii. fel. 4(18)1984; *Pieśń niepodległa. Model poezji konspiracyjnej 1939-1945. (Sterna-Wachowiak Sergiusz. Między wierszem-zemstą a wierszem-wstydem; Bednarek Antoni. Status poezji konspiracyjnej). 4(14)1983; Sny na jawie, czyli o juweniliach Krzysztofa Baczyńskiego. art. 3(17)1984; Literatura polska – przewodnik encyklopedyczny. (Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny). kryt. lit. 2-3(20-21)1985; *zob. Zieliński Jan. Nasze krzywe zwierciadła. 2(24)1986; Encyklopedii literackiej ciąg dalszy. (Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny t. II). rec. 3(25)1986; Metody Gombrowicza. (Łapiński Zdzisław. ja Ferdydurke. Gombrowicza świat interakcji). rec. 2(28)1987; Jeleński i jego antologia. szkic. 1(31)1988; Łobodowskiego godzina poezji. szkic. 1(35)1989; Czy Chrystus był anarchistą?. (Ellul Jacques. Anarchie et Christianisme). rec. 3(37)1989; Iwaniuk. szkic. 3(41)1990; Czy istnieje Europa Środkowa?. rozm. wyp. 4(46)1991; Tomas Venclova. wyp. 2-3(48-49)1992; *Świadectwa i powroty nieludzkiego czasu. Materiał konferencji naukowej poświęcony martyrologii lat II wojny światowej w literaturze. (Pod redakcją…). 2-3(48-49)1992.

Świrszczyńska Anna „Świr”

*Budowałam barykadę. (Ryszkowski Janusz. Poezja faktu). 3(17)1984.

Taborski Bolesław

Jeremiasz” Karola Wojtyły . szkic. 4(34)1988; Cymbelin; Opowieść zimowa; Burza; Pielgrzymka do kandydologii. w. 1(35)1989; pandora; rekwiem wojenne brittena; urodziny; zieloni; zdobywcy ojczyzny; gdy po raz pierwszy grają razem firkusny i suk; oprycznik; złuda; życie po życiu. w. 3(53)1993.

Taborski Roman

Między Galicją a Wiedniem (Z problematyki polsko-austriackiego pogranicza literackiego). art. 3(13)1983.

Tanikowski Artur

O „najbardziej paryskim z Polaków”. kryt. art. 3-4(57-58)1994.

Tank Maksim

***(Zdawało mi się). (Pleśniarowicz Jerzy). w. 4(30)1987.

Taragel Dušan

Rola pisarza w społeczeństwie”. (Rejakowa Bożena). proza art. 1(47)1992.

Taranienko Zbigniew

Prowincje wobec centrum. wyp. 4(46)1991.

Tarkowski Andrzej

*zob. Aleksander Layla. Tajemnice i sekrety Andrzeja Tarkowskiego. 2-3(48-49)1992.

Tarwacki Ryszard

Marianna. proza art. 2(6)1981.

Tatarkiewicz Władysław

*zob. Smoczyński Paweł J. Władysław Tatarkiewicz wobec wartości etycznych. 2(32)1988.

Tausk Victor

*War and Schizophrenia. (Pospiszyl Kazimierz. Wojna i schizofrenia). 1-2(51-52)1992.

Taylor Nina

Od Polski podbitej do „Polski Walczącej”. (Wspomnienia Tymona Terleckiego spisane i komentarzem opatrzone przez… ). 4(46)1991.

Tazbir Janusz

*Polska. Losy państwa i narodu. (Termer Janusz. Synteza losów państwa i narodu polskiego do 1939 roku). 3(53)1993.

Tchórzewski Andrzej

Gra i szansa. fel. 2(6)1981; Konstruowanie bohatera. (Misiec Jerzy K. Pisanie życiorysu). kryt. lit. 1(7)1982; Wesele cygańskie. w. 4(14)1983; Historia literatury portugalskiej. (Klave Janina Z. Historia literatury portugalskiej. Zarys). rec. 2(24)1986; Wybrakowana historia literatury. (Ugniewska Joanna. Historia literatury włoskiej XX wieku). rec. 1(27)1987.

Termer Janusz

Synteza losów państwa i narodu polskiego do 1939 roku. (Samsonowicz Henryk, Tazbir Janusz, Łepkowski Tadeusz. Nałęcz Tomasz. Polska. Losy państwa i narodu). rec. 3(53)1993; Powtarzalność losów. (Pająk Henryk. Tam za snem; Wolny). kryt. lit. 3(53)993; Andrzej Żuławski: znaki udręk egzystencjalnych, czyli raport z rzeczywistości. (Żuławski Andrzej. W oczach tygrysa). kryt. lit. 4(54)1993.

Terlecki Marek

*zob. Lameński Lechosław. Czy artysta może być dobrym krawcem?. 1(19)1985.

Terlecki Tymon

Od Polski podbitej do „Polski Walczącej”. (Wspomnienia… spisane i komentarzem opatrzone przez Ninę Taylor). wspom. 4(46)1991.

Tetmajer Józef Przerwa

Śpiew ułanów 2 pułku. w. 2(6)1981.

Thackeray William Makepeace

Pierścień i róża, czyli Dzieje księcia Julia i księcia Bulba z rysunkami Autora. Opowieść przy kominku dla dużych i małych dzieci. (tłum. Michał Ronikier, wiersze żywej paginy według Thackeraya napisał Maciej Słomczyński). (Adamczyk-Garbowska Monika. Dekapito i Zerwiłebski, czyli przekład i adaptacja). 4(46)1991.

Thomas Dylan

*zob. Janiszewski Adam. Jeszcze o śmierci Dylana Thomasa. 2-3(20-21)1985; List do Trevora Hughesa. (Mazur Zbigniew); List do Pameli Hansford Johnson. (Janiszewski Adam). koresp. 2-3(20-21)1985.

Thorvaldsen Bartel

*zob. Lameński Lechosław. Bartel Thorvaldsen (1770-1844), rzeźbiarz duński w Rzymie. 4(42)1990.

Timofiejew Artur

Krąg niezbyt pełny. (Drozd-Piasecka. W kręgu tradycji i sztuki ludowej). rec. 4(26)1986.

Tischner Józef

Śmierć człowieka. szkic. 4(34)1988.

Tiutczew Fiodor

*zob. Krzeszowiec Marcin. Fiodor i Helena. 2-3(20-21)1985.

Tkaczuk Wacław

O literaturze i religii z Piotrem Nowaczyńskim rozmawia… rozm. 3(53)1993.

Tkaczyk Ryszard

*zob. Gzella Alojzy Leszek. „Praca jest cichą modlitwą”. 2(36)1989.

Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz

O rzeczypospolitej. Matka lęka się śmierci 52-letniego; Nad ranem; ***(oto złożyliśmy trupa…); Wyprawa po szczątki Poniatowskiego; I tańczy. w. 4(38)1989.

Toczyński Zdzisław

Wyobraźnia uporządkowana (o twórczości Jana Ziemskiego). szkic. 2(2)1980.

Todorović Miroljub

Języki. (Kornhauser Julian). w. 2(12)1983.

Tokarska-Bakir Joanna

Bhutan etnograficzny. szkic. 2-3(48-49)1992.

Tomaszewski Marek

Od kosmosu do chaosu. Nietzsche a Gombrowicz. szkic. 2(24)1986.

Tonić Stevan

Port zbawienia. (Kornhauser Julian). w. 2(12)1983.

Topolski Jerzy

Co to jest historia teoretyczna? (Pomorski Jan. W poszukiwaniu modelu historii teoretycznej). art. 4(42)1990.

Torbus Andrzej Krzysztof

*Lato pogańskie. (Listowski Cezary. Wiersze nieszkodliwe). 1(1)1980.

Towiański Andrzej

*zob. Przechodzki Eligiusz. Towianizm a mickiewiczowska koncepcja literatury rosyjskiej w „Wykładach paryskich”. 2-3(20-21)1985.

Townshend Aurelian

Młodość i piękność. (Barańczak Stanisław). w. 4(38)1989.

Toynbee Arnold

*zob. Czarnecki Zdzisław J. Arnold Toynbee – apokalipsa i nadzieja. 3(41)1990.

Tranströmer Tomas

Człowiek z Beninu; Archipelag sztokholmski jesienią: Sztorm, Wieczór-ranek, Ostinato; Carillon. (Neuger Leonard). w. 1(35)1989; *zob. L. N. ***(Tomas Tranströmer…). 1(35)1989.

