Bibliografia „Akcentu” za rok 2019

AKCENT – BIBLIOGRAFIA 2019 (pdf)

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA I PRZEDMIOTOWA „AKCENTU” ZA ROK 2019
OD NUMERU 1 (155) DO NUMERU 4 (158)

Bibliografia obejmuje prace autorów, recenzentów, tłumaczy, ważniejsze osoby i instytucje oraz teksty o nich. Gwiazdka (*) przed tytułem lub skrótem „zob.” oznacza pozycję o danym autorze. Po tytułach tłumaczonych umieszczono w nawiasie nazwisko tłumacza. Cyfry oznaczają numer (w nawiasie numeracja ciągła) i rok ukazania się „Akcentu” zawierającego odnotowaną pozycję.

Skróty używane w bibliografii:

arch. – archiwum, archiwalny
art. – artykuł
biogr. – biografia, biograficzny
dz. – dziennik
fel. – felieton
fragm. – fragment
kom. – komunikat
koresp. – korespondencja
kryt. art. – krytyka artystyczna
kryt. lit. – krytyka literacka
kryt. muz. – krytyka muzyczna
kryt. teatr. – krytyka teatralna
not. – nota, noty
om. – omówienie
oprac. – opracowanie, opracował
polem. – polemika, polemiczny
proza art. – proza artystyczna
proza poet. – proza poetycka
rec. – recenzja
red. – redakcja
rozm. – rozmowa
tłum. – tłumaczenie
w. – wiersz
wyp. – wypowiedź
zob. – zobacz

Akram Sara

Jak być demiurgiem. Od kreatywności do creative writing. art. 3 (157) 2019.

Andrzejewski Marek

Ich zysk; Nić jedwabnika; W dal nieznaną iść; Wieżowiec; Hasztagi; Musi być wariat. w. 4 (158) 2019; zob. Pucułek Aleksandra. Teraz BARDziej (o Lubelskiej Federacji Bardów). 1 (155) 2019.

Bardowie

zob. Pucułek Aleksandra. Teraz BARDziej (o Lubelskiej Federacji Bardów). 1 (155) 2019.

Bednarczyk Judyta

Już czas odmienić umysł”. Bob Dylan a chrześcijaństwo. art. 3 (157) 2019.

Beksiński Zdzisław

*Beksiński – Dmochowski. Listy 1999-2003. (Turżańska Wiesława. Nie tylko Beks.

Kontrowersje Piotra Dmochowskiego). 2 (156) 2019.

Biłos Piotr

Powonienie. Z Wiesławem Myśliwskim przez ucho igielne. art. 1 (155) 2019.

Bobołowicz Piotr Mateusz

Meksykanka i Perykles. proza art. 4 (158) 2019.

Brakoniecki Kazimierz

Zeszyt: Paryż, Bordeaux, Lyon. fragm. 4 (158) 2019; Gwiazda Piotr. Cechy obcych. tłum. 4 (158) 2019.

Bruni Leonardo

zob. Woś Jan Władysław. Leonardo Bruni i początki humanizmu. 4 (158) 2019.

Brzechwa Jan

zob. Leszczyńksa-Pieniak Eliza. Brzechwa zobrazowany, czyli o tym, kto brzmi w trzcinie. 4 (158) 2019.

Brzezińska Maria

zob. Danielkiewicz Marek. Okruchy literackie. 1 (155) 2019.

Brzeziński Jacek

*Provisorium. Nieregularny dziennik z podróży. (Dras Teresa. Aktor w podróży. „W zasadzie spełniły się moje marzenia”). 3 (157) 2019.

Budka Suflera

zob. Mizińska Jadwiga. Budka bez suflera, czyli więcej niż muzyka. 2 (156) 2019.

Budzik Justyna

Bronka Michałowska – życie w artystycznych ramach. art. 1 (155) 2019.

Bujak Adam

*Polska Wschodnia. (Kłusek Tomasz. Fotografie metafizyczne Adama Bujaka). 4 (158) 2019.

Butryn Piotr

zob. Pucułek Aleksandra. Teraz BARDziej (o Lubelskiej Federacji Bardów). 1 (155) 2019.

Canin Mordechaj

*Przez ruiny i zgliszcza. Podróż po stu zgładzonych gminach żydowskich w Polsce.

(Kopciowski Adam. „Zgłębiłem tę czarną otchłań do samego dna…”. 3 (157) 2019.

Château Piotr

zob. Pucułek Aleksandra. Teraz BARDziej (o Lubelskiej Federacji Bardów). 1 (155) 2019.

Choma-Suwała Anna

Dwujęzyczna antologia na 700-lecie Lublina. (Lublin z dala, Lublin z bliska. Antologia poezji o Lublinie / Люблин здаля, Люблин зблизька. Антологія поезії про Люблин, red. Saweneć Andrij). rec. 2 (156) 2019.

Chrysoloras Emanuel

zob. Woś Jan Władysław. Leonardo Bruni i początki humanizmu. 4 (158) 2019.

Cichosz Jan Henryk

Stacja Moment; Stacja Czas; Stacja Fotografia; Stacja Izbica; Stacja Incognito; Stacja Wiersz Sentymentalny; Stacja Wielka Cisza. w. 4 (158) 2019.

Clark Joanna

*Królowa Barbara i inne opowiadania. (Turżańska Wiesława. Życie jako palimpsest). 1 (155) 2019; Lepiej o tym nie mówić. proza art. 1 (155) 2019.

Cymerman Jarosław

*Scena Lublin. (Józefczuk Grzegorz. Jak napisać o teatrze w mieście inaczej). 2 (156) 2019; Planeta Radwan. („Zagram ci to kiedyś…” Stanisław Radwan w rozmowie z Jerzym Illgiem).rec. 1 (155) 2019.

