Spis treści numeru 4/2016

SPIS TREŚCI

Akcent nr 4/2016

Wacław Oszajca: wiersze
Zsolt Berta: Chłopcy z placu Moskwy
Jerzy Kutnik i Edyta Frelik: W poszukiwaniu centrum – stolice kulturalne nowożytnego świata. Część druga: amerykańskie korzenie posthistorycznego myślenia o sztuce /artykuł płatny – 17gr/
Tadeusz Chabrowski: wiersze
Ryszard Lenc: Portret Thomasa Listera
Zbigniew Jerzyna: wiersze
Mykoła Riabczuk: Polska, Ukraina, Europa – między wyobraźnią a rzeczywistością
Sabina Wawerla-Długosz: wiersze
Marta i Andrzej Goworscy: Dni po dniu płaczu
Łukasz Janicki: Z myślą o przyszłości. O antologii polskiej krytyki literackiej i eseistyki lat 1939-1945
Grzegorz Jędrek: wiersze
Joanna Skwarek: Niebo nielimitowane
Grażyna Wojcieszko: wiersze
Zofia Beszczyńska: Wołanie o światło. O twórczości Wojciecha Próchniewicza

DOCIEKANIA
Wizerunek księdza w kulturze polskiej XXI wieku
Łukasz Janicki: Wstęp. Kościół w zwierciadle kultury
Ks. Alfred Marek Wierzbicki: Księża/kapłani… pracownicy kultury
Tomasz Dostatni OP: Papieskie „niestety” – ksiądz polski dziś
Ks. Jan Sochoń: Kapłan pośród niesnasków

PRZEKROJE
Poeci, poeci…
Paweł Mackiewicz: Konkurencja olimpijska: wierszopisanie. Kategoria: lekko metafizyczna [Bohdan Zadura „Już otwarte”];
Iwona Gralewicz-Wolny: „Nie chcę być przelotnie” [Dominik Opolski „Wybudzony z letargu. Wybór wierszy”];
Wacław Oszajca SJ: Wywyższyć wszystkie byty bez wyjątku [Tadeusz Chabrowski „Nitka nieskończoności”, „Dom w chmurach”];
Zbigniew Chojnowski: „Uzdrawiające słowa” [János Oláh „Nieosiągalna ziemia”]

Nie tylko analitycznie…
Wiesława Turżańska: Nobody’s perfect? [Ryszard Koziołek „Dobrze się myśli literaturą”];
Edyta Ignatiuk: Kolaż intymny [Mariusz Szczygieł „Projekt: prawda”];
Waldemar Michalski: Dookoła świata z „Lublinem II” [Zbigniew Miazga „Portowe opowieści. Lublinem II po morzach i oceanach świata”];
Wiesława Turżańska: O powinowactwach nie tylko z wyboru [Csaba G. Kiss „Powinowactwa wyszehradzkie”];
Janusz Golec: Literatura austriacka – kod kulturowy i geografia [Maciej Ganczar „Historia literatury austriackiej”]

Europa Środkowa od środka
Dariusz Skórczewski: Perspektywa postkolonialna w studiach na temat Europy Środkowo-Wschodniej [„Dyskurs postkolonialny we współczesnej literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej: Polska, Ukraina, Węgry, Słowacja”];
Edyta Frelik: Nowa odsłona. Muzea i galerie sztuki w Europie Środkowej [Katarzyna Jagodzińska „Czas muzeów w Europie Środkowej. Muzea i centra sztuki współczesnej (1989-2014)”];
Aneta Wysocka: Niełatwe odczytanie Ukrainy [Mykoła Riabczuk „Ukraina. Syndrom postkolonialny”]

PLASTYKA
Lechosław Lameński: Jan Ryszard Lis – ostatni z wielkich

MUZYKA
Teresa Księska-Falger: Nikodemowicz 2016

ODKRYTE PO LATACH
Jarosław Cymerman: Bruderszaft i beczka soli. O listach Józefa Czechowicza do Romana Kołonieckiego

CZYTANIE PETERSBURGA
Ewa Dunaj: Petersburskie cmentarze

BEZ TYTUŁU
Leszek Mądzik: Laudacja wygłoszona na cześć prof. Krzysztofa Pendereckiego z okazji nadania tytułu doktora honoris causa KUL

NOTY
Jan Maria Kłoczowski: O sztuce ziemi i sztuce pamięci, czyli o cudzie
Mariusz Solecki: Transport „Będzin-Sosnowiec”

Noty o autorach

Contents and Summaries