Trochimiak Jan

Klasycy prozy rosyjskiej XIX wieku w Polsce międzywojennej. (Sielicki Franciszek. Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w Polsce międzywojennej). rec. 2(24)1986.

Trocki Lew

*zob. Szkołut Tadeusz. Lew Trocki o sztuce. 3(25)1986.

Truchlińska Bogumiła

Światopogląd oniryczny poety. Rzecz o Edwardzie Stachurze. szkic. 1-2(51-52)1993.

Truszkowska Teresa

Leonardo; Pier Paolo Pasolini; Astralny ptak; ***(Białe ściany). w. 2(28)1987; Sexton Anne. Dzwonki; Wszyscy znacie historię tej drugiej kobiety; Pieśń Marii. tłum. 2(32)1988.

Trybalski Paweł

*zob. Lameński Lechosław. Paweł Trybalski – wizjoner. 2(32)1988.

Trzebiński Andrzej „Stanisław Łomień”

Wymarsz uderzenia. w. 3(17) 1984.

Trześniowski Dariusz

Dekadentyzm po polsku. (Wallas Teresa. Ku otchłani [dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905]). rec. 4(34)1988; Lubelska mała apokalipsa. (Olczak Janusz. Uniwersytety i wampiry chorążego Liszaja). kryt. lit. 2-3(44-45)199l.

Trzewik Michał

Nieznany dwór Stanisława Witkiewicza. not. 1(15)1984.

Trzynadlowski Jan

***(Próba dokonania krytycznego przeglądu…). wyp. 4(38)1989.

Tucić Wujica Rešin

Tłuczcie dzieci, bijcie swoją śmierć. (Kornhauser Julian). w. 2(12)1983.

Turczyński Andrzej

Napis; Thanatos; Wiersz we mgle; ***(Opodal ciemnej rzeki szelest gęsty…); Czuwania. w. 2-3(20-21)1985; Major Regge. proza art. 2(32)1988.

Turzańska Nelli

Szanowny Panie Redaktorze. koresp. 4(50)1992; *zob. Fundacja Turzańskich. 4(50)1992.

Turzańskich Fundacja

*zob. 4(50)1992

Tuszewski Jerzy

Maszyna wkroczyła do sztuki. szkic. 3(53)1993.

Tuszyńska Agata

*Rosjanie w Warszawie. (Paczuski Krzysztof. Suplement do „Lalki”). 1(55)1994.

Twardowski

*zob. Zdrojewski Marek-Aremi. Sztukmistrz Twardowski. 2(12)1983.

Twardowski Jan

*Który stwarzasz jagody. (Polanowski Tadeusz. „Wierszami mówię o Bogu”). 1(15)1984; *Na osiołku. (Polanowski Tadeusz. „Na osiołku – bliżej natury, bliżej życia”). 1(27)1987; Poznanie; Bez kaplicy; Gdzie indziej; Korona; Akacja; Niecierpliwa; Cierpliwość. w. 4(34)1988.

Twardowski Kazimierz

*zob. Lejman Jacek. Książki o Twardowskim. 3(53)1993.

Tyczyna Pawło

Słoneczne klarnety. (Pleśniarowicz Jerzy). W. 4(30)1987.

Tyndorf Ryszard

*zob. Zieliński Zygmunt. Dialog pod nożycami. Uzupełnienie dyskusji w „Więzi” – „Polska w oczach Żydów amerykańskich” po lekturze listu… 1-2(51-52)1993.

Tyrowicz Marian

Uwagi o dziejopisarstwie polskim za moich czasów. szkic. wspom. 1(27)1987.

Tyszyński Aleksander

*zob. Symotiuk Stefan. Filozofia jako sztuka przetrwania i adaptacji. 2(36) 1989.

Ubertowska Aleksandra

Piramida; Próba; Środek; Tekst. proza art. 1(35)1989.

Ugniewska Joanna

*Historia literatury włoskiej XX wieku. (Tchórzewski Andrzej. Wybrakowana historia literatury). 1(27)1987.

Uliasz Stanisław

Od „Pożogi” do „Szczenięcych lat”. szkic. 1(43)1991; Powroty Kresów w literaturze. szkic. 2(56)1994.

Urbankiewicz Jerzy

*zob. Opis trudu – trud opisu. 4(4)1980.

Urbanowicz Andrzej

[Autor obrazów reprodukowanych na okładce o sobie]. not. biogr. 1(47)1992; *zob. Zaguła-Paroszkiewcz Mirosława. Urbanowicz. 4(50)1992; ***(Postawiłeś mi szereg pytań…). wyp. 4(50)1992.

Urbańczyk Andrzej

Kultura ponad podziałami. wyp. 1(43)199l.

Urbański J.F.

Herbertowską miarą (o „Obrazkach” Adama Kalbarczyka). (Kalbarczyk Adam. Obrazki). kryt. lit. 1(55)1994; Kiedy poeta staje się klasykiem. (Różewicz Tadeusz. słowo po słowie, nowy wybór wierszy). kryt. lit. 3-4(57-58)1994; Jerzego Pietrkiewicza angelologia stosowana. (Pietrkiewicz Jerzy. Anioł ognisty, mój anioł lewy). rec. 3-4(57-58)1994.

Urbański Piotr

Czy Judasz może być zbawiony? (Apokryf według Wacława Oszajcy). szkic. 1-2(51-52)1993.

Ustasiak Barka

***(19 listopada w Wałbrzychu); ***(więc jeszcze trochę otworzę się do wewąntrz); Na strychu; Oddalenie. w. 2(16)1984.

Uszyńska Joanna

Wiersze z cmentarza. (Kolbuszewski Jacek. Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej). rec. 1(27)1987.

van Rijsewijk Ad

Dedykacje; Dowcip; Tylko kilka słów; ***(Podróżujcie ze mną); ***(Rankiem); Blizny; Z podróży do… w. 2(12)1983.

Venclova Tomas

*zob. wbw. Jesienne spotkania w „Akcencie”. 1(47)1992; *zob. Święch Jerzy. Tomas Venclova. 2-3(48-49)1992; Wyrwać się z rąk ślepego losu. (Helena Gulanowska). 2-3(48-49)1992; Adam Mickiewicz: „Trzech Budrysów” – Aleksander S. Puszkin: „Budrys i jego synowie”. (Eligiusz Przechodzki). art. 2-3(48-49)1992; *zob. Nasalska Anna. Pod kopułą imperium. O poezji… 3-4(57-58)1994.

Veres András

w: Dyskusja o krytyce. (Kuźniarska Hanna). wyp. 1(23)1986.

Vincenz Stanisław

*zob. Cugow Tadeusz. Poezja krajobrazu w eseju „Brama do Węgier”. 2(36)1989; *zob. Pálfalvi Lajos. Nad tekstami Vincenza. 1-2(39-40)1990; *zob. Choroszy Jan. Stanisława Vincenza „Notatnik 1938-1944”. Fragment lektury. 1(43)1991; *zob. Kolbuszewski Jacek. Fundacja „Pro Vincenz”. 2-3(48-49)1992.

Vlady Marina

(o Włodzimierzu Wysockim). 4(14)1983.

Vonnegut Kurt

*Recydywista (Lejman Jacek. Vonnegut – największy współczesny pisarz oświeceniowy). 1(47)1992; *zob. Lejman Jacek. Wolność i racjonalność w świecie Kurta Vonneguta. 3(53) 1993.

Wachowiak Eugeniusz

Müller Armin. Lalkarz Konig i ja. tłum. 1-2(39-40)1990; Poethen Johannes. Istoty; Uśmiech; Wydany oczekiwaniu; Zabierać chcę…; Na redzie. tłum. 2-3(48-49)1992; Brežan Jurij. Portret ojca. tłum. 2-3(48-49)1992; *Lasker-Schüler Else. Ballady hebrajskie i inne wiersze. (Sterna-Wachowiak Sergiusz. Między „rajem róż” a ogrodem oliwnym). 4(54)1993.

Wachowiak Regina

Śmiech i etyka w poezji dla dzieci. szkic. 4(18)1984.

