Bibliografia „Akcentu“ za rok 2017

AKCENT – BIBLIOGRAFIA 2017 (pdf)

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWA „AKCENTU” ZA ROK 2017
OD NUMERU 1 (147) DO NUMERU 4 (150)

Bibliografia obejmuje prace autorów, recenzentów, tłumaczy, ważniejsze osoby i instytucje oraz teksty o nich. Gwiazdka (*) przed tytułem lub skrótem „zob.” oznacza pozycję o danym autorze. Po tytułach tłumaczonych umieszczono w nawiasie nazwisko tłumacza. Cyfry oznaczają numer (w nawiasie numeracja ciągła) i rok ukazania się „Akcentu” zawierającego odnotowaną pozycję.

Skróty używane w bibliografii:

arch. – archiwum, archiwalny
art. – artykuł
biogr. – biografia, biograficzny
dz. – dziennik
fel. – felieton
fragm. – fragment
kom. – komunikat
koresp. – korespondencja
kryt. art. – krytyka artystyczna
kryt. lit. – krytyka literacka
kryt. muz. – krytyka muzyczna
kryt. teatr. – krytyka teatralna
not. – nota, noty
om. – omówienie
oprac. – opracowanie, opracował
polem. – polemika, polemiczny
proza art. – proza artystyczna
proza poet. – proza poetycka
rec. – recenzja
red. – redakcja
rozm. – rozmowa
tłum. – tłumaczenie
w. – wiersz
wyp. – wypowiedź
zob. – zobacz

Andrzejewski Jerzy

zob. Łabno Karolina. „Zawieszeni na końcu jakiejś gałązki…” Listy Zygmunta Hertza do Jerzego Andrzejewskiego. 1 (147) 2017.

Antoniak-Kiedos Edyta

Wschodnia centrala poezji. (Wróblewski Bogusław. Lublin miasto poetów. Antologia). rec.

3 (149) 2017.

Arnsztajn Jan – „Ćwiek”

zob. pieśni legionowe. 4 (150) 2017.

Augustyniak Anna

ona. przyczyna rozpaczy; oracja adoracja racja; pasiaki; strach 2; bransoletka od Julii Hartwig. w. 2 (148) 2017.

Bakuła Bogusław

Stefan Grabiński – pisarz polski, ukraiński czy środkowoeuropejski. art. 1 (147) 2017.

Bauman Zygmunt

zob. Jasińska-Kania Aleksandra. Niecodzienna codzienność – pamięć o Lublinie. 3 (149) 2017.

Bąk Grzegorz

*Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii. (Fert Józef. Śladami Józefa Łobodowskiego). 3 (149) 2017.

Benka Urszula

Dyskretny urok spisku. art. 1 (147) 2017.

Bert Lore

zob. Sendecki Piotr. Lore Bert w Lublinie. art. 2 (148) 2017.

Biernacki Tadeusz

zob. pieśni legionowe. 4 (150) 2017.

Biernacki Wacław – „Kostek”

zob. pieśni legionowe. 4 (150) 2017.

Bierut Bolesław

zob. Jasińska-Kania Aleksandra. Niecodzienna codzienność – pamięć o Lublinie. 3 (149) 2017.

Broż Adam

O drodze do Rzymu i zwiedzaniu Europy. biogr. 2 (148) 2017.

Brzyk Remigiusz

zob. Jankowska Magdalena. Co się stało z naszą rewolucją? 3 (149) 2017.

Busza Andrzej

zob. Dłuski Stanisław. Egzystencjalne peregrynacje Andrzeja Buszy. 2 (148) 2017.

Chabrowski Tadeusz

Błażej. Epilog. proza art. 1 (147) 2017; zob. Wach Jarosław. Laureaci medalu Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” 2016. 2 (148) 2017; zob. Wróblewski Bogusław. Tadeusz Chabrowski (1934-2016). 1 (147) 2017.

Chojnowski Zbigniew

*Kanon prywatny. Książki poetyckie 1981-2015. (Dunaj Ewa. Ważna rozmowa o poezji). 1 (147) 2017; Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, czyli umykanie i przepracowywanie. (Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz. Nie dam ci siebie w żadnej postaci). rec. 2 (148) 2017.

Cichla-Czarniawska Elżbieta

czuwanie; idąc wolnym krokiem; fotografia na obwolucie książki; wszystko; „ja” liryczne. w.

3 (149) 2017.

Clark Joanna

Rok Miłosierdzia. proza art. 2 (148) 2017.

Csoóri Sándor

zob. Sutarski Konrad. Sándor Csoóri (1930–2016) i jego polskie powiązania. 2 (148) 2017.

Cymerman Jarosław

Co słychać w dźwiękach dzwonu? art. 4 (150) 2017; Józefa Czechowicza „eksperyment w dziennikarstwie”. art. 3 (149) 2017; „Pełny człowiek”. Piłsudski w życiu i twórczości Józefa Czechowicza. art. 4 (150) 2017; Weryfikacja. Przypadek teatralny z 1946 roku. art. 2 (148) 2017.

Czapski Józef

*Tumult i widma. (Hofman Iwona. Czytane po latach). 4 (150) 2017.

Czechowicz Józef

zob. Cymerman Jarosław. Co słychać w dźwiękach dzwonu? 4 (150) 2017.

Czorycki Michał

Wyprawa; Omphalos; Ekloga; Nić porozumienia; Epilog. w. 2 (148) 2017.

Danielkiewicz Marek

Ach, ci nieznośni poeci ze swoimi zdezelowanymi laptopami. fel. 3 (149) 2017; Nie opuszczaj mnie… fel. 1 (147) 2017; Pochwała „prostych pieśni”. fel. 2 (148) 2017.

Daszyński Ignacy

zob. Michałowski Stanisław. Zanim powstał rząd lubelski. Współpraca Ignacego Daszyńskiego z Józefem Piłsudskim w dążeniu do niepodległości Polski. 4 (150) 2017.

Dąbrowska Maria

zob. Kochańczyk Alina. Spotkania z Piłsudskim. 4 (150) 2017.

Dehnel Jacek

*Krivoklat. (Ignatiuk Edyta. Duchowa chrypka, duchowe otłuszczenie). 1 (147) 2017.