Czachorowski Musa

***[Spójrz, woda czai się jak nienasycona paszcza]; ***[Wiedziałam, że wreszcie przyjdziesz mówi kobieta]; ***[Entliczek, pentliczek, czerwony stoliczek]; Zabawa w C. 1972; ***[Patrzę na rzekę, jak płynie]. w. 3 (157) 2019.

Czechowicz Józef

zob. Kryszak Janusz. Pozostał zaczątek legendy… O Henryku Domińskim. 2 (156) 2019.

Daciuk Łukasz Karol

zob. Danielkiewicz Marek. Pożytek z nowego poety. 4 (158) 2019.

Danielkiewicz Marek

Hiobie, mój jedyny bracie . fel. 3 (157) 2019; Okruchy literackie. fel. 1 (155) 2019; Pożytek z nowego poety. fel. 4 (158) 2019; Sorrentino, moja miłość. fel. 2 (156) 2019.

De Carlo Andrea

Spojrzenie na długą drogę. (Anna Frajlich. Ocean między nami / Un oceano tra di noi). rec. 2 (156) 2019.

Deutryk Tomasz

zob. Pucułek Aleksandra. Teraz BARDziej (o Lubelskiej Federacji Bardów). 1 (155) 2019.

Dmochowski Piotr

*Zmagania o Beksińskiego; *Beksiński – Dmochowski. Listy 1999-2003. (Turżańska Wiesława. Nie tylko Beks. Kontrowersje Piotra Dmochowskiego). 2 (156) 2019.

Domiński Henryk

zob. Kryszak Janusz. Pozostał zaczątek legendy… O Henryku Domińskim. 2 (156) 2019.

Dostatni Tomasz

*Otwarta brama. (Mizińska Jadwiga. „Nie bać się, nie kraść, nie kłamać”). 3 (157) 2019; Kruche dziedzictwo – klucze i notatki. (Wierzbicki Alfred Marek. Kruche dziedzictwo. Jan Paweł II od nowa). rec. 1 (155) 2019.

Dras Teresa

Aktor w podróży. „W zasadzie spełniły się moje marzenia”. (Brzeziński Jacek. Provisorium.

Nieregularny dziennik z podróży). rec. 3 (157) 2019.

Drzewucki Janusz

*Obrona przypadku. Teksty o prozie 2. (Turżańska Wiesława. Literackie peregrynacje klerka). 3 (157) 2019.

Dunaj Ewa

Może mieć na imię Malwina. (Pająk Malwina. Lukier ). rec. 4 (158) 2019; „Żeby nigdy nie umarliśmy”. (Jacek Podsiadło. Sprzeczna jaskrawość). rec. 2 (156) 2019.

Dylan Bob

zob. Bednarczyk Judyta. „Już czas odmienić umysł”. Bob Dylan a chrześcijaństwo. 3 (157) 2019.

Dzieduszycki-Sas Tytus

zob. Majewski Piotr. Trzy odsłony progresji. Tytus Dzieduszycki-Sas. 4 (158) 2019.

Fiala Adam

zob. Kłusek Tomasz. Homo peregrinus, czyli Adam Fiala jako prozaik. 1 (155) 2019.

Ficowski Jerzy

*Poeta w labiryncie historii. Studia o pisarskich rolach Jerzego Ficowskiego. (Józefczuk Grzegorz. O Jerzym Ficowskim, czyli poezja, historia i coś jeszcze). 1 (155) 2019.

Frajlich Anna

*Ocean między nami / Un oceano tra di noi. (De Carlo Andrea. Spojrzenie na długą drogę). 2

  1. 2019. Szuka klucza; Z dziennika lektury; Fragmenty; Nad wierszami Andrzeja Buszy; Tylko cel się liczy; Jeszcze raz Rzym. w. 3 (157) 2019.

Frąckiewicz Michał

Highway czy ślepy zaułek. Przyczynek do antropologii miasta. art. 3 (157) 2019.

Frelik Edyta

Warto spojrzeć przez inne okno. Po lekturze antologii Piotra Sommera. art. 2 (156) 2019.

Gac Dominik

*Scena Lublin. (Józefczuk Grzegorz. Jak napisać o teatrze w mieście inaczej). 2 (156) 2019.

Ganielin Trio

zob. Sawic Jarosław. Muzyczny palimpsest. Rzecz o litewskim jazzie. 2 (156) 2019.

Gleń Adrian

Odmiany światła (albo z powrotem do Dukli). O pisarstwie Andrzeja Stasiuka. art. 1 (155) 2019.

Goworski Andrzej

Obrazy z zagłębia pamięci. art. 3 (157) 2019.

Górka Ewelina

*Publicystyka Leopolda Ungera. W kierunku dziennikarstwa poważnego. (Habielski Rafał. O publicystyce Leopolda Ungera). 3 (157) 2019.

Grabiański Janusz

zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Cudowna podróż z Januszem Grabiańskim. 1 (155) 2019.

Graboś Jadwiga

Res (in)corporales; Tato; Na plaży; Wczoraj; Dziecko; Przez okno; Tamtego dnia. w. 1 (155) 2019.

Graboś Witold

Ucieczka z Jasnej Polany [Bożenka ucieka z Jasnej Polany; Bożenka ściga sny; Bożenka walczy z niechcianymi duchami; Bożenka rozmyśla nad fenomenem życia; Bożenka rozmyśla nad byciem; Bożenka ściera kurze; Bożenka nie ufa zegarom]. w. 1 (155) 2019.

Gwiazda Piotr

Cechy obcych. w. 4 (158) 2019.