Waczków Józef

O Dawidzie Samojłowie. not.; Samojłow Dawid. ***(Z wolna oczy mi mgła zaćmiewa); ***(Wiersz niebogaty, niepstrokaty); ***(nie myśl, nie słowo…); ***(Mgła, mgła, mgła). tłum. 2(2)1980; Ajgi Genadij. Wzgórza – i – Julite; Brzozy – gdzieś pośrodku ojczyzny; Lasy – wstecz; Przechadzka z córką; miasto; Kolacja; dom za miastem. tłum. 4(46)1991.

Wainwright Jeffrey

Tomasz Münzer. (Zadura Bohdan). w. 1(5)1981.

Walas Teresa

Ku otchłani (dekadentyzm w literaturze polskiej 1890-1905). (Trześniowski Dariusz. Dekadentyzm po polsku). rec. 4(34)1988.

Wantuch Wiesława

Odpowiedzi zawarte w pytaniach”. O poezji Władysława Sebyły. szkic. 1(19)1985; Metabolizm a metafizyka. (Białoszewski Miron. Oho). kryt. lit. 1(27)1987; Wielka liczba ludzi na moście. (Szymborska Wisława. Ludzie na moście). kryt. lit. 4(30)1987.

Wańkowicz Melchior

*zob. Uliasz Stanisław. Od „Pożogi” do „Szczenięcych lat”. 1(43)1991.

Wardęszkiewicz Michał

przekwitanie; tajemnica; dyskretne chwile małżeństwa; bogowie na motocyklach; pomnik; gdy nie będzie nas; rzeka podziemna; na własność; szczególna woń obecności; na wyrost. w. 4(50)1992.

Warhol Andy

Filozofia Andy’ego Warhola (od A do B i z powrotem). (Pożarowszczyk Alina). proza art. 1-2(51-52) 1993.

Warszawa

Powstanie warszawskie; Pieśni walczącej Warszawy. 3(17)1984.

Warszawski Icchok

*zob. Singer Isaac Bashevis.

Wasielewski Dariusz

Rozmowa z Günterem Grassem. w. 4(34)1988.

Waszczuk-Listowska Anna

*Studnia proroków. (Mikulski Zygmunt. Marzenie o życiu w pełni). 1(1)1980.

Waśkiewicz Andrzej K.

Nadzieja „Orientacji”. szkic. 4(22)1985; Mirbad 7 (dwanaście sekwencji). w. 2(36)1989; Pisarz, instytucje, państwo (przyczynek do historii manipulacji politycznej). szkic. 1-2(51-52) 1993; ***(Pośród hipostaz sztywnych jak kościoły); Krzew gorejący; ***(dziecko patrzące w gwiazdę…); inskrypcja; ***(to się powiększa…); ***(pomniki, które runęły…); kraje średniej wielkości; epizod; ***(dziś w nocy przyszła do mnie…). w. 3(53)1993; *Mirbad 7 (Fert Józef. „Mirbad” Andrzeja Waśkiewicza). 3(53)1993; Wielogłowy, średnich rozmiarów, lirycznie zaangażowany. (Łukasiewicz Jacek. Oko poematu). 4(54)1993; Przepisać życie na czysto. (Cichla-Czarniawska Elżbieta. Terytoria Jego Wysokości. Wiersze z lat 1985-1991). kryt. lit. 1(55) 1994; Pamięć, doświadczenie, przesłanie. Słowo o poezji Waldemara Michalskiego. szkic. 2(56)1994.

Wat Aleksander

*zob. Kochańczyk Alina. Poeta w piekle XX wieku. 4(38)1989; Mazurek Dorota. Aleksandra Wata poezja doświadczenia i doświadczania. 4(38)1989; Ewokacja. w. 4(38)1989.

Ważyk Adam

*Poemat dla dorosłych. (Stabro Stanisław. Wokół „Poematu dla dorosłych”…). 4(30)1987.

Wąsek Hieronim

Leśmian na Zamojszczyźnie. wspom. 1(7)1982.

wbw

*zob. Odcienie prawdy. 1(1)1980; Zasada ryzyka. fel. 3(3)1980; Nowa proza – mistyfikacja czy fakt. fel. 1(5)1981; 2(6)1981; Lubelska Biblioteka Poetycka w latach 1978-1980. fel. 1(7) 1982; Po korekcie. fel. 2(8)1982; Trzy głosy o austriackich filozofach. not. 3(13)1983; Książki pionierskie. not. 4(14)1983; Laureaci Nobla. not. 2(16)1984; ***(Istniejąca od roku Fundacja Kuncewiczów…). not. 1(43)1991; Jesienne spotkania w „Akcencie”. not. 1(47)1992.

Weber Maria

*gdy tylko wrzosy. (Misiec Jerzy K. Jestem baba). 1(1)1980.

Weber Stefan

Rozterki kapitana; Sprzedawca Biblii; Jej przeznaczenie; Don Kichot w naszym miasteczku. proza art. 1(19)1985; Moryc Lubliner i czterej malarze. proza art. 2(36)1989.

W czasie strajków…

koresp. 3(3)1980.

Wełna Matylda

Apollinaire w Salonie Jesiennym. proza wspom. 2(8)1982. *Miodogórze. (Mikulski Zygmunt. Wezwanie wsi). 4(54)1993; Magia Pawła Heintscha. szkic. 2(56)1994.

Weremczuk Stanisław

Stowarzyszenie Twórców Ludowych 1968-1986. not. 4(26)1986.

Węgrzy i o Węgrach

1(23)1986.

Węgrzyniak Rafał

*Wokół „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. (Bednarek Antoni. Słownik postaci i fantazmatów). 3(53)1993.

Wężowicz-Ziółkowska Dobrosława

Kochankowie z kalinowego lasu. art. 4(26)1986.

Whitman Walt

Pieśń o sobie. (Szuba Andrzej). w. 1(35)1989; *zob. A. S. ***(Prawdopodobnie pierwsze przekłady wierszy…). 1(35)1989.

Wicha Elżbieta

Bachman Ingeborg. Undyna odchodzi. tłum.; ***(Undyna jest dla mówiących językiem niemieckim…). not. 3(13)1983.

Wieczorek Milena

*Cztery twarze domu. Antologia rodzinna… (współautor). (Sikora Jerzy. Poetycki obraz domu). 4(50)1992.

Wieliczko Mieczysław

Kochając sławę narodu”. art. 3(13)1983; „Dokąd my, jako naród, idziemy…”. (Majorkiewicz Felicjan. Lata chmurne, lata dumne). kryt. lit. 3(17)1984; Polskie ślady w renesansowej kulturze Węgier. szkic. 1(23)1986; Tibor Csorba: 15 III 1906-5 IX 1985. not. biogr. 1(23)1986.

Wieniawa-Długoszowski Bolesław

*zob. Białasiewicz Wojciech. Amarant na bruku. 2-3(20-21)1985.

Wierciński Andrzej

Psalm imieninowy; Los; Do samego siebie; Rachunek sumienia; Marc Chagall; Wacek; Ikona. w. 2(32)1988; Dlaczego miłość. (Pasierb Janusz Stanisław. Wiersze wybrane). kryt. lit. 3(41)1990; *Kelner w czerni. (Dunaj-Kozakow Ewa. Świadek cudzej uczty). 3(41)1990; Kultura ponad podziałami. wyp. 1(43)1991; O chłopcu z deszczu. (Bielecka Zofia. Barwa smutku). kryt. lit. 1(47)1992; Ikona metafizyki; Widziane o brzasku; De preoccupatione; z mamą przez telefon. w. 4(50)1992.

Wieruszewska Maria

Agraryzm, regionalizm, autentyzm. (Chudziński Edward. W kręgu kultury i literatury chłopskiej 1918-1939). rec. 4(26)1986.

Wierzbicki Alfred M.

Podróż do Czarnolasu; Autoportret z wiatrem; Nierozwiązane; Zimowe zabawy; ***(Nigdy nie wyrosłem…); Etiudy. w. 1-2(51-52)1993; *Jak ciemność w ciemności. (Paczuski Krzysztof. „Niech będzie słyszane milczenie”).1-2(51-52)1993.

Wierzyński Kazimierz

Listy do Kornela Makuszyńskiego. Do druku podała Kowalczykówna Jolanta. koresp. arch. 3(25)1986.

Wiktorowicz Zofia

Mój Leśmian. wspom. 1(7)1982.

Wileński Krzysztof

Obyczaje. Nic za wszystko, wszystko za nic. fel. 1(1)1980; Świat na zamówienie. fel. 4(4)1980; Nie ma fuchy dla chochoła. fel. 1(5)1981.