Długoszowski Bolesław – „Wieniawa”

zob. pieśni legionowe. 4 (150) 2017.

Dłuski Stanisław

Egzystencjalne peregrynacje Andrzeja Buszy. art. 2 (148) 2017.

Dostatni Tomasz

Tyle nas, ile w drugich… Jaki był Wojciech Młynarski? wspom. 2 (148) 2017.

Draguła Andrzej

Nieobecność księdza jako grzech zaniedbania. wyp. 3 (149) 2017.

Drzazga Joanna

Nie tylko w żołnierskich słowach. Kilka uwag o poczuciu humoru Józefa Piłsudskiego i roli komizmu w jego życiu. art. 4 (150) 2017.

Dukaj Jacek

zob. Szczerbakiewicz Rafał. Zamrozić Piłsudskiego. Jacek Dukaj i limity strategii demitologizacyjnej. 4 (150) 2017.

Dunaj Ewa

Ból i zachwyt. (Mizińska Jadwiga. Wróż). rec. 1 (147) 2017; Miasto poetów. fel. 2 (148) 2017; Nieoczekiwanie dobry czas dla poetów i poezji (skoro powstają takie książki) . (Grądziel-Wójcik Joanna, Łuszczykiewicz Piotr. Bogusława Latawiec: portret podwojony). rec. 3 (149) 2017; Przemija moda na marszałka? art. 4 (150) 2017; Ważna rozmowa o poezji. (Chojnowski Zbigniew. Kanon prywatny. Książki poetyckie 1981-2015). rec. 1 (147) 2017; Zwycięstwo. fel. 1 (147) 2017.

Dyzma Tomasz

Józef Piłsudski w Lublinie. not. 4 (150) 2017.

Dzięciołowski Alfons

zob. pieśni legionowe. 4 (150) 2017.

Fert Józef

Dom pełen poezji i melancholii. not. 2 (148) 2017; Saga poety. not. 2 (148) 2017; Śladami Józefa Łobodowskiego . (Bąk Grzegorz, Łoś Ewa, Siryk Ludmiła. Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii). rec. 3 (149) 2017.

Festiwal Scenografii i Kostiumów „Scena w Budowie”

zob. Jankowska Magdalena. Potęgowanie obrazów. art. 3 (149) 2017.

Filipowicz Kornel

*Najlepiej w życiu ma twój kot. Listy. (Rogatko Bohdan. Miłosny dialog w listach Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza). 1 (147) 2017.

Frajlich Anna

Wilno Mickiewicza ; W samolocie; Już czekają konie; Po przebudzeniu; Miłość; Kołysanka; Jabłka? w. 1 (147) 2017.

Frankel Maria

*„Był czyn i chwała!”. Józef Gabriel Jęczkowiak. „Wspomnienia harcerza 1913-1918”.

(Zieliński Konrad. Zwyczajny niezwyczajny). 4 (150) 2017.

Gabryś-Sławińska Monika

Dystans i nieufność. Józef Piłsudski na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” 1915-1918. art. 4 (150) 2017; Przywracanie pamięci o Andrzeju Strugu. (Kargol Anna. Strug. Biografia polityczna. „Miarą wszystkiego jest człowiek”). rec. 4 (150) 2017.

Gierszon Urszula

Zamki i klucz. (Pawłat Joanna. Bunt maszyn). rec. 2 (148) 2017.

Golec Janusz

Józef Piłsudski w oczach Niemca, albo narodowy socjalizm i autorytaryzm, czyli zakazana biografia. art. 4 (150) 2017.

Goworski Andrzej

*Grażdanin NN. (Turżańska Wieslawa. Kraj diabelskich paradoksów w wersji pop). 3 (149) 2017; *Naukowcy spod czerwonej gwiazdy. (Turżańska Wiesława. Kraj diabelskich paradoksów w wersji pop). 3 (149) 2017; Matwiejew Giennadij Filipowicz. Obraz Józefa Piłsudskiego w propagandzie i literaturze rosyjskiej. tłum. 4 (150) 2017.

Grabiński Stefan

zob. Bakuła Bogusław. Stefan Grabiński – pisarz polski, ukraiński czy środkowoeuropejski.

art. 1 (147) 2017.

Gralewicz-Wolny Iwona

Piszę wiersz w takt przemijania”. (Wicha-Wauben Elżbieta. Pejzaż z wędrowcami). rec. 2 (148) 2017.

Grądziel-Wójcik Joanna

*Bogusława Latawiec: portret podwojony. (Dunaj Ewa. Nieoczekiwanie dobry czas dla poetów i poezji (skoro powstają takie książki)). 3 (149) 2017.

Grochowiak Stanisław

zob. Łukasiewicz Jacek. Nasza wiedźma. O wierszach Stanisława Grochowiaka. 2 (148) 2017.

Grodź Iwona

Gdy mamy przeszłość… istniejemy. Kilka słów o filmach o Józefie Piłsudskim. art. 4 (150) 2017.

Gruszka Agata

Kolomijczuk Bogdan. Pojedynek. tłum. 3 (149) 2017.

Gryka Jan

zob. Lameński Lechosław. Z bielą mu do twarzy. Magiczny świat sztuki Jana Gryki. 3 (149) 2017.

Grześkowiak-Krwawicz Anna

*Pamiętniki Stanisława Augusta i ich bohaterowie. (Kaliszewski Wojciech. Stanisław August i ludzie jego epoki). 1 (147) 2017.

Gut Paweł

*„Był czyn i chwała!”. Józef Gabriel Jęczkowiak. „Wspomnienia harcerza 1913-1918”.

(Zieliński Konrad. Zwyczajny niezwyczajny). 4 (150) 2017.

Guzowski Krzysztof

Gdzie szukać prawdy? wyp. 1 (147) 2017.

Gwiżdż Feliks

zob. pieśni legionowe. 4 (150) 2017.

Hałaciński Andrzej

zob. pieśni legionowe. 4 (150) 2017.

Hałata Anna

Akumulacje. Kolekcja grafiki Tadeusza Mysłowskiego. art. 1 (147) 2017.

Hartwig Julia

zob. Mikołajewski Jarosław. listy do przyjaciółki. W 3 (149) 2017.

