Spis treści numeru 2/2014

Akcent numer 2 (136) 2014

Akcent numer 2 (136) 2014

Bohdan Zadura: Doktorzy
Jan W. Woś: To gorsze niż wygnanie!
Kasper Pfeifer: wiersze
Anna Mazurek: Jestem badaczem ułudy… O poezji Konrada Sutarskiego
Konrad Sutarski: Powiększanie ojczyzny
Konrad Sutarski: wiersze
Andrzej Goworski: Cietrzew
Marcin Czyż: wiersze
Piotr Nesterowicz: Lekcje martwego języka
Wojciech Dunin-Kozicki: wiersze
Małgorzata Stępnik: Twórcze fascynacje występkiem na przykładzie „anielskogłowych hipsterów”
Monika Bartkowska: wiersze
Sławomir Majewski: Wystawa
Wiersze poetów węgierskich w przekładach Jerzego Snopka (János Oláh, Gábor Zsille, Katalin Mezey, István Kovács, János Csontos)

PRZEKROJE
Prozaicy, prozaicy…
Karolina Przesmycka: W samotnych wszechświatach „Tranzytu” [Joanna Clark „Tranzyt”];
Przemysław Kaliszuk: Rzeczy są złożone [Grzegorz Filip „Studnia”];
Ewelina Stanios: Oczy szeroko zamknięte [Ołeksandr Irwaneć „Choroba Libenkrafta. Morbus dormatorius adversus. Ponura powieść”];
Edyta Ignatiuk: Obsesyjne przyjemności, przyjemne obsesje [Eustachy Rylski „Obok Julii”]

Nie tylko analitycznie…
Wiesława Turżańska: Wielogłos o poecie-Proteuszu [„Obecność. Wspomnienia o Czesławie Miłoszu”];
Andrzej Molik: Pranie delikatne [Anna Arno „Konstanty Ildefons Gałczyński. Niebezpieczny poeta”];
Łukasz Jasina: Ukraińskie rekolekcje [„Ukraiński palimpsest. Oksana Zabużko w rozmowie z Izą Chruślińską”];
Marcin Orliński: Bez widoku na całość [Paweł Mackiewicz „Małe i mniejsze. Notatki o najnowszej poezji i krytyce”];
Andrzej Goworski: Purpurowa nić [Łukasz Marcińczak „Świat trzeba przekręcić. Rozmowy o imponderabiliach”]

PLASTYKA
Elżbieta Błotnicka-Mazur: Dialog sztuki ze sztuką – plakaty Leszka Mądzika

MUZYKA
Jarosław Sawic: Czas wielkiej Budki (40 lat Budki Suflera)

SZTUKA SŁUCHANIA
Dominik Gac: Zapomniana karta międzywojennej radiofonii. Przypadek Andrzeja Rybickiego

PRYZMATY
Bogusław Wróblewski: Nowa jakość w „Ostatnim rozdaniu”
Studenci o Ostatnim rozdaniu
Katarzyna Kuczer-Koszuk: O książce, którą można było napisać dopiero teraz
Justyna Osuch: „Otóż wiedz, że jedna jest dla wszystkich droga…”

NAMIĘTNOŚCI
Marek Danielkiewicz: Poeta z kanarkiem w garści, czyli o campie

BEZ TYTUŁU
Leszek Mądzik: Przenikanie

NOTY
Waldemar Michalski: Z Podlasia do Paryża i dalej… Słowo o wierszach Mirosławy Niewińskiej

Noty o autorach

Contents and Summaries