Habielski Rafał

O publicystyce Leopolda Ungera. (Hofman Iwona, Górka Ewelina, Maguś Justyna, Pataj Magdalena. Publicystyka Leopolda Ungera. W kierunku dziennikarstwa poważnego). rec. 3 (157) 2019.

Haupt Zygmunt

zob. Hofman Iwona. Ważna książka o Zygmuncie Haupcie. 4 (158) 2019.

Hille Rafał

po drugiej stronie tęczy; między czwartą a szóstą; pies; śnieg; Marta; latawiec; cukier puder.

w. 2 (156) 2019.

Hofman Iwona

*Publicystyka Leopolda Ungera. W kierunku dziennikarstwa poważnego. (Habielski Rafał. O publicystyce Leopolda Ungera). 3 (157) 2019; „Niepodległa”. (Słowa są wolne. 44 wiersze poetów pokolenia niepodległości. wyb. Próchniak Paweł; Niepodległa na łamach „Kultury” 1947-1962. wyb. Żebrowski Marek; Poddębski Henryk. Polska Niepodległa. Fotografie z lat 1918-1939). not. 3 (157) 2019; Ważna książka o Zygmuncie Haupcie. (Panas Paweł. Zagubiony wpośród obcych. Zygmunt Haupt – pisarz, wygnaniec, outsider). rec. 4 (158) 2019.

Ikonowicz Mirosław

*Pohulanka. (Michalska Stefania. Opowieść o Wilnie, którego już nie ma). 1 (155) 2019; „Kapuściński” widziany z perspektywy następnego pokolenia. (Marek Kusiba. Ryszard Kapuściński z daleka i z bliska). rec. 1 (155) 2019.

Illg Jerzy

*„Zagram ci to kiedyś…” Stanisław Radwan w rozmowie z Jerzym Illgiem. (Cymerman Jarosław. Planeta Radwan). 1 (155) 2019; zob. Kochańczyk Alina. Pora wspomnień. 3 (157) 2019.

Jachimowicz Marian

zob. Panas-Goworska Marta, Goworski Andrzej. Obrazy z zagłębia pamięci. 3 (157) 2019.

Jakubik Zbigniew

zob. Kłusek Tomasz. Pomiędzy historią a literaturą. Rzecz o twórczości Zbigniewa Jakubika.

2 (156) 2019.

Jan Paweł II

zob. Dostatni Tomasz. Kruche dziedzictwo – klucze i notatki. (Wierzbicki Alfred Marek.

Kruche dziedzictwo. Jan Paweł II od nowa). 1 (155) 2019.

Jankowska Magdalena

Prawdziwie, że dobry. (Lutosławska Grażyna. Bazarek). art. 3 (157) 2019.

Januszewska-Skreiberg Janina

Norwegia zakochuje się w Szymborskiej. Niezwykły spektakl w Oslo. not. 3 (157) 2019.

Jarniewicz Jerzy

*Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze. (Skwarzyński Jerzy.

Działalność z gatunku niemożliwych). 3 (157) 2019.

Jaszczuk Igor

zob. Pucułek Aleksandra. Teraz BARDziej (o Lubelskiej Federacji Bardów). 1 (155) 2019.

Jaszczyk Jacek

Księga Najazdów; In statu nascendi; Wiersz islandzki; Morgana le Fay; ***[Sperry Remington spogląda z wysokości]; List z emigracji VII. w. 4 (158) 2019.

Jonuškaitė Birutė

***[boję się]; Śnieg; ***[nic więcej prócz wielkiej czułości]; ***[Gdy się budzę nie chcę otwierać oczu]; ***[Ja już wstać nie mogę]; ***[zapłonęłam berberysem]. w. 3 (157) 2019.

Józefczuk Grzegorz

Jak napisać o teatrze w mieście inaczej. (Cymerman Jarosław, Gac Dominik, Kondrasiuk Grzegorz. Scena Lublin). rec. 2 (156) 2019; Kiedy grzech stał się przestępstwem. (Kowalska-Cichy Magdalena. Magia i procesy o czary w staropolskim Lublinie). rec. 4 (158) 2019; O Je-rzym Ficowskim, czyli poezja, historia i coś jeszcze. (Kandziora Jerzy. Poeta w labiryncie historii. Studia o pisarskich rolach Jerzego Ficowskiego). rec. 1 (155) 2019.

Kaczmarski Jacek

zob. Pucułek Aleksandra. Teraz BARDziej (o Lubelskiej Federacji Bardów). 1 (155) 2019.

Kaliszuk Przemysław

Zanurzenie w teorię światotwórstwa. (Maj Krzysztof. Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych). not. 2 (156) 2019.

Kalka Dieter

*Sudička. (Trepte Hans-Christian. Sudička – niemiecka powieść historyczna o (prawie) zapomnianym kraju i ludziach. 3 (157) 2019.

Kandziora Jerzy

*Poeta w labiryncie historii. Studia o pisarskich rolach Jerzego Ficowskiego. (Józefczuk Grzegorz. O Jerzym Ficowskim, czyli poezja, historia i coś jeszcze). 1 (155) 2019.

Kapłon Jarosław

w historycznej sprawie; nadbagaż; studnia; potop; obrazy; perspektywa; śpiączka. w. 2 (156) 2019.

Kapuściński Ryszard

zob. Ikonowicz Mirosław. „Kapuściński” widziany z perspektywy następnego pokolenia. 1 (155) 2019.

Kawiak Tomek

zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Ślady Tomka Kawiaka. 1 (155) 2019.

Klicka Barbara

*Zdrój. (Wójtowicz Aleksander. Pensjonariuszowanie). 4 (158) 2019.