Hertz Zygmunt

zob. Łabno Karolina. „Zawieszeni na końcu jakiejś gałązki…” Listy Zygmunta Hertza do Jerzego Andrzejewskiego. 1 (147) 2017.

Hofman Iwona

Czytane po latach. (Czapski Józef. Tumult i widma). rec. 4 (150) 2017.

Hrabal Bohumil

zob. Malinowski Janusz. Hrabal, węgorz i złoty tygrys. 3 (149) 2017.

Ignatiuk Edyta

Duchowa chrypka, duchowe otłuszczenie. (Dehnel Jacek. Krivoklat). rec. 1 (147) 2017.

Iłłakowiczówna Kazimiera

zob. Ołdakowska-Kuflowa Mirosława. „Nie wyjść z dyskrecji”. Kazimiera Iłłakowiczówna o marszałku Piłsudskim. 4 (150) 2017.

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce. not. 4 (150) 2017.

Jachiewicz Alicja

zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Kresowy matecznik kultury. 2 (148) 2017.

Janicki Łukasz

Wizerunek księdza w kulturze polskiej w XXI wieku. Część II – wstęp. 1 (147) 2017;

Wizerunek księdza w kulturze polskiej w XXI wieku. Część III – wstęp. 2 (148) 2017;

Wizerunek księdza w kulturze polskiej w XXI wieku. Część IV – wstęp. 3 (149) 2017.

Jankowska Magdalena

Co się stało z naszą rewolucją? (Marat/Sade. Na podstawie sztuki Petera Weissa: Męczeństwo i śmierć Jean Paul Marata przedstawione przez zespół aktorski przytułku w Charenton pod kierownictwem pana de Sade. Reżyseria: Remigiusz Brzyk. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, premiera 17 czerwca 2017 r.). kryt. teatr. 3 (149) 2017; Potęgowanie obrazów. not. 3 (149) 2017; *Tak, widziałam to. Tak to widziałam. (Kondrasiuk Grzegorz. Ćwiczenia z pamięci teatralnego miasta Lublina). 3 (149) 2017.

Januszewska-Skreiberg Janina

Polski wieczór poetycki w Oslo. not. 3 (149) 2017.

Jaroszyński Andrzej

Zima w Canberze (zapiski ambasadora). dz. 2 (148) 2017.

Jasińska-Kania Aleksandra

Niecodzienna codzienność – pamięć o Lublinie. wspom. 3 (149) 2017.

Jasnowski Paweł

Pilch: powiększenie. not. 2 (148) 2017.

Jaworski Kazimierz Andrzej

zob. Michalski Waldemar. „Piłsudski” Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. 4 (150) 2017.

Jeriomin Wałentyn

Józef Piłsudski w wyobrażeniu współczesnych Ukraińców. art. 4 (150) 2017.

Jęczkowiak Józef

zob. Zieliński Konrad. Zwyczajny niezwyczajny. (Frankel Maria, Gut Paweł. „Był czyn i chwała!”. Józef Gabriel Jęczkowiak. „Wspomnienia harcerza 1913-1918”). 4 (150) 2017.

Józefczuk Grzegorz

Krytyk rozumiejący zatrzymuje w kadrze. (Lameński Lechosław. Zatrzymani w kadrze. Eseje o współczesnych artystach lubelskich). rec. 3 (149) 2017; Schulz o Piłsudskim. I co z tego wynikło. art. 4 (150) 2017.

Józefowicz Janusz

zob. Pucułek Aleksandra. „Lublin to ważne miejsce…” O drodze artystycznej Janusza Józefowicza. 1 (147) 2017.

Kaczyński Grzegorz

U źródeł nowej socjologii, czyli Luigi Sturzo na tle epoki. art. 1 (147) 2017.

Kaden-Bandrowski Juliusz

zob. Wójtowicz Aleksander. Spojrzenie żołnierza. Juliusz Kaden-Bandrowski i Józef Piłsudski. 4 (150) 2017.

Kaliszewski Wojciech

Stanisław August i ludzie jego epoki. (red. A. Grześkowiak-Krwawicz. Pamiętniki Stanisława Augusta i ich bohaterowie). rec. 1 (147) 2017.

Kaplinski Jaan

*Ojcu. (Lewandowski Jan. Powinowactwa estońsko-polskie). 1 (147) 2017.

Kargol Anna

*Strug. Biografia polityczna. „Miarą wszystkiego jest człowiek”. (Gabryś-Sławińska Monika.

Przywracanie pamięci o Andrzeju Strugu). 4 (150) 2017.

Kasperavičius Algis

Wizerunek Józefa Piłsudskiego w międzywojennej niepodległej Litwie. art. 4 (150) 2017.

Kawałko Marian

Figura retoryczna o nieboskłonności; Figura retoryczna: przechodzenie; Figura retoryczna o

narzucaniu; Figura retoryczna: Mieć i Być. w. 2 (148) 2017.

Klimecki Jan

Poiesis. w. 3 (149) 2017.

Klimowicz Marcin

Świadomość melancholijna. (Waligórski Miłosz. Kto to widział). rec. 1 (147) 2017.

Klukowski Zbigniew

*Zamojszczyzna 1918-1959. (Lewandowski Jan. Lekarz prowincjonalny). 4 (150) 2017.

Kłusek Tomasz

Literatura doświadczenia. O powieściach Bohdana Zadury . art. 3 (149) 2017; Przeznaczenie i bunt. Rzecz o pisarstwie Bogdana Madeja . art. 1 (147) 2017; Tęsknota do najprostszych wartości (Weremczuk Stanisław. Ciemność). rec. 1 (147) 2017.

Koby Janusz

Bari; Zawodnik; Kiedyś mieliśmy… proza art.. 1 (147) 2017.

Kochańczyk Alina

Spotkania z Piłsudskim. art. 4 (150) 2017.

Kolomijczuk Bogdan

Pojedynek. proza art. 3 (149) 2017.

Kondrasiuk Grzegorz

Ćwiczenia z pamięci teatralnego miasta Lublina. (Jankowska Magdalena. Tak, widziałam to.

Tak to widziałam). rec. 3 (149) 2017.