Wilkoszewska Krystyna

Konferencja „Metrum of art”. not. 1(47)1992; O wymierności i niewymierności sztuki. szkic. 4(50)1992.

Wiłkomirski Kazimierz

*zob. Szpikowski Stanisław. Dałeś mu Panie pięć talentów… 4(54)1993.

Winiarski Ryszard

*Czas powrotu. (Polanowski Tadeusz. Czas powrotu i zrywania masek). 2(56)1994.

Wiśniewska Grażyna

Godzina z „Ziemią spotkania” Marii Jozefackiej. (Józefacka Maria. Ziemia spotkania). kryt. lit. 3(41)1990. Słowo potrafi zaiskrzyć. (Szeloch Katarzyna. Wiersze). kryt. lit. 1-2(51-52)1993; Wędrówka wierszem pisana. (Sitarska-Ruzik Halina. Wędrówka). kryt. lit. 2(56)1994; Baśń w obronie dziecięcej wyobraźni. (Zielińska Zofia. Kto odczaruje księcia?). rec. 3-4(57-58)1994.

Wiśniewska Jolanta

Requiem ginącemu światu. (Kuśniewicz Andrzej. Nawrócenie). kryt. lit. 1(35)1989.

Witek Anna

*Żyjesz pomiędzy. (Niewczas Andrzej. Życie na niby). 3(41)1990.

Witkiewicz Stanisław

*zob. Trzewik Michał. Nieznany dwór Stanisława Witkiewicza. 1(15)1984.

Witkiewicz Stanisław Ignacy

*zob. Rawiński Marian. Apokalipsa i groteska (Nad „Szewcami” St. I. Witkiewicza). 1(7)1982; *zob. Dedecius Karl. Czysta forma i nieprzejrzysty sens. 2-3(20-21)1985; *zob. Kłak Tadeusz. Witkiewicz na seansie. 2-3(20-21)1985; *zob. Jusiak Janusz. Ontologia świata odmienionego. 1(27)1987; *zob. Symotiuk Stefan. Sens filozoficzny sztuki portretowej Witkacego. 2(28)1987; *zob. Zaniewska Teresa. Powrót Witkacego. 1-2(51-52)1993.

Wittgenstein Ludwig

*zob. Kowalski Zdzisław. Ludwig Wittgenstein – logika a metafizyka. 3(13)1983.

Witusik Adam Andrzej

Wiktoria wiedeńska 1683 roku. art. 3(13)1983; Dwie postacie spod Wiednia; Żywot i czyny wielkiego wezyra Kara Mustafy; Kurier z oblężonego Wiednia. art. 3(13)1983; O Rzeczypospolitej doby Sejmu Wielkiego. (Łojek Jerzy. Geneza i obalenie Konstytucji 3 maja. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej 1787-1792). rec. 2(28)1987; *zob. Janas Eugeniusz. Obrazy z dziejów Polski jagiellońskiej. 2(32)1988; Wdzięczny trud regionalisty, czyli o monografii Zwierzyńca. (Matławska Halina. Zwierzyniec). rec. 4(54) 1993.

Wlazłowska Izabela

Lwów jaki pamiętam. Rozmowa z Janiną Papierkowską. 3-4(57-58)1994.

Wojaczek Rafał

*zob. Kowalewski Lech. „Miłość, która obudzi w tobie śpiącą śmierć”. Trzy transgresje erotyczne: Mickiewicz – Leśmian – Wojaczek. 4(42)1990.

Wojciechowska Anna

*zob. Olszewski Edward. Po nocach Polska mi się śni… (Wiersze emigrantów polskich w Danii). 2-3(48-49)1992; Na Ognisko. w. 2-3(48-49)1992.

Wojciechowski Jan Stanisław

*Z punktu widzenia rzeźbiarza. Sztuka lat 80. (Szkołut Tadeusz. Sztuka lat osiemdziesiątych). 2(56)1994.

Wojnar Irena

*Wychowanie estetyczne młodego pokolenia. Polska koncepcja i doświadczenia. (Plisiecki Janusz. Problemy wychowania estetycznego dzieci i młodzieży). 4(46)1991.

Wojtak Maria

O języku polskim po niemiecku. (Mazur Jan. Geschichte der polnischen Sprache). rec. 4(54)1993.

Wojtyła Karol

*zob. Oszajca Wacław. Słowo, jego hipostaza i sakralność; Smoczyński Paweł J. Karol Wojtyła jako teoretyk sztuki; Pasierb Janusz St. Przed filmem „Sklep jubilera”; Taborski Bolesław. „Jeremiasz” Karola Wojtyły; Kwiatkowski Tadeusz. Wśród nauczycieli i przyjaciół; Gałkowski Jerzy W. Jego uniwersytety; Zmorzanka Anna Zofia. Poezja znaczeń ukrytych. Uwagi o poetyce Karola Wojtyły. 4(34)1988.

Wolski Jan

Co poeta robi”. (Różewicz Tadeusz. Płaskorzeźba). kryt. lit. 4(50)1992; Nie tylko rozum. (Sosnowski Andrzej. Życie na Korei). kryt. lit. 4(54)1993; Poezja sensu. (Szymborska Wisława. Koniec i początek). kryt. lit. 1(55)1994.

Wolski Marcin

Antybaśnie; Kopciuszek; Zastępstwo. proza art. 2-3(44-45)1991.

Wołczek Teresa

O twórczości Marka Piątkowskiego rozmawiają: Krystyna Głowniak – malarka i Teresa Wolczak – krytyk sztuki. rozm. 1(43)1991.

Woronowicz Szczepan

Farkas Árpád. Proch. tłum. 1(23)1986; Csoóri Sándor. Ostatecznie; Romanca; Migawka; Asocjacje; Język twórczy; Cena poczucia równowagi. tłum. 1(23)1986.

Woronski Aleksander K.

*zob. Szkołut Tadeusz. Prawda artystyczna, polityka i moralność. Uwagi o koncepcji estetycznej… 2(36)1989.

Woroszylski Wiktor

*Jesteś i inne wiersze. (Ogrodowczyk Andrzej. Złapać łyk godności). 1(15)1984; Czykwin Jan. ***(Zielonym płomieniem trawa nabrzmiewa). tłum. 2-3(48-49)1992; *Z podróży, ze snu, z umierania. (Mielhorski Robert. W poszukiwaniu własnej (naszej) tożsamości). 2(56)1994.

Worotyński Sławomir

*Kontrasty i analogie. Wybrał i wstępem opatrzył Henryk Mażul. (Fert Józef. Pieśń znad Wilenki). 2-3(48-49)1992.

Worowska Teresa

Csoóri Sándor. Poczucie nieskończoności; Państwo a wyobraźnia pisarza. tłum. 1-2(39-40)1990.

Wozniesienski Andrzej

(o Włodzimierzu Wysockim). 4(14)1983.

Woźniak Jerzy Lucjan

***(intuicja zastępuje); doświadczony poeta na wieczorku autorskim; pięćdziesięciolatek; ***(siedziała naprzeciw); w domyśle. w. 1(55)1994.

Woźniakowski Jacek

*zob. 150 lat później. 2(6)1981.

Woźniakowski Krzysztof

Od Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego do Związku Polaków na Litwie. art. 1-2(39-40)1990.

Wójtowicz Ewa

I Bialskie Prezentacje Plastyczne. not. 2(28)1987.

Wróblewski Andrzej

*zob. Borucki Andrzej. „Własna wojna…”. 1(27)1987.

Wróblewski Bogusław

Region poetów. (O poezji lubelskiej lat siedemdziesiątych). art. 1(1)1980; *zob. Odcienie prawdy. 1(1)1980; „O wszystkim decyduje człowiek…”. Rozmowa z prof. dr. hab. Wiesławem Skrzydło. rozm. 2(12)1983; Wysocki Włodzimierz. Pieśń o ziemi; ***(Tu jodeł ramiona na wietrze wciąż drżą...); On nie powrócił ze zwiadu; Piosenka o wędrówce dusz; W ciemności. tłum. 4(14)1983; Mam was już dosyć. tłum. 2-3(20-21)1985. Sickenius Jutta. Słowa; Kompozycja; ***(Przemoc…); Czas; Drogi. tłum. 1(19)1985; 10 lat Deutsches-Polen Institut i „Biblioteka Polska” w wydawnictwie Suhrkamp. art. 4(42)1990; Kultura ponad podziałami. wyp. 1(43)1991; Czy istnieje Europa Środkowa. wyp. 4(46) 1991; Międzynarodowa konferencja poświęcona Julianowi Przybosiowi w Chicago. om. 4(50)1992; „Jaskółka” Przybosia – autodefinicja metody twórczej. szkic. 4(50)1992; Jan Kowalik – wybitny bibliograf polskiej diaspory. art. 4(50)1992; „Wakacjuszka” i amerykańscy Matysiakowie Zofii Mierzyńskiej. art. 4(50)1992.

