Spis treści numeru 3/2007

Akcent numer 3 (109) 2007

Akcent numer 3 (109) 2007

Elżbieta Wicha-Wauben: wiersze
Łukasz Marcińczak: Wergiliusz pod Samossierą. Niezwykły świat lubelskich nekropolii
Dariusz Adamowski: wiersze
Tadeusz Zubiński: Inferno
Inga Kotecka: wiersze
Marek Bernacki: Praca jako los spełniony. O „Kamieniołomie” Karola Wojtyły
Zofia Beszczyńska: opowiadania
Bożena Brzozowska: wiersze

PLASTYKA
Eliza Leszczyńska-Pieniak: Portret artysty przed trzydziestką. O malarstwie Jakuba J. Ziółkowskiego

DWUGŁOSY
Jacek Łukasiewicz i Jerzy Jarzębski: O „Nowoczesności” Jerzego Święcha

PRZEKROJE
Poeci, poeci…
Anna Mazurek: Pióro z ognia [Janusz Szuber: „Czerteż”]
Jarosław Cymerman: Poeta „pionowych widzeń” [Waldemar Michalski: „Tryptyk z gwiazdą. Wybór wierszy i przekładów”]
Michał Bukowski: Poezja pytań [Urszula Gierszon: „Ziarno ruty rzucam w ogień”]
Olga Nadskakuła: Niekończące się zdziwienie [Krystyna Stołecka: „Deus Kosmateus”]
Wojciech Ligęza: Na granicy snu [Piotr Szewc: „Całkiem prywatnie”]

Nie tylko analitycznie
Aleksander Madyda: Religia jako afirmacja życia [Wojciech Zalewski: „Religia w służbie Życia. Eseje humanistyczne”]
Łukasz Janicki: Od Platona do komercji [Bogdan Czaykowski, Adam Czerniawski: „O poezji, nostalgii, krytykach i kryteriach”]
Wacław Sadkowski: Zamiast epitafium [„Podróże z Ryszardem Kapuścińskim. Opowieści trzynastu tłumaczy”]
Dariusz Pachocki: Redaktor potrzebny od zaraz! [Marek Badtke: „Stachura alias Sted”]
Paweł Nowak: Świat komunikacji medialnej [„Słownik terminologii medialnej”]
Jarosław Cymerman: Iwaniuk zawsze był „na walizkach” [„Podróż w głąb pamięci. O Wacławie Iwaniuku. Szkice – wspomnienia – wiersze”]

TEATR
Eliza Leszczyńska-Pieniak: Szekspir w zamojskich plenerach

PRZENIKANIA
Abp Józef Życiński: Ludzkie drogi Kościoła

BEZ TYTUŁU
Leszek Mądzik: Kapuściński

MEDIA
Maciej Białas: Sto lat niech żyje nam. Drugie urodziny TVP Kultura

SZTUKA SŁUCHANIA
Magdalena Jankowska: Świat prze(d)stawiony

BARDOWIE
Marek Andrzejewski: piosenki

PODRÓŻE
Stefania i Waldemar Michalscy: Polesia czar, czyli kajakiem po Prypeci i Stochodzie

NOTY
Bożena Rejakowa: Ondriej znany jako Andy

Noty o autorach