Kozak Henryk

Ogólnie o Józku K.; Tacy piękni młodzi; Elektrolity; Wiersz pacyfistyczny; Topola. w. 1 (147) 2017.

Kozłowski Janusz

Duszpasterstwo – więź sacrum z profanum. wyp. 2 (148) 2017.

Książek Michał

*Droga 816. (Pachocki Dariusz. Kolberg na drodze 816). 3 (149) 2017.

Kuczkowski Krzysztof

*Kładka. (Tomsia Teresa. Nie chodzi o wiersze). 2 (148) 2017.

Kuncewicz Jerzy

zob. Lewandowski Jan. Lubelscy ludzie komendanta (1914-1918). 4 (150) 2017.

Kuprianowicz Grzegorz

Jeronim Walentyn, Sieriakow Serhij. Józef Piłsudski w wyobrażeniu współczesnych Ukraińców. tłum. 4 (150) 2017.

Kusiba Marek

Rajskie [Pod Tołstą; Studenne; I Alicja wspomina Borysław; II Alicja wspomina Rajskie; III Alicja wspomina pierwszą noc na cmentarzu; IV Alicja wspomina biżuterię mamy; V Alicja wspomina dylemat sąsiadki; VI Alicja znów wspomina biżuterię mamy i dylemat sąsiadki; VII Alicja wspomina wędrówkę przez góry; VIII Alicja wspomina sześćdziesiąty ósmy ; IX Alicja znów wspomina sześćdziesiąty ósmy; X Alicja wspomina grudzień ’70; XI Alicja wspomina sierpień ’80; XII Alicja wspomina budowę pomnika; XIII Alicja przechodzi na drugą stronę; Jak sen; Cisna – Rajskie; Kolory; Rajskie]. w. 2 (148) 2017.

Kusto Agata

Pieśni legionowe. Szkic do genezy i recepcji w obiegu popularnym. art. 4 (150) 2017.

Lameński Lechosław

Duch Józefa Piłsudskiego i utopijna wizja Polski i świata Stacha z Warty Szukalskiego. art. 4 (150) 2017; W dialogu z naturą i matematyczną wizją świata. Piotr Lech i jego grafiki. art 2 (148) 2017; Z bielą mu do twarzy. Magiczny świat sztuki Jana Gryki. art. 3 (149) 2017; *Zatrzymani w kadrze. Eseje o współczesnych artystach lubelskich (Józefczuk Grzegorz. Krytyk rozumiejący zatrzymuje w kadrze. 3 (149) 2017.

Latawiec Bogusława

zob. Dunaj Ewa. Nieoczekiwanie dobry czas dla poetów i poezji (skoro powstają takie książki). 3 (149) 2017.

Lech Piotr

zob. Lameński Lechosław. W dialogu z naturą i matematyczną wizją świata. Piotr Lech i jego grafiki. 2 (148) 2017.

Lenkau Jan Emil

zob. pieśni legionowe. 4 (150) 2017.

Leszczyńska-Pieniak Eliza

Kresowy matecznik kultury. art. 2 (148) 2017; W życiu trzeba pracować. Rozmowa z Andrzejem Strumiłłą. rozm. 1 (147) 2017.

Lewandowski Jan

Powinowactwa estońsko-polskie. (Kaplinski Jaan. Ojcu). rec. 1 (147) 2017.

Lewandowski Jan

Bronek. not. 2 (148) 2017; Lekarz prowincjonalny. (Klukowski Zbigniew. Zamojszczyzna 1918-1959). rec. 4 (150) 2017; Lubelscy ludzie komendanta (1914-1918). art. 4 (150) 2017.

Luba Iwona

Romantyczny Józef Piłsudski. Geneza i mechanizmy kultu komendanta w sztuce i kulturze masowej. art. 4 (150) 2017.

Lubicz-Zahorski Bolesław

zob. pieśni legionowe. 4 (150) 2017.

Luter Andrzej

Życie księdza, czyli kąkol i pszenica. wyp. 2 (148) 2017.

Łabno Karolina

Zawieszeni na końcu jakiejś gałązki…” Listy Zygmunta Hertza do Jerzego Andrzejewskiego.

arch. 1 (147) 2017.

Łobodowski Józef

zob. Fert Józef. Śladami Józefa Łobodowskiego. 3 (149) 2017.

Łopuszański Piotr

Życie dla ideału. Zenon Przesmycki (Miriam). art. 1 (147) 2017.

Łoś Ewa

*Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii. (Fert Józef. Śladami Józefa Łobodowskiego). 3 (149) 2017.

Łukasiewicz Jacek

Nasza wiedźma. O wierszach Stanisława Grochowiaka. art. 2 (148) 2017.

Łusino Leon

zob. pieśni legionowe. 4 (150) 2017.

Łuszczykiewicz Piotr

*Bogusława Latawiec: portret podwojony. (Dunaj Ewa. Nieoczekiwanie dobry czas dla poetów i poezji (skoro powstają takie książki)). 3 (149) 2017.

Machul Piotr

Bizancjum ; wierzę w; krzyk; wspomnienie; tajemnica dla M.; siedem lat; w katedrze; zimno; powrót na Wschód; pożyczone od mistrza Eckharta. w. 1 (147) 2017.

Mackiewicz Paweł

Poprawić świat. (Podsiadło Jacek. Włos Bregueta). rec. 2 (148) 2017.

Madej Bohdan

zob. Kłusek Tomasz. Przeznaczenie i bunt. Rzecz o pisarstwie Bogdana Madeja. 1 (147) 2017.

Malinowski Janusz

Hrabal, węgorz i złoty tygrys. proza art. 3 (149) 2017.

Maliszewski Lech

Francuskie zauroczenie marszałkiem. not. 4 (150) 2017.

Marcinowska Jadwiga

zob. Lewandowski Jan. Lubelscy ludzie komendanta (1914-1918). 4 (150) 2017.

Marcińczak Łukasz

Wszystkie szable marszałka. O pomnikach Józefa Piłsudskiego. art. 4 (150) 2017.

Matwiejew Giennadij Filipowicz

Obraz Józefa Piłsudskiego w propagandzie i literaturze rosyjskiej. art. 4 (150) 2017.

Mazur Ewa

Jesienne flamenco; *** (Zima nie daje za wygraną); *** (jest tak ciepło); Na marginesie; Odjazd. w. 2 (148) 2017.