Klimecki Jan

Obieg n. w. 2 (156) 2019.

Klimowicz Marcin

Łańcuszek jedynactwa. (Płaza Maciej. Robinson w Bolechowie). rec. 1 (155) 2019.

Klukowski Zbigniew

zob. Kłusek Tomasz. Pomiędzy historią a literaturą. Rzecz o twórczości Zbigniewa Jakubika.

2 (156) 2019.

Kłosin Krzysztof

Zadanie. proza art. 1 (155) 2019.

Kłusek Tomasz

Fotografie metafizyczne Adama Bujaka. (Bujak Adam. Polska Wschodnia). rec. 4 (158) 2019; Homo peregrinus, czyli Adam Fiala jako prozaik. art. 1 (155) 2019; Kalendarz polski Danuty Mostwin. art. 4 (158) 2019; Pomiędzy historią a literaturą. Rzecz o twórczości Zbigniewa Jakubika. art. 2 (156) 2019.

Kochańczyk Alina

Pora wspomnień. art. 3 (157) 2019.

Komsta Łukasz

Get by in French (MFP 1360); Wzgórze Albrechtówka; ***[nie zapytam nikogo, jaka jest, tym bardziej]; O domach; O prawie; O pięknie. w. 1 (155) 2019.

Kondrak Jan

zob. Pucułek Aleksandra. Teraz BARDziej (o Lubelskiej Federacji Bardów). 1 (155) 2019.

Kondrasiuk Grzegorz

*Cyrk w świecie widowisk. (Müller Alicja. Wieczne kuszenie śmierci). 1 (155) 2019; *Scena Lublin. (Józefczuk Grzegorz. Jak napisać o teatrze w mieście inaczej). 2 (156) 2019.

Kopciński Jacek

*Wybudzanie. Dramat polski / Interpretacje. (Müller Alicja. Umarł dramat, niech żyje dramat!) 3 (157) 2019.

Kopciowski Adam

Zgłębiłem tę czarną otchłań do samego dna…”. (Canin Mordechaj. Przez ruiny i zgliszcza.

Podróż po stu zgładzonych gminach żydowskich w Polsce). rec. 3 (157) 2019.

Kowalska Kalina

Piątka z zajęć praktycznych; Piątka z rachunku prawdopodobieństwa; Piątka z przyrody; Piątka z ładnie ujętej niewiedzy; Piątka z technik obronnych; Piątka z plastyki. w. 1 (155) 2019.

Kowalska-Cichy Magdalena

*Magia i procesy o czary w staropolskim Lublinie. (Józefczuk Grzegorz. Kiedy grzech stał się przestępstwem). 4 (158) 2019.

Kozak Henryk

Upadek. proza art. 1 (155) 2019.

Koziara Jarosław

zob. Oleszczuk Ewa. Jarosław Koziara – artysta osobny – człowiek sztuki. 3 (157) 2019.

Krawczyk Michał

Ćwiczenia wyobraźni granicznej. proza art. 2 (156) 2019.

Kreft Jan

W czarnej skrzynce mowy nienawiści. art. 4 (158) 2019.

Kryszak Janusz

Pozostał zaczątek legendy… O Henryku Domińskim. art. 2 (156) 2019.

Krzysztoń Jerzy

zob. Kłusek Tomasz. Pomiędzy historią a literaturą. Rzecz o twórczości Zbigniewa Jakubika.

2 (156) 2019.

Księżyk Rafał

zob. Mackiewicz Paweł. Świat, którego do kupy złożyć się nie da. „Nieprzysiadalności” kontynuacja. 1 (155) 2019.

Kulczyk Grażyna

zob. Sendecki Piotr. Polska sztuka w sercu Alp. Muzeum SUSCH Grażyny Kulczyk. 2 (156) 2019.

Kurczewicz Danuta Agnieszka

***[keks się upiekł byle jaki choć w rodzynkach]; w; Nawet; Kukurydza, Nie wiedziałam. w. 2 (156) 2019.

Kusiba Marek

*Ryszard Kapuściński z daleka i z bliska. (Ikonowicz Mirosław. „Kapuściński” widziany z perspektywy następnego pokolenia). 1 (155) 2019.

Kutnik Jerzy

Warto spojrzeć przez inne okno. Po lekturze antologii Piotra Sommera. art. 2 (156) 2019.

Lameński Lechosław

Izrael w akwafortach i akwatintach Anny Marii Perłowskiej-Weiser. art. 3 (157) 2019.

Leszczyńska- Pieniak Eliza

Brzechwa zobrazowany, czyli o tym, kto brzmi w trzcinie. art. 4 (158) 2019; Kłopoty zaimków. (Lutosławska Grażyna. Jatymy wesołe i rzewne, niektóre o miłości). rec. 4 (158) 2019; Cudowna podróż z Januszem Grabiańskim. art. 1 (155) 2019; Nie mam czasu umierać. Z Rafałem Olbińskim o ilustracjach, inspiracjach i obrazach rozmawia Eliza Leszczyńska-Pieniak. rozm. 2 (156) 2019; Ślady Tomka Kawiaka. art. 1 (155) 2019; Unia Artystów na zamku w Lublinie. art. 3 (157) 2019.

Leśmian Bolesław

zob. Zalewski Jacek. Przekroczyć metafizykę, czyli Palikot czyta Leśmiana. 3 (157) 2019.

Lewandowska Hanna

zob. Pucułek Aleksandra. Teraz BARDziej (o Lubelskiej Federacji Bardów). 1 (155) 2019.

