Spis treści numeru 2/2023

E-wydanie „Akcentu” można kupić w:

e-kiosk.pl
nexto.pl


Anna Maria Goławska: wiersze

Jarosław Cymerman: Siła dramatu

Małgorzata Skałbania: Carrefour, opieka i piec

Alfred Marek Wierzbicki: wiersze

Bogusław Bakuła: Tam i z powrotem po węzłach słowa.
O przeszłości i teraźniejszości poezji Romana Chojnackiego

Roman Chojnacki: wiersze

Witold Graboś: I nic

Marek Danielkiewicz: wiersze

Tania Malarczuk: Puma concolor (puma)

Jan Henryk Cichosz: wiersze

Ewa Dunaj: „A ja wrócę do domu, w którym już wcale nie płaczę”. O liryce Kamili Janiak

Jolanta Kessler: Biennale w Wenecji

Adam Wiesław Kulik: Z wysokości mojego urwiska

Jan Lewandowski: Polsko-estońskie rodowody: Pani Natalia

Maciej Melecki: wiersze

Maria Duszka: Sytuacje

PRZEKROJE

Nie tylko analitycznie…

Wiesława Turżańska: „Tragikotatos”, czyli „najbardziej tragiczny”, w oczach dzisiejszych autorytetów [„Eurypides innowator”. Pod redakcją Krzysztofa Bielawskiego i Włodzimierza Staniewskiego];

Iwona Hofman: „Między Straszewiczem i Gombrowiczem”. I traktat o przyjaźni [Jerzy Giedroyc, Zygmunt Haupt „Listy 1947-1975”];

Jarosław Sawic: Więcej słońca, mniej Saturna [Beata Biały „Słońca bez końca. Biografia Kory”];

Konrad Zych: Literatura i inne nałogi [Ryszard Koziołek „Czytać, dużo czytać”]

Poeci, poeci…

Kamila Dzika-Jurek: Wypukłe lustro wiersza [Urszula Kozioł „Momenty”];

Ewa Dunaj: Co poeta miał na myśli? [Zbigniew Chojnowski „Tyle razy nie wiem”];

Bartosz Suwiński: Ślady po srebrnym kruszcu [Maciej Bieszczad „Miejsce spotkania”];

Kamila Dzika-Jurek: Gniazdowanie [Jadwiga Graboś „Przeprowadzki”];

Jan Wolski: Upomnikowienie wierszy Anny Frajlich [Anna Frajlich „Wiersze zebrane”. T. 1. „Przeszczep”. T. 2. „Powroty”];

Waldemar Michalski: Poetyckie okna Rafała Rutkowskiego [Rafał Rutkowski „Na drzewach kwitną wielkie okna”]

PLASTYKA

Lechosław Lameński: Kajetan Sosnowski i Galeria 72 w Chełmie

Anna Dzierżyc-Horniak: Między rewolucjonistami, artystami i świętymi. Praktyka krytyczna Anki Ptaszkowskiej

TEATR

Jarosław Cymerman: Zwycięstwo Dzikusa

PORTRETY

Piotr Sendecki: Brzechwa mniej znany

ODKRYTE PO LATACH

Jan Stolarczyk: Karpowicz ciągle odczytywany

POWROTY

Bogusław Wróblewski: Żywe diagnozy Bogdana Madeja

Bohdan Zadura: Niedozwolone takie niepisanie

DOPOWIEDZENIA

Anna Frajlich: Martwych nie okradamy

AUTOSTOPEM W XXI WIEK

Andrzej Goworski, Marta Panas-Goworska: Gib mir rajzepassy

KARTKI Z WYSPY

Grażyna Lutosławska: Skarpetki

BEZ TYTUŁU

Leszek Mądzik: Dym

Noty o autorach

Contens and Summaries


Projekt realizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin
Zadanie jest współfinansowane przez Województwo Lubelskie

„𝐀𝐤𝐜𝐞𝐧𝐭” jest czasopismem niezależnym, utrzymujemy się z dotacji budżetowych oraz darowizn. Będziemy wdzięczni, jeśli zechcą nas Państwo wesprzeć dowolną kwotą.
Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin
Nr rachunku: 𝟓𝟎 𝟏𝟐𝟒𝟎 𝟏𝟓𝟎𝟑 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟏𝟕𝟓𝟐 𝟖𝟔𝟔𝟕 (z dopiskiem: na działalność statutową).