Spis treści numeru 2/2018

Akcent nr 2/2018Spis treści

Wiesław Myśliwski: Głąb (fragment powieści)

Marie Iljašenko: wiersze

Marcin Klimowicz: Diabeł u boku marszałka? Wacław Kostek-Biernacki jako pisarz

Monika Luque-Kurcz: wiersze

Miłosz Waligórski: Statki

Rafał Rutkowski: wiersze

Grzegorz Jędrek: Razem czy osobno? Subiektywny raport na temat tzw. młodej lubelskiej poezji

Wojciech Dunin-Kozicki: wiersze

Mirosław Kulisz: Dziecko kukurydzy

Edward Zyman: wiersze

Edyta Frelik: Pierwsza wśród równych sobie. Georgia O’Keeffe, kobieca twarz awangardy

Paweł Tański: wiersze

Maciej Tuora: Diana

Przemysław Kaliszuk: Tożsamościowe dylematy w prozie Juliana Kornhausera

Samantha Kitsch: wiersze

 

PRZEKROJE

Poeci, poeci…

Iwona Gralewicz-Wolny: Przytulisko pamięci Piotra Szewca [Piotr Szewc „Światełko”];

Zbigniew Chojnowski: Zakorzenianie się bez zakorzenienia (w Irlandii) [Małgorzata Południak „Pierwsze wspomnienie wielkiego głodu”];

Jadwiga Mizińska: Dane udane życie [Henryk J. Kozak „Udane życie”];

Karol Maliszewski: Różne głosy, jedna opowieść [„Linie światła / Lines of Light / Linien des Lichts / Lignes de lumière / Šviesos linijos / A fény vonalai / Лінії світла”]

 

Nie tylko analitycznie…

Aleksander Wójtowicz: Awangarda, czyli strajk [Jakub Kornhauser „Awangarda. Strajki, zakłócenia, deformacje”];

Anna Tyrpa: Zboża w życiu Polaków [„Słownik stereotypów i symboli ludowych”. Pod red. J. Bartmińskiego i S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej. T. II, „Rośliny”. Z. 1, „Zboża”.];

Iwona Hofman: Wartość rozmowy. Wartość w rozmowie [Łukasz Marcińczak „Świat trzeba dokończyć. Rozmowy o imponderabiliach”];

Tomasz Kłusek: Reflektor na Konrada Bielskiego [Urszula Gierszon „Konrad Bielski 1902-1970. Życie i twórczość”];

Józef Franciszek Fert: Książę suwerennego państwa obłoków [„Andrzej. Andrzej K. Waśkiewicz we wspomnieniach”];

Aneta Wysocka: Człowiek dialogu i kompromisu [„Sztambuch Michała Jagiełły”]

 

PLASTYKA

Lechosław Lameński: Artysta uniwersalny czy sakralny? Uwagi o twórczości plastycznej Marka Piątkowskiego

 

WSPOMNIENIA

Alina Kochańczyk: O Marii Bechczyc-Rudnickiej

 

ROZMOWY

Wobec przyrody i dzieł sztuki. O Kornelu Filipowiczu opowiada Justynie Gorzkowicz syn pisarza – Marcin Filipowicz

 

ODKRYTE PO LATACH

Jarosław Cymerman: Inicjacja, katastrofa i OMP. O nieznanym opowiadaniu Józefa Czechowicza

Henryk Zasławski [Józef Czechowicz]: Jackowa panna

 

NAMIĘTNOŚCI

Marek Danielkiewicz: Oda do nicości

 

BEZ TYTUŁU

Leszek Mądzik: Krawiec

 

NOTY

Janina Januszewska-Skreiberg: Hommage á Magdalena Abakanowicz

Wiesława Turżańska: Senilia znanego nieznanego

Barbara Kowalik: Słowo w ośmiu odsłonach

Przemysław Kaliszuk: Cekania i zaangażowanie

 

Noty o autorach

Contents and Summaries