Spis treści numeru 3/2016

SPIS TREŚCI

Akcent nr 3/2016

Akcent nr 3/2016

Waldemar Michalski: Lustro w dwudziestu odsłonach z epilogiem

Piotr Piętak: Donos, czyli opowieść o pisaniu

Stefan Jurkowski: wiersze

Jerzy Kutnik i Edyta Frelik: W poszukiwaniu centrum – stolice kulturalne nowożytnego świata. Część pierwsza: europejska perspektywa historyczna

Danuta Kurczewicz: wiersze

Katarzyna Buczkowska: miniatury

Sergiusz Sterna-Wachowiak: Między śmiercią małej Ali a tańcem Zorby. O poezji Wacława Oszajcy

Andrzej Coryell: aforyzmy

Andrzej Goworski: Żołnierz

Piotr Kobielski-Grauman: wiersze

Alina Kochańczyk: Piszę, więc jestem. Esej o dziennikach

Marcin Sas: wiersze

Grzegorz Filip: Szukasz zamurowanych przejść

Tomasz Dalasiński: wiersze

Jan Władysław Woś: Prymas Polski Józef kardynał Glemp

 

PRZEKROJE

Nie tylko analitycznie

Iwona Hofman: Arcybiskup Józef Życiński, Kościół, Lublin [Alfred Marek Wierzbicki „Szeroko otwierał drzwi Kościoła”];

Ewa Dunaj: Pewne schronienie dla godności [Paweł Mackiewicz: „Sequel. O poezji Marcina Sendeckiego”];

Andrea F. De Carlo: O Herlingu we Włoszech [„Dall’‘Europa illegale’ all’‘Europa unita’. Gustaw Herling Grudziński: l’uomo, lo scrittore, l’opera” (Od „bezlegalnej Europy” po Europę zjednoczoną. Gustaw Herling-Grudziński: człowiek, pisarz, dzieło)];

Małgorzata Szlachetka: Fresk narysowany czarno-białymi kadrami [Leszek Dulik, Konrad Zieliński: „Świat utracony. Żydzi polscy. Fotografie z lat 1918-1939”];

Grzegorz Józefczuk: Nie tylko foto­pamiętnik teatralny [„Leszek Mądzik – teatr”];

Krystyna Rybicka: Tadeusza Mysłowskiego „15 pairs of hands, for Bruno Schulz” [Tadeusz Mysłowski „15 pairs of hands, for Bruno Schulz”]

Prozaicy, prozaicy…

Wiesława Turżańska: O destrukcji świata, nostalgii i pragnieniu zakorzenienia [Andrzej Muszyński „Podkrzywdzie”];

Przemysław Kaliszuk: W poszukiwaniu autentyczności [Grzegorz Filip „Miłość pod koniec świata”];

Edyta Antoniak-Kiedos: Kamyczki, kamienie, gabion… [Magdalena Jankowska „Gabion”];

Edyta Ignatiuk: Oto jest życie [Paweł Piotr Reszka „Diabeł i tabliczka czekolady”]

 

PLASTYKA

Eliza Leszczyńska-Pieniak: Malarz snów

 

ROZMOWY

Bez stwierdzeń niepodważalnych. Z profesorem Jerzym Bralczykiem
o j
ęzyku, językoznawstwie i polityce rozmawia Łukasz Janicki
/artykuł płatny 23 gr/

 

DWUGŁOSY

Bogdan Rogatko i Zbigniew Chojnowski o antologii nowej liryki serbskiej Serce i krew

 

ARCHIWUM

Filozof w teatrze. „Liściki recenzyjne” Tadeusza Kotarbińskiego

 

ODKRYTE PO LATACH

Jarosław Cymerman: „Indywidualność na miarę niepoślednią”. Nieznane listy Stanisława Czechowicza

 

TEATR

Magdalena Jankowska: Ścieranie makijażu

 

CZYTANIE PETERSBURGA

Ewa Dunaj: Prognoza pogody

 

BEZ TYTUŁU

Leszek Mądzik: Spotkania

 

NOTY

Mnie zawsze interesowało światło, słowo i ludzie…” Odszedł Franciszek Piątkowski – redaktor, reportażysta, wykładowca uniwersytecki (21.09.1946–9.03.2016)

Noty o autorach

Contents and Summaries