Wygotski Lew

*zob. Szkołut Tadeusz. Idea katharsis w „Psychologii sztuki…” 2(24)1986.

Wysocki Włodzimierz

*zob. Wozniesienski Andrzej i Vlady Marina. 4(14)1983; Rejs Moskwa – Odessa; W górach; Tatuaż; Piosenka skoczka wzwyż; Piosenka boksera; Trójkąt Bermudzki. (Młynarski Wojciech). w. 4(14)1983; Pieśń o ziemi; ***(Tu jodeł ramiona na wietrze wciąż drżą…); On nie powrócił ze zwiadu; Piosenka o wędrówce dusz; W ciemności. (Wróblewski Bogusław). w. 4(14)1983; Piosenka o nutach; Piosenka o białym słoniu; Piosenka o biegaczu; Dlaczego aborygeni zjedli Cooka; Wampiry. (Fedecki Ziemowit). w. 4(14)1983; *zob. Młynarski Wojciech. 4(14)1983; Mam was już dosyć. (Wróblewski Bogusław). w. 2-3(20-21)1985; *zob. Okudżawa Bułat. O Wołodii Wysockim. 2(24)1986; *zob. Paszkowicz Wojciech. Muza z drugiej ręki. O tłumaczeniu wierszy… 2(24)1986; Pieśń o nowych czasach; Któż by się żalił; Moja wyspa; Gołoledź; Piosenka zawistnika; Pieśń białego oficera; Wykład o sytuacji międzynarodowej wygłoszony przez więźnia odsiadującego 15 dni aresztu za drobny wyczyn chuligański; ***(Przyszło dziś do magazynu). (Paszkowicz Wojciech). w. 2(28)1987; Zero dwa. (Bochenko Małgorzata). w. 2(28)1987; Ballada o dzieciństwie. (Wojciech Młynarski). w. 3(33)1988.

W.Ż.

Uwagi malkontenta. fel. 4(4)1980.

YIVO (Jidiszer Wisnszaftlecher Institut)

*zob. Adamczyk-Garbowska Monika. Z Wilna na Manhattan. 1-2(39-40)1990.

Yoph-Zabiński Marian

Romanca na żagle; Małżeństwo’81; Serce poetki; To jest tylko ziemia; Kopie; Puch; Mirella; Kocham cię cukiernio. w. 4(10)1982.

Zachariasz Andrzej L.

Myślenie, które jest wyrazem epoki. (Rötzer Florian. Denken der an der Zeit ist). rec. 2(36)1989; „Stary Rzym” czy „Nowe Średniowiecze”. szkic. 1(47)1992.

Zadura Bohdan

Mamo, dziwny człowiek stoi przed drzwiami naszego domu”. (Sadurski Stanisław. Gra na pamięć). kryt.lit. 1(1)1980; List. do J.I. w. 2(2)1980; Samojłow Dawid. ***(Z tym, coś przeżył, nie spiesz się, chowaj); Śmierć łosia; Wiersze i proza; ***(Zwyczajny podmoskiewski pejzaż); ***(Nadzieją i miłością tylko żyć musimy; ***(Nie siejcie rękopisów). tłum. 2(2)1980; Kalendarz; Wiatr z Tomi; Marcellus do Lucjusza; Klaudia do Silvany; Lucjusz do Klaudii; Sergiusz do Lucjusza; Klaudia do Lucjusza; Do Lucjusza; Małżeństwo; Lucjusz do Marka; Do Marcellusa; Ostrzeżenie; Do Venceslausa; Ave. w. 3(3)1980; Harrison Tony. Eksploatacja. tłum. 4(4)1980; Fuller John. Dwie siostry. tłum.; Wainwright Jeffrey. Tomasz Münzer. tłum. 1(5)1981; Benjámin László. Pod krwawiącymi sztandarami. tłum.; 1.08.1979 7.45-22.45 czternaście godzin z Piotrem Sommerem (fragm. poematu). w. 2(8)1982; Te dzieci i wyrostki; Wyżyna Anatolii; Czerwone języki psów Shella; Te klaksony; Wiszący most nad Bosforem; II akt; Za dziesięć minut. w. 3(13)1983; Nabokov Vladimir. Don Kichot. tłum. 4(14)1983; Bliżej Herberta. (Kaliszewski Andrzej. Gry Pana Cogito). kryt. lit. 4(14)1983; Pytajnik nad ypsylonem. (Stachura Edward. Wybór wierszy. wyb. i wstęp Ziemowit Fedecki). kryt. lit. 1(15)1984; Czytelnicy gazet; Nigdy tak nie mówiła; Krzyżówka; Kuzynka; Pan od WF-u (J.L. 1916-1983); Miodowe miesiące; Kłopoty wychowawcze; Wielka Pardubicka. w. 3(17)1984; Tin Ujević i inni. (Wewnętrzne morze. Antologia poezji chorwackiej XX wieku. wyb., przedmowa i noty o autorach Milivoj Slaviček). kryt. lit.; 1(19)1985; „Skok wielkiej śruby obracał sny nierzeczywiste”. (Górzański Jerzy. Święty brud). kryt. lit. 2(22)1985; Kiedy Rakoczy do Polski uchodził. tłum. 1(23)1986; Illés Gyula. Wprowadzenie do koncertu Kodálya; Skromnie; Z nami i już bez nas. tłum. 1(23)1986; Kiss Tamás. W naszej północnozimnej ojczyźnie. tłum. 1(23)1986; Kovács István. Wichrzy wiej. tłum. 1(23)1986; Csoóri Sándor. Zapach lodowego pyłu. tłum. 1(23)1986; Gömöri György. Zdjęcie z lotu ptaka średnio rozwiniętego kraju. tłum. 1(23)1986; Gál Sándor. marcowa ciemność. tłum. 1(23)1986; Buda Ferenc. ’83. tłum. 1(23)1986; Niklai Adám. Do siebie. tłum. 1(23)1986; Kányádi Sándor. Moje palce; W świętego Mikołaja; Jesienna noc; Zazdrość; Mówią; Więzy krwi. tłum. 1(23)1986; Aczél Géza. ***(zastukała wstydliwie biała laska…). tłum. 1(23)1986; Nágy Gáspar. ceterum, jak to ja w… tłum. 1(23)1986; Harrison Tony. Kumquat dlaJohna Keatsa. tłum. 3(25)1986; Radość pisania; Ostre granice; Marzenie; Hortobágy; Dom na równinie; Prześwietlone zdjęcia. 1(27)1987; „Ich kann nicht Anders”. (Netz Feliks. Wir). kryt. lit. 1(27)1987; Kovács István. Blask dzieciństwa; (… – pytanie); Wrzask; Oddzielenie przestrzeni; Lato. tłum. 2(28)1987; Dwie ulice – jeden przelot. (Rudnicki Adolf. Krakowskie Przedmieście pełne deserów). kryt. lit. 4(30)1987; *Starzy znajomi. (Mazurek Dorota. Słowo, poznanie, etyka). 3(33)1988; Darjałowa Natalia. Wodnik. tłum. 1(35)1989; Przeczytałem i jeszcze mi… (Bratny Roman. Nagi maj). kryt. lit. 1(35)1989; Cisza. w. 2(36)1989; Jutlandia; Nasze obowiązki; Ostatnia szklaneczka?; Brak point. proza poet. 4(46)1991; Moskalec Konstantyn. Osiem przyćmionych sonetów: I Restauracja zimy; II Nevermore; III Eucharystia; IV Odwiedziny; V O, zrób mi oczy; VI Apokalipsa; VII Fuga barocco; VIII Miłość; ***(kochaj mnie kiedy już nie kochasz). tłum. 2-3(48-49)1992; Enright Denis J. Uchodźcie do Egiptu, tam będziecie mieć, o co prosicie. tłum. 2-3(48-49)1992; Gömöri György. Zmiany w organizacji lirycznej przestrzeni Przybosia. tłum. 4(50)1992; Tadeusz Jasiński (1928-1992). wspom. 4(50)1992; „Dziwię się, że do Pécs jedzie się przez Pécs”. proza art. 1-2(51-52)1993; Balla Zsófia. Czarny Adwent; Pewnemu organiście; Salve; Lot nurkowy; Uzonka; Przed księżycem chmury, nietoperze. tłum. 1-2(51-52)1993; Kramer Lawrence. Syrynga – John Ashbery i Elliot Carter. tłum. 3(53)1993.