Mączewski Jerzy

zob. Lewandowski Jan. Lubelscy ludzie komendanta (1914-1918). 4 (150) 2017.

Mądzik Leszek

Bez śladu. fel. 2 (148) 2017; Cztery ściany. fel. 3 (149) 2017; Niebo i piekło. fel. 1 (147) 2017; Trzy impulsy. fel. 4 (150) 2017; zob. Wach Jarosław. Laureaci medalu Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” 2016. 2 (148) 2017.

Michalski Waldemar

Piłsudski” Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. not. 4 (150) 2017; Zbigniew Strzałkowski – jakiego pamiętamy… (12.10.1933–28.02.2017). wspom. 2 (148) 2017; *Zapisane w kalendarzu. (Rogala Stanisław. Zapisane w kalendarzu Waldemara Michalskiego). 3 (149) 2017.

Michałowski Stanisław

Zanim powstał rząd lubelski. Współpraca Ignacego Daszyńskiego z Józefem Piłsudskim w dążeniu do niepodległości Polski. art. 4 (150) 2017.

Mieczysłavsky Rafał

*(okłamałem ją); meteoryty gwiazdy i cała ta dzikość; pierwsza krew; wiersz dla ciebie; uzależniam się. w. 3 (149) 2017.

Mikołajewski Jarosław

Listy do przyjaciółki. w. 3 (149) 2017.

Milewska Wacława

Piłsudski w sztuce. O niektórych portretach i karykaturach Józefa Piłsudskiego. art. 4 (150) 2017.

Mizińska Jadwiga

*Wróż. (Dunaj Ewa. Ból i zachwyt). 1 (147) 2017.

Młynarski Wojciech

zob. Dostatni Tomasz. Tyle nas, ile w drugich… Jaki był Wojciech Młynarski? 2 (148) 2017.

Muskat-Tabakowska Elżbieta

Obiektyw ze zmienną ogniskową. (Wysocka Aneta. Fakty – język – podmiotowość.

Stylistyczne osobowości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego). rec. 1 (147) 2017.

Mysłowski Tadeusz

zob. Hałata Anna. Akumulacje. Kolekcja grafiki Tadeusza Mysłowskiego. 1 (147) 2017.

Myśliwski Wiesław

zob. Sulima Roch. Życie podług słowa. O metodzie prozy Wiesława Myśliwskiego. 2 (148) 2017.

Nałkowska Zofia

zob. Kochańczyk Alina. Spotkania z Piłsudskim. 4 (150) 2017.

Niewiadomski Andrzej

Nowe życie Nowej Sztuki. (Wójtowicz Aleksander. Nowa Sztuka. Początki (i końce)). rec. 3 (149) 2017.

Nowak Andrzej

Ni to Kostiuszko, ni to Korsikan” – Józef Piłsudski w polityce polskiej. art. 4 (150) 2017.

Nowakówna Dorota

Happy End. proza art. 3 (149) 2017.

Noworyta-Kuklińska Bożena

Portret dziewczynki w girlandzie kwiatów” z Muzeum Lubelskiego. art. 3 (149) 2017.

Ołdakowska-Kuflowa Mirosława

Nie wyjść z dyskrecji”. Kazimiera Iłłakowiczówna o marszałku Piłsudskim. art. 4 (150) 2017.

Ostrowska Eda

Facecje. w. 1 (147) 2017.

Ostrowski Tadeusz – „Oster”

zob. pieśni legionowe. 4 (150) 2017.

Oszajca Wacław

W służbie Kościołowi. wyp.1 (147) 2017.

Oz Amos

*Opowieści o miłości i mroku. (Fert Józef. Saga poety). 2 (148) 2017.

Pachocki Dariusz

Kolberg na drodze 816. (Książek Michał. Droga 816). rec. 3 (149) 2017.

Panas-Goworska Marta

*Grażdanin NN. (Turżańska Wiesława. Kraj diabelskich paradoksów w wersji pop). 3 (149) 2017; *Naukowcy spod czerwonej gwiazdy. (Turżańska Wiesława. Kraj diabelskich paradoksów w wersji pop). 3 (149) 2017.

Papieski Robert

*Stawisko – dom sztuki, dom bez granic. (Fert Józef. Dom pełen poezji i melancholii). 2 (148) 2017.

Pawłat Joanna

*Bunt maszyn. (Gierszon Urszula. Zamki i klucz). 2 (148) 2017; Haiku z wędrówki [Mój Lublin; Latarnie nad zalewem; Zemborzyce; Po balu w Victorii – Poduszka z innej perspektywy; Nasi]; Tanka o wodach wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowych z kredy; Tanka lublinianka; Tanka o pracy w Zemborzycach; Po wernisażu; Zaułki tajemne; Zima na Wapiennej; Ostatnia noc festiwalu. w. (148) 2017.

Pawłowski Wiesław

zob. Sawic Jarosław. Ob. Wieś z Lublina – rzecz o Wiesławie M. Pawłowskim. 1 (147) 2017.

Piasecka Beata

Kasperavičius Algis. Wizerunek Józefa Piłsudskiego w międzywojennej niepodległej Litwie.

tłum. 4 (150) 2017.

Piasecki Karol

Bronisław Piłsudski – zesłaniec i badacz. art. 4 (150) 2017.

pieśni legionowe

anonim. Hej! Hej ułani! [Malowane dzieci; Ułani, ułani]; Hej, tam pod Warszawą; Hymn strzelecki… [Naprzód, drużyno strzelecka; O mój rozmarynie; Wojenko, wojenko; ArnsztajnJan – „Ćwiek”. Dymek z papierosa; Biernacki Tadeusz, Hałaciński Andrzej. My, Pierwsza Brygada [Marsz Pierwszej Brygady ; Pierwsza Brygada]; Biernacki Wacław – „Kostek”. Jedzie, jedzie na Kasztance [Pieśń o wodzu miłym]; Długoszowski Bolesław – „Wieniawa”. O pierwszym patrolu; W medycynę naszej doby…; Dzięciołowski Alfons. Pieśń o Józefie Piłsudskim; Gwiżdż Feliks. Przybyli ułani pod okienko; Lenkau Jan Emil, WroczyńskiKazimierz. Białe róże [ Rozkwitały pąki białych róż]; Lubicz- Zahorski Bolesław, Łusino Leon. Piechota [Maszerują strzelcy, maszerują…]; Ostrowski Tadeusz – „Oster”. Pierwsza Kadrowa [Raduje się serce]; Redliński Józef. Rota Piłsudczyków; Scholz Rajmund. Po kętach [Warczą karabiny]; Słoński Edward. Pan Belina; Sen o szpadzie; Ta, co nie zginęła. w. 4 (150) 2017; zob. Kusto Agata. Pieśni legionowe. Szkic do genezy i recepcji w obiegu popularnym. 4 (150) 2017.