Lewandowski Jan

Kłopoty z historią i współczesnością. (Sutarski Konrad. Zarys dziejów Polski z węgierskimi powiązaniami). rec. 1 (155) 2019; „Ludzi tamtych już nie ma, ani czasu tamtego”. (Zętar Joanna. Lublin, którego nie ma – A Lublin that no longer exists; Pietrasiewicz Tomasz. Poemat o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. Przewodnik). rec. 2 (156) 2019; Unia lubelska – korzenie i owoce. art. 4 (158) 2019.

Lutosławska Grażyna

*Bazarek. (Jankowska Magdalena. Prawdziwie, że dobry. 3 (157) 2019; *Jatymy wesołe i rzewne, niektóre o miłości. (Leszczyńska-Pieniak Eliza. Kłopoty zaimków. 4 (158) 2019.

Łobodowski Józef

*Kamysze (T. 1); *W stanicy (T. 2); *Droga powrotna (T. 3). (Siryk Ludmiła, Tomanek Ewa.

Saga o Kozakach, czyli słowo o trylogii Józefa Łobodowskiego). 3 (157) 2019.

Łuczeńczyk Andrzej

*Dzieła zebrane . (Michalski Waldemar. Pisarz moralnego niepokoju szczęśliwie przypomniany…). 4 (158) 2019.

Mackiewicz Paweł

Świat, którego do kupy złożyć się nie da. „Nieprzysiadalności” kontynuacja. art. 1 (155) 2019.

Maguś Justyna

*Publicystyka Leopolda Ungera. W kierunku dziennikarstwa poważnego. (Habielski Rafał. O publicystyce Leopolda Ungera). 3 (157) 2019.

Maj Krzysztof

*Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych. (Kaliszuk Przemysław. Zanurzenie w teorię światotwórstwa). 2 (156) 2019.

Majewski Piotr

Trzy odsłony progresji. Tytus Dzieduszycki-Sas. art. 4 (158) 2019.

Maliszewski Karol

Żeby dobrze zobaczyć. (Sinkowski Adrian. Atropina). rec. 2 (156) 2019.

Marudziński Marcel

Powtórz. proza art. 4 (158) 2019.

Masternak Zbigniew

Mój prawdziwy ojciec. proza art. 3 (157) 2019.

Mazur Ewa

Morderstwo; Fotografia; Sekrety. proza art. 1 (155) 2019.

Mądra Malwina

Pisanie przestrzenią. O twórczości Andrzeja Stasiuka. art. 4 (158) 2019.

Mądzik Leszek

Cmentarz. 4 (158) 2019; Mgła. fel. 1 (155) 2019; Okno pamięci. fel. 3 (157) 2019; Ściana.

fel. 2 (156) 2019.

Miastkowski Paweł

Piruet pod czasem; W małych podarunkach; Zmyślony brzeg; Bez powrotu; Gdy prześmigną imieniny…; Spacer po draskach; Rzeka. w. 4 (158) 2019.

Michalska Stefania

Opowieść o Wilnie, którego już nie ma. (Ikonowicz Mirosław. Pohulanka ). rec. 1 (155) 2019; III Międzynarodowy Trójstyk Literacki: Białoruś – Polska – Ukraina. not. 4 (158) 2019.

Michalski Stanisław

zob. Woś Jan Władysław. Z podchorążówki w Toruniu do Instytutu Biblijnego w Rzymie. Ks.

Stanisław Michalski (1916-2003). 3 (157) 2019.

Michalski Waldemar

Pisarz moralnego niepokoju szczęśliwie przypomniany… (Łuczeńczyk Andrzej. Dzieła zebrane). rec. 4 (158) 2019.

Michałowska Bronka

zob. Budzik Justyna. Bronka Michałowska – życie w artystycznych ramach. 1 (155) 2019.

Mitzner Piotr

Pod powiekami. proza art. 4 (158) 2019.

Mizińska Jadwiga

Budka bez suflera, czyli więcej niż muzyka. art. 2 (156) 2019; „Nie bać się, nie kraść, nie kłamać”. (Dostatni Tomasz. Otwarta brama). rec. 3 (157) 2019.

Młynarski Wojciech

zob. Wysocka Aneta. Wytworne żarty od niechcenia. Dowcip stylistyczny w piosenkach Wojciecha Młynarskiego. 2 (156) 2019.

Molnár István

List (już nieprywatny) do Profesora Jerzego Święcha. koresp. 1 (155) 2019; zob. Święch Jerzy. List węgierskiego polonisty. 1 (155) 2019.

Mostwin Danuta

zob. Kłusek Tomasz. Kalendarz polski Danuty Mostwin. 4 (158) 2019.

Müller Alicja

Umarł dramat, niech żyje dramat! (Kopciński Jacek. Wybudzanie. Dramat polski /

Interpretacje). rec. 3 (157) 2019; Wieczne kuszenie śmierci (Cyrk w świecie widowisk, red.

Kondrasiuk Grzegorz). rec. 1 (155) 2019.

Myśliwski Wiesław

zob. Biłos Piotr. Powonienie. Z Wiesławem Myśliwskim przez ucho igielne. art. 1 (155) 2019.

Nestorowicz Zbigniew

Józef Piłsudski w medalierstwie. not. 2 (156) 2019.

Nowak Bernard

Wódz Żelazna Stopa; Debiut; Olać i przysnąć. proza art. 2 (156) 2019.

Nowak Jakub

*Amnezjak. (Tuora Maciej, Pyter Krzysztof. Jakub Nowak, czyli na dwa głosy o lubelskiej fantastyce). 2 (156) 2019.

Nowak Krzysztof

zob. Pucułek Aleksandra. Teraz BARDziej (o Lubelskiej Federacji Bardów). 1 (155) 2019.