Zagajewski Adam

*Płótno. (Stankowska Agata. Adama Zagajewksiego tęsknota za transcendencją). 2-3(44-45)1991; *zob. Łukaszuk Małgorzata. Jeszcze o podróży i podróżującym. 4(46)1991; Dzikie czereśnie. Wybór wierszy. (Mielhorski Robert. Rzeczy wielkie w małych). 3(53)1993.

Zaguła-Paroszkiewicz Mirosława

Metamorfozy Jana Lebensteina. kryt. lit. 1(43)1991; Urbanowicz. kryt. art. 4(50)1992.

Zak Eugeniusz

*zob. Tanikowski Artur. O „najbardziej paryskim z Polaków”. 3-4(57-58)1994.

Zalewski Andrzej

*zob. Olszewski Edward. Po nocach Polska mi się śni… (Wiersze emigrantów polskich w Danii). 2-3(48-49)1992; Powrót 2. w. 2-3(48-49)1992.

Zalewski Ludwik ks.

*zob. Czechowicz Józef. Listy do ks. Ludwika Zalewskiego. 3(9)1982.

Zalewski Wojciech

Zło; Dźwięki; Był taki czas; Wyrok; Mowa; ***(Stając się częścią); Pielgrzymka; Epilog – definicje. w. 4(50)1992; *zob. bw. ***(Wojciech Zalewski…). 4(50)1992.

Zamącińska Danuta

*Słynne – Nieznane. Późne wiersze Mickiewicza, Słowackiego, Norwida. (Bednarek Antoni. Notatki zmęczonego historyka literatury). 2(24) 1986.

Zamek” (grupa artystyczna)

*zob. Lipa Anna. Lubelscy Kolumbowie. 1-2(51-52)1993.

Zamir Israel

Spotkanie. (Adamczyk-Garbowska Monika). proza wspom. 3(53)1993.

Zaniewska Teresa

Nie wstąpię drugi raz do tej rzeki. Rozmowa z Janem Czykwinem, poetą piszącym w języku białoruskim. rozm. 2-3(48-49)1992; „Srebrne nitki naszych godzin”. (Jan Czykwin. Kruhawaja czara). kryt. lit. 2-3(48-49)1992; Powrót Witkacego. (Siedlecka Joanna. Mahatma Witkac). rec. 1-2(51-52) 1993; Okno otwarte na sen. (Plutowicz Jerzy. Motyl i kamień). kryt. lit. 4(54)1993.

Zaniewski Andrzej

Powrót Terezjasza; Sęp; Modlitwa. w. 2(28)1987.

Zawadzki Tomasz

*zob. Lameński Lechosław. Kolor i światło w obrazach… 2(56)1994.

Zawistowski Władysław

Geografia. w. 1(5)1981.

Zdrojewski Marek – Aremi”

Sztukmistrz Twardowski. art. 2(12)1983; Carl Rosini – Napoleon tajemnicy. not. 1(19)1985; Publikacje Centrum Polonijnego w Lublinie. not. 2-3(20-21)1985; Z działalności kształceniowej Polonijnego Centrum w Lublinie. not. 3(29)1987; Wszechstronny Ramigani (wspomnienie o Janie Ławrysiewiczu), art. wspom. 1(31)1988; *Być iluzjonistą. (Paczuski Krzysztof. Cuda i przepowiednie). 1(55)1994.

Zegadłowicz Emil

Listy do Kornela Makuszyńskiego. Do druku podała Kowalczykówna Jolanta. koresp. arch. 2(24)1986.

Zeidler-Janiszewska Anna

Wokół przełomu postmodernistycznego. red… t. 1 Adorno: między moderną a postmoderną. Rozprawy i szkice z filozofii nauki; t. 2 Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej; t. 3 Przemiany współczesnej praktyki artystycznej. Próby interpretacyjne; t. 4 Oblicza postmoderny. Teoria i praktyka uczestnictwa w kulturze współczesnej. (Szkołut Tadeusz. Postmodernistyczna debata trwa…). 4(50)1992; Kryzys czy (po prostu) transformacja?. (Czy kryzys wartości? Lubelskie Odczyty Filozoficzne, zbiór I. red. J. Mizińska, T. Szkołut). rec. 4(54)1993.

Zielińska Zofia

Teatr. W poszukiwaniu czasu teraźniejszego. art. 1(7)1982; Teatr w okresie przełomów politycznych. art. 2(8)1982; „Iwanow” w Teatrze im. Osterwy. art. 3(9)1982; Teatr grą, gra życiem, życie teatrem. art. 2(12)1983; Michaś i bajki. proza art. 4(18)1984; Lalka, teatr i dziecko. not. 4(18)1984; Miejsce dziecka w komunikacji literackiej. not. 2(24)1986; Przyroda słowa. art. 1(31)1988; *Kto odczaruje księcia?. (Wiśniewska Grażyna. Baśń w obronie dziecięcej wyobraźni). 3-4(57-58)1994.

Zieliński Jan

Auden Wystan Hugh. Pisanie. tłum. 1(19)1985; Muzyka czasu. art. 1(19)1985; List z Zawoi. not. 1(19)1985; Nasze krzywe zwierciadła. (Modele świata i człowieka. Praca zbiorowa pod red. Jerzego Święcha). rec. 2(24)1986.

Zieliński Marek

*zob. Odcienie prawdy. wyp.; Płonąca ojczyzna. (Paczuski Krzysztof. Polonez z różą w gardle). 1(1)1980; Otwarta kobiecość. (Jaros Urszula. Pokoje kobiet). kryt. lit. 2(2)1980; *Kilka niewzruszonych przekonań. (Filip Grzegorz. Duchowy dziennik krytyka). 1(35)1989.

Zieliński Michał

Kultura ponad podziałami. wyp. 1(43)1991.

Zieliński Zygmunt

Żyć z wyrokiem śmierci. (Kracik Jan. Pokonać czarną śmierć. Staropolskie postawy wobec zarazy). 4(50)1992; Dialog pod nożycami. Uzupełnienie dyskusji w „Więzi”– „Polska w oczach Żydów amerykańskich” po lekturze listu R. Tyndorfa. art. polem. 1-2(51-52)1993; *Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939-45. Praca zbiorowa pod red. ks…. (Dagilis Waldemar. Kościół pod okupacją). 1(55)1994; Emigracja polska w Danii. (Olszewski Edward. Emigracja polska w Danii 1893-1993). rec. 3-4(57-58)1994;

Ziemiańska Dorota

O semiotycznym mechanizmie kultury. szkic. 1(35)1989.

Ziemski Jan

*zob. Toczyński Zdzisław. Wyobraźnia uporządkowana…. szkic. 2(2)1980.

Zięba Józef W.

*zob. Bednarek Antoni. Lublin literacki 1932-1982. 2(24)1986; Sienkiewicz w Lublinie, czyli pierwsze prawdziwe tchnienie wolności. szkic. 3-4(57-58)1994.

Ziębiński Andrzej

Prowincje wobec centrum. wyp. 4(46)1991.

Ziółkowski Wiktor

*zob. Czechowicz Józef. Listy do Wiktora Ziółkowskiego. 4(38)1989.

Złakowski Zenon

*zob. Podróż udziwniona. (Niewczas Andrzej. Sceptyk szukający pocieszenia). 3(3)1980.

Złota Lampka Górnicza

*zob. Poezje. Złota Lampka Górnicza.

Zmorzanka Anna Zofia

Poezja znaczeń ukrytych. Uwagi o poetyce Karola Wojtyły. szkic. 4(34)1988; „Powierzam Twej dobroci, Czytelniku miły…”. (Bury Richardus de. Philobiblon, czyli o miłości do ksiąg). rec. 1(55)1994.

Zossel Władysława

*zob. Derecki Mirosław. Listy Stachury do Kluczkowic i Lublina. 1(31)1988.

Zubiński Tadeusz

Epizod na plebanii. proza art. 4(42)1990.

