Spis treści numeru 4/2009

Akcent numer 4 (118) 2009

Akcent numer 4 (118) 2009

Ewa Mazur. wiersze
Łukasz Marcińczak. Życie i inne fikcje
Jerzy Łyczek: The Emigrant’s Book
Aneta Kamińska: wiersze
Agnieszka Reszczyk: Wśród antynomii. Pasierba rozważania o kulturze
Jakub Węgrzyn: wiersze
Maksymilian Dymitr Czornyj: Panowie, takie mieliśmy rozkazy; Nigdy nie myśl
Kazimierz Nowosielski. wiersze
Tadeusz Zubiński. Kochał piwo i kobiety – Hrabal romantyczny
Michael Zeller: Trzy golddollary; Bożonarodzeniowa nowina; Krótka lekcja obcego języka
Mateusz Witkowski. wiersze
Mordecai Roshwald: Rzym i Jerozolima: opowieść o dwóch miastach
Michael Felsenbaum. Nocny anioł
Władimir Britaniszski: wiersze

DWUGŁOSY
Edyta Antoniak i Wacław Oszajca: O „Wierszach” Urszuli Jaros

PRZEKROJE
Nie tylko analitycznie
Alina Kochańczyk: Iwaszkiewicz i Jeleński. Przyjaźń na odległość [„Korespondencja. Jarosław Iwaszkiewicz, Teresa Jeleńska, Konstanty A. Jeleński”];
Waldemar Michalski: Leśmian ciągle odkrywany… [„Leśmian, Leśmian… Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie”];
Zofia Zarębianka: Według obrządku Melchizedeka [Józef Życiński „Szlakiem miłości. Rozważania”];
Magdalena Rabizo-Birek: Opowieści łowczyni snów [Krystyna Sakowicz: „Księga ocalonych snów”];
Wacław Sadkowski: O Kapuścińskim inaczej [„Podróże z Kapuścińskim. Część 2. Opowieści czternastu tłumaczy”]

Poeci, poeci…
Anna Mazurek: Nic więcej [Bohdan Zadura „Wszystko”];
Karol Maliszewski: Robienie poezji z niczego [Piotr Sommer „Dni i noce”];
Renata Stawowy: Oswajanie obcości [Magdalena Bielska „Wakacje, widmo”];
Ewa Dunaj: Zmniejszyć rozdzielczość ego [Dawid Markiewicz „Flashback”]

PLASTYKA
Arkadiusz Woźniak: Marian Konieczny – twórcza rzetelność i konsekwencja
Eliza Leszczyńska-Pieniak. Skarbczyk polskich pieśni

TEATR
Magdalena Jankowska: Jak czytać Księgę? „Noc wielkiego sezonu” w Teatrze Osterwy

BEZ TYTUŁU
Leszek Mądzik. Ines de Castro

NOTY

Ludwik Gawroński: Zygmunt Puławski – zapomniany pilot i konstruktor

Noty o autorach