Pilch Jerzy

zob. Jasnowski Paweł. Pilch: powiększenie. 2 (148) 2017.

Piliszewska Anna

puszka Pandory; ptaki. grądy. krążenie; ślimaki bezmuszlowe; terytorium; lokomotywa; wnętrze. w. 3 (149) 2017.

Piłsudski Bronisław

zob. Piasecki Karol. Bronisław Piłsudski – zesłaniec i badacz. 4 (150) 2017.

Piłsudski Józef

zob. Cymerman Jarosław. „Pełny człowiek”. Piłsudski w życiu i twórczości Józefa Czechowicza. 4 (150) 2017; zob. Drzazga Joanna. Nie tylko w żołnierskich słowach. Kilka uwag o poczuciu humoru Józefa Piłsudskiego i roli komizmu w jego życiu. 4 (150) 2017; zob.Dunaj Ewa. Przemija moda na marszałka? 4 (150) 2017; zob. Dyzma Tomasz, Wojciechowski Zbigniew. Józef Piłsudski w Lublinie. 4 (150) 2017; zob. Gabryś-Sławińska Monika. Dystans i nieufność. Józef Piłsudski na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” 1915-1918. 4 (150) 2017; zob. Golec Janusz. Józef Piłsudski w oczach Niemca, albo narodowy socjalizm i autorytaryzm, czyli zakazana biografia. 4 (150) 2017; zob. Grodź Iwona. Gdy mamy przeszłość… istniejemy. Kilka słów o filmach o Józefie Piłsudskim. 4 (150) 2017; zob.Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce. 4 (150) 2017; zob. Jeriomin Walentyn, Sieriakow Serhij. Józef Piłsudski w wyobrażeniu współczesnych Ukraińców. 4 (150) 2017; zob. Józefczuk Grzegorz. Schulz o Piłsudskim. I co z tego wynikło. 4 (150) 2017; zob. Kasperavičius Algis. Wizerunek Józefa Piłsudskiego w międzywojennej niepodległej Litwie. 4 (150) 2017; zob. Kochańczyk Alina. Spotkania z Piłsudskim. 4 (150) 2017; zob. Lameński Lechosław. Duch Józefa Piłsudskiego i utopijna wizja Polski i świata Stacha z Warty Szukalskiego. 4 (150) 2017; zob. Lewandowski Jan. Lubelscy ludzie komendanta (1914-1918). 4 (150) 2017; zob. Luba Iwona. Romantyczny Józef Piłsudski. Geneza i mechanizmy kultu komendanta w sztuce i kulturze masowej. 4 (150) 2017; zob. Maliszewski Lech.

Francuskie zauroczenie marszałkiem. 4 (150) 2017; zob. Marcińczak Łukasz. Wszystkie szable marszałka. O pomnikach Józefa Piłsudskiego. 4 (150) 2017; zob. Matwiejew Giennadij Filipowicz. Obraz Józefa Piłsudskiego w propagandzie i literaturze rosyjskiej. 4 (150) 2017; zob. Michalski Waldemar. „Piłsudski” Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. 4 (150) 2017; zob. Michałowski Stanisław. Zanim powstał rząd lubelski. Współpraca Ignacego Daszyńskiego z Józefem Piłsudskim w dążeniu do niepodległości Polski. 4 (150) 2017; zob. Milewska Wacława. Piłsudski w sztuce. O niektórych portretach i karykaturach Józefa Piłsudskiego. 4 (150) 2017; zob. Nowak Andrzej. „Ni to Kostiuszko, ni to Korsikan” – Józef Piłsudski w polityce polskiej. 4 (150) 2017; zob. Ołdakowska-Kuflowa Mirosława. „Nie wyjść z dyskrecji”. Kazimiera Iłłakowiczówna o marszałku Piłsudskim. 4 (150) 2017; zob. Rogowski Grzegorz. Postać marszałka Józefa Piłsudskiego w kinematografii polskiej dwudziestolecia międzywojennego. 4 (150) 2017; zob. Sondel-Cedarmas Joanna. Condottiero e Costruttore della Polonia. Uwagi o postrzeganiu Józefa Piłsudskiego w faszystowskich Włoszech. 4 (150) 2017; zob. Surdacki Marian. Józef Piłsudski w Urzędowie w 1915 roku. 4 (150) 2017; zob. Szabłowska-Zaremba Monika. Wizerunek Piłsudskiego na łamach międzywojennej prasy polsko-żydowskiej. 4 (150) 2017; zob. Szczerbakiewicz Rafał. Zamrozić Piłsudskiego. Jacek Dukaj i limity strategii demitologizacyjnej. 4 (150) 2017; zob. Tomułowicz Maria. Wspomnienia rodzinne z Piłsudskim w tle. 4 (150) 2017; zob. Woś Jan Władysław. Nie został dyktatorem. Kilka uwag o (nie)obecności Józefa Piłsudskiego w historiografii włoskiej. 4 (150) 2017; zob. Wójtowicz Aleksander. Spojrzenie żołnierza. Juliusz Kaden-Bandrowski i Józef Piłsudski. 4 (150) 2017; zob. Wójtowicz Aleksander. Zerwane mosty. O dwóch wersjach poematu „Piłsudski” Anatola Sterna. 4 (150) 2017; zob. Wróblewski Bogusław. Miejsce odnowionej nadziei. 4 (150) 2017; zob. Wysocka Aneta. Osobliwości stylu Józefa Piłsudskiego. Prolegomena. 4 (150) 2017; zob. Zaporowski Zbigniew. Józef Piłsudski: początki nowoczesnego myślenia o szkole. 4 (150) 2017.