Zuchora Krzysztof

*Cicho, ciszej. (Staniszewski Andrzej. „Trwam pośród spienionego nurtu rzeki”). kryt. lit. 1(1)1980.

Związek Artystów Plastyków w Lublinie

*zob. Lameński Lechosław. 50 lat minęło. 2(28)1987.

Związek Literatów Polskich

*50-lecie ZLP w Lublinie: zob. Mikulski Zygmunt. Kilka klisz pamięci. art. wspom. 4(14)1983.

Związek Polaków na Litwie

*zob. Woźniakowski Krzysztof. Od Stowarzyszenia… 1-2(39-40)1990.

Zwierzyński Dariusz

Anthony Sylvia. Przeżycie śmierci u dzieci. tłum. 4(18)1984.

Zwi-Werblowsky Raphael

Słowo mistyków żydowskich. (Karpińska Julia). kom. 2(32)1988.

Zyman Edward

*U Boga każdy błazen. Wybór felietonów. (Jurak Natalia. Banany jak kartofle). 4(46)1991.

Żelazny Jerzy

Ucieczka na kogucie. proza art. 4(42)1990.

Żelazny Waldemar

*zob. Odcienie prawdy. wyp. 1(1)1980; Lekcja powierzchownej metafizyki. (Pękala Marek. Szare zdrowie jutra); *Apokalipsa Jana W. (Staniszewski Andrzej. Apokalipsa według Waldemara Żelaznego). 2(2)1980; Między pieśnią a modlitwą, czyli requiem dla Kasandry. w. 1(7)1982.

Żeleński Tadeusz (Boy) .

*zob. Stróżyński Tomasz. Pracowite błazeństwo. O przekładach Tadeusza Żeleńskiego (Boya). 2-3(44-45)1991.

Żółkiewski Stefan

Między misterium a farsą”. (Rawiński Marian. Między misterium a farsą. Polska dramaturgia międzywojenna w kontekście europejskim). rec. 1(31)1988.

Żuk Imam Mahmud Taha

Dźwięk, słowo i znak graficzny w Islamie. art. 2-3(48-49)1992.

Żukowski Tadeusz

List uwikłany w geografię biografii; List wołający o światło; List do mieszkańców Trzebiatowa; List, w którym tli się łagodny blask; List do chłopca kolekcjonującego rupiecie. w. 3(29)1987; Elegia nadbałtycka; Elegia z podróży na wschód; Elegia dla rodzinnej Naczy. w. 1-2(39-40)1990

Żuławski Andrzej

*W oczach tygrysa. (Termer Janusz. Andrzej Żuławski: znaki udręk egzystencjalnych, czyli raport z rzeczywistości). 4(54)1993.

Żuraw Grażyna, Adamowski Jan

O stanie zachowania folkloru na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego. art. 4(4)1980; Echa powstań narodowych we współczesnym folklorze. art. 2(6)1981.

Żurek Stanisław

***(czujesz ból matko To twoje dziecko); ***(zjedz kolację Ona nie nasyci); ***(twoją wizytówką jest bilet); ***(ich zegary chorują na czas); ***(świat jeszcze we mnie istnieje); ***(musisz znaleść sobie miejsce); ***(weź w oczy to światło białych); ***(i tylko to odchodzenie); ***(weź ze sobą To); ***(jej muzyka drapieżna); ***(są chwile Podchodzisz ). w. 3(3)1980; I poszli burzą zbierać grom. w. 3(17)1984.

Żydowski Instytut Naukowy

zob. YIVO

Żygaluk Longina

Rozmowa z Zygfrydem Krauze. rozm. 1(7)1982.

Żygulski Kazimierz

Święto i kultura. (Brozi Krzysztof. Święta – kult, zabawa i polityka). kryt. lit. 4(10)1982.

Żyliński Leszek

Sumienie słów. O poetyce Eliasa Canettiego. szkic. 4(22)1985.

Autorzy prac plastycznych

Anetka Z. (lat 7) 4(18)1984; Anna T. (lat 9) 4(18)1984; Appold J. L. 1(23)1986; Arnold Walter 1(1)1980; Bacciarelli M. 4(34)1988; Bednarski Piotr 2(12)1983; Bednarz Bronisław 4(26)1986; Beksiński Zdzisław 1(55)1994; Beuguereau 3(13)1983;Blajerski Marek 2(28)1987; Borowski Winicjusz 4(4)1980, 1(35)1989; BorowskiWłodzimierz 1-2 (51-52)1993; Bohm 2(6)1981; Brożek Edward 4(26)1986; Brożek Eugeniusz 4(26)1986; Csorba Tibor 1(23)1986; Cywiński Janusz 2(28)1987;Czeczot Andrzej 3(9)1982; Damel Jan 3(13)1983; Derecki Arkadiusz 3(53)1993; Dietrich Fr. K. 2(6)1981; Długosz Henryk 4(22)1985; Drahos István 1(23)1986; Duchnowski Jerzy 1(19)1985; Duda-Gracz Jerzy 2(8)1982; Durakiewicz Jerzy1-2(51-52)1993; Durakiewicz Zbigniew 1(5)1981; Dürer Albrecht 2-3(20-21)1985; Elżbieta K. (lat 13) 4(18)1984; Engelman F. 2(6)1981; Fariat Ben 3(13)1983; Fery A. 1(23)1986; Fiala Adam 1(47)1992; Florczak Zbigniew 3(17)1984; Gardowski Ludwik 3(17)1984; Gardzielewski Leonard 2(12)1983; Georgin Fr. 2(6)1981; Gërome 3(13)1983; Gielniak Józef 4(46)1991; Gnyś M. 4(18)1984; Gole Jukub 3(13)1983; Gosieniecki Wiktor 3(17)1984; Górecki Stanisław 4(4)1980; GracjuszStanisław 4(26)1986; Grasmeger A. 4(34)1988; Gruszczyński Władysław 4(26)1986; Grünberg Roland 2-3(48-49)1992; Gryglewski Aleksander 3(13)1983; Gutkowski Eugeniusz 4(34)1988; Hajagos Imre 2(32)1988; Haye de la 3(13)1983; Hohe Fr. 2(6)1981; Höhn J. 3(13)1983; Holesz Ludwik 4(4)1980; Jahoda Myrosław 2-3(48-49)1992; Janusz P. (lat 11) 4(18)1984; Jarnuszkiewicz Jerzy 4(34)1988; Jelonek Anna 1(1)1980; Jeżowska Kunegunda 1-2(39-40)1990; Jujka Zbigniew 2-3(44-45)1991; Kaczmarczyk Janina 1(1)1980; Karkoszka Jaga 4(30)1987; Karmański Jan 1(19)1985, 2(28)1987; Kawiak Tomek 1(47)1992; Klępka Krzysztof 3(25)1987; Kononowicz Zenon 2(27)1987; Kopel-Szulc Zofia 2(28)1987, 3(37)1989; Kossak Juliusz 2(12)1983, 3(13)1983; Kossowski Adam 1-2 (51-52)1993; Krajewska Helena 4(10)1982, Krajewski Juliusz 4(10)1982; Kramsztyk Roman 4(38)1989; Krzysztof M. (lat 11) 4(18)1984; Kubalski Tadeusz 3(17)1984; Kulisiewicz Tadeusz 2(56)1994; Kuryluk Ewa 1(47)1992; Kurzątkowski Krzysztof 2(28)1987; Le Corbusier 3(41)1990; Lebenstein Jan 1(43)1991; Lech Piotr 1(5)1981; Lempicka Tamara de 4(42)1990; Leśmian Jan 1(1)1980; Lezanow 2(6)1981; Lipiec Jerzy 2-3(44-45)1991, 4(54)1993; Lis Ryszard 1(1)1980, 1(5)1981; Łękawa Anna 4(26)1986; Łukasiewicz J. 2(6)1981; Łukomski Józef 1(1)1980, Łukomski S. 2(6)1981; Malczewski Rafał 3(53)1993; Makarski Marian 2(24)1986; Manyoki Adam 1(23)1986; Marchant Guyot 2-3(20-21)1985; Maśluszczak Franciszek 4(42)1990; Matejko Jan 4(54)1993; Mazanowski Marek 4(4)1980; Michalski Leon 3(17)1984; Miedza-Tomaszewski Stanisław 3(17)1984; Mikulski Kazimierz 4(10)1982, 2-3(20-21)1985; Mitoraj Igor 1(47)1992; Nagrodzki Brunon 1(1)1980; Nakonieczny Piotr 2(12)1983, 3(17)1984, 4(18)1984, 4(38)1989; Niemirski Marek 1(1)1980; Norenberg-Gorzelska Teresa Lidia 2(28)1987; Nowacki Andrzej 2-3(20-21)1985; Nowosielski Jerzy 4(10)1982; Nóżka Witold 2(28)1987; Olewniczak Włodzimierz 1(47)1992; Ostoja-Kotkowski Stanisław 1(47)1992; Papa (Rostkowska) Maria 1(47)1992; Pągowska Teresa 1(1)1980; Payne A. H. 3(13)1983; Petrich S.O. 1(23)1986; Piątkowski Marek 2(28)1987, 1(43)1991; Pieschner K. D. 2(6)1981; Pietrzak Izabela 3(53)1993; Piliński Adam 3(13)1983; Piwarski J. F. 2(6)1981; Polkowski Józef 2(6)1981; Popek Jan 1(1)1980, 3(3)1980, 1(7)1982; Poszwińska Anna 1(15)1984; Przyboś Uta 4(50)1992; Przybyła Marek 4(14)1983; Ramos Mel 4(42)1990; Rolla Krzysztof 4(4)1980; Rząsa Antoni 4(42)1990; Sadurski Szczepan 1(31)1988, 2-3(44-45)1991; Santi Gucci 1(23)1986; Schönfelder Baldur 1(1)1980; Schulz Bruno 3(25)1986; Sigmunt Marian 3(17)1984; Smuglewicz Franciszek 3(13)1983; Snoch Maksymilian 2(28)1987; Sołtan Aleksander 3(17)1984; Strzemiński Władysław 4(10)1982, 1(15)1984; Studnicki Juliusz 4(10)1982; Szancer Jan Marcin 3(17)1984; Szczuka Mieczysław 1(15)1984; Szervátiusz Tibor 3(33)1988; Szkutnik Henryk 4(46)1991; Szulc Henryk 3(41)1990; Szuszkiewicz J. 1(23)1986; Śmiech Ryszard 4(4)1980; Tarłowski Józef 2(36)1989; Terlecki Marek 3(17)1984, 1(19)1985; Thomassin G. 3(13)1983; Tkaczyk Ryszard 2(36)1989; Topor András 1(1)1980; Trocki Stanisław 4(26)1986; Trybalski Paweł 2(32)1988; Tylusiowie Aleksandra i Feliks 1-2(39-40)1990; Tyroler J. 1(23)1986; Urbanowicz Andrzej 1(47)1992,4(50)1992; Vaillant W. 3(13)1983; Weiss Wojciech 4(10)1982; Wereszczagin 3(13)1983; Witkiewicz Stanisław Ignacy 3(25)1986; Woliński Georges 2-3(44-45)1991; Wróblewski Andrzej 4(10)1982, 1(27)1987; Wydra Stanisław 3(53)1993; Zajcew Jurij 1(1)1980; Zak Eugeniusz 3-4(57-58)1994; Zawadzki Tomasz 2(56)1994; Ziemski Jan 2(2)1980, 1-2(51-52)1993; Zimmer Uwe 1(1)1980; Zwolakiewicz Henryk 1-2(51-52)1993; Żarnowerówna Teresa 1(15)1984; Żyliński J. N. 2(6)1981.

