Spis treści numeru 3/2017

Spis treści

Akcent nr 3/2017

Akcent nr 3/2017

Anna Piliszewska: wiersze
Bohdan Zadura: Nagroda imienia Bethlena
Tomasz Kłusek: Literatura doświadczenia. O powieściach Bohdana Zadury
Elżbieta Cichla-Czarniawska: wiersze
Utz Rachowski: opowiadania
Jarosław Mikołajewski: Listy do przyjaciółki
Pamięci Julii Hartwig (1921-2017)
Janusz Malinowski: Hrabal, węgorz i złoty tygrys
Grzegorz Wróblewski: wiersze
Bogdan Kolomijczuk: Pojedynek
Jerzy Święch: Polityka profesjonalizmu, czyli nowa humanistyka
Rafał Mieczysłavsky: wiersze
Dorota Nowakówna: Happy End
Jan Klimecki: Poiesis

DOCIEKANIA

Wizerunek księdza w kulturze polskiej w XXI wieku
Łukasz Janicki: Wstęp
Ks. Andrzej Draguła: Nieobecność księdza jako grzech zaniedbania
Ks. Andrzej Wierciński: Między miłością a nie-miłością
Ks. Jerzy Sikora: Jeszcze nie wysyłajcie nas na Księżyc

PRZEKROJE

Z Lublina – miasta kultury
Edyta Antoniak-Kiedos: Wschodnia centrala poezji [„Lublin – miasto poetów. Antologia”];
Grzegorz Józefczuk: Krytyk rozumiejący zatrzymuje w kadrze [Lechosław Lameński „Zatrzymani w kadrze. Eseje o współczesnych artystach lubelskich”];
Grzegorz Kondrasiuk: Ćwiczenia z pamięci teatralnego miasta Lublina [Magdalena Jankowska „Tak, widziałam to. Tak to widziałam”];
Józef Franciszek Fert: Śladami Józefa Łobodowskiego [„Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii”];
Stanisław Rogala: Zapisane w kalendarzu Waldemara Michalskiego [Waldemar Michalski „Zapisane w kalendarzu. Szkice, komentarze, wspomnienia”]

Nie tylko analitycznie…

Wiesława Turżańska: Kraj diabelskich paradoksów w wersji pop [Marta Panas-Goworska, Andrzej Goworski „Naukowcy spod czerwonej gwiazdy”, „Grażdanin N.N. Życie codzienne w ZSRR”];
Dariusz Pachocki: Kolberg na drodze 816 [Michał Książek „Droga 816”];
Ewa Dunaj: Nieoczekiwanie dobry czas dla poetów i poezji (skoro powstają takie książki) [Joanna Grądziel-Wójcik, Piotr Łuszczykiewicz „Bogusława Latawiec. Portret podwojony”];
Wiesława Turżańska: Polskość nie przeszkadza mi być jednocześnie Europejczykiem [Jan Władysław Woś „Na drogach Europy”];
Andrzej Niewiadomski: Nowe życie Nowej Sztuki [Aleksander Wójtowicz „Nowa Sztuka. Początki (i końce)”]

PLASTYKA
Lechosław Lameński: Z bielą mu do twarzy. Magiczny świat sztuki Jana Gryki
Bożena Noworyta-Kuklińska: „Portret dziewczynki w girlandzie kwiatów” z Muzeum Lubelskiego

TEATR
Magdalena Jankowska: Co się stało z naszą rewolucją?

WSPOMNIENIA
Aleksandra Jasińska-Kania: Niecodzienna codzienność – pamięć o Lublinie

W ZWIERCIADLE GATUNKU
Aneta Wysocka: Jak język poezji przekracza granice antropocentryzmu

SOCJOLOGIA
Adam A. Szafrański: Co odczytuje i o czym opowiada antropologia? Kilka uwag na temat wybranych aspektów wyobraźni antropologicznej

ODKRYTE PO LATACH
Jarosław Cymerman: Józefa Czechowicza „eksperyment w dziennikarstwie”

BEZ TYTUŁU
Leszek Mądzik: Cztery ściany

NAMIĘTNOŚCI
Marek Danielkiewicz: Ach, ci nieznośni poeci ze swoimi zdezelowanymi laptopami

NOTY
Magdalena Jankowska: Potęgowanie obrazów
Janina Januszewska-Skreiberg: Polski wieczór poetycki w Oslo
Konrad Sutarski: Polsko-Węgierski Salon w Katowicach

Noty o autorach

Contents and Summaries