Spis treści numeru 2/2008

Akcent numer 2 (112) 2008

Akcent numer 2 (112) 2008

Andrzej Niewiadomski: wiersze
Alina Kochańczyk: Poznać Iwaszkiewicza
Maksymilian Dymitr Czornyj: Gdy będziemy się zmieniali
Marian Janusz Kawałko: wiersze
Karolina Przesmycka: Kultura symfonii
Jan Paweł Krasnodębski: Mam was w de!
Wojciech Sołtys: wiersze
Tadeusz Chabrowski: Białe nieszpory
Izabela Fietkiewicz-Paszek: wiersze
Marta Kucharska: Kwiaty i pistolety
Agata Kwaśniewska: wiersze
Ewa Dunaj: Dekalog poetycki na czas podły
Marta Kocus: wiersze
Andriej Muchrajew: Okno
Bertolt Brecht: wiersze

PLASTYKA
Eliza Leszczyńska-Pieniak: Od formizmu do nowego ekspresjonizmu – artystyczne i życiowe wybory Augusta Zamoyskiego
Elżbieta Błotnicka-Mazur: Przestrzenie wyobrażone i rzeczywiste Tomasza Kukawskiego

PRZEKROJE

Prozaicy, prozaicy…
Łukasz Marcińczak: Ostatnia apokalipsa [Paweł Huelle: „Ostatnia wieczerza”];
Anna Ruman: Świat utkany z przędzy słowa [Jacek Brzozowski: „Świętokrzyska zapaska. Gawędy”];
Ewa Dunaj: Bardzo grzeczna cyklofrenia [Janina L. Cunnelly: „Julia”];
Waldemar Michalski: Wileńskie etiudy prozą Romualda Mieczkowskiego [Romuald Mieczkowski: „Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie”];
Aleksandra Zińczuk: Anny Langfus sulphure et salis [Anna Langfus: „Skazana na życie”];
Małgorzata Potent: Podarunek ukryty w „Rebelii” [Mariusz Sieniewicz: „Rebelia”];
Jarosław Wach: Nie byle jaka Huta [Grzegorz Kopaczewski „Huta”]

Syntezy i opracowania…
Marek Paryż: Literacka panorama Europy Środkowowschodniej [„History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries”];
Paweł Gogler: Maski i twarz(e) Zbigniewa Herberta [o wybranych książkach herbertowskiej serii wydawnictwa Gaudium „Biblioteka Pana Cogito” – ciąg dalszy];
Paulina Korpal-Jakubec: O historii z problemami w tle [„Historia brzydoty” w oprac. Umberto Eco];
Jadwiga Puzynina: Pochylić się nad Norwidem [Cyprian Norwid: „Dzieła wszystkie”, t. VII. „Proza”, t. I] ;
Janusz Misiewicz: Licentia translatica [„Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-2005. Anologia”];
Joanna Hałas: Na ratunek samemu/samej sobie [Edward Stachura: „Listy do Danuty Pawłowskiej”];
Grzegorz Józefczuk: Stach z Warty i jego biograf [Lechosław Lameński: „Stach z Warty Szukalski i Szczep Rogate Serce”]

MUZYKA
Ludwik Gawroński: Ignacy Feliks Dobrzyński – kompozytor i przyjaciel Chopina
Ewa Zarzycka: Dwunasty AKORD – lubelska współczesność muzyczna

BEZ TYTUŁU
Leszek Mądzik: Brzegi

NOTY
Maciej Białas: Oskar dla „Piotrusia i wilka”
Ewa Grzegorczyk: „Only in Poland”, czyli opowieść o dziwnym kraju
Joanna Szadura: Porozmawiajmy o wartościach

Noty o autorach