Autorzy prac fotograficznych

Andruszko H. 2(32)1988; Apathy M. 2(8)1982; Archiwum 2(36)1989, 4(38)1989, 1-2(39-40)1990, 3(41)1990, 4(42)1990, 1(43)1991, 2-3(44-45)1991, 1(47)1992; Bancerowska J. 4(50)1992; Bąk A. 1(35)1989, 4(46)1991; Biskupski R. 1(55)1994; Bolesławski R. 1(15)1984; Bukowski T. 3(17)1984; Burdzanowska I. 1(47)1992, 2-3(48-49)1992; Chomczyk A. 2-3(48-49)1992; Chrzanowski T. 1(11)1983, 3(29)1987, 2-3(44-45)1991; Chwojnicki M. 1-2(39-40)1990; Ciechan S. 1(1)1980, 2(2)1980, 3(3)1980, 2(28)1987, 4(30)1987, 4(34)1988, 3(37)1989, 4(38)1989, 3(41)1990, 1(55)1994; Ciumowicz M. 2(6)1981; 1(31)1988, 2(32)1988; Cyfrowicz J. 3(53)1993; David R. 1(43)1991; Demidowski L. 2(24)1986, 4(26) 1986, 2(36)1989, 2-3(48-49)1992; Deptuszewski S. 1(27)1987; 2(56)1994; Derecki A. 3(53)1993; Funkiewicz A. 4(34)1988; Gładysz D. 3(9)1982; Górna Zofia 3(33)1988; 1(35)1989; Hanusik J. 4(14)1983; Hausbrandt J. 1(47)1992; Herda Cz. 3(25)1986, 1(31)1988, 4(34)1988, 1-2(39-40)1990, 4(42)1990, 1(43)1991, 1(47)1992; 2-3(48-49)1992; Holzman M. 4(34)1988; IS PAN 3-4(57-58)1994; Jaśkiewicz Z. 4(4)1980, 1(5)1981, 2(6)1981, 1(7)1982, 2(12)1983, 3(13)1983; Jaworski W. 2(32)1988; Karpiński, K. 1(55)1994; Kistelski L. 4(26)1986; Kolasa J. 2(28)1987; Kopydłowski M. 1(27)1987; Korzycki D. 4(34) 1988; Koss J. 4(50)1992; Kossowski A. 1-2(51-52)1993; Kostecki W. 1(23)1986; Kozak W. S. 3(41)1990; Krzak A. 2-3(48-49)1992; Kuruliszwili S. 1(27)1987; Kwiatkowski Z. 4(50)1992; Landa J. 1(27)1987; Leżanko W. 4(50)1992; Lipiec W. 4(54)1993; Luchowska-Kuna Z. 4(26)1986; Maciuk P. 1(35)1989, 3(37)1989, 2-3(48-49)1992; 2(56)1994; Magierski J. 4(26) 1986; Małecka I. 4(26)1986; Marczakowski P. 3(54)1993; Mazanek J. 1(47)1992, 4(50)1992; Miazga A. 2-3(48-49)1992; Michalski W. 1-2(39-40)1990; Mirosław J. 4(4)1980, 1(47)1992, 2-3(48-49)1992; Mondroszewicz W. 1(27)1987; Owczarek A. 4(34)1988; Pawłowski R. 2(28)1987; Pełczyński A. 4(26)1986; Pieczul H. 3-4(57-58)1994; Polakowski A. 2(12)1983, 2(28)1987, 3(37)1989; Przysucha M. 4(38)1989; Rusin W. 4(38)1989; Rusz J. 2(32)1988; Rytka Z. 2(32)1988; Rząsowa H. 4(42)1990; Sachadyn M. 4(38)1989, 2-3(48-49)1992; Schmoutz N. 4(54)1993; Sęczykowska E. 4(10)1982, 1(23)1986; Sidebotham P. 1-2(51-52)1993; Snoch M. 2(28)1987; Sokołowski J. 4(42)1990; Solecki J. 4(26)1986; Stępień W. 2(16)1984, 4(18)1984, 1(19)1985, 4(22)1985, 2(24)1986, 4(38)1989, 1-2(39-40)1990, 4(42)1990, 2-3(48-49)1992; Stiernin A. 2(28)1987; Suchanek J. 4(14)1983; Szmatuła J. 1-2(39-40)1990; Szymczuk J. M. 3(41)1990; Tomaszewski J. 3(17)1984; Urban J. 2(16)1984, 4(18)1984, 1-2(39-40)1990; Urbanowicz J. 2(6)1981; Wargulak F. 2(28)1987; Waszkiewicz R. 4(34)1988; Wcisło J. 2-3(48-49)1992; 1(55)1994; Winiarski K. 1(47)1992; Witkiewicz St. I. 1(43)1991; Wolny W. 2(56)1994; Wróblewski B. 4(50)1992; Zakrzewski K. 1(27)1987; Zwierzchowski F. 4(34)1987; ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie 2(6)1981, 4(10)1982; Żółkowska T. 4(10)1982.

Bibliografię opracował Dominik Opolski przy współpracy Zuzanny Kaczorowskiej