Płaza Maciej

Kamień. fragm.2 (148) 2017.

Podsiadło Jacek

*Włos Bregueta. (Mackiewicz Paweł. Poprawić świat). 2 (148) 2017.

Południak Małgorzata

Trzy dni po Halloween; Zmienność rzeczy; Wybór opowiadań; Noc uderza do głowy; Skłonności; osadzony krajobraz opadający w morze. w. 1 (147) 2017.

Poniatowski Stanisław August

zob. Kaliszewski Wojciech. Stanisław August i ludzie jego epoki. 1 (147) 2017.

Przesmycki Zenon

zob. Łopuszański Piotr. Życie dla ideału. Zenon Przesmycki (Miriam). 1 (147) 2017.

Pucułek Aleksandra

Lublin to ważne miejsce…” O drodze artystycznej Janusza Józefowicza. art. 1 (147) 2017.

Rachowski Utz

Siedem burz; Na żądanie okazać!; Dzień, w którym przyszły kobiety. proza art. 3 (149) 2017.

Radecki Daniel

*Wszyscy jesteśmy hipsterami. (Turżańska Wiesława. „Jeden za wszystkich, wszyscy za alkohol”). 1 (147) 2017.

Redliński Józef

zob. pieśni legionowe. 4 (150) 2017.

Riabczuk Mykoła

zob. Wach Jarosław. Laureaci medalu Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” 2016. 2 (148) 2017.

Rogala Stanisław

Zapisane w kalendarzu Waldemara Michalskiego. (Michalski Waldemar. Zapisane w kalendarzu). rec. 3 (149) 2017.

Rogatko Bohdan

Miłosny dialog w listach Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza . (Szymborska Wisława, Filipowicz Kornel. Najlepiej w życiu ma twój kot. Listy). rec. 1 (147) 2017.

Rogowski Grzegorz

Postać marszałka Józefa Piłsudskiego w kinematografii polskiej dwudziestolecia międzywojennego. art. 4 (150) 2017.

Rutkowski Rafał

Wywołuję siebie z ruin; Wskrzeszam; Potwierdzenie; Wnętrza mieszkańców; Sznurek; Ciała stałe. w. 1 (147) 2017.

Sawic Jarosław

Ob. Wieś z Lublina – rzecz o Wiesławie M. Pawłowskim. not. 1 (147) 2017.

Scholz Rajmund

zob. pieśni legionowe. 4 (150) 2017.

Schulz Bruno

zob. Józefczuk Grzegorz. Schulz o Piłsudskim. I co z tego wynikło. 4 (150) 2017.

Sendecki Piotr

Lore Bert w Lublinie. art. 2 (148) 2017.

Seniuk Bronisław

zob. Lewandowski Jan. Bronek. 2 (148) 2017.

Sieriakow Serhij

Józef Piłsudski w wyobrażeniu współczesnych Ukraińców. art. 4 (150) 2017.

Sikora Jerzy

Jeszcze nie wysyłajcie nas na Księżyc. wyp. 3 (149) 2017.

Siryk Ludmiła

*Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii. (Fert Józef. Śladami Józefa Łobodowskiego). 3 (149) 2017.

Słoński Edward

zob. pieśni legionowe. 4 (150) 2017.

Sondel-Cedarmas Joanna

Condottiero e Costruttore della Polonia. Uwagi o postrzeganiu Józefa Piłsudskiego w faszystowskich Włoszech. art. 4 (150) 2017.

Stern Anatol

zob. Wójtowicz Aleksander. Zerwane mosty. O dwóch wersjach poematu „Piłsudski” Anatola Sterna. 4 (150) 2017.

Strug Andrzej

zob. Gabryś-Sławińska Monika. Przywracanie pamięci o Andrzeju Strugu. 4 (150) 2017.

Strumiłło Andrzej

zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. W życiu trzeba pracować. Rozmowa z Andrzejem Strumiłłą.

1 (147) 2017.

Strzałkowski Zbigniew

zob. Michalski Waldemar. Zbigniew Strzałkowski – jakiego pamiętamy… 2 (148) 2017.

Sturzo Luigi

zob. Kaczyński Grzegorz. U źródeł nowej socjologii, czyli Luigi Sturzo na tle epoki. 1 (147) 2017.

Sulima Roch

Życie podług słowa. O metodzie prozy Wiesława Myśliwskiego. art. 2 (148) 2017.

Surdacki Marian

Józef Piłsudski w Urzędowie w 1915 roku. not. 4 (150) 2017.

Suskiewicz Łukasz

Kręgi. proza art. 1 (147) 2017.

Sutarski Konrad

Polsko-węgierski salon w Katowicach. not. 3 (149) 2017; Sándor Csoóri (1930–2016) i jego polskie powiązania. not. 2 (148) 2017.

Szabłowska-Zaremba Monika

Wizerunek Piłsudskiego na łamach międzywojennej prasy polsko-żydowskiej. art. 4 (150) 2017.

Szafrański Adam

Co odczytuje i o czym opowiada antropologia? Kilka uwag na temat wybranych aspektów wyobraźni antropologicznej. art. 3 (149) 2017.

Szczerbakiewicz Rafał

Zamrozić Piłsudskiego. Jacek Dukaj i limity strategii demitologizacyjnej. art. 4 (150) 2017.

Szlachetka Małgorzata

Dwie Warszawy i gwałtowne cięcie noża. (Twardoch Szczepan. Król). rec. 1 (147) 2017.

Szmidt Stefan

zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Kresowy matecznik kultury. 2 (148) 2017.

Szuber Janusz

*Rynek 14/1. (Wolski Jan. Poeta fizycznie metafizyczny) . 2 (148) 2017.

Szukalski Stanisław

zob. Lameński Lechosław. Duch Józefa Piłsudskiego i utopijna wizja Polski i świata Stacha z Warty Szukalskiego. 4 (150) 2017.

Szymani Ewa

Rachowski Utz. Siedem burz; Na żądanie okazać!; Dzień, w którym przyszły kobiety. tłum. 3 (149) 2017.

