Spis treści numeru 1-2/2001

Akcent numer 1-2 (83-84) 2001

Akcent numer 1-2 (83-84) 2001

Alicja Rybałko: wiersze
Tadeusz Chabrowski: Białe nieszpory (fragmenty powieści)
Paweł Sarna: wiersze
Małgorzata Łukaszuk-Piekara: W mocy konwencji. Maria Jasnorzewska Pawlikowska
Ewa Drzewiecka: Rękopis zapisany ponownie
Marta Jedliczko: wiersze
Romana Patyk: „Krzyk – błyskawica, która rozcina ciszę…” czyli krótkie wprowadzenie do ejdetyki krzyku
Krzysztof Gryko: wiersze
Urszula Białecka: Wypędzenie z raju
Wojciech Brzoska: wiersze
Zbigniew Masternak: „Rozpaczliwy łopot skrzydeł” („W ptaszarni” Grzegorza Musiała)
Dorota Pankowska: wiersze
Leszek Carnuth: Pierwsza praca
Adam Miłobędzki: Kazimierz Dolny – „małe polskie miasteczko”
Mateusz Melanowski: wiersze
Ewa Wierzbowska: Kobieta fatalna w mitach i legendach
Agnieszka Borek: wiersze
Elżbieta Kornacka: Femme fatale: rywalizacja z mężczyzną
Piotr Skórzyński: opowiadania
Witold Graboś: Cała misterna sieć
Maciej Kociuba: Przestrzeń zamknięta w metaforach
Erich Fried : wiersze
Joyce Carol Oates: Upał

PRZEKROJE
Nie tylko analitycznie…

Tomasz Rokosz: Wierszalin – reportaż o świata końcu i początku; Waldemar Michalski: O poetyckim Wołyniu po latach…; Anna Podstawka: Książka o Strindbergu; Bartek Kruk: Prymas Tysiąclecia w oczach współwięźniów; Tadeusz Madała: Polska i Belgia – z dziejów wzajemnych relacji; Krystyna Szubka: Dziki wiatr. Rozmowy ze Stefanem Mustafą Mucharskim; Marta Cywińska-Dziekońska: Lublin pożółkły i odnaleziony; Robert Martyna: Skamandryci i ponowocześni; Maciej Płaza: Rozmowy z Kasandrą

Poeci, poeci…

Ewa Dunaj: Stu sześciu poetów (w tym dwanaście poetek); Barbara Czwórnóg-Jadczak: Kościół pod księżycem; Henryk Kozak: Wybór Baczewskiego; Ryszard Kołodziej: Wiersze Adama; Michał Bukowski: Niepamięć warta pamięci; Waldemar Michalski: Poezja i skrzypce Marsjasza

Port Legnica

Magda Opoka: Trzeba dbać o swoją linię papilarną; Mariusz Dzięglewski: Pulp fiction dla niepoznaki; Marcin Zimbicki: Pochwała nostalgii; Krzysztof Bańka: Dziwna łagodność oczywistości – „Listopad nad Narwią” Julii Fiedorczuk; Marcin Zimbicki: Miejsca dla zawiedzionych. Marty Podgómik gorzkie owoce; Paweł Gembal: Z Foksem w drodze

PLASTYKA

Lechosław Lameński: Życie, miłość i poezja w rycinach Artura Popka

MUZYKA

Jarosław Adam Sawic: „Nić babiego lata” – kilka uwag o płycie zespołu „Indian Summer”

TEATR

Aneta Wysocka: Dwie prapremiery w Teatrze Osterwy

Marek Danielkiewicz: Pochwała Widma czyli o „Weselu” w poznańskim Teatrze Nowym

Edyta Nieduziak: Teatr. Widowisko

FILM

Katarzyna Karska: Pejzaż jarmarczny – kreowanie świata przedstawionego (o „Dolinie Issy” Czesława Miłosza, filmowej adaptacji powieści, plakatach i fotosach z filmu)

MEDIA

Bogusław Wróblewski: Radio warszawskie czy ogólnopolskie? Informacje kulturalne i publicystyka kulturalna w Polskim Radiu S.A.

PODRÓŻE

Mariusz Dzięglewski: Hrabia de Toulouse. Legenda Montmartre’u

PRYZMATY

Bogusław Wróblewski: Czytane na przyszłość. „Heban” Ryszarda Kapuścińskiego

Paweł Białek: Afryka na tacy

Anna Milewska: Psychoterapia

Michał Grzyb: Szlachetne drzewo

Aneta Wysocka: Ludzie Hebanowi – reporter przeciw stereotypom

NOTY

Jan Władysław Woś: Bardzo ważny dzień

Marek Paryż: Spór wokół „Wyznań Nata Tumera”

Lechosław Lameński: Obrazy impresjonistów i postimpresjonistów w Polsce

Edyta Królik: Lizbona 2000 – miasto pisarza Eça de Queirós

Albin Koprukowniak: Historia i współczesność Lubartowa

Jerzy Kasprzak: „A to Goci właśnie” w Muzeum UMCS