Spis treści numeru 1-2/2003

Akcent numer 1-2 (91-92) 2003

Akcent numer 1-2 (91-92) 2003

SPIS TREŚCI

Roman Chojnacki: wiersze
Magdalena Bożko: Kobalt
Tadeusz Szkołut: Tajemnice „Lapidariów”
Aneta Wysocka: „Moim lasem są ludzie…” O języku Ryszarda Kapuścińskiego
Janusz Kryszak: wiersze
Tomasz Mirkowicz: Paszcza węża
Jerzy Kutnik: Tomasz Mirkowicz
Zygmunt Korus: wiersze
Artur Chlewiński: „Nie mieć białego gromu…” Słowo o poezji Czechowicza w 100 rocznicę urodzin
Ludwik Janion: opowiadania
Zofia Beszczyńska: wiersze
Janusz Misiewicz: Gombrowicz metafizyczny
Adam Lizakowski: Kuzyn Józef, albo emigracja loteryjna do Ameryki
Marek Danielkiewicz: wiersze
Adam Kucharski: Humor – od buntu do twórczości
Tadeusz Chabrowski: wiersze
Piotr Kępski: opowiadania
Paweł Gołdyn: wiersze
Adam Czerniawski: Pułapki autoprzekładu
Mateusz Wabik: wiersze
Michał Prochownik: Australia
Mirosław Wójcik: Bolesław Leśmian – glosa do biografii
Jacek Guz: wiersze

PRZEKROJE
Poeci, poeci…

Elżbieta Cichla-Czarniawska: Miasto Lublin w poezji zatrzymane – /”Pięć wieków poezji o Lublinie. Antologia.” Wstęp, wybór i opracowanie Waldemar Michalski/
Wiesława Turżańska: Głos z literackiego czyścca;
Bohdan Zadura: Pulsujące źródło – /Magdalena Jankowska: „już”/
Magda Opoka: Winne wiersze Świetlickiego;
Małgorzata Rygielska: Zmysł, sens, dźwięk;
Maria Makarska: Budowałam od góry…;
Waldemar Michalski: O poezji z Rimbaudem w tle;
Marian Janusz Kawałko: Libora Martinka czytanie z gwiazdy

Nie tylko analitycznie…

Wojciech Kaczmarek: Z teatrem przez wieki;
Małgorzata Rygielska: Historiograficzne metapowieści?;
Agnieszka Czechowicz: Skarga klasyka;
Wieńczysław Niemirowski: Mickiewicz w Europie;
Zygmunt Zieliński: Wojna polsko-bolszewicka widziana z Berlina;
Waldemar Dagilis: Problemy pogranicza;
Tadeusz Olszewski: Wokół „Motorów” Zegadłowicza;
Magdalena Rabizo-Birek: Namiętnośc życia i pisania;

PLASTYKA
Lechosław Lameński: Paweł Anaszkiewicz – polski rzeźbiarz w Meksyku ; „Mityzacja rzeczywistości” – Bruno Schulz w Lublinie. Dwa głosy o wystawie;

DZIWADŁA KULTUROWE
Urszula Benka: Spotkanie z demonem

ARCHIWUM
Dariusz Pachocki: Listy Stachury do Przybosia

POLEMIKI I DOPOWIEDZENIA
„Kontynentalne” klimaty

NOTY
Grzegorz Kondrasiuk: Drohobycz – jedyne miejsce na świecie
Grzegorz Jacek Pelica: Święci z Dratowa
Tadeusz Zubiński: Eduard Vilde – gentleman urodzony na klepisku
Lechosław Lameński: Ryszard Stryjec – rysunek i grafika
Wojciech Kaczmarek: O czeskiej edycji książki profesor Sławińskiej
Magda Opoka: Emigranci wszystkich krajów
Wacław Wołyński: „Akcent” w Kanadzie
Sławomir Rudnicki: Benefis Bohdana Zadury
Aneta Wysocka: Wernisaże literackie „Akcentu”