Szymborska Wisława

*Najlepiej w życiu ma twój kot. Listy. (Rogatko Bohdan. Miłosny dialog w listach Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza). 1 (147) 2017.

Szymik Jerzy

Wizerunek i bogobojność. wyp. 1 (147) 2017.

Święch Jerzy

Polityka profesjonalizmu, czyli nowa humanistyka. art. 3 (149) 2017.

Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz

*Nie dam ci siebie w żadnej postaci. (Chojnowski Zbigniew. Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, czyli umykanie i przepracowywanie). 2 (148) 2017.

Tomsia Teresa

Nie chodzi o wiersze. (Kuczkowski Krzysztof. Kładka). rec. 2 (148) 2017.

Tomułowicz Maria

Wspomnienia rodzinne z Piłsudskim w tle. wspom. 4 (150) 2017.

Turżańska Wiesława

Jeden za wszystkich, wszyscy za alkohol”. (Radecki Daniel. Wszyscy jesteśmy hipsterami). rec. 1 (147) 2017; Kraj diabelskich paradoksów w wersji pop. (Panas-Goworska Marta, Goworski Andrzej. Naukowcy spod czerwonej gwiazdy; Panas-Goworska Marta, Goworski Andrzej. Grażdanin NN). rec. 3 (149) 2017; Polskość nie przeszkadza mi być jednocześnie Europejczykiem. (Woś Jan Władysław. Na drogach Europy). rec. 3 (149) 2017; Ziemkiewicza weryfikowanie wartości. (Ziemkiewicz Rafał. Złowrogi cień marszałka). rec. 4 (150) 2017.

Twardoch Szczepan

*Król. (Szlachetka Małgorzata. Dwie Warszawy i gwałtowne cięcie noża). 1 (147) 2017.

Wach Jarosław

Laureaci medalu Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” 2016. art. 2 (148) 2017.

Walawander Edward

Kapłan dzisiaj. wyp. 2 (148) 2017.

Waligórski Miłosz

*Kto to widział. (Klimowicz Marcin. Świadomość melancholijna). 1 (147) 2017.

Weiss Peter

zob. Jankowska Magdalena. Co się stało z naszą rewolucją? (Marat/Sade. Na podstawie sztuki Petera Weissa: Męczeństwo i śmierć Jean Paul Marata przedstawione przez zespół aktorski przytułku w Charenton pod kierownictwem pana de Sade. Reżyseria: RemigiuszBrzyk. Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, premiera 17 czerwca 2017 r.). 3 (149) 2017.

Weremczuk Stanisław

*Ciemność. (Kłusek Tomasz. Tęsknota do najprostszych wartości). 1 (147) 2017.

Wicha-Wauben Elżbieta

*Pejzaż z wędrowcami. (Gralewicz-Wolny Iwona. „Piszę wiersz w takt przemijania”).

2 (148) 2017.

Wierciński Andrzej

Między miłością a nie-miłością. wyp. 3 (149) 2017.

Witkiewicz Stanisław Ignacy

zob. Kochańczyk Alina. Spotkania z Piłsudskim. 4 (150) 2017.

Wojciechowska Paulina

Amnezja. proza art. 2 (148) 2017.

Wojciechowski Zbigniew

Józef Piłsudski w Lublinie. not. 4 (150) 2017.

Wolski Jan

Poeta fizycznie metafizyczny. (Szuber Janusz. Rynek 14/1). rec. 2 (148) 2017.

Woś Jan Władysław

Fartowny interes. proza art. 1 (147) 2017; *Na drogach Europy . (Turżańska Wiesława. Polskość nie przeszkadza mi być jednocześnie Europejczykiem). 3 (149) 2017; Nie został dyktatorem. Kilka uwag o (nie)obecności Józefa Piłsudskiego w historiografii włoskiej. art. 4 (150) 2017.

Wójtowicz Aleksander

*Nowa Sztuka. Początki (i końce). (Niewiadomski Andrzej. Nowe życie Nowej Sztuki). 3 (149) 2017; Spojrzenie żołnierza. Juliusz Kaden-Bandrowski i Józef Piłsudski. art. 4 (150) 2017; Zerwane mosty. O dwóch wersjach poematu „Piłsudski” Anatola Sterna. art. 4 (150) 2017.

Wroczyński Kazimierz

zob. pieśni legionowe. 4 (150) 2017.

Wróblewski Bogusław

Miejsce odnowionej nadziei. art. 4 (150) 2017; *Lublin – miasto poetów. Antologia. (Antoniak-Kiedos Edyta. Wschodnia centrala poezji). 3 (149) 2017; Tadeusz Chabrowski (1934-2016). wspom. 1 (147) 2017.

Wróblewski Grzegorz

Pingwin; Dźwig w opuszczonym porcie; Czerwona woda; Kości zostały rzucone; Szerszy plan; Pomidory z Darmstadt. w. 3 (149) 2017.

Wysocka Aneta

*Fakty – język – podmiotowość. Stylistyczne osobowości reportaży Ryszarda Kapuścińskiego. (Muskat-Tabakowska Elżbieta. Obiektyw ze zmienną ogniskową). 1 (147) 2017; Jak język poezji przekracza granice antropocentryzmu. art. 3 (149) 2017; Osobliwości stylu Józefa Piłsudskiego. Prolegomena. art. 4 (150) 2017.

Zadura Bohdan

Nagroda imienia Bethlena. proza art. 3 (149) 2017; zob. Kłusek Tomasz. Literatura doświadczenia. O powieściach Bohdana Zadury. 3 (149) 2017.

Zaporowski Zbigniew

Józef Piłsudski: początki nowoczesnego myślenia o szkole. art. 4 (150) 2017.

Zawadzka Małgorzata

*Stawisko – dom sztuki, dom bez granic. (Fert Józef. Dom pełen poezji i melancholii). 2 (148) 2017.

Zieliński Konrad

Zwyczajny niezwyczajny. (Frankel Maria, Gut Paweł. „Był czyn i chwała!”. Józef Gabriel Jęczkowiak. „Wspomnienia harcerza 1913-1918”). rec. 4 (150) 2017.

Ziemkiewicz Rafał

*Złowrogi cień marszałka. (Turżańska Wiesława. Ziemkiewicza weryfikowanie wartości). 4 (150) 2017.