Odorowicz Paweł

zob. Pucułek Aleksandra. Teraz BARDziej (o Lubelskiej Federacji Bardów). 1 (155) 2019.

Olbiński Rafał

zob. Leszczyńska-Pieniak Eliza. Nie mam czasu umierać. Z Rafałem Olbińskim o ilustracjach, inspiracjach i obrazach rozmawia Eliza Leszczyńska-Pieniak. 2 (156) 2019.

Oleszczuk Ewa

Jarosław Koziara – artysta osobny – człowiek sztuki. art. 3 (157) 2019.

Orłowska Milena

Święto Zmarłych. proza art. 2 (156) 2019.

Oszajca Wacław

RIP; wiosenne smutki; Zwiastowanie; ojcze halik; zawiązki; ***[nie wierzę jawie]; M87. w. 3 (157) 2019.

Oz Amos

zob. Sękalska Danuta. „Mieliśmy szczęście, mając Amosa w naszym życiu”. 3 (157) 2019.

Pająk Malwina

*Lukier. (Dunaj Ewa. Może mieć na imię Malwina). 4 (158) 2019.

Palikot Janusz

*Nic-nic. Ontologia na marginesach Leśmiana. (Zalewski Jacek. Przekroczyć metafizykę, czyli Palikot czyta Leśmiana). 3 (157) 2019.

Panas Paweł

*Zagubiony wpośród obcych. Zygmunt Haupt – pisarz, wygnaniec, outsider. (Hofman Iwona.

Ważna książka o Zygmuncie Haupcie). 4 (158) 2019.

Panas-Goworska Marta

Obrazy z zagłębia pamięci. art. 3 (157) 2019.

Pastwa Rafał Jakub

za późno, sowa na zamku; czerwiec; wszystkie nieba nad Lublinem; *** [jej palec nad pustą kartką]. w. 2 (156) 2019; zob. Danielkiewicz Marek. Hiobie, mój jedyny bracie. 3 (157) 2019.

Pataj Magdalena

*Publicystyka Leopolda Ungera. W kierunku dziennikarstwa poważnego. (Habielski Rafał. O publicystyce Leopolda Ungera). 3 (157) 2019.

Perłowska-Weiser Anna Maria

zob. Lameński Lechosław. Izrael w akwafortach i akwatintach Anny Marii Perłowskiej-Weiser. 3 (157) 2019.

Pierepienko Adrianna

Podałaś mi czarną polewkę”, czyli miłość, emocje i język. not. 4 (158) 2019.

Pietrasiewicz Tomasz

*Poemat o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. Przewodnik. (Lewandowski Jan. „Ludzi tamtych już nie ma, ani czasu tamtego”). 2 (156) 2019.

Piłsudski Józef

zob. Nesterowicz Zbigniew. Józef Piłsudski w medalierstwie. 2 (156) 2019.

Pleśniarowicz Jan

*Pleśniarowicz Jerzy. Wiersze i przekłady wierszy. Tom I. Pism Jerzego Pleśniarowicza.

(Wolski Jan. Jerzy Pleśniarowicz – człowiek wielu talentów). 2 (156) 2019.

Pleśniarowicz Jerzy

zob. Wolski Jan. Jerzy Pleśniarowicz – człowiek wielu talentów. 2 (156) 2019.

Pleśniarowicz Krzysztof

*Pleśniarowicz Jerzy. Wiersze i przekłady wierszy. Tom I. Pism Jerzego Pleśniarowicza.

(Wolski Jan. Jerzy Pleśniarowicz – człowiek wielu talentów). 2 (156) 2019.

Płaza Maciej

*Robinson w Bolechowie. (Klimowicz Marcin. Łańcuszek jedynactwa). 1 (155) 2019.

Pniewski Bartłomiej

Patrzeć a widzieć to wielka różnica. not. 2 (156) 2019.

Poddębski Henryk

*Polska Niepodległa. Fotografie z lat 1918-1939. (Hofman Iwona. „Niepodległa”). 3 (157) 2019.

Podlaski Marcin

fimbulvinter; Arianna; sezon; celownik; październik 2019; ***[na shledanou. odchodzę]. w. 4 (158) 2019.

Podsiadło Jacek

*Sprzeczna jaskrawość. (Dunaj Ewa. „Żeby nigdy nie umarliśmy”). 2 (156) 2019.

Próchniak Paweł

*Słowa są wolne. 44 wiersze poetów pokolenia niepodległości. (Hofman Iwona.

Niepodległa”). 3 (157) 2019.

Pucułek Aleksandra

Teraz BARDziej (o Lubelskiej Federacji Bardów). art. 1 (155) 2019.

Pyter Krzysztof

Jakub Nowak, czyli na dwa głosy o lubelskiej fantastyce. (Nowak Jakub. Amnezjak). not. 2 (156) 2019.

Radwan Stanisław

*„Zagram ci to kiedyś…” Stanisław Radwan w rozmowie z Jerzym Illgiem. (Cymerman Jarosław. Planeta Radwan). 1 (155) 2019; zob. Kochańczyk Alina. Pora wspomnień. 3 (157) 2019.

Regel Kamila

Dążąc do Autentyku. not. 3 (157) 2019.

Ropczyński Mariusz

Spoza; Inna wieczność; Kanikuły II; Piętra; Osoby. w. 1 (155) 2019.

Różycki Marcin

zob. Pucułek Aleksandra. Teraz BARDziej (o Lubelskiej Federacji Bardów). 1 (155) 2019.

Rutkowski Rafał

Łaknienie; Filatelistyka; Słoneczniki; Kamienie. proza art. 3 (157) 2019.

