Spis treści numeru 1/2007

Akcent numer 1 (107) 2007

Akcent numer 1 (107) 2007

Od redakcji: Schulz, Drohobycz, pogranicze
Jerzy Święch: Schulz – pisarz galicyjski
Adam Raczyński: wiersze
Jerzy Jarzębski: Schulz – ironiczny ład i dyskurs uwodzicielski
Marek Bekerman: Ratujcie Jentla!(opowiadanie)
Jerzy Bartmiński, Tomasz Rokosz: Podwójne życie tekstów folkloru na pograniczu polsko-ukraińskim
Eda Ostrowska: wiersze
Janusz Golec: Europa czy Pół-Azja?
Karl Emil Franzos: Od Wiednia do Czerniowiec
Marek Danielkiewicz: wiersze
Wiera Meniok: „Prowincja osobliwa”: Schulzowska kreacja i interpretacja Miasta
Joanna Dziwak: wiersze
Bogusław Wróblewski: Przeciw stereotypom na pograniczu narodów i kultur w jednoczącej się Europie (fragmenty)
Marcin Czyż: wiersze
Waldemar Michalski: Odkryć Wołyń na nowo (Czechowicz, Iwaniuk, Łobodowski, Czaykowski)
Paweł Laufer: Historia jednego królestwa. Traktat o podniesieniu rzeczy zdegradowanej (opowiadanie)
Jacek Mączka: wiersze

PRZEKROJE
Poeci, poeci…

Anna Mazurek: Lublin w poezji [„Pięć wieków poezji o Lublinie. Antologia”. Oprac. Waldemar Michalski];
Janusz Termer: Własny smak poezji [Bohdan Wrocławski: „Inny smak księżyca”];
Rafał Derda: „Przyśpiewki śmierci” [Marcin Siwek: „Nekyja”];
Stefan Jurkowski: Trzecie wejście poetki [Aldona Borowicz: „Ogniem otworzę drzwi”];
Stefan Nieznanowski: Sonet redivivus [Sławomir Rudnicki: „Sonety”];
Aleksander Wójtowicz: Sen, mara, wiersz, (nie)wiara [Marcin Świetlicki: „Muzyka środka”];

Nie tylko analitycznie

Tadeusz Szkołut: Estetyka powieści i doświadczenie egzystencjalne [Milan Kundera: „Zasłona. Esej w siedmiu częściach”];
Michał Kędzierski: Analiza geniuszu [Norbert Elias: „Mozart. Portret geniusza”];
Janusz Kopaczek: „Powszechna encyklopedia filozofii” na edytorskim finiszu [„Powszechna encyklopedia filozofii”];
Andrzej Goworski: O Toskanii subiektywnie [Anna Maria Goławska, Grzegorz Lindenberg: „Toskania i okolice. Przewodnik subiektywny”];
Michał Miłosz Zieliński: Filozofia współczesnego miasta [Ewa Rewers: „Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta”];
Agnieszka Czechowicz: Listy i okolice [Edward Stachura: „Listy do pisarzy”];
Łukasz Janicki: Problemy z interpretacją [Janusz Sławiński: „Miejsce interpretacji”];
Grzegorz Józefczuk: Jest różnica, kiedy pojedziesz do Kazimierza [„Kazimierz vel Kuzmir. Miasteczko różnych snów”. Oprac. Monika Adamczyk-Garbowska];

PLASTYKA

Lechosław Lameński: Z pracowni filozofa-artysty. Spojrzenie Grzegorza Sztabińskiego poza obraz;
Wszystko, co jest formą, może podlegać deformacji. Rozmowa Moniki Skarżyńskiej ze Zdzisławem Beksińskim (część III i IV);
Lechosław Lameński: Niepokorni i sakralni. Artyści Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL

PRZENIKANIA

Abp Józef Życiński: Muza w kożuchu

BEZ TYTUŁU

Leszek Mądzik: Wędrówka wody

TEATR

Magdalena Jankowska: Czarne „Wesele”

NOTY

Piotr Żbikowski: O Czesławie Zgorzelskim wspomnienie;
Anna Brzozowska-Krajka: Mieczysław Haiman – działacz, historyk i poeta „serc tułaczych”;
Waldemar Michalski: Podróż z „białym kamykiem” w czasie i przestrzeni

Ryszard Kapuściński (1932 – 2007)

Noty o autorach