Spis treści numeru 2/2009

Akcent numer 2 (116) 2009

Akcent numer 2 (116) 2009

Paweł Gembal: wiersze
István Kovács: Historia na stadionie piłkarskim
Karolina Grządziel: wiersze
Tadeusz Chabrowski: Białe nieszpory
Marcin Małecki: wiersze
Jarosław Wach: Zmysły w prozie Wiesława Myśliwskiego
Agata Chmiel: wiersze
Jacek Bierut: Hajs
Tomasz Pułka: wiersze
Wasyl Machno: Czortków
Edward Zyman: wiersze
Iwan Matkowski: Józef Łobodowski – tłumacz literatury rosyjskiej
Andriej Bazylewski: wiersze
David Markson: Kochanka Wittgensteina

PRZEKROJE
Wokół sceny
Elżbieta Rzewuska: Dramaturgiczne puzzle (Jana Kłossowicza) [„Antologia dramatu polskiego 1945-2005”];
Jarosław Cymerman: Obroty przestrzeni w telewizyjnym pudle [Jerzy Limon: „Obroty przestrzeni. Teatr telewizji. Próba ujęcia teoretycznego”];
Grzegorz Kondrasiuk: Pawła Mościckiego bomba domowej roboty [Paweł Mościcki: „Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej”];
Andrzej Molik: Przyczyna przyczynkarstwa: Grzegorzewski [„Kubły, kubły, miliony kubłów w zupie”];
Irina Lappo: O petryfikacji [„Grotowski powtórzony”]

Nie tylko analitycznie…
Andrzej Goworski: O podróży uczynionej z wielości [„Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera”];
Krzysztof Uniłowski: Smutek pisania? [Stanisław Rosiek: „[nienapisane]”];
Monika Torczyńska: Wartości a sens życia według Krzysztofa J. Broziego [„Antropologia integralna. W kręgu myśli filozoficzno-kulturoznawczej Krzysztofa J. Broziego];
Justyna Sułek: To nie jest kraj dla młodych ludzi? [„Jahrbuch Polen 2008 Jugend”];
Małgorzata Szlachetka: Biedni Polacy patrzą na siebie [Joanna Tokarska-Bakir: „Legendy o krwi. Antropologia przesądu”];
Bogusław Kasperek: Bema pamięci… [István Kovács: „Józef Bem. Bohater wiecznych nadziei”]

PLASTYKA
Magdalena Howorus-Czajka: Trzeba dać świadectwo

MUZYKA
Maciej Białas: Penderecki w świecie nowych mediów

BEZ TYTUŁU
Leszek Mądzik: Symbioza

Noty
Janina Biegalska: Festiwal bliski ziemi
Andrzej Molik: Mirosław Derecki o Stedzie
Sławomir Matusz: Poezja zaimków i poetyka ciemni – „martwe punkty” Macieja Meleckiego
Magdalena Grabias-Żurek: Wajda widziany przez ocean
Olga Białek-Szwed: Media i społeczeństwo

Noty o autorach