Saweneć Andrij

*Lublin z dala, Lublin z bliska. Antologia poezji o Lublinie / Люблин здаля, Люблин зблизька. Антологія поезії про Люблин. 2 (156) 2019.

Sawic Jarosław

Muzyczny palimpsest. Rzecz o litewskim jazzie. art. 2 (156) 2019; zob. Mizińska Jadwiga.

Budka bez suflera, czyli więcej niż muzyka. 2 (156) 2019.

Schulz Bruno

zob. Panas -Goworska Marta, Goworski Andrzej. Obrazy z zagłębia pamięci. 3 (157) 2019; zob. Regel Kamila. Dążąc do Autentyku. 3 (157) 2019.

Selim Piotr

zob. Pucułek Aleksandra. Teraz BARDziej (o Lubelskiej Federacji Bardów). 1 (155) 2019.

Sendecki Piotr

Polska sztuka w sercu Alp. Muzeum SUSCH Grażyny Kulczyk. art. 2 (156) 2019.

Sękalska Danuta

Mieliśmy szczęście, mając Amosa w naszym życiu”. wspom. 3 (157) 2019.

Sikora Tomek

*Kapitalnie! Tomek Sikora w rozmowach z Dorotą Wodecką. (Pniewski Bartłomiej. Patrzeć a widzieć to wielka różnica). 2 (156) 2019.

Sinkowski Adrian

*Atropina. (Maliszewski Karol. Żeby dobrze zobaczyć). 2 (156) 2019.

Sip Jolanta

zob. Pucułek Aleksandra. Teraz BARDziej (o Lubelskiej Federacji Bardów). 1 (155) 2019.

Siryk Ludmiła

Saga o Kozakach, czyli słowo o trylogii Józefa Łobodowskiego. (Łobodowski Józef. Kamysze (T. 1); W stanicy (T. 2); Droga powrotna (T. 3)). not. 3 (157) 2019.

Skwarzyński Jerzy

Działalność z gatunku niemożliwych. (Jarniewicz Jerzy. Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze). rec. 3 (157) 2019.

Slepuchin Siergiej

***[Stuknęła nam pięćdziesiątka. A serio – więcej nawet]; ***[pospieszny kursujący codziennie]; ***[Niebieski ptak milczy na grzędzie]; Powrót do Galicza; ***[Bezludnie wewnątrz]; ***[Wszystkie rośliny bezlitośnie ścięte]. w. 1 (155) 2019.

Sobczak Barbara

Komu służy hejt? art. 3 (157) 2019.

Sołtysik Marek

*Klan Matejków. (Turżańska Wiesława. Matejko – artysta spełniony czy niespełniony?). 4 (158) 2019.

Sommer Piotr

zob. Frelik Edyta, Kutnik Jerzy. Warto spojrzeć przez inne okno. Po lekturze antologii Piotra Sommera. 2 (156) 2019.

Sorrentino Paolo

zob. Danielkiewicz Marek. Sorrentino, moja miłość. 2 (156) 2019.

Stasiuk Andrzej

zob. Gleń Adrian. Odmiany światła (albo z powrotem do Dukli). O pisarstwie Andrzeja Stasiuka. 1 (155) 2019; zob. Mądra Malwina. Pisanie przestrzenią. O twórczości Andrzeja Stasiuka. 4 (158) 2019.

Sułek Ewa

Na bagnach. proza art. 4 (158) 2019.

Suskiewicz Łukasz

Nurt. proza art. 2 (156) 2019.

Sutarski Konrad

*Zarys dziejów Polski z węgierskimi powiązaniami. (Lewandowski Jan. Kłopoty z historią i współczesnością). 1 (155) 2019.

Švagždys Vidas

zob. Pucułek Aleksandra. Teraz BARDziej (o Lubelskiej Federacji Bardów). 1 (155) 2019.

Szczerbakiewicz Rafał

After the crime is (not) over. Paradoksy filmów jenieckich i więziennych (część pierwsza). art. 1 (155) 2019; After the crime is (not) over. Paradoksy filmów jenieckich i więziennych (część druga). art. 2 (156) 2019; Retrotopia bez-kresna. (Wynnyczuk Jurij. Tango śmierci). rec. 1 (155) 2019.

Szewc Piotr

Pod parasolem; Syreny bazyliszki; Echo kukułki; Czarna kwoka; Mewy; ***[Oczywiście się odrodzić ochłodzić w wodzie strumienia]; Tajemnice. w. 2 (156) 2019.

Szymborska Wisława

zob. Januszewska-Skreiberg Janina. Norwegia zakochuje się w Szymborskiej. Niezwykły spektakl w Oslo. 3 (157) 2019.

Świetlicki Marcin

zob. Mackiewicz Paweł. Świat, którego do kupy złożyć się nie da. „Nieprzysiadalności” kontynuacja. 1 (155) 2019.

Święch Jerzy

List węgierskiego polonisty. koresp. 1 (155) 2019; zob. Molnár István. List (już nieprywatny) do Profesora Jerzego Święcha. 1 (155) 2019.

Teatr Provisorium

zob. Dras Teresa. Aktor w podróży. „W zasadzie spełniły się moje marzenia”. 3 (157) 2019.

Tomanek Ewa

Saga o Kozakach, czyli słowo o trylogii Józefa Łobodowskiego. (Łobodowski Józef. Kamysze (T. 1); W stanicy (T. 2); Droga powrotna (T. 3)). not. 3 (157) 2019.

Trepte Hans-Christian

Sudička – niemiecka powieść historyczna o (prawie) zapomnianym kraju i ludziach. (Kalka Dieter. Sudička). not. 3 (157) 2019.

Trusewicz Michał

ćwiczenie stylistyczne #1; czas na grube palce; dialektyka czasu i wzrostu pod ptasim zarządem; słuchanie, widzenie; ubytki. w. 1 (155) 2019.

Tuora Maciej

Jakub Nowak, czyli na dwa głosy o lubelskiej fantastyce. (Nowak Jakub. Amnezjak). not. 2 (156) 2019.

Turżańska Wiesława

Literackie peregrynacje klerka. (Drzewucki Janusz. Obrona przypadku. Teksty o prozie 2). rec. 3 (157) 2019; Matejko – artysta spełniony czy niespełniony? (Sołtysik Marek. Klan Matejków). rec. 4 (158) 2019; Nie tylko Beks. Kontrowersje Piotra Dmochowskiego. (Dmochowski Piotr. Zmagania o Beksińskiego ; Beksiński Zdzisław, Dmochowski Piotr. Beksiński – Dmochowski. Listy 1999-2003). rec. 2 (156) 2019; Życie jako palimpsest. (Clark Joanna. Królowa Barbara i inne opowiadania). rec. 1 (155) 2019.

Unger Leopold

zob. Habielski Rafał. O publicystyce Leopolda Ungera. 3 (157) 2019.

Walewander Edward

Laudacja ku czci Prezydenta Lublina dra Krzysztofa Żuka z okazji przyznania mu medalu „Mickiewicz-Puszkin”. not. 2 (156) 2019.

Waligórski Miłosz

sześć worków. bór [future in the past (następstwo czasów); katoličko groblje I (gleba); tao taje (norymberszczyzna); katoličko groblje II (ubytek); pośmieciuszka (dzierlatka zwyczajna); katoličko groblje III (gruzły); dobór (wyjście)]. w. 3 (157) 2019.

Warszawski Ojzer

*Szmuglerzy. (Wójtowicz Aleksander. Trefne zajęcia). 4 (158) 2019.

Wasilewska Katarzyna

zob. Pucułek Aleksandra. Teraz BARDziej (o Lubelskiej Federacji Bardów). 1 (155) 2019.

Węgrzyn Jakub

Eks presje; Tańczące trumny; Miłoszowi; Knajpa narkomanów; Frekwencja. w. 4 (158) 2019.

Wicha-Wauben Elżbieta

Po koncercie Dylana 16 kwietnia 2017 roku w Amsterdamie; coś jakby blues; linijki na Twittera; opowieść o miłości, szaleństwie i śmierci; zdjęcie komunijne; śnieg w Amsterdamie; stan świata na początku roku 2018 według katalogów wydawnictw Cambridge UP i Oxford UP. w. 3 (157) 2019.

Wierzbicki Alfred Marek

*Kruche dziedzictwo. Jan Paweł II od nowa. (Dostatni Tomasz. Kruche dziedzictwo – klucze i notatki). 1 (155) 2019.

Wodecka Dorota

*Kapitalnie! Tomek Sikora w rozmowach z Dorotą Wodecką. (Pniewski Bartłomiej. Patrzeć a widzieć to wielka różnica). 2 (156) 2019.

Wolski Jan

Jerzy Pleśniarowicz – człowiek wielu talentów. (Pleśniarowicz Jerzy. Wiersze i przekłady wierszy. Tom I. Pism Jerzego Pleśniarowicza, red. Pleśniarowicz Jan, Pleśniarowicz Krzysztof). rec. 2 (156) 2019.

Woś Jan Władysław

Leonardo Bruni i początki humanizmu. 4 (158) 2019; Z podchorążówki w Toruniu do Instytutu Biblijnego w Rzymie. Ks. Stanisław Michalski (1916-2003). art. 3 (157) 2019.

Wójtowicz Aleksander

Pensjonariuszowanie. (Klicka Barbara. Zdrój). rec. 4 (158) 2019; Trefne zajęcia.

(Warszawski Ojzer. Szmuglerzy). rec. 4 (158) 2019.

Wybraniec Anna Maria

Kōdō. proza art. 3 (157) 2019.

Wynnyczuk Jurij

*Tango śmierci. (Szczerbakiewicz Rafał. Retrotopia bez-kresna). 1 (155) 2019.

Wysocka Aneta

Wytworne żarty od niechcenia. Dowcip stylistyczny w piosenkach Wojciecha Młynarskiego.

art. 2 (156) 2019.

Zalewski Jacek

Lublin, miasto w ekstazie. art. 2 (156) 2019; Przekroczyć metafizykę, czyli Palikot czyta Leśmiana. (Palikot Janusz. Nic-nic. Ontologia na marginesach Leśmiana). rec. 3 (157) 2019.

Zętar Joanna

*Lublin, którego nie ma – A Lublin that no longer exists. (Lewandowski Jan. „Ludzi tamtych już nie ma, ani czasu tamtego”). 2 (156) 2019; Miasto. (Lublin.) Archipelag. art. 4 (158)2019.

Ziębińska-Witek Anna

*Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. (Żuk Grzegorz.

Bohaterstwo – męczeństwo – nostalgia: o reprezentacjach przeszłości). 2 (156) 2019.

Żebrowski Marek

*Niepodległa na łamach „Kultury” 1947-1962. (Hofman Iwona. „Niepodległa”). 3 (157) 2019.

Żuk Grzegorz

Bohaterstwo – męczeństwo – nostalgia: o reprezentacjach przeszłości. (Ziębińska- Witek Anna. Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej). rec. 2 (156) 2019.

Żuk Krzysztof

zob. Walewander Edward. Laudacja ku czci Prezydenta Lublina dra Krzysztofa Żuka z okazji przyznania mu medalu „Mickiewicz-Puszkin”. 2 (156) 2019.